Page 1

UNIÓS PÁLYÁZATÍRÓ 1X1

A kulturális és felnőttképzési területen is egyre több lehetőség nyílik uniós pályázati források elérésére. Az új típusú feladat új ismeretek elsajátítását és kompetenciák meglétét teszi nélkülözhetetlenné. A továbbképzési programunkat úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők megfelelő szemléletmód és ismeretek birtokában képesek legyenek sikeres pályázatok elkészítésére.

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

Budapesti Művelődési Központ www.bmknet.hu 1119 Budapest, Etele út 55. kepzes@bmknet.hu Központi információs szám: 371-2760

• I. modul: Beszéd és önkifejezés

• II. modul: Hatásos fellépés, hatásos személyiség A 30 órás képzés célja ráirányítani a résztvevők figyelmét a nonverbális kommunikáció fontosságára. Megtanulhatják a tudatos és nem tudatos elemek szétválasztását és használatát a különböző kommunikációs helyzetekben. Gyakorolhatják a nonverbális meggyőzés technikáit.

AZ OKTATÁSSZERVEZÉS GYAKORLATA A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

A 14 órás képzés célja, hogy a résztvevő közművelődési szakemberek megfelelő felnőttképzési ismeretek birtokában képesek legyenek a törvényi előírásoknak megfelelően szervezni az intézmény keretei között folyó felnőttképzési tevékenységet.

KIADVÁNYSZERKESZTÉS TÖRDELÉS, KÉPSZERKESZTÉS MS OFFICE PROGRAMOKKAL

FELNŐTTKÉPZÉSI A BMK akkreditált felnőttképzést folytató intézmény. Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1738. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04. Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–19.00, szombat 13–18.00 óráig, illetve rendezvényekhez igazodóan.

A 30 órás képzés tematikáját úgy állítottuk össze, hogy azok is sikeresen szerkeszthessenek kiadványokat, akiknek nincs lehetőségeük drága kiadványszerkesztő programok megvásárlására. A Microsoft Publisher az MS Office programcsomag része, így szinte minden irodai számítógépen elérhető.

VEZETŐI TRÉNINGEK

A tréningek célja, hogy a kulturális szervezetek irányításával, vezetésével foglalkozó szakemberek munkájukat nagyobb hatékonysággal, újabb módszerek bevonásával végezzék. Modulok: Tárgyalástechnika, lobbytechnikák ♦ Konfliktuskezelés ♦ Időgazdálkodás, célmeghatározás ♦ Stratégiatervezés ♦ Intézményvezetés, menedzselés. Egy-egy téma hossza: 1 képzési nap (8 óra). A modulok önállóan is elvégezhetők.

Művelődési Központ

A 30 órás képzés résztvevői megismerik a helyes beszédtechnikát, segítséget kapnak a plasztikus, kifejező beszéd elsajátításához, fel tudják tárni a beszédhibák okait és segítséget kapnak azok kijavításában. Megismerkednek a kommunikáció alapvető törvényszerűségeivel, alkalmassá válnak a legeredményesebb kommunikációs helyzet kialakítására.

LÁTOGATÁSI IGAZOLÁST NYÚJTÓ KÉPZÉSEK

Budapesti

Felelős kiadó: Margittai Katalin igazgató Fotók forrása: www.sxc.hu

SZOLGÁLTATÁSOK

2 0 11


FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA

PALLÓ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT

A Budapesti Művelődési Központ lakossági felnőttképzési tájékoztató szolgálatot kialakítani kívánó közművelődési intézmények, integrált közösségi szolgáltató terek (IKSZT) számára térítésköteles közművelődési szakmai szolgáltatást kínál. A szakmai szolgáltatás igénybevétele betervezhető a 2011-ben várhatóan kiírásra kerülő TÁMOP pályázatokba.

Ingyenes felnőttképzési és munkavállalási információkat nyújtunk az ügyfelek részére a következő témákban: • szakképesítések, Országos Képzési Jegyzék (OKJ), • képzések, képző intézmények kiválasztása, • jogszabályokban történő eligazodás, • képzési támogatási lehetőségek ismertetése, • tájékoztatás munkaerő-piaci kérdésekben, • pályaorientáció, pályakorrekció. Elérhetőségek: 371-2772, 371-2773 E-mail: palloinfo@bmknet.hu

FELNŐTTKÉPZÉSINFÓ.HU

MINDEN, AMIT A FELNŐTTKORI TANULÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES WWW.FELNOTTKEPZESINFO.HU A folyamatosan frissített oldal tematizálva gyűjti azokat a felnőttképzéssel, munkavállalással kapcsolatos információkat, melyek támpontot nyújthatnak a felnőttképzés iránt érdeklődőknek. A rendszer az országos főoldal mellett négy regionális aloldalon tartalmaz az adott térséghez kapcsolódó híreket és linkeket. Tartalomszolgáltató partnereink: • Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (Budapest), • Békés Városi Kulturális Központ, • Debreceni Művelődési Központ, • Városi Művelődési Központ és Könyvtár Veszprém, • Vigyázó Sándor Művelődési Ház (Budapest). Válogatott híreink elektronikus hírlevélként is elérhetők. A honlap „Felnőttképzést folytató szakembereknek” menüpontja a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények munkatársait segíti, hatályos jogszabályokat, dokumentummintákat, hasznos információkat tartalmaz.

A szakmai szolgáltatás tartalma: • Intézménylátogatás során tapasztalatátadás, érzékenyítés. A felnőttképzési szolgáltatás, mint újfajta tevékenység bemutatása. Az intézmény tevékenységi körének áttekintése, az új szolgáltatás integrálásának lehetősége. Az adaptációs útmutató kézikönyv alapján a szolgáltatás intézményi tevékenységi körbe történő bevezetésének tervezése (1 nap BMK intézménylátogatás keretében); • Humánerőforrás fejlesztés 90 órás, blended learning típusú, akkreditált felnőttképzési konzulens képzés keretében; • A felnőttképzési tájékoztató szolgáltatás kialakításának és promóciójának tervezése a helyszíni adottságok figyelembe vételével, egységes arculatú, a szolgáltatás promócióját támogató nyomdakész nyomdatermékek (szórólap, portáltábla, információs kártya, névjegykártya, szórólaptartó plakát) tervezése; • Help-desk a tájékoztató szolgálatot működtető felnőttképzési konzulensek számára (egy éven át, esetmegbeszélés, valamint továbbirányítási lehetőség és konzultációk); • Országos internetes tartalomszolgáltatáshoz történő kapcsolódás (www.felnottkepzesinfo.hu), régiós/megyei aloldal létrehozása (önálló aldomain néven, online szerkesztői felülettel, az országos tartalomszolgáltatás biztosításával); • A fenti internetes tartalomszolgáltatás szerkesztésének betanítása (igény esetén a megrendelő intézményében). Információ: Klein Marianna, Kiss Gábor telefon: 371-2771, 371-2764 E-mail: pallo@bmknet.hu

SZAKMAI KÉPZÉSEK A BMK-BAN A kulturális szakemberek szervezett továbbképzési rendszerében akkreditált képzéseink

MINŐSÉGFEJLESZTÉS A KÖZMŰVELŐDÉSBEN • I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél – 30 órás képzés Az önértékelésen alapuló fejlesztés a szervezeti működésre odafigyelő, önreflexív gondolkodás. Ennek elsajátításában, hatékony gyakorlásában segít a közművelődés minőségfejlesztési programja keretében fejlesztett képzés. • II. modul: Közművelődési szervezetek helyszíni szemléje (auditja) – 30 órás képzés A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a minősülni kívánó közművelődési szervezetek önértékelést követő helyszíni szemléjének (eredmények ellenőrzésének) végrehajtására; az audit előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására, értékelő jelentés készítésére.

FELNŐTTKÉPZÉSI KONZULENS A 90 órás képzés célja, hogy a résztvevő közművelődési szakemberek alkalmassá váljanak felnőttképzéssel, munkaerő-piaccal, pályainformációval kapcsolatos, személyre szabott tanácsadási munka ellátására. Olyan speciális ismereteket nyújt, melynek segítségével komplex szolgáltatással bővítheti az adott közművelődési intézmény tevékenységi körét. A végzett konzulensek ismerik a felnőttképzés rendszerét és könnyen megtalálják az aktuális felnőttképzési, munkaerő-piaci információkat, ezek felhasználásával tudnak segíteni a nehéz helyzetbe került vagy változtatni kívánó felnőtteknek, hogy érdeklődésüknek megfelelően olyan képzésen vegyenek részt, amely növeli elhelyezkedési esélyüket. A program a hagyományos oktatási formák mellett számítógéppel támogatott önálló tanulásra épít, amelyhez a résztvevők tutori segítséget kapnak.

A FELNŐTTKÉPZÉS ALAPJAITÓL AZ INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓIG • I. modul: Felnőttképzési ismeretek – 30 órás képzés A képzés célja, hogy a résztvevők megfelelő felnőttképzési ismeretek birtokában képesek legyenek a törvényi előírásoknak megfelelően szervezni az intézmény/ szervezet keretei között folyó felnőttképzési tevékenységet. • II. modul: Intézmény-akkreditációs ismeretek – 30 órás képzés Az intézmény-akkreditáció benyújtásához szükséges dokumentáció elemeinek áttekintése, kidolgozásának támogatása, a minőségirányítási rendszer összefüggéseinek megvilágítása.

Felnőttképzési szolgáltatások 2011  
Felnőttképzési szolgáltatások 2011  

A Budapesti Művelődési Központ felnőttképzési szolgáltatásának 2011. évi katalógusa

Advertisement