Page 1

Pályaorientációs tanácsadás Tudod már, mi a pálya? Ha még nem sikerült eldöntened, beszélgess el pályaorientációs tanácsadóinkkal!

Új szolgáltatás pályaválasztás elõtt álló fiataloknak Újbudán!

Miben segít a diák- és pályaorientációs tanácsadó?  Hogy eldönthesd, mi a legjobb továbbtanulási forma neked,  hogy megismerd képességeidet, készségeidet,  hogy képet kapj a különbözõ szakmákról,  hogy kiválaszthasd a megfelelõ képzést, szakmát, képzõ intézményt!

Egyéni és csoportos tanácsadás! Kézikönyvtárunkban naprakész, továbbtanulással kapcsolatos kiadványokat böngészhetsz! Budapesti Mûvelõdési Központ – PALLÓ pályaorientációs tanácsadó iroda 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2772, 371-2773, e-mail: palloinfo@bmknet.hu Ügyfélfogadási idõ: szerda 1300–1600 óráig

(elõzetes bejelentkezés alapján ettõl eltérõ idõpontban is)

Felnôttképzési iránytû A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


FELNŐTTKÉPZÉS k özművelődési szakmai és lakossági képzések szakmai tanácsadás felnőttképzési szolgáltatások felnőttképzésinfó.hu egész életen át tartó tanulás támogatása

PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS HÁLÓZATOSÍTÁS  tlettől a kivitelezésig ö forrásbevonás

Segítség a felnôttkori tanuláshoz NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

AMATŐR MŰVÉSZETI ÉLET TÁMOGATÁSA ismeretterjesztés mesterkurzusok alkotói pályázatok és kiállítások kórus- és táncművészet kézművesség

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK  yermek, családi és g nyugdíjas programok egészségmegőrzés

felnôttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózata

s zakmai információszolgáltatás kiterjedt kapcsolatrendszer nemzetközi tapasztalatok adaptációja

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

T á j é k o z t a t á s f e l n ôt t k é p z é s s e l , p á l y a o r i e n t á c i ó v a l , m u n k a e r ô- p i a c i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n .

Minden, amit a felnôttkori tanulásról tudni érdemes! Szakképesítések, képzô intézmények, jogszabályok, támogatási lehetôségek, képzéslista.

www.felnottkepzesinfo.hu

fővárosi közművelődési információk az interneten, személyesen és telefonon minitipp.hu kaleidoskop.hu kirandul.hu szakmai információs és módszertani szolgáltatások

1119 Budapest, Etele út 55. • tel.: +36 (1) 371 2760 w w w. b m k n e t . h u • i n f o r m a c i o @ b m k n e t . h u

Központi help-desk szolgálat: Budapesti Mûvelôdési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55. Te l e f o n : 3 7 1 - 2 7 7 2 , 3 7 1 - 2 7 7 3 , e - m a i l : p a l l o i n f o @ b m k n e t . h u

www.pallo.bmknet.hu A projekt a Támop 1.4.3.-08/2 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Felnőttképzési iránytű

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Szerkesztette: Palló felnõttképzési tájékoztató szolgálat munkatársai © Budapesti Mûvelõdési Központ ISBN 978-963-89233-0-1 Felelős kiadó: Margittai Katalin, igazgató Anyanyelvi lektor: Nagy Anna Nyomda: A-Z Buda Copycat Kft., Budapest • www.copycat.hu Felelős Vezető: Könczey Áron Tördelés, szerkesztés: Király Zoltán

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Tartalom AJANLÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. fejezet PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. fejezet Felnőttképzésinfo.hu – Minden, amit a felnőttkori tanulásról tudni érdemes! . . . . . . . . 7 3. fejezet Érdemes tudni... 3.1. Képzési szerkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.2. a, Iskolarendszerű képzések – közoktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 b, Első szakma megszerzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 c, Felsőfokú szakképzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 d, Felsőoktatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 e, Felnőttképzés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. fejezet Munkaügyi szervezet által nyújtott képzési támogatások Foglakoztatást elősegítő képzések támogatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Támogatásra jogosult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A támogatás módjai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A támogatás mértéke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 A GYES-en lévők képzési támogatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. fejezet Jogszabályok Felnőttképzés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Szakképzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Közoktatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Felsőoktatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nyelvoktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Külföldi bizonyítványok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Honlapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6. fejezet Hasznos címek, intézmények Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja kirendeltségei . . . . . . . . . . 19 Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) Irodák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszonyával, munkavállalói problémáival kapcsolatban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ kirendeltségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Észak-Alföldi régióban működő Munkaügyi Központok kirendeltségei. . . . . . . . . . . . . . . . 22 7. fejezet Civil segítő szervezetek Budapesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8. fejezet Kiadványajánló Kiadványajánló középfokú tanulmányokat folytatni kívánóknak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Felsőoktatási tájékoztató kiadványok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Ajánlás Mai gyorsan változó világunkban csak az az egyén tud lépést tartani, fejlődni, megfelelni a munkaerő-piaci elvárásoknak, aki folyamatosan képzi magát. A felnőttképzésbe történő bekapcsolódás lehetőséget teremt új ismeretek, készségek megszerzésére, fejlesztésére, ezáltal piacképesebb tudással jelenhet meg a munkavállaló a munkaerő-piacon. A felnőttkori tanulást gyakran gátolja az információhiány. A lakosság széles rétegei előtt ismeretlenek azok a támogató programok, jogszabályok, intézmények, szervezetek, amelyek segítségével könnyebben elérhetővé válhat a megfelelő képzés, támogatási lehetőség. Annak érdekében, hogy minél többen hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz, tájékoztatónkban összegyűjtöttük azokat a fontos tudnivalókat, melyek a felnőttképzéssel, munkaerő-piaccal kapcsolatosak.

4

Amennyiben kiadványunk felkeltette érdeklődését és további információra van szüksége a szakmaválasztással, jogszabályi környezet értelmezésével kapcsolatban, forduljon bizalommal tájékoztató szolgálatainkhoz, segítünk problémája megoldásában. A kiadvány a 2011 januárjában hatályos jogszabályok, érvényes rendelkezések alapján készült.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

1. fejezet PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózata A PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózatának keretén belül működő irodák a felnőttképzésbe való bekapcsolódást, a munkaerő-piacra történő sikeres visszatérést támogatják ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaikkal. Az irodák munkatársai tájékoztatást nyújtanak az érdeklődőknek képzésekről, szakképesítésekről, kapcsolódó jogszabályokról, valamint az igénybe vehető munkaerő-piaci támogatásokról. Informálnak arról, kihez fordulhat, ha speciális problémái vannak. A hálózat keretén belül Budapesten, Békésen, Debrecenben, Veszprémben működik PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat. A Budapesti Művelődési Központban működő központi PALLÓ irodában felnőttképzési információszolgáltatáson túl új szolgáltatásként munkavállalási, pályaorientációs tanácsadás vehető igénybe. Az érdeklődők ügyfélfogadási időben közösségi számítógépet használhatnak ingyenesen. PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok elérhetőségei: Budapesti Művelődési Központ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2772, 371-2773 e-mail: palloinfo@bmknet.hu www.felnottkepzesinfo.hu, www.pallo.bmknet.hu Ügyfélfogadási idő: hétfő: 10.00–12.00 óráig, kedd, csütörtök: 13.00–18.00 óráig. Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Pest Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ 1136 Budapest, Pannónia u. 34. e-mail: felnottkepzesinfo@gmail.com www.pallo.bmknet.hu/angyalfold, Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 14.00–18.00 óráig, csütörtök: 10.00–16.00 óráig.

PALLÓ

5


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Vigyázó Sándor Művelődési Ház PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat 1173 Budapest, Pesti út 113. telefon: 256-4626 e-mail: pallo17rakosmente@gmail.com www.pallo.bmknet.hu/rakosmente Ügyfélfogadás: kedd: 10.00–12.00, csütörtök: 17.00–19.00. Békés Városi Kulturális Központ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23–25. telefon: 66/411-142, 20/569-8058 e-mail: pallo@bekesikultura.hu www.pallo.bmknet.hu/bekes Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök: 9.00–12.00.

6

Debreceni Művelődési Központ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat 4024 Debrecen, Kossuth u. 1. telefon: 52/413-939 e-mail: pallo@debrecenimuvkozpont.hu www.pallo.bmknet.hu/debrecen Ügyfélfogadás: kedd: 9.00–12.00, csütörtök: 14.00–17.00. Városi Művelődési Központ Veszprém PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2. telefon: 88/429-111 e-mail: pallo@vmkveszprem.hu www.pallo.bmknet.hu/veszprem Ügyfélfogadás: kedd: 10.00–12.00, csütörtök: 14.00–17.00.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

2. fejezet Felnőttképzésinfo.hu – Minden, amit a felnőttkori tanulásról tudni érdemes! www.felnottkepzesinfo.hu A honlap tartalma egyaránt segítséget kíván nyújtani a tanulás iránt érdeklődő felnőtteknek, valamint a felnőttképzési információs tanácsadóknak, felnőttképzési szakembereknek.

7 Az oldal egy folyamatosan ellenőrzött, tematikusan rendezett linkgyűjtemény. A felnőttképzés és munkaerő-piac fogalomkörén belül az alábbi területekre fókuszál: • felnőttképzéshez kapcsolódó hírek, • saját gyűjtésű képzéslista, • jogszabályi háttér, • képzési adatbázisok, • a tanulás folyamata,

• szakmai szervezetek, • pályaorientáció, • a munka világával kapcsolatos információk, • támogatások.

2010-től a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése kapcsán a már jól ismert webhely – regionális információkkal bíró – aloldalakkal gazdagodott. • http://bekes.felnottkepzes.hu • http://debrecen. felnottkepzes.hu • http://veszprem. felnottkepzes.hu • http://angyalfold. felnottkepzes.hu • http://rakosmente. felnottkepzes.hu

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

3. fejezet Érdemes tudni... 3.1. Képzési szerkezet Élethosszig tartó tanulás (LLL) Nem formális tanulás

Informális tanulás

kö zm űv elő dé s

Formális tanulás

közoktatás felsőoktatás

8

szakképzés fe ln őt tk ép zé s

Iskolarendszerű

Iskolarendszeren kívüli

1. ábra Képzési szerkezet

3.2. a, Iskolarendszerű képzések – közoktatás A magyar oktatás rendszerében a középfokú oktatás intézményei a következők: 1. gimnázium, 2. szakközépiskola, és 3. szakiskola. A középfokú oktatás keretében az iskolarendszeren belüli szakképzést – a szakképzési évfolyamain belül – a szakközépiskola és a szakiskola látja el. A középiskolai nevelés–oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12., illetve meghatározott esetben a 13. évfolyamon fejeződik be. A szakmai vizsgára felkészítő, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. Ha a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma – a felkészítési időtől függően – az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. Kizárólag szakképzési évfolyammal működhet a szakközépiskola, ha érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókat készít fel szakmai vizsgára.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

A szakiskolának – meghatározott kivétellel – 9–10. és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyama van. A szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. Kizárólag szakképzési évfolyammal működhet a szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a szakmai vizsgára, akik eredményesen befejezték a 10. évfolyamot, vagy teljesítették a tankötelezettségüket, és a szakképzési évfolyamokon csak szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyhat. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként vagy készségfejlesztő speciális szakiskolaként is működhet. b, Első szakma megszerzése Országos Képzési Jegyzék (OKJ): Az Országos Képzési Jegyzék alkotja az államilag elismert szakképesítések rendszerét. A jegyzék a szakképesítéseket szakmacsoportokba sorolja. Az egyes szakképesítések csak meghatározott iskolai végzettség birtokában szerezhetők meg, esetleg előképzettséget is előírnak. A szakképesítések különböző szintűek lehetnek, alap-, közép-, emelt szintű és felsőfokú szakképesítések vannak. A képzés formáját tekintve megkülönböztetünk iskolarendszerű oktatást (nappali, esti, levelező tagozaton), valamint felnőttképzési formát. Az iskolarendszerű képzés esetén a tanulmányi időt félévekben, a felnőttképzésnél pedig óraszámban adják meg. Iskolarendszerű szakképzés Szakképzésben, nappali rendszerű képzésben az első szakképesítés megszerzése 22 éves korig ingyenes. A nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti – középiskola és szakiskola esetén – a 22. életévét. Abban az esetben, ha az általános iskola első évfolyamát a 7. életévében kezdte meg, vagy ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt, akkor abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyikben a 23. életévét tölti be. Három éves képzés esetén a nappali képzés korhatára egy évvel meghosszabbodik. Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az előbbiekben meghatározott életkorhoz további három év adódhat. A finanszírozás szempontjából nem kell figyelembe venni azt a szakképesítést, amelyiket korábban felnőttképzésben szereztek meg.

PALLÓ

9


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Iskolarendszerű felnőttoktatás Az iskolarendszer részeként lehetőséget nyílik rá, hogy a felnőttek, akik az erre hivatott életkorban bármely okból iskolai tanulmányokat nem folytattak vagy újabb igényeikhez képest alacsonyabb fokon fejezték be, a közoktatásban és felsőoktatásban elérhető bármely végzettséget megszerezzék. Az, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar részt venni, attól a tanévtől kezdve, amelyben a 16 életévét betölti, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait.

10

A felnőttoktatásban részt vevők után az iskoláknak jár állami normatív támogatás (bár kevesebb, mint a nappali képzésnél), viszont az ilyen oktatáshoz a munkaügyi központok nem adhatnak képzési támogatást. A tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban, a szakközépiskolában, vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon térítési díjat, további szakképesítéseknél tandíjat kell fizetni. A felnőttoktatásban tanulók közül csak a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók vehetik igénybe a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait. c, Felsőfokú szakképzés Ez a képzési lehetőség átmenetet jelent a szakképzés és a felsőoktatás között, e szakképesítés megszerezhető felsőoktatási intézményben, valamint középiskolában is. Elvégzésével felsőfokú szakmai végzettség szerezhető, azonban felsőfokú iskolai végzettséget nem ad. A felsőoktatási intézményekben folyó képzésre a felsőoktatási jelentkezési lapon a többi felsőoktatási képzéssel azonos módon és határidővel szükséges jelentkezni, a középiskolákba a jelentkezés módját és idejét az iskolák saját maguk határozzák meg.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

A felsőfokú szakképzések a szakirányú felsőoktatási képzésbe beszámítható modulokat tartalmaznak, amelyeket a megfelelő egyetemek, főiskolák (kreditpontok adásával) beszámítanak a felsőfokú tanulmányokba. A szakközépiskolában folyó felsőfokú szakképzésben kredit akkor szerezhető, ha a szakközépiskola felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervez felsőfokú szakképzést. A felsőfokú szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. d, Felsőoktatás A Bolognai folyamatot az 1999-ben megszületett Bolognai Nyilatkozat indította útjára. Ennek legfőbb célja az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrehozása volt, amely a felsőoktatást összehasonlíthatóvá, ezáltal átjárhatóvá teheti nemzetközi téren is. Az egységes struktúra három legfontosabb irányelve a hasonlóan felépülő többciklusú képzés bevezetése, a képzések kölcsönös elismerhetőségét biztosító kreditrendszer megalkotása, valamint a felsőoktatási intézmények – és országok – közötti mobilitás elősegítése. Kreditrendszer: a kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely az egyes tantárgyakon belül, tantervi egységekre bontva fejezi ki a követelmények teljesítéséhez szükséges becsült időt. Az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a hallgatók a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is megszerezhetik. A kreditek bármelyik felsőoktatási intézménybe átvihetők, s az ott folytatott tanulmányokba beszámíthatók, függetlenül attól, hogy a hallgató azt milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten és mely országban folytatott tanulmányok során szerezte. A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses. Formáját tekintve nappali, esti vagy levelező tagozatos. Végzettségi szintek: Alapképzés: alapképzés (baccalaureus, bachelor, BSC/BA) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségű szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére, illetve jogszabályban meghatározottak szerinti munkakörök betöltésére. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.

PALLÓ

11


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Mesterképzés: mesterfokozat (magister, master, MSC/MA) és szakképzettség szerezhető. Ez a második felsőfokú végzettségű szint, ahol jogszabályban meghatározott szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Egységes, osztatlan képzés: ciklusokra nem osztott képzés, melyben végzettséget és szakképzettséget lehet szerezni. A képzési idő legalább tíz, de legfeljebb tizenkét félév. Szakirányú továbbképzés: az alap- vagy mesterfokozatot követően további szakképzettséget biztosító képzés, ahol a képzési idő legalább két és legfeljebb négy félév. Doktori képzés: a képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követően a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A képzési idő hat félév. e, Felnőttképzés

12

A felnőttképzés a tankötelezett koron túliak (jelenleg 18 éven felüliek) számára szervezett iskolarendszeren kívüli képzés. A felnőttképzésben a résztvevők nincsenek a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza. Az intézmények kizárólag akkor jogosultak felnőttképzési tevékenység és a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megkezdésére, ha a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek. Felnőttképzésben csak a fogyatékkal élő személyek számára ingyenes az első és második szakképesítés megszerzése. Az állam a költségvetési törvényben meghatározott mértékű felnőttképzési normatív támogatást nyújt a felnőttképzést folytató intézményben megvalósuló képzéshez. A képzést szervező intézmény igényelhet ún. normatív támogatást. Ez teszi lehetővé a szakképesítés ingyenes megszerzését. Az új OKJ szakképesítések moduláris szakmaszerkezete A felnőttképzésben a meghatározott képzettség megszerzése irányulhat valamilyen, az OKJ jegyzékben szereplő szakképesítésére. 2006 óta a szakképesítések moduláris felépítésűek. A moduláris szerkezet azt jelenti, hogy több rokonszakmában közös tudásanyagot tartalmazó azonos követelménymodul (tanegység) van. Így, aki egy szakma megszerzése

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

során sikeres vizsgával teljesített egy bizonyos modult, akkor annak nem kell abból ismét vizsgáznia, és a második szakma tanulásakor felmentést kaphat a tananyag egy – az első szakma keretében már elsajátított – része alól is. A képzésben résztvevő kérheti előzetes tudásának felmérését és beszámítását. Rész-szakképesítések: mód van arra is, hogy az se maradjon szakma nélkül, aki az elkezdett képzést valamiért nem tudja befejezni, illetve a vizsgán nem tud minden feladatot az elvárt szinten teljesíteni. Az is elképzelhető, hogy a főszakképesítés belépési követelménye érettségi, de a rész-szakképesítésé kevesebb (8 osztály, vagy 10 osztály), így lehetőség van elkezdeni a főszakképesítést a rész-szakképesítés szintjéig. (Ilyen például a „Házi időszakos gyermekgondozó” szakképesítés, melynek bemeneti követelménye 8 osztály és ez az érettségit adó „Gyermekgondozó–nevelő” rész-szakképesítése). Az így megszerzett rész-szakképesítések – amellett, hogy akár az elhelyezkedést is lehetővé teszik – azt is biztosítják, hogy később a már megszerzett ismeretek beszámításával – és/vagy a bemeneti követelmények (érettségi) teljesítésével – folytatható a tanulás, ezáltal egy új szakma is megszerezhető. Elágazások, ráépülő szakképesítések: a szakképesítések sokkal szorosabb kapcsolatban állnak egymással, mint korábban, így – amellett, hogy az OKJ is átláthatóbbá vált – hatékonyabb képzési pályák (például egymásra épülő szakmák megszerzése) jöhetnek létre. Az elágazás egyfajta specializációt – az iskolarendszerű oktatásból vett szóhasználat szerint –, szakosodást jelent. A ráépülő szakképesítés valamilyen elágazásos szakképesítés meglétéhez köthető. A korábbi OKJ alapján megszerzett szakképesítés és az új OKJ szerinti szakképesítések közötti viszony: a munkaerőpiacon elvileg semmilyen hátrányt nem jelent, ha valaki még a korábbi képzési jegyzék alapján megszerzett szakképesítéssel rendelkezik. (Előfordulhat, hogy a régebben megszerzett szakma esetleg időközben elavult, vagy kevésbé keresett.) A régebbi jegyzékekben szereplő, már megszerzett szakképesítések továbbra is államilag elismert szakképesítésnek számítanak. Velük – hacsak a munkáltató nem ragaszkodik az új OKJ szerinti szakképesítéshez – a munkakörök betölthetők. A régi és új OKJ szakképesítései között általánosan érvényes hivatalos megfeleltetés nincs. Téves az a nézet, hogy egy korábban szerzett szakképesítés automatikusan megfelel a vele azonos nevű új jegyzék szerinti szakképesítéssel.

PALLÓ

13


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Képzésben történő részvétel nélkül jogosultság a vizsga letételére: Legtöbbször nem kötelező a képzésben való részvétel, de a modulzáró vizsgákat le kell tenni valamelyik képző intézményben. Ez a lehetőség minden esetben az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény előírásaitól függ. Emellett léteznek olyan szakképesítések is, amelyeknél a vizsgára bocsátás feltétele bizonyos óraszámú gyakorlati, néha elméleti képzésen való részvétel.

14

Az OKJ szakképesítés és az akkreditált képzés közötti különbség A felnőttképzésben való bekapcsolódás irányulhat valamilyen kompetencia elsajátítására és/vagy meghatározott képzettség megszerzésére. Célja szerint lehet általános, nyelvi és szakmai képzés. Mindhárom képzési kategóriában (általános, nyelvi, szakmai) léteznek – nem OKJ-s – akkreditált képzési programok. Akkreditált képzésről akkor beszélünk, amikor a felnőttképzési intézmények a Felnőttképzési Akkreditációs Testületnél akkreditáltatják az általuk indított képzési programokat. A programakkreditáció során a képzési programot, annak megvalósíthatóságát, pedagógiai követelményeknek való megfelelését vizsgálják, a programakkreditáció egy bizonyos minőségi védjegy/tanúsítvány a programról. Az akkreditált képzés elvégzése után tanúsítványt kap a képzésben részt vevő, azonban ez önmagában nem jogosít fel munkakör betöltésére. Az OKJ szakképesítés az állam által elismert szakképesítés és munkakör betöltésére jogosít fel. A munkaügyi Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elsősorban OKJ-s szakképesítésekhez ad képzési támogatást. Az oktatási szerkezettel kapcsolatos további magyarázatokat a www.felnottkepzesinfo.hu honlap Fogalomtár menüpontjában találhat.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

4. fejezet Munkaügyi szervezet által nyújtott képzési támogatások Foglakoztatást elősegítő képzések támogatása Foglalkoztatást elősegítő képzésben azok vehetnek részt, akik a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen (a fővárosi pályakezdők a Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodájában) nyilvántartásba vetetik magukat, és igazolják a támogatott képzésre való jogosultságukat. Támogatásra jogosult: a) aki álláskereső, b) aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot (pályakezdő), c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, d) aki rehabilitációs járadékban részesül, e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy f) aki közhasznú munkavégzésben vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

PALLÓ

15


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

A támogatás módjai: – keresetpótló juttatás, – képzési költség. A képzési támogatás keretében az alábbi költségek téríthetők meg: – képzési költség és a vizsga díja, – utazási költség megtérítése a képzés helyszíne és a lakóhely között, – étkezési költségtérítés, – szállás költségtérítés.

16

A támogatás mértéke: A képzéshez kapcsolódó költségek részben vagy egészben megtéríthetők. A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. A támogatás időtartama és mértéke a régió, illetve a kirendeltség vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet. A GYES-en lévők képzési támogatása Annak a személynek, aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi–gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, képzése abban az esetben támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a 20 órát. Továbbá a gyermekgondozási segélyben részesülő személy képzése a gyermek egy éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet nem folytat. A képzési támogatás igénybevételéről hivatalos, naprakész információt a www.felnottkepzesinfo.hu oldalon a Speciális helyzetben/Álláskeresők menü Információk képzési támogatást kérőknek – NFSZ linken talál.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

5. fejezet Jogszabályok Felnőttképzés – 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről. – 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól. Szakképzés – 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről. – 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. – 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról. – 4/2002. (II.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól. Közoktatás – 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. – 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. – 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. – 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról. – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Felsőoktatás – 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról. – 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól. – 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről. – 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról. Nyelvoktatás – 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról.

PALLÓ

17


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

– 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól. Külföldi bizonyítványok – 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről. – 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról. Kísérje figyelemmel a jogszabály-változásokat! A jogszabályok hatályos állapotát megtalálhatja a www.magyarorszag.hu oldal jogszabálykeresőjében, illetve a www.felnottkepzesinfo.hu oldalon a Szabályozás/Jogszabályok, magyarázatok menüpontban.

Honlapok

18

Oktatás egészét érintő honlapok www.nefmi.gov.hu www.npk.hu/public/index.php www.oh.gov.hu https://magyarorszag.hu www.eletpalya.afsz.hu Felsőoktatás www.felvi.hu Szakképzés, felnőttképzés www.epalya.hu www.europass.hu www.nive.hu/index_sec.php Munkaügy www.afsz.hu Támogatások www.diakhitel.hu www.diakigazolvany.hu www.tpf.hu

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

6. fejezet Hasznos címek, intézmények Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja kirendeltségei (Illetékesség: Budapest és Pest megye): Budapest XI., XII., XXII. kerületi Kirendeltség 1115 Budapest XI., Bartók Béla út 132. telefon: 206-6117, 206-1704.

Érdi Kirendeltség 2030 Érd, Budai u. 26. telefon: 23/363-021, 23/363-020.

Budapest XX., XXIII. kerületi Kirendeltség 1203 Budapest XX., János utca 6. telefon: 284-6405.

Budaörsi Kirendeltség 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1–3. telefon: 23/441-919, 23/441-920.

Budapest XXI. kerületi Kirendeltség 1211 Budapest XXI., Bajáki Ferenc u. 1. telefon: 277-1033, 277-1433.

Zsámbéki Kirendeltség 2072 Zsámbék, Zichy tér 1. telefon: 23/342-280.

Budapest VII., VIII., IX. kerületi Kirendeltség 1085 Budapest VIII., Baross u. 22–26. telefon: 215-8799,215-8805.

Váci Kirendeltség 2600 Vác, Dr. Csányi krt. 45. telefon: 27/512-270.

Haller utcai Kirendeltség 1096 Budapest IX., Haller u. 6. telefon: 334-2926.

Ráckevei Kirendeltség 2300 Ráckeve, Lacházi út 34. (volt ELMŰ épülete) telefon: 24/518-640

Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodája 1092 Budapest IX., Ráday u. 42–44. telefon: 311-1414,311-1227.

Ceglédi Kirendeltség 2700 Cegléd, Dózsa Gy. u. 1. telefon: 53/314-710.

Budapest XVIII., XIX. kerületi Kirendeltség 1181 Budapest XVIII., Darus u. 5. telefon: 292-6093, 292-5528, 292-4399. Budapest X., XVI., XVII. kerületi Kirendeltség 1163 Budapest XVI., Vívó u. 2. telefon: 403-0002, 403-5201. Budapest V., VI., XIII. kerületi Kirendeltség 1137 Budapest XIII., Katona József u. 25. telefon: 320-5668, 320-5662. Budapest IV., XIV., XV. kerületi Kirendeltség 1043 Budapest IV., Kassai utca 24/b. telefon: 390-2400, 390-2401, 390-2402.

Gödöllői Kirendeltség 2100 Gödöllő, Szilhát út 53. telefon: 28/410-175. Szentendrei Kirendeltség 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. telefon: 26/310-300. Monori Kirendeltség 2200 Monor, Petőfi S. u. 27. telefon: 29/410-558. Dabasi Kirendeltség 2370 Dabas, Berkenye u. 1. telefon: 29/361-581. Nagykátai Kirendeltség 2760 Nagykáta, Gyóni G. u. 11. telefon: 29/443-047.

PALLÓ

19


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) – Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) Irodák 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7. telefon: 243-8670. 1043 Budapest, Kassai u. 24/B telefon: 390-2400. 1117 Budapest, Karinthy F. út 3. telefon: 279-4718.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszonyával, munkavállalói problémáival kapcsolatban: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Munkaügyi Ügyfélszolgálat Budapest V. kerület, Hold u. 1. telefon: 795-3167.

20

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (Regionális Képzési Központ) 1097 Budapest, Gyáli út 33–35. telefon: 347-4040, e-mail: pf@bmik.hu, web: www.bmik.hu. Pályaorientációs, képzési tanácsadás Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 10. telefon: 317-2333, 317-2449, 317-2912, 486-1011, 486-1145, honlap: www.fovpi.hu. Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda Pályaorientációs Tanácsadás telefon: 477-3131, munkanapokon 10.00– 15.00 óra között személyes tanácsadás. e-mail: palyaorientacio@felvi.hu, honlap: www.felvi.hu.

HIK Felsőoktatási Információs Pont 1088 Budapest, Reviczky u. 6. telefon: 411-5770, e-mail: u  gyfelszolgalat@hik.hu, fip@hik.hu, honlap: www.hik.hu, Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–16.30, szerda: 8.00–18.00. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája 1156 Budapest, Kontyfa u. 3. e-mail: info@mufti.t-online.hu, honlap: www.c3.hu/~mufti/munkaltat.html, Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök: 11.00–17.00. Álláskereső Klub 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3. telefon: 279-4704, 279-4735, 279-4746, 279-4748.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ kirendeltségei Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. telefon: (66) 445-269, e-mail: darmkbekescsaba@lab.hu.

Diplomás Munkaközvetítő Iroda 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6 telefon: (66) 444-211/1171, e-mail: dimibekes@lab.hu.

Békési Kirendeltség 5630 Békés, Múzeum köz 1. telefon: (66) 411-747, e-mail: darmkbekes@lab.hu.

Álláskereső klubok a Dél-alföldi régióban: e-mail: darmk@lab.hu

Gyomaendrődi Kirendeltség 5500 Gyomaendrőd (Gyoma), Mirhóháti u. 11. telefon: (66) 386-212, e-mail: darmkgyomaendrod@lab.hu. Sarkadi Kirendeltség 5720 Sarkad, Szt. István tér. 24/2. telefon: (66) 271-683, e-mail: darmksarkad@lab.hu. Szarvasi Kirendeltség 5540 Szarvas, Vasút u. 40. Telefon: (66) 311-070, e-mail: darmkszarvas@lab.hu. Gyulai Kirendeltség 5700 Gyula, Szent István u. 27/b. telefon: (66) 463-257, e-mail: darmkgyula@lab.hu. Szeghalmi Kirendeltség: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 8. telefon: (66) 371-839, e-mail: darmkszeghalom@lab.hu. Mezőkovácsházi Kirendeltség 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. telefon: (68) 381-798 e-mail: darmkmezokovacshaza@lab.hu Orosházi Kirendeltség 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. telefon: (68) 411-519, e-mail: darmkoroshaza@lab.hu.

Kecskemét, Klapka u. 34. telefon: (76) 506-620 Baja, Czirfusz u. 13. telefon: (79) 520-831 Szeged, Bocskai u. 10–12. telefon: (62) 561-581 Békési Mentálhigiénés Szolgálat 5630 Békés, Borostyán u. 1/1. telefon/fax: (66) 643-991, e-mail: bekesmenta@gmail.com. Civil Szervezetek Szövetsége 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7. telelefon: (66) 451-163, (66) 443-643, e-mail: civilszovetseg@globonet.hu. Békéscsabai Regionális Képző Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. telefon: (66) 519-400, web: www.brkk.hu. Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 5630 Békés, Hőzső utca 39. Medve Krisztina felnőttképzési szervező, telefon: (66) 411-577, telefon: (20) 321-9015, e-mail: bekes@fgyki.hu. Békési Civil Szervezetek Háza 5630 Békés, Hőzső u. 4. (bejárat a Libazug utca felől) telefon/fax: (66) 417-126, e-mail:civilhaz@gmail.com, web: www.bekesicivil.hu.

PALLÓ

21


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kirendeltségei (Illetékesség: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

22

Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ 4024 Debrecen, Piac u. 42–48. telefon: (52) 516-100, e-mail: EARMKDebrecen@lab.hu.

Létavértesi Kirendeltség 4281 Létavértes (Nagyléta), Árpád tér 8. telefon: (52) 585-313 e-mail: EARMKLetavertes@lab.hu.

Balmazújvárosi Kirendeltség 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/b. telefon: (52) 580-010, e-mail: EARMKBalmazujvaros@lab.hu.

Polgári Kirendeltség 4090 Polgár, Barankovics tér 7. telefon: (52) 573-430, e-mail: EARMKPolgar@lab.hu.

Berettyóújfalui Kirendeltség 4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 15. Telefon: (54) 505-250, e-mail: EARMKBerettyoujfalu@lab.hu.

Püspökladányi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. telefon: (54) 517-180 e-mail: EARMKPuspokladany@lab.hu.

Biharkeresztesi Kirendeltség 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 3. telefon: (54) 542-010, e-mail: EARMKBiharkeresztes@lab.hu.

Vámospércsi Kirendeltség 4287 Vámospércs, Béke út 3. telefon: (52) 591-420, e-mail: EARMKVamospercs@lab.hu.

Hajdúböszörményi Kirendeltség 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközi u. 3. telefon: (52) 560-300, e-mail: EARMKHajduboszormeny@lab.hu.

Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. telefon: (42) 598-100, e-mail: EARMKNyiregyhaza@lab.hu.

Hajdúhadházi Kirendeltség 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 6. telefon: (52) 583-430, e-mail: EARMKHajduhadhaz@lab.hu.

Baktalórántházi Kirendeltség 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. telefon: (42) 550-150, e-mail: EARMKBaktaloranthaza@lab.hu.

Hajdúnánási Kirendeltség 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14. telefon: (52) 570-080, e-mail: EARMKHajdunanas@lab.hu

Csengeri Kirendeltség 4765 Csenger,Szent István tér 1. telefon: (44) 520-510, e-mail: EARMKCsenger@lab.hu.

Hajdúszoboszlói Kirendeltség 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 14. telefon: (52) 557-280, e-mail: EARMKHajduszoboszlo@lab.hu.

Fehérgyarmati Kirendeltség 4900 Fehérgyarmat, Petőfi u. 16. telefon: (44) 510-500, e-mail: EARMKfehergyarmat@lab.hu.

Komádi Kirendeltség 4138 Komádi, Hősök tere 11. telefon: (54) 545-000, e-mail: EARMKKomadi@lab.hu.

Kisvárdai Kirendeltség 4600 Kisvárda, Szent György tér 4. telefon: (45) 500-530, e-mail: EARMKKisvarda@lab.hu.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Mátészalkai Kirendeltség 4700 Mátészalka, Jármi u. 2. telefon: (44) 500-622, e-mail: EARMKMateszalka@lab.hu.

Kunszentmártoni Kirendeltség 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 5. telefon: (56) 560-580, e-mail: EARMKKunszentmarton@lab.hu.

Nagykállói Kirendeltség 4320 Nagykálló, Bátori u. 36. telefon: (42) 563-540, e-mail: EARMKNagykallo@lab.hu.

Mezőtúri Kirendeltség 5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 3. levélcím: 5400 Mezőtúr, Pf.: 44., telefon: (56) 578-420, e-mail: EARMKMezotur@lab.hu.

Nyírbátori Kirendeltség 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 16. telefon: (42) 510-510, e-mail: EARMKNyirbator@lab.hu.

Tiszafüredi Kirendeltség 5350 Tiszafüred, Fő út 14. telefon: (59) 510-300, e-mail: ARMKTiszafured@lab.hu.

Tiszavasvári Kirendeltség 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 4. telefon: (42) 520-510, e-mail: EARMKTiszavasvari@lab.hu.

Törökszentmiklósi Kirendeltség 5200 Törökszentmiklós, Petőfi S. u. 67–69. telefon: (56) 590-400, e-mail: EARMKTorokszentmiklos@lab.hu.

Vásárosnaményi Kirendeltség 4800 Vásárosnamény, Jókai u. 14. telefon: (45) 570-520, e-mail: EARMKVasarosnameny@lab.hu.

Álláskereső klubok az Észak-alföldi régióban: e-mail: earmk@lab.hu

Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ 5000 Szolnok, Szabadság tér 3. telefon: (56) 527-050, e-mail: EARMKSzolnok@lab.hu. Jászberényi Kirendeltség 5100 Jászberény, Jásztelki u. 16. telefon: (57) 506-660, e-mail: EARMKJaszbereny@lab.hu. Karcagi Kirendeltség 5300 Karcag, Madarasi út 27. telefon: (59) 500-350, e-mail: EARMKKarcag@lab.hu. Kunhegyesi Kirendeltség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9–10. telefon: (59) 530-530, e-mail: EARMKKunhegyes@lab.hu.

Debrecen, Piac u. 42–48. telefon: 52/513-054. Nyíregyháza, Benczúr Gy. tér 18. telefon: 42/598-490. Szolnok, Kossuth Lajos út 6–8. telefon: 56/375-388. Debreceni Regionális Képző Központ 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. telefon: (52)516-000, e-mail: drkk@drkk.hu web: www.drmkk.hu Nyíregyházi Regionális Képző Központ 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13. telefon: (42)315-025, e-mail: nyrkk@nyrkk.hu, web: www.nyrkk.hu.

PALLÓ

23


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ kirendeltségei (Illetékesség: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye) Székesfehérvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 8000 Székesfehérvár, Piac tér 10. telefon: (22) 319-346, (22) 319-348, e-mail: kdrmkszekesfehervar@lab.hu.

Dorogi Kirendeltség 2510 Dorog, Kálvária u.18. telefon: (33) 441-426, e-mail: kdrmkdorog@lab.hu.

Dunaújvárosi Kirendeltség 2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A. telefon: (25) 412-253, (25) 413-712, e-mail: kdrmkdunaujvaros@lab.hu.

Esztergomi Kirendeltség 2500 Esztergom, Lázár V. u. 74. telefon: (33) 413-350, e-mail: kdrmkesztergom@lab.hu.

Bicskei Kirendeltség 2060 Bicske, Kisfaludy u.50. telefon: (22) 565-263, e-mail: kdrmkbicske@lab.hu.

24

Móri Kirendeltség 8060 Mór, Kodály Z. u. 1. telefon: (22) 407-600,. e-mail: kdrmkmor@lab.hu. Ercsi Kirendeltség 2451 Ercsi, Fő u.34. telefon: (25) 520-750, (25) 520-751, e-mail: kdrmkercsi@lab.hu. Gárdonyi Kirendeltség 2483 Gárdony, Posta u. 11. telefon: (22) 570-069, e-mail: kdrmkgardony@lab.hu. Enyingi Kirendeltség 8130 Enying, Kossuth u. 38. telefon: (22) 372-795, (22) 372-318, e-mail: kdrmkenying@lab.hu. Sárbogárdi Kirendeltség 7000 Sárbogárd, Tury M. u. 3. telefon: (25) 508-175,(25) 508-176, e-mail: kdrmksarbogard@lab.hu. Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ 2800 Tatabánya, Népház u. 3. telefon: (34) 309-850, e-mail: kdrmktatabanya@lab.hu.

Kisbéri Kirendeltség 2870 Kisbér, Vásártér 7. telefon: (34) 352-699 e-mail: kdrmkkisber@lab.hu. Komáromi Kirendeltség 2900 Komárom, Igmándi u. 45. telefon: (34) 540-488, e-mail: kdrmkkomarom@lab.hu. Oroszlányi Kirendeltség 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 25. telefon: (34) 560-389, e-mail: kdrmkoroszlany@lab.hu. Tatai Kirendeltség 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10. telefon: (34) 383-799, (34) 381-128, e-mail: kdrmktata@lab.hu. Veszprémi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 8200 Veszprém, József A. u. 34. telefon: (88) 423-220, (88) 426-160, 88) 426-777, e-mail: kdrmkveszprem@lab.hu. Ajkai Kirendeltség 8400 Ajka, Móra F. u. 24–28. telefon: (88) 311-546, (88) 311-742, e-mail: kdrmkajka@lab.hu.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Balatonalmádi Kirendeltség 8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43. telefon: (88) 439-055, (88) 439-379, e-mail: kdrmkbalatonalmadi@lab.hu. Balatonfüredi Kirendeltség 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3. telefon: (87) 342-112, (87) 481-487, e-mail: kdrmkbalatonfured@lab.hu. Pápai Kirendeltség 8500 Pápa, Csáky L. u. 12. telefon : (89) 510-110, (89) 510-115, e-mail: kdrmkpapa@lab.hu. Sümegi Kirendeltség 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 36. telefon: (87) 351-104, (87) 350-133, e-mail: kdrmksumeg@lab.hu. Tapolcai Kirendeltség 8300 Tapolca, Liszt F u. 1/1. telefon: (87) 413-609, (87) 413-222, e-mail: kdrmktapolca@lab.hu. Várpalotai Kirendeltség 8100 Várpalota, Fehérvári út 13. telefon: (88) 372-318, (88) 371-501, e-mail: kdrmkvarpalota@lab.hu. Zirci Kirendeltség 8420 Zirc, József A. u. 2. telefon: (88) 415-662, e-mail: kdrmkzirc@lab.hu.

Álláskereső klubok a Közép-dunántúli régióban: e-mail: kdrmk@lab.hu Székesfehérvár, Piac tér 10. telefon: (22) 328-709. Tatabánya, Ságvári E. u. 20. telefon: (34) 317-070. Veszprém, József Attila u. 34. telefon: (88) 429-018. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. 5. em. telefon: (88) 429-611, e-mail: mpi@mpisz.hu, web: www.veszprem-ped.sulinet.hu/vmpisz. Székesfehérvári Regionális Képző Központ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. telefon: (22) 310-308, e-mail: titkarsag@szrmkk.hu, web: www.szrmkk.hu. Megyei Ifjúsági Információs Iroda 8200 Veszprém, Diófa u. 2. telefon: (88) 327-631, e-mail: info@ifjuságiiroda.hu, web: www.ifjusagiiroda.hu. Felsőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központ (FeVáK) 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. „A” ép. alagsor, telefon: (88) 624-996.

PALLÓ

25


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

7. fejezet Civil segítő szervezetek Budapesten Kontakt Alapítvány (Gödöllői Művészetek Háza) 2100 Gödöllő, Szabadság u. 6. telefon: 28/514-121. Humán Szakoktatási és Elhelyezkedést Segítő Alapítvány 1047 Budapest, Fóti út 56. I. em. 7. telefon: 435-2561, e-mail: kepzes@humanszak.hu, web: www.humanszak.hu.

26

Budapesti Ifjúsági Vállalkozó Központ 1094 Budapest, Balázs B. u. 18. telefon: 456-0091, e-mail: info@bivak.hu web: www.bivaknet.hu. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6. telefon: 450-3230, e-mail: titkarsag@fszk.hu, web: www.fszk.hu. Életpálya Alapítvány telefon: 455-0539, 215-7651 e-mail: info@eletpalya.hu, web: www.eletpalya.hu.

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Magyar Géniusz Projektiroda) 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6. telefon: 787-0596, 361-4094. e-mail: info@tehetsegpont.hu, geniuszportal@tehetsegpont.hu. web: http://geniuszportal.hu. Önkéntes Központ Alapítvány 1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. telefon: 225-0710, e-mail: onkenteskozpont@onkentes.hu, web: www.onkentes.hu. Jól-Lét Közhasznú Alapítvány Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely 1114 Budapest, Károli Gáspár tér 2. telefon: 319-0331, e-mail: info@jol-let.com, web: http://jol-let.com.t Romaversitas Alapítvány 1094 Budapest, Ferenc krt. 39. II/2a telefon: 70/634-9288, e-mail: romaversitas@romaversitas.hu, web: www.romaversitas.hu.

Szenior Foglalkoztatási Szövetség 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48. telefon: 413-7861.

További hasznos intézmények/szervezetek elérhetőségei találhatók a www.felnottkepzesinfo.hu oldal Hová fordulhatok? menüpontjában.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

8. fejezet Kiadványajánló, honlapok Kiadványajánló középfokú tanulmányokat folytatni kívánóknak Iskolaválasztás előtt… 2011 (MFPI, KELLÓ, Budapest, 2010.) A könyv mindig a következő tanév beiskolázási tudnivalóit mutatja be részletesen. A nyolcadikos, illetve érettségi előtt álló budapesti és Pest megye területén élő és tanuló diákoknak, szüleiknek ad továbbtanuláshoz ötleteket. Sok hasznos információt tartalmaz még, többek között: áttekintést nyújt az iskolarendszerről, tudnivalókat foglal össze az egységes felvételiről, tervezett pályaválasztási kiállítások és börzékről is tájékoztat. Kereskedelmi forgalomban kapható, megjelenés a tárgyévet megelőzően általában novemberben. SULIMIX katalógus 2010 (Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2010.) A katalógus – immáron harmadik alkalommal – a Fővárosi Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által szervezett pálya- és iskolaválasztási börzén kiállítóként szereplő iskola és szakképző intézmények adatait tartalmazza. A Sulimix kalauzának is tekinthető a fővárosi szakképzés intézményeinek. Jelentősen segítheti a pálya-és iskolaválasztást a kiadvány elején található szemléletes ábra a jelenlegi iskolarendszerről. 200 x szép szakma (Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2010.) A kiadvány segít eligazodni a szakképzés és szakmaismeret összetett rendszerében: világossá teszi a szervezeti és képzési folyamatokat és tájékoztatást nyújt a 200 legkelendőbb szakma követelményeiről és tartalmáról. A kiadvány gerincét – 21 szakmacsoport szerinti bontásban – a 200 szakmáról szóló alapadatok (képzés időtartama, szakképesítés szintje, bemeneti követelmény, kimeneti szint, a szakmát oktató TISZK neve) adják. E két kiadvány kereskedelmi forgalomban nem jelent meg, de megnézhető és letölthető az intézet honlapjáról (http://www.fovpi.hu).

PALLÓ

27


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Iskolarendszeren kívüli felsőoktatás és érettségi utáni szakképzési lehetőségek – 2011 (DOKUSOFT Informatikai Kft., Budapest, 2010.) A könyv az érettségi utáni tanulási, szakképzési lehetőségek egy részének az ismertetésével segíti azokat a fiatalokat, akik az iskolarendszerű felsőoktatási intézményekbe nem nyertek felvételt. A kiadvány tartalmazza – az Országos Képzési Jegyzékben bekövetkezett jelentős mértékű változások miatt – az új szakmastruktúrát és a képzési helyszínek város szerinti csoportosítását, valamint a szakok tartalmi leírását. Az összeállítás nem teljes körű, azonban országos hatókörű. (Megjelenés minden év december. 15.) Felsőoktatási tájékoztató kiadványok

28

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – érettségi után A tájékoztató tartalmazza a felsőoktatási felvételi jelentkezés szabályait és tudnivalóit, a sikeres felsőoktatási felvételi kérelem benyújtásához szükséges információkat, kitöltési útmutatókat és határidőket. A kiadványban megtaláljuk még a felsőoktatási intézmények teljes, kereshető listáját az indított szakokkal és speciális követelményekkel Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója – diplomásoknak A felvételivel kapcsolatos információkon túl a kötet második részében helyet kaptak a felsőoktatási intézmények által meghirdetett mesterképzések. Szakirányú továbbképzések – diplomásoknak Diploma utáni speciális szakképzettséget nyújtó képzések gyűjteménye. A könyv elején általános tájékoztató olvasható a szakirányú továbbképzésekről, majd ezt követi a felsőfokú intézmények részletes bemutatkozása. A kiadvány végén betűrendes „Képzésmutató” segíti a könnyebb eligazodást. (Kiadó: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2010.) Mindhárom kiadvány a tárgyévet megelőző év december 15-én jelenik meg. A tájékoztatók lényegi tartalma az interneten is elérhető a www.felvi.hu oldalról. A kiadványok megtalálhatók, helyi használatra igénybe vehetők a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatokon is.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

mi mennyi 2011-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó

Heti bér Ft/hét

Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra

Minimálbér Korm. rend. 2. § (1) bek.

78 000

17 950

3590

449

Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. § (2) bek.

94 000

21 650

4330

541

337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.

* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).

Köztisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

38 650 Ft

Kormánytisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.

38 650Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 60. § (1) bek. c) pontja – 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20000 Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek. 1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

356 000 Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek. 3000 Ft/óra A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek. 15 000 Ft/hó A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek. 135 000 Ft/hó

PALLÓ

29


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § Rokkantsági nyugdíj 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. §

Baleseti rokkantsági nyugdíj 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. §

30

28 500 Ft

III. rokkantsági csoportban

28 500 Ft

II. rokkantsági csoportban

29 800 Ft

I. rokkantsági csoportban

30 850 Ft

III. rokkantsági csoportban

28 600 Ft

II. rokkantsági csoportban

30 000 Ft

I. rokkantsági csoportban

31 000 Ft

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24 250 Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együtt folyósítási összeghatára 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

72 820 Ft

Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont

33 330 Ft

Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont

27 000 Ft

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) d) pont

20 410 Ft

Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont

14 160 Ft

Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) pont

85 500 Ft

Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek.

15 360 Ft

Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének 120%-a 2007. évi LXXXIV. tv. 4. §

PALLÓ

34 200 Ft


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv.

Minimum*

Álláskeresők járadéka (ÁJ) I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek.

járulékalap 60%-a, legalább a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a: 46 800 Ft/hó;1560 Ft/nap

Maximum járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 120%-a: 93 600 Ft/hó; 3120 Ft/nap

Álláskeresők járadéka (ÁJ) II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a: 46 800 Ft/hó; 1560 Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS) 1991. évi IV. tv. 30.§

a minimális bér 40%-a: 31 200 Ft; 1040 Ft/nap

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján 60–100% között mérlegelési jogkörben állapítható meg

46 800–78 000 Ft/hó; 1560–2600 Ft/nap Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

31

* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a

4. Munkaadók által fizetendő közterhek Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)(3) bek.

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 3%

24% Természetbeni egészségbiztosítási járulék* Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék

Összesen

1,5% 0,5% 1% 27%

Rehabilitációs hozzájárulás 2010. CLXIX. tv.(Költségvetési tv.) 62. § (9) bek. Szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.

PALLÓ

964 500 Ft/év/fő Társadalombiztosítási járulékalap 1,5%-a


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíjpénztári tagdíj fizetési kötelezettsége 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)(3) bek.

Nyugdíjjárulék

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Pénztártag Nem pénztártag

2%* (8% tagdíj) 10%

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

2%

Munkaerő-piaci járulék Összesen

1,5% 17,5%

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.

21 000 Ft/nap

* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően – 10%! (Tbj. 19. § (7) bekezdés)

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék: 5100 Ft/hó (170 Ft/nap)

32

 gészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészE ségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

7. Adósávok, adókedvezmények Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-B.§

A bruttósított összevont adóalap (az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor): – egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62 500 Ft-tal,– legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206 250 Ft-tal csökkenthető.

Adójóváírás Szja. tv. 33. §

az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka, legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint. Az adójóváírás évi 3 960 000 Ft összes bevallott jövedelemig jár, de 2 750 000 Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell a 2 750 000 Ft feletti rész 12%-ával. A csökkentett összegű adójóváírást – amennyiben az adóelőlegnél adójóváírást nem kért az ügyfél – az adóbevalláskor érvényesítheti, és a bevallás alapján igényelheti vissza a különbözetet. A 3 960 000 Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások [1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. §] Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,)

– internethasználat: havi 5000 forintig, – Üdülési csekk: 78 000 Ft/év – Meleg, ill. hideg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is): 18 000 Ft/hó – Iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év – Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás: 39 000 Ft/hó – Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás: 23 400 Ft/hó – Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év Csekély értékű ajándék: 3x7800 Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16% SZJA és 27% EHO mellett.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600 000 Ft

8. Kis összegű követelés értékhatára 100 000 Ft [2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.] Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül – a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

9. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher Egyszerűsített foglalkoztatási forma 1.

mezőgazdasági idénymunka

A közteher mértéke (Ft/nap) 500 Ft

2.

turisztikai idénymunka

500 Ft

3.

alkalmi munka

1000 Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

PALLÓ

33


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

10. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. § Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.

A naptári napi átlagkereset 70%-a. A naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70%-a: 109 200 Ft. A napi átlagkereset 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében). A napi átlagkereset 50%-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén). Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimális bér 150 százalékának harmincad részét. Egy gyermekes család esetén: 12 200 Ft/hó Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 Ft/hó

34

Családi pótlék (CSP) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

Kétgyermekes család esetén gyermekenként: 13 300 Ft/hó Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként: 14 800 Ft/hó Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként: 16 000 Ft/hó Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként: 17 000 Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként: 23 300 Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként: 25 900 Ft/hó Nagykorú fogyatékos esetén: 20 300 Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14 800 Ft/hó Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a: 64 125 Ft Ikergyermek esetén 300%-a: 85 500 Ft A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 28 500 Ft/hó 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000-Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85 500 Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114 000 Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171 000 Ft/hó) A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 28 500 Ft/hó A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

PALLÓ


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

11. Szociális ellátások

Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ (4) bek. 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.

Bérpótló juttatás (BPJ) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§

Időskorúak járadéka 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §

Jogosult Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) az 55. életévét betöltötte, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel. Jogosult

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének (78 000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%ának szorzatával. Maximum összege: 60 600 Ft

Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZSre jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28 500 Ft/hó.

Jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

Havi összege

Havi összege

a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22 800 Ft/hó

b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 27 075 Ft/hó

c) az öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 37 050 Ft

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1000 Ft.

PALLÓ

35


Fe l n ô t t k é p z é s i i r á n y t û

Jogosult

Ápolási díj 2010. évi CLXIX. tv.(Költségvetési tv.) 62. § (8) bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló – súlyosan fogyatékos, vagy – tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 29 500 Ft. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130%-a: 38 350 Ft. A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 80%-a: 23 600 Ft.

12. Bérgarancia támogatás maximuma 999 000 Ft.

36

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/12. szám) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 399 600 Ft. Pécs, 2011. január 3. Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

PALLÓ

Felnőttképzési iránytű  
Felnőttképzési iránytű  

Hasznos útmutató a felnőttképzésbe bekapcsolódni szándékozók számára.

Advertisement