Page 1


2013. szeptember

2013. szeptember 01. – Egyeztető megbeszélés az Ifjúsági Tagozat tagságával A frissen alakult jászberényi Ifjúsági Tagozat taggyűlésen vettünk részt. A jászberényi Jobbik elnöksége (Budai Lóránt, Turóczi György, Bobák Zsolt, Székely Mihály Tamás) alkotta azt a delegációt, mely a két szervezet jövőbeni sikeres és hatékony együttműködését hivatott elősegíteni. Egyeztettük az idei év hátralévő feladatait, az esetleges közös megemlékezéseket, valamint váltottunk néhány szót a 2014-es országgyűlési választásokról is.

2013. szeptember 07. – A XV. Szolnoki Gulyás Fesztiválon jártunk Baráth Zsolt és Kiss Gabriella meghívására, családostól érkeztünk a megyeszékhelyre. Ezen a napsütéses, kora őszi napon főzőversenyek és egyéb színes programok várták az érdeklődőket. Az Észak-Alföldi Régió minősített rendezvényén belül – melynek célja a magyar gulyás étel imázsának megőrzése, bemutatása – természetesen a Jobbik sátrában töltöttük a napot. Régi, remek barátokkal találkoztunk, finom gulyást falatoztunk, nagyon jól éreztük magunkat.

A rendezvényen tiszteletét tette Gyöngyösi Márton, országgyűlési képviselő úr is. A helyzetünk így kifejezetten szerencsésnek volt mondható, hiszen így volt lehetőségünk a szeptember 13-i, közös lakossági fórumunk részleteit is – személyesen - megbeszélni.


2013. szeptember 09. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendes ülése A szokásos, testületi ülést megelőző bizottsági ülés legfontosabb napirendi pontjai közt volt található a 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról-, a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról-, az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról-, az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

2013. szeptember 11. – Jászberény Város képviselő testületének rendes ülése Az augusztusi szünet után ismét összeült Jászberény képviselő-testülete. A szeptemberi soros ülés témái között szerepelt több pályázat tárgyalása, vita folyt a mozi felújításának pluszköltségeiről, a város első féléves gazdálkodásáról, valamint az üzletek és szórakozóhelyek nyitva tartását szabályozó rendelet módosításáról is. Emellett megkötésre került Lajosmizsével a testvértelepülési megállapodás, és a többség elfogadta a város esélyegyenlőségi programját is. Két sürgősségi indítvány napirendre vételével kezdődött az ülés, melyen 14 képviselő vesz részt, Győri János külterületi képviselő nem volt jelen. Rögtön az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató kapcsán sikerült vihart aratnom. A Humán Erőforrás Bizottság határozatai közt olvastam, hogy többek közt sztárvendég meghívására összesen bruttó 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást biztosítottak. Ezen döntés részleteire, azaz arra lettem volna kíváncsi, hogy jó helyre megy-e 200 ezer adófizetői forint. Dr. Szabó Tamás (polgármester, Fidesz) szerint, aki ilyen piti összeg sorsára kíváncsi, az nem való képviselőnek. Néhány perc múlva ő nagyvonalúan rálegyintett arra, hogy a közpénzből finanszírozott párt propaganda (Jászkürt Újság) 600 ezer forint veszteséggel működik. Erről szól az alábbi video, melyet nagy tisztelettel ajánlok mindenkinek:

http://www.youtube.com/watch?v=uGA-jdxiLcU&feature=youtu.be


Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosítása következett. A támogatási rendszer új formájában az a jászberényi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnál foglalkoztatott szakember juthatna építési telekhez, akit munkáltatója ajánl az említett programban való részvételre, illetve vállalja, hogy 2 éven belül beépíti az eredendően önkormányzati tulajdonú telket, valamint további 10 évig jászberényi cégnél vállal munkát. Bár a mai világban egyáltalán nem garantált, hogy egy munkavállaló 10 évig egy helyen tud dolgozni, a módosítást összességében támogattam. Azonban tettem néhány konkrét észrevételt és javaslatot. Elmondtam, hogy számunkra aggályos a rendszer néhány pontja, mert kifejezetten beszűkíti a támogatottak körét: A támogatás kizárólag új építésű ingatlanról szól. Ez a támogatás mellett is igen nagy költség egy családnak. Egy fiatal pályakezdő szakember ilyen pénzösszeggel, hitellel, a legritkább esetben rendelkezik. Adni kellene lehetőséget használt ingatlan vásárlására is, hiszen a legtöbb fiatalnak csak erre van lehetősége, eladó ingatlan pedig van bőven a városban. A támogatási rendszer kizárólag olyan személyeknek ad lehetőséget, akiket a munkahelyük is ingatlanépítési támogatásban részesített. Jászberényben a kisebb cégekre ez nem jellemző, mert nincs anyagi lehetőségük ilyen támogatásban részesíteni dolgozóikat. Talán igazságosabb lenne, ha hosszú lejáratú kamatmentes kölcsön járna annak a szakembernek, aki Jászberényben szeretne letelepedni. Összefoglalva tehát, azok a Jászberényben dolgozó (jellemzően magas beosztású) szakemberek juthatnak majd támogatáshoz, akiket a munkáltatójuk támogat és van elég pénzük (hitelképességük) egy új ingatlan felépítésére. Ezek alapján egy jól kereső szakember juthat fillérekért építési telekhez. Javasoltam, hogy a rendszer olyan legyen, hogy többen jussanak támogatáshoz: kerüljön ki belőle a munkahelyi támogatás kötelezettsége, és az új építésű ingatlan kizárólagossága.

Következett az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló rendelet módosítása. A rendelet hátulütőire már annak elfogadásakor felhívtam itt a figyelmet. A fiatalok – akik nem utaznak kilométereket, hogy más településeken költsék el a zsebpénzüket azóta az utcán italoznak és hangoskodnak. A szeszes ital korlátozása nem hozta meg a kívánt hatást, hiszen a korábban megvásárolt italt, zárás után, az utcán fogyasztják el. Ez nagyobb probléma, mint a szeszes ital vásárlásának korlátja. Ez ellen pedig csak úgy lehet védekezni, ha az éjszakai órákban is van rendőri jelenlét a városban. A köznyugalomhoz való jog csorbulása nem a szeszes ital vásárlásából adóik, hanem annak közterületen való fogyasztásától. Ezt kell a rendőr járőröknek a minimális szintre csökkenteni.


Egy ún. Kalandpark létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tudomásul vételénél így fogalmaztam: „Egy újabb látványberuházás kétséges sikerrel.” A tanulmányból kiolvasható, hogy Jászberényben nincs, olyan terület mely alkalmas lenne egy kalandpark kialakítására. Az előterjesztésben is jelzett erdős részekre is csak igen erőltetve tudjuk ezt ráfogni. Elmondtam, hogy azt kellene kihasználnunk, ami már eleve rendelkezésünkre áll, hiszen sokkal olcsóbb valamit továbbfejleszteni, mint egy teljesen újat létrehozni. Jászberény alapvetően egy ipari város, turisztikai jelentősége nem kiemelkedő. Egyetlen turisztikai élményt az országosan is ismert állatkert biztosít. Ezért az volt a javaslatunk, hogy a kalandparkra szánt pénzt – vagy annak egy részét - az állatkert további fejlesztésére, bővítésére használjuk fel. Sokkal gazdaságosabb és hatékonyabb turisztikai fejlesztési lehetőség van a meglévő állatkertben, mint egy új, a városon kívül eső kalandparkban. A Jászkun Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása kapcsán kifejtettem, hogy a díjtételekkel nem vagyok megbarátkozva. A havi bérlet árát túl soknak tartom ahhoz képest, hogy a helyi járatok ritkán és kevés helyen járnak. Jellemzően a város peremterületein élők járnak busszal, a buszok azonban pont ezekre a területekre nem nagyon, vagy egyáltalán nem járnak ki. (Pl. Szatmári lakótelep, Vasútállomás) Véleményem szerint, a járatok optimalizálásával, bérleti díj csökkentésével, többeket lehet rávenni a buszok használatára. A legolcsóbb bérlet ára 4600 Ft. Ez megegyezik egy napi nettó átlag munkabérrel. Kemény dolog egy napig azért dolgozni, hogy bejárhasson az ember fia a munkahelyére. A bérlet 3 - 4.000 Ft közötti összegre csökkentésével több, eddig autóval járót lehet rávenni, hogy busszal járjon munkába. Számos kihagyott helyre eljutva (Szatmári lakótelep) akár meg is lehetne duplázni az utasok számát. A 10 éves korig történő díjmentes utazást ugyan – természetesen – támogattam, de ezt tovább gondolva javasoltam, hogy minden általános iskolába (és nem mellé) járó diáknak tegyük lehetővé a díjmentes utazást.

Végül Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása következett. Egyedüli hozzászólóként tettem meg észrevételeimet. A beszámolóban olvasható, hogy immár 10 éve folyik a szegények és romák életmódjának megfigyelése. Ez idő alatt már egy várost lehetett volna felépíteni, itt pedig csak jutottak, hogy megállapították: ezen változtatni kell. Igen kell, de ezt meg lehet állapítani 1 órányi bejárás alatt is. Még senki nem tett semmit a szép szavakon és ígéreteken kívül. A program is csak próbálkozik. Egyetlen fő pontja, hogy mindenféle kedvezménnyel, segítséggel, támogatással esélyegyenlőséget biztosítson a rászorulóknak. Láthatjuk, az elmúlt 10 év (de mondhatnék több száz évet is) alatt, hogy ez nem működik.


Egyetlen működőképes megoldás van, amikor fizikailag is beavatkozunk. A felnőtteknek értékteremtő munkalehetőséget adunk, a gyerekeket pedig kiemeljük - jobb esetben speciális iskolába, rosszabb esetben a családból is. Az országban számos példa akad (Érpatak, Gyöngyöspata, Békésszentandrás, Hernádszentandrás, Kosd), ahol a helyi önkormányzati rendeletek és a start munkaprogram szinergiája a roma lakosságot pár év alatt felzárkóztatta olyan szintre, hogy már segély nélkül is képesek normális életre. A változtatni akarók változnak, a többiek pedig eltűnnek. A felzárkóztatás ezt jelenti, nem pedig az évről évre megállapítani: "segítenünk kell a leszakadókat". A rászorulók támogatása csak akkor éri el célját, ha ahhoz követelményeket is támasztunk. Sajnos ez a program nem tartalmaz követelményt, csak támogatást. Mondandóm zárásaként megemlítettem néhány konkrét, a programból kiragadott példát:

http://www.youtube.com/watch?v=tXk443KsN_w&feature=youtu.be Méltó körülményeket nem teremt a városba való beköltöztetés, az ellenőrizetlen közmunka, a több milliós lelépési pénz vagy fél milliárdos komplex telep program. A törvények betarttatása, értékteremtő munka kell üres szavak és kidobott milliárdok helyett...

2013. szeptember 13. – Lakossági fórum Gyöngyösi Mártonnal Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő volt a Jobbik Jászberényi Alapszervezetének vendége szeptember 13-án, pénteken az Ifjúsági Ház kistermében tartott lakossági fórumon.

Szék nem maradt üresen a kisteremben, így levegő is alig-alig jutott a hallgatóságnak, miközben az önkormányzati munkám során tapasztalt „élményeimet” soroltam. Többek közt felsoroltam a hulladéklerakók megszüntetését, a Munkás utca lebontásának körülményeit, a posta kapujában segélyért sorakozók eltávolítását, a sorra leszavazott költségvetési és más módosító indítványaink körüli kálváriákat. No, és akkor még nem beszéltünk a székely zászló „maratoni” egy hétre szóló kitűzéséről, a lencsevégre kapott pecázgató közmunkásról meg a Faiskola utca környezetének általunk kifogásolt felújításáról.


Elmondtam, hogy véleményem szerint a városvezetés elutasító hozzáállása egyetlen dolognak köszönhető: - A jászberényi Jobbik levetkőzte a sztereotípiákat és az előítéleteket. Ma már nem kerülnek bennünket az emberek, hanem keresnek minket. Ez pedig számukra azért riasztó eredmény, mert a 2014-es választásokra megelőlegezheti a Jobbik sikerét. Összefoglalómat követően Gyöngyösi Márton kapott szót, aki országjáró körútja egyik állomásaként látogatott Jászberénybe. A képviselő tavaly novemberben okozott botrányt az országgyűlésben azzal a felszólalásával, amelyben így fogalmazott: „Itt az ideje (…) annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.”

A képviselő előadásában elmondta, felszólalása nem szólt másról, mint az USA-ban és Izraelben is bevált gyakorlatnak számító példa követéséről. Az említett országokban ugyanis a sem a Kneszetnek sem a szenátusnak nem lehet tagja olyan személy, aki kettős állampolgár. - Úgy vélem mindennek az alapja nemzeti szuverenitásunk megszerzése és megtartása. Az ország vezetésében a kettős állampolgárság nemzeti sorskérdés, mely az önállóságunkat érinti. Hogyan dönthet csak a magyar nemzet érdekében olyan ember, aki akár német, francia vagy éppen izraeli állampolgársággal is rendelkezik? – tette fel a kérdést Gyöngyösi Márton. Hozzátette, olyan országban szeretne élni, ahol tudja, hogy a politikai elit minden áron a hazája érdekeit védi. Hangsúlyozta, számára elsődleges a nemzeti érdek. 2013. szeptember 14. – Megyei Választmányi Ülés Szolnokon Négy hónap után újra összeültek a megye jobbikos elnökei. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Választmányának soros ülésének napirendi pontjai a következők voltak: 1. 2. 3. 4.

Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Megyei munkacsoportok feladatai az elkövetkező időszakban Beszámoló a megye pénzügyi helyzetéről Az elkövetkezendő időszak feladatai, eseményei


2013. szeptember 17. – Riport a Trió Rádióban Jászberény leghallgatottabb rádiójának felelős szerkesztő-műsorvezetője újra felkeresett, hogy a már szokásossá vált riportot elkészítse velem. A sokadik interjú (mely azért is fontos, mert ez a felület egyetlen ellenzéki képviselőként áll rendelkezésemre…) témája ezúttal is az adott (jelenleg tizenötödik) lakossági fórum témájára tért ki. Így módomban állt felsorolni az elmúlt három év legfontosabb önkormányzati eredményeit, melyet így másnap óránként hallhatott Jászberény lakossága.

2013. szeptember 17. – Újabb fideszes fórumon jártunk Szatmári Antalné („Veronka néni”) önkormányzati képviselő ezen a keddi napon körzetbejárást és lakossági fórumot tartott a hetes számú választókerületben. A téliesre fordult időjárási viszonyok között, a fagyos széllel is dacolva kis csoportunk újra megjelent, javasolt és kérdezett.

A lakók több megoldásra váró problémát jeleztek a képviselő asszonynak. Igényként jelentkezett egyebek között a hulladékgyűjtő szigetek gyakoribb ürítése, illetve lehetőség szerinti bővítése, a járdafelújítás, a biztonságos közlekedést zavaró növényzet kezelése, közlekedési táblák kihelyezése. Volt, aki balesetveszélyes csatornafedélre illetve bűzt árasztó szennyvízaknára hívta fel a figyelmet. Természetesen szóbeli ígéretekből most sem volt hiány…


2013. szeptember 18. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendkívüli ülése Két napirendi ponttal került összehívásra ez a bizottsági ülés. A megbeszélésen – melyen téma volt a Jászberényi Rendőrkapitányság támogatása és a Técső városába utazó önkormányzati delegáció személyi összetételének módosítása – részt vett a jászberényi szervezet alelnöke, Bobák Zsolt. Szokjuk a légkört… 

2013. szeptember 18. – A köz meghallgattatott Ezen az estén "kötelezettségének tett eleget", közmeghallgatást tartott a város vezetése. Tizenhét órára megtelt a városháza tanácsterme a közügyek iránt érdeklődő városlakókkal és a képviselő-testület tagjaival. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, akik majdnem húsz kérdést intéztek városunk vezetéséhez. Ott voltunk. Kérdeztünk. Javasoltunk.

A közel három órás rendezvény végén (melyet ellenzéki képviselőként egyedül én ültem végig...) egy hölgy kért szót. Elmondta, számára elfogadhatatlan az, hogy három műszakban, rabszolgaként güriző Édesanyaként alig keres néhány fillérrel többet, mint az a közmunkás, aki munkaidőben (következmény nélkül) a folyóparton sörözik, henyél, esetleg horgászik. Városunk "első emberének" száját erre a következő szavak hagyták el: "Még mindig maga előtt áll a lehetőség: legyen Ön is közmunkás!". No, ekkor emelkedtem én szólásra és kértem elnézést a megjelent városlakóktól. Az ekkora már kissé rezignált polgármesterünk nevében. Mindezt két okból is fontosnak tartottam megosztani. Az egyik, hogy példásan mutatja a városvezetés hozzáállását a tisztességes lakosokhoz és a többnyire Orbán "rejtett erőforrásaiból" álló közmunkásokhoz. A másik pedig, hogy ekkora már a média minden megjelent képviselője elhagyta a termet...


2013. szeptember 30. – Egyeztetés a Fehértói temetőben Október 6. napján emlékezni kívánunk a tizenhárom aradi vértanúra. Ennek okán mécsest szeretnénk gyújtani a jászberényi Fehértói temetőben található 1848-as honvédek sírjánál. A temetőben lévő illetékesekkel ezen rendezvény részleteit beszéltük meg a helyszínen. (A kép tavaly készült)

2013. szeptember 30. – Megérkezett Jászberénybe a Hazai Pálya legújabb száma Szeptember 26-án kaptuk a hírt, hogy megérkezett Szolnokra a Hazai Pálya újság legfrissebb száma. Ezen a délutánon kisebb delegáció utazott a megyeszékhelyre, hogy Jászberénybe szállítsa a kiadványokat. Indulhat a postaládázás és a standolás!


A hónap önkormányzati munkája a médiában Folyamatosan csatolásra kerülnek

Szeptember 2. (Ennyit keres, és ennyit dolgozik egy álláshalmozó… – kuruc.info) Szeptember 4. (Megjelent a jászberényi „Szebb jövőt!” legújabb száma) Szeptember 6. („Újra tanulok” – jobbik.hu) Szeptember 8. (A legutóbbi testületi ülés összefoglalója – Jász Trió TV) Szeptember 9. (Az elmúlt három év ellenzéki szemmel – jobbik.hu) Szeptember 12. (Lajosmizse is Jászberény testvértelepülése lesz – tutihir.hu) Szeptember 17. (Ki kire alkalmas, vagy alkalmatlan…? – jobbik.hu) Szeptember 17. (Esélyegyenlőtlenségi program – jobbik.hu) Szeptember 19. (Első a nemzet érdeke – tutihir.hu) Szeptember 19. (Első a nemzet érdeke – tutihir.hu) Szeptember 20. (Lakossági fórum Gyöngyösi Mártonnal – Jász Trió TV) Szeptember 20. (A legutóbbi testületi ülés összefoglalója – Jász Trió TV) Szeptember 22. (Tovább radikalizálódik a Jobbik – berenycafe.hu) Szeptember 23. (Lakossági fórum Gyöngyösi Mártonnal – youtube.com) Szeptember 23. (Értékelt az ellenzék – jttv.hu) Szeptember 23. (Közmeghallgatás Jászberényben – youtube.com) Szeptember 25. (A törvények betarttatása, értékteremtő munka kell… – jobbik.hu) Szeptember 26. (Tovább radikalizálódik a Jobbik – Jászkürt Újság) Szeptember 26. (A rezsicsökkentésről – Jász Trió TV) Szeptember 26. (Lakossági fórum Gyöngyösi Mártonnal – Jász Trió TV)


Beadványaim Folyamatosan csatolásra kerülnek

Szeptember 04. Kardos Orsolya az Államigazgatási Iroda munkatársának levele, melyben Dr. Gottdiener Lajos, Jegyző Úr közérdekű bejelentésünkre történő tájékoztatása olvasható. Szeptember 26. Lányi László a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének tájékoztatása a szeptember 11. napján tartott képviselő-testületi ülésen, a TVR számlázásával kapcsolatban tett felvetésemre.

2013 szeptember  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you