Page 1


2012. december

2012. december 08. – A kirívóan közösségellenes Munkás utca Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Önkormányzati Kabinete (élén Hegedűsné Kovács Enikővel és Sneider Tamással), munkásságom/ munkásságunk elismeréseként felkért arra, hogy tartsak előadást az önkormányzati munkám egy részéről, a Munkás utcai cigánytelepen évtizedek óta fennálló tarthatatlan állapotok felszámolása érdekében történő harcomról/ harcunkról.

A nagyszabású, országos rendezvény a Hazatérés Templomában került megrendezésre. A konferenciát Szabó Gábor, pártigazgató nyitotta meg. Köszöntője után Sneider Tamás, Hegedűsné Kovács Enikő és Kiss Gabriella előadásait hallgattuk meg, mely után szünet következett. A szünetben megebédeltünk majd a hatástanulmányokkal folytatódott a konferencia. Ebben, a második részben volt lehetőségem megtartani az előadásom, olyan nagyszerű harcostársak mellett, mint Kurdi Ferenc (Egy sikeres választási programról), Balassa Péter (2 és fél milliárdot tőzsdézett el a városvezetés) és Ander Balázs (Földvédelem és településfejlesztés). Az eseményről készült videó hamarosan látható lesz.


2012. december 10. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendes ülése A már megszokott testületi ülést megelőző bizottsági ülésen szó esett többek közt a 2012. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól, a Képviselő-testület bizottságai és a városkapcsolati tanácsnok tevékenységéről, a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Jászberény város menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés hatósági árának megállapításáról. Itt több témában is felszólaltam és tettem fel kérdéseket – melyek közül néhányra még választ is kaptam. Ezeket a következő pontban részletezem…

2012. december 12. – Jászberény Város képviselő testületének rendes ülése Ezen a napon, 15 órától decemberi soros nyílt ülését tartotta a jászberényi képviselőtestület. A napirendi pontok tárgyalása során szó volt többek között az önkormányzati beruházások helyzetéről, a 2012. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól, a közfoglalkoztatásról, ingatlanok értékesítéséről, valamint a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Szabó Tamás polgármester egy perces néma megemlékezésre szólította fel a jelenlévőket december elején elhunyt díszpolgárunkra Bartus Pálra emlékezve. Az ülésen 14 képviselő volt jelen. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a 2012. évi Adventi Vásár díszvilágításának megvalósítására közel 8 millió forintot szánt a város. Ennek kapcsán elmondtam, hogy évek óta súlyos milliókat költünk erre a célra. Attól függetlenül, hogy az idén 4 millió forint értékben tulajdonítottak el karácsonyi égőket, az újabb 8 millió adófizetői forint kifizetését túlzásnak tartom. Nem gondolnám, hogy ez ennyire hangsúlyos probléma lenne. Kértem az illetékes hivatal munkatársait, hogy készítsenek egy tételes kimutatást az eltulajdonított valamint az elmúlt két évben vásárolt díszvilágításokról – belértve a „fahíd” és a „kőhíd” kivilágítását is…


Ezek után következett Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató. Miután kifejeztem mérhetetlen örömöm, hogy Rácz Tamás (elnök) – egy év után újra - személyesen is megtisztelte az ülést elmondtam, hogy sajnálattal vettem tudomásul, hogy a beszámoló semmi konkrétumot nem tartalmaz. Elmondtam: szeretnék tisztán látni, milyen eredményeket értek el, mi az elképzelésük a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatására, az alapvető társadalmi, együtt élési normák elsajátítására? Mint egy éve, most is örömmel olvastam, hogy jó viszonyt ápolnak az országban működő Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal, valamint idén is sikerült megrendezni egy nagyszabású Cigánynapot, de olyan nagy horderejű ügyekben, mint pl. a Munkás utcai és a neszűri állapotok (minden összetevőjükkel együtt), nem halljuk a hangjukat, nem látjuk a munkájukat.

A jászberényi RNÖ elnöké utoljára egy éve jelent meg az ülésen, amikor a tavalyi beszámolójukat tárgyalta a testület. Pedig az óta történt egy s más a jászberényi cigányság életében… Mivel nem látok konkrét és kézzel fogható eredményeket, nem tudtam értékelni a beszámolót! Ezek után következett a Képviselő-testület állandó bizottságai és a városkapcsolati tanácsnok tevékenységéről szóló tájékoztató. Ezt az előterjesztést az ülés előtt már tárgyalta a bizottságunk. Ott egyben szavaztunk a bizottságok munkájáról, így nem fejthettem ki külön – külön a véleményem. Egyszerűen csak egy nemmel szavaztam. Ekkor azonban éltem a lehetőséggel és néhány szóval megindokoltam a véleményem. Saját bizottságom, a Jogi, Ügy-és Közrendi Bizottság beszámolója kapcsán kifogásoltam, hogy egy szó sem esik benne a Neszűri Munkacsoportról. A Pénzügyi, Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottság munkája értékeléseként elmondtam, hogy – a város vezetésével karöltve – csak eladásban tud gondolkodni, a hasznosítás ötlete szinte sehol sem jelent meg a bizottsági munka során. Valamint a bizottságnak óriási a felelőssége - a volt Munkás utcai cigányok részére - álláspontom szerint törvénytelenül megítélt milliók kiutalásában. A városkapcsolati tanácsnok munkáját nem tudtam értékelni mivel még most sem látom, hogy tevékenysége milyen konkrét hasznot hoz a városnak. Tartottam magam ahhoz az állásponthoz, hogy Nagy képviselő úr polgármesteri feladatokat lát el, amelyre csak azért van szükség, mert a polgármester úr képtelen megfelelni minden pozíciójának… Ezután beszámolót hallhattunk a 2012. évi közfoglalkoztatásról. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztem, hogy mi lett a sorsa az önkormányzat tulajdonában álló kivágott fáknak, gallyaknak? Juhász alpolgármester úr válaszában már előre magyarázkodott…


Az igazság az, hogy egy részét ellopták, egy részét pedig – költséghatékonyságra hivatkozva – nekiadták a közmunkásoknak. Munkaidőben, önkormányzati autókkal szállították haza a fákat, melyből több százezer forint értékben még el is adtak a külterületen… Majd azzal folytattam, hogy attól még, hogy az értékteremtés szó 4 alkalommal is szerepel az előterjesztésben, ez a jelző még nem lesz jellemző a program egészére… Többször elmondtam már az üléseken és egyéb fórumokon is de itt volt a remek alkalom, hogy újra megtegyem: hiányoljuk a munka folyamatos, szakszerű és véletlenszerű ellenőrzését. E nélkül ugyanis a munka sosem lesz az elvárt minőségű, teljesítményű. Az itt dolgozók is várják azt, hogy munkájuk eredménye látható és pozitívan értékelhető legyen, hogy fontosnak érezzék magukat és munkájukat. Hiányoljuk még a központi irányleveket kielégítő, hagyományos értelemben vett közmunkán kívül az értékteremtő munka bevezetését. Erre már a legutóbbi ülésen is hoztam példákat. Így Gyöngyöspata, Tiszavasvári, Érpatak de a megyében található Kengyel, Öcsöd, Nagyiván, Újszász is jó példa erre!

Ezt követte egy ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztés. Beszédes, hogy a több oldalas, mellékletekkel ellátott anyag mindössze arra a - nem elhanyagolható tényre nem tér ki, hogy mire kívánják a területet hasznosítani. Az előterjesztésből ez ugyanis nem derül ki. Ez persze senkit nem zavart! Én azért fektettem ezzel kapcsolatban néhány kérdést, mert véleményem szerint csak a hasznosítás jellegének ismeretében lehet felelősséggel szavazni! Újra a két jászberényi óvoda (Ady E. u. 11., Szent Imre herceg u. 24.) értékesítése került a porondra. Ezzel a „városvezetési akcióval” kapcsolatban is többször kifejtettem már a véleményem. A pályázatok eredménytelenségét számba véve újra javasoltam, hogy ajánljuk fel ingyenes használatba vételre olyan aktív, helyi civil szervezetek részére, akik városunk hírnevét öregbítik. Ők saját költségükön felújítanák, karban tartanák és felelősséggel gondoznák. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy hatékony kommunikációval végre a hasznosítás kerüljön előtérbe! Mivel a szabálysértési törvény újra értelmezte a szabálysértés fogalmát, ezért önkormányzatunknak semmi más eszközük nem maradt arra, hogy egyes magatartásformákat szankcionáljon, mint a most megsemmisítésre ítélt a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet.


Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett néhány törvényi rendelkezést, ezek alapján az ilyen értelemben és címmel meghozott rendeleteteket kell megsemmisíteni. A rend fenntartása érdekében tettem egy javaslatot a jegyző felé, melynek értelmében változatlan (bel) tartalommal újra meg lehetne alkotni a rendeletet. A javaslatom – ígéret szerint – megfontolás tárgyát fogja képezni… Interpelláció, felvilágosítás kérés, napirenden kívüli felszólalások témaköréhez érve több témát is felvetettem. Először a november 11-i testületi ülésről idéztem, amikor a polgármester arra kérte a lakosokat és a képviselőket, hogy azonnal jelezzék, ha bármilyen várost érintő problémát észlelnek. Ezt követően két esetben is sürgős helyreállítást kértem. Majd néhány kérdés feltétele után kértem a Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság kiemelten foglakozzon a Neszűri Munkacsoport feloszlásának körülményeivel… Ezek után a polgármester berekesztette a nyílt ülést.

2012. december 17. – Vona Gábort kísértük Ezen a napon térségünkbe látogatott Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, Vona Gábor. Természetesen elkísértük mind Jászdózsára, mind pedig Jászárokszállásra. Mindkét fórum várakozáson felüli volt. Mindkét településen nagyon sokan tették tiszteletüket. Jászdózsán közel 100 ember vett részt a rendezvényen, míg a jászárokszállási fórumra közel 200 lakos volt kíváncsi. A hangulat és a témák nagyszerűek voltak, nagyon sok érdeklődő (és értelmes) kérdés hangzott el, melyek után mindenki emelt fővel és tiszta lélekkel térhetett haza.

Az már csak hab a tortán, hogy a jászárokszállási bajtársak meghívásának köszönhetően alkalom nyílt néhány személyes gondolat kicserélésére is…


2012. december 18. – Neszűrben a főépítésszel A novemberi testületi ülésen került elénk az a rendeletmódosítás, melyben különböző épített értékek védelembe vételére tett javaslatot a város főépítésze, Alvári Csaba. Akkor én ehhez az előterjesztéshez egy módosító javaslattal éltem. A Neszűr legöregebb házát szerettem volna védelembe helyeztetni.

A módosító javaslatomat akkor nem fogadta be, mondván először meg kell tekintenie és ismernie az ingatlant. Ezt én akkor elfogadtam és megbeszéltük, hogy egyeztetünk egy időpontot, amikor megmutatom neki a gyönyörű, nádtetős házikót. Ez az időpont érkezett ezen a napon el. Az ingatlant megtekintettük, lefényképeztük és nagyon bízom benne, hogy javaslatom befogadásra talál. A jelek eddig elég biztatóak…

2012. december 19. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendkívüli ülése Ezen a bizottsági ülésen mindössze egy előterjesztést tárgyaltunk. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 11/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet került módosításra. Ez mindössze arról szól, hogy a települési önkormányzatok díjmegállapításra vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazása megszűnik, a már korábban megállapított díjakat 2013. január 1-jével hatályon kívül kell helyezni.

2012. december 19. – Jászberény Város képviselő testületének rendkívüli ülése Rendkívüli testületi ülését tartotta Jászberény Város képviselő testülete, december 19-én 15 órától. Az előterjesztések közt szerepelt több intézményi pótelőirányzat biztosítása és a Jászkürt Újság támogatása.


A dokumentumból megtudhattuk, hogy az önkormányzati intézmények közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott korábbi gázenergia-szolgáltatójának (EMFESZ) földgázkereskedelmi működési engedélyét a Magyar Energia Hivatal 2011. január 13-án felfüggesztette, mert olyan, a szolgáltató gazdasági-pénzügyi helyzetével összefüggő körülmény merült fel, amely a felhasználók ellátását veszélyeztette. Ettől fogva a legkedvezőbb ajánlatot adó FŐGÁZ Zrt.-t jelölték ki az Önkormányzat szolgáltatójának. Az önkormányzati intézmények ekkor azonban olyan szerződést kötöttek, melynek kondíciói jóval kedvezőtlenebbek voltak a korábbi szerződésekben foglaltaknál. Felszólítottam a város vezetését, hogy keressük meg ki a felelős azon szerződések megkötéséért, melyek miatt most 23 millió forinttal kellett megrövidítenünk a költségvetésünket. Érdeklődésemre elmondták, hogy a jelentősen megnövekedett kiadások okait az Önkormányzat – sikerdíj fejében! - külső szakértő bevonásával vizsgálja. Ennél a napirendi pontnál az épületek energetikai korszerűsítéséről és az energiatakarékosságról még csak szó sem esett... A JÁSZKÜRT Újság 2013. évben történő megjelentetésének támogatásáról szóló vita következett. A támogatás összege 19.800.000,- Ft. Tudni kell, hogy ebben az évben (különböző jogcímeken: megjelentetés, elindítás, védjegybejelentés...) már több mint 15 millió forint támogatásban részesült a „város lapja”. Az a lap, mely csak és kizárólag azért jött létre, hogy a város fideszes vezetése – közpénzből! - hallatni tudja a hangját, mert ugyan közpénzből finanszírozott, önkormányzati újság - kizárólag a fideszes képviselők, valamint az önkormányzathoz közeli intézmények szerepelnek benne. Mindezt, - a kormánypárti képviselők nagy örömére - természetesen konkrét példákkal és cikkekkel is alátámasztottam!

Elmondtam, hogy – minden igyekezetük ellenére - a lakosság körében a Jászkürt Újság nem arat nagy sikert és ehhez elég egy rövid közvélemény-kutatást végezni, rögtön megállapítható. A jászberényiek nagy része nem igazán szimpatizál a jelenlegi képviselő testülettel… Így nem is lehet népszerű egy olyan kiadvány, amely csak és kizárólag róluk szól. Elég ha csak a hirdetéseket nézzük: az első néhány számban senki, egészen mostanáig is csupán néhányan hirdetnek benne. (Azok is mind Fidesz közeli vállalkozók vagy éppen fideszes önkormányzati képviselők...) Mindez azért van, mert mindenki tudja: nem népszerű az újság.


Az előterjesztés szerint az alapoktól kezdve kellett a város lapját újra felépíteni. Ennek kapcsán kifejtettem azon véleményem, hogy minderre nem lett volna szükség, ha nem bontanak szerződést idő előtt és konkrét ok nélkül a lapkiadáshoz szükséges eszközökkel, bejáratott rendszerrel és szakemberekkel rendelkező korábbi kiadóval. A város megspórolta volna minimum az új szerkesztőség felállításának költségét! Ez módszer a régi szocialista rendszerhez hasonlítható, ahol a pénz egy részét a városi tanács nem korszerűsítő beruházásokba, hanem pártpropagandára költötte. Visszatért a kommunista eszme, ahol a párt az első... Mindezeket figyelembe véve, zárszóként elmondtam: nem, hogy 20 milliót, egy forintot sem tudok megszavazni ennek az újságnak!

2012. december 21. – Fénylánc Ezen a hideg estén tettünk eleget Pest megyei bajtársaink meghívásának. Évek óta megrendezendő, hagyományőrző éjszakájukon, a „Fényláncon” vettünk részt. Az őseink hagyományait felelevenítő műsoron – a dermesztő hideg ellenére is - több mint 100 ember vett részt. Az „égig érő” tűz körül igazán szívet melengető érzés volt új barátokkal megismerkedni, hagyományőrzők, lovak, szürkemarhák társaságában sámán dobot hallgatni és forralt bort szürcsölgetni. Innen is köszönjük a meghívást a Marton családnak!


2012. december 23. – Mézeskalácsosztás a város főterén Mint minden évben, idén is kimentünk advent utolsó vasárnapján a város főterére (a szokott helyünkre, melyet már csak „Vona Gábor köznek” hívunk) és egy-egy mézeskaláccsal néhány apró figyelmességgel leptük meg Jászberény lakóit. Tagságunk egyetlen hölgy tagja, Bobákné Czeglédi Anikó és Túri Anita aktív közreműködésével több száz mézeskalács készült el erre a napra. A finom meglepetés mellé egy 2013-as naptárt is ajándékoztunk a járókelőknek, melyen a hely szervezet köszöntője olvasható. A standolás (a hideg ellenére is) nagyon jól sikerült, javarészt örömmel fogadták a figyelmességünket. Sőt! Volt aki – városunk díszpolgára, Bedőné Bakki Katalin, karnagy - még énekelt is nekünk.


A hónap önkormányzati munkája a médiában Folyamatosan csatolásra kerülnek

December 2. (Érpataki Modell Országos Hálózata: Jászberényi Bázis – youtube.com) December 4. (A Jobbik az ügyészséghez fordul a Munkás utca ügyében – tutihir.hu) December 5. (A Jobbik az ügyészséghez fordul a Munkás utca ügyében – jobbik.hu) December 6. (A Jobbik az ügyészséghez fordul - Jászkürt) December 6. (A Jobbik újabb feljelentése? – Jászkürt Újság) December 6. (Baráth Zsolt és Budai Lóránt sajtótájékoztatója – Jász Trió TV) December 9. (A Jobbik az ügyészséghez fordul / videóval frissítve – jobbik.hu) December 9. (Közpénzből történő közvagyon-rombolás Jászberényben – barikad.hu) December 10. (Elfogadták a város 2013. évi költségvetési koncepcióját - Jászkürt) December 12. (A Jobbik a megyei főügyészséghez fordult… – jttv.hu) December 13. (Decemberi ülését tartotta a testület – tutihir.hu) December 19. (Baráth Zsolt és Budai Lóránt sajtótájékoztatója – youtube.com) December 21. (Vona Gábor Jászárokszálláson – youtube.com) December 27. ("Nem hogy 20 milliót, egy forintot sem!" – jobbik.hu)


Beadványaim Folyamatosan csatolásra kerülnek

December 1. Hivatalos meghívó az Önkormányzati Képviselői Akadémiára, előadás megtartására December 4. "Bizonytalanná vált az életünk, de építjük a holnapot" A Maci Óvoda segítségkérő levele December 5. Bódiné Görbe Krisztina, irodavezető asszony írásbeli válasza a helyi adókkal kapcsolatosan feltett kérdésemre December 10. Felterjesztési jog gyakorlására irányuló javaslat visszavonása, tekintettel egy, a beadás után megszületett módosításra December 14. Horgosi Zsolt, a JVV Zrt. vezérigazgatójának válasza a legutóbbi ülésen, általam felvetett problémákra December 15. Dr. Kleinheisler Tímea, jogi ügyintéző írásbeli válasza a november 30-i testületi ülésen feltett kérdésemre December 19. Alvári Csaba, főépítész úrnak írt, fényképpel alátámasztott levelem egy, a Neszűr területén lévő nádtetős ház védelembe vétele érdekében December 21. Szálkai Adrienn, jogi ügyintéző írásbeli válasza a legutóbbi testületi ülésen elhangzott kérdésemre


December 27. Szálkai Adrienn, jogi ügyintéző írásbeli válasza a legutóbbi testületi ülésen elhangzott kérdésemre December 28. Dr. Gottdiener Lajos, jegyző úr válasza, egy általam továbbított lakossági megkeresésre

2012 december  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you