Page 1

Budai Lóránt Önkormányzati képviselő Jobbik Magyarországért Mozgalom Mobiltelefonszám: (70) 322-4164; drótpostacím: budai.lorant@jobbik.hu Cím: Jászberény, Nemes u. 15/e honlapcím: jaszbereny.jobbik.hu

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ JÁSZBERÉNY


Április

2012. április 01. – A „Neszűri munkacsoport” hivatalos terepszemléje Résztvevők: -

2 1 1 4 1 2 1

fő fő fő fő fő fő fő

a rendőrségtől gyepmesteri munkatárs a Roma nemzetiségi Önkormányzattól a Neszűri munkacsoporttól a Neszűri polgárőrségtől mezőőr egyetemi hallgató

Az idei második terepszemle célja az állattartási körülmények ellenőrzése és az életveszélyes ingatlanok felderítése volt. A szerencsés 13. alkalommal megtartott bejáráson három dűlőt is ellenőriztünk. Az 1-2 dűlőn tett helyszíni szemle során több életveszélyes ingatlanra is találtunk. Ezeket – immár sokadszor – újra lefényképeztük, a pontos helyrajzi számokat feljegyeztük és ezeket továbbítjuk az adminisztrációs részleg irányába. Egy házaspárról kiderült (egy igazoltatást követően), hogy elmulasztotta lakcímbejelentési kötelezettségét. Ígéretet tettek, hogy ezt a hét folyamán pótolni fogják. A következő alkalommal, természetesen ezt ellenőrizni fogjuk. Újra kérdőre vontunk egy illegális lakásfoglaló családot. A pontos helyrajzi számot – ismét, immár sokadjára – feljegyeztük, a bejelentést továbbítjuk az adminisztrációs csoport felé. Ebben a dűlőben megtaláltuk az egyik közelmúltban önkormányzati tulajdonná vált területet. A szóban forgó telek mérhetetlenül elhanyagolt, szemetes – igazi szégyenfoltja a Neszűrnek. Mihamarább kértem a terület rendbe tételét! A 3-4 dűlő bejárása során szintén sok düledező, életveszélyesnek tűnő viskóra (vagy annak maradványára…), több megkérdőjelezhető állattartási körülményre, állatok veszélyeztetésére (állatkínzás) és rendezetlen,


elhanyagolt, fertőzésveszélyes életkörülményekre, kertekre bukkantunk. Erről a területről – a gazdák kérésére – elhoztunk egy csontsovány, keverék kiskutyát, valamint egy budapesti házaspár fejezte ki abbéli szándékát, hogy az önkormányzat részére felajánlaná ingatlanát. Ebben a dűlőben még felfedeztünk egy áramlopást és egy illegális építkezést is. Végezetül a 9-10 dűlőt ellenőriztük. Ide egy telefonos bejelentés alapján érkeztünk. Az itt található elhanyagolt állatok sorsa azonban rendeződni látszik, erről a következő bejárás során meg fogunk győződni! A terepszemle utolsó állomása az illegális szeméttelep volt. Örömmel észleltük, hogy az elmúlt évtizedekben sem látott tisztaság és rend uralkodik a területen.

Összegzésként elmondható, hogy ha lassabban is, mint az elvárható és megvalósítható volna de, mégiscsak történik némi előrelépés, mégiscsak van értelme a küzdelmünknek és a neszűri problémák folytonos felszínen tartásának…!


2012. április 03. – A Város Napja A Város Napja Jászberény újkeletű ünnepe 1993 óta. A történelem nagy jelentőségű napja volt április 3., hiszen 1849-ben a magyar honvéd vezérkar Görgey Artúr vezetésével itt tartózkodott, és ide érkeztek magasrangú tisztjei is, mint Klapka, Damjanich, Leiningen és mások. A magyar huszárok legnagyobb egységei táboroztak e napon Jászberényben, s másnap a győzedelmes tápióbicskei csatába innen indultak. Az idei, keddi ünnepnapot is igen nagyszabásúra tervezték újszerű programokkal, huszárokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel, zenei és gasztronómiai programokkal, majd este népzenei koncerttel és városi kitüntetések átadásával. A programsorozatot propagáló plakátokra és meghívókra – egy el nem ismert nyomdai hiba miatt – sajnos több zöld-fehér-piros zászló is rákerült. Az illetékes kft. ügyvezetőjénél ezt többször is nehezményeztem, azonban – a kezdeményezésem ellenére - ez nem került kijavításra és mindenféle balga magyarázattal intézték el a dolgot.. A nap jelentős eseményeként Gyimesfelsőlok polgármestere itt, e napon tette le az állampolgári esküt és a Marosszentgyörggyel kötendő testvérvárosi szerződés is megköttetett. Olasz testvérvárosunkból Conselvéből pedig 10 fős küldöttség vett rész az eseményeken.

Természetesen a helyi alapszervezet is képviseltette magát néhány fontosabb eseményen. Érdekességként megemlítem, hogy a gyimesi delegáció néhány tagja – mit sem törődve a fideszes, magamutogató képviselőkkel – csatlakozott hozzánk és egy igen baráti beszélgetést kezdeményeztek, melyen elismerésüket fejezték ki a Jobbik politikájával kapcsolatban és harcainkhoz jó egészséget kívántak.


2012. április 04. – Lakossági fórum Jászfényszarun Ezen a délután Murányi Levente várta az érdeklődőket. A Művelődési Ház kisterme 17 órára megtelt. A helyi szervezet képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót a párt alelnökének.

Murányi Levente – szokásához híven – igen sok témát érintett. A parlamenti munkától, a magyarság sorskérdésein át, egészen a következő választásokkal kapcsolatos kérdésekig. Egy igazán tartalmas és jó hangulatú rendezvényen vagyunk túl, melynek köszönhetően a fényszarusiak felemelt fejjel és szívükben büszkeséggel térhettek haza.

2012. április 6. – Nyilvános sajtótájékoztató Szabó Tamás országgyűlési képviselőként végzett munkájának értékelése témájában hívott össze nyílt sajtótájékoztatót a Jobbik Jászberényi Alapszervezete. A péntek délutáni eseményen – rajtam kívül Kazai József, a jászárokszállási és Kovács János, a jászfényszarui alapszervezet elnöke mellett Bobák Zsolt választókerületi szervező várták a megjelenteket.


Bobák Zsolt bevezetőjében elmondta, fontosnak tartjuk, hogy a parlamenti ciklus felénél járva számot vessünk arról, mit tett és mit nem tett Szabó Tamás Felső-jászsági országgyűlési képviselő a térségért és az itt lakókért. Ezt követően összegezte a képviselő parlamenti munkáját. A nyilvános adatok szerint Szabó Tamás az eltelt két év alatt ötször szólalt fel 13 percnyi időtartamban, ám ezen felszólalások egyike sem foglalkozott az általa képviselt választókörzettel, és az általa benyújtott önálló indítványok egyike sem a Felső-Jászságot érintő kérdésben született. Hozzátette, a képviselő tagja a Parlament egészségügyi bizottságának, melynek üléséről 13-szor hiányzott, ebből háromszor azért, mert az időpont egybeesett a jászberényi testületi ülés időpontjával. Végezetül elmondta, országgyűlési munkájáért a képviselő 867 ezer forintot vesz fel havonta. A fentiek alapján kijelentette: Világos és egyértelmű, hogy Szabó Tamás parlamenti munkája nem megfelelő.

Kovács János vette át a szót, aki csatlakozva az elhangzott megállapításhoz, leginkább azt nehezményezte, hogy Jászfényszarun a közbiztonság javítása érdekében nem látja elég erőteljesnek a képviselő munkáját. Javasolta, hogy amennyiben Szabó Tamás nem tud eleget tenni az általa betöltött minden pozíció elvárásainak, mondjon le valamelyikről. Kazai József a képviselő munkáját értékelve elmondta, neki szintén a közbiztonsággal kapcsolatos elvárásai nem teljesültek, hozzátette, nemhogy két hét, két év is kevés volt arra, hogy Jászárokszálláson is rend legyen. Hiányolta továbbá Szabó Tamás Jászárokszállást, Jászágót és Pusztamonostort összekötő út megépítéséért mutatott kiállását is.


Én elmondtam, hogy Szabó Tamás tökéletesen betartotta ígéreteit: mivel nem ígért semmit, így nincs rajta mit számon kérni. Mindhárman egyetértettünk abban, hogy a képviselő nem tart elegendő lakossági fórumot, felelősségteljes beosztásához mérten kevésszer számol be arról, milyen eredményeket ért el. Kifejtettem, hogy az elmúlt két évben többször kereste meg a Szabó Tamást javaslataival. Egyszer arra hívtam fel a figyelmét, hogyan lehetne többletbevételhez juttatni a várost, egyszer pedig arra, hogy kompenzálni kellene a jászberényi kórház dolgozóinak jövedelem- kiesését. Mindkét esetben olyan választ kaptam Szabó Tamástól, amit azóta is elfogadhatatlannak tartok. Újságírói kérdésre úgy fogalmaztam, nem várunk többet Szabó Tamástól, csak annyit, ne herdálja el a város vagyonát, álljon szóba választóival, ne vegye körbe magát kordonokkal, számoljon be rendszeresen a tevékenységéről, továbbá valósítson meg önálló és értékmentő gondolatokat.

2012. április 6. – Látogatás egy újabb fideszes fórumon Szokásunkhoz híven ebben a hónapban is meglátogattuk az aktuális fideszes képviselő körzetbejárását és az azt követő lakossági fórumot. Több felvetéssel és ötlettel éltünk, majd sikerült ismét szembesíteni őket az ígéreteikkel, ezzel néhány kellemetlen percet szerezni nekik…


2012. április 10. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendes ülése A szokásos – testületi ülés előtt kötelezően megtartandó – bizottsági ülésen vettem részt. Az ülés témáját képezte egy kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása. Megtörtént a civil szervezetek pályázati kerete beadási határidő módosítása, valamint napirendre került az általam előterjesztett, „a lakcímbejelentés helyi szabályairól” szóló rendelettervezet is. Néhány témában kifejtettem a véleményem. Ezeket a testületi ülés beszámolójában részletezem. Az általam kezdeményezett rendelet tervezetet – természetesen – egyöntetűen leszavazta a bizottság, holott többen is kifejtették annak esetleges eredményességét. Én – a központ által küldött iránymutatás alapján – megvédtem a rendeletet és jegyzőkönyvbe vetettem a szó szerinti véleményeket.

2012. április 10. – Megbeszélés a Csillagda jövőjével kapcsolatban Néhány napja felkeresett a Városi Könyvtár kupolájában működő Csillagda vezetője és a segítségemet kérte. Az egész országra jellemzően, hallomásból értesült arról, hogy a szerződését megszüntetik, a Csillagdát pedig bezárják. Ezen a délután látogatást tettem az épületben, megtekintettem a több tízmilliós eszközt és meghallgattam a csillagász úr előadását az elmúlt évek – igen tartalmas és eredményes – munkásságáról. Megígértem, hogy támogatom a Csillagdát és megpróbálok a városvezetők céljainak utánajárni…

2012. április 11. – Jászberény Város Önkormányzatának rendes testületi ülése Szerdán, délután 13 órakor kezdődött Jászberény Város Képviselőtestületének rendes ülése. A kezdés időpontja az eddigiektől szokatlan volt. De már ezt is kezdem megszokni… Mint ahogy mindegyik, ez is a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatókkal kezdődött. Ezzel kapcsolatban megkérdeztem a polgármester urat, hogy ki a felelős a március


15-i – egyébként nagyon színvonalas - „toborzó” helyszínének kiválasztásáért. Kifejtettem, hogy a feltúrt, sóderhalmokkal és műanyag kannákkal teli tér finoman fogalmazva is méltatlan volt az 1848-1849-es hősök emlékéhez. Polgármester úr válaszában megkért, hogy forduljak a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft vezetéséhet. Hárításból ötös! Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (azaz a bizottságok döntéseiről) szóló előterjesztés következett. Ebben – több érdekesség mellett – a következő olvasható: A Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság utasítja a JVV ZRt. vezérigazgatóját Jászberény Város lapjának „Jászkürt” címmel történő megjelentetésére. Szívesen megosztanám Önökkel városunk történelmi kiadványa körül történteket de, hely hiánya miatt ezt most nem teszem. Hamarosan egy külön cikket is tervezünk az anomáliák bemutatására. Most álljon itt annyi, hogy megkérdeztem, hogy mennyibe kerül (eszközbeszerzés, munkatársak fizetése, irodabérlés, lapkiadás, terjesztés, stb.) a város lakóinak az, hogy létrehoztak egy „új” újságot csak azért, hogy a saját emberüket pozícióban tartsák és ezentúl még nagyobb méretű fényképeken mosolyogjanak vissza a jászberényiekre. Hajnal-Nagy képviselő úr (a bizottság elnöke) nem tudott/ vagy nem akart pontos választ adni. Javasolta, hogy kérdezzem meg a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. Vezetését. Hárításból dícséretes! A képviselő úr semmitmondó válaszát, városunk jegyzője hatalmas mosollyal és kacsintással jutalmazta…


Ezt követően egy kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása következett. Az előterjesztés részét képezi több új elismerés is. Ezek közül hármat szeretnék kiemelni. A Friedvalszky Ferenc közszolgálati díj (a Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselők elismerése), a Komáromy József sajtódíj (sajtóban dolgozó újságírók magas színvonalú tevékenységének elismerése) és a Város Mecénása díj (ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismerése) Ezekkel kapcsolatban a következő gondolatok jutottak eszembe, melyeket, természetesen meg is fogalmaztam. Munkahelyeket, beosztásokat, ingatlanokat és mi ki tudja mi mindent alakították át úgy, hogy a Fidesz holdudvarában lévő személyek kedvére tegyenek. Azzal önmagában, hogy új elismerésekkel bővítjük a városi díjak sorát semmi bajom nincsen. Istennek hála nemcsak a múltban, a jelenben és remélhetőleg a jövőben is lesz sok olyan jászberényi, akikre méltán lehetünk és leszünk büszkék. Azonban a fent említett díjak rejtenek magukban némi veszélyt. Én most borítékolom, hogy jövőre kik fogják megkapni azokat. Nagyon remélem, hogy nem lesz igazam és nem a pártszimpátia és az egyéni érdek, hanem a valós értékek fognak dominálni a díjak odaítélésekor… Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatban mindössze arra lettem volna kíváncsi, hogy mi van azzal a perrel, amely a tavaly ősszel kiírt (kissé zűrzavaros…) közbeszerzéssel kapcsolatos, és amely Döntőbizottság határozata ellen bírósághoz fordult a jászberényi önkormányzat. Sajnos válasz ezúton sem érkezett! Következett az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Szót kértem és kifejtettem, hogy az a kritérium, hogy a támogatásban részesülő házaspár egyikének legalább 5 éve helyi lakosnak kell lennie, nem biztos, hogy szerencsés, hisz kizárja az esetleg más településről Jászberényben letelepedni szándékozó házaspárokat. A város csökkenő lélekszáma pedig épp az ellenkezőjét követelné meg. A szakemberek letelepedésének támogatása kapcsán elmondtam, hogy ebben a munkavilágban egy szakembert is bármikor elbocsáthatnak. Ebben a nagyon képlékeny helyzetben az önkormányzat nem tud befolyásolóan hatni a szakemberek letelepedésére. A másik kérdéses tényező, hogy túl nagy különbség van a fiatal házasoknak (1 millió, visszatérítendő) és a szakembereknek nyújtott (3 millió, vissza nem térítendő) támogatás között. Ez diszkriminációra és kiskapura ad lehetőséget. A fent említettek ügyében megfogalmazott módosító javaslataimat nem fogadta be az előterjesztő, Juhász alpolgármester úr. És ha már itt tartunk. A bizottsági üléseken és ezen a testületi ülésen is többször hivatkozott büszkén Juhász alpolgármester úr egy támogatásban részesült fiatal, egészségügyben dolgozó házaspárra. Velük takarózva próbálta többször is bizonygatni, hogy ennek a rendeletnek máris micsoda eredményei vannak.


Kérdésemre, hogy megkapták-e már a vissza nem térítendő támogatást, a város vezetőitől határozott igen (és némi cinikus mosoly…) volt a válasz. Itt szeretném bejelenteni, hogy a pulpituson ülő nagyjaink – televízió közvetítés útján - belehazudtak a választók szemébe. Ugyanis az általuk (önmaguk fényezése érdekében!) emlegetett házaspár egy fillért sem kapott! Természetesen ezt az ügyet sem hagyom, hogy csendben megússzák… Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásakor zavar támadt az erőben. Gedei képviselő úr több módosító javaslata közül az egyiket elfogadta a testület. A szavazást követő grimaszok és összesúgások elárulták, hogy a fideszes többség nem figyelt és félrenyomta a gombot. Egyik kormánypárti képviselő halkan meg is jegyezte: „ezért még szorulunk…” Legutoljára Neszűri ingatlanok megvásárlásáról döntöttünk. Az előterjesztést, mint ahogyan az eddigi megvásárlással kapcsolatos anyagokat, támogattam. Engem is sokan megkeresnek eladási szándékukkal. Jelen dokumentumban is voltak olyan külterületi lakosok, kiknek ingatlana a közreműködésemmel jutott az önkormányzat elé. Viszont hangot adtam elkeseredésemnek és a haragomnak. Elkeseredve azért vagyok, mert egyre többen válnak meg hobbitelküktől, gyümölcsöseiktől, az életük egy nagyon fontos részétől. Mindezt nagy részben azért – és ezért vagyok dühös – mert a mindenkori városvezetés (akik közül hosszú ciklusok óta van, aki itt ül) magára hagyta a neszűri embereket, a szőnyeg alá söpörte a problémákat és ezzel előidézte ezeket az áldatlan állapotokat! A napirendi pontok tárgyalása után rákérdeztem a könyvtári Csillagda bezárására, valamint a Munkás utca jövőjére. A cigányteleppel kapcsolatos kérdésemre most sem kaptam választ, a csillagvizsgáló jövőjével kapcsolatban pedig a Jászkerület Nonprofit Kft. vezetője elmondta, jelenleg nincs elegendő anyagi forrásuk arra, hogy csillagászt foglalkoztassanak. Ezzel csak az a baj, hogy az ún. csillagász úr, havi 25 ezer forintért végezte eddig a dolgát. Ha már ennyi sem futja a kultúrára…


2012. április 13. – Lakossági fórum Pusztamonostoron Újra ellátogattunk a választókerületünk részét képező településre. Ezúttal Bödecs Barna, országgyűlési képviselő volt a vendégünk. A rendezvény családiasra sikeredett ezért kifejezetten jó és kötetlen volt a hangulat. A képviselő úr elhozta magával Zábrácki Lászlót, a Jobbik környezetvédelmi kabinetének szakemberét, aki Bobák Zsolt, választókerületi szervező rövid köszöntője és beszéde után elkezdte a lakossági fórumot.

A több mint két órás beszélgetés rengeteg témát érintett. Bödecs képviselő úr beszámolt az általa és a Jobbik frakció által végzett munkáról. Szót ejtett az országunkat érintő problémákról, az Európai Unióról és a kitörési pontokról is.

2012. április 14. – Rendezvények Szolnokon Ezen a napon két rendezvényt is tartott a Jobbik megyei elnöksége. Délelőtt a szokásos megyei választmányi ülésen vettem részt, melynek vendége Sneider Tamás volt.


Délután a szolnoki felszabadulási szobor előtt volt tüntetés, mellyel a „szörny emlékmű” valódi mondanivalójára és a mögötte meghúzódó rémtettekre kívánta felhívni a figyelmet Murányi Levente, a rendezvény fő szónoka.

2012. április 16. – Egyeztetés a „Szebb jövőt!” újság szerkesztőségével A második lapszám megjelenése előtt egyeztettem szerkesztő társaimmal a részletekről. A megbeszélésen tiszteletét tette egy régi barátom, aki jelenleg a helyi újságnál tördelő és felajánlotta szakmai segítségét ahhoz, hogy a kiadványunk még szebb és még profibb lehessen. Csinosítottunk az új számon, átnéztük a hejesírást  és pontosítottuk a darabszámot, a szórási területet valamint átnéztük az újság költségvetését.


2012. április 18. – Sajtótájékoztató - Egy hazugság, és ami mögötte van Áprilisi soros ülésén tárgyalta Jászberény Város Képviselő-testülete az önkormányzati támogatású otthonteremtési rendelet megalkotását. A rendelet értelmében felhasználható összeg egy részére igényt benyújtani azonban még korántsem elég, hiába áll rendelkezésre szinte a teljes keret… Az előterjesztés kapcsán két módosító indítványt fogalmaztam meg, ám ezek egyikét sem fogadta be az előterjesztő Juhász Dániel alpolgármester.

- Már az áprilisi testületi ülést megelőző bizottsági ülésen is kifogásoltam a szakemberek támogatásának mikéntjét. Az alpolgármester válaszában akkor és a nyílt önkormányzati ülésen is azzal példálózott, hogy van Jászberényben egy egészségügyben dolgozó házaspár – hölgy tagja a kórházban dolgozik, a férje pedig a mentőszolgálatnál mentőtiszt –, akik sikerrel igényelték ezt a támogatást. Az ülésen is megkérdeztem Juhász Dánieltől, hogy ez a házaspár megkapta-e már az általuk igényelt, vissza nem térítendő összeget. Akkor ő és a polgármester is egyértelműen azt válaszolta, hogy igen, megkapták a pénzt. Nos, ezúttal szeretném cáfolni nyilvánosság előtt tett kijelentésüket, mert a szóban forgó támogatást ez a házaspár máig nem kapta meg. Itt van nálam a polgármester úr aláírásával hitelesített elutasító nyilatkozat, ami egyértelműen mutatja, hogy mondvacsinált és jogilag is megkérdőjelezhető okokból elutasították kérelmüket. Hogy a testület hitelessége ne szenvedjen csorbát, határozottan kérem a város vezetését elutasító döntésének felülbírálatára. Belehazudtak nemcsak az én szemembe, hanem a város lakóinak a szemébe is, és ezt a csorbát csak azzal tudják


kiköszörülni, ha a házaspár legalább utólag valóban megkapja az általuk igényelt összeget – mondtam el a sajtótájékozttón. Hozzátettem, az ülésen is elhangzott, hogy összesen 14 millió forintot biztosítottak hasonló támogatások megadására, és a polgármester is elmondta, az összeg nagy részére még csak jelentkező sem volt. Tehát nem megfelelő indok az, hogy nincs a támogatás megadására elegendő keret, hiszen ez a pénz már tavaly és idén is rendelkezésre áll.

2012. április 20. – Lakossági fórum Jászfelsőszentgyörgyön A hónap harmadik lakossági fórumának vendége Baráth Zsolt, országgyűlési képviselő volt. Nagy örömünkre a Művelődési Ház nagyterme szinte teljesen megtelt a kezdésre. A sok helyi érdeklődő mellett tiszteletét tette egy budapesti fiatal házaspár is, aki hagyományőrző kellékeket és kiadványokat árult a rendezvényen.

Bobák Zsolt köszöntője után Baráth képviselő úr részletezte a munkásságát, a magyar nemzet legnagyobb sorscsapásait és azok lehetséges megoldásait. Szót ejtett néhány „parlamenti kulisszatitokról” de természetesen nem maradhatott el a nagy port kavart tiszaeszlári felszólalásának részletezése sem, melyet hangos taps fogadott! A remek fórum sok-sok kérdéssel és gratulációval zárult.


2012. április 24. – Lakossági megkeresés Telefonos egyezetést követően, ezen a délután két hölggyel is találkoztam. Mindkettő elmondta, hogy figyelik a munkásságomat és arra gondoltak, hogy csak én segíthetek nekik. Többen is azt javasolták, hogy engem keressenek meg mert én biztosan kiállok az érdekeikért. Ez így is lesz. Több témában is segítséget kértek, melyekre megpróbálok a lehető leggyorsabban és legjobb tudásom szerint megoldást találni.

2012. április 25. - A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendkívüli ülése Három előterjesztést tárgyalt ezen a napon a bizottság. A Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról, a szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok módosításáról és a „Civil szervezetek pályázati kerete” felosztásáról szólót. A bizottsági ülésen elhangzott szavaimat, szintén a következő pontban részletezem.

2012. április 25. - Jászberény Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülése Másfél órás véleménynyilvánítások után rendkívüli ülésen elfogadta a képviselőtestület Jászberény város 2011. évi gazdálkodásának zárszámadását. A tavalyi bevételi előirányzat az év közben bekövetkezett változások hatására 11 milliárd forintra módosult, melynek teljesítése 74%-ban sikerült, közel 2 és fél milliárd az elmaradás. A szintén 11 milliárdra módosított kiadási előirányzatát az év során 70%-ra teljesítette az önkormányzat, az elmaradás 3 milliárd forintot tesz ki. Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban emlékeztettem a „tisztelt képviselő testületet, hogy március 14-én kifogásoltam, hogy az akkor tárgyalt vagyonrendelet mellékletében (a leírtakkal ellentétben) nem szerepel a tételes vagyonkimutatás, tehát ha akartunk volna, sem tudtunk volna különböző vagyonelemeket meghatározni és minősíteni. Persze ez a kormánypárti képviselőket, nem zavarta, ellenvetés nélkül megszavazták a vagyonrendeletet. Elmondtam, hogy szinte napra pontosan két hónap telt el a rendelet megfogalmazása és a tételes kimutatás megismerése közt.


Valamint megkérdeztem a „munkabérhitel felvételével” és a „személyi juttatásokkal” kapcsolatban megkérdeztem, hogy megfelel-e a valóságnak az az információ, hogy amíg jó néhány (akár évtizedek óta kifogástalan munkát végző és kitüntetett) hivatali dolgozó bérét drasztikusan csökkentették, addig (szinte ezzel egy időben!) néhány polgármesteri kabinet tag fizetése megemelésre került? Ekkor kisebb szóváltásba keveredtem a jegyző úrral. Sajnálom, hogy szánalmas magyarázkodását – közvetítés hiányában - nem láthatták a jászberényi választópolgárok. A szemétszállítási díj megemeléséről szóló rendelet tárgyalásakor elmondtam, hogy az infláción felüli emelést nem tudom támogatni, hisz az plusz terhet ró a lakosságra, mint azt az előzetes hatástanulmány is mutatja. A költségek növekedése miatt legfeljebb az infláció mértékű emelés lenne indokolt…

Sajnos ez is nagyon hasonlít a kormány jelenlegi gazdaságpolitikájára, ami arra alapul, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben pénzhez jutni. Na, ez a gondolkodásmód eredményezi a Fidesz új, meghökkentő adónemeit is. Érdekes módon, az új adókon, és adóemeléseken kívül nem hallani olyan javaslatot sem a parlamentben, sem itt az önkormányzatnál, hogy hogyan csökkentsük a kiadásokat, vagy milyen – hosszú távon eredményt hozó kiadáscsökkentő beruházásokat hajtsunk végre. Gondos, jövőbelátó, modern gondolkodású városvezetésre utal az ilyen megoldások alkalmazója, ha elsőrendű feladata a település fejlesztése, és önellátó gazdálkodásához való törekvése. Itt ennek ellenkezőjét tapasztaljuk…


2012. április 26. - A „Neszűri munkacsoport” hivatalos terepszemléje Résztvevők: -

2 3 1 2 1

fő fő fő fő fő

a rendőrségtől a Neszűri munkacsoporttól a Neszűri polgárőrségtől mezőőr egyetemi hallgató

Soron következő helyszíni szemlénken a munkacsoport segítségére voltak a Jászsági Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, szakemberei. Jelenlegi, tizennegyedik terepszemlénk célja ezúttal a gyermekek életkörülményeinek ellenőrzése volt, különös tekintettel a hiányzásokra. Ellenőrzésünket ezért délelőtt, iskolaidőben tartottuk meg.

Úton a Neszűr felé, - a külterületen várakozó segítőink bejelentése alapján – a városba vezető kerékpárúton rendőri intézkedésre került sor. Telefonon értesítettek, hogy nagy mennyiségű fémhulladékkal megrakott biciklikkel indult útjára két neszűri (jól ismert...) fiatalember. A biztosításunkra kirendelt rendőr urak megállították és igazoltatták a szóban forgó fiatalembereket. A fémhulladékról fénykép készült, majd folytattuk utunkat a Neszűr középpontja (3-4 dűlő) felé. Itt csatlakoztunk a megjelent szakemberekhez és iránymutatásukkal ellenőriztünk minden – szóba jövő – családot és gyermeket.


Az ellenőrzés viszonylag sikeresnek mondható, hiszen szinte minden gyermek a helyén (azaz óvodában és iskolában) tartózkodott. Egy-két gyermek volt betegállományban, bár ránézésre egyik sem tűnt igazán betegnek... A bejárás alkalmával több, már ismert (és ismertetett) problémával találkoztunk: -

elhanyagolt területek (köztünk önkormányzati is!), életveszélyes ingatlanok, tisztázatlan tulajdonviszonyok, sorozatos építkezések és bontások (a tilalom ellenére!) mostoha állattartási körülmények, állatkínzás gyanúja

A felsoroltakon túl egy „újabb” probléma ütötte fel a fejét. Az illegális szeméttelep felszámolása és a hulladék tárolásával és elszállításával kapcsolatos hiányosságok két dologra sarkallták a kint élő honfitársainkat. A törvényeken kívül álló neszűriek egyik fele átönti a szemetét a szomszédos telekre vagy a kunyhóba. A másik fele pedig vagy elássa vagy egy általa ásott gödörben elégeti. Azt gondolom ez elfogadhatatlan! A jelenségen változtatnunk kell és mihamarabb megoldást kell nyújtanunk erre a problémára is!


A hónap önkormányzati munkája a médiában Folyamatosan csatolásra kerülnek

Április 1. (Megérkezett a „Szebb jövőt!” – jttv.hu) Április 5. (Megérkezett a „Szebb jövőt!” – Jász Trió TV) Április 7. (Jobbikos siker – felszámolták az illegális szemétlerakót – barikad.hu) Április 8. (Megkerülhetetlen eredményeket tudott felmutatni a Neszűri munkacsoport – jobbik.hu) Április 10. (Megszűnt a jászberényi illegális szeméttelep – zoldvalasz.hu) Április 10. (A parlamenti munkát véleményezték – tutihir.hu) Április 11. (Új városi díjakat alapítottak – tutihir.hu) Április 12. (A parlamenti munkát véleményezték – youtube.com) Április 13. (Nyilvános sajtótájékoztató – Jász Trió TV) Április 17. (Szabó Tamás parlamenti munkáját véleményezték – jobbik.hu) Április 17. (Országgyűlési munkát értékelt a Jobbik – jttv.hu) Április 20. (Valótlanságok a jászberényi önkormányzatban – Jász Trió TV) Április 21. (Kincs, ami nincs – egy fantomtámogatás története – tutihir.hu) Április 23. (Egy hazugság és ami mögötte van – jobbik.hu) Április 23. („A városvezetők belehazudtak a szemünkbe…” – jaszberenyonline.hu) Április 24. (Rövid válogatás a legutóbbi testületi ülésen elmondott felszólalásaimból – youtube.com) Április 25. (Körzetbejárás a 4. választókerületben – Jász Trió TV)


Beadványaim Folyamatosan csatolásra kerülnek Április 7. (A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelettervezet elutasítására) Április 7. (Egy lakossági panasz továbbítása, a megoldás sürgetése) Április 7. (A víz- és csatornadíjak emelésével kapcsolatban összegyűjtött gondolataim Csiszér Géza ágazatvezető úrnak) Április 10. (Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos módosító indítványok az áprilisi rendes ülésre) Április 18. (Horgosi Zsolt, a JVVZRt. Vezérigazgatójának válasza) Április 19. (Lányi László, irodavezető válasza az áprilisi ülésen feltett – kényes – kérdésemre)

2012 április  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája

Advertisement