Page 1

Budai Lóránt Önkormányzati képviselő Jobbik Magyarországért Mozgalom Mobiltelefonszám: (70) 322-4164; drótpostacím: budai.lorant@jobbik.hu Cím: Jászberény, Nemes u. 15/e honlapcím: jaszbereny.jobbik.hu

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ JÁSZBERÉNY


Szeptember 2011. szeptember 1. – A „Neszűri munkacsoport” megbeszélése A hónap első napján, megtartottuk tízen egyedik megbeszélésünket. A több, mint egy órás tárgyaláson elemeztük az utolsó terepszemle eredményeit (és eredménytelenségeit). Az építésügyi- és a földhivatali szakemberek figyelmét felhívtuk néhány fontos és megoldandó feladatra. Ilyen például a parlagfű mentesítés és az életveszélyes ingatlanok bontásának megkezdése. A szemétszállítás kérdéseiről egyeztettünk és felvetődött a helyi rendelet módosításának, valamint a lakcímbejelentések szigorításának lehetősége is.

2011. szeptember 3. – Érpatakon jártunk Egy régi tartozását törlesztette a jászberényi szervezet, ezen a napon. Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármesterének meghívására érkeztünk a mintatelepülésre. A nagy távolság miatt, összekötve a kellemeset a hasznossal – a Zsindelyes Pálinkafesztivál keretein belül látogattunk Érpatakra. Nagy büszkeségünkre a több mint tízezres tömegben is messziről köszöntött bennünket a település első embere. Orosz Mihály Zoltán meghívására, az önkormányzat sátrában töltöttük szinte az egész napot, valamint látogatást tettünk a településen. Megnéztünk minden látványosságot és igyekeztünk megismerni az egyre népszerűbbé váló települést. Ez a nap mindannyiunk számára életre szóló élmény volt (melyet innen is köszönünk polgármester úrnak!) és egész biztos, hogy nem utoljára jártunk Érpatakon…


2011. szeptember 5. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendes ülése Szokásos, formális előterjesztéseket megvitatására került sor ezen az ülésen is. (Rendőrség, mezőőrség támogatása. Alapító okiratok módosítása. Sportrendelet létrahozása, stb.) A számomra leglényegesebb napirendi pontok a következők voltak: A „Neszűri munkacsoport” vezetőjeként benyújtott fényképezőgép igénylést, a bizottság elfogadta és megszavazta. Valamint utolsóként benyújtásra került, a másik három ellenzéki képviselő által megfogalmazott beadvány melyben egy jogi visszaélésre kívántak rávilágítani és ezzel „csapást mérni” a kormánypárti városvezetésre. Az ellenzéki összefogás (melyből én okosan kimaradtam…) azonban nem a várt eredményt hozta. A félreértésből (és „kivagyiságból”) adódó jogi polemizáció vége a három ellenzéki képviselő meghátrálása és nevetségessé válása lett.


2011. szeptember 7. – A „Neszűri munkacsoport” terepszemléje Résztvevők: -

2 1 4 3 1

fő fő fő fő fő

a rendőrségtől a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól a Neszűri munkacsoporttól Jászberény Város Önkormányzatától a Neszűri polgárőrségtől

Az hetedik terepszemle célja a tulajdonviszonyok rendezése és a lakcímkártyák további ellenőrzése volt. A legutóbbi bejárást folytatva, ezen a napon az 5-6 dűlőn haladtunk végig és próbáltunk meggyőződni arról, hogy a kint élők eleget tettek lakcímbejelentési kötelezettségüknek.

Az elmúlt időszak leghosszabb bejárása alkalmával 32 különböző ingatlan tulajdonosával egyeztettünk és ellenőriztük kint tartózkodásuk törvényességét.


A maratoni ellenőrzés alkalmával szintén több szabálytalansággal és visszássággal találkoztunk: -

elhanyagolt körülmények, parlagfüves területek életveszélyes ingatlanok engedély nélküli építkezések és bontások beoltatlan állatok a fák gallyaitól járhatatlan dűlő- és kerékpárutak áramlopás gyanúja

Remélhetőleg a következetes ellenőrzés és az adminisztrációs csoportnak elküldött bejelentések megteszik hatásukat, és dűlőre jutunk a kint uralkodó állapotokkal szemben…

2011. szeptember 9. – „Az én házam, az én váram” Az országos kezdeményezéshez csatlakozva, ezen a délutánon (a nehezen megszerzett területfoglalási engedéllyel a zsebünkben…) kilátogattunk szokásos „standolós helyünkre”, a Városháza mellett található Táncsics Mihály út sarkára – amit már mindannyian csak „Vona Gábor köznek” hívunk. Az aláírásgyűjtés első napja remekül sikerült, 3 óra alatt 160 aláírást sikerült összegyűjtenünk.


2011. szeptember 11. – Önkormányzati konferencia A Jobbik mintegy kétszáz helyhatósági képviselője jelent meg a párt által szervezett önkormányzati konferencián. A téma fontosságára tekintettel a rendezvényt Szabó Gábor pártigazgató vezette, ugyanakkor Vona Gábor elnök úr is beszédet tartott. A rendezvényen - meghívott vendégként felszólalt továbbá Sneider Tamás, országos alelnök, Ifj. Hegedűs Lorántné és dr. Apáti István, az Önkormányzati Kabinet vezetői, Juhász Oszkár gyöngyöspatai, és Orosz Mihály érpataki polgármester. Vona Gábor a mintegy negyven perces előadásában kiemelte és értékelte azt a munkát, amit a párt önkormányzati képviselői végeznek. Nem feledkezett meg arról sem, hogy ezt sok településen teljesen egyedül és ellenséges közegben kénytelenek megtenni. Emlékeztetett; az önkormányzati képviselők azok, akik a választókhoz legközelebb, velük akár napi kapcsolatban állva dolgoznak, ami óriási felelősség, hiszen a tevékenységükön, hozzáállásukon keresztül mondanak véleményt róluk és a pártról az emberek. A kormány tervezett intézkedéseinek részleteiről, akárcsak az Önkormányzati Kabinet eddigi és jövőbeli munkájáról, Ifj. Hegedűs Lorántné tartott beszámolót. Érdekes és tanulságos, mondhatni tragikomikus előadások hangzottak el Juhász Oszkár, illetve Orosz Mihály polgármesterektől. Mindketten elmesélték azt a harcot, amit az általuk vezetett települések élhetővé tételéért, közbiztonságának megszilárdításáért vívtak, hónapokon, éveken keresztül.


2011. szeptember 14. – Jászberény Város Önkormányzatának rendes ülése A legfontosabb napirendi pontok a következők voltak: Önkormányzat 2011. évének első félévi gazdálkodása, Jászberény város Kulturális Koncepciójának elfogadása, Jászberény Város Önkormányzata Közoktatási Koncepciójának elfogadásáról szóló 90/2011. (IV. 13.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtása, a megszűnő költségvetési szervektől átkerülő feladatok finanszírozásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása, Jászberényi Kosárlabda Sport Egyesület támogatásáról és az NB I/A Osztályban történő indulás lehetőségéről szóló 167/2011 (VII. 13.) Kt. határozat 7. pontjában foglaltak végrehajtása, az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása, értékesítésre kijelölt ingatlanok vételárának megállapítása.

Sok egyéb felszólalásom mellett, többek közt, a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatban a városkapcsolati tanácsnok úrtól (aki egyben az érintett körzet „most éppen” fideszes képviselője) rákérdeztem a Munkás utcai kitelepítések részleteire. A konkrét kérdés meglephette képviselő urat, mert vörös fejjel, felháborodottan válaszolta, hogy ne őt kérdezzem… De akkor vajon kit…?


A polgármester beszámolójában olvasottakkal kapcsolatban ismét rávilágítottam arra, hogy minden megyei díj tulajdonosa a Fideszhez köthető. Aki nem, annak nem is vett részt a díj átadásán. A Városüzemeltetési Bizottság elnökét egy érdekesen lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos (direkt) kérdéssel hoztam zavarba. Az első féléves gazdálkodással kapcsolatban kíváncsi voltam arra, hogy miért nem teljesültek különböző tételek és, hogy a költségvetési hiányt (közel 900 millió) miből kívánják finanszírozni. A kulturális koncepciót fenntartással fogadtam, mert véleményem szerint egyértelműen egy politikai döntés által, megrendelésre született. Azonban örömömre szolgált, hogy hangsúlyos szerepet kap a koncepcióban a hagyományőrzés, az identitás fontossága és a fiatalok értékrendjének formálása, ezért azt elfogadtam. A Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője levelében jelezte, hogy 4.5 millió Ft önkormányzati támogatásra van szüksége. Emellett a Pénzügyi Bizottság határozatai közt olvasható, hogy a kft.-nek átcsoportosítottak 3 millió Ft-ot. Ismét javasoltam, hogy járjunk utána, ki mikor és miben hibázott, hogy az előállt hiány megvalósult. A Jászberényi Kosárlabda SE. Támogatása tárgyalásakor rávilágítottam arra az ellentmondásra, hogy miközben folyamatosan költséghatékonyságra hivatkozunk, emellett az elmúlt 3 hónapban közel 70 millió forintot biztosítottunk a csapat számára… Az alpolgármester fizetését (visszamenőleg!) 143 ezer forinttal felemelték. Mivel ezt külön törvény határozza ezért csak javasoltam, hogy vállaljon szolidaritást és ajánlja fel a különbséget a város javára. Hogy a jegyzőkönyvez idézzem: „ az alpolgármester nem kívánt élni a válaszadás jogával…” Egy másik előterjesztésben 74 ingatlan eladásáról döntött a testület. Ezzel kapcsolatban felhívtam a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy az a jó gondolkodás ha mindent eladunk és elherdáljuk a város vagyonát. Kértem a képviselő testületet, hogy döntsön felelősen!

2011. szeptember 15. – „Az én házam, az én váram” Folytatva az országos akciót, ismét a főtéren (a „Vona Gábor közben”) hirdettük a Jobbik politikáját és eszmeiségét. Természetesen az aláírásgyűjtés mellett szórólapokat és saját kiadványunkat is terjesztettük.


2011. szeptember 16. – Lakossági fórum Portelken Az önkormányzati választások óta először jelentünk meg Jászberény külterületén, Portelken. A kint élők kérésére országgyűlési képviselőnket, Baráth Zsoltot hívtuk meg, hogy számoljon be az országos helyzet alakulásáról és az országgyűlésben végzett munkáról.

A megszokott módon először én adtam számot az önkormányzati munkámról és az eredményeimről. Az est második felében Baráth képviselő úr tartotta meg beszámolóját. A rendezvényt – a település méretéhez képest - igen nagy érdeklődés övezte. A kint élők aktivitása feltűnően nagy volt. Sok kérdés hangzott el és a megjelentek örömüket fejezték ki, hogy egyedüliként eddig a Jobbik tartott lakossági fórumot a településükön. 2011. szeptember 17. – A Megyei Választmány ülése A megyei gyűlésen megtörtént az elmúlt időszak értékelése és a munkacsoportok átalakítása. Elhangzottak a Megyei Munkacsoportok beszámolói, valamint a pénzügyi beszámoló (melyen kiemelték a jászberényi pénztáros, Bobákné Czeglédi Anikó kimagasló munkáját!). A megyei elnökség értékelte a szervezeteket és meghatározta a következő időszak feladatait és programjait – melyek között az egyik legfontosabb a jászberényi (október 6.) demonstráció volt.


2011. szeptember 19. – Látogatás a Nemzet templomában Régi nagy álmunk vált valóra ezen a napon. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Jászberényi Alapszervezetének elnöksége (5 fő) látogatást tett a Parlamentben. Az egész napos program keretein belül együtt ebédeltünk a Jobbik frakció néhány tagjával, szétnéztünk a példátlanul gyönyörű épületben, megtekintettük a Szent Koronát és egy rövid idő erejéig betekintést nyertünk a hétfői ülésnap részleteibe. Ha csak a karzatról is…

Köszönet az életreszóló élményért (többen először voltunk!) Baráth Zsolt, országgyűlési képviselőnek és Kiss Gabriellának, a Jobbik Szociális Kabinete alelnökének. 2011. szeptember 21. – A köz meghallgattatott Jászberény Város Önkormányzata, megalakulása óta másodszor tartott közmeghallgatást. Természetesen a jászberényi szervezet is részt vett kérdéseivel, a rendezvényen. Az előzőekben megbeszélt (tapasztaltak alapján) összeírt kérdésekkel készültünk. Néhány ezek közül a várt eredményt hozta és okozott néhány kellemetlen pillanatot a város (orránál fogva) vezetésének. Felvetettük – többek közt - a Zagyva állapotát és a meder kotrásának hiányosságát, az elkerülő út prioritását, Portelek elhanyagolását és a szórakozóhelyek ellenőrzésének fontosságát.


Az első közmeghallgatással ellentétben már nem a naív várakozások és a pozitív kicsengésű hozzászólások voltak többségben. Szinte minden észrevétel és vélemény a jelenlegi városvezetést szidta. A dolog pikantériája közé tartozik, hogy egy idős hölgy (teljesen jogosan!) rászólt a „magaslati levegőn” ücsörgő városvezetésre, hogy ha már összehívják az istenadta népet, legalább figyeljenek rájuk és ne röhögcséljenek. A város első emberei (az ülések példáját követve) ugyanis a legkevésbé sem figyelnek oda – nevetgélnek, interneteznek és sugdolóznak egymással… Még egy fontos dolog: az általunk felvetett problémák közül néhányat, már másnap orvosoltak az illetékes hatóságok (letört gallyak elszállítása, szórakozóhelyek ellenőrzése…) 2011. szeptember 22. – „Az én házam, az én váram” Újra a főtéren - idézem Jászberény polgármesterét: folytatjuk „olcsón népszerűsködő politikánkat”. Beszélgetünk az emberekkel. Egyre többen jönnek oda hozzánk és gratulálnak nekünk. Nézik az önkormányzati ülések közvetítését és ezzel, ha lassan is de megismertetjük az emberekkel a Jobbik valódi arcát és egyre közelebb kerülünk a város lakosságához.

2011. szeptember 22. – A „Neszűri munkacsoport” megbeszélése Ezen a megbeszélésen (többszöri meghívásomra) vendégül láttam a Berénykom kft. ügyvezetőjét. Megpróbáltunk megoldást találni a Neszűrben található egyre súlyosabb „szemét kérdésre”. Örömmel vettem tudomásul, hogy a városban létrejött egy ún. hulladékudvar, mely talán megoldást jelent a városi szemét elhelyezésére. Beszélgettünk a neszűri szeméttelep megszüntetésének lehetőségeiről, egy esetleges önkormányzati rendelet módosításáról és a megoldási javaslatok anyagi vonzatáról. 2011. szeptember 23. – „Az én házam, az én váram” A devizahitelesek megsegítésén dolgoztuk ezen a délutánon is. Mint már említettem, a Városháza mellett standolunk. A délután egyik nagy tanulsága, hogy a helyi képviselőknek már nagyon szúrjuk a szemét. A délután folyamán bármikor, bárki jött ki a Városházáról, nálunk mindig volt valaki, mindig volt egy aláíró és érdeklődő. Szépen, lassan (Orosz Zoli barátom szavaival élve) dobáljuk a kavicsokat a gépezetbe…


2011. szeptember 24. – Felkérés felügyelő bizottságba A Jászkerület non-profit kft. név és tevékenységi kör változáson ment és megy át. A tulajdonosi és ellenőrzési jogok gyakorlásának egyik fontos intézménye a felügyelő bizottság. Éppen ezért kívánatos a felügyelő bizottság megújítása is. Arra kértek, hogy szeptember 26-án hétfő 12 óráig szíveskedjek visszajelezni (előterjesztés időbeni elkészítése miatt), hogy a kft felügyelő bizottságában vállalnék-e szerepet. A felkérést (az önkormányzati kabinettel való egyeztetés után) köszönettel elfogadtam.

2011. szeptember 27. – A „Neszűri munkacsoport” terepszemléje Résztvevők: - 2 fő a rendőrségtől - 3 fő a Neszűri munkacsoporttól - 2 fő a Neszűri polgárőrségtől A nyolcadik terepszemle célja a gyermekek veszélyeztetettségének- és az iskolakezdéssel kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése volt. Az egyre fogyatkozó „munkacsoport” segítségére ezúttal a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei voltak.


Három dűlőn is jártunk ezen a délelőttön. Az általunk ellenőrzött családok többségénél rendben találtunk „mindent”. A legtöbb gyermek iskolában és óvodában volt. Néhányan – elmondásuk szerint - azért tartózkodtak otthon, mert a többi gyermek osztálykiránduláson vett részt, amin ők nem kívántak (vagy nem engedték nekik…) megjelenni. A terepszemle során találkoztunk egy újonnan érkezett fiatal párral. A 2. dűlőben illegálisan tanyát vert román állampolgárságú fiatalember és negyedik gyermekét magával hozó (az első három gyermeke nevelőszülőknél van) fiatal hölggyel szemben – valószínűleg – a körülményekre való tekintettel hamarosan kezdeményezni fogják a 9 hónapos csecsemő ideiglenes védelembe helyezését. A terepszemle során, a szakemberek segítségével betekintést nyertünk a kint élő családok életkörülményeibe és találkoztunk néhány visszatérő problémával, mint: -

elhanyagolt körülmények, parlagfüves területek életveszélyes ingatlanok engedély nélküli építkezések és bontások beoltatlan állatok a fák gallyaitól járhatatlan dűlő- és kerékpárutak

A kint élők egyre nagyobb hajlandóságot mutatnak az együttműködésre, amit ha időben és kellő hatékonysággal felismer a város vezetése, hamarabb eredményeket tud elérni, mint az eredetileg várható volt… 2011. szeptember 30. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendkívüli ülése A rendkívüli testületi ülés előtt egy napirendi pontot tárgyaltunk sürgősséggel. A Técső városába utazó önkormányzati delegáció összetételét hagytuk jóvá. 2011. szeptember 30. - Jászberény Város Önkormányzatának rendkívüli ülése Szó volt – többek közt – a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötéséről és Jászberény Város Önkormányzatának fejlesztési célú forrásbevonásáról. Emellett volt még néhány formális előterjesztés (Bursa Hungarica, tanyafejlesztés, stb.) Valamint ezen az ülésen szavaztuk meg a felügyelőbizottságba történő delegálásomat is. Az ülésen kifejtettem: hulladékkezelési szerződés lejár: 2011. december 31én. Ha információim nem csalnak január 1-jétől a Berénykom szerepét átveszi az a Regiocom, amelynek a polgármester az elnöke. Akkor, amikor az


általános iskolákat átvette az a Jászsági Többcélú Társulás, melynek szintén ő az elnök helyettese is megfogalmaztam azt a véleményemet, melyet most is: Nem változott semmi! Az egyéni érdek még mindig, mindent felülmúl! A kötvénykibocsátás ügye megoldódni látszik. Ehelyett 1.4 milliárdos hitelt kíván felvenni a város. Elmondtam: lám az égiek is úgy gondoltak, hogy nincs szükség milliárdos látványberuházásokra. Annak, hogy - ugyan kényszerből - de belátták, nagyon örülök. A Fidesz önkormányzati koncepciója előrevetíti, hogy rengeteg település fogja elveszíteni az önálló önkormányzáshoz való jogát. Januártól a Belügyminisztérium dönt majd, milyen feladatot láthat el egy-egy település, az erre jutó összeget is majd ő dönti el. A kötvényes bank valószínűleg azért lépett le, mert talán – remélhetőleg - még az országot is el fogja hagyni, de minden esetre átgondolja a teljes pénzpolitikáját. Javasoltam számba venni - mivel az egész önkormányzati rendszer átalakítás alatt áll – lehet, hogy egy fillér hitelt sem sikerül kapni… 2011. szeptember 30. – Újabb fórum a Neszűrért Ismét lakossági fórumot tartottunk az öregerdei iskolánál. Több mint százan jöttek össze, hogy megvitassák többek között a Munkás utcai romák helyzetének megoldására szánt elgondolást. A legutóbbi ülésen (a nyilvánosság előtt!) meghívtam a polgármester urat, ha már nekem nem adnak választ – jöjjön ki, nézzen az emberek szemébe és mondja el az elképzeléseit.


Az összejövetelt bekiabálások tarkították, javasolták, hogy a polgármesternek maga mellé kellene telepítenie a romákat. A megszólalók Magyar Levente és Hagyó Miklós nevét említették, azt is feszegették, hogy a Munkás utcába hogyan kerül több száz roma. A rendőrség tevékenysége is szóba került a fórumon, sokak szerint a cigányok pártján állnak. Hangsúlyozták a felszólalók, hogy a vagyoni és személyes biztonságot szeretnék végre tapasztalni. Többen csalódásukat fejezték ki a polgármester személyével kapcsolatban. Többször türelemre kellett intenem a megjelenteket. A közel 3 órás fórum végén a polgármester úr „felzaklatva menekült” a Neszűrből… Nem véletlenül (!) ez a lakossági fórum egy jó beharangozása volt az októberi demonstrációnak…

A hónap önkormányzati munkája a médiában Folyamatosan csatolásra kerülnek Szeptember 7. (Jászberény - a liberalizmus tükre - barikad.hu) Szeptember 14. (Elfogadták Jászberény Város kulturális koncepcióját – tutihir.hu) Szeptember 15. (Elfogadták Jászberény Város kulturális koncepcióját – Jászkürt) Szeptember 21. (A köz meghallgattatott – tutihir.hu) Szeptember 30. (Mindenki elmondhatta a véleményét - Jászkürt)


Beadványaim Folyamatosan csatolásra kerülnek Szeptember 1. (Képviselői levél a Humán Erőforrás Bizottság elnök asszonyához a Munkás utcai kitelepítések ügyében) Szeptember 1. (Képviselői levél a JVV Zrt. ügyvezetőjéhez, a Munkás utcai lakhatási körülményekkel kapcsolatban) Szeptember 2. (Képviselői levél, a területileg illetékes képviselőhöz, egy parlagfű mentesítéssel kapcsolatos lakossági megkereséssel kapcsolatban) Szeptember 2. (Képviselői levél a JVV Zrt. ügyvezetőjéhez, az önkormányzati tulajdonú földterület parlagfű mentesítése érdekében) Szeptember 5. (Képviselői levél a Rendőrkapitány úrhoz, az újból kialakulni látszó segélyosztási problémákkal kapcsolatban) Szeptember 26. (A közterület foglalási engedély, polgármesteri elutasítására megfogalmazott válaszom) Válaszlevelek a Munkás utcai – gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatban megtett feljelentésemmel kapcsolatban Augusztus 26. (A Városi Gyámhivatal elutasító válasza) Szeptember 8. (A Jászsági Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat elutasító válasza) Szeptember 22. (A Jászberényi Rendőrkapitányság elutasító válasza) Valamint egész hónapban szerveztük az október 6. napján megtartani kívánt demonstrációt.

2011 szeptember  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája

2011 szeptember  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája

Advertisement