Page 1

JobbikMagyarországértMozgalom JászberényiAlapszervezet Budai Lóránt Mobiltelefonszám: (70) 322-4164; drótpostacím: budai.lorant@jobbik.hu Cím: Jászberény, Nemes u. 15/e Honlapcím: jaszbereny.jobbik.hu

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ JÁSZBERÉNY


Január 2011. január 04., 14 óra – Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság ülése A közel négy órás ülésen a legfontosabb, említésre méltó napirendi pont a neszűri munkacsoport létrehozása volt, melynek felállításáról, összetételéről és vezetéséről én fogok gondoskodni. A már említett csoport a külterületen található áldatlan állapotok megállítására, majd visszafordítására hivatott. Folyamatos telefonos, elektronikus és jó pár személyes találkozás után mondhatom, hogy Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere, személyes jó barátom lett. Az ő ötleteire támaszkodva és azokat átformálva biztosan tudom, hogy sikerre visszük az ügyet amely –ha jól csináljuk- egész magasra repítheti a Jobbikot. Itt, Jászberényben legalább is, biztosan…


2011. január 06., 14 óra – Egyeztetés a „bűnmegelőzési projekt” c. BM pályázatról a Jászberényi Rendőrkapitányságon A Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztálya pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására. Ezen a délutánon, a bizottságom képviselő tagjaival és a rendőrkapitány úrral beszélgettünk a pályázati lehetőségről és annak a részleteiről. Egy pályázatra fordítható támogatás összege: minimum: 1 millió forint, maximum: 5 millió forint. Közös erővel eldöntöttünk, hogy a beadni kívánt pályázat esetleges megnyerése esetén a külterületi polgárőrséget szeretnénk megerősíteni egy járőrautó megvásárlásával.

2011. január 10. – Jogi, Ügy-és Közrendi Bizottság ülése A bizottság következő rendes ülésén szót ejtettünk a már említett pályázati lehetőségről. Meghallgattuk a polgárőrségek, a városőrség és a rendőrség elszámolását valamint meghoztunk néhány protokolláris döntést, ami a következő önkormányzati rendes ülésen lesz megtárgyalva. A két legfontosabb napirendi pont, a bizottság éves keretösszegének megállapítása (12 millió forint) és az általunk kidolgozott Közbiztonsági Feladattervvel kapcsolatos bizottsági észrevételek megbeszélése volt.

2011. január 12., 14 óra – Az Önkormányzat következő rendes ülése Ezen az ülésen (köszönhetően a napirendi pontok kis számának…) csak háromszor terveztem szót kérni. Az élet (vagy inkább liberális képviselőtársam…) azonban közbeszólt. Többnyire protokolláris döntések születtek (SZMSZ és alapító okirat módosítások, díszpolgári címek, stb.) A két legfontosabb napirendi pontról szólnék néhány szót: „…Az intézményi átszervezések átlátható, költséghatékony végrehajtásához szükséges az intézmények létszámkereteinek szigorú felügyelete. Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzati fenntartású intézményeknél a 2011. január 15-e után megüresedő álláshelyek betöltéséhez, az intézményvezető írásbeli kérelme alapján a polgármester hozzájárulása legyen szükséges…” Az egyik legnagyobb port kavart előterjesztés. Én is felemeltem szavam ezen, egyértelműen diktatórikus döntés ellen. A hatalom bebetonozó politika természetesen teret nyert, hisz a többség ismét úgy szavazott, ahogyan azt elvárták tőle…


A másik vitákat szülő napirendi pont, a Közbiztonsági Feladatterv – azon belül is a „neszűri munkacsoport” munkássága. A szocialista képviselő, Gedei József élesen bírálta a Feladattervet. Véleményem szerint alaptalanul. Ami azonban lényegesebb, hogy a volt SZDSZ vezér, Magyar Levente megpróbálta a „Neszúr kontra Jobbik” témát a rasszizmusig és az ideológiai nézetkülönbségekig terelni. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ezt a konfliktus helyzetet sikerült nagyon jól megoldanom. Elmagyaráztam a tisztelt képviselő-társaimnak, hogy –bár a Jobbik kimondja, hogy van cigánybűnözésnekünk, mégsem a cigányokkal, hanem a bűnözőkkel van bajunk… Az ezt követő szándékos értetlenkedést a következő mondattal zártam le: „…és végül Zagyva György barátunk szavait idézném: a többit megbeszéljük a folyosón….” A vita lezárását (és annak módját) a nézők soraiból, engem biztató tagtársaim hangos tapsa kísérte…

2011. január 12., 18 óra – Megemlékezés a doni hősökre Az ülést meg kellett szakítanunk. 18 órára átmentünk (én a szervezetem néhány tagjával, barátaimmal…) az Attila utcai emlékmű elé és gyújtottunk egy-egy mécsest a Don-kanyarnál elesett, közel 100 ezer magyar katonára. A rövid megemlékezés után visszaballagtunk a Városházára és folytattuk az ülést. Az est hátralévő részében a Pro Urbe- és a Díszpolgári Címek megszavazásáról volt szó…


2011. január 17., 09 óra – Telefonos riport a „neszűri munkacsoport” megalakulásáról A Trió Rádió szerkesztősége keresett meg azzal a kéréssel, hogy szeretnének velem egy telefonos riportot készíteni. A téma, természetesen a „neszűri munkacsoport” volt. Délelőtt, egy néhány perces, rögtönzött nyilatkozat keretein belül számoltam be ötleteimről és terveimről. Másnap minden órában leadták az anyagot…

2011. január 18., 15 óra – Riport a helyi televízióban A sokat emlegetett fórumbezárásról készítettek anyagot a Jász Trió TV munkatársai. Mint a leghangosabb és a legélesebb kritikákat megfogalmazó ellenzék képviselőjét, engem is megkerestek. Újra elmondtam azon álláspontunkat, hogy a fideszes városvezetés (és egy személyben, maga Szabó Tamás polgármester) nem tűrve az ellene megfogalmazott kritikákat, önkényesen a fórum bezárása mellett döntött.

2011. január 20. – Látogatás az „eltérőben” Mivel (ellentétben a polgármester véleményével) nem „hatásvadászatból” és „olcsó népszerűsködésből” álltam ki a sérült gyermekek mellett, meglátogattam őket. Érdeklődésemet nagy örömmel fogadták. Egy nagyon kellemes és baráti beszélgetésen vettem részt, ahol ismét meggyőződtem arról, hogy a helyes úton járunk…

2011. január 20. – „Döntés után” Újabb fordulójához érkezett a médiával való hadakozásunk. Nézve a Jász Trió TV, Döntés után c. műsorát egy óriási meglepetés ért. Azt kellett látnom, hogy a bizottságom tagjai beszélnek arról a Közbiztonsági Feladattervről, melynek megalkotásában aktívan részt vettem és arról a „neszűri munkacsoportról”, melynek vezetésével engem bíztak meg. Csakhogy én nem ültem ott… Elfelejthettek meghívni. Természetesen azonnal magyarázatot és helyreigazítást kértem. A bizottság tagjai nem tudtak magyarázatot adni. A média munkatársaival sikerült tisztáznom a félreértést és azt kell mondjam (a tapasztalatok alapján…) a kemény de korrekt hangnemben megfogalmazott hivatalos, képviselői levél még jó is tett a viszonyunknak.


2011. január 21. - A Magyar Kultúra Napja (Jászberény) A Déryné Műv. Központ nagytermében rendezték meg az eseményt. Az alkalomnak megfelelő, gyönyörű műsort megelőzte a polgármester köszöntő szövegének (nem épp bakimentes) felolvasása, majd pedig a díjátadás következett. Szép és az alkalomnak megfelelő délután volt.

2011. január 24. - A Magyar Kultúra Napja (Szolnok) Dr. Ócsai Antal barátunk (az intenzív osztály főorvosa, a Görgey kör alelnöke) kért meg arra, hogy kísérjem el a szolnoki megyeházára. Itt adták át ugyanis a Jász-Nagykun Szolnok megyei Közművelődési Díjakat, melyre mi terjesztettük fel a főorvos urat. A díjátadó remekül sikerült. Itt megemlítenék egy érdekességet. A megyei közgyűlés elnöke, ünnepi beszédében kifejtette, hogy „…rossz politikus az, aki a spórolást a kultúrán – azaz az iskolákon kezdi…” Ezt mindenképp át akarom adni városunk első emberének.


2011. január 25. – „Rend a lelke mindennek!” Ezen a napon készült el az a 10 oldalas anyag, mely a neszűri áldatlan állapotokat hivatott felszámolni. Az „Érpataki Modell” alapjaira épülő dokumentum igazán kerekre és profira sikerült… Köszönet érte Orosz Mihály Zoltánnak és ötletelő tagtársaimnak Katona Attilának, Urbán Zoltánnak és Homonnay Attilának.

2011. január 26. – Az elmúlt száz nap értékelése A helyi televízió ismét megkeresett. A polgármester által kért 100 nap letelt. Ennek kapcsán kértek tőle egy értékelő sajtótájékoztatót. Ezt továbbgondolva hívtak fel, hogy értékeljem én is az elmúlt időszakot. Úgy, ahogyan mi látjuk! Kicsit későn szóltak. Néhány óra alatt azonban összeállt fejemben a mondanivalóm lényege. Az rendelkezésünkre álló 2 percben felsoroltam néhány olyan tényt, ami nem éppen előre vitte a várost. A polgármester reakciójából (azóta) mindenki számára kiderült, hogy a tényekkel nehéz vitatkozni és hamar a saját csapdájába esik az, aki nem a helyes úton jár… Minden egyes felszólalás és riport után, az emberek reakcióiból arra a következtetésre jutok, hogy mégiscsak megéri kiállni az igazság mellett.

2011. január 28. – Demonstráció a Városháza előtt Figyelemfelhívó tüntetést rendeztünk a Városháza előtt, melynek megrendezéséért Bobák Zsoltnak szeretnék köszönetet mondani. Vendégünk Murányi Levente volt. Több mint 50 embert sikerült kivinnünk az utcára, a Városháza előtti térre. Nem beszélve a túloldalról, egyelőre bátortalanul figyelőkről és a lassító és dudáló autósokról.


Urbán Zoltán elszavalta Reményik Sándor versét, a Szól a cenzort. Az egy órás rendezvényen felsoroltuk azokat a döntéseket, amikről szó sem esik, vagy ha igen, azt elferdítve teszik közzé. Elmondtam a neszűri feladatterv néhány részletét majd kiosztottam néhány kész anyagot az érdeklődőknek. Engem Murányi Levente követett. Ő az országos helyzetet vázolta fel néhány percben. Végül Katona Attila ejtett néhány szót a helyi visszásságokról. Az


előadások alatt, a szervezet tagjai folyamatosan szórólapokat és a Barikád újságokat osztogattak.

2011. január 29. – „Az igazság szabaddá tesz!” A nagyszabású, központi rendezvényen 7 fővel képviseltettük magunkat. Egy igazán felemelő és a hétköznapokhoz erőt adó est volt, amiért innen is szeretnék köszönetet mondani minden szervezőnek és résztvevőnek!

2011. január 31., 14 óra – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság ülése A közel két órás ülés első felében a 2011 évi költségvetés részleteiről tárgyaltunk, másik felében pedig a sokat emlegetett „neszűri munkacsoport” kezdő lépéseiről és az általunk megfogalmazottakról. A nem kis vihart kavart, szemléletváltást hirdető anyag részleteiről próbáltunk beszélgetni. Kisebb-nagyobb sikerrel… Az ülésen részt vett a Rendőrkapitány,


a Polgármester és a Cigány Önkormányzat elnöke is. Egy igen érdekes és „színes” vita alakult ki, melynek részleteire (hely és idő szűkében) most nem térnék ki. A lényeg: nagyon nehéz (ha nem lehetetlen) lesz rávenni a fideszes többséget, hogy Orosz Mihály Zoltán barátunk példáját követve keményen, határozottan és törvényesen vessünk véget a Neszűr kifosztásának…

2011. január 31., 17 óra – Tisztelgés Görgey Artúr előtt „…Hétfőn este a DMK nagytermében félszázan gyűltünk össze, hogy emlékezzünk Görgey Artúr születésének 193. évfordulójára. Az 1848/49-es szabadságharc tábornoka 1818. január 30-án született, ez okból került sor a rendezvényre. Életének, munkásságának jeles kutatója dr. Ócsai Antal – a Szent Erzsébet Kórház főorvosa, a Görgey Társaság alelnöke – ez alkalomból előadói estet tartott. A bevezetőben elhangzott, hogy Ócsai doktor a Magyar Kultúra Napján, a megyeházán rendezett ünnepség alkalmával átvehette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat történelmi és irodalmi munkássága elismeréseként. A főorvos köszönetet mondott a Jobbik Jászberényi Szervezetének és külön Budai Lóránt elnöknek, mert ők terjesztették fel a megyénél erre a szép kitüntetésre…”


Benyújtott leveleink (folyamatosan csatolásra kerülnek) Örömhír Köszönetet mondtam a megyei díjakra felterjesztettek elfogadásáért. Jobbik Jogsegély Szolgálat Az elmúlt időszakban két bajba jutott honfitársunk is megkeresett minket, hogy segítsünk nekik, az ügyeik felgöngyölítésében, az igazság kiderítésében. Már mindkét ügy a Jogsegély Szolgálat asztalán van… Körforgalmi javaslat A Városfejlesztési Bizottság számára ajánlottunk egy költséghatékonyabb és eredményesebb átépítési javaslatot. Interpelláció Első interpellációm lényege az volt, hogy a fideszes városvezetés az „ellenzéki véleményt” átkeresztelte „kisebbségi véleménnyé”. Mondanom se kell miért kértem, hogy nevezzék az eredeti nevén az általam képviselt álláspontot… A külterület nem a senki földje Gyenge Zsolt megtisztelő felajánlására lehetőségem adódott egy cikket írni a barikad.hu oldalra. A cikk az alábbi linken található: http://barikad.hu/k%C3%BClter%C3%BClet_nem_senki_f%C3%B6ldje-20110118

Rend a lelke mindennek! A már említett „neszűri munkacsoport” általános, szemléletváltást hirdető feladatterve

2011 január  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája