Page 1

THIS IS NOT AN ISLAND Opening budafabriek DAM 2a kortrijk Zaterdag 15 & zondag 16 september 2012


Op 15 en 16 september opent op het Buda-eiland de Budafabriek, een maatschappij voor actieve burgers, ondernemers, kunstenaars, studenten, onderzoekers, designers,…. Wat hen bindt? De vurige overtuiging dat vernieuwende projecten ontstaan uit open en vitale coalities tussen mensen met verschillende achtergronden.

CAFéS EN RESTAURANTS in Kapucijnenstraat en Budastraat

FILMHUIS met dagelijks minstens drie recente kwaliteitsfilms

EXPO’S: beeldende kunst en design in Broelmuseum, Paardenstallen en Budafabriek

FESTIVALS NEXT, Kortrijk Congé, Festival van Vlaanderen, Buda Vista,…

LOCATIES voor creatieve bedrijfjes op Buda en Overleie

De maten van de buda maatschappij: Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST): sterk groeiende hogeschool in Kortrijk en Brugge met opleidingen multimedia & communicatie technologie, toegepaste informatica, industrieel productontwerp, digital design & media, digital arts and entertainment (gaming),… Engagement: alumni expo, workshops, participatie in lezingen en thema-events, Internationaal Project, Creaweek, Week v/h Ontwerpen, mede-initiatiefnemer van het Budalab.

Flanders In Shape: Vlaamse competentiepool voor productontwikkeling en industrieel design. Samenwerking tussen Industrie Vlaanderen, dienstverlenende bedrijven, hogescholen en gespecialiseerde kenniscentra. Flanders In Shape stimuleert en adviseert bedrijven rond productontwikkeling en industrieel design. Engagement: organisatie van evenementen, workshops en expo’s met best practices van de samenwerking tussen bedrijven, ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers.

Designregio Kortrijk ontwikkelt initiatieven die de ondernemingswereld sensibiliseert voor design en productontwikkeling, versterkt het onderwijsaanbod inzake vormgeving en productinnovatie, sensibiliseert stad en regio op het vlak van design en productontwikkeling en wil de regio Kortrijk als innovatieve regio op het gebied van design positioneren. Engagement: realisatie van het Budalab, organisatie van evenementen, workshops en acties met bedrijven, tentoonstellingen (o.a. Week v/h Ontwerpen), residenties voor designers.

Broelmuseum Kortrijk: museum voor beeldende en toegepaste kunst van kunstenaars met een band met Kortrijk. De tijdelijke tentoonstellingen spelen in op de interactie tussen historische werken en actuele kunst en de wisselwerking tussen kunst, design en technologie. Engagement: organisatie van tentoonstellingen, workshops en lezingen in de Budafabriek, de Paardenstallen en het Broelmuseum. Verdere uitbouw van een galeriewerking voor jonge beeldende kunstenaars (voorheen Benedengalerie Schouwburg).

Intercommunale Leiedal: intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien gemeenten en steden van de regio Kortrijk, dat de brede socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling begeleidt. Engagement: ondersteuning bij de werking van het Budalab, projecten rond urban design, regionale verankering van Buda.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Buda / Stad Kortrijk beheert en verhuurt de culturele infrastructuur op het Buda-eiland en voert een stimulerend beleid voor de werkzame partners. Engagement: coördinatie van de samenwerking tussen alle partners, gebouwenbeheer, verhuurbeleid, communicatie van alle activiteiten op Buda. De stad Kortrijk staat in voor de renovatie van de Budafabriek.

De buda maatschappij: grensoverschrijdend Vanuit de Provincie West-Vlaanderen wordt in het kader van het Vlaams Nieuw Industrieel Beleid ingezet op drie clusters: materialen/industrial design, voeding en cleantech. Samen met de partners The Energy Box in Oostende en Miummm, het Vlaams Huis voor de Voeding in Roeselare, wordt de Budafabriek het toonplatform rond industrial design en materialen. www.miummm.be / www.theenergybox.be

Buda wil betekenisvol zijn voor de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai, een regio met 2 miljoen inwoners .

TIO3, gevestigd in het Oostvlaamse Ronse, is een open innovatiecentrum voor textiel. De samenwerking is al duidelijk vanaf het openingsweekend

www.eurometropolis.eu

van de Budafabriek. www.tio3.be


Kom binnen, maak een stoel en zet je! Achteraf lijkt alles logisch en goed gepland, maar veel innovatieve projecten ontstaan stoemelings. Eind de jaren ’90 trok het bedrijf Desmet-Dejaegher weg uit het hartje van Kortrijk. Om de hoek van de Budascoop en de Budatoren, op een eiland dat door de visionaire Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi als artistieke creatieplek werd ingekleurd, stond hun gebouw plots leeg. Er waren twee voor de hand liggende bestemmingsmogelijkheden: lofts of serviceflats. Geen van beide, vond het stadsbestuur. Er werd gezocht naar een plan dat bijdraagt aan de dynamiek van de stad. Een tijdlang is gedacht dat daarbij enkel kunstenaars de activisten van dienst zouden zijn, maar in een stad met de schaal van Kortrijk is dat overmoedig. Op vandaag is Buda de grootste werkplaats voor internationale professionele podiumkunstenaars van Vlaanderen. Jaarlijks werken er ruim 150 kunstenaars aan nieuwe theater- en dansvoorstellingen die vorig jaar 320 keer op Europese podia werden vertoond. Dat is WERKPLAATS voor podiumkunstenaars (theater, dans, performance) en designers

ferm. Dit nog uitbreiden naar andere kunstdisciplines was een mogelijkheid, maar veel interessanter en spannender was het aangaan van partnerships met het onderwijs, de ondernemerswereld, design,… En dus zocht de maatschappij Buda naar maten. We praatten met veel organisaties.

CO-WORKINGPLEK

Deze die lichtjes in de ogen hadden na een bezoek aan dit fantastische gebouw en het lezen van de eerste plannen, zetten we rond de tafel: Zorggroep Heilig Hart, de BUDALAB met rapid prototyping machines: 3d-printers, cnc-frees, thermoforming machine, lasercutter,…

stad Kortrijk, Howest, Flanders In Shape, het autonoom gemeentebedrijf Buda, het Broelmuseum, Designregio Kortrijk, de Intercommunale Leiedal en Kunstencentrum BUDA. Intussen komen ook andere organisaties aan het netwerk snuffelen: Bolwerk, Arteconomy, Voka, Katho, Passerelle, Festival van Vlaanderen Kortrijk, Unizo, het Vrij Technisch Instituut Kortrijk, Focus Advertising… Met veel plezier! Alle partners vinden elkaar vanuit die ene overtuiging: namelijk dat elke vorm van innovatie ontstaat door een intense samenwerking tussen mensen uit diverse disciplines. Voila, dit is waar de Budafabriek en bij uitbreiding gans Buda voor staat:

MEETINGS, INCENTIVES, CONGRESSEN EN EVENTS

een maatschappij die verbindingen stimuleert tussen actieve burgers, ondernemers, studenten, kunstenaars, wetenschappers en designers. En daarvoor maakten we samen een plan. Ambitieus. Mag het? Maar wel met een realistisch tijdpad. Wie de big bang verwacht vanaf de opening, is te jachtig. Wij willen ons punt maken in drie jaar tijd. De Budafabriek is een risicovol project. Uniek ook. Buda is het eerste permanente economisch-artistieke project in Vlaanderen. In deze krant komen elementen van het plan aan bod: een café, Budalab, cinema, co-workingplek, werkplaats voor designers, ondernemers en artiesten, expo’s,… Je vindt er ook het programma voor het openingsweekend. De Budafabriek is geen gebouw, wat je ook mag denken. Ook niet nog maar eens een aparte organisatie. Het is een fabric, een weefsel, een netwerk. Centraal staan drie woorden: Love, Work, Share. Buda wil verbindingen stimuleren en nieuwe objecten of projecten creëren. Doe er je voordeel mee! De vraag is niet wat jij eruit zal halen, maar

Kunstencentrum BUDA is de grootste internationale werkplaats voor podiumkunstenaars in Vlaanderen, een festivalorganisator (ondermeer Kortrijk Congé en NEXT) en een bioscoop (dagelijks minimaal drie vertoningen). Engagement: Verdere uitbouw van de bioscoop, de festivals en de werkplaats op Buda. Programmering van installaties, performances, expo’s rond beeldcultuur in de Budafabriek.

Woon en Zorg Heilig Hart is een dynamische en innovatieve zorgorganisatie op Buda. Engagement: ad hoc projecten in relatie tot zorg- en kunstensector. Participatie in de renovatie van de Budafabriek.

wat jij erin zal stoppen. We gaan open op 15 en 16 september. Kom eens af, niet zomaar op bezoek, maar om te werken. Niet om te luisteren, maar ook om te praten. Super dat jij dit verhaal met ons mee schrijft!

Wino Baeckelandt (Zorggroep Heilig Hart) Karel Debaere (Intercommunale Leiedal) Stefaan De Clerck (Burgemeester) Lode De Geyter (Howest) Isabelle De Jaegere (Broelmuseum)

Werkten mee aan deze krant: Stuurgroep: Johanna Desmet (Howest), Lucrèce Falepin (Broelmuseum), Bart Noels (Leiedal), Lise Van Tendeloo (Designregio Kortrijk), Marianne Verkest (Flanders In Shape), Sarah Verzele (Kunstencentrum BUDA) Coördinatie en redactie: AnnaMariaCornelia De Gersem, Franky Devos, Hans Vandenberghe Vormgeving: www.chocolatejesus.be Concept & Advies: www.focus-advertising.be Interviews: Hilde Van Canneyt Fotografie: Michaël Depestele (Kodakist) en David Samyn

Maka De Lameilleure (Flanders In Shape) Christine Depuydt (Schepen van cultuur en voorzitter AGB Buda) Franky Devos (Kunstencentrum BUDA) Chris Lecluyse (Designregio Kortrijk)


love Innovatie ontstaat uit een clash der ideeën. Projecten tussen ondernemers en kunstenaars zijn daar een voorbeeld van. Laat ze samenwerken en er komen vonken van.

Buda wil een ontmoetingsplek zijn. Zijn er daarvoor betere plaatsen dan cafés? Bob en Brecht begrepen de vraag en openden op Buda elk een bar met karakter. Meer van dat!

Bob Talpe

Voor mij een beachbarke op Ipanema Bob Talpe is de kersverse uitbater van Bar Amorse, prachtig gelegen langs de Leie en aan de twee nieuwe witte bruggen. HVC: Ben je als ‘barman’ aan je proefstuk toe? BT: Ik heb al twee pop-up bars avant-la-lettre geopend: tien jaar geleden Las Palmas en vijf jaar geleden Bar Caravan. Daarnaast ben ik een zelfstandige ‘man for hire’. Ik ben een freelance Handige Harry. HVC: Welk sfeertje wil je hier bereiken? BT: Gewoon een barke in het park, zomerse muziek, een beetje kijken naar de boten, genieten van de zon die onder gaat… Tijdens de dag heb je hier oudjes met hun hond of wielertoeristen, moeders met kids, naschoolse studenten… kortom een fijne mengeling. HVC: Denk je dat ‘Kortrijk’ hierop zat te wachten? BT: Geen idee eigenlijk, maar de reacties zijn alleszins zeer positief! Hier zijn nog veel overlevingskansen voor originele initiatieven: denk maar aan ‘deDingen’ in de Budastraat. Start je zoiets in de grote steden op, dan ben je voor eventjes ‘favourite of the week’ tot iemand anders met iets ‘nieuws’ en ‘anders’ op de proppen komt. Hier heb je veel minder ‘concurrentie’. Als mensen het zien zitten, blijven ze ook trouw komen. Hier heb je ook geen specifiek publiek dat opgedeeld is in kliekjes zoals ‘hip’, ‘alternatief’, ‘rockers’, ‘krakers’, oud, jong,… hier zitten ze gewoon samen aan de toog. HVC: Nog dromen? BT: Een beachbarke op Ipanema!

Ieder op zijn eiland is niet spannend. Zet ondernemers en kunstenaars samen, maar maak van ondernemers geen kunstenaars, noch van kunstenaars ondernemers. Het ene leidt tot slechte schilderijen, het ander tot een faillissement. Laat ze samenwerken en zorg dat beiden er sterker van worden.

Brecht Soenen

Axel Ronse

Van het woord horeca krijg ik kippenvel

Kunstenaars en ondernemers moeten elkaar kietelen

deDingen is een gezellig café – het is méér dan een café - gelegen in de Budastraat te Kortrijk. De creatieve ondernemer Brecht Soenen runt de zaak op een geheel eigen manier. Zijn visie gaat gepaard met veel gevoel voor community en burgerparticipatie.

HVC: Van opleiding ben jij econoom en filosoof en nu ben je directeur van Unizo Zuid WestVlaanderen. Je hebt een geëngageerde visie op ondernemerschap. AR: Ondernemen is ook een soort creëren. De economische tijden dwingen er ons toe om out of the box te denken. In die zin vind ik de link tussen kunst, creativiteit en ondernemen belangrijk. Kunstenaars zijn ook ondernemers, alleen is er soms onvoldoende markt voor. Ze moeten zich het rationele en het businessluik eigen maken. Daarom investeren we met Unizo ook in de samenwerking met Kunstencentrum BUDA en de vzw Arteconomy.

HVC: Hallo Brecht, hoe ben je hier beland? BS: Hier in de Budastraat was er veel leegstand. Mijn eerste droom was om er een café versus co-werkplek van te maken. Maar ik merk dat het café alle tijd in beslag neemt. Op dit moment gaan de gedachten vooral richting bed and breakfast, kleine keuken, vergaderzaal en co-winkel. Er vormt zich gaandeweg een toffe gemeenschap rond het concept: ik heb veel mensen die spontaan meewerken. HVC: Je lijkt me een soort onverstoorbaar vertrouwen in de mensheid te hebben. BS: Zeker. Ik schrijf nooit iets op. Wie vertrekt zegt wat hij gedronken heeft. Mijn droom is om het compleet ‘doe-het-zelf’ te maken. Iedereen neemt en bepaalt zelf de waarde van het bezoek. Voor mij wordt in de toekomst creativiteit enorm belangrijk. Daar hoort experimenteren bij... Ik noem het liever niet idealistisch. Ik zie mezelf als een signaalversterker. Speld me niet de titel ‘cafébaas’ op en van het woord ‘horeca’ krijg ik kippenvel. HVC: Wat is het potentieel van het Buda-eiland? BS: Kortrijk is een microstad: alles ligt dicht bij elkaar. Ik heb het gevoel dat de stad nog niet verzadigd is, zoals dat in Gent meer het geval is. Voor mij is dit nog een echte speeltuin. Was ik deze zaak in Gent begonnen, dan zou de balans al snel overslaan naar de commerciële kant. Sowieso zou ik in Gent te veel impulsen hebben en hier ben je verplicht een engagement aan te gaan.

HVC: Je hebt de ambitie om een reeks projecten op te starten tussen kunstenaars en ondernemers: je gelooft in de innovatieve kracht daarvan. AR: Wij stellen vast dat veel ondernemers heel wat creativiteit in zich hebben. Jammer genoeg wordt creativiteit dikwijls afgestompt. Wij willen de ondernemer toucheren. Ik denk aan fietsenmaker Achilles, die van generatie op generatie fietsen verkoopt en het idee had om met een retrofiets op de markt te komen. Ook dit is creativiteit! Of Bockor die op een frisse manier het bier Omer lanceert. Wanneer creativiteit met passie gepaard gaat, dan gaan mensen daarin excelleren. Als ontmoetingsplek kan Buda een rol spelen in hun transformatie. Wij willen ondernemers aanporren om er volop gebruik van te maken. Daarnaast kan Buda mensen aantrekken naar de streek. Het is ook branding! Kijk naar het eilandje in Antwerpen, met het MAS. Dat zijn investeringen die renderen. Ook de Budafabriek zal creatievelingen aantrekken door hen faciliteiten te bieden. Zo creëer je linken, chemie en een omgeving waar goesting is om zaken neer te zetten. Noem de Budafabriek gerust het museum van de toekomst. We zijn in deze streek groot geworden met de vlasindustrie, maar bovenal met het feit dat we daar intelligente dingen mee gedaan hebben. We gingen telkens op zoek naar innovatieve toepassingen en producten. Wie louter rationeel bezig is, niet meer creëert, is aan het ondergaan. Kunst en economie hebben veel gelijkenissen. Kunstenaar en ondernemer moeten elkaar kietelen.


ABC-speelgoed

EXPO’s INSTALLATIES

Amatorski

Kate McIntosh

Naomi Kerkhove

Koen Moerman

(DAK)CONCERTEN PERFORMANCES DJ’S

Christine Dupuis en Thorsten Baensch

The Bony King of Nowhere

DEBATTEN GARDENSPEECHES

Teresa Isabella Mayer

DIY-WORKSHOPS

Carl De Keyzer

De Invasie

ROBOTS & STRIJDERS

Zaterdag 15 & zondag 16 september 2012 DAM 2a - KORTRIJK

buda picknick

Mary&Me

Nomad

Koen Wastijn

Fanfares Festives

Mensgericht ontwerpen


EXPO’s INSTALLATIES

VOORSTELLINGEN PERFORMANCES

De Budafabriek is naast een werk- en ontmoetingsruimte ook een tentoonstellingsplek. Tijdens het openingsweekend is dat duidelijk op alle verdiepingen!

graaf. Ze leeft en werkt in Berlijn.

Marieke De Maré Niet voor publicatie erfgoed boeken verteltheater

ZO 16/09 14u00 - 18u00 Oxfam Bookshop Budastraat 21

Europa toeren.

Marieke De Maré studeerde aan Herman Teirlinck. Ze

DIY-WORKSHOP

ZA 15/09 9u00 - 01u00 ZO 16/09 10u00 - 20u00 Budafabriek Voor het publiek enkel toegankelijk op zaterdag van 19u30 tot 01u00 en zondag van 14u00 tot 20u00

Ko:di’sain

(c) Anna MC

(c) KO:DI’SAIN

workshop co-design productontwikkeling

textiel workshop/ challenge technologie

ZA 15/09 9u00 - 01u00 ZO 16/09 10u00 - 17u00 Budafabriek Presentatie van de resultaten op zondag om 17u.

Vijfentwintig new-school-doe-het-zelvers nemen als eerste het Budalab in de Budafabriek in gebruik. Met 3D-printers, lasercutters en een pak fantasie pimpen ze samen met jonge ontwerpers oude apparaten tot een opmerkzaam object. Stilaan bouwen ze een kleine expo met mixers die onderzeeërs werden en boilers speelgoed straaljagers. Op zondag ken jij de publieksprijs toe.

Voor het publiek enkel toegankelijk op zaterdag van 19u30 tot 01u en zondag van 14u t.e.m. presentatie.

Zin om mee te werken? Schrijf je in via kodisain@designregio-kortrijk.be

Fordesign en 5AM

tielcentrum voor ondernemerschap, opleiding en ontmoeting

(c) www.gerald.be

(c) Kate McIntosh

in Ronse, i.s.m. Bekintex en Crysalis. Zie ook: expo en voorstelling van Naomi Kerkhove in deze programmakrant. Meer info: www.tio3.be

NV Bekintex

design installatie

ZA 15/09 19u30 - 01u00 ZO 16/09 14u00 tot 20u00 Villa Desmet DeJaegher Dam 2 (naast Budafabriek) Toegang individueel. Kinderen enkel onder begeleiding van één volwassene.

Kate McIntosh Worktable Welkom in een kleine kamer van een riante villa volgestouwd met rekken vol objecten. Een vrouw overhandigt je de veiligheidsvoorschriften en nodigt je uit om één object te kiezen. Een theepot, paraplu, kerstversiering, een leesbril,… Ze leidt je naar een werktafel vol hamers, zagen, schroevendraaiers, scharen. Boven je tafel hangt een instructie die je gebiedt om je object te ontmantelen, te verbrijzelen of in stukken te slaan. Het begin van een nieuw creatief proces….

Design experiment

ZA 15/09 19u30 - 01u00 ZO 16/09 14u00 - 20u00 Budafabriek

internationale gezelschappen. Sinds 2000 is ze gevestigd in Brussel, waar zij haar eigen werk maakt vanuit de organisatie Spin. Ze is regelmatig bij Buda in residentie.

Ontwerpbureau Elevenfeet, de Koffiequeen en Bolwerk zoeken een ruimte op of rond Buda om samen te werken: een kantoor, een atelier, een magazijn, een spring-maar-binnen-plek. Jonge ondernemers die vurig geloven in de kracht van co-working en omdat ze dé ideale plek nog niet vonden, dan maar een weekend de tuin vóór de Budatoren bezetten.

Mensgericht ontwerpen Goede ontwerpers vertrekken meer dan ooit vanuit de behoeften van de mensen voor wie het product of de dienst ontworpen wordt. De universiteit van Cambridge ontwikkelt tools waarmee je ervaart hoe het voelt om een beperking te hebben. Welk probleem ondervindt je buurman met artrose bij het openen van een pot confituur? Hoe maak je een stadsplan voor bezoekers met glaucoom of tunnelzicht? Doe zelf de test!

BUDAFABRIEK FOR KIDS

ZO 16/09 14u00 - 18u00 Budatoren Korte Kapucijnenstraat Voor kinderen vanaf 6 jaar – vrij in & uit

ABC speelgoedatelier Buda is een plek voor doeners. Zelfs al zijn ze maar zes jaar. In het speelgoedatelier maken kinderen en volwassenen met allerlei materialen zelf speelgoed. Speel met de poëzie van alledaagse voorwerpen: vliegers van wasknijpers, luciferdoosauto’s, vingerolifanten, kurkenzwemmers, walnootboten en knikkerbolides... Creatieve low budget ideeën voor je keukentafelatelier. ABC (Art Basic for Children) reisde recent met dit speelgoedatelier naar het Belgisch Paviljoen in Venetië.

ABC speelgoedatelier

Bivak – Elevenfeet, Koffiequeen & Bolwerk

In de voorstellingen en installaties van Naomi Kerkhove speelt textiel een levendige rol. Toch blijven heel wat technologische vraagstukken voor haar onopgelost. In deze workshop zoek jij mee naar de antwoorden. Op zaterdagmorgen krijg je een inkijk in haar werk, maar ook in de grenzen waarop ze botst. Al snel ga je zelf aan de slag met geleidende garens en textiel, met soldeerbouten, lilypads en Arduino.

Deze workshop wordt georganiseerd door TIO3, het tex-

er een dansopleiding en werkt sinds 1995 bij diverse

ZA 15/09 19u30 - 01u00 ZO 16/09 14u00 - 20u00 Plein Budatoren Korte Kapucijnenstraat

Technologie voor Naomi, ‘Het meetbare lichaam’

Zin om mee te werken? Mail naar info@annamariacornelia.com We zijn niet alleen op zoek naar textieltechneuten, maar ook naar mensen met een oog voor mode.

i.s.m. Elevenfeet,

Kate McIntosh is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Ze volgde

BUDAFABRIEK VOOR DAKLOZEN

Je staat versteld van wat mensen achterlaten tussen boeken: boodschappenlijstjes, kladversies van een testament, het briefje op de keukentafel om de ruzie van gisteren bij te leggen,… De vrijwilligers van de Oxfam Bookshop op Buda stopten deze en andere intieme berichtjes in een bruine doos. Theatermaakster Marieke De Maré opent ze… Een inkijk in de intimiteit van de Kortrijkse lezers.

maakt verteltheater en radioverhalen.

In diverse installaties isoleert Koen Moerman film-stills die op zich staande verhaaltjes worden. Elke still is één beeldje (1/24ste seconde van een film) die hij tijdens zijn werk als filmoperator bij Buda bij het monteren van de film bewaarde. Een reflectie bij het einde van het pellicule tijdperk in de cinema.

Elk jaar studeren ruim tachtig ontwerpers af aan het Industrial Design Center van Howest. Deze Bachelors en Masters Industrieel (Product) Ontwerpen komen terecht in de meest uiteenlopende bedrijven waar zij de boodschap van innovatie uitdragen. Hun namen zijn niet bekend. Toch werken ze aan de producten die wij misschien wel dagelijks gebruiken.

Samen met het Instituut voor Biologie in Berlijn en de faculteit psychologie van de universiteit van Innsbruck, ontwikkelde Teresa Isabella Mayer een technologische bril waarmee je letterlijk de wereld op zijn kop ziet. Wat als dansers die opzetten en wat als jij die opzet?

theater- en dansvoorstellingen werken en vervolgens door

Koen Moerman Still

Industrial Design Center Alumni Expo 2012

Teresa Isabella Mayer Inverted Vision

Teresa Isabella Mayer is choreograaf, performer en foto-

150 kunstenaars die bij kunstencentrum BUDA aan nieuwe

(c) Koen Moerman

ZA 15/09 19u30 - 22u30 ZO 16/09 11u00 - 18u00 Broelmuseum De expo blijft open tot en met zondag 30 september van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u en op zaterdag en zondag van 11u tot 17u.

Multimediaal vormgeefster Naomi Kerkhove maakte in 2010 bij Buda het indrukwekkende White Out, een volledig handgenaaide miniatuurwereld die met behulp van vingercamera een intrigerende roadmovie werd. Dit jaar werkte Naomi in Kortrijk aan haar tweede productie: Valies. Dat werd een film met live acteurs waarbij muziek en beeld sterk met elkaar verbonden zijn. Valies is een fascinerende trip met beelden die je doen wegdromen. De zwart-witmaquettes die in de Budafabriek opgesteld staan, vormen het decor voor de film in Valies…

eerder in Kortrijk. Ze is daarmee één van de jaarlijks ruim

Twee kunstenaars trokken de wereld rond met een elementair keukentje en landen finaal in de Paardenstallen van het Broelmuseum. In ruil voor uw lekkerste recept serveren ze u een dessertje of een heerlijke kom soep.

design prototyping

ZA 15/09 19u30 01u00 ZO 16/09 14u00 - 20u00 Budafabriek

Gent als master multimedia/activated space en werkte al

(c) Dupuis & Baensch

ZA 15/09 19u30 - 24u00 ZO 16/09 14u00 - 20u00 Budascoop De expo blijft open tot en met donderdag 4 oktober, dagelijks van 19u30 tot 22u.

Naomi Kerkhove Valies

Naomi Kerkhove studeerde in 2009 af aan het KASK in

De keuken van Christine Dupuis en Thorsten Baensch

film video technologie fotografie

technologie performance

De Morgen: “Naomi Kerkhove is een ambachtsvrouw nieuwe stijl: haar werk combineert de warme tastbaarheid van textiel met ‘kille’ multimediale spitstechnologie.”

• Beeldend kunstenaar Koen Wastijn toont drie sculpturen in energiek neonlicht van verkeerswisselaars, waaronder in primeur ‘het Ei’ van Kortrijk. Een referentie naar het failliet van de mythe van snelheid, efficiëntie, rijkdom en vooruitgang. • Docenten en studenten van howest, gespecialiseerd in gaming en 3D onderzoeken wat ze kunnen toevoegen aan de straffe beelden van Carl De Keyzer. Een voorproefje voor een grote tentoonstelling in de Budafabriek vanaf 9 maart 2013. • Naomi Kerkhove creëert een eigen miniatuurwereld met naald en draad. Haar adembenemende zwart-wit-installaties vormen de filmmaquettes voor de voorstelling Valies die ze in de Budascoop speelt. • Vijftig internationale ontwerpers presenteren de resultaten en de werkprocessen van de Summerschool Creative Prototyping bij het Industrial Design Center.

ZA 15/09 19u30 - 22u30 ZO 16/09 11u00 - 18u00 Paardenstallen Broelmuseum toegang via Korte Kapucijnenstraat

Voorstelling in Budascoop ZA 15/09 om 21u30 en 23u30 ZO 16/09 om 15u00 en 17u00 Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek. Expo in Budafabriek ZA 15/09 19u30 - 01u00 ZO 16/09 14u00 - 20u00

KOEN WASTIJN, NAOMI KERKHOVE, D.A.E., CARL DE KEYZER, …

kunst koken ontmoeting

film textiel technologie performance

(c) Walter Bickmann

Carl De Keyzer

ZA 15/09 19u30 - 01u00 ZO 16/09 14u - 20u00 Budafabriek

(c) Kaat Peype

(c) Koen Wastijn

video installatie mobiliteit


CONCERTEN & DJ’S

ROBOTS EN STRIJDERS

SenNe Guns

Drie soorten concerten tijdens dit feestweekend: een aantal straffe bands op het podium in de bar op verdieping twee, akoestische pareltjes op het dakterras en tweehonderd fanfaremuzikanten als een pièce montée op het voorplein. Het aantal plaatsen voor de dakconcerten zijn beperkt. Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

Mary&Me

ZA 15/09 om 20u30 Budafabriek

ZO 16/09 om 14u30 Dakterras Budafabriek Beperkt aantal plaatsen! Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

The Bony King of Nowhere solo

(c) Cleo Janse

Soms zoet, dan weer huiveringwekkend bezeten. Kortom, een flinke dosis ongeregelde pop. Mary&Me is de groep rond elke andreas b. & Pieter-Jan De Waele. Ze maken aanstekelijke popsongs, schijnbaar naïef en fragiel maar ook donker en verleidelijk. Vergelijkingen? Van The Velvet Underground en Nouvelle Vague (Humo) tot en met Tim Burton én the XX (Knack Focus).

Nomad

ZA 15/09 om 21u30 Dakterras Budafabriek Beperkt aantal plaatsen! Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

Nomad is het alter ego van Ruben Kindermans. Als singer songwriter maakt hij dromerige muziek die je doet denken aan indiebands als Why? en Daniel Johnston. Verwacht ingetogen melancholie en semi-stuntelige sfeervolle nostalgie. Ideaal voor een ferm dakterras op een hopelijk nazomerse avond.

ZO 16/09 om 16u00 Dakterras Budafabriek Beperkt aantal plaatsen! Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

ZO 16/09 om 19u00 Dakterras Budafabriek Beperkt aantal plaatsen! Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

(c) Gus Stella

Amatorski

ZA 15/09 om 23u00 Budafabriek

Senne Guns eindigde in de Nekkafinale van 2009 op een verdienstelijke tweede plaats als zanger, pianist, componist en tekstschrijver van Nederlandstalige nummers. Afhankelijk van het tijdstip, het seizoen en het avondeten houdt hij muzikaal ergens het midden tussen Raymond van het Groenewoud en Ben Folds met hier en daar een vleugje Elbow en Bart Peeters. Recent nog op Dranouter, nu op ons dak!

Tijdens de finale van Humo’s Rock Rally 2010 werd iedereen meteen smoorverliefd op de kwetsbare en melancholische muziek van Amatorski. Genomineerd bij de recente MIA’s voor ‘beste album’, ‘beste ar twork’ en ‘beste alternatieve band’ speelden ze deze zomer zowel op Gent Jazz als op Pukkelpop. Hun stijl bevat invloeden van Portishead, Sigur Ros en Massive Attack.

Zondagnamiddag op ons dakterras: Bram Vanparys, frontman van The Bony King of Nowhere speelt een solo concert. Nadat ‘Eleonore’, het t weede album van The Bony King, de hoog gespannen verwachtingen moeiteloos inloste, tekende de band ook voor de soundtrack van de film ‘Les Géants’. Tedere melancholie.

design business

ZA 15/09 19u30 - 01u00 ZO 16/09 14u00 - 20u00 Budafabriek

De robots en strijders van De Invasie werden in 2011 door Knack Weekend uitgeroepen tot Mensen van het Jaar. In april 2011 verleidden ze ruim 4500 bezoekers naar Buda voor De Invasie van Kortrijk. Met de opening van de Budafabriek vestigen ze er een permanente hub, een uitvalsbasis voor ontwerpers, een plek voor workshops en productpresentaties. Wil je zelf strijder worden bij de Invasie? Kom op zondag 16 september tussen 14u en 20u je portfolio en je ontwerpen voorleggen aan De Invasie jury. Disciplines: interieurvormgeving, productontwerpen, juweelontwerp, mode & accesoires, grafische vormgeving, fotografie,…

Köhn Köhn, aka Jürgen De Blonde speelt synthesiser, keyboards, gitaar, bas, drums, voice, sampler, computer, words en alles wat hem handig uitkomt. Instrumentale elektronica met een experimenteel karakter, waar af en toe ook de popgevoeligheid van De Portables in doorschijnt.

Aan de collega’s van De Kreun: super dat jullie dit programma maakten!

De Invasie opent HUB3 in Kortrijk

Meer info: www.deinvasie.be

HISTORISCHE VERLOSKUNDE & INSTANT EXPO

De voormalige fabriek Desmet-DeJaegher reconstructie van een geschiedenis erfgoed industrie

concert fanfares eurometropool Eerste try-out van een deel van de fanfare tijdens de Week v/h Ontwerpen.

ZO 16/09 om 18u Leieoevers vóór de Budafabriek

Fanfares festives sur les fantasmes fantômatiques de Monsieur Maurice Buda opereert resoluut in de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai en nodigt daarom deze gelegenheidsfanfare uit met 200 Vlaamse, Waalse en Noord-Franse muzikanten, uitgedost in kleurrijke capes. Componist Bart Picqueur maakte een feestelijk arrangement van de Boléro van Maurice Ravel. Opgesteld als een pièce montée blazen de muzikanten jou van je sokken.

ZA 15/09 19u30 - 23u30 ZO 16/09 14u00 - 19u00 Budafabriek

De voormalige fabriek Desmet-DeJaegher, nu de Budafabriek, dateert van 1924. De geschiedenis van het textielveredelingsbedrijf gaat terug tot 1668. In die tijd waren er langs de Leie op Buda heel wat blekerijen en ververijen gevestigd. Kan jij ons helpen met de reconstructie van die plek? Kom langs met verhalen, foto’s, historische documenten, kattebelletjes,… We kopiëren ze, maken interviews en bouwen zo in twee dagen een kleine expo.

Dit concert is een voorsmaakje van het festival Fantastic dat Lille3000 tussen oktober 2012 en januari 2013 organiseert in Rijsel én de Eurometropool. Check: www.lille3000.eu I.s.m. de Stad Kortrijk, Vlamo West-Vlaanderen, vzw Bolwerk, Lille3000, Culture.Wapi & Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai

ONTMOETINGEN GESPREKKEN

GARDENSPEECHES

Chris Dercon Geef me een museum en ik verander de maatschappij musea management maatschappij

ZA 15/09 om 21.30u Budafabriek

Chris Dercon is directeur van Tate Modern in Londen, het populairste museum ter wereld. “Het museum is een plaats geworden waar bezoekers allerlei vragen stellen die de kunst overstijgen, vragen over multiculturalisme, over wat het gezin precies is, over arbeid en ecologie. Debatten waarin het museum een bemiddelende rol moet spelen als mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de politiek, de media of pakweg hun voetbalclub.” Een visie die Buda voluit onderschrijft.

Franky Devos Ambities voor de Budafabriek kunst design economie onderwijs onderzoek ZO 16/09 15u30 - 16u15 Budafabriek

Wetenschapscafé

ZA 15/09 om 20.30u Budafabriek

Een onderkaak, schoenen, een stoel, een onderdeel van je wasmachine. Binnenkort rolt het allemaal uit de 3D-printer. Heeft binnen 10 jaar iedereen zo’n printer thuis? Draagt dit bij tot een beter milieu? Wat zijn de toepassingen in de geneeskunde? Zijn Vlaamse bedrijven gespecialiseerd in 3D-printing? In dit wetenschapscafé zoeken onderzoekers mee naar het antwoord op deze vragen. EOS-redacteur Koen Verhaeghe interviewt en voert het gesprek met het publiek.

architectuur

ZO 16/09 16u30 - 17u15 Budafabriek

communicatie van de Associatie Universiteit Gent en wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie

design

van de Vlaamse overheid. ZO 16/09 17u30 - 18u15 Budafabriek

Frank Buyse & Thalisa Devos Vissen op het eiland kunst stedelijkheid journalistiek

ZO 16/09 14u30 - 15u30 Budafabriek

In september verschijnt het boek ‘Vissen in de Leietwee generaties over Kortrijk’. Daarin schetsen de vijftiger Frank Buyse en de twintiger Thalisa Devos, twee Kortrijkse journalisten, vader en stiefdochter zelfs, via portretten van gevestigde namen en jonge talenten een indringende en speelse kijk op Kortrijk in 2012. Tijdens de opening van de Budascoop gaan auteurs en publiek in debat met een deel van de visbokaal. m.m.v. Snoeck Uitgeverij

Johan Anrys stichtte samen met Freek Persyn en huidig Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen in ’98 het internationaal architectenbureau 51N4E. Samen met zijn ploeg leidde hij de verbouwing van de Budafabriek. Ze verwierven bekendheid met sleutelprojecten als Lamot (Mechelen), Groeningemuseum (Brugge), TID Tower (Tirana), C-Mine (Genk) en 50.000 Logements (Bordeaux).

Lowie Vermeersch de inname van Buda door Interieur 2012

Het wetenschapscafé is een initiatief van de cel Wetenschaps-

www.wetenschapscafekortrijk.be

Met drie filmzalen, twee theaterzalen, vijf studio’s, één museum en de nagelnieuwe Budafabriek is de infrastructuur op het Buda-eiland fameus. Franky Devos is directeur van kunstencentrum BUDA en opdrachthouder voor de Budafabriek. Hij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Buda(fabriek) en vooral over de toekomstplannen.

Johan Anrys Architectuur voor de Budafabriek

Interview: Wim Vanseveren

op cafe wetenschap technologie

m.m.v. Erfgoedcel Kortrijk

Lowie Vermeersch is curator van Interieur 2012. Hij leidde vier jaar in Italië het ontwerpteam van Pininfarina en startte intussen zijn eigen designbureau Granstudio. Tussen 20 en 28 oktober 2012 breekt hij met de Interieurbiënnale uit uit Kortrijk Xpo en presenteert hij een pak nieuwe projecten in en rond de Budafabriek. Lowie Vermeersch licht de nieuwe plannen van Interieur toe.

Frans Van Den Bossche en Dries Baekelandt Budafabriek als motor voor stadsvernieuwing stedenbouw

ZO 16/09 18u30 - 19u15 Budafabriek

De Budafabriek is een element in het stedenbouwkundig plan voor de herwaardering van de stadswijken Buda en Overleie. Stadsingenieur Frans Van Den Bossche en coördinator stadsprojecten Dries Baekelandt lichten die plannen toe aan de hand van een maquette.

kunsT politiek Ecologie economie noord/zuid stedenbouw burgerparticipatie ZO 16/09 om 11u00 Tip Buda-eiland (kant hospitaal) bij regenweer in de Budascoop

Zes speeches, één tuin en voor elk van u een aperitief Op de prachtige ‘tip’ van het Buda-eiland maken bewoners een tijdelijke buurttuin, een plaats voor duurzame stadslandbouw. Dit ‘Leilekkerland’ is een inspirerend voorbeeld van burgers die met eigen initiatieven hun stad leefbaar maken. Op Buda was dit eerder het geval met de Oxfam Bookshop en café deDingen. Op tal van domeinen ontstaan nieuwe vormen van burgerparticipatie. Vijf begenadigd sprekers maken jullie enthousiast voor hun project waarbij klanten of publiek veel meer zijn dan consumenten. Met onder meer: • Stefan Vancraeynest praat met passie over passie. Over warm engagement dat een wereld van verschil maakt, al was het maar bij jou in de buurt. • Fulco Treffers werkt voor 12N, een bureau voor stedenbouwkundig ontwerp in Eindhoven. Zijn specialiteit is organische stedenbouw, bewonersparticipatie en de factor tijd als ontwerpinstrument. • Ontwerper Sep Verboom ging met wijkbewoners in Cebu (Filipijnen) intens op zoek naar een tweede leven voor afvalproducten. • Dirk Holemans is directeur van de denktank Oikos voor sociaal-ecologische verandering. Hij detecteert de grenzen van ons democratisch systeem en formuleert alternatieven. Tot slot brengt theatermaker Davis Freeman de bijwijlen hilarische performance Seven Promises, waarin hij als groene predikant het publiek overtuigt om duurzame beloftes te doen. Als het nodig is om jou daarvoor om te kopen, dan zal hij het niet laten. i.s.m. Velt, Oxfam Bookshop en deDingen


ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012

09u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

24u00

24u30

01u00

Buda Picknick

PLAATS Budafabriek

Expo Koen Wastijn, Naomi Kerkhove, D.A.E., Carl De Keyzer

Budafabriek

Expo de Keuken van Christine Dupuis & Thorsten Baensch

Paardenstallen

Expo Still - Koen Moerman

Budascoop

Expo Industrial Design Center Alumni Expo 2012

Broelmuseum

Voorstelling Valies - Naomi Kerkhove *

Budascoop

Performance Inverted Vision - Teresa Isabella Mayer

Budafabriek

Workshop Ko:di’sain

Budafabriek

Worktable - Kate McIntosh

Villa Desmet-Dejaegher

Workshop/challenge -Technologie voor Naomi, ‘Het meetbare lichaam’

Budafabriek

Mensgericht Ontwerpen

Budafabriek

Concert Mary&Me

Budafabriek

Dakconcert Nomad *

Dakterras Budafabriek

Concert Amatorski

Budafabriek

De geschiedenis van de Fabriek Desmet-DeJaegher

Budafabriek

Gesprek Chris Dercon, geef me een museum en ik verander de maatschappij

Budafabriek

Wetenschapscafé

Budafabriek

Bivak Bolwerk, Elevenfeet & Koffiequeen

Grasveld Budatoren

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012

10u00

11u00

13u00

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

PLAATS

Gardenspeeches

Tip Buda-eiland

Expo Koen Wastijn, Naomi Kerkhove, D.A.E., Carl De Keyzer

Budafabriek

Expo de Keuken van Christine Dupuis & Thorsten Baensch

Paardenstallen

Expo Still - Koen Moerman

Budascoop

Expo Industrial Design Center Alumni Expo 2012

Broelmuseum

Voorstelling Valies - Naomi Kerkhove *

Budascoop

Performance Inverted Vision - Teresa Isabella Mayer

Budafabriek

Workshop Ko:di'sain

Budafabriek

Worktable - Kate McIntosh

Villa Desmet-Dejaegher

Workshop/challenge -Technologie voor Naomi, 'Het meetbare lichaam'

Budafabriek

Presentatie resultaten challenge Technologie voor Naomi, 'Het meetbare lichaam'

Budafabriek

Mensgericht Ontwerpen

Budafabriek

Dakconcert SenNe Guns *

Dakterras Budafabriek

Dakconcert The Bony King of Nowhere solo *

Dakterras Budafabriek

Dakconcert Köhn *

Dakterras Budafabriek

Fanfares Festives

Leieoevers vóór de Budafabriek

VOORSTELLING Niet voor publicatie - Marieke De Maré

Oxfam Bookshop

De geschiedenis van de Fabriek Desmet-De Jaegere

Budafabriek

Boekpresentatie Vissen in de Leie, twee generaties over Kortrijk

Budafabriek

Gesprek Franky Devos, Ambities voor de Budafabriek

Budafabriek

Gesprek Johan Anrys, Architectuur voor de Budafabriek

Budafabriek

Gesprek Lowie Vermeersch, de inname van Buda door Interieur 2012

Budafabriek

Gesprek Frans Van Den Bossche & Dries Baekelandt, Budafabriek als motor voor stadsvernieuwing

Budafabriek

Jurering nieuwe Strijders, De Invasie

Budafabriek

Bivak Bolwerk, Elevenfeet & Koffiequeen

Grasveld Budatoren

ABC Speelgoedatelier

Budatoren

* Beperkt aantal plaatsen! Gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

LOVE, WORK, SHARE

BUDA picknick: vul een zak met je favoriete smaak en feest gratis mee! DIY KIDS SPEELGOED WORKSHOP ZA 15/09 19u30 - 22u Budafabriek

Jiehaa! Je bent uitgenodigd op de opening van dit fantastische nieuwe gebouw. Verwacht je aan twee dagen feest. Gratis! Of toch bijna. Vul een zak met food & drinks en kom op zaterdagdagavond naar de Budafabriek. Met jouw ingrediënten mixen barkeepers drankjes en bereiden koks en leerlingen van de Hotelschool St.-Niklaas hapjes. Ze maken knabbels met een zure, zoute, bittere, zoete en umami-toets. Zo ga je tewerk: 1. Kies dé smaak die bij je past. 2. Breng van die smaak minsten vijf ingrediënten mee + 1 fles drank + 1 kant en klare hap. 3. Stop alles in één zak. 4. Kom op zaterdag 15 september tussen 19u30 en 22u naar de Budafabriek, Dam 2a, Kortrijk Met de bijzonder smakelijke medewerking van de Leielandscholen, campus St.-Niklaas Kortrijk, Maes Inox en Miummm, Huis van de Voeding Roeselare

Werken mee aan Wham Bam Buda: Programma: Catherine Baelde (Cel Tentoonstelling Stad Kortrijk), Hilde Bouchez (Designregio Kortrijk), Isabelle De Jaegere (Broelmuseum), Roos Desmet (Stad Kortrijk), Maarten Gheysen (Leiedal), Lily Libeert (Howest), Agnes Quackels (kunstencentrum BUDA) en Marianne Verkest (Flanders In Shape) Concertprogrammering: Tom Vangheluwe (De Kreun) Coördinatie: AnnaMariaCornelia De Gersem, Franky Devos, Hans Vandenberghe Productie: AGB Buda M.m.v.: Miummm (Huis van de Smaak Roeselare), Leielandscholen (campus St.-Niklaas), Maes Inox, Provincie West-Vlaanderen, Allbox, Provincie West-Vlaanderen, Oxfam Bookshop, Elevenfeet, Fordesign, 5AM, Bekintex, TIO3 Ronse, Vlamo West-Vlaanderen, Bolwerk vzw, Lille3000, Culture.Wapi, Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai, Erfgoedcel Kortrijk, De Kreun, Stichting Interieur, Uitgeverij Snoeck, 51N4E Architecten, De Invasie, Velt, deDingen en de Koffiequeen.

ZOET

01 Kies de smaak die bij je past en breng voor een gerechtje naar die smaak minstens 5 ingrediënten mee...

Granny Smith appel Walnoten Witte selder Witloof Kervel Dragon Peterselie Eieren Zwarte tapenade Poedersuilker

Whisky Tequila Gin Bacardi Cognac Schuimwijn

03 En kies 1 kant en klare hap...

KANT & KLAAR Chips Borrelnootjes “Tucskes” Olijven Kaasblokjes Kaasstaafjes

Houmous Stokbrood Witloof Granny Smith appel Radijzen Peterselie Rode ui Komkommer Citroen Blikje gezouten ansjovis (niet opgerold)

Granny Smith appel Witte selder Limoenen Citroenen Rode kerstomaat Gele kerstomaat Radijzen Peterselie Stokbrood Ingelegde haringfilet

DRANK Rhum Droge witte wijn Zoete witte wijn Rode wijn Picon Fruitbier

ZOUT

ZUUR

02 En kies 1 fles drank...

Wasabinootjes Kroepoek Crackers Nacho’s Gevulde koekjes (kaas/bacon)

04 Stop alles in een zak, vink aan wat je meebrengt, kom op zaterdag 15 september tussen 19u30 en 22u naar de Budafabriek en feest mee!

BITTER Tomaten Ronde toasts Gele kerstomaat Bruin stokbrood Witte selder Bieslook Witloof Groene tapenade Rode tapenade Ui Véél verse munt

UMAMI Spirelli Zongedroogde tomaten Pijnboompitten Parmesanblok Mozzarella bolletjes Champignons Ui Rode paprika Tomaten

BUDA PICKNICK

O JA! Geen producten waarvan de versheidsdatum niet te controleren valt, open verpakkingen en diepvriesproducten.

V.U. AGB-BUDA, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk


work Buda zet volop in op creatie. Als grootste werkplaats voor podiumkunstenaars in Vlaanderen is dat reeds het geval. Met de start van het Budalab in de Budafabriek, een co-workingzone en een stimulerend beleid voor creatieve ondernemers in de buurt, schakelen we een versnelling hoger. Budalab: het fablab Kortrijk opent op 15 september Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen naast een inkjetprinter, ook een ‘Startrek Replicator’ op zijn bureau zou hebben? Dit apparaat uit de populaire science-fiction serie kon elk gewenst object maken, van een kopje thee tot een computer. Volgens professor Neil Gershenfeld van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is het niet langer de vraag of dit toekomstscenario werkelijkheid wordt, maar wanneer. ‘Hoewel nog weinig mensen het zich realiseren, zijn we bezig met de volgende digitale revolutie, die van Personal Fabrication.’. Terwijl Neil Gershenfeld hard aan het werk was in het lab op MIT om dit doel te bereiken, stuitte hij op een ander fenomeen. Om studenten te leren omgaan met de miljoenen dollar kostende apparaten benodigd voor zijn onderzoek, bedacht hij een cursus ‘How to make (almost) anything’. Maar in plaats van het handjevol technische studenten, stonden er honderden mensen op de stoep, die smeekten of ze de cursus mochten volgen. Dit waren niet de technici die Neil Gershenfeld op het oog had, maar gewone mensen, gedreven door een gezamenlijk doel: ze wilden iets maken. Zo maakte iemand een wekker waarmee je moet worstelen om te bewijzen dat je wakker bent. Een ander maakte een webbrowser voor zijn papegaai. Allemaal producten die je niet in de winkel kunt kopen, en waarvoor geen productdevelopment-team van een groot bedrijf warm zal lopen. Het zijn producten voor een markt van één. Na deze ervaringen met zijn ‘How to make (almost) anything’-cursus stelde Neil Gershenfeld een set apparaten samen van bij elkaar ongeveer 20.000 dollar, waarmee je de mogelijkheden van MIT’s miljoenen-apparaten kan benaderen. Dit noemde hij een Fablab (Fabrication/Fabulous Laboratory). Op een aantal plekken in de wereld is zo’n Fablab neergezet. De resultaten zijn zeer interessant. In ontwikkelingslanden worden Fablabs gebruikt om met lokale middelen lokale problemen op te lossen. In India werd een melktester ontwikkeld. Boeren waren tot nu toe afhankelijk van de fabriek die testte hoeveel vet hun melk bevatte, en ze op basis daarvan betaalden. Nu kunnen ze het zelf, met een apparaatje van nog geen dollar aan onderdelen, ontwikkeld in een Fablab. In Boston werd het Fablab neergezet in een achterstandswijk om jongeren die buiten het reguliere onderwijs waren geraakt op te leiden tot (computer)technisch bekwame vakmensen. In Noorwegen is er in samenwerking met een universiteit een Fablab opgezet waarbij men probeert een broedplaats van creativiteit aan te bieden. Innovatie is een nauwelijks te voorspellen proces, zeggen ze daar, men kan alleen proberen om mensen de mogelijkheden te bieden om te creëren, waardoor ze zichzelf als uitvinders en producenten kunnen gaan zien, in plaats van alleen als passieve consumenten. In Vlaanderen is een Fablab operationeel in Gent, Leuven en Genk. Het Budalab opent in de Budafabriek op 15 september. Wat zou jij willen maken? Budalab Kortrijk is een initiatief van Designregio Kortrijk i.s.m. haar partners Howest, Leiedal, Voka West-Vlaanderen, Stichting Interieur en Stad Kortrijk. Designregio Kortrijk is tevens stichtend lid en regionale hub van het Design Platform Vlaanderen. Bron: www.fablab.nl

De Budafabriek biedt geen permanente ruimte voor creatieve ondernemers, daar dient in Kortrijk het Ondernemerscentrum voor. De leegstaande panden in de buurt openen echter perspectieven. Bolwerk, Elevenfeet en de Koffiequeen zijn alvast op zoek naar een plek op Buda of Overleie.

Wouter Doornaert, Dorine Clement en Ruben Benoit:

Geen blabla, maar boemboem! Dorine heeft twee oldtimers waarmee ze langs gaat bij firma’s, feestjes en festivals. Maurice is de apero-bar, Marcel is een wagen waarin ze warme dranken serveert. Dit alles met een retro-tintje. Wouter is één van de bezielers van het ontwerp/conceptbureau Elevenfeet. Ze werken voor KMO’s of organisaties die bezig zijn met productontwikkeling. Bolwerk is een productiehuis voor circustheater en installaties met de publieke ruimte als belangrijkste presentatieplek. Ruben van Bolwerk runt met een grote groep een textiel-, muziek-, beeldend, kook- en speelatelier. HVC: Jullie bedrijfjes zijn in Kortrijk gevestigd en jullie willen zich in de nabije toekomst alle drie op of rond het Buda-eiland vestigen. DC: Wij hebben dezelfde ideeën en gedrevenheid naar ondernemen toe. Vooral de kruisbestuiving is belangrijk. RB: Wij willen de theorie naar de praktijk omzetten. Geen blabla, maar boemboem. De meesten zijn jonge starters die zich in de creatieve sector aan het ontwikkelen zijn. Wij willen elkaar inspireren en stimuleren. WD: Voor ons is Kortrijk nu pas aan het groeien en een stad aan het worden. Het feit dat organisaties als Designregio Kortrijk, Stichting Interieur, of het Industrial Design Center hier gevestigd zijn, is het voor ons een goede zaak om hier te werken. HVC: Waarom vinden jullie het interessant om in Kortrijk jullie wortels te planten in plaats van in grote hippe steden? RB: Waarom altijd die vergelijking met Gent? Dat hoor ik constant. We moeten daar van af. Kortrijk is Kortrijk en de stad moet haar troeven uitspelen. Voor ons is Kortrijk interessant omdat we hier een unieke speler kunnen zijn. Hier is nog geen wildgroei van collectieven met een hoek af. Al hoop ik anderzijds ook dat wij een katalysator kunnen zijn om hier ook zo’n breed en divers veld te gaan creëren. Kortrijk is geen grootstad, dus moeten we niet alles in kottekes gaan steken. Dat vind ik een typische Kortrijkse reflex. “Het Buda-eiland wordt het eiland van de innovatie”, wordt gezegd. Op zich een interessant gegeven, maar tegelijk ook bullshit. Je moet zorgen dat de ganse stad innoveert, dat levendige looplijnen en prikkelende verbindingen de stad doorkruisen. HVC: Heeft de stadsvernieuwing invloed op Kortrijk gehad? RB: Op een eerste niveau speelt zich dat af in de ‘harde’ sector: straten en pleintjes vernieuwen, huizenblokken renoveren, toegangswegen aanpakken... Al deze initiatieven hebben hun impact niet gemist. Nu is het tijd om die vernieuwde stad zuurstof te geven, om dingen van onderuit te laten ontstaan en mensen met ideeën en goesting te steunen en kansen te geven. Dan krijg je volgens mij een echt vernieuwende en dynamische stedelijke realiteit. Met ons textielatelier hebben we een buurtproject opgezet onder de naam ‘Par Toi’. Tweemaal in de week stellen we ons textielatelier open voor mensen die zin hebben om bij ons gordijnen of kledij te maken. Via het medium textiel creëren we ontmoetingen en moedigen we mensen aan om zelf de handen uit de mouwen te steken. HVC: Wat zal de Budafabriek aan jullie kunnen bijdragen? RB: Dat is een groot en boeiend vraagteken. Bolwerk wil er wel graag projecten opzetten binnen het Budalab. Wij zijn ook op zoek naar een geschikte locatie om een co-creatie plek te realiseren. Dat is een verhaal dat nauw aansluit bij de Budafabriek. Zo kunnen we samen de dynamiek die er nu aanwezig is versterken. We hopen van de Budafabriek dat het een open huis wordt waar verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten. Uit die ontmoeting zullen nieuwe dingen ontstaan. De Budafabriek moet een ziel krijgen. WD: Ook voor ons zal dat Budalab heel interessant zijn. Dat is een werkplaats waar alle soorten machines staan die gebruikt worden om prototypes te bouwen. HVC: De ambitie is dus… : DC: Dat we tonen dat er ‘poer’ in ons zit, dat we er willen voor gaan. Indien Elevenfeet, Bolwerk en de Koffiequeen tegen de opening van de Budafabriek nog geen geschikte plek vonden om te gaan samen werken, bouwen ze op 15 en 16 september een tijdelijk bivak in de tuin vóór de Budatoren. www.elevenfeet.be / www.koffiequeen.be / www.bolwerk.be


work Kortrijk Congé 2012

(c) Jan Geloen

Kortrijk Congé 2012

(c) Jan Geloen

Kortrijk Congé 2012

(c) Jan Geloen

Angelo Vermeulen

(c) Pieter Huybrechts

Edin van der Heiden

Kortrijk Congé 2012

(c) Jan Geloen

Dagelijks werken verschillende theater- en dansgezelschappen in de studio’s en de zalen op Buda aan nieuwe voorstellingen. Over de middag zorgen vrijwilligers voor soep, salades en broodjes. Overnachten kunnen ze in twee huizen in de stad. De Amerikaanse choreograaf Andros Zins-Browne is één van hen.

Andros Zins-Browne

Ik zou er niet gaan wonen, maar…. HVC: Hallo Andros, je bent afkomstig uit New York. Hoe ben je hier terechtgekomen? AZ: Ik hoorde over P.A.R.T.S. - de dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker - in Brussel. Ik heb daar stage gelopen en ben hier blijven plakken. Ik hou van Brussel en van België. Het is een uitnodigend land. Ik voel me hier thuis. In andere landen heb ik het gevoel dat hun cultuur me uitsluit. Brussel is multicultureel, er is bijna geen specifieke cultuur aanwezig en daarom is er ook geen gevoel van uitsluiting. Ik heb niet het gevoel dat ik hier niet thuis hoor, want niemand hoort hier thuis. In Antwerpen bijvoorbeeld is dat toch anders. HVC: Wat denk je over de stad Kortrijk? AZ: Ik zou er niet gaan wonen, maar Kunstencentrum BUDA en P.A.R.T.S zijn wel de twee beste plaatsen in Europa om mijn werk te creëren. Voor mijn laatste stuk, ‘The host’, kon ik vier weken bij BUDA werken. In Brussel kan ik niet de hele tijd in het theater zelf werken, omdat daar andere dingen aan de gang zijn. Kortrijk is hierdoor een heel aantrekkelijke plaats. We grappen er wel eens over: “Helemaal naar Kortrijk tjollen? Wat valt daar in hemelsnaam te beleven?”. (lacht) Maar eigenlijk heerst daar een heel hedendaagse, verfrissende sfeer. Toen ‘Nature Theater of Oklahoma’ de eerste keer naar België kwam, zag ik hen in Kortrijk met experimenteel, vooruitstrevend en avant-garde werk. HVC: Je hebt ook gewerkt met de dansers van Passerelle, het Kortrijks platform voor jonge dans en momenteel werk je volop aan Buda Vista, een nieuw festivalformat dat focust op het werk van één kunstenaar. AZ: Ik kreeg een bijzonder interessant voorstel, namelijk om niet aan een proces te werken dat tot een eindproduct leidt, maar om te proberen een product te maken van het proces zelf. De bedoeling is om mijn artistiek onderzoek en mijn inspiratiebronnen met het publiek te delen. Dit is rechtstreeks gerelateerd met mijn volgende dansvoorstelling. Er zullen verschillende installaties zijn, video opnames, een reukkamer met parfumontwerpen en een workshop met een goochelaar. HVC: Hoe ziet een doorsnee dag van een danser eruit? AZ: Ik besteed veel tijd aan administratie en communicatie. Het beeld van de danser die de hele dag oefent en stretcht in de studio is verleden tijd. HVC: Hou je van de interdisciplinaire trend die je tegenwoordig in de kunsten ziet? AZ: Het is een realiteit dezer dagen dat de verschillende disciplines zich meer en meer vermengen en het is fantastisch dat Buda zich daaraan aanpast. HVC: Heb je buiten dans nog andere bezigheden? AZ: Ja, ik deejay heel graag. Ik draai vooral party music. HVC: Welke gelagzalen in Kortrijk kan je wel smaken? AZ: Is de hamburgerkeet ‘Clerckies’ daar nog? Daar kwam ik graag. En de beste koffie van België kan je drinken in een klein koffiehuisje bij een lief oud dametje in de Leiestraat naast de bibliotheek.

HVC: Wat is je lievelingsbier? Of mag je als danser geen pinten drinken? AZ: (lacht) Ik drink elke dag bier. Geef mij maar een Gouden Carolus! www.thegreatindoors.be Buda Vista rond het werk van Andros Zins-Browne, vindt plaats op Buda op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2012. Hij speelt zijn nieuwe voorstelling ‘Welcome to the jungle’ op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2012 in de Budascoop tijdens het festival NEXT. www.budakortrijk.be / www.nextfestival.eu

De tijd dat klanten kochten wat designers maakten is voorbij. De actieve consument wil mee creëren. Co-creatie is het nieuwe modewoord. Het Budalab en de co-workingspot in de Budafabriek stimuleert dit. Thomas Lommee is betrokken bij de opstart. Thomas Lommee

Als ontwerper ben ik niet de kok die het gerecht bereidt maar diegene die de keuken ontwerpt, waardoor anderen zelf kunnen koken. HVC: Aan wat moet een designproduct voldoen om een volwaardig product te zijn? TL: Ik denk dat het enerzijds iets moet zijn dat een oplossing biedt voor een hedendaags probleem en anderzijds intuïtief moet aantrekken als object. Het is niet adequaat dat het er enkel goed uitziet en het is niet voldoende als het enkel een alternatief biedt voor een hedendaags probleem. Het moet zowel rationeel als intuïtief zijn. HVC: Je studeerde aan de Design Academy Eindhoven, aan Les Ateliers in Parijs en in The institute without boundaries in Toronto. TL: In ’98 was de Design Academy Eindhoven één van de weinige scholen die zich niet enkel op functionaliteit, efficiëntie en productiviteit toelegde, maar ook oog had voor de meer humane kant van een object. Daarnaast heb ik aan ‘The institute without Boundaries’ geleerd om een object niet enkel te beoordelen op basis van de vorm, maar veeleer aan de hand van een analyse van de context waarbinnen het object ontstaan is en gebruikt wordt. Neem het politieke systeem als voorbeeld. Objecten die geproduceerd werden onder het communisme zagen er helemaal anders uit dan objecten die gedurende diezelfde periode bedacht en ontworpen werden binnen het democratisch bestel van het Westen.

HVC: In 2007 heb je in Brussel je ontwerpstudio ‘Intrastructures’ opgericht. Jullie hebben een eigen visie op design. Duurzaamheid en co-creatie staan daarbij centraal. TL: Ons doel is duurzaamheid en om hiertoe te komen gebruiken we het netwerk. De eindgebruiker – de koper – stelt andere eisen dan de producent. De producent wil het natuurlijk zo goedkoop mogelijk, terwijl de eindgebruiker ook wil dat de productie op een sociaal verantwoorde manier gebeurt en het product duurzaam is. Steeds vaker gaat deze eindgebruiker zijn eisen verspreiden over het internet en zich groeperen met andere gebruikers. Hierdoor krijgen zij meer invloed op wat en hoe er geproduceerd wordt. Neem nu carsharing. Dat is een concept dat vandaag de dag een deel van onze mobiliteitsproblemen zou kunnen oplossen. Door dit systeem vorm te geven en goed na te denken over hoe de interface en de applicatie er zou kunnen uitzien en hoe deze zich verhoudt tot het vervoersmiddel zelf; zorg je ervoor dat carsharing gebruiksvriendelijk en aantrekkelijker wordt en dus meer impact kan hebben. HVC: Moet een designobject ‘mooi’ zijn? TL: Steve Jobs zei eens:’ It’s not about how it looks, it’s about how it feels.’ Daar kan ik me wel in vinden. HVC: Twee jaar geleden heb je tijdens Interieur voor Designregio Kortrijk de tentoonstelling ‘Yes, we’re open’ gemaakt in de Budascoop. Hoe heb je dat concreet in je tentoonstelling voorgesteld aan de bezoeker? TL: Onze vraag was: Hoe kunnen we investeren, produceren, consumeren en recycleren in onze netwerksamenleving. We hebben voor de expo al die stappen gestructureerd en hebben hiervoor de levenscyclus van een object als leidraad genomen. HVC: Wat zou de designstudio voor de Budafabriek kunnen betekenen - of omgekeerd? TL: Wat we twee jaar geleden toonden, wordt nu voor een stuk realiteit. Waar voorheen design en productie veeleer eenrichtingsverkeer was van producent naar eindgebruiker, zien we nu veeleer een dialoog ontstaan tussen producent en eindgebruiker. De Budafabriek wordt een plek voor deze dialoog. HVC: Waarin ligt het verschil tussen design en kunst? TL: Kunst zoekt niet naar een oplossing, het is een individuele expressie van een gevoel. Design wil met een ontwerp een oplossing bieden voor een hedendaags probleem, terwijl kunst die noodzaak niet heeft. www.intrastructures.net


share Alles wat op Buda gemaakt wordt delen met een zo groot mogelijk publiek: dat is cruciaal! Naast een ontmoetingsplaats en een werkplaats wordt Buda een hotspot voor film, theater, dans, expo’s,… 3000 m² tentoonstellingsruimte. Ook daarvoor zal de Budafabriek dienst doen. De eerste expo opent in maart 2013. Fotografen Bieke Depoorter, Carl De Keyzer en Stephan Vanfleteren gaan op zoek naar wat hen bindt met technologie, gaming, 3D en media. Daarnaast ontvangt het Broelmuseum op Buda doorheen het jaar jonge beeldende kunstenaars. Ze tonen hun werk in het museum, de Paardenstallen, de Budafabriek of in de openbare ruimte. Catherine de Zegher is lid van de stuurgroep die werkt aan het beeldendekunstprogramma op Buda.

Nick Ervinck

Loops van Bart Maris

Bart Stolle

Ontroerend Goed 

(c) Jef Byttebier

Boy van Erik Stappaerts

Voor velen staat Buda synoniem met film. Elke avond kan je in de Budascoop terecht voor minstens drie auteursfilms. De laatste jaren stijgt het publiek jaarlijks met meer dan 10%. Binnenkort opent de vernieuwde filmzaal 5. De vormgevers van Elevenfeet ontwierpen een nieuw concept voor een zaal waar ook u in kan programmeren. De lijn tussen bezoeker en programmator vervaagt. Zo bepaalt Nathalie Deschacht mee het programma van de maandelijkse Cultnights.

Nathalie Deschacht Catherine de Zegher Ik skype met Catherine de Zegher die aan het werk is in Sydney. Ze is kunsthistorica, curator, en kunstcritica met internationale naam en faam. HVC: Je was directrice van The Drawing Center in New York, momenteel ben je in Sydney curator van de 18e Biënnale en later ga je de Biënnale van Moskou cureren. Wat is je specialiteit als curator? CdZ: Volgend jaar zal ik ook nog het Australisch paviljoen op de Biënnale van Venetië cureren met Simryn Gill. Waarom ik gevraagd word als curator? Ik promoot graag een nieuw model van samenleven en samen denken en werk altijd nauw samen met de kunstenaars. Verder vind ik het feminiene in de kunst en het dagelijkse leven heel belangrijk, m.a.w. het empatische, het inter-subjectieve, en het reciproque. Samenwerking maakt een belangrijk deel uit van mijn werkwijze. HVC: In de jaren ’80 heb je je sterk ingezet voor beeldende kunsten in Kortrijk, maar was de tijd er toen niet rijp voor? CdZ: Ik was directrice van Kunststichting ‘Kanaal’, maar het was heel moeilijk voet aan wal te krijgen. Al hebben wij de trend gezet voor veel kunstinstellingen die later opgericht werden in België. HVC: Is de stad er dertig jaar later wél rijp voor? CdZ: Ik denk dat er inderdaad een ander tijdsklimaat is en Kortrijk er nu wél klaar voor is. Graag zou ik een aantal projecten binnen de Budafabriek organiseren, onder andere in het najaar 2013 rond Europalia India en bij de heropening van het Vlasmuseum. Ik ben daar heel blij mee, want daardoor lijkt wat we ooit gedaan hebben, nu toch zijn vruchten af te werpen. HVC: Kortrijk is ook gekend als designstad, denk je dat dat invloed heeft op de beeldende kunsten in de stad? Of heeft kunst en design niets met elkaar te maken? CdZ: Ik geloof meer in kunst dan in design, maar dat is persoonlijk. Je ziet meer en meer cross-overs tussen de verschillende disciplines, en dat is positief. HVC: Vind je dat er genoeg gedaan wordt voor de beeldende kunsten in Kortrijk? CdZ: Ik denk dat we op een goed spoor zitten. Er moeten natuurlijk financiële middelen zijn, maar ik denk dat er hard aan gewerkt wordt. Mensen zijn heel enthousiast en op een hoog niveau aan het werk en ik merk ook een goede samenwerking. Daarom ben ik er graag bij betrokken. De stad heeft voor de kunsten een grote inhaalbeweging gemaakt. Er is weer positieve energie, het belang van het culturele wordt ingezien en het creatieve wordt gestimuleerd. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor al het werk dat gedaan werd.

Naast een dagelijks filmprogramma met recente kwaliteitsfilms organiseert het filmshuis heel wat ‘speciallekes’: van middagvertoningen voor kinderen, jongeren en senioren, over ontbijtfilms voor gezinnen tot Cultnights voor wie van lachen, griezelen of freaken houdt. HVC: Een opwarmertje: wat is jouw lievelingsfilm, je lievelingsregisseur en je lievelingsacteur? ND: Regisseurs Kim Ki-duk en Lars von Trier kan ik wel smaken. Ik heb een voorkeur voor roadmovies. De laatste die ik erg beklijvend vond, was ‘The straight story’ van David Lynch. Mijn lievelingsacteur? Doe maar Stellan Skarsgård. HVC: Hoe kwam je bij de Cultnights van Buda terecht? Was je een filmfreak of wilde je actrice worden? ND: Ja! Ik wilde actrice worden! (lacht) Eerlijk gezegd had ik niet zo veel kennis over film, maar enkele vrienden zaten in die organisatie. Ze vroegen me mee en van het één kwam het ander. Ik vind het een tof concept. Je kunt het vergelijken met een filmavond thuis, maar met nog meer vrienden. Tijdens de film is er veel interactie met het publiek. Soms zijn het films die zodanig slecht zijn, dat het ‘erover’ is en ze zo weer komisch worden. Ik herinner mij ‘For your height only’, een James Bond film waarin Bond een dwerg is. We proberen ook altijd iets speciaals te doen bij de promotie, zodat er telkens ander publiek op afkomt. Zo hebben we met enkele leden van de cultgroep het coverbandje Göödhead opgericht toen we ‘Lemmy, the movie’ vertoonden. We speelden enkele bekende Motörhead-klassiekers toen het volk de cinemazaal binnenliep. De vibe zat meteen juist. HVC: Als cinemapubliek krijgen jullie een stem in de programmering. Hoe zou je dit nog verder kunnen uitbouwen? ND: We hebben een facebookpagina ‘Cultnight’, waar mensen ideeën spuien. Dat zorgt er voor dat niet enkel de die hard cinefielen ideeën toevoegen. Op die manier spelen we in op wat het publiek wil zien en kunnen we een gevarieerd programma maken. Na de vertoningen of tijdens marathonvertoningen is er ook een grote interactie tussen het publiek: we drinken of eten iets samen tijdens de pauzes. Op die manier komen ook nieuwe ideeën tot stand. Zo konden we de BBC-serie ‘Psychoville’ in de Budascoop tonen vooraleer ze op de BBC te zien was. HVC: Hebben jullie ook oog voor de Belgische/Vlaamse cultfilm? ND: We hebben zelfs onze eigenste Kortrijkse cultregisseur James Desert, die horrorfilms maakt in Kortrijk en omgeving. Hij is ook internationaal gekend. Maar daarnaast vertoonden we al kleinere Vlaamse cultfilms. Zo ondermeer ‘Zyklon Zombie’, waarin enkele personen van het cultnightpubliek figureerden. HVC: Bestaan er nog andere films die gedraaid zijn in Kortrijk? Wie weet louche pornofilms? ND: No idea… als iemand het weet, let me know! Vroeger hadden we in de Zwevegemstraat een pornocinema. Wie weet deden bezoekers daar ideeën op? Te zien in de Budascoop in augustus en september: The Deep Blue Sea, Holy Motors, Barbara,… Het volledig programma op www.budakortrijk.be

Buda is de thuisbasis voor een aantal voorstellingen uit het programma van de schouwburg, voor projecten van Passerelle, concerten tijdens het Festival van Vlaanderen, de festivals NEXT, Buda Vista, Kortrijk Congé,….

Programma van de tentoonstellingen op www.broelmuseum.be Alle locaties op Buda kunnen gehuurd worden voor meetings, congressen en evenementen. Contacteer daarvoor het Autonoom Gemeentebedrijf Buda, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk. t 056 27 47 91 of 0498 90 90 28 / buda@kortrijk.be


SEPTEMBER 2012 – MAART 2013 OP BUDA

designregio kortrijk

Budalab

INTERIEUR 2012

Doorlopend

20-28 oktober

Open source hardware voor actieve burgers, studenten en ondernemers. Zeg maar: een bibliotheek met gebruiksvriendelijke machines om bijna alles te maken in hout en kunststof: 3D-printer, lasercutter, CNC freesmachine, textielpers, vinylsnijder,…

Een hedendaagse cutting edge selectie van designers, designacademies en organisaties nemen de Budafabriek in. Tijdens het slotweekend nemen de Strijders van De Invasie over. Doorlopend Bistro Interieur.

Stichting Interieur

PROJECTROOM TROIKA (UK) 20 oktober – 18 november

SYMPOSIUM : WHAT’S THE MATTER WITH MONEY?

Elke dag minsten drie recente kwaliteitsfilms.

Lichtinstallatie van de Londense studio Troika.

21, 22 en 23 februari 2013

FLUISTERENDE WOLKEN

BUDALAB@INTERIEUR 2012

Dagelijks uitgenomen op maandag

25 oktober

6 september – 4 oktober

Een bijna nostalgisch afscheid van het pelliculetijdperk in de cinema.

BUDA LIBRE Kunstencentrum BUDA designregio kortrijk

OPENING BUDAFABRIEK 15 en 16 september

8, 9 en 10 november

WIJ VARKENLAND 9, 10 en 11 november

15 – 30 september

Vijfde editie van het internationaal kunstenfestival voor de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai.

broelmuseum

16 november tot en met 1 december

BUDA VISTA

EXPO: PORTFOLIO

27, 28 en 29 september

23 november tot en met 16 december

Inzicht op het werk van de Amerikaanse choreograaf Andros Zins-Browne met installaties, film, goochelaar en geurkamer + UITzicht op voorstellingen van Mette Ingvartsen (DK), Cuqui Jerez (S), Diederik Peeters (B) en Gérald Kurdian (F).

Vlaamse ontwerphogescholen presenteren de nieuwe hemelbestormers. broelmuseum

DAG VAN DE WETENSCHAP

Elke 1 ste zondag van de maand

25 november

vanaf 7 oktober 2012

Open werkdag in het Fablab.

Op MuzeumZondag leidt een kunstenaar u persoonlijk rond in de collectie van het Broelmuseum.

21, 22 en 23 maart 2013

Kunstencentrum BUDA

WWW. BUDA-EILAND. BE vrijwilligers gezocht Zin om af en toe vrijwillig mee te werken aan de realisatie van een project op Buda? Onthaal bij tentoonstellingen, bardienst, verspreiding promo, catering voor artiesten, bewaking van expo’s,….

designregio kortrijk

DANS/PERFORMANCE: CARTE BLANCHE AAN JUAN DOMINGUEZ (SP)

13 oktober

De Budascoop volgestouwd met opblaasbare installaties en attracties. Iets tussen kantoor en kermis, tegelijk bekend en verontrustend vreemd. Voor kinderen en volwassenen!

BUDA VISTA

hans.vandenberghe@kortrijk.be

HET OOG VAN DE MEESTER

FRANCE DISTRACTION – AMICALE DE PRODUCTION (F) Kunstencentrum BUDA

EXPO: VIERJAARLIJKSE PRIJS VORMGEVING VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN broelmuseum Provincie West-vlaanderen

Het finale resultaat van een grootschalig creatief onderzoek naar de identiteit van WestVlaanderen door jonge theatermaker Lucas Deman en filmmaker Gilles Coulier.

FESTIVAL: NEXT Kunstencentrum BUDA schouwburg

8 maart 2013

9 maart tot en met 9 juni 2013

passerelle

Kunstencentrum BUDA en partners

DANS: IT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE AND WORSE, MY FRIE ND – LISB ETH GRUWEZ/ VOETVOLK (B)

broelmuseum

INDUSTRIAL DESIGN CENTER ALUMNI EXPO 2012 Jonge ontwerpers tonen hun passie.

Kunstencentrum BUDA

Netwerkevent voor activisten!

DANS: FAIRY QUEENS VAN PETER SAVEL en NIEUW PROJECT ALBERT QUESADA (SP)

9 september

Kunnen ondernemers bijdragen aan nieuwe financieringssystemen voor de cultuursector? Hoe kijken kunstenaars naar de bedrijfswereld en hoe gebruiken ze het economische in hun voorstellingen?

EXPO ALLER RETOUR: CARL DE KEYZER, STEPHAN VANFLETEREN & BIEKE DEPOORTER

8, 9 en 10 november

OPEN MONUMENTENDAG De Budascoop voor en achter de schermen. Van het eerste meerzalencomplex van de familie Bert tot een arthouse bioscoop en werkplaats voor theatermakers en choreografen.

Kunstencentrum BUDA

designregio kortrijk Stichting Interieur

EXPO: STILL – KOEN MOERMAN (B)

broelmuseum

Kunstencentrum BUDA

broelmuseum Stichting Interieur

broelmuseum

Kunstencentrum BUDA

schouwburg

Dagelijks

Een innovatieve en associatieve presentatie van een selectie kunstwerken uit de collectie van het Broelmuseum.

Kunstencentrum BUDA ERFGOEDCEL KORTRIJK

1 februari

FILM IN BUDASCOOP

Kunstencentrum BUDA

Kunstencentrum BUDA

THEATER: 4:3 – THEATER STAP & TIBALDUS EN ANDERE HOEREN

24, 25 en 26 januari 2013

Drie dagen lang genieten van dans en performance op uitnodiging van de Spaanse choreograaf Juan Dominguez.

DANS : FOUTREMENT – VIRGINIE BRUNELLE (CA) 31 januari

19 oktober tot en met 2 december

Werk van Jürgen Maelfeyt, het duo Jan Wouter Hespeel & Randoald Sabbe en Dirk Wynants.

schouwburg

V.U. AGB-BUDA, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk

This is not an Island  
This is not an Island  

Krant 0 van de Buda maatschappij

Advertisement