Page 1

ALUMNI DIAMOND AWARD


กฤต เจนพานิชการ Krit Jenpanichkarn ผู้ดำ�เนินรายการและหัวหน้าทีมข่าวสกายรีพอร์ต ไทยทีวีสี ช่อง 3 TV. Host & Chief of Sky Report Team, Channel 3 รุ่น 37 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2546 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์

Alumni Diamond Award


“ต้องหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุด คนที่หาทางของตัวเองเจอ มันก็เหมือน เฟืองที่ลงล็อคและหมุนไปได้เร็ว” ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ�ผลงาน 3 นาที หรือชั่วโมงครึ่ง ทุกๆ นาทีที่ทำ�งาน คือการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปใน Production และใช้ทักษะทั้งหมดที่มีในการนำ�เสนอออกมา


ก้องเกียรติ โขมศิร ิ Kongkiat Komesiri ผู้กำ�กับการแสดง Director ผู้บริหารบริษัท บริษัท ฟิล์มชิลลี่ จำ�กัด Managing Director of Film Chilli Co., Ltd. รุ่น 32 คณะนิเทศศาสตร์

“เหตุผลในการทำ�หนัง คือ เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่าง มันมี Background” รักครั้งแรกของการคิดต่างของผม คือ บางครั้งเรารู้อยู่แล้ว ว่าจะตอบยังไงให้ถูกในแบบที่อาจารย์ยอมรับ วันหนึ่งผมหยิบกล่องชอล์กขึ้นมา แล้วพูดกับอาจารย์ว่า... อาจารย์กับผมอยู่กันคนละฝั่ง แต่เราก็มองกล่องใบเดียวกัน และผมก็เชื่อว่าทางที่ผมมอง มันก็ถูกต้องในแบบของผม เหมือนกันกับคำ�ตอบของอาจารย์ เพียงแค่เรามีวิธีในการเข้าหาคำ�ตอบที่ต่างกัน

Alumni Diamond Award


กิตติ เชี่ยววงศ์กุล Kitti Cheawwongkul นักแสดง ผู้กำ�กับละคร ผู้เขียนบท Actor, Director, Script Writer รุ่น 35 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2544 คณะนิเทศศาสตร์

“มันไม่มีคำ�ว่าดี... ไม่มีคำ�ว่าเจ๋ง... แต่ชีวิตคือการเรียนรู้ไป ไม่มีที่สิ้นสุด” ถ้าทางไหนเราเชื่อ...ทำ�ไปก่อน อย่างน้อยถ้ามันผิด เราก็ได้เรียนรู้วิธีที่ผิดอีกหนึ่งวิธี ที่มีวันนี้ได้ก็เพราะสิ่งที่อาจารย์ให้มา มันคือทุกอย่าง... เราได้เรียนรู้และนำ�ไปใช้ สิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนเรามากกว่านั้นคือ การทำ�งานร่วมกับคนอื่น

Alumni Diamond Award


กิตติพงษ์ วีระเตชะ Kittipong Veerataecha ประธานบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม (ไทยแลนด์) จำ�กัด Chief Strategy and Innovation Officer, Young & Rubicam (Thailand) Co., Ltd. รุ่น 30 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2539 คณะนิเทศศาสตร์

“ความต่างเป็นสิ่งเดียว ที่ลูกค้ามองหา... ผมมองว่าความแตกต่าง เหมือนกับว่าวที่ลอยอยู่บนฟ้า มันต้องทวนลม มันถึงจะขึ้นไป ลอยสวยอยู่บนท้องฟ้าได้” ความคิดสร้างสรรค์ คือ การผสมผสานความรู้ที่มี บวกกับความอยากรู้อยากเห็นจากสัญชาตญาณ โดยเราใช้สัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นนี้ ไปจับกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวมาผสมผสานกัน และทำ�ให้เกิดกลเม็ดเล็กๆ ในความสำ�เร็จต่อตัวเอง ต่อลูกค้า และต่อบริษัทขึ้นมา

Alumni Diamond Award


ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข Dr. Kiatniyom Kuntisook หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด Partner, Audit Services, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. รุ่น 25 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2534 คณะบัญชี

“หลายสิ่งหลายอย่างได้ถูก จุดประกายขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้” ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะประสบความสำ�เร็จแบบนี้หรือเปล่า

Alumni Diamond Award


เขมสรณ์ หนูขาว Khemasorn Nukao ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 News Anchor of Royal Thai Army Radio and Television รุ่น 35 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2544 คณะนิติศาสตร์

Alumni Diamond Award


“การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีจินตนาการ และการมีความฝัน เป็นเรื่องสำ�คัญ และทำ�ให้เรากล้าที่จะก้าวต่อไป” การเรียนคือการลงทุน ความรู้คือใบเบิกทางสำ�หรับการใช้ชีวิต การเรียน...ไม่ว่าจะเรียนคณะอะไร มันสามารถนำ�มาช่วยได้ทุกอาชีพ และมันคือความมั่นใจที่จะทำ�ให้เราพูดในสิ่งที่เรารู้ได้อย่างเต็มเสียง


จรัสศรี นิลรัต Jarussri Nilrat กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด Managing Director, Siamsport Television Co., Ltd. รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2537 คณะนิเทศศาสตร์

“ต้องกล้า ต้องทำ� และไม่ต้องกลัวความผิดหวัง แล้วความสำ�เร็จจะตามมาเอง” การศึกษาเป็นเหมือนองค์ประกอบพื้นฐาน มันไม่ใช่ทั้งหมด มันต้องอาศัยพรสวรรค์ ความอดทน ความมุมานะประกอบด้วย ถ้าเปรียบกับอาหารมันก็เหมือนกับข้าวสวยที่ต้องกินประกอบกับอย่างอื่น

Alumni Diamond Award


เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ Janie Thienphosuvan นักแสดง Actress รุ่น 39 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2548 คณะนิเทศศาสตร์

“คิดก่อนที่จะทำ� เหมือนประสบการณ์ได้หล่อหลอมเรา ทุกวันนี้ภูมิใจมากที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ แต่ตรงนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาว การเดินต่อไปยิ่งต้องระวัง ไม่ใช่มีเฉพาะแค่เรา แต่มีเด็กๆ มองเราคือไอดอล อยากเหมือนเรา ฉะนั้นจะทำ�อะไรต้องคิด” Alumni Diamond Award


ดนัย อุดมโชค Danai Udomchoke นักเทนนิสอาชีพ Tennis Professional Player รุ่น 42 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2551 คณะนิติศาสตร์

“หลังจากชีวิตเปลี่ยนไป เวลาส่วนตัวน้อยลง กลายเป็นคนของประชาชนมากขึ้น เพราะฉะนั้นก่อนทำ�อะไรต้องคิดให้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะเขาอยากทำ�ตามฮีโร่ หรือคนที่ตัวเองชื่นชอบ ซึ่งผมอยากเป็นตัวอย่างที่ดี” Alumni Diamond Award


ตรง ตันติเวชกุล Trong Tantivejakul ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท วาย แอนด์ อาร์ (ไทยแลนด์) Chief Creative Officer, Y&R Thailand รุ่น 22 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2531 คณะนิเทศศาสตร์

“ความคิดสร้างสรรค์คืออาวุธ ที่มาพร้อมกับสติปัญญา ของคนทุกคน” การเลือกที่เรียนก็เป็นแนวคิดในการตั้งต้นที่ดี การเลือกมหาวิทยาลัยที่ถูกกับตัวเองก็เหมือนคนนั้นได้แต้มต่อไปแล้วครึ่งหนึ่ง

Alumni Diamond Award


ทวินันท์ คงคราญ Thawinan Kongkran เลขานุการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 Secretary of Royal Thai Army Radio and Television รุ่น 21 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2530 คณะนิเทศศาสตร์

Alumni Diamond Award


“ความสำ�เร็จจะมาคู่กับความรู้ และความรับผิดชอบ (คุณภาพและคุณธรรม)” การศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญ ใบปริญญาและความมุ่งมั่นเป็นหลักประกัน ที่ทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จได้แน่นอน การเลือกเรียนถูกที่ แปลว่า สถานศึกษานั้นต้องมีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกอย่างคือการสื่อสาร...ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำ�สิ่งที่ตกตะกอนเหล่านั้นออกมาใช้ได้อย่างไร


ธนกฤต แผนสท้าน Thanakit Pansatan ผู้จัดการบริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่ Manager Jarome Coffee รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2537 คณะมนุษยศาสตร์

“การทำ�กิจกรรม เป็นสิ่งสำ�คัญไม่น้อยไปกว่า การเรียนในห้องเรียน” หากเราไม่มีวาทศิลป์ในการเจรจา เราก็ไม่สามารถประสบความสำ�เร็จทางธุรกิจได้ เมื่อประสบความสำ�เร็จ การเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้กับสังคม ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง

Alumni Diamond Award


ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย Thunyawat Chaitrakulchai ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด Marketing Expert รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2537 ปริญญาโท คณะบริหารธุกิจ

“ความรู้กับการศึกษานั้นต่างกัน คุณอาจจะมีความรู้ได้โดยไม่ต้องมีการศึกษา แต่ในโลกปัจจุบันต้องการเครื่องการันตี ในความรู้ของเรา ดังนั้นการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้”

Alumni Diamond Award


ธาดา เศรษฐบุตร Thada Sreshthaputra บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Editor News Department, Bangkok Broadcasting & TV. Co., Ltd. รุ่น 26 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2535 คณะมนุษยศาสตร์

“ความคิดสร้างสรรค์ คือเจตนาและอุดมการณ์ ของผม” โดยงานประเภทนี้เป็นงานที่ใช้สมอง ได้ใช้ความคิดของตัวเราเอง เมื่อเราต้องการยกระดับความคิดของเรา การศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำ�ให้เรามีความคิดที่แตกแขนงมากขึ้นไปด้วย

Alumni Diamond Award


ธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล Thirasak Tanapattanakul ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำ�กัด Chief Creative Officer, Creative Juice G1 Co., Ltd. รุ่น 23 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2532 คณะนิเทศศาสตร์

“การมีสติอยู่กับปัจจุบัน และการเป็นแก้ว ที่ว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่สำ�คัญ และทำ�ให้เราสนุกกับการทำ�งาน และพร้อมที่จะรับความรู้ที่เข้ามา” การศึกษาเป็นเครื่องชี้แนะให้เข้าสู่เส้นทางได้เร็วขึ้น เพราะผมเริ่มต้นทำ�งานตั้งแต่ปีหนึ่ง จากการแนะนำ�ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่ทำ�ให้ผมได้พบแนวทางในการเดินในสายอาชีพนี้

Alumni Diamond Award


นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ Nuvee Lertbunnapong ประธานอำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอล Mindshare Worldwide (WPP Group) Head Of Invention, Mindshare Worldwide (WPP Group) รุ่น 30 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2539 คณะศิลปกรรมศาสตร์

“การศึกษามันมีอยู่ทุกวัน มันอยู่ที่ไหนก็ได้ มันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” มันอยู่ที่ตัวเรา เพียงแค่กระดาษกับดินสอ มันอยู่ที่ว่าไอเดียที่เกิดขึ้นมา การมีเทคโนโลยีก็เพียงแค่ช่วยให้ทำ�งานได้เร็วขึ้น ส่วนการเลือกที่เรียนที่ดีก็เหมือนเราไม่ต้องกลับรถไกล นักศึกษาที่เรียนกับผมอาจจะไม่ต้องไปกลับรถไกลเท่าคนอื่น

Alumni Diamond Award


ปริญญา เลิศอุปถัมภ์ Parinya Lertupathump ผู้ดูแลการผลิต Producer รุ่น 25 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2534 คณะมนุษยศาสตร์

“ความสำ�เร็จมันไม่ได้มาง่ายๆ มันเกิดจากการที่เราอยากรู้ อยากทำ� และความมุ่งมั่น” การศึกษาทำ�ให้เราเกิดความอยากรู้ และทำ�ให้เราไม่หยุดที่จะคิด ตอนเรียนผมไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเรียน แต่ผมได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้น โดยภาษาที่เราใช้มันเกิดจากการเรียนทั้งสิ้น มันเป็นพื้นฐานในการปูทางให้เราประสบความสำ�เร็จในวันนี้

Alumni Diamond Award


ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ Piyapong Premvaranon ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Research Assistant, Automotive Laboratory, Computer-Aided Technology Research Unit, National Metal and Materials Technology Center (MTEC) รุ่น 33 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2542 คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ความคิดสร้างสรรค์ของผม คือ ความคิดต่าง” การเรียนรู้ คือการคิดอย่างเหตุเป็นผล การวางแผนในการทำ�งาน การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ในสมัยที่ผมเรียน...ได้มีโอกาสไปช่วยเพื่อนๆ ในการแข่งทำ�หุ่นยนต์ ซึ่งทำ�ให้ผมมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าเราตั้งใจและลงมือทำ� ก็สามารถประสบความสำ�เร็จได้เหมือนกัน

Alumni Diamond Award


พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล Panida Iemsirinoppakul บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ polkadot Editor Director polkadot publishing รุ่น 36 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์

“ความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจาก แรงบันดาลใจต่างๆ รอบตัว ที่ใส่เข้าไปข้างในตัวเรา และรอ วันที่จะนำ�ออกมาใช้ในรูปแบบ ต่างๆ ในแต่ละเหตุการณ์” มหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ ที่มีสิ่งแวดล้อม วิชาต่างๆ อาจารย์ เพื่อน เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เรามีความสุข ได้เรียนที่นี่ ทำ�ให้เราได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้น เพราะมีหลายวิชา ที่เราได้ทดลองและทดสอบตัวเองว่า เราเรียนแล้วเราชอบอะไร อะไรที่เหมาะกับเราไหม มันใช่สิ่งที่เรารักหรือเปล่า ถ้าเราไม่เรียนรู้ เราก็จะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถเข้ากับเราได้หรือเปล่า

Alumni Diamond Award


พรทวีศักดิ์ ริมสกุล Porntaweesak Rimsakul ศิลปิน เจ้าของสถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. และสถานีบริการน้�ำ มันเอสโซ่ Artist Dealer PTT & Esso รุ่น 36 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์

“การศึกษาคือ การที่เราได้รับการแนะนำ� แนะแนวทาง แต่การใฝ่หาความรู้ จะทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จ” วิธีคิดของผมในการทำ�งาน คือ การทำ�ยังไงก็ได้ให้สนุก สร้างบรรยากาศของการเรียน การทำ�งานให้สนุก เมื่อเราสนุกก็จะทำ�ให้เราอยากจะเรียน และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี

Alumni Diamond Award


ภัทระ คำ�พิทักษ์ Pattara Khampitak บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ News Editor, Post Today Newspaper รุ่น 22 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2531 คณะนิเทศศาสตร์

“การศึกษาทำ�ให้มนุษย์ แตกต่างจากคนอื่น คนที่ไม่รู้จักคุณค่า ของการศึกษาคือคนโง่” คนเราจะแตกต่างจากคนอื่นได้ด้วยไม่กี่อย่าง รอยนิ้วมือ ดีเอ็นเอ แต่สิ่งที่ทำ�ให้คนเราแตกต่างกันได้มากจริงๆ คือ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่รู้จบ เป็นความต่อเนื่อง และทำ�ให้เราไปสู่ความอิสระและเสรีภาพ ถึงแม้ว่าจะจบจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว การศึกษาก็ยังคงดำ�เนินต่อไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสิ้นสุดชีวิต

Alumni Diamond Award


ภาณุวัฒน์ ชำ�นาญมนต์ Panuwat Jarmnanmonta หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President ผู้นำ�ทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ รุ่น 31 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2540 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“สิ่งที่ผมยึดถือและนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จคือ ความพยายาม หากเราพยายามแล้ว ไม่มีวันที่เราจะล้มเหลว” การศึกษาทำ�ให้คนเรามีความอดทน มีวิสัยทัศน์ และวิสัยทัศน์นี้เองที่เป็นตัววัดความสำ�เร็จ ถ้าให้เปรียบเทียบการเลือกที่เรียนกับการเล่นฟุตบอล ถ้าเราลงไปเล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียน ก็จะมีคนเก่งอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าเราอยู่ในทีมระดับชาติหรือระดับโลก ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่ง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะทำ�ให้เราเก่งขึ้นได้

Alumni Diamond Award


มงคล ลุสัมฤทธิ์ Mongkol Lusamlit ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�นวยการภาค บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลท์ ดีไซน์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด Senior Agency Consultant & District Director, American International Assurance Co., Ltd. Managing Director, Wealth Design Consulting Co., Ltd. รุ่น 24 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2533 คณะบริหารธุรกิจ

“จุดเริ่มต้นเหมือนการกลัดกระดุม ถ้าเรากลัดเม็ดแรกถูก เม็ดต่อไปมันก็ถูก” ความรู้วิชาการสามารถหาได้ในทุกมหาวิทยาลัย แต่วิธีคิดหรือการดำ�เนินชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นที่ๆ ให้เราได้ในเรื่องเหล่านี้ ชีวิตเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับหนังสือที่เราอ่าน เพื่อนที่เราคบ สถาบันการศึกษาที่เราเรียน ผมจบการตลาด การจะเป็นนักการตลาดได้เราต้องรู้จักฐาน ซึ่งก็คือลูกค้าก่อน การเป็นนักขายถือเป็นจุดเริ่มต้น ถึงแม้วา่ ตอนนี้จะเป็นผู้บริหาร สิ่งเหล่านั้นผมก็ยังคงนำ�มาใช้อยู่

Alumni Diamond Award


ยุทธพงศ์ ศุภศิริ Yuthapong Supasiri กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชี่ยน ไอ.ที. จำ�กัด Managing Director of Asian I.T. Co., Ltd. รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2537 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“มุมมองความคิดสร้างสรรค์ของผม คือ การวางแผน และการเลือกสินค้า ที่มีความแตกต่างจากตลาด แต่ยังคงมีความต้องการของตลาด” การศึกษาที่ทำ�ให้ผมประสบความสำ�เร็จ คือการศึกษาที่ได้จากห้องเรียนและประสบการณ์ โดยอาศัยความมุมานะในการเรียน ซึ่งทำ�ให้ผมได้นำ�สิ่งที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ กับการทำ�งานได้เป็นอย่างดี

Alumni Diamond Award


ยุรี เกนสาคู Yuree Kensaku ศิลปิน Artist รุ่น 36 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์

“การทำ�งานของเราคือการทำ�ให้ดีที่สุด มีความสุข และสนุกกับมัน ไม่ว่าจะเลือกอะไร ก็ต้องทำ�ให้เต็มที่ และก็สนุกไปกับมัน” Painting มันก็เป็นสิ่งที่เราทำ�อยู่ในชีวิตประจำ�วัน งานที่เราทำ�ออกมาก็จะออกมาในรูปแบบการ์ตูน โดยสิ่งที่เราวาด...ก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ในชีวิตประจำ�วัน

Alumni Diamond Award


เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข Yenjit Satiramongkolsuk บรรณาธิการกลุ่มข่าววิทยุและนิวมีเดีย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) Radio and New Media Editor Group, Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS) รุ่น 23 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2532 คณะนิเทศศาสตร์

“การทำ�งานที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือทำ�ให้ช่วยคนได้ไม่ว่าจะแง่มุมไหน ก็แล้วแต่ นี่ถือเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้ว” งานในสายข่าว... การคิดต่างอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียว มันต้องคิดมากกว่าในสายอื่นๆ โดยเฉพาะการคิดต่อยอดในเนื้อหา หรือการปรับตัวให้เข้ากับกระแสสังคม มันทำ�ให้เราต้องคิดให้ทันและเร็วกว่าคนอื่นต่างหาก

Alumni Diamond Award


รฐา โพธิ์งาม Rhatha Phongam นักร้องและนักแสดง Singer & Actress รุ่น 40 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2549 คณะนิเทศศาสตร์

“การศึกษาเป็นใบเบิกทางที่ดีในชีวิต การศึกษาไม่ใช่การเรียนในหนังสือ การที่เรารู้เพื่อน อาจารย์ เป็นสิ่งที่ท�ำ ให้เราหล่อหลอมเรา มันทำ�ให้เรารู้จักคิด รู้จักทำ�ในสิ่งที่คนอื่น ไม่เคยมอง และทำ�ให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้น เมื่อเราก้าวออกมาใช้ชีวิตจริง” การศึกษาไม่ใช่แค่การเรียนรู้จากหนังสือ แต่เป็นการที่เราเรียนรู้ที่จะพูดอย่างไร ให้กำ�ลังใจใครสักคนอย่างไร มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่า ที่ๆ ดีไม่ได้หมายถึงความยิ่งใหญ่ แต่เป็นสังคมที่ดี เพื่อนที่ดี แนวคิดที่ดี คณะอาจารย์ที่พร้อมจะให้และช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา

Alumni Diamond Award


วิชัย ศิริเลิศเรืองชัย Wichai Sirilerdrueangchai ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ทดสอบศักยภาพ และแหล่งความรู้บุคลากร ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) Senior Group Manager, Assessment Center & Knowledge Management Thanachart Bank Public Co., Ltd. รุ่น 24 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2533 คณะเศรษฐศาสตร์

“การที่คนมองและบอกว่า มันไปกันได้ยังไง นี่แหละคือความสนุก” เพราะความเป็นคนละวิถีกัน ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์ กับการพัฒนาบุคลากร เป็นคนละเรื่องกัน แต่การนำ�ข้อดีของทั้งสองมาประสานกัน ก็จะทำ�ให้งานออกมามีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว ความเข้าใจที่จะนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้รับด้วย

Alumni Diamond Award


วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์ Wilawan Apinyapong นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย Thailand Women’s National Volleyball Team รุ่น 40 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2549 คณะบริหารธุรกิจ

“เป้าหมายสำ�หรับตัวเองยังอยู่ที่โอลิมปิก ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า แต่อย่างน้อยวันนี้ขอทำ�หน้าที่ให้ดีที่สุด ก็คงต้องประคับประคองน้องๆ กันต่อไป จนกว่าจะหมดสภาพไปเอง”

Alumni Diamond Award


วิวัฒน์ สรรพคุณ Wiwat Suppakun อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Resident Law Lecturer of School of Law, Bangkok University รุ่น 42 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2551 ปริญญาโท นิติศาสตร์

“เพื่อนและอาจารย์ เป็นสิ่งที่ท�ำ ให้ผมประทับใจ จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้” สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�ให้มีชีวิตที่ดี แต่มันไม่ใช่ทั้งหมด ทั้งหมดที่จะทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จก็คือตัวเรา เพียงแค่เราได้ลงมือทำ� ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความพยายามของเรา และทำ�มันให้ดีที่สุด

Alumni Diamond Award


ศศินา วิมุตตานนท์ Sasina Wimuttanon ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรรมการบริหาร บริษัท ดรีมทีม ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท มหัศจรรย์แห่งบุญ จำ�กัด News Anchor at Bangkok Broadcast Thai Television Co., Ltd. Executive Director at Dreamteam Thailand (Public) Co., Ltd. Executive Director at The Miracle of Merit Co., Ltd. รุ่น 29 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2538 คณะนิเทศศาสตร์

“งานข่าวถือว่าเป็นการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้รับสาร ดังนั้นเราต้องมีความจริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างมาก” ความรู้เป็นเหมือนทรัพย์สินส่วนตัวที่จะติดตัวเราไป ซึ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ สิ่งที่เราต้องเตรียมไปคือความตั้งใจและความใส่ใจ และนำ�ตัวเองเข้าไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้น โดยแน่นอนว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสามารถนำ�ไปใช้เป็นเทคนิคในการทำ�งานได้

Alumni Diamond Award


ศักดินา วินทุพราหมณกุล Sakdina Vindubrahmanakul หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านซอฟต์แวร์ เอชซีแอล อเมริกา Software Technical Lead, HCL America Inc. รุ่น 29 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2538 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Alumni Diamond Award


“ผมเป็นคนหนึ่งที่มี passion ในเทคโนโลยี จึงเลือกที่จะเรียนสาขาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ฮาร์ดแวร์มีชีวิต” ทุก ๆ ความสำ�เร็จเริ่มต้นด้วยฉันทะ (passion) หรือความพึงพอใจ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้อยากเรียนรู้ อยากค้นคว้า อยากขวนขวาย อยากคิดและอยากทำ�ให้เห็นเป็นผลสำ�เร็จ


ศุภฤกษ์ หนูเจริญ Supalerk Noocharoen ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำ�นวยการ บริษัท ดิจิเดย์ จำ�กัด Co-Founder & Director, Digiday Co., Ltd. รุ่น 36 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2545 คณะวิศวกรรมศาสตร์

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำ�ให้เรากล้าคิด และกล้าที่จะลงมือทำ�” การศึกษาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมในการทำ�งานเป็นอย่างมาก โดยผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ทำ�ให้เกิดการสร้างสิ่งที่แปลกใหม่

Alumni Diamond Award


สมใจ สุวรรณศุภพนา Somjai Suwansupana นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต Mayor of Phuket รุ่น 11 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2520 คณะบริหารธุรกิจ

“ในเรื่องการทำ�งาน... ก็ต้องเข้าใจว่า บทบาทและหน้าที่ของเราคืออะไร มันเกี่ยวข้องกับอะไร ปัญหามันอยู่ที่ไหน ส่วนใหญ่งานของพี่ก็เกี่ยวกับการบริการ พี่น้องประชาชน ซึ่งดูแลพวกเขาตั้งแต่ เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต” งานของเรานั้น...มีมากมาย เราก็ต้องดูว่าเราจะทำ�งานไปในทางไหน ถ้าอันไหนที่เราแก้ปัญหาได้ มันก็เหมือนกับเราก้าวหน้าไปอีกระดับนึง ตามพระราชดำ�รัสของในหลวงที่ตัวพี่ยึดถือก็คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

Alumni Diamond Award


เรืออากาศเอกหญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ� Flt.Lt. Saralee Thoungthongkam นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย Badminton Player, Thailand Women’s National Badminton Team รุ่น 37 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2546 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์

“ทุกคนไม่ว่าจะสายอาชีพไหน การที่เราจะผ่านมาถึงจุดๆ หนึ่งได้ ก็ต้องผ่านความยาก ความลำ�บาก มาเป็นอุปสรรคให้เราได้ฝ่าฟัน และเป็นอีกบทเรียนหนึ่ง ที่เราจะแก้ไขและผ่านมันไปให้ได้”

Alumni Diamond Award


สราวุฒิ สำ�เนียงดี Sarawut Samniangdee นักออกแบบท่าเต้นและผู้ฝึกสอนทีมเชียร์ลีดเดอร์ Coach, Bangkok University Cheerleading Team รุ่น 34 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2543 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์

“ผมดึงเอาศาสตร์ของการโฆษณา มาใช้กับอาชีพนักออกแบบท่าเต้นของผม ซึ่งมันทำ�ให้ผมเข้าใจว่าคนดูจะคิดอะไร รู้สึกอย่างไร และจะสื่อสารท่าเต้นอย่างไร ให้ถึงใจผู้ชม” งานทุกวันนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบท่าเต้น เครื่องแต่งกาย สิ่งที่ผมได้จากการเรียนที่นี่คือเราต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องรู้จักใฝ่หาความรู้และข้อมูลใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรารู้ครบหมดทุกอย่างแล้วเราย่อมเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำ�ให้เราก้าวไปอยู่ในจุดที่เหนือกว่าคนอื่นได้

Alumni Diamond Award


สันติ ลอรัชวี Santi Lawrachawee กราฟิกดีไซเนอร์ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย Graphic Designer, Practical Design Studio Vice President, Thai Graphic Designer Association (ThaiGa) รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2537 คณะศิลปกรรมศาสตร์

“สำ�หรับงานออกแบบกราฟิก สิ่งสำ�คัญในการทำ�งาน น่าจะอยู่ที่การทำ�งานของเรา ให้ make senses และ make different” แน่นอน ทุกๆ คนล้วนออกแบบได้ เช่นเดียวกันกับทุกๆ คนล้วนร้องเพลงได้ แต่…อาชีพนักออกแบบหรือนักร้องก็ไม่ได้เป็นกันได้ทุกคน ซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นภาระอย่างหนึ่งของนักออกแบบ ว่าจะทำ�อย่างไร ให้เห็นความแตกต่างนั้น

Alumni Diamond Award


สุหฤท สยามวาลา Suharit Siamwalla ศิลปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำ�กัด Artist Managing Director of DHA Siamwalla Co., Ltd. รุ่น 31 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2540 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์

Alumni Diamond Award


“เริ่มจากความชอบภายในก่อน แล้วเมื่อเราเข้าไปอยู่ใน สถานที่หรือสถาบันที่กระตุ้นเราให้เราเปิดรับสิ่งใหม่และ ออกไปสู่โลกกว้างได้ดียิ่งขึ้น มันจะช่วยให้เราขยายความคิด วิธีการทำ�งาน และศิลปะในการดำ�รงชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม” การทำ�งาน เมื่อเราทำ�ดีแล้วเราต้องรู้วิธีสื่อสารออกไปข้างนอกได้ เราต้องเข้าใจวิธีการสื่อสาร ถึงแม้คุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณขาดการสื่อสารที่ดีแล้ว ความดีนั้นมันก็ไม่ปรากฏ


หทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล Hataiwoot Taweevarodomgul รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำ�กัด Vice President, Boonthavorn Ceramic Co., Ltd. รุ่น 25 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2534 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ลุยแหลก! เราต้องไม่ลังเล ว่าอะไรว่าทำ�ไม่ได้ เราต้องสู้มัน ปัญหามันคือ ความท้าทาย” ปัญหาบางอย่างเราผ่านมาได้ และก็ทำ�ให้เรารู้สึกภูมิใจกับมัน พื้นฐานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นฐานที่มีส่วนที่ทำ�ให้เรา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้ การเรียนโปรแกรมมิ่ง... ทำ�ให้ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ตรรกะ และมองเห็นโครงสร้าง ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตาม

Alumni Diamond Award


อภิชาติ ทรัพย์แสง Apichad Subsange กรรมการบริษัท บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด Director, iBusiness Corporation Co., Ltd. รุ่น 37 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2546 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ทำ�ไมโปรแกรมเมอร์จะผันตัวมาเป็น เจ้าของธุรกิจบ้างไม่ได้” การทำ�งานฟรีแลนซ์ออกแบบเว็บไซต์ ทำ�ให้ผมได้เห็นโอกาสแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ และเกิดเป็นความคิดขึ้นมาว่าทำ�ไมโปรแกรมเมอร์จะผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างไม่ได้ จากความคิดนั้นทำ�ให้ผมลองสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำ�เร็จ เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นผมจึงได้เริ่มรับงานออกแบบเว็บไซต์ให้กับลูกค้า

Alumni Diamond Award


อรอุมา เกษตรพืชผล On-Uma Kasetpheutphon กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำ�กัด Managing Director, O.K. Mass Co., Ltd รุ่น 31 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2540 คณะนิเทศศาสตร์

“สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยคือ การเรียน ในสิ่งที่เรารัก เราชอบ และก็จะทำ�ให้ เกิดผลสำ�เร็จในการเรียน” อนาคตที่วางไว้ก็เป็นไปตามที่วางไว้ ก็คือการทำ�งานในสายงานที่เรารัก ซึ่งก็เรียกได้ว่าประสบความสำ�เร็จกับสิ่งที่วางแผนไว้ และเพิ่มความสำ�เร็จนี้ด้วยการนำ�ความรู้ ความสามารถ ที่เรามีไปทำ�ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ โดยการแก้ไขปัญหาในกับประชาชนในรูปแบบรายการที่ได้ท�ำ อยู่

Alumni Diamond Award


เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช Ekaluck Peanpanawate นักออกแบบตัวอักษร Type Designer รุ่น 32 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2541 คณะศิลปกรรมศาสตร์

“สิ่งที่เรียน... จริงๆ แล้วมันใช้แค่ 4 ปี เพื่อให้เรารู้ว่า...ในวิชาชีพนี้เขาคิด หรือมีการปูพื้นฐานยังไง แต่การเรียนรู้ที่แท้จริงนั้น เป็นการเรียนรู้ 10 ปี หลังจากนั้นมากกว่า” ตัวอักษรมันคือ Form ทำ�ให้ตอนที่เราออกแบบในแต่ละชุดมันจะไม่ยากมาก เพียงแต่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของมันเพื่อให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ มันไม่จำ�เป็นต้องเป็น Pure Art อย่างเดียว มันสามารถมองเป็นงานออกแบบประเภทอื่นๆ ได้

Alumni Diamond Award

BU Alumni Dimond Award  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you