Page 1

Founded in 1911

MARCH 18, 2012 Fourth Sunday of Lent / Cuarto Domingo de Cuaresma MISAS DOMINICALES Español:

SUNDAY MASSES English: 8:00 a.m. Lithuanian: 9:00 a.m.

6:30am 10:15am 11:45am 1:15pm 2:45pm 7:00pm

Rev. Sergio Solis, Pastor Rev. Kestutis Trimakas, Lithuanian Ministry Rev. Kevin Feeney Mr. Gilberto Mercado, Deacon

Office/Oficina: 1510 S. 49th Court, Cicero, Illinois 60804 Phone/Teléfono (708) 652-0231 Fax: 652-0228 E-mail StAnthonyCicero@yahoo.com

Office hours/Horario de Oficina: M-F (Lunes a Viernes) 9:00am -8:00pm. Sat. (Sábado) 9:00am – 6:00pm WEEKDAYS: Bilingual:

8:00 a.m. Monday - Saturday

CONFESSIONS: English: Every Tuesday 6:30pm – 7:30pm. Lithuanian: One Thursday each month at 6:00 p.m. (See bulletin for date)

Sun. (Domingo) 9:00am—4:30pm ENTRE SEMANA Misa Bilingüe : 8:00 am. Lunes a Sábado Misa Español: 6:30 pm. Miércoles y Viernes CONFESIONES & EXPOSICION DEL SANTISIMO Martes de 6:30pm -7:30pm.


Antras puslapis

4 (Laetare) Gavėnios sekmadienis

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAI

Šių Mišių skaitiniai prasideda 659 pusl.

2012 kovo 18 d.

Laetare sekmadienis

Psalmės atkartotinė:

Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau Pirmasis skaitinys—Viešpaties rustybė reiškiasi tautos ištrėmimu, o gailestingumas —jos išvadavimu. (Antroji kronikų knyga 36, 14-23) Antras skaitinys—Mes esame Dievo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. (Laiškas efeziečiams 2, 4-10) Evangelija—Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. (Jonas 3, 14-21

Kun. dr. Trimakui, sveikstant po operacijos, sekmadienio ryto lietuviškas Mišias atnašauja tėvas Antanas Gražulis, SJ. Jei norėtumėte išspausdinti žinutę ar pranešimą šitame puslapyje, malonėkite pranešti Vidai Kuprytei tel/fax: 708-447-2036, el. p: vidaku@gmail.com

ANTRA RINKLIAVA Kiekvieną gavėnios sekmadienį Mišių metu yra pravedama antra rinkliava paremti parapiją. Prašome visų būti dosniais.

Kvieskime į lietuvių Mišias Atsiminkime pakviesti savo vaikus, draugus ir giminaičius į lietuviškas Mišias kas sekmadienį šv. Antano parapijoje 9:00 val. ryto. Mūsų Cicero lietuvių bendruomenė yra ypatinga — neapleiskime jos ir gražios lietuvių pastatytos bažnyčios.

Po šv. Mišių visi yra kviečiami į lietuvių kavutę pasivaišinti ir pabendrauti.

tai ir praėjo pusė gavėnios, šiandieną Laetare sekmadienis, todėl kunigai gali rengtis ne violetinį, bet rožinį arnotą, jei tik tokį turi. Toks arnotas naudojamas tik du kartus per metus: ketvirtąjį gavėnios ir trečiąjį advento sekmadienį, kuris vadinasi Gaudete. Tiek žodį Gaudete, tiek Laetare galima versti vienodai – džiaukitės, džiaukis. Tie pavadinimai kilę iš pirmojo Introito – įžanginės mišių maldos – žodžio. Taigi, įpusėjus adventą ar gavėnią galima kiek atsikvėpti, ir tų dienų liturgijos nuotaika kiek džiugesnė.

Š

Šios dienos Evangelijoje Jėzus kalba Nikodemui apie antrą gimimą, kurį reikia išgyventi kiekvienam žmogui, norinčiam patekti į Dievo karalystę. Skaitinio pradžioje Jis primena apie Mozės padirbdintą ir iškeltą varinį žaltį. Žalčių įgeltuosius izraelitus nuo mirties gelbėdavo pažvelgimas į iškeltą ant stulpo varinį žaltį. Atsisakyti gelbstinčio žvilgsnio būtų tolygu savižudybei. Panašiai įvyks su Jėzumi. Nuo tada, kai Jėzus buvo iškeltas ant kryžiaus, atsisakyti pažvelgti į Jį su tikėjimu tolygu pasmerkti save pražūčiai. Pagrindinė šios dienos skaitinių tema: mūsų išganymas yra laisva dovana, duodama mums gailestingo ir mus mylinčio Tėvo per savo Sūnų Jėzų Kristų. Antrame skaitinyje apaštalas Paulius rašo: "Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų". Evangelijoje randame eilutę - Jn 3,16, kuri yra labiausiai žinoma visame pasaulyje krikščionių tarpe: "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą". Šie žodžiai yra visos Evangelijos santrauka, visos išganymo žinios susumavimas. Reikėtų tą eilutę kiekvienam išmokti mintinai, dažnai ją kartoti ir prisitaikyti sau. Vietoje žodžio "pasaulį" galime įdėti savo vardą. Kryžiuje, kaip niekur kitur, matome Dievo meilę mums ir visam pasauliui. Vinco Kolyčiaus mintys paimtos iš Bernardinai.lt


March 18, 2012

Fourth Sunday of Lent

Page Three

Baptismal waters

God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. — John 3:17

GOD’S MERCY Today’s reading from the second book of Chronicles contains a sort of “mini-history” of Israel. It highlights God’s mercies in choosing Cyrus the Persian to be an instrument of deliverance when the people were in captivity in Babylon. Despite their sinfulness and the deserved punishment they were undergoing, God’s mercy was lavished on the people in the form of a miraculous act of liberation. The Letter to the Ephesians, in much more theological terms, gives a similar account of a God “who brought us to life with Christ—by grace you have been saved.” The author stresses that it was when we were “dead in our transgressions” that God saved us, an act of pure grace. He emphasizes that it is not our own efforts that freed us from sin (“this is not from you”); rather, “it is the gift of God.” This, of course, is the heart of the entire Pauline corpus, that salvation comes to us by faith in God’s mercy, revealed in the death of Jesus. Copyright © J. S. Paluch Co.

REMEMBER IN PRAYER

¡Oremos por Nuestros Enfermos! As parishioner of St. Anthony it is our responsibility to remember all those who cannot celebrate with us each week because they are ill. Those who are sick, please remember of all us in your prayers and in your sufferings. We experience many blessings because of your prayers. Please remember in your prayers:

Terry Rizzo, Joseph Zailskas, Andrea Perez, Alfredo Villanueva, Alfonso Avalos

Over the years, our tradition has come to see this Sunday as a transition, a midpoint, an oasis in the middle of six long weeks of preparation for Easter. The key is the Latin word Laetare, or “Rejoice,” which was for centuries the first word sung in the Mass for this Sunday. In southern Europe, the first roses of springtime are appearing now, and there used to be a custom of honoring those to be baptized at Easter with roses on this Sunday. Long ago, this was also seen as a day for celebrating the ordination of priests. Many parishes retain the custom of using rose-colored vestments on this day. Normally flowers are banned from worship in the restrained season of Lent, but here, midway, these signposts of festivity pointing to the renewal of Easter springtime sometimes make a quiet appearance. A project for today would be to plant a few paperwhite or narcissus bulbs in a water bowl filled with river rocks. Like those elect who will soon be bathed in baptismal waters, they will come to full stature in the Easter season. —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

Every summer, when it starts getting hot and humid, people ask me what is appropriate dress for Church - and point out to me what they think is not appropriate. Appropriate clothing for hot and humid weather would be something tasteful that will both keep you cool and will still be respectful for worship. We are not on the beach, so swimwear is not appropriate. Sandals, “huaraches” or shoes without socks - in good condition - are alright. A pair of shorts that are falling apart is not appropriate. But you do not have to wear a suit and tie. There is a middle ground that respects the place we find ourselves (Church) and is still comfortable when it’s hot and humid outside. Let’s all try to find the happy medium between comfort during the dog days of summer and respecting what we are here for: the Sacrament of the Eucharist.


Pagina Cuatro

Cuarto Domingo de Cuaresma

UJIERES O MINISTROS DE BIENVENIDA

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.... porque a Cristo el Señor servís. Col. 3:23-24

Los Ujieres y los Ministros de Bienvenida son llamados Ministros de Hospitalidad. A ellos se les confía promover un sentido de bienvenida y pertenencia a todos los fieles reunidos para la liturgia. El ministerio del Ujier vas mas allá de recoger la limosna como alguno de nosotros pensamos. El ujier como bautizado a ejemplo de Cristo toma la iniciativa y sale al encuentro del hermano para hacerlos sentir parte de esta su Iglesia “San Antonio de Padua”. El ujier colabora en distintas actividades de la parroquia, así como también esta integrado en un ministerio pastoral dispuesto a evangelizar con su testimonio de vida.

Principales funciones del Ujier durante la Misa En general, los ujieres o ministros de hospitalidad tienen la responsabilidad de lo siguiente: - Abrir las puertas para asegurarse de que la entrada a la iglesia es una bienvenida para todos. - Dar la bienvenida y el misalito a las persona que participaran en la celebración de la Santa Misa - Invitar a sentarse a aquellos reunidos para la Liturgia, y particularmente hacer un esfuerzo especial para sentar a los fieles durante las oportunidades que hay en la Misa. - Atender las necesidades de los discapacitados tales como detener las puertas abiertas, o localizarles espacios abiertos para sus sillas de ruedas o caminadores. - Asegurarse de que las ofrendas de pan y vino están en su lugar apropiado antes de la Misa, y pedirle a miembros de la asamblea llevarlas al sacerdote al tiempo del Ofertorio. - Circular los recipientes para la colecta (debe haber un número de ujieres suficiente como para facilitar la colecta a tiempo y ordenadamente) y ayudar en la Procesión de la Ofrendas. - Ayudar a los discapacitados a recibir la Sagrada Comunión, así como también facilitar la procesión a la Comunión. - Ofrecer el boletín parroquial y el periódico de la diócesis a los fieles cuando se encaminan a la puerta de salida de la iglesia. - Revisar que el lugar del culto quede en orden y digno para la siguiente Eucaristía. Les invitamos a participar como Ujieres en nuestra Parroquia si esta interesado no dudes en llamar a la oficina parroquial y preguntar por la a la Hna. Raquel Ochoa

Marzo 18, 2012

LA VISITA DE NICODEMO Jesús deseaba mostrar a Nicodemo que era un testimonio fiel de las cosas celestes. Él es Dios y conoce mejor que otro nuestras íntimas inspiraciones, así que, dado que se dirigía a un doctor de la ley, Jesús recuerda el episodio de la serpiente de bronce. El Evangelio de hoy narra parte de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Sus palabras son misteriosas: «Tanto ama Dios a la humanidad que ha entregado a su Hijo para redimirla». ¿Por qué Dios nos ama tanto? Porque nos ha hecho hijos suyos. Nos ha hecho «a su imagen y semejanza dándonos un alma espiritual, semejante a Él que es espíritu. Dios creador no tiene cuerpo. Jesucristo sí. Por la gracia santificante nos da su naturaleza, lo mismo que un padre da su naturaleza a su hijo. Dios quiere que todos sus hijos se salven, y como somos pecadores manda a su HIJO NATURAL para que nos redima. La redención es un don gratuito, pero la aplicación a cada uno está en nuestra mano. Es para los que creen en Él. Pero hay personas que prefieren las tinieblas a la luz, porque, como dice el Evangelio de hoy, «sus obras son malas». El hombre es libre para aceptar a Dios o rechazarlo. Dios nos ofrece la salvación, pero si yo no la acepto, Dios respeta mi libertad. En el cielo no se entra a empujones. El camino de la salvación es a veces duro. Pero Dios me ayuda si yo pongo de mi parte. «Dios pone el “casi todo”, yo pongo mi «casi nada»; pero Dios no pone su “casi todo” si yo no pongo mi “casi nada”. Dice San Agustín: «Dios quiere que yo haga lo que pueda y le pida lo que no pueda, que Él me ayudará para que pueda».

VIA CRUCIS Te invitamos a participar en los ensayos de nuestro tradicional Viacrucis Martes 13 de Marzo a las 7:00pm. En el salón parroquial, el viacrucis se representara el Viernes Santo, 6 de Abril 2012 a las 9:00 am. te esperamos a los ensayos!


Marzo 18, 2012

Pagina Cinco

Cuarto Domingo de Cuaresma

LA MISERICORDIA DE DIOS La lectura de hoy del libro de las Crónicas contiene una especie de “breve historia” de Israel, que pone de relieve la misericordia de Dios en la elección de Ciro el persa para ser instrumento de liberación cuando el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia. A pesar de su pecado y el castigo merecido al que estaban siendo sometidos, la misericordia de Dios se prodigó en el pueblo en forma de un acto milagroso de liberación. La Carta a los Efesios, en términos mucho más teológicos, da una versión similar de un Dios “que nos dio la vida con Cristo y en Cristo [y] por pura generosidad suya, hemos sido salvados”. El autor hace hincapié en que era cuando estábamos “muertos por nuestros pecados” que Dios nos salvó, un acto de pura gracia. Hace hincapié en que no es nuestro propio esfuerzo que nos ha liberado del pecado (“esto no se debe a ustedes mismos”); sino que “es un don de Dios”. Esto, por supuesto, es el corazón de todos los escritos paulinos, que la salvación nos llega por la fe en la misericordia de Dios, revelado en la muerte de Jesús. Copyright © J. S. Paluch Co.

POR FAVOR RECUERDE A SU PARROQUIA

SAN ANTONIO DE PADUA EN SU TESTAMENTO!

WE WELCOME IN BAPTISM Bienvenidos a la Iglesia Católica Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Mt 28, 19 Emiliano Vargas Mauricio, Mateo G. Mauricio Flores, Camila I. Mauricio Flores, Diana Molina García, Samantha Anahi Vargas, Yulisa Brito.

El Credo Esta Semana del 17 y 18 de Marzo nuestro niños de el programa de educación religiosa estarán aprendiendo del significado de nuestra fe que proclamamos cada domingo durante la misa, les seguimos invitando a que juntos con nuestros niños y jóvenes sigamos aprendiendo de nuestra fe y religión. Explicación del Credo de los Apóstoles (Es versión Corta) y El Credo de Nicea-Constantinopla (versión Larga). Las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica se encuentran en la oración del Credo. El Credo es lo que creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta ¿qué es lo que creen ustedes los católicos? podemos contestarle con todo lo que rezamos en el Credo. Podemos decir que es como un resumen de nuestra religión. El Credo está dividido en tres partes: La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la Creación. La segunda parte habla de Dios Hijo y de la Redención de los hombres. La tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Estas tres partes contienen doce artículos que abarcan las principales verdades en las que creemos los católicos. Estos doce artículos son: 1. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la Tierra. 2. Jesucristo, Hijo único de Dios. 3. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. 4. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. 5. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. 6. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. 7. Jesús vendrá a juzgar a vivos muertos. 8. El Espíritu Santo. 9. La Iglesia una, santa, católica y apostólica y la comunión de los santos. 10. El perdón de los pecados. 11. La Resurrección de los muertos. 12. La vida eterna. Recitar con fe el Credo es recordar nuestro Bautismo y entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos.


Fourth Sunday of Lent

Page Six

SUNDAY – MARCH 18 6:30am Feligreses de San Antonio. 8:00am Parishioners of St. Anthony. 9:00am Stacys Bernatavicius+, Juozas Zemaitis(+8), Daiva Zemaityte(+14) 10:15am San Juana Aldaco+, 11:45am Everardo Martínez+, Kenneth Myers+, Cesar Luis Sanchez+, Maria de Jesus Cabrera+. 1:15pm Enrique del Real+, Nicolas Perez+, Juana Gonzalez+, Refugio Carrillo+, Jose de Jesus Serrano+, Juan Secundino Palomino+. 2:45pm Francisco Ramos+, Aurora Robles+, Isidro Perez+, Antonio Martinez+, Manuel Alvarado+, Mayra Montalvo+, Teresita Marquez+. 4:30pm 15 AÑOS Susana Lizzette Almaraz, 7:00pm Feligreses de San Antonio.

MONDAY – MARCH 19 8:00am Parishioners of St. Anthony. 7:00pm Misa A Honor de San José

TUESDAY – MARCH 20 8:00am Parishioners of St. Anthony. 6:30pm-7:30pm Confesiones / Confessions

WEDNESDAY – MARCH 21 8:00am Parishioners of St. Anthony. 6:30pm Feligreses de San Antonio.

BAPTISMS: Baptismal registrations are every day during office hours. Arrangements should be made 4weeks in advance. Baptismal preparation is required for both parents and godparents. WEDDING ARRANGEMENTS: The couple needs At least 4 months notice is necessary for interviews and marriage preparation classes. CCD: Registrations are in July/August. Classes begin in September. . SPRED (Special Religious Education) classes are also available. CONFIRMATION: The Students have to be 14-17 years old

March, 18 2012

THURSDAY – MARCH 22 8:00am Parishioners of St. Anthony

FRIDAY– MARCH 23 8:00am Sophia & John Banik+. 6:30pm Feligreses de San Antonio.

SATURDAY – MARCH 24 8:00am Parishioners of St. Anthony. 11:00am Bautizos 1:00pm XV Años Odalys Cazares. 3:00pm XV Años Melina Corona

SUNDAY – MARCH 25 6:30am Feligreses de San Antonio. 8:00am Joseph G. Shamet(+36) 9:00am Antanas ir Teodora Zailskas+. 10:15am Ermes del Alba+. 11:45am Everardo Martínez+, Francisco Roman+, Hugo Haro+. 1:15pm Rafael & Genoveva Montalvo+, Martin Olivares+, Francisco Luis Arana+, Candelaria Arana+.. 2:45pm Francisco Ramos+, Aurora Robles+, Isidro Perez+, Victor Ballesteros+, Antonio Martinez+, Manuel Alvarado+. 7:00pm Feligreses de San Antonio.+ (A)-Anniv./Aniversario; (A/G)-Acción de Gracias; (B)-Birthday/Cumpleaños;

(Th)-In Thanksgiving; (S)-Sick/Enfermo; (S.I.)-Special Intention

BAUTISMOS: Inscripciones son todos los días, durante el horario de oficina. Se llevan acabo los Sábados a las 11:00am. BODAS: La pareja necesita un mínimo de 4 meses de aviso antes de la boda para hacer las entrevistas y las sesiones prematrimoniales. CATECISMO: Registraciones se llevan acabo en Julio y Agosto, las clases comienzan en Septiembre.(niños Mayores de 8 años) SPRED (educación religiosa especial) cupo Limitado. Registraciones en Agosto. Clases inician en Septiembre. CONFIRMACION: El estudiante debe tener 14-17 años. RICA: Educación religiosa para adultos, que no han recibido los Sacramentos: Bautismo, Comunión, Confirmación. El estudiante tiene que ser mayor de 18 años.


Marzo 18, 2012

Cuarto Domingo de Cuaresma

Page seven

SAN JOSE Mañana Lunes 19 de Marzo Las Iglesias en todo el mundo celebramos a San José esposo de la Virgen María Lo cual tendremos dos Misas durante el día a las 8:00 am Bilingüe y a las 7:00pm en español, aquí les damos información de la Vida de el Santo.

José Patrono de la Iglesia universal Solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, varón justo, nacido de la estirpe (descendencia) de David, que hizo las veces de padre al Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado hijo de José y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre su familia. José (significa)= al que Dios ayuda, es de origen hebreo. Las fuentes biográficas que se refieren a san José son, exclusivamente, los pocos pasajes de los Evangelios de Mateo y de Lucas. “José, hijo de David”, así lo llama el ángel. El hecho sobresaliente de la vida de este hombre “justo” es el matrimonio con María. El matrimonio de José con María fue verdadero , aunque virginal. Poco después del compromiso, José se percató de la maternidad de María y, aunque no dudaba de su integridad, pensó “repudiarla en secreto”. Siendo “hombre justo”, añade el Evangelio -el adjetivo usado en esta dramática situación es como el relámpago deslumbrador que ilumina toda la figura del santo-, no quiso admitir sospechas, pero tampoco avalar con su presencia un hecho inexplicable. La palabra del ángel aclara el angustioso dilema. Así él “tomó consigo a su esposa” y con ella fue a Belén para el censo, y allí el Verbo eterno apareció en este mundo, acogido por el homenaje de los humildes pastores y de los sabios y ricos magos; pero también por la hostilidad de Herodes, que obligó a la Sagrada Familia a huir a Egipto. Después a los doce años, cuando hubo el paréntesis de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Después de este episodio, el Evangelio parece despedirse de José con una sugestiva imagen de la Sagrada Familia: Jesús obedecía a María y a José y crecía bajo su mirada “en sabiduría, en estatura y en gracia”. San José vivió en humildad el extraordinario privilegio de ser el padre putativo de Jesús, y probablemente murió antes del comienzo de la vida pública del Redentor. San Jose como patrono de la Iglesia Universal, Patrono de Los Seminarios, Fue escogido por Dios como fidelísimo guardián de los tesoros celestiales, que eran Jesús y María. Con fe acogió al Niño que había comenzado a vivir en el seno de María, y a ellos, a Jesús y María, les entregó su vida sin escatimar sacrificios.

MARZO 2012 Todos los Martes CONFESIONES 6:30PM - 7:30pm. Y Exposición del Santísimo. Venga y este una hora con Jesús Sacramentado!

Marzo 20 Martes  Ensayo del Viacrucis. 7:00pm en el salón parroquial. Todos sien Bienvenidos. 

Tardes de Reflexión Bíblica con el grupo guadalupano salón #1 de la escuela parroquial.

Todos los Viernes Practica del Coro 7:30pm. en la Iglesia Quedas cordialmente Invitado/a.

Marzo Lunes y Jueves Clase Programa SPRED. 6:00pm - 8:00pm.

Marzo 19 (Lunes) CELEBRACION ESPECIAL:

Misa por la celebración de San José, Esposo de la Virgen María, 7:00pm. Los Esperamos! Tendremos convivencia después de la Misa! Marzo 24 & 25 Sábado y Domingo Clase de Catecismo horario regular. Y Reunión de padres de Familia del programa de Confirmación, es la ultima reunion. NO FALTE!

Marzo 26 (Lunes) Reunión de lideres, Voluntarios y coordinadores para la planeación de nuestro Festival salón parroquial. 7:00pm

Abril 6 9:00am Viacrucis viviente por las calles de Cicero 7:00pm Procesión del Silencio, por las calles de Cicero

Abril 9 Exposición del Santísimo Sacramento @ 7:00– 8:00pm (Segundo Lunes del maes)

Abril 22 Retiro de la Renovación carismática abierto para toda la comunidad, de 8:00am—5:00pm.


CHURCH NAME AND ADDRESS St. Anthony of Padua #512065 1510 S. 49th Court Cicero, IL 60804 TELEPHONE 708 652-0231 (2pm-8pm) 708 717-5046 Cell. CONTACT PERSON Hugo Vargas SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Acrobat 7.0 Windows XP Home Edition PRINTER Lexmark Z700-P700 E-MAIL stanthonycicero@yahoo.com SUNDAY DATE OF PUBLICATION March , 18 2012 NUMBER OF PAGES SENT 1 THROUGH 8 SPECIAL INSTRUCTIONS

St Anthony of Padua Newsletter  

Boletin semanal de la Iglesia San Antonio de Padia de Cicero, IL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you