Page 4

P r i mă r i aB R A Ș O V

S unt em or i c â ndel i gi bi l ipent uec hi pa r eac uc eama ii ndi c a t ă t â mpl ă r i e ,c eadi nl emn,ai ns t i t uț i i l orpubl i c e-monument e i s t or i c e . As t f el di npor t of ol i ul nos t r uf a cpa r t epr i mă r i i l e: -Br a ș ov , S i bi u, Reghi n, S ă c ă ș eni ( S a t uMa r e) , S ec t or1Buc ur eș t i -Oper aBr a ș ov -Cons i l i ul J udeț ea nMur eș -Ca s aUni v er s i t a r i l orCl uj -Bi bl i ot ec aUMFT gMur eș E x t er i oa r el ec l ă di r i l ori nc l udf er es t r eec i ent eener get i c ,c a r e i nv i t ămul t ăl umi năna t ur a l ăî ni nt er i or .

Bucin Mob | Ferestre și Uși din lemn  
Bucin Mob | Ferestre și Uși din lemn  
Advertisement