Page 11

Uş i l ear moni c es unta l eger eaper f ec t apent r us pa ţ i imi c i ,undel oc ulnu per mi t edes f ă ş ur a r eaf oi l ordes t i c l ă , a s t f el a l egem s ăpl i em c er c ev el el epe dr ea pt as a upes t â nga .S untdes t i na t epent r uc a s e ,i ndi dea l epent r u des c hi der i ma r i , of er i ndoper s pec t i v ăv i z ua l ămul tma i l a r gă . S untf ol os i t eş i î nma ga z i nel edi nc ent r el ec omer c i a l e . Obl oanel ee x t er i oa r edi nl emni ngl obea z ăr ana t el et r a di t i i ma nuf a c t ur i er ea l euneiepoc it r ec ut e , c ons t r ui t es ădur ez e" pev i a ț ă " , di n ma t er i a l ea l es e ,of er i ndoec i ent ăpr ot ec t i et er mi c ăș is ol a r ăî nt r oer ăa e x t r emel orc l i ma t er i c e .I npl usf a ț ădeut i l i z a r eat r a di ț i ona l ă ,obl oa nel e e x t er i oa r ema ipots er v ic apa r a v a nepent r ui nt i mi t a t e ,i z ol a r ef oni c ăs a u pr ot ec ț i es ol a r ă .

Bucin Mob | Ferestre și Uși din lemn  
Bucin Mob | Ferestre și Uși din lemn  
Advertisement