Page 1

Lærerne / Pædagogerne Gram Skoles lærere og pædagoger har udfærdiget en målsætning, som er udgangspunkt for al aktivitet på skolen. ”Gram skole er en levende og dynamisk skole, der lægger vægt på trivsel og udvikling i dagligdagen. Skolen tilrettelægger en dagligdag, der bygger på den anerkendende tilgang og stiller eleverne over for indlæringsmæssige og personlige udfordringer, så den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine evner og bevare lærelysten. Skolen lægger vægt på, at tage ansvar og handle.”

GENSIDIGE FORVENTNINGER

Eleverne

* De fremhævede værdier i skolens målsætning afspejles i lærernes årsplaner. * De gensidige forventninger mellem skole og hjem drøftes ved det første årlige forældremøde. Vedtaget i Skolebestyrelsen ved Gram Skole maj 2010

Hjemmet Forældrene

Lærerne Pædagogerne


Hjemmet/Forældrene Skolen og hjemmet arbejder sammen om at udvikle barnet Derfor forventes det at I: * Er engagerede i jeres barns skolegang. * Kender og accepterer skolens regler og målsætning. * Bakker op om skolens arbejde: - Omtaler skolen positivt overfor barnet. - Kommer til forældremøderne. - Kommer til skole/hjem-samtalerne. - Deltager i sociale aktiviteter. - Læser og besvarer informationer fra skolen. - Er lydhøre overfor skole og lærere. * Gør hvad det er muligt, for at jeres barn er parat til at deltage aktivt i undervisningen : - Søvn. - Morgenmad. - Madpakke. - Velsoigneret. - Velforberedt. * Lærer jeres barn god opførsel: - Vise respekt over for andre og acceptere hinandens forskellighed.

- Tale pænt til og om andre. - Vise respekt over for egne og andres ting. * Orienterer skolen, hvis der sker ting derhjemme, der påvirker barnet meget følelsesmæssigt. * Henvender jer til skolen/lærerne, hvis barnet har problemer eller hvis der er noget man vil drøfte vedrørende barnets skolegang. * Omtaler skolen positivt over for barnet.

Eleverne Vi forventer, at du… * Kommer til tiden. * Er udhvilet. * Er indstillet på at lære. * Har dine skoleting klar. * Møder forberedt. * Er ansvarlig overfor dine omgivelser og kammerater. * Bruger et ordentligt og høfligt sprog.

Gensidige forventninger  

Forventninger til eleverne, forældrene og lærerne

Gensidige forventninger  

Forventninger til eleverne, forældrene og lærerne

Advertisement