Page 1

Format skriftlig inlämning

Rapport - enkel

BUC vt 2011

Ej klar

Den här mallen är bra till de flesta vanliga typer av skriftliga inlämningsuppgifter, som uppsatser och enklare rapporter.

Om du behöver, läs …

Källor:

Om textformat ……………………………

Källförteckningen ska alltid vara med. Lägg den på en separat sida, sist i arbetet.

Om källförteckning …………………………… Om förstasida ……………………………

Bilder Infoga > Bildobjekt > från fil (Använd inte klistra in!)

Figursätt bilden på lämpligt sätt i texten. Bildkällor: under respektive bild (eller i källförteckningen).

Guide i Word Bild – figursättning Bild - beskrivning Formatera text Hämta format - Bra Tips! Sidbrytning Sidhuvud/-fot

Bild si och så av herumahe (CC by)

Textformat

Om du bara använder två rubriknivåer (huvudrubrik och underrubrik) kan du använda Rubrik 1 och Rubrik 3 i tabellen nedan. Obs! Skriv aldrig punkt efter en rubrik. Formatmall

Teckensnitt

Storlek

Formatering

Normal

Times New Roman

12 punkter

normal

Rubrik 1

Arial eller Verdana

18-20 punkter

normal

Rubrik 2

Arial eller Verdana

14-16 punkter

normal

Rubrik 3

Times New Roman

12 punkter

fet

Bildtext

Times New Roman

10 punkter

fet

Sidhuvud/-fot

Arial eller Verdana

8-9 punkter

normal

Sidbryt dokumentet

Använd sidbrytning där du vill ha en ny sida, t.ex. efter förstasidan och för att få en ny sida till källförteckningen. (Använd inte Enterknappen!) Sidhuvud

Sidfot

Vänster: Namn på uppgiften Höger: Skola och Datum

Centrerat: Sidnummer

Rapport, enkel - Instruktion  

Den här mallen är bra att använda för alla vanliga typer av skriftliga inlämningsuppgifter, som uppsatser och enklare rapporter.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you