Page 1

Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Projekto vadovė Ona Vaščenkienė Projekto mokslinė vadovė dr. Elena Motiejūnienė Projekto veiklos vedėja Saulė Vingelienė

Leidinį parengė UAB „Šviesa“ (Loreta Geleževičiūtė, Darius Ratkevičius, Andrius Šniras, Vytenis Žukauskas) Maketavo ir spausdino UAB „Projektų vadybos institutas“ bendradarbiaujant UAB „ZET technologijos“ © Loreta Geleževičiūtė, 2012 © Darius Ratkevičius, 2012 © Andrius Šniras, 2012 © Vytenis Žukauskas, 2012 © Ugdymo plėtotės centras, 2012 © Šviesa, 2012 ISBN 978-609-95371-1-5


Interneto svetainės „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ naudotojo vadovas. – Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012. – 128 p. ISBN 978-609-95371-1-5

Interneto svetainės „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ naudotojo vadovas Maketavo ir spausdino UAB „Projektų vadybos institutas“ bendradarbiaujant UAB „ZET technologijos“ Tiražas 4000 egz.


ISBN 978-609-95371-0-8

Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, tel. (8 5) 275 2362 faks. (8 5) 272 4315, el. p. info@upc.smm.lt

test  
test  

test testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest

Advertisement