Page 1

M

A DA M

TT

N

VE LÍ ŠE K

SV AT O Š

A

EI

ŠK

ST SU

RI

ÍR

Š

TO R

ST

VI K

ČE

LU

PL ÍH A L

PE RT L

LA DI SL AV

M A RT IN

KI N TE RA

RE VO LU CE

G U TH

KR YŠ TO F

KI N O

M A RT IN

ART SAFARI 13

9. 6. 2007


Pořádá 9. 6. 2007 prezentaci výtvarných umělců:

MARTIN GUTH, KINO REVOLUCE, KRYŠTOF KINTERA, MARTIN PERTL, LADISLAV PLÍHAL, LUKÁŠ RITTSTEIN, ČESTMÍR SUŠKA, VIKTOR SVATOŠ, ADAM VELÍŠEK PROGRAM:

14:00 15:00 16:00 16:30

18:00 20:00

výtvarná dílna pro děti – Zuzana Tatarová ČERNOŠSKÁ POHÁDKA O KOZÍ STUDNI – Markéta Mráziková a Jan Lepšík (loutkové představení) ZAHÁJENÍ VÝSTAVY Luboš Fidler (tara, kytara, rozechvělý hliník, zpěv) Oldřich Janota (kytara, zpěv) Domorodá hudba česko-rakouského pohraničí třetího tisíciletí Michal Kyselka: diskotéka Kino Revoluce uvádí: LUCIFER "RUCE VZHŮRU VŠECHNY KURVY" (němý magnetický film oživovaný hudbou, slovem, ruchem a živlem) autorský tým: Michal a Tomáš Bambuškovi, Petr Kofroň, Igor Lecian, Jan Lepšík, Jakub Hanousek, Karel, Cyril a Diviš Dobří, Petr M. C. Holt, Jan Kačena, produkce: Perzekuce.cz

PROGRAM FINANČNĚ PODPOŘILI: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Úřad Městské části Praha – Řeporyje Spojení: metro B do stanice Luka – bus 230, 249, 301, 352 do stanice Řeporyjské náměstí

Sochařské studio Bubec Praha 5 – Řeporyje, Tělovýchovná 748 Tel/fax: 251 625 815 studio: 251 625 810 e-mail: info@ bubec.cz internet: www.bubec.cz

Pozvánka Art Safari 13  

Guth, Kintera, Pertl, Plíhal, Rittstein, Suška, Svatoš, Velíšek

Pozvánka Art Safari 13  

Guth, Kintera, Pertl, Plíhal, Rittstein, Suška, Svatoš, Velíšek