Page 1

pozv5.qxd

10.9.2001 15:23

StrÆnka 1

(K-ŁernÆ plÆt)

SOCHAŘSKÉ STUDIO BUBEC A CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

pořádají dne

29. 9. 2001

ART SAFARI 2 P R E Z E N T A C E Ú Č A S T N Í K Ů V Ý T V A R N É H O S Y M P O Z I A :

Vanda Němcová /cz/ Vít Novotný /cz/ Martina Riedelbauchová /cz/ Sigismund de Vajay /ch/

DOPROVODNÝ PROGRAM /OD 16 HODIN/:

V l a s t i s l a v a V e r o n i k a M a t o u š k o v i – Kaligrafie pro hlas a bambus, japonská flétna šakuhači a zpěv V . T a u s i n g e r , M . M í k o v á , A . S h a m e t i – Trakař, pouliční divadlo P a v e l R i c h t e r a M i c h a l K o ř á n – expresívní ambient M a r t i n J a n í č e k – Laguna, světelně -zvuková instalace Z t r a c e n á e x p e d i c e – dokument o průběhu ztracené expedice K a t e ř i n a C h o d a n i č o v á – výtvarná dílna pro děti /od 10 do 16 hodin/

Sochařské studio Bubec, Tělovýchovná 748, Praha 5 – Řeporyje Tel/fax: 02–51 62 58 15, studio: 02–51 62 58 10 e-mail: info@bubec.cz internet: www.bubec.cz Spojení: metro B do stanice Luka, bus 230, 249, 301, 352 do stanice Řeporyjské náměstí Program podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace Pro Helvetia a firmy APAP, Datel, Luboš Hrabánek

Art Safari 2  
Art Safari 2  

Sigismund de Vajay, Vanda Němcová, Vít Novotný