Page 1

Nummer 5 - Årgang 15

God jul fra Velforeningen! Bjorøy og Tyssøy velforening kan se tilbake på et forholdsvis aktivt år, og ikke minst et år med viktige beslutninger. Vi tenker da spesielt på bevaring av Bjorøy Skule som fulldelt skole. Å bevare skolen er viktig for hele lokalsamfunnet. Skolen trenger lokalsamfunnet, og lokalsamfunnet trenger skolen. Derfor er det også viktig at vi alle engasjerer oss i lokalsamfunnet og støtter opp om, og utvikler de aktivitetene vi har på øyene. Vi nærmer oss 900 innbyggere, og vi vet at vi kommer til bli mange flere. Vi har flere innbyggere enn i en del andre små kommuner i Norge, så det er viktig at vi jobber med aktivitetstilbud for alle generasjoner. Ellers så har det vært utført målinger av helikopterstøy her ute, og vi venter på rystelsesmålinger. Kommunelegen i Fjell kommune er aktiv i denne støy-

problematikken. Velforeningen har også gitt innspill til nye alkoholpolitiske retningslinjer. Konklusjonen for Bjorøy sin del er at dagens praksis blir videreført, det vil si muligheten for å søke om ambulerende skjenkeløyve til grendahuset. Velforeningen kommer til å uttale seg i forhold til planer (høring) om ny godshavn ved Flesland. Vår bekymring er mer støy, forurensning, uhell i leden, forringelse kontingenten for 2013. Den av hytteområdet på Glomsneset, er på kr. 150 per husstand, og og friluftsområdene vi har sør for kan betales til kontonummer: Bjorøy og Tyssøy. 3624.20.72922. Vi har også hatt kontakt med Så takker vi for samarbeidet med nettselskaper, med tanke på å lagene på Bjorøy, Bjorøy skule og finne frem til hva som skal til for å bedre dekningen både på telefon politikere, og ønsker alle en riktig GOD JUL. og internett. Til slutt ønsker styret i velforeningen å minne om års-

-Bjorøy og Tyssøy Velforening v/leder Ole Bjørn Sandahl

Høsten på Bedehuset

Denne høsten har Bedehuset fått nytt kjøkken. Mange har vært med å jobbe dugnad for å få kjøkkenet på plass før årets basar og Syng Julen Inn. Alt er pusset opp med nytt tak, vegger, gulv, elektrikk. Kjøkkenet er nå så godt som klart til utleie dersom en ønsker å feire begivenheter som dåp, konfirmasjon e.l. i lokalene. Vi ønsker å takke: dugnadsgjengen for sin innsats: Roger Bruvik, Svein Erik Sunde, Erik Songstad, Ole Bjørn Sandahl og Grant Aalborg har alle har bidratt. Årets basar trakk mellom 60 og 70 mennesker og bedehuset fikk inn nærmere 26 000 kr. Vi takker alle som bidro med gevinster og alle som møtte fram og gjorde kvelden til en vellykket og sosial sammenkomst. Søndagen etter var det Syng Julen Inn og igjen hadde de som møtte fram en stemningsfull og fin adventsstund sammen. Dessverre var det ikke så mange som en kunne ønske som møtte fram, men de som var tilstede koste seg med sang fra Bjorøyklang, solistene Ole Bjørn Sandahl, Hanne Klippenberg og Aila Worley. -Styret i Bjorøy Bedehus

side 1


Idrettslaget holder koken — her f

Ballgruppe: 2.-3. klasse Det ble en koselig juleavslutning for Ballgruppen for 2. og 3. klasse mandag den 9. desember. Vi koste oss med ballspill, julemusikk, julebrus, pepperkaker og klementiner. Idrettslaget takker for et fint år og ønsker alle barn og foreldre en rolig og fin jul!

Barneklubb på Bedehuset Høstens barneklubb har vært godt besøkt. I snitt har vi ca 8 barn som samles til andakt, sang, lek og kveldsmat på mandager kl. 18.30. En stor takk til barna som kommer og til foreldre som bringer. Vi ønsker store og små en riktig god jul og et velsignet nytt år. Se etter oppslag på skolen og i ditt nabolag om når Barneklubb begynner igjen etter nyttår. Vi ønsker alle velkommen. NB! For informasjon om Barneklubb og andre arragement som foregår på Bjorøy Bedehus kan du besøke vår Facebook side som heter Bjorøy Bedehus. -styret v/Ragnhild Songstad og VivianWorley side 2


fra ballgruppenes juleavslutning

Barnetrim: 3-4 år

Barnetrim: 5-6 år Tekst og foto: Unni Sværen

side 3


Linedance på Gol

Foto: Unni Sværen

Den 25.-27 okt. var vi på Gol for å danse linedance. Dette er en årlig tradisjon (siste helg i okt.), og da er vi 400 dansere som lærer mye nytt og har det artig sammen! En måned senere, fredag den 22. november hadde Bjorøy Linedance en knallkjekk julefest i Løo på Søre med ost/kjeks/vin, dans og pakkeleken. Fotograf: Unni Sværen. Den 12. desember var vi invitert til Foldnes for å danse med dem og spise kaker/drikke kaffe. Det er veldig kjekt å danse sammen med andre klubber. Etter jul starter vi opp igjen med nybegynner kurs mandager mellom 18-19. Videregående kurs fra kl. 19-20:30. Oppstartsdato er den 20. januar. Vel møtt! - Bjorøy Linedance v/Unni Sværen

Kunngjøringer

Som “gammel” håndballspiller har jeg lyst til å bringe denne interessen videre til våre håpefulle små! I samarbeid med idrettslaget har jeg meldt min interesse for å starte opp en håndballgruppe i gymsalen på skolen på nyåret. Jeg ønsker i den forbindelse å sjekke interessen for dette, og håper at de som har barn i aktuell aldersgruppe (1-4 klasse) melder sin interesse her. Ta kontakt på mob: 924 83 833. Kanskje du har en kommende håndballspiller hjemme?

-Siv Merete Horne Bjorøy

BTA - Bjorøy Tyssøy Avis Ca. 6 nummer pr år.

Husk porto for tilsendt avis! Stoff til BTA kan sendes til redaksjonen på epost (btvelforening@gmail.com), eller legges i postkassen til Worley (Bjorøytoppen 16)

Redaktør: Vivian Aalborg Worley tlf. 56320871 epost: vivian.aalborg@gmail.com BTV på internett: www.btvel.com

KUNNGJØRINGER Skal du leie ut, eller har du kanskje en katt som er savnet? Send oss din kunngjøring så tar vi den med i neste nummer av BTA — gratis!

Abonnement: Nils Arne Ekerhovd, tlf. 406 06 366 Bankkontonummer: 3624.20.72922 Utgiver: Bjorøy og Tyssøy Velforening

ANNONSEPRISER pr. år: kr 1000,pr. halvår: kr 500,pr. innrykk: kr 130,-

side 4

BTA #5, 2013  
BTA #5, 2013  
Advertisement