Issuu on Google+

ФЕН ЛИ СИ? Покажи го на Фейсбук страницата на sport.btv.bg

ПРАВИЛА НА ИГРАТА Играта стартира на 15.02.2012 г. и продължава до 15.03.2012 г. (включително). За да се включи в играта, всеки участник трябва да публикува на стената на фен страницата на sport.btv.bg във Фейсбук своя фенска авторска снимка или видео от любимо спортно събитие със задължително негово присъствие в материала. За да бъдат включени в конкурса всички снимки и видеа трябва да бъдат публикувани на стената на фен страницата на sport.btv.bg във Фейсбук. Предложения, публикувани на друго място, няма да участват в конкурса. Първите десет фенски материала събрали най-висок вот (най-голям брой харесвания) в края на играта ще спечелят награди – комплект брандиран футболен екип и спортна шапка. Ще бъдат раздададени 2 поощрителни награди за оригинална снимка и/или видео, които ще бъдат избрани от редакторския екип на sport.btv.bg Няма ограничение относно броя на изпратените материали от един потребител. За участие в конкурса е достатъчно потребителят да изпрати минимум една авторска снимка или видео с негово присъствие в един в периода на играта. Изпращането на повече от един материал в различните дни от конкурса увеличава шанса на потребителите за участие в жребия за наградите.


Предложенията не трябва да съдържат нецензурни и обидни материали. Подобни предложения се премахват от страницата и дисквалифицират от конкурса без предупреждение. Участниците, които публикувайки авторска снимка или видео във фен страницата, заявят желанието си за участие в играта, автоматично приемат «ПРАВИЛА НА ИГРАТА», описани тук. НАГРАДИ Печелившите ще получат допълнителна информация и насоки за получаване на наградите на посочения профил, след като името им бъде обявено на сайта и на фен страницата. Наградите подлежат на данъчно облагане и се декларират. ОРГАНИЗАТОР „БТВ Медиа Груп” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, Район “Триадица”, пл. “България”№1, Административна сграда на НДК. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ „БТВ Медиа Груп” ЕАД запазва правото си да променя датите на началото и края на играта, като същевременно оповести на сайта си за промяната. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Участниците задължително трябва да имат регистрация във Фейсбук, като за контакт с тях ще се използва валиден акаунт. Право на участие нямат служителите на “БТВ Медиа Груп” ЕАД, свързани лица на дружеството и лица, ангажирани в организиране на дейността, роднини по права линия на горепосочените, както и съпругите/съпрузите им. ЛИЧНИ ДАННИ Участниците в играта са съгласни личните им данни да бъдат записани в базата данни на ОРГАНИЗАТОРА и да бъдат използвани от него за бъдещи рекламни дейности (получаване на информация, новини, промоционални обекти, по поща, телефон, електронна поща, кратко съобщение или друг начин) без допълнителни задължения или заплащане. ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА Организаторът не е отговорен и не може да бъде държан отговорен в случай на съдебни искове, свързани с точността на личните данни, подадени от участниците. Организаторът ще връчва награди само на лицата, чийто данни са установени в съответствие с настоящите Правила и при предоставяне на документ за самоличност. Участието в състезанието е свързано с приемане и със задължението за спазване на условията на настоящите Правила. С предоставянето на авторки снимков и видео материали на фен страницата на sport.btv.bg във Фвйсбук, участникът в конкурса дава съгласието си те да бъдат използвани от „БТВ Медиа Груп” ЕАД по всички допустими от Закона за авторското право и сродните му права начини, включително (но не само) да бъдат използвани в програмите на телевизии, собственост на „БТВ Медиа Груп” ЕАД, както и на техните интернет сайтове, за максимално


допустимия от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) срок, на територията на целия свят, както и предоставените снимкови материали да бъдат преработвани и да бъдат използвани изцяло и на части. С публикуването на своята авторска снимка или видео в играта „Фен ли си? Покажи го на Фейсбук страницата на sport.btv.bg‟ участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни права върху снимковия или видео материала, уредил е правата за използването им с всички лица в съответствие с настоящите Правила и приложимото българско законодателство. В случай, че са налице неправомерни действия спрямо гореизброените изисквания, “БТВ Медиа Груп” ЕАД има право да анулира участието на извършителя. Освен предварително обявените награди, организаторът не дължи хонорар или каквото и да е друго заплащане на участниците в играта. “БТВ Медиа Груп” ЕАД запазва правото на промени настоящите правила по всяко време и без предупреждение. При тълкуването на настоящите Правила се прилага законодателството на Република България. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА Настоящите правила ще бъдат на разположение на заинтересованите лица в офиса на “БТВ Медиа Груп” ЕАД, както и на сайта sport.btv.bg и във фен страницата на sport.bv.bg във Фейсбук


Фен ли си?