Page 1

Ngày hội Trao đổi Sách 2013 Sách là kho tàng quý báu của nhân loại. Với mỗi sinh viên, nhiệm vụ đọc sách là thiếu yếu. Sách đem lại cho chúng ta kiến thức, cho ta bài học và cả những định hướng cho tương lai. Hiểu rõ tầm quan trọng của sách, lại thêm hiểu được ý nghĩa của lời dạy: “Sống tiết kiệm” của Bác Hồ vĩ đại, Ngày hội Trao đổi Sách đã được tổ chức và đạt được hiệu quả cao. Với mô hình đổi sách cũ đã học lấy những sách mình cần, Ngày hội Trao đổi Sách đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến tham gia. Tiếp nối thành công những chương trình trước, Ngày hội Trao đổi Sách 2013 được tổ chức vào ngày 20/01/2013. Kết quả đạt được cụ thể như sau: trên 4000 lượt trao đổi, trên 1000 sinh viên tham gia, trên 2500 cuốn sách được trao đổi và tiết kiệm trên 100 triệu đồng. Ngày hội Trao đổi Sách thực sự là một ngày hội ý nghĩa, một ấn tượng khó phai với những bạn sinh viên, với những điều giản dị trong cuộc đời sinh viên của mình.

Đội ngày hội trao đổi sách 2013