Page 1

DGC rezkalne glave www.bts-company.com

BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300

Set DGC rezkalna glava 45째 Promocija

Rezkalna glava za visoko-u~inkovito plansko rezkanje Unikatna oblika glave omogo~a ekonomi~no uporabo dveh tipov plo{~ic SNMU

8 rezilnih robov globina reza do 6 mm

SNMU

Pomiki do 0,5 mm/z. Visoka togost glave

ONMU

16 rezilnih robov globina reza do 3 mm

ONMU

SNMU - priporo~eni parametri obdelave

Lomilci zasnovani za manj{o tvorbo igle Odli~na kakovost obdelane povr{ine ONMU - priporo~eni parametri obdelave

Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.04.14, oz. do razprodaje zaloge.


Set DGC rezkalna glava 45° Set rezkalna glava DGC + paket plo{~ic

Set rezkalna glava DGCM (srednja delitev) + paket plo{~ic

Set rezkalna glava DGCF (fina delitev) + paket plo{~ic

Plo{~ice: SNMU 13T6ANER (8 rezilnih robov) ONMU 05T6ANER (16 rezilnih robov) Lomilci: L - lahka obdelava G - splo{na obdelava H - te`ka obdelava

H

Set DGC ø40 +20 pl. SNMU ali OMNU Test:

+ 349,Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.04.14, oz. do razprodaje zaloge.

Sumitomo dgc 2014 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you