Issuu on Google+

Kemi~ni produkti, ~istila in vzdr`evanje www.bts-company.com

BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300

Industrijski razma{~evalec Zelo u~inkovito ~istilo in razma{~evalec brez klora. Razma{~uje in odstranjuje olja, masti, vosek, umazanijo in druga onesna`enja, ki povzro~ajo okvare. Su{i se brez ostankov in hitro zato ni dolgih zastojev na opremi.

PRIJAZNO OKOLJU

Industry line

Brez klora Odpadek ki vsebuje klor je potrebno uni~iti pri zelo visokih temperaturah nad 1000 째C, sicer nastanejo kancerogeni dioksini. Produkti, ki vsebujejo klor so v Evropi vse bolj problemati~ni in neza`eleni.

500 ml

4,90 CR10321-AD

Za srednje in te`je ne~isto~e. Vsebuje fini granulat iz mehkega lesa, brez peska in fosfatov, pH 6.

2 slojna, 1500 listna

^istilo za roke 30 litrov

art. Tenerela gladka

15,00

Talni nosilec za papirnate brisa~e

Koda: SRB2S1500

39,90 Koda: 4317784243735

2 slojna, 1000 listna

^istilo za roke 10 litrov

art. Elite rebrasta

^istilo za roke 3 litre Kremno ~istilo za srednje in te`je ne~isto~e, brez peska, brez fosfatov, pH nevtralno.

11,50

14,90

Koda: SRBELITE1000

Koda: FF98541020

3 slojna, 500 listna art. Celtex modra

9,00

55,00 Koda: SRNT

^istilo za roke 500 ml

*obseg dobave: stojalo brez papirnate brisa~e

1,80

Koda: SRB3S500

Koda: 4317784006552

Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.12.12, oz. do razprodaje zaloge.

13,90 Koda: 4317784243742


CRC kemi~ni produkti, za industrijsko vzdr`evanje www.bts-company.com

BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300

3-36 Protikorozijska za{~ita in mazanje Vse v enem: mazivo, protokorozivno sredstvo, ~istilo

Industry line

Uporaba: - za{~ita meril - povr{ine stroja - vija~ne zveze - zobniki - klju~avnice itd.

il za{~ita mer

5 litrov

29,90 CR10114-AA

500 ml

3,89 CR10110-AG

Industry line

Zelo u~inkovit pri ponavljajo~ih gibih ali pri pogostih zagonih motorja. Izpodriva vlago, dobro {~iti proti koroziji in ~isti. Dobro se vpija in pomaga pri deblokadi navojev ali sprijetih kovinskih povr{in.

5 litrov

28,90 CR10052-AA

Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.12.12, oz. do razprodaje zaloge.

400 ml

3,79 CR30337-AA


CRC kemicna sredstva