Page 1

www.BTPS.si

BANKA TURISTIト君IH PRILOナスNOSTI SLOVENIJE


BANKA TURISTIČNIH PRILOŽNOSTI SLOVENIJE (BTPS) je projekt Slovenske turistične organizacije, Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo in Fakultete za turistične študije Portorož - Turistice. Glavni cilj BTPS je pospeševanje nadzorovanega pretoka informacij o obetavnih turističnih zamislih z namenom, da se srečajo pravi ljudje in prava sredstva za uresničitev teh zamisli. BTPS AKTIVNOSTI IN UKREPI SO NAMENJENI TAKO TURISTIČNIM PODJETJEM KOT TUDI POSAMEZNIKOM.

Koristi za ponudnike turisticnih storitev

MREŽENJE - BTPS omogoča izmenjavo idej in energij za uresničevanje turističnih zamisli. Registrirani uporabniki lahko oddajo svojo zamisel in zanjo poiščejo ustrezne finančne, materialne ali svetovalne spodbude. SEJALEC - BTPS koordinira vsakoletni razpis za nagrado Sejalec, ki jo Slovenska turistična organizacija podeljuje najbolj inovativnim turističnih proizvodom in storitvam v Sloveniji. SNOVALEC - BTPS   koordinira vsakoletni razpis za finančno spodbudo Snovalec, ki jo Direktorat za turizem podari za uresničitev najbolj izvirnih zamisli za nove turistične proizvode in storitve. IZZIVI - BTPS podjetjem omogoča, da širši javnosti predstavijo izzive, s katerimi se dnevno soočajo, in jo povabijo k reševanju teh izzivov.


Koristi za posameznike POLOGI - BTPS registriranim uporabnikom omogoča oddajanje pologov, tj. zamisli za nove turistične proizvode in storitve, s katerimi lahko posamezniki pritegnejo potencialne investitorje. NAGRAJENA PONUDBA - s Sejalcem in Snovalcem nagrajeni turistični proizvodi in storitve končnim uporabnikom (turistom) predstavljajo kažipot pri odločanju za inovativna slovenska turistična doživetja. INOVATIVNA SLOVENSKA POTEPANJA - na voljo je serija turističnih paketov, ki so povezali nagrajene sejalce in snovalce. BTPS BLOG - tuji partnerji projekta BTPS pišejo blog, v katerem poročajo o svoji inovativni slovenski turistični izkušnji.


BT PS nagrade in priznanja:

Mednarodno priznanje Svetovne turistične organizacije UNWTO Ulysses za posebne in inovativne turistične dosežke,

primer dobre prakse v Evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti, tretje mesto v kategoriji inovativnih storitev inovatorjev, raziskovalnih inštitucij in mladih na 5. slovenskem forumu inovacij.

Fotografije: T. Kostanjšek, Koren Sports, arhiv Dvor Jezeršek, M. Močivnik, www.revija-vino.si, arhiv Hostel Celica

Profile for Banka Turističnih Priložnosti Slovenije

BTPS brošura  

Nova brošura Banke turističnih priložnosti Slovenije.

BTPS brošura  

Nova brošura Banke turističnih priložnosti Slovenije.

Profile for btps
Advertisement