BThaber 1224. Sayı

Page 4

4

BThaber

ANKARA

10 - 16 HAZİRAN 2019

‘Engelsiz Dijital Dünya’ yaşamın her alanını erişilebilir kılmak istiyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği’nin 19 Haziran tarihinde düzenleyeceği ‘Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu – Engelsiz Dijital Dünya’ etkinliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, tüm paydaşlara çağrıda bulundu. Mikrodan makro seviyeye doğru süregelen dijitalleşme serüvenini bireyden topluma, son kullanıcıdan şirketlere kadar geniş bir perspektifte ele almak gerekiyor. Dijitalleşme, çarpan etkisiyle beraber dünyada olduğu gibi ülkemizde de

hayatın her alanına nüfuz etmiş durumda. Dolayısıyla dijital dönüşüm ile verimlilik artmakta, iş hacimleri büyüyüp öğrenme hızlanmakta. Diğer yandan da bilgiye erişim güçleniyor, istihdam alanları yaratılıyor ve hayat kolaylaşıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Dünyada farklı özelliklere sahip engelli ve yaşlı bireylerin, teknolojiden günlük hayatın içinde yararlanabilmeleri, özellikle de eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamda önemli rol oynamakta. Gelişen teknoloji, bilişim ve dijital yenilikler engelli ve yaşlı bireylerin yaşama dâhil olmalarını, iletişimlerini,

sosyal hayata katılımlarını, bağımsız yaşam becerilerini ve hareketliliklerini arttırarak bireyin insan onuruna yakışır yaşamını desteklemekte. Hareket kısıtlılığı olan bireyler evlerinden bilgisayar ve internet kullanımıyla; öğrenebilmekte, çalışabilmekte, hizmetlere ulaşabilmekte ve sosyal etkileşime sahip bağlantılar aracılığıyla da arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurabilmekteler. e-Ticaret, e-Devlet, ulaşım, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri ve kültürel hayata yönelik uygulamalar ve hizmetlere de erişebilmekteler.” Bu gelişmelerin yaşlı ve engelli bireyler için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler

bulunması, entegre ve kişiselleştirilmiş inovasyon çözümleriyle gelişen teknolojinin günlük hayatımıza giderek dâhil olması sonucunu ortaya çıkardığına vurgu yapan Koç, “Engelli ve yaşlı bireylerin yeteneklerini açığa çıkarmak, geliştirmek, aktif iş yaşamına katılımlarını sağlamak, tüm yaşam döngüsünün içinde yaşamın her alanını erişilebilir kılmak ve ihtiyaç duydukları her bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla sektörün, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin kısaca tüm paydaşların katılımıyla ‘Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu ’düzenlenecektir” açıklamasını yaptı.

Dijital dönüşüm seferberliği içerisindeyiz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde ve Netaş sponsorluğuda, 24 Mayıs tarihinde düzenlenen iftar programı bilişim dünyasını bir araya getirdi. Programın açılışında BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Netaş’ın bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 50 yılı aşkın süredir yaptığı yenilikçi çözümlere dikkat çekerek şunları kaydetti: “Güçlü bir ülke olmak adına bilişim ve haberleşme sektörünün gelişimini önemli bir önceliğimiz olarak görüyoruz. Bilhassa

teknoloji alanında yerli ve milli üretim yapmayı kendimize şiar edindik. Biliyorsunuz ki bu noktada tüm ülkelerle aynı zamanda geçmeyi hedeflediğimiz 5G teknolojisinin, yerli ve milli imkânlarla üretilmesi noktasında en önemli destekçilerimizden ve paydaşlarımızdan biri de Netaş firmasıdır.” Günümüzün dünyasının alfabesi; yazılım ve kodlama diyen Karagözoğlu, “Yeni dünya düzenine adapte olabilmek için kodlamanın bilinmesi şart. Bu dönemi ileriye gençler taşıyacaklar. Bunun

için de yeniliklere açık olma, düşünme, araştırma, sorgulama ve risk alma gibi hasletlere sahip olmak gerekiyor” açıklamasını yaptı. Kurumlara yol arkadaşlığı yapıyoruz Netaş CEO’su C. Müjdat Altay da “Teknolojinin tüm hayatımızı daha önce benzeri görülmemiş bir hızla değiştirdiği bir dönemde, ülkemizi gelecek nesillere hayal edebildiğimiz en iyi haliyle hazırlamak durumundayız. Ülkemizin çok önemli dijital

dönüşüm projelerine imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Son yıllarda, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan spora, enerjiden ticarete, adalet sistemimizden kültüre, savunmadan turizme kadar toplu bir dijital dönüşüm seferberliği içerisindeyiz. İşte bizler de bu dönüşüm çalışmalarında kurumlarımıza yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu keyifli ve uzun yolda yaratacağımız ortak akıl ile ülkemizi hep birlikte çok iyi yerlere taşıyacağımıza gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Savunma sanayi otonom teknolojilerine yoğunlaşıyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 23 Mayıs tarihinde ATO’da ‘Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak’ temasıyla düzenlediği ‘12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İsmail Demir, milli teknoloji hamlesinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini vurgulayarak

otonom sistemlerin artan öneminin altını çizdi ve “İnsansız sistemler; savunmanın da en önemli konularından” dedi. İnsanlığı bekleyen en önemli ve çalışma hayatı açısından en etkili konunun otonom teknolojilerin hızla yayılması ve dijital çağda bunların birbirleriyle etkileşimi olacağını kaydeden Demir, çalışma hayatında politikaların belirlenmesinde bu konudaki eğilimlerin önemli rol

oynayacağını dile getirdi. Demir, böyle bir ortamda bazı işler yok olurken yeni iş alanlarının ortaya çıkacağını vurguladı ve 10 yıl önce hayatımızda olmayan; ‘Robot Çalışan Hakları’, ‘Ortak Finansman’, ‘Sosyal Girişimcilik’ gibi tanımların daha da önem kazanacağının altını çizdi. SSB ‘Vizyoner Genç Projesi'ni hayata geçirdi Gençlerle buluşma noktasının

da dijital dünya olacağına dikkat çeken Demir, SSB olarak bu amaçla; bir kariyer portalı olarak da işlev gören ‘Vizyoner Genç Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Savunma sanayisinin bugün teknolojinin lokomotifi konumunda olduğunu belirten Demir, “Bu durumun devam edip etmeyeceği, enerji ve sağlık alanındaki bazı faaliyetlere bağlı. Yoksa enerji ve sağlık mı daha öne geçecek?” sorusunu yöneltti.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.