Issuu on Google+

CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA


PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? Balanç energètic de Catalunya

Consum d’energia final a Catalunya, any 2016 Font: ICAEN

42,3%

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Transport

Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat

5.492,9 ktep

El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

27,3%

Què és el CEEC? Objectius estratègics

Indústria

Qui som?

3.540,4 ktep

Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci

100

Consum d’Energia Primària

Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement

100

Col·laboració

Unitats estalviades

Competitivitat

al punt de consum

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

72

Energia disponible

per al consum final

=

60

15,1%

final

1.964,6 ktep

Consum

167

Unitats estalviades al punt de generació

Domèstic

12,2%

Serveis 1.584,6 ktep

3,1% Primari

408,4 ktep


PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? L’eficiència energètica és una prioritat

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

Canvi climàtic

Dependència energètica

“Cal impedir que l’augment de la temperatura mitjana del planeta pel canvi climàtic a final de segle superi els dos graus pel que fa als nivells preindustrials.”

exterior

(Cimera de Paris, 2016)

“El preu de l’energia per a les indústries espanyoles ha augmentat en els últims quinze anys un 19% més que el preu dels productes que ofereixen”. (Càtedra Orkestra. Universitat de Deusto. 2016)

Evergreen Solutions Competitivitat econòmica yo u r caproximadament o mpany tag l ine Només el 4% de l’energia consumida a Catalunya és produïda en el territori

(font: Generalitat de Catalunya, 2008)


PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? El dilema de l’energia

LA GESTIÓ DE L’ENERGIA ÉS CLAU PER ABORDAR EL DILEMA ENERGÈTIC

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

Previsions x 2

Demanda d’energia elèctrica l’any 2030 Demanda d’energia l’any 2050 Font: AIE 2008

Necessitats : 2 Emissions de CO2 l’any 2050 Per evitar cnvis climàtics dràstic Font: IPCC 2007


QUÈ ÉS EL CEEC? El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2008 que agrupa a les empreses que en les seves activitats ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica adreçats als diferents sectors d’actvitat.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

FORMACIÓ

EDIFICIS

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

INDÚSTRIA

TERCIARI MOBILITAT


QUÈ ÉS EL CEEC? Quins són els nostres objectius estratègics?

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

• Innovació col·laborativa • Potenciació del negoci als nostres associats • Ser referent en eficiència energètica i sostenibilitat • Serveis als associats • Gestió eficient


Som més de 120 associats que integren la cadena de valor de l’eficiència energètica.

Els associats

Control i

CONSUM

Auditoria

CEEC

Administració Pública

automatismes APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

Equipaments

Mobilitat

Béns d’Equip

Serveis

Energètics Manteniment Energia

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

DISTRIBUCIÓ

SPORT

Òrgans de govern

Enginyeria

TIC Consultoria

YA

Cadena de valor

Construcció

N TRA

Qui som?

CA UN

Objectius estratègics

CA DE

Serveis

Arquitectura

El dilema de l’energia

Què és el CEEC?

GENERACIÓ

Instal·lació

Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat

EL CLÚSTER

R E T S

F E ’ D

L TA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CL Ú

QUI SOM?

E N A I ERGÈ C N È I TI IC


QUI SOM?

FACTURACIÓ GLOBAL:

NÚMERO DE SOCIS: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat

120

> 11.000 MILIONS D’EUROS

FACTURACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

NOMBRE DE TREBALLADORS:

> 2.000 MILIONS D’EUROS

11.000

El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Administracions públiques

Què és el CEEC? Objectius estratègics

Associacions empresarials

Altres

Comercialitzadora

Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement

Fabricant

Enginyeria

Consultoria

Constructora

Instal·ladora

Certificadora

Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

Centre de recerca

Centre tecnològic

Gabinet jurídic

Entitats de finançamnt

Centres de formació

Mantenidora


ÒRGANS DE GOVERN

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR


¿QUI SOM? Més de 120 associats SOCIS FUNDADORS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat

SOCIS NUMERARIS

El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

SOCIS COL·LABORADORS


¿QUI SOM? Més de 120 associats SOCIS COL·LABORADORS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

SOCIS EMPRENEDORS


COM HO FEM? Objectius: major competitivitat del sector, foment del negoci i innovació col·laborativa

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

clúster

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes


COM HO FEM? Impulsant el negoci

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

clúster

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes


COM HO FEM? Donant visibilitat

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

VISIBILITAT

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

clúster

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals


COM HO FEM? Afavorint les relacions empresarials

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

NETWORKING

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

clúster

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

VISIBILITAT


COM HO FEM? Fomentant la innovació

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

NETWORKING

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació

clúster

Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

INNOVACIÓ

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

VISIBILITAT


COM HO FEM? Generant coneixement

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

NETWORKING

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació

clúster

Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

VISIBILITAT

INNOVACIÓ

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

CONEIXEMENT


COM HO FEM? Facilitant la col·laboració

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

NETWORKING

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació

clúster

Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

VISIBILITAT

INNOVACIÓ

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

COL·LABORACIÓ

CONEIXEMENT


COM HO FEM?

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

Col·laboració

Serveis

entre associats

als associats

Desenvolupament de negoci Emprenedoria

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor

Pols d’Innovació

Eficiència Energètica

Base de dades

Recerca

Internacionalització

Finançament

Taulell d’anuncis

Actualització normativa Informació licitacions

Estudis i informes

Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC

NEGOCI

NETWORKING

Com ho fem? Negoci

Projectes

Visibilitat Relacions empresarials Innovació

clúster

Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

VISIBILITAT

INNOVACIÓ

Projectes europeus

Projectes interns

Projectes de mercat

Projectes transversals

COL·LABORACIÓ

CONEIXEMENT


EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? Potenciem la col·laboració entre associats

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

SERVEIS PÚBLICS

EDIFICIS

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

INDÚSTRIA

FORMACIÓ MOBILITAT


EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? El CEEC desenvolupa les activitats definides en les línies estratègiques definides en seu Pla Estratègic en els àmbits següents:

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER

POTENCIEM LA VISIBILITAT I EL CONEIXEMENT DELS ASSOCIATS I DEL SECTOR • • • •

Participació en events Realització d’estudis Desenvolupament d’estudis de mercat Proveïm avantatges per accedir a la formació dels principals centres de coneixement

CREEM ACCÉS A NOVES OPORTUNITATS • Facilitació la internacionalització i posicionament global • Afavoriment del coneixement i les relacions entre empreses per tal d’augmentar la cooperació. • Realització de workshops amb sectors demanda

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci

FACILITEM LA INNOVACIÓ • Accés a instruments i finançament • Desenvolupament de projectes colaboratius

Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

ACCIÓ REPRESENTATIVA • Colaborem amb les administracions i agents d’entorn

IMPULSEM LA REFLEXIÓ I CANVI ESTRATÈGIC • Promoció del debat i intercanvi de coneixement a nivell de tota la cadena de valor


EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

EL CLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat

EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR


L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR!

www.clustereficiencia.cat @clusterEE


Presentacio corporativa CEEC