Page 1


PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? Balanç energètic de Catalunya

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

Consum d’energia final a Catalunya, any 2016 Font: ICAEN


PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? L’eficiència energètica és una prioritat.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

CANVI CLIMÀTIC “Cal impedir que l’augment de la temperatura mitjana del planeta pel canvi climàtic a final de segle superi els dos graus pel que fa als nivells preindustrials.” (Cimera de Paris, 2016)

DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA EXTERIOR “El preu de l’energia per a les indústries espanyoles ha augmentat en els últims quinze anys un 19% més que el preu dels productes que ofereixen”. (Càtedra Orkestra. Universitat de Deusto. 2016)

COMPETITIVITAT ECONÒMICA Només aproximadament el 4% de l’energia consumida a Catalunya és produïda en el territori (font: Generalitat de Catalunya, 2008)


PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? El dilema de l’energia

LA GESTIÓ DE L’ENERGIA ÉS CLAU PER ABORDAR EL DILEMA ENERGÈTIC

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

PREVISIONS X 2 Demanda d’energia elèctrica l’any 2030 Demanda d’energia l’any 2050 Font: AIE 2008

NECESSITATS : 2 Emissions de CO2 l’any 2050 Per evitar cnvis climàtics dràstic Font: IPCC 2007


QUÈ ÉS EL CEEC?

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2008 que agrupa a les empreses que en les seves activitats ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica adreçats als diferents sectors d’actvitat.


QUÈ ÉS EL CEEC? Quins són els nostres objectius estratègics?

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat

• Innovació col·laborativa

El dilema de l’energia

El CLLÚSTER

• Potenciació del negoci als nostres associats

Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som?

• Ser referent en eficiència energètica i sostenibilitat

Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

• Serveis als associats • Gestió eficient


QUI SOM?

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

Som més de 120 associats que integren la cadena de valor de l’eficiència energètica.


QUI SOM?

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

NÚMERO DE SOCIS: 120 FACTURACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: > 2.000 MILIONS D’EUROS

FACTURACIÓ GLOBAL: > 11.000 MILIONS D’EUROS NOMBRE DE TREBALLADORS: 11.000


ÒRGANS DE GOVERN

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR


QUI SOM? Més de 120 associats

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR


QUI SOM? Més de 120 associats

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR


COM HO FEM? SERVEIS ALS ASSOCIATS • Base de dades • Internacionalització • Taulell d’anuncis • Estudis i informes • Recerca • Finançament • Actualització normativa • Informació licitacions

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics

COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIATS • Desenvolupament de negoci • Emprenedoria • Pols d’Innovació

Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

NEGOCI

NETWORKING

VISIBILITAT

INNOVACIÓ

COL·LABORACIÓ

CONEIXEMENT

PROJECTES CLÚSTER • Projectes europeus • Projectes de mercat • Projectes interns • Projectes transversals


EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? Potenciem la col·laboració entre associats

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR


EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? El CEEC desenvolupa les activitats definides en les línies estratègiques definides en seu Pla Estratègic en els àmbits següents: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

POTENCIEM LA VISIBILITAT I EL CONEIXEMENT DELS ASSOCIATS I DEL SECTOR • • •

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som?

Participació en events Realització d’estudis Desenvolupament d’estudis de mercat Proveïm avantatges per accedir a la formació dels principals centres de coneixement

CREEM ACCÉS A NOVES OPORTUNITATS •

• •

Facilitació la internacionalització i posicionament global Afavoriment del coneixement i les relacions entre empreses per tal d’augmentar la cooperació. Realització de workshops amb sectors demanda

Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

FACILITEM LA INNOVACIÓ • Accés a instruments i finançament • Desenvolupament de projectes colaboratius

ACCIÓ REPRESENTATIVA • Colaborem amb les administracions i agents d’entorn

IMPULSEM LA REFLEXIÓ I CANVI ESTRATÈGIC • Promoció del debat i intercanvi de coneixement a nivell de tota la adena de valor


EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Balanç energètic de Catalunya

L’eficiència energètica és una prioritat El dilema de l’energia

El CLLÚSTER Què és el CEEC? Objectius estratègics Qui som? Cadena de valor Òrgans de govern Els associats

APORTACIONS DEL CEEC Com ho fem? Negoci Visibilitat Relacions empresarials Innovació Coneixement Col·laboració Competitivitat EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR

VISUALITZA EL VÍDEO


INICI

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR!

Presentacio corporativa CEEC  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you