Page 1

Foto: Scanpix

Guide

Maj 2014 - Se flere guider p책 bt.dk/plus og b.dk/plus

1si9der

S책dan f책r du et godt liv efter

skilsmissen


Sådan får du et godt liv efter skilsmissen INDHOLD: 60 procent får det bedre efter bruddet......................................4 GUIDE: Sådan får du det bedre efter skilsmissen.........5-11 Sådan bliver du en af dem der får det bedre...............11-17 Din nye identitet.................................................................................17-18

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus og www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.

2


3


60 procent får det bedre efter bruddet

Af Mette Haulund Hinnerskov www.skilsmisseraad.dk

De fleste forbinder skilsmisse med en stor sorg og et personligt nederlag, men alligevel oplever 6 ud af 10, at de får det bedre efter en skilsmisse. Mange undrer sig, for hvordan kan det lade sig gøre at få det godt igen, når skilsmissen samtidig er en stor sorg, men det er der helt naturlige forklaringer på. Når parforholdet og kærligheden til hinanden har været fraværende i adskillige år inden skilsmissen, har begge parter oplevet en frustration, en frygt for fremtiden og en tomhed, som absolut ikke er rar. Samtidig har der ofte været et utal af skænderier. Og de

4

mange negative og ulykkelige tanker om parforholdet har fyldt så meget, at man ikke kan huske, hvornår man sidst for alvor har været glad. Efter en skilsmisse kan man - på trods af sorgen over det forliste forhold - opleve, at man blomstrer op, finder tilbage til sin naturlige personlighed, bliver gladere og mere bevidst om, hvordan livet skal leves. Ikke mindst vil man med det forliste ægteskab in mente være meget bevidst om, hvordan man i et nyt parforhold skal bidrage for at bevare kærligheden. Det betyder ikke, at sorgen over skilsmissen ikke er nærværende, men blot at man ikke lader den overskygge de gode ting i livet. Når 4 ud af 10 oplever at få det værre efter en skilsmisse, er det selvfølgelig vigtigt at forholde sig til, hvordan man så vidt mulig sikrer sig ikke at ende i den kategori – og det får du muligheden for, i denne guide.


GUIDE :

Sådan får du det bedre efter skilsmissen

Selvom alle skilsmisser er forskellige, så er følelserne omkring en skilsmisse ret ens. Langt størstedelen, der oplever en skilsmisse, oplever år inden skilsmisse med mange tanker og bekymringer om fremtiden. Der opstår en stor afstand til ens partner og en indædt kamp for at finde tilbage til nogle kærlige følelser, lysten til at være sammen, behovet for at dele tanker og følelser og ikke mindst en kamp for at undgå de mange diskussioner og skænderier om stort og småt. Når skilsmissen er en realitet, og den er kommet lidt på afstand, oplever mange at få det bedre. Og det er der gode grunde til: 5


De 5 Vigtigste grunde til at 6 ud af 10 får det bedre efter en skilsmisse 1 Der opstår en lettelse over, at man ikke længere har en svær dagligdag. Det er meget hårdt at kæmpe for parforholdet og opleve, at det ikke går, som det skal, samtidig med at man skal have dagligdagen til at fungere. Så alene lettelsen, over at det stopper, gør en stor forskel.

2 Man kan slappe af i ens eget hjem.

Når man hele tiden er på vagt, skal tænke over hvad og hvordan man kommunikerer, tænke over, hvordan ens adfærd påvirker den anden og parforholdet, så kan man ikke slappe af. Når man får sit eget hjem, er der mulighed for at skabe en ny base, hvor der er plads til at være sig selv og slappe af.

3 Man oplever ikke ensomheden uden at være alene.

Det er vanvittigt frustrerende at føle sig ensom sammen med et menneske, man tidligere har haft en helt speciel nærhed til. Det er langt lettere at føle sig ensom, når man er alene og har muligheden for at skabe en ny tosomhed, eller en nær kontakt med venner og familie, når man ønsker det.

4 Man oplever en bevidsthed om, hvem man selv er, og hvad man vil

med livet. Selvom kriser gør ondt, så lærer man også en helt masse om sig selv. Man finder ud af, hvilke grænser man har, hvilke ting der er vigtige i livet, hvordan tiden skal prioriteres fremadrettet, og hvor vigtigt det er at fokusere på at kæmpe for det, man har kært. Den nye viden kan bruges til at skabe nyt indhold i livet, på en måde som i høj grad påvirker lykkefølelsen.

5 Der opstår nye muligheder, og en personlig frihed.

Med en skilsmisse følger også en personlig frihed. Der er ikke længere et andet menneske, man skal tage hensyn til, og som regel har man også nogle dage, hvor børnene er hos ens eks. Det giver nogle muligheder, som man i årene forud, med mindre børn, og en konstant strøm af dagligdags gøremål, fritidsaktiviteter m.v. knap turde drømme. Efter skilsmissen er de ‘egoist-dage’ en helt naturlig del af livet, og det giver en enorm personlig frihed til at nå nogle nye mål. Kilde: www.skilsmisseraad.dk 6


Vil du have mere viden til tiden før, under og efter en skilsmisse, så find den på skilsmisseraad.dk, hvor du udover viden kan finde konkrete værktøjer, downloade opgaver, debattere med ligestillede og ikke mindst bestille personlig rådgivning, hvis du har brug for det.

7


6 konkrete ting du skal UNDGÅ

En skilsmisse kan selvfølgelig også føre til alt andet end lykke, specielt hvis man lader skilsmissen være afgørende for resten af livet, eller hvis skilsmissen bliver så konfliktfyldt, at det nærmest er umuligt ikke at blive helt ødelagt over det.

bedre efter en skilsmisse. Hvis du ønsker at få det bedste ud af livet, så er det derfor nødvendigt at tage ansvar for at komme ud af sorgen, lære af skilsmissen og gøre dit til at få det godt igen.

Det kan måske lyde hårdt, og selvfølgelig skal der være plads til at sørge, men alt med måde – primært hvis man ønsker at blive en ud af de 60 %, der oplever at få det

For at minimere risikoen for at ødelægge fremtiden er der 6 helt konkrete ting, du skal undgå:

At tale negativt om fortiden. Når der er talt om, hvorfor skilsmissen er en realitet, gavner det intet at tale negativt om fortiden. Jo flere negative tanker, jo mere indebrænd bliver du. 8


At fokusere på din eks’ mindre positive sider. Det samme gør sig gældende i forhold til din eks. Jo mere du fokuserer på de negative sider, jo flere ressourcer bruger du på at være irriteret og sur, ligesom du nemt kan føle dig berettiget til at ‘give igen’. Det er vigtigt at huske på, at den der er negativ og bevidst eller ubevidst lægger op til konflikt, er den, der får den dårligste fremtid – det er ikke den der forsøges ramt, som kan have en helt anden tilgang og ikke bliver ramt som ønsket. At påtage dig offerrollen. For hvert år der går med sorg og negative tanker, hvor du påtager dig en offerrolle og lader skilsmissen være skyld i, øges risikoen for at havne i en livslang offerrolle markant.

9


At indgå aftaler om børn og bodeling, der ikke er rimelige for begge parter. Risikoen for konflikt øges markant, hvis der ikke er indgået aftaler indenfor de første 4-8 uger efter beslutningen om en skilsmisse. Hvis aftalerne ikke er rimelige for begge parter, vil den part, der ikke føler sig rimelig behandlet, have grundlag for at starte konflikter, der tager udgangspunkt i negative tanker om aftalerne, men som lige så vel kan være konflikter af anden karakter. At binde dig for hårdt økonomisk. Hvis du ikke har et økonomisk overblik lige efter skilsmissen, så vent med at påtage dig for mange faste udgifter. Kommer du til at sidde økonomisk stramt, eller får du ikke overblikket over din økonomi, så kan det være meget svært at komme godt videre. At fokusere på savnet af børnene, når de ikke er hos dig. Ja det kan være enormt hårdt at aflevere børnene hos din eks, men det er en konsekvens af skilsmissen, og det ville være synd for børnene, hvis de ikke havde kontakt med begge forældre. Jo mere du fokuserer på, at det er hårdt at undvære, jo sværere bliver det at aflevere, og jo mindre får du ud af dagene uden børnene.

10


Sådan bliver du en af dem, der får det bedre Hvis du har læst artiklen ‘6 konkrete ting du skal undgå’, så ved du nu, hvad du i hvert fald ikke skal gøre. Nu handler det så om, hvad du rent faktisk skal gøre. Sorgen over skilsmissen kan ikke forceres, og det er vigtigt at få den bearbejdet. Det første du skal gøre er at forstå og acceptere skilsmissen. Det er nemlig sådan, at accepten for beslutningen om skilsmissen er afgørende for, at du kommer godt igennem din skilsmisse og videre i livet på bedste vis. Uanset om du er den, der har taget beslutningen om skilsmissen, eller du er den, der er blevet forladt, så acceptér skilsmissen, når der ikke længere fra begge parters side er en tro på, at ægteskabet står til at redde. Accept Når du har accepteret skilsmissen, så skal du arbejde på også at forstå den og tage ansvar. Og lad mig slå fast, at selvom du eventuelt har oplevet, at der er utroskab med inde i beslutningen omkring skilsmissen, så skal du alligevel både forstå og tage ansvar for det, der skete i dit ægteskab. Utroskab er ikke årsagen til en skilsmisse. År sagen skal findes i dit ægteskab - i relationen mellem dig og din partner. Utroskab er med til at komplicere -

11


skilsmissen, men det kan aldrig være årsagen. Når der er utroskab involveret, har den utro part manglet nærvær, intimitet, forståelse, spænding og / eller sex – og de behov var I to, der havde ansvaret for.

gangbroen er uhyggelig og svær for begge parter, men når man er den, der er gået ud på broen først, så har man et forspring, som er svær at bemærke, for den der bliver forladt og mod sin vilje bliver kastet ud på gangbroen.

Sorgprocessen Det er vigtigt at forstå, at sorgprocessen er ens for begge parter, uanset om man er den, der har taget beslutningen, eller man er den, der bliver forladt. Se sorgprocessen som en lang gangbro mellem to træer. Det første store sunde træ er dit ægteskab, da I begge havde det godt. Det andet store sunde træ, er det liv I begge to kommer over til efter skilsmissen, hvis I formår at håndtere gangen over broen på en ordentlig måde.

Ofte har man bevæget sig på gangbroen i flere år, inden man trækker den anden part med ud på broen og siger højt, at man overvejer skilsmisse. Hvis du hele tiden tænker på, at turen over gangbroen er lige lang for jer begge to, så er det nemmere at bevare respekten for den, der har taget beslutningen. For det er hårdt for begge parter, selvom den, der har taget beslutningen, nemt kan komme til at fremstå som om, at han eller hun næsten er ovre ved det store sunde træ, som symboliserer det gode liv efter skilsmissen.

Den, der tager beslutningen om en skilsmisse har bevæget sig ud på gangbroen lang tid før den, der bliver forladt. Han eller hun, der har taget beslutningen havde det dårligt i ægteskabet og gik derud, hvor tvivlen om fremtiden opstod. Ofte med mikroskopiske skridt har vedkommende bevæget sig længere og længere ud. Nogle gange har han eller hun været heldig og er gået 5 skridt tilbage mod det gode sunde træ som symboliserer det gode ægteskab, men er så gået videre over mod træet, der symboliserer fremtid uden ægtefællen. Måske er den, der bliver forladt, også gået ud på gangbroen, men er bare ikke kommet nær så langt, som den, der tager beslutningen. Turen på 12

Et fælles ansvar Altså ligger der et ansvar hos begge parter. Men selvom man kan hjælpe hinanden videre mod det sunde træ efter skilsmissen, så ligger der også et stort og måske tungt arbejde hos den enkelte for at komme helt i mål. Så af flere grunde er det nødvendigt at arbejde med ansvaret og forståelsen. For at gøre det, kan du spørge dig selv:


SPØRG DIG SELV 1. Hvad var det, der ikke fungerede? 2. Hvilke behov blev ikke opfyldt?

3. Hvad skulle du have gjort anderledes? 4. Hvad skal du lære af det skete, så du ikke tager dewt med ind i et eventuelt

13


Har du stadigvæk svært ved at tage et medansvar, så start forfra med spørgsmålene indtil du har nogle svar, der giver dig forståelsen. Det er helt sikkert, at du har et medansvar, så stop op nu og arbejd på spørgsmålene, indtil du har svarene.

Rimelighed Når rimelighed skal være en del af dit mindset, kan du spørge dig selv:

Det praktiske Når du både har accepteret, forstået og taget et medansvar, så skal du i gang med at kigge på, hvordan du rent praktisk kommer videre. Det kan være ualmindeligt svært at overskue de mange praktiske ting, samtidig med at følelserne er i kog, og tæppet er revet væk under dig, men tænk på, at en forudsætning for at komme både fysisk og mentalt videre i dit liv er, at indgå rimelige aftaler om både bodeling og børn.

1. Er min reaktion rimelig?

14

SPØRG DIG SELV

2. Er mine krav rimelige for begge parter? 3. Hvad kan jeg med rimelighed forlange?


Hvis du kan kigge dig selv i spejlet og sige, at din adfærd er rimelig for begge parter, så har du nået endnu en milepæl for at komme bedst muligt videre efter din skilsmisse. Fra ’vi’ til ’jeg’ En skilsmisse sidestilles med andre store livssorger som dødsfald og svær sygdom. Du har gennem hele dit ægteskab haft en ‘vi-identitet’, som nu skal erstattes af en ‘jeg-identitet’. For hvem er du egentlig nu? Med hvilke øjne skal du se på dig selv? Som single? Som enlig forælder? Som ekspartner? Eller som dig? … og hvis det er som dig, ja hvem er du så?

Du skal til at overveje, hvad du gerne vil bruge dit liv på: Hvordan vil du indrette dit nye hjem? Hvad med økonomien, hvordan skal du klare den? Hvordan skal du forholde dig til din eks? Skal du med tiden have en ny partner, og hvad skal personen i så fald indeholde? Spørgsmålene er mange, og den eneste der kan finde svarene er dig.

Hvad er det, der gør mest ondt? Find nu ud af, hvad det er, der gør mest ondt? Mærk efter: Hvad smerter dig mest? At du mister den person, du troede, du skulle blive gammel med? At dine børn nu skal vokse op i en splittet familie? At du skal starte et nyt liv? At du er bange for at være alene? Eller noget helt andet. Husk at det kun er dig, der kan finde svaret. Når du har svaret på det, skal du finde dit svar på, hvad der er fordelene ved fremtiden? Lad dig ikke holde tilbage med tankerne om fremtiden. Det gør dig f.eks. ikke til en dårligere forælder, hvis du tænker at det bliver helt rart med lidt børnefri engang imellem, eller at du nu helt selv kan opdrage børnene, når de er hos dig. Måske er en af fordelene også, at du nu i en voksen alder, kan finde en ny partner, som indeholder lige netop de ting, der er de vigtigste værdier for dig, i dit voksenliv. 15


Hvad vil du undgå? Forhold dig dernæst til, hvordan du får den bedst mulige skilsmisse? Hvis det er svært, så start med at spørge dig selv om, hvad du for alt i verden vil undgå. Ud fra de svar, kan du så finde ud af, hvordan du får den bedste skilsmisse. Find ud af, hvordan du vil bidrage til samarbejde og kommuni

16

kation omkring børnene og hvad du kan gøre for at undgå konflikter? Gem din stædighed og stolthed lidt af vejen, og tænk over, hvordan du bedst undgår at konflikter opstår.


Din [nye] identitet Når du har gjort dig ovennævnte overvejelser, er du klar til at bruge tid på din nye identitet og det gør du med spørgsmålene: 1 - Hvilke personlige egenskaber har du? 2 - Hvad skal dit liv indeholde – og hvad kan du gøre for at få det indhold i dit liv? 3 - Hvordan vil du bevare fokus på det positive? 4 - Hvad vil du gøre for at skabe den fremtid du drømmer om? 5 - Hvordan vil du holde fokus på, at dit liv er dit ansvar? Tænk stort. Lad dig ikke begrænse af dig selv, men drøm om lige nøjagtigt det DU vil.

17


Skriv gerne dagbog, så du kan se, at du er på vej i en positiv retning. Har du brug for hjælp til at komme videre – så søg den, så du undgår at havne i en offerrolle, hvor sorgen og alt det negative kommer til at fylde dit liv. Hvis det er svært at håndtere sorgen omkring børnene, deres reaktioner og svært at finde fodfæste i din rolle som enlig forælder, kan du med fordel læse mere i e-bogen “Sådan får du børnene bedst gennem skilsmissen - og undgår den gnavende utilstrækkelighed”.

18

Sådan får du et godt liv efter skilsmissen preview  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you