Page 1

Foto: Scanpix

Guide

Februar 2014 - Se flere guider p책 bt.dk/plus og b.dk/plus

F책 dine penge til at yngle

1sid2e r F책 gode investeringsr책d


Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...................................................4-5 Guide: Tjen penge på dine investeringer............................6-11 Guide: Sådan skal du fordele dine penge...............................12

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus og www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.

2


3


Sådan fordobler du din formue

Vi sparer op i banken som aldrig før, selvom vi i realiteten taber penge på det. Få eksperternes bud på, hvor meget 100.000 kr. kan blive til, hvis du investerer pengene i stedet Louise Kastberg loka@bt.dk Mads Kindberg Nielsen niel@bt.dk Er du træt af, at det koster dig penge at have en opsparing i banken, fordi inflationen æder hele renteindtægten og mere til? BT har spurgt en række investeringseksperter, hvordan de vil investere 100.000 kr. – uden at det forstyrrer nattesøvnen. Over 10 år kan du score op mod 100.000 kr. mere, hvis du satser på aktier og ob-

4

ligationer frem for en almindelig indlånskonto. Den økonomiske krise har fået danskerne til at puge penge i banken som aldrig før. Men bortset fra at sy din opsparing ind i madrassen er det et af de dårligste steder, du kan placere den. Renten er nemlig så lav, at din opsparing stille og roligt bliver ædt op af inflationen. Faktisk har hver dansker i gennemsnit tabt omkring 6.000 kr. de seneste ti år på at have pengene stående i banken. Det viser en analyse, Spar Nord har udarbejdet for BT. Ifølge den havde danskerne i 2013 sammen-


lagt placeret 456 mia. kr. på såkaldte anfordringskonti – svarende til 81.500 kr. per person, mod omkring 42.000 kr. per person i 2003.

Et godt fundament

Og det er sådan set fornuftigt nok, at vi sparer mere op, når krisen buldrer løs, friværdien i boligen rasler ned, og vi frygter for vores job, siger cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord: - Men når økonomien begynder at gå frem, og de finansielle markeder bevæger sig op, så er det ikke længere rationelt at have så mange penge stående til meget tæt på 0 kr. i rente. Derfor kan det være en god idé at investere nogle af pengene, siger han og tilføjer, at man dog altid bør have en økonomisk buffer til uforudsete udgifter. Om det så er nødvendigt at have 10.000 eller 50.000 kr. stående, er meget individuelt. Det er også en god idé at give din økonomi et grundigt eftersyn, inden du springer ud som investor. Ofte kan man opnå et højt og risikofrit afkast ved at nedbringe dyr gæld, eller måske er det bedre at sætte pengene ind på en pensionsopsparing. Desuden skal man huske, at det ikke er gratis at investere. Med andre ord skal du have en pæn sum penge i overskud, før det kan betale sig, påpeger Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør i Miranova Fondsmæglerselskab. - Det giver mening at investere fra omkring 50.000-100.000 kr. og opefter. Man bør investere alle de penge, man ikke skal bruge de næste fem år eller længere, siger han.

Op til 270 pct. i afkast

Eksperterne er enige om, at en højrentekonto er det bedste alternativ, hvis du f.eks. kun er villig til at binde pengene i et år. - Fordelen ved at investere er helt klart, at det bør give mere afkast i stedet for, at pengene bliver mindre værd. Ulempen er, at det er mere bøvlet at investere end at sætte pengene ind i banken. Samtidig er der en større risiko, der kan give lidt dårligere nattesøvn, hvis man får placeret pengene i noget, man ikke er helt tryg ved, uddyber Rune Wagenitz Sørensen. Til gengæld har du med lidt held og is i maven mulighed for at fordoble formuen. Følger du f.eks. Nordeas anbefalinger til en investeringsstrategi, kan 100.000 kr. blive til næsten 200.000 kr., hvis din tidshorisont er ti år og du

har en høj risikoprofil. - Vi forventer et afkast på 96 pct., men i bedste fald kan man få et afkast på hele 270 pct., svarende til, at 100.000 kr. bliver til 370.000 kr. I værste fald risikerer man at tabe 20 pct., så man kun har 80.000 kr. tilbage, siger seniorstrateg Henrik Drusebjerg, Nordea.

Nogle kan ikke ’tåle’ aktier

Men selv for den forsigtige type kan der være mange penge at høste. I det hele taget er det ekstremt vigtigt, at du får afklaret din risikoprofil, inden du sætter formuen på spil. - Du skal spørge dig selv, hvor meget du kan tåle at tabe både psykisk og økonomisk. For der er en risiko forbundet med at investere, og jo større risiko, desto højere afkast har du mulighed for at få. Men der er helt sikkert nogle mennesker, som ikke kan tåle at have aktier, siger Kim Valentin, adm. direktør i Finanshuset i Fredensborg. Han understreger, at man aldrig skal investere i noget, som man ikke forstår. - Sæt dig grundigt ind i de obligationer eller den investeringsforening, du sætter penge i. Hvis din tidshorisont er lang, så kan du kigge lidt mere på aktier, som skattemæssigt er mere gunstige end obligationer, siger Kim Valentin. Også Rune Wagenitz Sørensen advarer mod, at den almindelige dansker kaster sig ud i komplicerede og uigennemsigtige investeringer: - Hold dig langt væk fra bankernes smarte investeringsprodukter og råd, du ikke forstår. Hold dig til lave omkostninger, invester globalt og lad være med at tro, at du kan prikke de bedste aktier og obligationer ud og købe og sælge på de bedste tidspunkter, siger han.

5


GUIDE

Tjen penge p책 dine investeringer

Kilder: Kim Valentin, finanshus.dk og majinvest.dk 6


1. INDEN DU INVESTERER Se på, om du har gæld, som du kan indfri i stedet for at investere pengene.

Stift ikke gæld for at investere. Vær varsom med at se f.eks. friværdien i din bolig som en del af din formue, da boligmarkedet ændrer sig. Se på, om der er sikkerhed i din indkomst. Ved stor usikkerhed bør du ikke løbe en stor risiko. Størrelsen af din indkomst har også betydning. Gør op med dig selv, om du er villig til at risikere et tab. Få lavet en risikoprofil. Kilder: Kim Valentin, finanshus.dk og majinvest.dk

Vi forventer et afkast på 96 pct., men i bedste fald kan man få et afkast på hele 270 pct. – svarende til, at 100.000 kr. bliver til 370.000 kr. Henrik Drusebjerg, seniorstrateg i Nordea, om det mulige scenarie over ti år med en højrisikoprofil.

7


2. RISIKOPROFILER: LAV RISIKO En lav risikoprofil er for dig, der ikke vil tillade væsentlige tab på din investering. Omvendt accepterer du, at et afkast ikke bliver så højt. Du hører måske til profilen, hvis et eller flere af følgende udsagn passer på dig: Det er vigtigt for dig, at der med stor sandsynlighed vil stå mindst det beløb, du har investeret, når din tidshorisont udløber. Der er en risiko for, at du kan få brug for de investerede penge på et tidspunkt, hvor udviklingen på det finansielle marked er negativ. Hvis du skulle tabe på din investering, så kan du ikke se, hvordan du skal tjene det tabte ind igen.

8


2. RISIKOPROFILER: MIDDEL RISIKO Du er villig til at løbe en lidt større risiko, for at få et større afkast. Samlet set kan der godt komme et tab på alle dine investeringer, men med en middel risiko er det muligt at opnå et fornuftigt afkast. En middel risiko er måske for dig, hvis et eller flere af disse udsagn passer: Din samlede økonomi ser stadig god ud, selv hvis du skulle stå med et tab, når din tidshorisont udløber. Du kan udskyde det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, til situationen på finansmarkederne ser bedre ud. Du er indforstået med, at dine investeringer kan gå op og ned, og du har tålmodighed til at vente på et godt resultat.

9


2. RISIKOPROFILER: HØJ RISIKO Du har en høj risikoprofil, hvis du er klar til at tage en stor risiko for at få det højest mulige afkast over tid. Passer et eller flere af følgende udsagn på dig, hører du måske til denne risikogruppe: Din privatøkonomi er sund, også selvom du taber en større del af de investerede penge. Måske har du anden formue og ingen eller beskeden gæld. Du har i høj grad mulighed for at udskyde det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, til finansmarkedederne ser bedre ud. Dine fremtidige indtægter fra f.eks. arbejde vil være så store, at du hurtigt kan indhente et eventuelt tab. Kilder: majinvest.dk

10


3. INVESTERINGSMULIGHEDER Mange har en mindre formue stående på en almindelig indlånskonto i banken. Du kan hæve pengene fra kontoen, når du vil, men renten er ofte så lav, at inflationen ’spiser’ renteindtægten. Dine penge mister i realiteten værdi over tid. Heldigvis findes der alternativer, som kan give et bedre afkast. Højrentekonto En højrentekonto er en konto, hvor du låser f.eks. 100.000 kr. i en periode på typisk 1-3 år mod en højere rente. Renten afhænger af beløbets størrelse og den tidsperiode, som du binder pengene i. Vil du hæve pengene før tid, koster det et gebyr. Obligationer En obligation er et gældsbrev. Når du køber obligationer, udlåner du reelt penge til udstederen. Der findes typisk tre typer obligationer: Statsobligationer, realkreditobligationer og erhvervsobligationer. Risikoen varierer fra obligation til obligation, og du modtager renter af dine obligationer. Typisk er obligationer forbundet med lavere risiko end aktier, men dermed også et mindre afkast. Aktier En aktie er en andel i en virksomhed. Hvis du ejer 100 pct. af aktierne, ejer du hele virksomheden. En kurs på 100 betyder, at prisen for en aktie er 100 kr. Kursen og dermed værdien af aktien bliver påvirket af, hvordan virksomheden klarer sig. Der er også en markedsmæssig risiko, hvor f.eks. ændringer i olieprisen eller den politiske situation kan have en indflydelse. Reelt set kan en aktie blive værdiløs, hvis selskabet går konkurs. Investeringsforening En investeringsforening holder dagligt øje med dine investeringer. Du skal ikke gøre det store arbejde selv, men du bliver opkrævet penge for, at andre investerer dine penge for dig. Det er en god idé at sætte sig ind i, hvor højt det beløb er. Kilder: majinvest.dk

11


SÅDAN SKAL DU FORDELE DINE PENGE

E

Når du investerer penge, er det en god idé at variere mellem højrentekonto, obligationer og aktier for at sprede dit samlede investeringsbeløb. En højrentekonto regnes for en sikker investering med et lavt, men garanteret afkast, mens det typisk er aktierne, der svinger mest. Tre eksperter kommer her med deres bud på den optimale sammensætning ud fra risikoprofil og tidshorisont.

TIDSHORISONT DSHORISONT SÅDAN SKAL DU FORDELE DINE PENGE

ÅR

5 ÅR

Højrentekonto

TIDSHORISONT

Når du investerer penge, er det en god idé at variere mellem højrentekonto, obligationer og aktier for at sprede dit samlede investeringsbeløb. En højrentekonto regnes for en sikker investering med et lavt, men garanteret afkast, mens det typisk er aktierne, der svinger mest. Tre eksperter kommer her med deres bud på den optimale sammensætning ud fra risikoprofil og tidshorisont.

10 ÅR

Obligationer Aktier

PROFIL:

100%

TIDSHORISONT

TIDSHORISONT

TIDSHORISONT

1 ÅR

5 ÅR

10 ÅR

50%

25%100%25%

LAV RISIKO

MELLEM M EL RISIKO

100% Kim Valentin Finanshuset i Fredensborg

100%

25% 35%

HØJ RISIKO Forvente Forventett afkast for hele peri oden: perioden:

100%

40%

100%

1,5 pct.

TIDSHORISONT

1 ÅR

LAV LavRISIKO risiko: 19 pct.

pct.

50%

HØJ RISIKO Rune Wagenitz Sørensen

Forventet afkast for hele perioden:

Direktør i Miranova

ÅR

5 ÅR 100% 100%

Henrik Drusebjerg Nordea Private Banking

12 100%

50% 10% 50%

25% 25%

Lav risiko: 55 pct. Mellem risiko: 63 pct. Høj risiko: 71 pct.

40%

TIDSHORISONT

10 ÅR

100%

40%

60%

Lav risiko: 22 pct. Mellem risiko: 31 pct. Høj risiko: 39 pct.

TIDSHORISONT

10 ÅR

TIDSHORISONT

6 ÅR

20%

100%

75%

25%

MELLEM RISIKO M ELLEM RIS SIKO

100%

50%

50%

60%

100%

40%

60%

35%

50%

20%

50% 80%

Lav risiko: 59 pct. Mellem risiko: 83 pct. Høj risiko: 117 pct.

TIDSHORISONT

Nordea regner med en tidsperiode på 6 år

70%

50%

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Mads Kindberg Nielsen

80%

40%

30%

Mellem risiko: 63 pct.

TIDSHORISONT

1,5 pct.

60%

TIDSHORISONT

5 ÅR

LAV RISIKO RISSIKO

Forventet afkast for hele perioden:

40%

40% 60%

40%

60% 40% Høj risiko: 71 pct.

1,5 pct.

RISIKO HØJ RIS

25%25%

50%

10% 50%

100%

1 ÅR

PROFIL:

40%

80% 20% Lav risiko: 55 pct. 70%

TIDSHORISONT

DSHORISONT

35%

100%

Mellem risiko: 22 pct. MELLEM M ELLEM HøjRISIKO risiko: 23 pct.

25%

Lav risiko: 19 pct. Mellem risiko: 22 pct. Høj risiko: 23 pct.

25% 25% PROFIL:

25% 25%25% 25%50%

50%

65%

Lav risiko: 30 pct. Mellem risiko: 39 pct. Høj risiko: 44 pct.

20% 80%

10 ÅR 50%

30% 50%

35% 20%

65%

50%80%

Lav risiko: 72 pct. Mellem risiko: 84 pct. Høj risiko: 96 pct.

Få dine penge til at yngle preview  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you