Page 1

Lejeboliger i Holstebro


Indhold

Nordkap 12 - 48 ....................................................

4

Nørreparken 1-91 ..................................................

6

Danagården 2-34 og 1-31 .......................................

8

Humlegården 1-41 / Lokegården 2-54 ......................

10

H a r r o w, K i e l g a s t e n 2 1 - 6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

P. S . K r ø y e r s v e j 3 6 - 9 6 o g 2 2 2 - 2 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Haretoften 23-37, Borbjerg Rosenparken 71-81 og 83A-85B, Skave ....................

16

Døesvej 63-99 ......................................................

18

Thorsvej 9-39 .......................................................

20

Hasselurten 2-50 ..................................................

22

Hasselurten 1-29 ..................................................

24

Smedegården 2-14 ................................................

26

Heimdalsparken 10-70 ...........................................

28

Heimdalsparken 1-79 og Heimdalsparken 72-94 ........

30

Heimdalsparken 101-129 – rækkehuse og Heimdalsparken 151-171 ...................................

32

Herningvej 59-65 Skovgårdsvej 4-14 / 11-17 .....................................

34

Skovgården ...........................................................

36

Rendsborggade 2a-12 ............................................

38

To f t e g å r d e n 2 - 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40


2I3

Boligselskabet »Sct. Jørgen«, Holstebro Boligselskabet »Sct. Jørgen«, er en almen boligorganisation, som blev startet i 1949. Pr. 1. oktober 2002 fusionerede Boligselskabet »Sct. Jørgen« og Arbejdernes Andelsbolig­ forening af 1940 og blev her efter til Boligselskabet »Sct. Jørgen«, Holstebro. Hele grundlaget for at bo i en almen bolig, hviler på ideen om, at ingen skal tjene på at leje boliger ud. I Boligselskabet »Sct. Jørgen«, Holstebro, lægger vi utrolig stor vægt på beboer­demokratiet, som kommer til udtryk ved, at hver afdeling vælger en beboer­ bestyrelse, som varetager beboernes interesser. Boligselskabet »Sct. Jørgen«, Holstebro, administrerer i dag ca. 2.600 lejemål, fordelt på 29 afdelinger. Boligmassen omfatter familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, institutio­ner, erhvervslejemål, garager og carporte. Boligselskabet ”Sct. Jørgen” er en del af Nordvest Administration, der er et andelsselskab som administrerer ca. 4.300 boliger i Nordvest Administration. Der afholdes hvert år ordinære beboermøder i de enkelte afdelinger, hvor afdelings­besty­ relsen bliver valgt, og hvor det kommende års budgetter fremlægges og godkendes. Boligorganisationen ledes af en bestyrelse på 7 personer. Den daglige ledelse ­forestås af direktøren i samarbejde med det øvrige personale. Der er 17 ansatte i administrationen på Jeppe Schous Gade 11, Holstebro. For at komme i betragtning til en almen bolig, skal der udfyldes et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Boligselskabet »Sct. Jørgen«, Holstebro, Jeppe Schous Gade 11, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 48 44, eller hentes på nettet på adressen www.bssj.dk Ansøgere skal være fyldt 15 år for at blive optaget på ventelisten. Det er primært ansøgerens anciennitet på ventelisten, der er afgørende for ­anvisningen af en bolig. Nuværende lejere i Boligselskabet »Sct. Jørgen«, Holstebro, der ønsker en anden lejlighed, skal udfylde et nyt ansøgningsskema, for at komme på en såkaldt ­oprykningsventeliste. Ansøgere, der bor i selskabet, har fortrinsret ved tildeling af ledige lejligheder. For yderligere information kan henvendelse ske til kontoret. Med venlig hilsen

Jeppe Schous Gade 11 • 7500 Holstebro · Tlf. 9742 4844 · Telefax 9742 0223 bolig@bssj.dk · www.bssj.dk


Nordkap 12 - 48

r vej

Nordkap

Ivar

Ri n Hos tr

ej ups ve

j

upsv

Gl Struervej Ved B anen

sV

gv e

Hostr

j

sb or ggad e Rendsborggade

Lun dga ar d

Gl Struervej

uerve

j

nd Re

e Struerv

Lyksborgvej Lyksborgvej

je n

Gl Str

t ænge

Dokto rv

Hunsballevej Hunsballevej

Ny

gv e

Vinkelvej

ru St

Ri n

ej

j

Nørrebrogade

e Struerv

torvænget

Nørreparken Nørreparke n

ev

ns Statio vej

er v

Rø e Ol

ej

Strue Dok

ed

Nordvang

vh

Nordtoft

me

La

ej

Afdelingen er etagebyggeri med tre etager centralt beliggende i Holstebro by.

h olmve

ej

Struerv

rs

Ve j

Wo Ve rms j

j

La vh ed ev

Ole

Holbergsvej

ej

jen

Lejlighederne er udstyret med komfur, køleskab og emhætte. Gulvene er af træ, og der er altan samt kælderrum til alle lejemål. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee. Der er ikke mulighed for at installere vaskemaskine/tørretumbler i det enkelte lejemål, men der er fælles vaskeri i afdelingen.

© Copyright Krak

67 m2

68 m2

71 m2

72 m2

77 m2

�81 m2

83 m2

93 m2

94 m2

102 m2


4I5

Afdeling 1 Nordkap 12-48 7500 Holstebro 72 stk.

3 rum

67足72 m2

30 stk.

4 rum

77足94 m2

12 stk.

5 rum

93足102 m2


Nørreparken 1-91

j holmve

Gl Struervej Vinkelvej

r v ej

Ny

uerve

Gl Struervej Ved B ane n

sb or ggad e Rendsborggade

Lejemålene er udstyret med emhætte. Der er parketgulve i lejemålene. Der er redskabsskur til alle lejemålene. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee. Der er fælles vaskeri i afdelingen.

j

nd

j

e Struerv

Lyksborgvej Lyksborgvej

rken

je n

Gl Str

Hunsballevej Hunsballev e j

t ænge

Nørrebrogade

gv e

ej

Nordkap

Dokto rv

Re

Dyssegården

Nørreparken Nørreparke n

ev

Ri n

Nordvang

rv ru e St

Strue Dok

Skolepa

arken

rd

ed

Rækkehusene er centralt beliggende i Holstebro by.

j

Skolep

n

vh

e Struerv

parke

leva

© Copyright Krak

La

ej

torvænget

Skole

Bou

ej

Nørr e

La vh ed ev

Nordtoft

sV ej

Niels

rm

ej

Fins ens NielsVej Stee nsen s Vej

Wo

Struerv

Niels Bo

hrs V ej

Ole

Holbergsvej

74 m2

99 m2

92 m2


6I7

Afdeling 2 Nørreparken 1-91, rÌkkehuse 7500 Holstebro 24 stk.

3 rum

74 m2

22 stk.

4 rum

92­99 m2


Danagården 2-34 og 1-31

l eb El

ens

gård Lokeg en år

vej

de

sve

j

n

Thorsha

Th

T ho

rsve

m mer

orsv

Tho

Dan a

r sha

g å rden

Afdelingen er centralt beliggende i nærheden af uddannelsesinstitutioner. Lejlighederne er etagebyggeri i 2 etager. Lejlighederne er udstyret med komfur, emhætte og køle/fryseskab. Gulvene er af bøgeparket, og der er altan/terrasse samt kælderrum til alle lejemål. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

ej

sv e

en

j

Danagården

Ell e

ch

Dø e

Hum le

vej

thov

mmer

Ba

lund

e

Bee

eh ø

Døe s

msv ej

j

Birk

j

Bra h

ej

Birk

nsv

ve

ove

Ba ch s ve j B Ba a c ch hsv bæ s ej B Bachs ve kv ve j j ac h ej sve j

eth

æk

Be

j

Th ors v

Afdelingen er lavet med gårdrum med gode muligheder for at opholde sig ude samt finde en lun krog at hygge sig i. Desuden kan man ansøge haveforeningen i afdelingen om at leje have.

den

Asagår

Thorsvej

Asagården

ej

© Copyright Krak

Der er fælles vaskeri i afdelingen, og der er mulighed for selv at installere vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden. 9.8 m2

12.5m2

20.1 m2

18.0 m2

9.8 m2

18.0 m2

62 m2

9.8 m2

9.8 m2

12.5m2

20.1 m2

18.0 m2

69 m2

18.0 m2

18.0 m2

14.3m2

85 m2

12.5m2

12.5m2

12.5m2

20.1 m2

20.1 m2

20.1 m2

14.3m2

12.5m2


8I9

Afdeling 8 Danag책rden 2-34 og 1-31 7500 Holstebro 32 stk.

2 rum

62 m2

67 stk.

2 rum

69 m2

33 stk.

3 rum

85 m2


Humlegården 1-41/ Lokegården 2-54

Bo Nør ul e r e v ar d

Kil

Birk e

hø j

j eb æk ve

ens

gård

en

eg

år de

sv

s ve

ej

esv

n h

rs

m

rs ha

Asagården

67 m2

Asagården

Skjoldgården

m mer

r sha

ej

oldgården

sv øe

orsv ej

HTX

D

Tho

Th

ej

Th o Dan a

© Copyright Krak

j

Skj

sve

mer

æ

leb El

Th o

g å rden

64 m2

en

ammer

Danagården

Thor

Døe

Hum le

vej

lund

j

Ell

thov

Dø e

Lejlighederne er etagebyggeri i 2 etager samt rækkehuse.

høj

Ba

Bee

Lo k

Bac hsv chs ej vej kv ej

B i rk e

sve j

Afdelingen er centralt beliggende i nærheden af uddannelsesinstitutioner.

en

a hm

Kild e p

Br

Nør re B oule d ep vard ar k ark en Birk e

N B o u ø rre lev ar d

Heimdalsparken

Lejlighederne er udstyret med komfur, emhætte, vaskemaskine og tørretumbler. Gulvene er af bøgeparket, og der er altan/terrasse. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­speed, hvis man vælger YouSee. I selve boligområdet er der udelukkende stilleveje og stianlæggene fra legeplads, beboerhaver og parkeringsplads fører alle ind mod torvet mellem de 4 vinkelblokke.

76 m2

83 m2

85 m2

97 m2

97 m2


10 I 11

Afdeling 9 Humleg책rden 1-41/Lokeg책rden 2-54 7500 Holstebro 24 stk.

2 rum

67 m2

lejlighed

16 stk.

3 rum

83 m

2

lejlighed

2 stk.

3 rum

87 m

2

lejlighed

4 stk.

4 rum

97 m

2

lejlighed

2 stk.

4 rum

110 m

2

lejlighed

11 stk.

2 rum

64 m

2

hus

19 stk.

3 rum

76 m

2

hus

11 stk.

3 rum

84 m

2

hus

3 stk.

4 rum

96 m

2

hus


ge n s Ga de

Dan marksgade

ha Eng

e vev

Ly lægget Lys t an

j

nghaven

Hulve

der b roga

de j

Hulvejen

an

ingen ren en aa

Lejlighederne er udstyret med komfur og emhætte. Der er parketgulve samt depotrum til alle lejemål og tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee. Der er hobbyrum samt cykelkælder.

Havefo Stor

Brogårdsvej

Sø n

e gad Slots

ej

Lyngbakken

Sve a j ve

Hellas ve

Gr

en kk ba

Helgola

jen

n

n

eje

Vig e

Østerbrogade

r ogå

rden

To

ade Tofteg ft e gad e Ørstedsvej © Copyright Krak

B

rogade Sønderb

ndsgade

rg v Vibo

H u lv

S l o tsgade

Lejlighederne er etagebyggeri i fire etager, men er med elevator.

l ie

Øster Fæ

Østergad e K n g a st en ge i V Ågad e

V igen h rc rv To

e rbrogad nde Sø Slotsvæng et

Lille g ade

E

Jeppe S c Gad ho u s e

et gg læ an t s

rs e vej

e ct e ns

Afdelingen er centralt beliggende i Holstebro by og er velegnet til ældre og handicappede.

y

gade

S Jø rg B a kk

Nygade

Po

J ør

nmar k sgad e Da

Sct

N

B Kirkes isgård t r æ g ad e de

H a r r o w, K i e l g a s t e n 2 1 - 6 3

56 m2

78 m2

�81 m2

83 m2

104 m2 107 m2

80 m2

102 m2 103 m2

111 m2

113 m2


12 I 13

Afdeling 11 Harrow, Kielgasten 21 - 63 7500 Holstebro 11 stk.

2 rum

56 足 83 m2

11 stk.

3 rum

102 足 113 m2


P. S . K r ø y e r s Ve j 3 6 - 9 6 o g 2 2 2 - 2 8 0

Nor d Ring re ve j svej

Anna A nna Anchers Bjerregår d V n ch rs Vej Bastrupg e år A

ej

a

A Ve j An n Anch V

An A nc he Ve rs j

An

Borrega a rdsvej

na

er s ej

Anna c h ers Vej

n a H.D r n ch ers

achmanns Vej

dve

j

rkevej j erg Ki

s

ej

Må b

rs

P. S . røy er K Vej

P.S

P.S.K r

Ringv

svej

E ll

Ve

ø ye

P.S . Ve Kr j

j

Kr

k ve

rs

P.S.

eb æ

Vej

g

e

ø ye

P.S.Krøyers V ej j .Kr Vej

øyers

øyers

Knud er A g s j V

Nord re

Rækkehusene er beliggende i udkanten af Holstebro by.

Bjerre gård

37

Lejemålene er udstyret med komfur og emhætte samt vaskemaskine og tørretumbler. Der er parketgulv samt have og redskabsskur til alle lejemål. Desuden tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee. Nogle huse er med carport og udestue.

An

© Copyright Krak

66 m2

80 m2

81 m2

96 m2


14 I 15

Afdeling 17 P. S. Krøyers Vej 36-96 + 222280, rÌkkehuse, 7500 Holstebro 20 stk.

2 rum

66 m2

34 stk.

3 rum

80 m2

6 stk.

4 rum

96 m2

1 stk.

2 rum

81 m2


Haretoften 23-37, Borbjerg Rosenparken 71-81 og 83A-85B, Skave

g

ng

j Majg ve årdv ej org Vib Skave

He

lå sse

vej

ej

e ve j Vib

Borbjerg

© Copyright Krak

67 m2

83 m2

e vej

Vi b

ve

j

v Fasan Hedegårdvej

Viborg

Vej ns nse

j

rgve Vibo

j rgve Vibo

Der er parketgulv samt have og redskabsskur til alle Trabje rgvej lejemål.

Naltofte vej

Na lto fte

Ha

v ej org Vib

ej

v

38

Ha re toften

Naltofte

HC

Rose

rgvej

Naltoftevej

n Tofte

rbje Gl Bo

ken

bak Lejemålene er udstyret med komfur og emhætte samt vaskemaskine og tørretumbler.

Kirke

v ej

H vamvej

Nørreva n

m ve j

va

par k en

en npark

Ravnshøjvej

ng

lvej Bukda

re

e nparken

Rosen

Nørre va

Rækkehusene er beliggende i hhv. Borbjerg og Skave. Afstand til Holstebro ca. 12 km.

kken

va

ør N

R os

rken Rosenp a

RosenvængetH

ve j B uk dal alvej Bukd

Borbjergvej

Søba

Hvamvej

98 m2


16 I 17

Afdeling 18 Haretoften 23-37, Borbjerg, 7500 Holstebro RĂŚkkehuse: 1 stk.

2 rum

67 m2

4 stk.

3 rum

83 m2

3 stk.

4 rum

98 m2

Rosenparken 71-81 og 83A-85B, Skave, 7500 Holstebro RĂŚkkehuse: 2 stk.

2 rum

67 m2

4 stk.

3 rum

83 m2

4 stk.

4 rum

98 m2


Døesvej 63-99

ksborgvej

svej

Ringparke

n

Ringparken

Lejlighederne er udstyret med emhætte, komfur og køleskab. Gulvene er af træ/kork og linoleum. Der er altan samt kælderrum til alle lejemål. Desuden tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

ss e

rden

Heimdalsparken

Nørrebrogade

D

sv

ej

Heimdalsparken

e esv Dø

T h or

Dy

M ysu

n d ev e j

svej

Odinsve j

j Frejasve

e

ade e vedsg j Alsve

Baldersvej

H

Der er et stort fælles vaskeri i afdelingen. Sund

ej

ade Nørrebrog

Døesv

ften

Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

vej Broager

ve j

s

Baneto

Thorsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

Dø e

irsvej

j

Æg

alsvej

eimd

Afdelingen er etagebyggeri med tre etager centralt beliggende i Holstebro by nær indkøbsmuligheder.

øe

ej sv

Asagården

Ly

e Dø

Gymnasium HF

ade

Istedg

© Copyright Krak

51 m2

54 m2

69­70 m2

79­80 m2

100 m2


18 I 19

Afdeling 19 D淡esvej 63-99 7500 Holstebro 12 stk.

2 rum

51足54 m2

57 stk.

3 rum

69足70 m2

45 stk.

4 rum

79足80 m2

6 stk.

5 rum

100 m2


Thorsvej 9-39

kv ej

ne

et

© Copyright Krak

Grundtvigsve

j

vigv

ej

j Odinsve

j

Baldersvej

H

Lem

ng

Frejasve

toften Ba

irsvej

j

Ægir sv

d sve

e toften

Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

B an

B ane

sv

ej Ydunsv ej Ydunsvej Ydunsvej

ej

Døesv

Æg

e Dø

lun

hors T horsvvej ej eimd Ydunsv alsvej

und

ej

s v ej

T

83 m2

rden

Dyssegården

Heimdalsparken Thor

Dy s

j

ej

V øl

Fr øj

ej

j e esv Dø

T h or

e Døesv svej

n ds v

j

sv

sve

rden

å

Tho r

Vølu

Heimdalsparken

se

Asagården

Asag

Rækkehusene er beliggende i Holstebro by nær indkøbsmuligheder og bybussystem. Lejemålene er udstyret med komfur, emhætte, vaskemaskine og tørretumbler. Gulvene er af træ/kork og linoleum. Der er have samt redskabsskur og garage til alle lejemål. Desuden er der tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

ej

De fleste lejemål er med udestue.


20 I 21

Afdeling 19 Thorsvej 9-39, rĂŚkkehuse 7500 Holstebro 16 stk.

4 rum

83 m2


Hasselurten 2-50

ej Viborgv

all e

elyse

Parkvej

rke n

pa Sø

lom

me n

Lejemålene er med parketgulv. Er udstyret med komfur, emhætte og køle/fryseskab samt vaskemaskine og tørretumbler. Depotrum til alle lejemål. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

t

Gu ld bl

me n om

vej

t se

te n

Pa r k

r k

v ko n Lilje

Kong

ldb

Søparken

al len

Hav

j

Ha s sel u r

ve 25

Gu

P a rk

eforeningen Skovbrynet

n re n

nv

po

ko

n Slette

es

n

n

te

Sletten

Kong ely

Sl

tt e

Sle tte

et Sl

lje Li

Sle

n

tten Sle

ten Sle t

e t ten

Slett en

ej Viborgv

Rækkehusene er beliggende i udkanten af Holstebro by i boligområdet Sletten.

© Copyright Krak

69 m2

84 m2

92 m2

108 m2


22 I 23

Afdeling 21 Hasselurten 2-50, rĂŚkkehuse 7500 Holstebro 4 stk.

2 rum

69 m2

10 stk.

3 rum

84 m2

7 stk.

3 rum

92 m2

4 stk.

4 rum

108 m2


Parkvej

n rke pa

len

es

al

Gu l

me n

e

n

en lomm db

lom

uld b l o

Pa r k v ej

Kon g

set ely

elyse

Gøge u rt

Parkvej

v ko n

ten

Parkvej

S

rk

Kong

ldb

a øp

Lilje

G

Hav

j

Ha s sel u r

ve

Gu

n rke

P a rk 25

Søparken

all en

m

m en

re n

Sl et

n

nv

po

ko

lje

S l e tte

eforeningen Skovbrynet

Rækkehusene er beliggende i udkanten af Holstebro by i boligområdet Sletten.

Li

ten

Hasselurten 1-29

t

Bofællesskabet kræver, at man skal være over 50 år for at kunne komme i betragtning til et rækkehus. De 15 rækkehuse er fælles om et beboerhus, hvor der etableres forskellige fælles aktiviteter. Lejemålene er med parketgulv. Er udstyret med komfur og emhætte samt vaskemaskine og tørretumbler. Depotrum til alle lejemål. Desuden er der tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

© Copyright Krak

69 m2

84 m2

92 m2

108 m2


24 I 25

Afdeling 22 Hasselurten 1-29, rĂŚkkehuse bofĂŚllesskab, 7500 Holstebro 2 stk.

2 rum

69 m2

6 stk.

3 rum

84 m2

5 stk.

3 rum

92 m2

2 stk.

4 rum

108 m2


Smedegården 2-14

lægget Lys t an

j

Hulve

rbroga de

n de

an

j

n ke

Sve a

Der er elevatorer i Smedegården og lejlighederne er velegnede til ældre og handicappede.

Lyngbakken

Gr

k ba

Helgola

Hulvejen

jen

j ve

Hellas ve

n eje

n

e

gad

Slots

j

H u lv

Vig e

Østerbrogade

ve j Tangs © Copyright Krak

rogå

rden

e Toftegad

B

ndsgade

rg ve Vibo

Lejemålene er udstyret med komfur og emhætte samt vaskemaskine og tørretumbler. Der er parketgulv. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

l ie

Øster Fæ

S l o tsgade

Østergade K n g a st en ge i V Ågad e

V igen h rc rv To

gade nderbro e Sø rbrogad nde Sø

L ille g ade

E

Jeppe S c Gad ho u s e

Porseve

e ct e ns

j

nghaven

et gg

lyst

Ly

læ an st

Sommer

e vev

nmar k sgad e Da

å rd gad Bisg

d

al

Dan marksgade

ha Eng

B Kirkes isgård t r æ g ad e de

dal

des

ørr

ehaven Nygade

sG ade S Jø rg B a kk

Lejlighederne er centralt beliggende i Holstebro lige op ad gågaden.

rl Ka ens ns Je Vej

ides

Spi

N

Sp

e

Dalen Sc t Jø rge n

78 m2

84 m2

85 m2

85 m2

87 m2

92 m2

98 m2

117 m2


26 I 27

Afdeling 23 SmedegĂĽrden 2-14 7500 Holstebro 2 stk.

2 rum

87 m2

10 stk.

3 rum

78­117 m2


Heimdalsparken 10-70

svej

Dy

n Ringparke

rden

Heimdalsparken

sv

j

ss e

e Døesv

ej

e esv Dø

T h or

Heimdalsparken

Nørrebrogade

ej sv

Asagården

Ringparken

øe

D

e Dø

Asagården

Mysunde

v ej

j svej

j j

Odinsve

Frejasve

j

Baldersvej

e

Alsve

vej

ej

Nørrebrogade

ej

H

irsvej

Ægir sv

Lemvig

j

Døesv

ften

Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

ve

s

Baneto

Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

Ydunsvej

vej

Broager

Dø e

Thorsvej

alsvej

Æg

eimd

Afdelingen er centralt beliggende i Holstebro by nær uddannelsesinstitutioner og indkøbsmuligheder. Lejlighederne er etagebyggeri med tre etager. Lejlighederne er udstyret med komfur, køleskab og emhætte. Gulvene er af kork, træ og linoleum, og der er altan til alle lejemål. Der er kælderrum til de fleste af lejlighederne. Desuden er der tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee. Der er et stort fælles vaskeri i afdelingen.

© Copyright Krak

52 m2

74 m2

84 m2

103 m2


28 I 29

Afdeling 24 Heimdalsparken 10-70 7500 Holstebro 21 stk.

2 rum

52 m2

69 stk.

3 rum

74 m2

75 stk.

4 rum

84 m2

15 stk.

5 rum

103 m2


Heimdalsparken 1-79 og Heimdalsparken 72-94 svej

Dy

n Ringparke

rden

Heimdalsparken

sv

j

ss e

e Døesv

ej

e esv Dø

T h or

Heimdalsparken

Nørrebrogade

ej sv

Asagården

Ringparken

øe

D

e Dø

Asagården

Mysunde

v ej

j svej

j Odinsve

j Frejasve

Baldersvej

ej

H

irsvej

Ægir sv

© Copyright Krak

e

j

vej

ej

Alsve

Lemvig

B j

Nørrebrogade

Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

ve

Døesv

ften

Ydunsvej Ydunsvej Ydunsvej

s

Baneto

alsvej

Æg

eimd

j roagerve

Dø e

Thorsvej

Afdelingen er centralt beliggende i nærheden af uddannelsesinstitutioner og indkøbsmuligheder. Lejlighederne er etagebyggeri med tre etager. Der forefindes elevator i fire af blokkene. Køkken og badeværelser er moderniserede i 2003. Lejlighederne er med parketgulv og udstyret med komfur, emhætte, køleskab, vaskemaskine og tørretumbler. Vaskemaskine og tørretumbler er ikke installeret i 2 værelseslejlighederne, hvor vaskeri kan benyttes. Der er kælderrum til alle lejemål. Desuden er der tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

45 m2

46 m2

53 m2

86 m2

96 m2

107 m2

107 m2


30 I 31

Afdeling 24 Heimdalsparken 1-79 og Heimdalsparken 72-94 7500 Holstebro 45 stk.

2 rum

45足53 m2

72 stk.

3 rum

86 m2

138 stk.

4 rum

96 m2

15 stk.

4 rum

107 m2

57 stk.

5 rum

107 m2


Heimdalsparken 151-171 / lejligheder og Heimdalsparken 101-129 / rækkehuse

ens

Hum le

gård Lokeg en år d

vej

ej

Døe s

mmer

Thorsha

Danagården

Dø e

sv ej

Lejlighederne er etagebyggeri med tre etager.

vej

j

me Jættegården

Gymnasium HF e Dø

gården

Skjol

g å rden Skjold

ej sv

dgården

vej

e sv

Heimdalspraken

Afdelingen er centralt beliggende i nærheden af uddannelsesmuligheder og indkøbsmuligheder.

HTX

Døe s

øe D

horsha m

T Dan a

Tho rs

en

Dø es v

r

thov

ve j

Bee

Døe s

vej

Asagården

© Copyright Krak

ej

Tho r

Tho

Vølundsv

Asagården

Asag

sve rs v ej j

ve

j

Heimdalsparken

D ø es

vej

å

ors

rden

Th

Heimdalsparken

Lejlighederne er med parketgulv og udstyret med emhætte, køleskab og komfur. Der er kælderrum til alle lejemål. Der er en lukket altan til alle større lejemål. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee. Der er fælles vaskeri. Der er forberedt til vaskemaskine og tørretumbler. Der forefindes både badeværelse og gæstetoilet. Nogle køkkener er udskiftet i 2009.

56 m2

62 m2

88 m2

94 m2

105 m2


32 I 33 Rækkehusene er centralt beliggende i nærheden af uddannelsescentre og indkøbsmuligheder. De er bygget i 2013 – 2015 som højisolerede huse, der er ældre og handicapvenlige. Rækkehusene har alle egen have med terrasse. Lejemålene er udstyret med køle­/fryseskab, kogeplade, indbygningsovn og emhætte. Der er forberedt for opvaskemaskine i køkkenet. Alle lejemål har installeret vaskemaskine og tørretumbler på badeværelset. Der er varme i gulvet på badeværelset, og lejemålene er udstyret med komfort ventilation. Der hører et kælderrum til alle lejemål. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri – dog er der forberedt webspeed, hvis man vælger YouSee.

Indkørsel

105

103

101

E BC A C A CA

E BC A C A CA

ACACBE

Vendeplads

ACACBE

FGH

Afdeling 24 Heimdalsparken 151-171 / lejligheder Heimdalsparken 101-129 / rækkehuse 7500 Holstebro 66 stk.

2­5 rum

56­105 m2

31 stk.

rækkehuse

78­113 m2


j

ng

ve

Ja Knu k ob ds e n Vej s

Lejlighederne er udstyret med køle/fryseskab, komfur og emhætte. Gulvene er af træ, og der er altan samt kælderrum til alle lejemål. (Ikke altan på lejlighederne 11­17). Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

n ej e

Der er fælles vaskeri i afdelingen.

gv

vej Herning

© Copyright Krak

Lejlighederne er etagebyggeri med 2­4 etager.

j

rni

p

Wi Chr nth Ve ers j

He

a rk

en

vej lle

Mø lle

j

ve

J Skjoldborg s Vej

ve

ov

Nis Peterse ns Vej

g

Sk

Dalgasvej

Skjern vej

Måg e ve j

ov

j ve ng ni

år ds

e

Sk

r ke vej Vegen M ø

n

Aakjæ

ej

ke

ej ev

r He

j

Jepp e

Mejda lv ba k

ej

ld Ki

e ve

Ki

l

v de

ov

Bl ic e n he rs V ej rs Ve j St

j

Tern

vej

Sk

svej

ej esv

ve

Måge

Grønland

Vasen

te

Solso r

Afdelingen er centralt beliggende i Holstebro by.

Færøvej rg No

Svinget

Østerb

rogade

Herningvej 59-65 Skovgårdsvej 4-14/11-17

n Ri

Der kan forekomme justeringer ved renovering af byggeriet.

34 m2

40 m2

58 m2

61 m2

62 m2

69 m2

70 m2

72 m2


34 I 35

Afdeling 25 Herningvej 59-65 Skovg奪rdsvej 4-14/11-17 7500 Holstebro 4 stk.

1 rum

34足40 m2

20 stk.

2 rum

53足62 m2

72 stk.

3 rum

58足72 m2


ers

ve jen

Ve ge n

He

Vej

s Vej

j

rni

ve

ve Herning

j

Ri ng

lle v ej

ng

inth

j

Chr W

g

ve

ej

J Skjoldborg

vv

o Sk

ov

år ds

ej Nis Peterse ns Vej

en

ej ev

j

kk

Sk

e ve

Bl ic e n he Jepp rs V e Aa ej kjær s Ve j

Mejda lv ba

ld Ki

Tern

j ve ng ni

ld

Ki

vej

r He

Måge

ov

j sve

Vasen

j

d svej

e St

vej

Grønlan

rge No

ms

Skjernvej

s eu

Færøvej

Sk

e ev

Havefo renin Storaa gen en

Dalgasvej

Mu

Svinget

Østerbro gade

Skovgården 16-32

Afdelingen er centralt beliggende i Holstebro by nær skov og sø. Boligerne er totalrenoveret i 2013 til 2015, hvor de bl.a. er blevet højisolerede og ombygget til ældre og handicapvenlige lejligheder. Beboelsen er etagebyggeri i fem etager med elevator og svalegange til alle lejemål. Der er lukkede altaner til de fleste lejemål, og alle lejemål er udstyret med komfort ventilation. Lejlighederne er udstyret med køle­/fryseskab, koge­ plade, indbygningsovn og emhætte. Der er forberedt for opvaskemaskine i køkkenet. I badeværelset er der varme i gulvet. Alle lejemål har installeret vaskemaskine og tørretumbler på badeværelset. Der er tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri – dog er der forberedt web­speed, hvis man vælger YouSee. Depotrum til alle lejemål forefindes i kælderen. Afdelingen råder over et antal garager med venteliste ordning.

Altan, lukket

10M

Opholdsrum

OPV

Opholdsrum

Afdeling 25, Herningvej/Skovgårdsvej - Helhedsplan for tidl Illustration ha 1:

OPV

91­124 m2

Boligselskabet Sct. J

Altangang

67 m2

60 m2

72 m2

Altangang


36 I 37

Afdeling 25 SkovgĂĽrden 7500 Holstebro

Boligselskabet Sct. Jørge

Afdeling 25, Herningvej/SkovgĂĽrdsvej - 2Helhedsplan for tidligere 2 rum 60 mIllustration indgangsfaca 1:200 2

10 stk.

Der kan forekomme justeringer ved renovering af byggeriet.

10 stk.

3 rum

67 m

10 stk.

2 rum

72 m2

10 stk.

3 rum

91 m2

50 stk.

4 rum

102 m2

10 stk.

5 rum

124 m2


Nordkap

Nordkap

Godthåbsvej

Desuden er der tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

en

Ewalds ve j

Stationsvej

S

rvej

Ved Ban

n Ringparke

Ringparken

Lyksborgvej Lyksborgvej

Skolepa

Nørrebrogade rden

ss e

ej

Hostrups v ej

Husene er med parketgulv og udstyret med komfur og emhætte. Der er have og redskabsskur til alle lejemål.

M øllevej

truervej

63 m2

Broage

j

Vend

ej

p

ps v e

uervej

Ringparken

stru

Holbergsvej

Struerv

r ke n Rin g a

47 m2

Gl Struervej

ersgade

sb or ggad e Rendsborggade

Ho

Gl Str

ej Struerv t ænge ad e dsborgg

vænget

Ren

nd

© Copyright Krak

Vinkelv

Hunsballev e j

evej Mysund

Døesvej

Rækkehusene er centralt beliggende i Holstebro by.

Re

Dy

Nørreparke n Nø rre pa r Doktor Dokto rv ken

rken

Rendsborggade 2a-12

49 m2

95 m2


38 I 39

Afdeling 30 Rendsborggade 2a-12, 7500 Holstebro, rĂŚkkehuse/lejl. 10 stk.

2 rum

63 m2

3 stk.

1 rum

34­49 m2

1 stk.

3 rum

95 m2


To f t e g å r d e n 2 - 1 6

Brogårdsvej

Sønde rbroga de

e gad Slots

Helgola

Boldhusgade toft

Sparre

vej

Skje rn

Vasen

se v

ej

ej

Ga

anev

j ve

mo

Hellas ve

j

de

j

Østerbrogade

ga ro erb

De er udstyret med komfur og emhætte. Der er parketgulv samt tilslutning til hybridnet. Internetudbyder er valgfri ­ dog er der forberedt web­ speed, hvis man vælger YouSee.

H

Vej ns

lge

Sve a

vej ng ms rni e

Bakkevej

Sydb

d

Der er elevatorer i Toftegården og lejlighederne er velegnede til ældre og handicappede.

ve

n Sø

r Alle

se e ld

vej

n

seu

j

Vig e

Afdelingen er etagebyggeri i tre etager.

Mu

ens v e

l ie

ade Tofteg ft e gad e Ørstedsvej

Kj

Ryesvej

Læssøe

r ogå

Sønde els

V igen

Sønder Alle

Helges

j

To

e Tangsv

Ni

ndsgade

Lejlighederne er beliggende i Holstebro centrum.

Østergad e K n g a st en ge i V Ågad e

rden

Helgolandsgade

Øster

S l o tsgade B

en

Tangsvej

et lotsvæng

Åglimt

Ålykke

Åvænget

Ved Å

L ille g ade

S

de

ga

ld Vo

© Copyright Krak

Svinget Mejdalv

ej

Desuden er der kælderrum/depotrum til alle lejemål.

72 m2

73 m2

73 m2

85 m2

85 m2

�86 m2

107 m2

109 m2

90 m2


40 I 41

Afdeling 35 ToftegĂĽrden 2-16 7500 Holstebro 1 stk.

2 rum

73 m2

20 stk.

3 rum

72­109 m2


Produktion: Tilsted & Co i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro v/ Tine Jørgensen. Foto: Martin Schubert, Tilsted & Co og boligselskabets Anette Sørensen. Kort Copyright Krak. Layout Solveig Sumborg, Tilsted & Co po. 13003 ­ Maj 2013.


Jeppe Schous Gade 11 • 7500 Holstebro · Tlf. 9742 4844 · Telefax 9742 0223 bolig@bssj.dk · www.bssj.dk

Lejeboliger i holstebro 44s lav  
Lejeboliger i holstebro 44s lav  
Advertisement