Page 1

                                                                           Pobačaj  me  boli.                                          Pobačaj  me  ubija.                                                                              Želim  te  drža3                                                                        Želim  ima3  braću  i  prijatelje!                                                                                                  za  ruku!                                                                                Želim  ljubi3!                                                                              Želim  bi3  ljubljen!                                                                                  Želim  te  grli3!                                                                                                  Želim  se  igra3!                                                                    Želim  vjerova3!                                                                                  Želim  s  mamom  i  tatom                                                                                                                                                                                                                                                                          doći  u  Nebo!

                                                                   Želim  moli3!                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                     Želim  ići  u  vr3ć i  školu!                                                                    Želim  se  veseli3,                                                                                                                                                            radova3,                                                                                        smija3!                                                                                                                            Želim  ima3                                                                                                                                                          ISUS TRPI U NEVINIMA                                      svoju  obitelj!

JA                                                            ZAISTA

                                                                                         

                                       ŽELIM                ŽIVJETI!!!                                                                                                                                                                                


GOSPODINE ISUSE  KRISTE, TI,   KOJI   SI   NAM   DOŠAO   KAO   NEROĐENO   DIJETE,   ZAČET   POD   DUHU   SVETOM-­‐   ŽIVOTVORCU,   U   PREČISTOJ   MARIJINOJ   UTROBI;   ČUJ   NAŠU   PONIZNU     MOLITVU!   Tko  

može shva33   Tvoju  neopisivu   bol,  kad  slušaš   nijemi   krik   milijuna   nerođenih   mučenika,   kojima   svijet   ne   dozvoljava   da   se   rode…   Tko   bi   mogao   izdrža3   samo  trenutak  žalos3   pred  Tvojim   trpećim   Srcem,  odbačenim   u  svim   srcima   najmanjih   i   nevinih,   određenih   za   pogubljenje!   Čovječanstvo   se   guši   u   nepravdama,   nasilju  i   svakovrsnoj  bijedi   duše   i   3jela,  prezirući   Suze   Tvoje   i   naše   majke   Marije,   dok   is3na   koja   nas   opominje,   viče:   „Narod   koji   ubija   vlas3tu  djecu,  nema  budućnos3!  Patnja  nevinih  nerođenih  odlučuje   o  sudbini   svijeta!“  (Sluga   Božji  Ivan  Pavao   II)  te:  „Nema  mira  među  narodima,   dok  se  usmrćuju  nerođena  dječica!“  (Blažena   Majka  Terezija)  Isuse  i   Marijo,  vi   ste  ljubav,   vi  ste  nam  obrana,   vi  ste  sve  naše:  spasite   nerođene   od   ove   okrutne   nepravde!   Zaš33te   majke   u   blagoslovljenom   stanju  od  duha  smr3!  Iscijelite  rane  onih,   koji   su   dopus3li   da   im   se   otme   najveći   dar   i   blagoslov,   dijete!   Sačuvajte   savjes3   od   razorne   moći   kontracepcije,   umjetne   oplodnje,  sterilizacije…  Dovedite  do  obraćenja   i  spasenja  one  koji   u  pobačaju   ne  vide  najveće  zlo  današnjice,  zatamnjele   umove  koji   gledaju  samo  vlas3tu   korist   i   obmanjuju  naivne   i   slabe!  Vapimo:   uđite  milošću   i   milosrđem   u  srca   medicinskog  osoblja,  poli3čara,  znanstvenika,  novinara  i  svih  koji  odobravaju,   po3ču,   nagovaraju   i   vrše   ovo   strašno   čedomorstvo.   Narodu   Božjem,   svećenicima  i   vjernicima  laicima  dajte   potrebnu  snagu  da   ustrajno  i   odvažno   svjedoče  život,   bez  kompromisa,   ponosno  i  radosno,  uvijek!  Našom  molitvom   do3čemo  i   supružnike,  koji  ne  mogu  ima3  djecu-­‐  Gospodine,  budi  im  utjeha,   pokaži   im   put,   olakšaj  im   križ…   Marijo   Bogorodice,  Tvome   majčinskom   Srcu   predajemo   majke   u   rizičnim   trudnoćama-­‐   izmoli   im   kod   Presvetog   Trojstva   živu   i   zdravu   dječicu!   Isuse,   Marijo   i   Josipe,   ja   vas   ljubim   i   molim-­‐   spasite   nerođene!  Pokrenite  kršćane!  Blagoslovite  svako  spašeno  dijete!  AMEN. •

NEROĐENA DJECA  UMIRU  U  MUKAMA…  SVIJET  GLEDA.  I  ŠUTI.  A  TI-­‐  ŠTO  TI  ČINIŠ?  

ISUS KAŽE:   „JA   SAM   UMRO,  DA   BI   TI   ŽIVJELA   SLOBODNA   OD  SMRTI!   TRAŽIM   POKAJANJE,   DAJEM  NOVI  ŽIVOT.  TRAŽIM   OBRAĆENJE-­‐  DAJEM  ŽIVOT  VJEČNI.  TRAŽIM   TEBE.  JER   TE  VOLIM,   NEIZMJERNO.  DOĐI  K  MENI  I  NAĐI  MIR.  JA  SAM  USKRSNUO!“ CENTAR  ZA  NEROĐENI  ŽIVOT  „BETLEHEM“,  KAMENSKO  53,  PP.  113,  47000  KARLOVAC,  047/  641-­‐800                                     WWW.STOPABORTUS.COM

Pobacaj me boli  

Ja zaista želim živjeti