Page 1

Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina


PLAMEN LJUBAVI BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA

Izdvojeni dijelovi Duhovnog Dnevnika Elizabete Kindelmann 1961-1981.

“Želim da se objava Plamena Ljubavi mog Bezgrešnog Srca proširi po cijelome svijetu, da bude znan svakome čovjeku, baš kao što je i moje Ime poznato među svim ljudima i narodima.“ (Riječi Djevice Marije Elizabeti Kindelmann) Ova knjižica sadrži izdvojene dijelove Duhovnog Dnevnika Elizabete Kindelmann, čiji je izvornik na mađarskom jeziku odobren (IMPRIMATUR) 6. lipnja 2009., pod brojem 494-1/23009 od strane kardinala Petera Erdö, primasa Mađarske i nadbiskupa EsztergomBudimpešte.


NIHIL OBSTAT Mjesni Ordinarij u Szekesfehervaru (Mađarska) Msgr. Imre Kisberk Broj 1404/26.09.1978. The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary Inc. Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina Inc. Postal Station Jacques-Cartier, P.O. Box 21111 Longueuil (Quebec), Canada J4J 5J4 Fax: (450) 674-3116 Marie@laflammedamour.org www.laflammedamour.org Izdavač: THE FLAME OF LOVE OF THE IMMACULATE HEART OF MARY inc. Original tiskan u Kanadi kao prvo izdanje i zaštićen pravima, u studenom 2009. ©Copyright za Hrvatsku Nonnatus, Karlovac, studeni 2010. Sva prava pridržana. Dijelovi ove publikacije/izdanja ne smiju biti objavljivani, presnimavani ili prenošeni bilo kojim načinom ili bilo kojim sredstvima, elektronički, mehanički, kopiranjem, snimanjem ili slično, uključujući i prijevode na druge jezike, a bez prethodne pismene suglasnosti izdavača. Prijevod s engleskog jezika: Vedran Dejanović, Ozalj Lektura i korektura: o. Marko Glogović, OSPPE Računalni slog i priprema: Boris Šmajgel, Karlovac Tisak: Tiskara Justament, Karlovac


Životopis Elizabete Kindelmann Budimpešta, Mađarska Elizabeta Kindelmann, djevojačkog imena Szanto, rođena je 6. lipnja 1913. u bolnici Svetog Stjepana u Kipestu u Mađarskoj. Krštena je 13. lipnja 1913. U posmrtnim zapisima koje je ostavio njezin duhovnik, koji je umro 1976., napisano je kako je rasla u siromašnoj obitelji. Njezini su roditelji bili Joseph Szanto, tiskar (1871-1917.) i Ersebet meszaros (1878-1924.). Otac joj je bio protestant, a majka katolkinja. Djeca su dobila katoličku naobrazbu. Elizabeta je imala dvanaestero braće i sestara; sve blizanci, osim nje koja je bila trinaesto dijete. Ona je jedina između njih, koja je preživjela do odrasle dobi. Sedmero njezine braće i sestara bili su 1919. žrtve španjolske gripe. Dvoje su umrli od difterije, a drugo je dvoje poginulo u nesrećama. Jedan od njezine braće umro je kao dječak. Elizabeta nikada nije saznala zašto. „Nakon smrti oca, između 1917. i 1919., odgajali su me djed i baka na selu u Seresznyespusztu. Doktor je prepo-

5


ručio da živim na selu zbog slabog zdravlja. U tom periodu ne sjećam se da su me vodili u crkvu Szekazard udaljenu oko 14 kilometara od mjesta gdje smo živjeli. Samo se sjećam da je moja baka nosila krunicu oko ručnog zgloba čak i kad bi hranila kokoši i svinje. Od rujna 1919. do lipnja 1923. pohađala sam u osnovnu školu za djevojke koja se nalazila u Panonskoj ulici u Budimpešti.“ U studenom 1923., kao dio međunarodnih napora, Elizabeta je poslana u Willisau u Švicarskoj da živi s obitelji bogatog poduzetnika koji se bavio poljoprivrednom mehanizacijom. „Pod nadzorom francuskih i njemačkih kućepazitelja narasla sam od djeteta do prave djevojke, dobivši od 21 čak 38 kila težine. U studenom 1924. vratila sam se u Budimpeštu iz ljubavi prema majci koja je bila ozbiljno bolesna i prikovana za krevet. Krajem 1924. moji Willisau „roditelji“ htjeli su me usvojiti i uzeti za stalno u Švicarsku. Sastanak je bio dogovoren u 10 sati na željezničkom kolodvoru u Grazu (Austrija). Došla sam tamo u 10h navečer, a oni su me očekivali u 10h ujutro. Nesretni nesporazum uzrokovao je moj ostanak i ispunjavanje misije u Mađarskoj. Jedan mladi mađarski par poveo me natrag u Budimpeštu. S dvanaest godina radila sam u Vajti za svog ujaka s majčine strane. Trebala sam ostati tamo od Uskrsa do žetve kukuruza, ali nisam više mogla trpjeti lijenost svojih bratića pa sam otišla i vratila se u Budimpeštu. Od studenog 1925. do lipnja 1926. radila sam kao sluškinja u jednoj uglednoj provincijskoj obitelji. Radila sam od jutra do mraka sa samo jednim obrokom na dan. Živjela sam u jadnim uvjetima i trpjela glad te sam stoga odlučila otići u grad.

6


Na ulazu jedne male ruševne kuće naišla sam na staru ženu, ne baš prijateljsku, kako drži praznu bocu Seltzer vode. Gledala me i pozvala; pitala me bili joj mogla kupiti bocu Seltzar vode u gostioni preko ceste. Dala mi je novce i gledala hoću li učiniti što je rekla. Kupila sam joj tu vodu i krenula za njom u kuću, gdje mi je ponudila doručak. Zaposlila me u svom vrtu, u zamjenu za hranu. Svakakvi čudni ljudi posjećivali su njezinu kuću. Fizički sam se morala obraniti od jednog mladića koji je običavao ondje dolaziti. Isti dan sam skupila svoje stvari i otišla. 10. kolovoza 1926. otišla sam u crkvu vječnog klanjanja u ulici Ulloi Ave. Kada je došlo vrijeme da se crkva zatvori otišla sam i lutala naokolo te na kraju sjela na klupu u Matyas parku. Policajac koji je bio u smjeni sažalio se i pustio me da ostanem. Kada je došlo jutro otišla sam u crkvu Presvetog Srca Isusova gdje sam prespavala cijelu misu. Kada sam se malo zagrijala odlučila sam potražiti neki posao. Pored crkve Jozefvaros, na vratima jedne mljekare bilo je oglašeno da zapošljavaju ljude koji bi raznosili boce s mlijekom. Javila sam se i primili su me ali su mi rekli da se vratim za tri dana kako bih počela raditi. Do tada će radnik kojeg ću zamijeniti otići iz mljekare. Pitala sam se što bih mogla raditi tijekom ta tri dana? Na Koszur ulici bila je radnja gdje su trebali ljude za ljuštenje oraha. Tamo su svi radnici bili smješteni oko dugačkog stola. Svatko je imao po dvije košare. Uzimali su orahe iz jedne košare, razbijali ih i stavljali u drugu. Proizvod se svakog radnika vagao i plaćao 4 „filera“ na sat (100 filera =1 pengo. Pengo je bio mađarska valuta od 1925. do 1946.). Sa 10 filera mogla sam kupiti pet kroasan peciva na tržnici u Teleki, gdje se prodavalo najjeftinije u gradu. Otišla sam i u samostan otaca franjevaca koji su mi dali

7


nešto novaca. Svoj kruh dijelila sam s jednom izgladnjelom ženom. Sjele smo na klupu i sve pojele odjednom. Franjevci su mi predložili da odem vidjeti sestre u Marijinoj ulici. One su mi ponudile smještaj za jedan pengo. Glad me znala prisiliti na poneku krađu te sam posramljena otišla na ispovijed. Svećenik koji mi je dao sakrament odrješenja, smirio me i rekao da nisam griješila jer sam samo zbog jada i bijede bila prisiljena učiniti to što sam učinila. Nedugo nakon toga sestre su odlučile da mogu ostati bez plaćanja. Živeći u siromaštvu i bez ikakve ljudske pomoći stalno sam tražila posao koji bi bio malo bolje plaćen. Za isti posao u drugoj mljekari smještenoj u Baross ulici (osma četvrt Budimpešte) plaćali su šest penga i jedan besplatni obrok. Treća mljekara, također u Baross ulici, zaposlila me na cijelu jednu godinu. To je bio najisplativiji posao, materijalno gledajući. Zarađivala sam osam penga i radila od 5 do 11h. Slobodno sam vrijeme provodila u molitvi, najčešće u crkvi neprestanog klanjanja. Često sam posjećivala razne službe u toj crkvi. Da bih povećala plaću zaposlila sam se i na mjestu gdje gule krumpire. Plaćali su dva filera za kilogram oguljena krumpira. Zarađivala sam 12 filera svaka tri sata. U međuvremenu prodavala sam i slatkiše ispred kazališta u predgrađu. Predstave nisam gledala, radije sam mislila na Boga. Povremeno je upravitelj posuđivao novac od mene. Kada mi je bio dužan 20 penga odlučio je da moram otići. Postala sam i portir na Hallesu u devetom okrugu grada. Svaki dan u šest sati odlazila sam tamo i nudila svoje usluge damama koje su dolazile ondje u kupovinu. Pomagala sam im nositi kući pakete i druge kupljene stvari. Kad sam već bila kod njihovih kuća mnoge bi me pozvale

8


na doručak. Tako sam upoznala obitelj srednje građanske klase koja mi je pomogla da upišem tečaj za bolničarku u medicinskoj školi u ulici Dorhany, osmi okrug. No tek će mi deset godina poslije biti omogućeno da upotrijebim svoje znanje radeći kao medicinska sestra u franjevačkoj bolnici i u bolnici za tuberkulozu na Tarogato aveniji. Nastavila sam raditi u Hallesu čak i kad sam imala posao u malom obiteljskom poduzeću. Plaća mi je bila 60 penga na mjesec i ručak dnevno. Tada sam mogla iznajmiti sobu i preseliti se u desetu Magdolna ulicu, na prvi kat, što sam plaćala 20 penga mjesečno. Radila sam od osam ujutro do šest popodne. Tijekom tih teških vremena htjela sam da ljudi upoznaju Boga. Neprestano sam imala na umu vjerske poduke i poslanje mene kao vjernice. Kao petnaestogodišnjakinja odlučila sam postati redovnica u crkvi neprestanog klanjanja, gdje je postojala vjerska Družba, koju je osnovala grofica od Oultremonta. Mogla sam provesti sate kontemplirajući u tišini Presveti Sakrament. Srce mi je bilo ispunjeno Božjom ljubavi. Jednoga dana otišla sam do samostana i pitala sestru na ulazu mogu li biti primljena. Odgovorila mi je da moram imati pismenu preporuku te mi je dala popis stvari potrebnih za primanje u samostan. Između ostalog, tu je pisalo da svaki kandidat treba dati određeni novčani iznos prema svojim mogućnostima. Bila sam šokirana kada sam to čitala i pomislih kako nikada neću moći skupiti taj iznos. Tako je moj mali projekt da postanem opatica propao. Unatoč svemu duboko u srcu osjećala sam želju da postanem sestra misionarka. Nisam znala da Bog ima u pričuvi druge planove za mene.“

9


Jesen 1928. - „Ne mogu se sjetiti imena starije žene koju sam sretala na susretima u crkvi klanjanja. Njoj sam rekla za svoj snove da postanem misionarka, a ona mi je dala adresu jedne sestre misionarke u ulici Hermina koja je odgajala i školovala siročad i također upravljala misijama i slala misionare u svijet. Stigavši u ulicu Hermina tražila sam razgovor s nekim zaduženim za misionare. Tada sam prvi puta čula izraz ‘predstojnica’. Sestra na ulazu odvela me u prostoriju gdje sam čekala. Predstojnica je došla i rekla mi da sjednem budući da sam stajala. Rekla sam joj kako želim ići u misije i naviještati Boga ljudima. Objasnila sam joj da sam siroče i koliko novaca zarađujem. Tada je ona ustala i rekla da ja nemam istinsko zvanje i da želim postati sestra samo zato što sam siroče bez doma. Kraj razgovora. Bila sam zbunjena, sve se u meni okrenulo naglavačke. Sve to nisam nikome ispričala osim onoj ženi koja mi je dala adresu samostana. Kada je poslušala moju priču rekla je: „Otiđi u glavnu upravu na menesi aveniji i traži pokrajinsku predstojnicu.“ Otišla sam na tramvaj za Peštu (Budim i Pešta su razdvojeni Danubom, rijekom koja dijeli grad na dva dijela) preko mosta Franc-Jozef. Tražila sam susret sa provincijskom poglavaricom. Čekala sam nekoliko minuta, koje su mi se činile kao sati koji produljuju moju agoniju. Nadstojnica je bila toliko ljubazna da sam odmah osjetila olakšanje. Sve sam joj ispričala. Uzela mi je ruku poput majke i rekla: „Pitati ćemo Gospodina Isusa da odluči i On će nas voditi. Sve će ići po Njegovoj volji.“ Obje smo otišle u kapelicu, a ja sam ostala stajati iza nje. Mogla sam

10


vidjeti kako nadstojnica razgovara s Gospodinom Isusom, zatim mi je prišla, uzela me nježno za ruku i povela prema prostorijama za čekanje. Tu me posjela, stavila ruke na moje i rekla: „moje dijete, to nije to što Bog želi.“ Gotovo da sam se onesvijestila. Nastavila je: „Znaš li što Bog želi? On želi nešto drugo s tobom. On ima drugu misiju za tebe koju moraš ostvariti najbolje što možeš.“ Predstojnica me ispratila do vrata. Poljubila me u čelo i blagoslovila. Božja volja je bila drugačija. Nakon tog susreta s poglavaricom provincije te Družbe, sva je moja nada nestala. Obuzeo me očaj. Duša mi je bila cijeli tjedan na mukama. Tada još nisam prepoznavala da su to bila đavolska podbadanja. Nakon što sam se ispovjedila ocu Matreyu (koji je kasnije postao moj dugogodišnji ispovjednik) sve su brige nestale. 1927.-1930. „Moliti i stjecati znanje bila je moja jedina želja. Vrlo mi je teško objasniti moju žeđ za studiranjem i stjecanjem više znanja. U šest mjeseci savladala sam priručnik za prve dvije godine osnovne škole, ali nisam imala novaca za plaćanje ispita. Počela sam proučavati knjige treće i četvrte godine. Tako sam sve naučila ali bez dobivanja svjedodžbi i potvrda. Jesen je 1929. bila prekretnica u mojemu životu. Zbog mog lijepog glasa i dobrog sluha prihvatili su me u zbor crkve Krista Kralja u Jozefvarosu. Prvi tenor bio je Karoly Kindelmann, a ja sam bila prvi sopran. On me uskoro upitao bili se htjela udati za njega. Imala sam 16 godina kada sam se udala, a muž je imao tridesetak. On je bio instruktor za čišćenje dimnjaka i ta je služba bila dobro plaćena. Vjenčali smo se 25. svibnja

11


1930. na praznik Duhova. Muž je imao kuću sa četiri sobe blizu Budimpešte. Između 1931. i 1942. dobila sam šestero djece. Molitva Anđela Gospodnjeg i krunica bili su nerazdvojni dio našeg zajedničkog života. 26. travnja 1946. umro mi je muž. Ostala sam udovica sa šestero djece. Nakon rata nisam mogla preživjeti sa svojom djecom a da ne prodamo neke naše stvari i imetak. S vremenom je gotovo sve što smo imali bilo prodano. Nacionalizacija 1948. je bila vrlo oštra prema nama. Bili smo na rubu propasti. Postala sam konobarica u vojnoj akademiji te radila po 12 sati na dan. Uzimala sam ostatke hrane da bih prehranila obitelj. Šest mjeseci kasnije bila sam otpuštena iz ‹političkih› razloga. Naime, otkrili su da u kući imam kip Djevice Marije i nešto svijeća.“ Studeni 1950. - svibanj 1951. „Bila sam u beznadnoj, ljudski gledajući, situaciji. moji novčani problemi vukli su me sve dalje i dalje od Boga. Lutala sam ulicama i kvartovima. Lutajući tako primijetila sam da se promijenio vlasnik nekadašnje Eotli ljevaonice smještene u Kobany kvartu. Sada je nosila naziv Gabor Aron ljevaonica. Tu su me zaposlili kao tehničkog nadzornika. Konačno sam uspjela spasiti svoju obitelj od gladovanja. Djeca su se kod kuće bavila ručnim radom. Starije kćeri izrađivale su čarape pomoću mašine za pletenje, a sinovi su proizvodili tkanine pomoću tkalačkog stana. Kasnije se radnja gdje sam radila reorganizirala i mnogo je radnika otpušteno. I ja sam bila među njima. Ponovo sam morala u potragu za poslom. 26. prosinca 1951. Pro-

12


slavili smo svadbu moje najstarije kćeri Cecile. Dok sam u novinama pretraživala oglase za posao, naišla sam na jedan u tvornici koja proizvodi peći. Primili su me, ali plaća je bila tako mala da sam morala tražiti dalje. U jesen godine 1953. radila sam u plinari. Posao je propao mjesec dana prije narodnog ustanka 1956. Na Božić 1955. udala se i druga kćer. Ljeto 1957. - Radim u kemijskoj čistionici kod gazde Herangi Laszla u sedmom okrugu. Nakon kemijske čistione bila sam zaposlena u zanatskoj radionici gdje sam izrađivala svilene kravate. Lipanj 1957. - Vjenčanje moj treće kćeri Marije. U lipnju 1958. oženio se moj sin Karoli. U 1959. godina riješeni su problemi stanovanja za te četiri nove obitelji. 1960. - Elizabeta Kindelmann pokušala je upisati psihologiju i astronomiju, još jednom nisu joj se ostvarili planovi. 13. srpnja 1960., tri dana prije praznika Naše Gospe od Karmela, napisala je: „Imala sam predivno duhovno prosvjetljenje koje je trajalo tri dana od jutra do noći. Kada god bih razgovarala s nekim ili netko sa mnom, to bi se prestajalo događati. To blaženo osjećanje stvorilo je u meni mir i tišinu. Trebalo mi je nekoliko tjedana da shvatim da je to bio uvod u tihu nutarnju prisutnost Boga koja se ne može objasniti intelektualnim terminima.“ Božić 1961. - „moje drugo dijete, ali prvi od moja tri dječaka, oženio se u 26. godini. U roku šest godina obitelj je

13


dobila tri sina. Majka je umrla rodivši trećeg sina. Imala je rak dojke. Baka s očeve strane odlučila je odgajati malu siročad.“ Kako se približavala pedesetoj godini, Elizabeta je mislila da ulazi u smireniji period nakon prevrtljivog života punog raznoraznih događanja. Ali Krist i Njegova sveta Majka progovorili su i oslovili je. 1962. - „Prije nego sam primila poruku od Isusa i Djevice Marije, čula sam osobiti poziv: „Odreci se sebe, jer mi imamo veliku misiju za tebe. Moći ćeš je ispuniti jedino ako se potpuno odrekneš sebe. Imaš slobodu izbora. Ostvariti ćeš to jedino ako uistinu želiš.“ Nakon što sam iskusila sumnje i mučna prevrtanja u duši prihvatila sam Božju volju. Duša mi je bila obuzeta tolikom silnom milosti da sam ostala bez riječi.“ Duboko u sebi ona je slušala njihove riječi. Jasno je mogla razlikovati glas Isusa od glasa Marije ili anđela. 11. travnja 1985. Elizabeta Kindelmann preminula je nakon duge, bolne i teške bolesti koju je strpljivo podnosila; bila je utješena posljednjim sakramentima. Sahranjena je u End/Ofalu, oko 24 kilometara jugozapadno od Budimpešte na obalama rijeke Danube. Prije nego je postala oruđe u rukama Gospodina i Djevice Marije izdržala je mnoga iskušenja koje je premostila s izvanrednom snagom. Mnoga desetljeća bila je potpuno nepoznata široj javnosti.

14


PREDGOVOR Pismo nadbiskupa Guayaquila, Ekvador Sljedeće pismo kardinala Bernardina Echeverria Ruiza čini predgovor cjelovitoj verziji Duhovnog Dnevnika S velikom pobožnošću i osjećajima pročitali smo ovu knjigu, Plamen Ljubavi, koju je preveo otac Gabrijel Rona, S.J., te nam je predao, ne bi li dobio odobrenje prije nego je objavi. Moramo priznati sa svom iskrenošću da smo pronašli u stranicama ove knjige najljepše i najdublje poduke iz duhovnog života u toj mjeri da vjerujemo i smatramo ispravnim ne samo dati potrebno odobrenje nego da i preporučimo knjigu kao doprinos za daljnji napredak u zahtjevima kršćanskog života. Plamen Ljubavi je novi naziv dan neizmjernoj i vječnoj ljubavi koju Marija priziva za sva ljudska bića, za koja je Krist dao svoj život i prolio Krv. Isto tako Plamen Ljubavi je naziv koji izražava ljubav koju Marija osjeća prema svojoj djeci. Plamen koji osvjetljava, plamen koji grije, plamen koji plamti, plamen koji dok gori u srcu Marije, želi gorjeti u srcima Njezine djece, posebno u ovim danima molitve i pokajanja, dakle četvrtkom i petkom svakoga tjedna. S Plamenom Ljubavi, koji je srž Bezgrešnog Srca Marije, naći ćemo beskrajno bogatstvo Kristovih Pet Rana, što nisu samo utočište za dušu već također poruka Križa koju trebamo razumjeti svaki puta kada činimo znak križa, izgovarajući iznova najjednostavnije, a duboke molitve. Svojim Svetim Križem On nas oslobađa naših neprijatelja. Križ je najmoćnije oružje za pobjedu nad đavlom, tim

15


zlim duhom koji preuzima vlast nad mnogima, svaki dan sve više i po čitavom svijetu. I to je razlog zašto se Plamen Ljubavi treba upaliti ne bi li spasio sve kršćane, spasio obitelji, spasio očeve i majke svake kršćanske obitelji; da bi pomogao svetosti svećenika koji, što su više Kristu-nalik, obavljaju bolje i djelotvornije svete službe; taj Plamen Ljubavi mora osvijetliti sve trenutke u životu kršćana, sve trenutke bolesti ili smrtne agonije. Čak i nakon smrt taj Plamen Ljubavi mora osvjetljavati nade svih onih koji se zateknu u Čistilištu. Dok smo davali odobrenje za izdavanja ove divne knjige ljubavi, izrazili smo svoje najgorljivije želje da knjiga stigne u brojne ruke i postane oruđe s kojim bi svi mogli zajedno prići Bogu, neprekidno osvijetljeni vječnim Plamenom Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina. Biskup Bernardino Echeverria Ruiz Nadbiskup Guayaquila Lipanj 1989. -Bilješka oca Gabrijela Rona, S.J.: Njegova ekscelencija nadbiskup Bernardino Echeverria, nakon što je osobno proučio rukopis dnevnika i poslao ga natrag k meni, napisao je ovaj predgovor kao pismo s datumom od lipnja 1989. 26. studenog 1994. Njegova Svetost Ivan Pavao II promaknuo je nadbiskupa Bernardina u kardinala naše Svete Majke Crkve. Sve do svoje smrti koja se dogodila 6.travnja 2000., kardinal je bio prijatelj i veliki apostol Plamena

16


Ljubavi. Osobno je odobrio Statute Pokreta. Zamolio je i Svetog Oca da dadne svoje odobrenje da se Plamen Ljubavi prihvati u cijeloj Crkvi (22. listopad 1966.) Primio je slijedeći odgovor od Njegove Svetosti: „Podržavam te da poduzmeš sve mjere u svezi Pokreta, da bi urodio obilnim plodovima među svojim članovima i po čitavoj Crkvi. Pozivam te da nastaviš osjetljiv zadatak duhovnog raspoznavanja.“ Supotpisao: kardinal J. Francis Stafford Predsjednik Papinskog Vijeća za laike 263/97/S-61/B Njegova Uzoritost kardinal Bernardino izvršavao je ovu zadaću s velikom ljubavlju i predanošću sve do svoje smrti. On je taj koji je vodio „Prvi međunarodni duhovni Kongres Plamena Ljubavi“ koji se održao u meksiku D.F. u srpnju 1999. Otac Gabriel Rona Otac Gabriel Rona, S.J. (isusovac), živi u Budimpešti, u Mađarskoj. Trideset godina živio je u Ekvadoru. Tamo je, voljom Božjom, dobio Dnevnik gospođe Elizabete Szanto Kindelmann: nebesku poruku koja govori o Plamenu Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina. Otac Rona posvetio je svu svoju snagu i vrijeme prijevodu tih pisanih dokumenata s ma-

17


đarskog jezika na španjolski. Kao međunarodni duhovni savjetnik za Pokret Plamena Ljubavi, otac Gabriel Rona nastavlja iz svoje domovine, Mađarske, ohrabrivati, voditi i duhovno podržavati sve članove Pokreta. Pokret je prisutan u mnogim zemljama Južne Amerike, SAD-a, Kanade, Europe, Afrike i Azije. Pokret Plamen ljubavi Inspiriran Blaženom Djevicom Marijom, Pokret „Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina“ jedna je međunarodna grupacija katoličkih vjernika koja se može naći u nekoliko zemalja Južne Amerike, u SAD-u, Kanadi, Europi, Africi i Aziji. Kao neprofitna i duhovna organizacija želi doprinijeti spasenju duša. O Duhovnom Dnevniku Slijedeći tekst napisao je otac Gabriel Rona, S.J. i sastoji se od uvoda u cjelovitu verziju Duhovnog Dnevnika. Dnevnik je napisala ponizna žena imenom Elizabeta Kindelmann koja je živjela u Mađarskoj od 1913. do 1985. Poznato je da je Katolička crkva u toj

18


zemlji iskusila režim progona trpeći mnogo godina. Dnevnik je s vremenom dospio u Zapadnu Europu preko mađarske redovnice, sestre Ane Roth. Upoznavši se s neodgodivom porukom Presvete Djevice, što čini okosnicu Dnevnika, sestra Roth je izdala najvažnije tekstove kao brošuru od 16 stranica i nakon toga od 60 stranica. Ta je verzija naveliko raširena i prevedena na mnoge jezike. Cjeloviti Dnevnik izdan je na mađarskom jeziku 1985. u Njemačkoj. - Sadržaj Dnevnika Dnevnik počinje opisom strašne „tamne noći.“ milošću Blažene Djevice Marije sišlo se božansko svjetlo i Elizabeta je mogla čuti i slušati glas našeg Gospodina Isusa Krista i Djevice Marije u obliku nutarnjeg govora; mogla je u svome srcu jasno čuti njihove riječi. Dnevnik ne sadrži samo uzvišene duhovne misli već i poruku dalekosežnog učinka, čak štoviše, milost koju je pokrenula Presveta Djevica od najveće je važnosti ili sažeto: Sotona radi vrlo intenzivno ne bi li uništio sve duše. Njegov vječni neprijatelj je Blažena Djevica Marija. Znamo da „gdje grijeh obiluje, milost obiluje još više“ (Rim 5,20). Ona je dobila od Nebeskog Oca, zaslugom muke Njezina Presvetog Sina, veliku poplavu milosti kao nikada prije od kada je Božja riječ postala Tijelom (to su riječi Presvete Majke). Ona će oslijepiti Sotonu plamenom svjetla i milosti koji izvire iz Njezinog Bezgrešnog Srca. Plamen mora upaliti sva srca, čak i srca onih koji ne pripadaju Katoličkoj crkvi. Ona nam govori što moramo činiti da surađujemo s Njom u tom velikom nastojanju. Preblažena Djevica Marija plače, moli, zagovara i traži od

19


nas molitve, žrtve, postove, svete sate provedene s obitelji u namjeri da joj pomognemo u borbi protiv zla. Ona također preporuča da obitelji provode vrijeme u zajedničkoj molitvi. Netko može upitati: što je tu novo? Koja je svrha te knjige? Dodaje li ona nešto onome što Crkva vjeruje ili je već poznati izraz štovanja Preblažene Djevice? Naš odgovor bio bi da ove pisane riječi pokazuju kako Djevica Marija osjeća u sadašnjem tijeku povijesti - Njezino beskrajno duhovno majčinstvo, nevjerojatnu zaokupljenost spasenjem duša Njezine djece. Poslušajmo Njezine riječi: „Uzmi ovaj Plamen… To je Plamen Ljubavi moga Srca. Upali svoje vlastito srce njime i predaj ga dalje, drugima!“ „Taj Plamen je pun blagoslova koji izviru iz moga Bezgrešnog Srca i to što ti dajem mora ići od srca do srca. To će biti veliko čudo svijetla koje će oslijepiti Sotonu. To je vatra ljubavi i spokoja. Samo za vas pribavila sam tu milost od Vječnog Oca, zaslugom pet Svetih Rana moga Božanskog Sina!“ (13. travanj 1962.) Dragi čitatelju, rado bih rekao da je Dnevnik koji držiš u rukama odobrila Crkvena uprava Nadbiskupije Guayaquil, Ekvador, kao i Primas Mađarske, 2009. Također, posjeduje odobrenje moga Reda, Družbe Isusove. Zadovoljstvo mi je prenijeti je ovdje u cijelosti: 1.- Tema koja se obrađuje je korisna.

20


2.- Duhovni dnevnik prelazi uobičajenu kvalitetu mnogih autobiografija i ispovijesti. 3.- Sukladna je nauku vjere i predaje, kako uči Magisterij Crkve, duhovni autori i opće mišljenje. 4.- Ne sadrži ništa što bi se moglo smatrati uvredljivim za bilo koga. Iz tih razloga ovo djelo izgleda vrijedno izdavanja. Obrati pozornost, dragi čitatelju, na to da ti povjeravam ovaj Duhovni Dnevnik s najboljim željama nadajući se da će ti ispuniti srce ljubavlju za našu Blaženu Majku i s gorućom željom, da se osobno odazoveš Njezinim molbama. Otac Gabrijel Rona, Družbe Isusove međunarodni duhovni savjetnik Pokreta Plamena Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina IZDVOJENI DIJELOVI DUHOVNOG DNEVNIKA »Tako sam te mnogo vremena čekao!« ► Tamna noć Gospodin nas vodi putovima koji nikada ne pretpostavljaju odlazak i odustajanje; mi sami skrećemo s njih. I ja sam zastranila. Iscrpljujući posao, bezbrojne brige i obaveze povezane sa neprilikama udovičkog života oglodale su mi dušu i iscrpile svu snagu. moje je razmatranje ispaštala i postupno sam se udaljila od Boga. Postala sam potpuno

21


zaokupljena neprestanim obavezama i brigama oko zarađivanja za život i moj duhovni život, unatoč dugoj borbi i otporu, tonuo je sve dublje u tamu. Dosegao je takve dimenzije da mi se i sama vjera poljuljala. Slali su me od jednog radnog mjesta do drugog. Kod kuće bi se jad i nevolja još povećali a s time sumnje i iskušenja. Zao duh mučio me neprestano: „Zašto varaš samu sebe…? Jasno ti je valjda da bi odavno napustila ovu borbu i opiranje da si bila u stanju djeci objasniti svoju situaciju. Jednoga dana djeca će sigurno shvatiti što skrivaš od njih…!“ Protrnula sam! Iznenada ugledah ispred sebe, na trenutak, Božji lik, maglovit, gotovo razliven u mojoj duši. To je potaklo borbu duboko u meni. Preklinjala sam Boga. Nemoguće je opisati riječima taj intenzitet mučne borbe koja se odvijala u meni, borbe koja bi potpuno uništila svačije živce! I dalje sam pohađala svete mise, ali su mi se činile tako prazne i zamarajuće. Umjesto da molim ja sam zijevala i dosađivala se. Tada sam odlučila da više ne pohađam mise. Jedne nedjelje isplanirala sam obaviti veliko pranje rublja. Poslala sam djecu na misu i bacila se na pranje… U međuvremenu došla je predvečer i djeca su me upozorila: „Majko, pola sedam je!“ Osjetila sam nelagodu ali sam nastavila raditi sve dok mi jedan od sinova ne reče: „Molim te, požuri!“ To me potreslo! Brzo sam se obukla i otišla na misu, ali tamo nisam znala kako bih razgovarala s Bogom. Zatim su mi misli bile okupirane postom karmelićanki (pripadala sam karmelićanskom Trećem redu). Uvijek sam se držala tog posta, ali samo kao navike.

22


► Povratak kući Ne znam kako - ali započela sam kada sam naišla na malu knjigu Časoslova Djevice Marije. Otvorila sam je i počela moliti… Molitva mi je uvijek koristila da uzdižem dušu prema Bogu, ali u ovom trenutku izgledala mi je kao prazni šapat… Uzela sam svoju staru knjigu razmatranja… Svi su napori bili uzaludni… Bila sam okružena mračnom, hladnom i paralizirajućom tišinom. Briznula sam u plač. „Bog ne želi više ništa imati sa mnom!“ Pomislih. Bila sam zatečena nekom unutarnjom prisilom udruženom s mislima jednakim bogohuljenjima. Usred te strahovite borbe zli duh još jednom izgovorio užasne riječi u mojoj duši: “Dozvolio sam sve ovo da bi mogla sama shvatiti i prestati se opirati!“ Te su stravične borbe trajale duže vrijeme (otprilike tri godine - opaska urednika) sve dok mi netko od djece nije progovorio ovim riječima: „Majko, požuri, sprovod gospodina B. biti će popodne u dva sata.“ Već je bio jedan sat. Srce mi je bilo toliko preplavljeno tim riječima da sam se obukla bez razmišljanja u najvećoj brzini, samo da ne zakasnim. Kada sam ušla u mrtvačnicu briznula sam u plač. mislila sam u sebi: „On je sad sretan tamo gdje se nalazi! Bio je istinski primjeran karmelićanin trećoredac, koji je živio kao svetac! Ali ja, hoću li ja biti tamo…?“ „Ne plači!“ čula sam tada riječi izgovorene nježnim glasom koji jedino može doći od Blaženih u raju. „Vrati se karmelićanima!“ Slijedeći dan bila je nedjelja, 16. srpanj, blagdan Naše

23


Gospe Karmelske, zaštitnice naše crkve. Stigla sam u crkvu rano ujutro i ostala do kasno u noć. Teškim koracima hodala sam do ispovjedaonice. Monstruozna duhovna pustoš prohujala je kroz moju dušu. Nisam osjećala pokajanje. mehanički sam odrađivala pokore koje mi je odredio ispovjednik. Tijekom dana u crkvi zapanjile su me hvalospjevi koje su brojni ljudi upućivali Blaženoj Djevici Mariji. Ali meni nije palo na pamet da i ja također slavim Gospu. misli su se vraćale mojem bratu B,. što je nekako smanjivalo bol u duši. On je bio taj koji je usmjerio moje korake prema Djevici Mariji: „Idi i klekni pred Nju!“ Otišla sam, ali riječi koje sam trebala izgovoriti nisu izlazile iz usta. Nigdje nisam mogla naći barem nekakav, malen mir i odmor. Bilo je već kasno kada sam stigla kući. Čudan osjećaj me obuzeo, kao da sam ostavila „otupljenu“ dušu na Karmelu. Zli duh pravio mi je društvo još jednom: „Čemu ta budalaština? Koja je svrha svega toga? Dobro se odmori, pusti da prođe i vrati se svojem svakodnevnom poslu..“ S teškim srcem otišla sam u vrt i ondje, u tišini večeri, obilato plakala. Duboko zaokupljena razmišljanjima ispred kipa naše Lurdske Gospe, ispod zvjezdanog neba, počela sam moliti. Slijedeći dan žurila sam prema maloj kapelici u blizini naše kuće gdje sam običavala odlaziti kao djevojka i gdje sam srela brata B. za Gospodinovim oltarom. Tijekom svete mise neprestano sam molila Isusa: „Gospodine oprosti mi moje grijehe!“ Nisam imala hrabrosti prići oltaru premda me osoba do mene više puta uzela za ruku govoreći:“Idemo!“

24


► Gospodin kuca Ljubav prema Isusu dirnula je moje srce i ispunila mi oči suzama: „Gospodine, oprosti mi!“ Nisam htjela, nikada više, okrenuti svoje oči prema ovome svijetu! Samoća i tišina bilo je sve što sam tražila. Tijekom tih dana primila sam neobične, izvanredne milosti koje Gospodin daruje onima koji su slabi ali još se mogu iscijeliti. Od toga dana Isus je dozvolio da čujem i slušam Njegov glas u duši. Intimni dijalozi počeli su se odvijati u srcu moga srca što me je, iz dana u dan, vodilo sve bliže Njemu. Molila sam Gospodina da prihvati i dozvoli da se izgubim u Njemu. Uporno sam tražila istu milost i za moju djecu. Molila sam da i njih privuče k sebi. Dao mi je obećanje i uvjerio me da će mi uvijek odgovarati na molitve, pod uvjetom da molim nepokolebljivo i ustrajno. Jednom kad sam Ga obožavala uronjena u duboku pobožnost, obratio mi se zli duh slijedećim riječima: „Vjeruješ li u Njegovu moć? Kada bi je doista imao, učinio bi što god poželi i napravio što Ga zadovoljava!“ Kakav strašan udarac! Srce mi se činilo potpuno zatvoreno, a razum mi se zamračio. Zatim mi se pred očima pojavilo izmučeno lice moga Gospodina. „Pogledaj moje izmučeno lice, moje izmučeno tijelo… Nisam li patio samo da spasim duše…? Vjeruj u mene i slavi me!“ To je probudilo vjeru, nadu i milosrđe u meni. Molila sam Gospodina da nikada ne dozvoli da Ga napustim i molila Ga da me sveže lancima za svoje svete noge, čvrsto i tijesno, da uvijek budem sve bliže Njemu jer ću jedino tako biti na sigurnom.

25


Ponovo me upitao da se odreknem sebe jer sam uronjena u svijet i uznemirena: „Ja te ne prisiljavam; ti imaš slobodnu volju; samo ako sama želiš!“ Pokušavala sam i trudila se svom svojom snagom. Nakon toga sve se razvijalo tako da me sve više privlačio Njegov poziv. Osnažio je moje čežnje i rekao: „Dati ću ti velike milosti pod uvjetom da provodiš u život samozataju.“ Bile su to teške riječi iz više razloga, pa sam Ga upitala: „Hoću li to moći?“ - „Ti samo trebaš jako željeti, sve drugo prepusti meni.“ Sve je to potaklo razvoj novih borbi, ali Gospodin me prosvjetljivao i vodio korak po korak. Pomogao mi je da se riješim i oslobodim svega što bi nas moglo odvajati. Dala sam kuću, čak i zadnju drvenu žlicu svojoj obitelji… Sada sam najbogatija; sada imam sve. Ne želim nastaviti pričati priču svog života jer želim govoriti o brojnim milostima koje Gospodin želi preko mene davati svima, o blagoslovima koji počinju znakom svetog Križa. Ne samo onima koji pripadaju Katoličkoj crkvi nego ljudima i nacijama čitavog svijeta. Spomenuti ću da se to odvajanje nije dogodilo samo od sebe, već je Gospodin rekao: „Za mene jedino ima vrijednost to što sve prepuštaš meni s potpunim povjerenjem. misliš li da ti ne mogu nadoknaditi sve to? Kakvo bogatstvo te čeka!“ U školi Božanskog Učitelja ► Prvi nesigurni koraci U to vrijeme jednom sam molila u crkvi. „Gospodine, Ti

26


znaš da sam se okovala do Tvojih svetih nogu i ne želim više nikada napustiti to mjesto. Gospodine, evo me. Odvojila sam se od stvari ovoga svijeta tako da ništa ne može doći između nas. Ti znaš kako sam jadna, vrijedna žaljenja. Također znaš koliko ponižavajući može biti ovakav život!“ Gospodin je odgovorio: „Eto kako moraš živjeti, od sada zauvijek, u najdubljoj poniznosti.“ Nakon nekog vremena Blažena Djevica Marija reče mi u srcu: „Moli i nudi utjehu, prikazuj zadovoljštinu mojem ljubljenom Sinu koji je tako strašno povrijeđen!“ Razmišljala sam o tim riječima. Nisu mogle doći od zlog duha, jer on ne govori: moli i vrši pokoru… Kao rezultat pojavila se neka zbunjenost u mojoj duši. Zato sam na povratku iz crkve molila: „Nebeska Majko, ako me to uistinu Ti tražiš, molim Te pokaži mi tada put do Tvoga Božanskog Sina!“ ► Prvi sat klanjanja-adoracije Od sada nadalje donijela sam odluku da ću si organizirati vrijeme kako bih si omogućila svakodnevno klanjanje Isusu u crkvi. Našavši se jednom sama u velikoj crkvi prostrla sam se pred noge Gospodina kao nikada prije i upitala Ga: „Jesmo li sada sami, samo mi?“ „Nažalost!“ Odgovorio je tužno u mojemu srcu, „Potrudi se da nas postane više!“ Na putu kući osjećala sam Njegovu svetu Prisutnost u sebi. Progovorio je: „Osiguraj unutar sebe jedno stalno utočište za mene. Neka tvoja ljubav ne pozna predaha.

27


Trebaš me ljubiti dan i noć! Pitaj našu Majku, Ona zna kako me duša može usrećiti! Upitaj za preobilje milosti, što više pitaš, više ćeš primiti! Nikada se nemoj bojati moliti i pitati! Osoba ne smije biti štedljiva i škrta kada moli. Ja sam sretan jedino kada mogu mnogo davati. Tvoje želje me već čine sretnim. Poželi za mene mnogo duša! Zaniječi sebe! To te pitam toliko često jer ti ćeš jedino sudjelovati u mojemu djelu spasenja onoliko koliko živiš svaki trenutak ujedinjena sa mnom. Ponudi se u žrtvi mojoj Majci i također za one koji su meni posvećeni! Velika je moja želja da te očistim od grijeha, stoga dođi k meni!“ ►Svaki početak je težak Jednoga dana na putu prema crkvi i satu klanjanja, zli duh me uznemiravao s užasnim mislima. Bila sam potpuno izgubljena. Sutradan tijekom svete pričesti vratio se mir mojoj duši. Cijeli dan provela sam uronjena u Njega. Duboko u srcu mislila sam kako sam jadna i kako je nemoguće da mu udovoljim. Dok sam bila zadubljena u te misli Gospodin mi je progovorio: „Zbog mene potpuno napusti sebe! Tako mi možeš prikazivati svoje žrtve. Budi jako mala i ponizna i moći ćeš odgovoriti mojim molbama. Slušaj! Ne boj se! Tražim od tebe nešto veliko: posti svaki ponedjeljak i petak o kruhu i vodi za svećenike. Tijekom ta dva dana provedi četiri sata u mojoj Prisutnosti, moli i vapi za oprost grijeha, posebno zbog poniženja koja trpim i koja me bole. Učini to (toliko me puno molio) pokajanje i uroni se u moju patnju!“ Zatim me molio još jednom:

28


„Učini to! - Kćeri moja, nekoliko iskušenja će iskrsnuti i mučiti te, ali nemoj se bojati! moja će milost biti s tobom! Imaj apsolutno povjerenje u mene, to je ključ koji otvara moje srce. O dušo, kad bi samo mogla osjetiti žeđ u mojoj duši! Barem se moli pokajnički! Pokaj se za svoje grijehe sa svakim otkucajem srca. Ako ti ljubav slabi, obrati se nebeskoj Majci, ona će onda ponovo ispuniti tvoje srce s čistom ljubavlju prema meni. Nemoj podleći umoru u kontemplaciji mojih pet Svetih Rana; oni će ti dati mnogo snage. Prikaži cijelu sebe Ocu i živi u Svetom Trojstvu!“ (Ne zaboravimo, te riječi pisane su u jednini ali su namijenjene svima nama!) ► Kraljevstvo nebesko pripada silovitima „moja kćeri, uvijek i ponovo ti govorim: moraš se promijeniti! Ja ću ti pomoći samo se drži svog zadatka svom svojom snagom. Otiđi mojoj Majci Ona će ti pomoći.“ „Da Gospodine, neobično ju ljubim! Ona je ta koja je uzdigla u meni želju da slavim Njezina Božanskog Sina i činim žrtve. O, kako duboko pokajanje i žaljenje izaziva u meni Njezin glas prigušen suzama. Isus: „Bio je to prvi susret, veliki korak. moja Majka te posebno preporučila. Tako te dugo čekam! Od kada sam te stvorio, Ja te čekam, kao i svaku dušu!“ „Gospodine, ne daj mi da odem!“ „Ti si ta koja se odvaja od mene, ja te nikada ne ispuštam! Odriči se vlastite volje! To te neprestano molim da činiš.

29


Sjeti se kada si postala udovica, a djeca su bila mala i sporo rasla, sjeti se kako si ih molila da ti pomognu, barem na jedan trenutak? I uvijek ti je samo jedno od njih pomagalo... I kakvo olakšanje ti je donosilo! I kako si bila tužna kada ti iz nekog razloga ne bi moglo pomoći! Kćeri moja, koliko djece Ja imam? I kada bi mi mogli pomoći barem na jedan sat, kako bi me to obradovalo! Tu posebno mislim na moje posvećene duše, one koje smatram izabranim od svoga srca! Ali oni su rastreseni svjetovnim mislima. Ne pitaj kako da budeš dosjetljiva, već iskoristi svaku priliku koja ti dopušta da kroz vlastitu želju za dušama ugasiš moju žeđ.“ „Gospodine, želim Te ljubiti svom snagom, također i umjesto svih onih koji Ti ne prilaze. Zatvorim oči i u duhu promišljam nevjerojatnu patnju koju si trpio zbog mene, jadne grešnice. Zašto si me, uostalom, izabrao? Koliko je duša koje su zavrijedile Tvoju ljubav mnogo više nego ja!“ „Kćeri moja, Ja biram duše za moje djelo spasenja među najvećim grešnicima. Ja ih ispunjavam s posebnim milostima, ako prihvaćaju te milosti. Onaj koji živi sa mnom moj je i pripada meni; Ja ga odvajam od svijeta kao što sam učinio s tobom.“ „Gospodine, Tvoja volja je moja, djeluj u meni.“ „Kćeri moja, budi tu i vodi grešnike k meni svom svojom snagom, to neka ti bude jedina briga. Neka meni posvećene duše privuku pogled mojih očiju punih tuge; neka ne skreću s puta i neka potpuno urone u mene. Uvesti ću ih u ljubav moga Srca i bit će preporođeni. Ono što tražim od njih je potpuna vjera u mene. Tada je moja ljubav nepoj-

30


mljivo snažna. Da li znaš da nalazim veliko zadovoljstvo slušajući te kada se prostireš pred mojim stopalima i želiš se pokajati za svoje grijehe kao niti jedan grešnik prije i da me želiš ljubiti kako me još nitko nikada nije ljubio? Tvoje jednostavne riječi bude milost moga Srca. Gledaj, za to nije potrebna stroga vježba ili ugledni fakulteti! Koja je to radost za Nebeskog Oca! Svaki trenutak svoga života djeluj na taj način. Duh Sveti će djelovati unutar tebe i pobijediti zlu prirodu radi tvojeg spasenja. Znaš da moje Kraljevstvo zaslužuju siloviti. Tvoji stalni padovi ne smiju te obeshrabriti. Oni ti održavaju poniznost. Ne budi mislima odsutna dok činiš znak Križa. Uvijek misli na Tri Božanske Osobe. Razglasi svima što ću ti sada reći: „U razmatranju mojih Pet Svetih Rana učini pet puta za redom znak Križa. Dok to činiš misli na mojih Pet Svetih Rana. Gledaj u moje oči ispunjene krvlju, zbog mnogih rana koje sam i od tebe također dobio.“ „O moj Isuse, ne govori mi o tome jer to mi slama srce. Smiluj mi se!“ „Obuzdaj svoj jezik, izbjegavaj sve suvišno brbljanje!“ ► Tjedni raspored Isus reče: „Kćeri moja, dajem ti jedan raspored.“ ► Ponedjeljak: Dan za sirote duše u Čistilištu. „Neka sve tvoje djelovanje bude učinjeno sa svrhom da im pomogneš! Ujedinjena sa mnom moli za sve duše u Čistilištu da budu u stanju što je prije moguće gledati moje Lice.

31


Tražim od tebe strogi post. Nije to zahtjev samo za tebe. Neka bude svima i široko poznato. Oglasi objave moga Srca sa svim ostalim porukama. Tko god će postiti u ponedjeljak na kruhu i vodi pozivajući se na Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina, oslobađa duše svećenika iz Čistilišta. Također tko slijedi ove upute primiti će milost u vremenu koje dolazi nakon smrti kad će ga moja Majka osloboditi Čistilišta. To ti moja Majka obećava, a snaga mojih Pet Svetih Rana i Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina obvezuju također i mene.“ ► Utorak: Ovaj dan pripada obitelji. „Prikaži mi svakog člana svoje obitelji osobno. Preporuči ih također mojoj Majci. Ona će ih uzeti pod svoju zaštitu.“ „Gospodine, moj je san dubok, rekla sam. Što će se dogoditi ako propustim bdijenje i molitve zbog previše spavanja?“ „Moli se našoj Majci da te probudi. Ona je isto provela mnoge noći u molitvi. Da li znaš kćeri moja da imaš veliku odgovornost prema svojoj obitelji? Moraš ih voditi prema meni, svakoga na njegov vlastiti način! Moli neprestano da im podarim svoju milost. Neka sveti Josip bude vaš najnježniji svetac zaštitnik! Ne zaboravi tražiti njegovu pomoć. Tijekom tih večernjih molitava možeš tražiti i dobiti mnogo milosti za djecu.“ ► Srijeda: Dan svećeničkih zvanja. „Traži u moje ime svećenički poziv za brojne mlade ljude.

32


Dobit ćeš toliko više radosti koliko ćeš više tražiti i pitati, jer postoji želja u srcima mnogih mladih ljudi ali nema nikoga da im pomogne. Nemoj biti malodušna! Tijekom noćnih molitava možeš također tražiti mnogo milosti za njih.“ ► Četvrtak: U klanjanju posveti ovaj dan Presvetom Oltarskom Sakramentu. „Ostani četiri sata ispred mene. Slavi me s posebno velikim poštovanjem i daj mi zadovoljštinu za poniženja koja su mi nanesena. Zaroni u moju patnju, razmišljaj kako sam krvario, kako sam bio mučen, kako sam trpio agoniju najbolnije smrti. Dobiti ćeš veliku snagu iz toga.“ ► Petak: Uroni u moju patnju sa svom ljubavlju svoga srca. „Rano ujutro misli na patnju koja me čeka nakon mučenja u noći. Dok radiš razmatraj moj križni put na kojemu nisam imao ni trenutka predaha. Iscrpljen do krajnjih granica, gonjen sam do Kalvarije. Stoga govorim: Ne možeš učiniti previše za mene! Od podneva do tri sata štuj moje Svete Rane. Posti ako je moguće do mojeg skidanja s Križa. Moja djeco, vaša spremnost na žrtve donijet će vam puninu blagoslova.“ ► Subota: Dan naše Majke. „Provodite u štovanju taj dan s vrlo posebnom pažnjom. Znate da je Ona Majka svih milosti. Poželite da bude štovana na zemlji kao što je štovana od svetaca i anđela na Nebu. Molite da umirući svećenici budu podareni dobrom smrću. U Raju duše tih svećenika će se zauzimati za vas

33


pri Svetoj Djevici koja će vas čekati u trenucima vaše smrti. S tom namjerom ponudi žrtvu noćnog molitvenog bdijenja.“ ► Nedjelja: Ljubljeni Spasitelj nije mi odredio program za taj dan. »Sudjeluj u mojem djelu spasenja« ►Isusova molitva za svećenike „Reci mojim sinovima da nikada ne drže propovijedi a da spomenu moju Bezgrešnu Majku. I ti kćeri moja, žudi za dolaskom moga kraljevstva sa svim žarom duše svoje, jer moje se milosti umnožavaju u tebi putem ljubavi. Kćeri moja, reci mojim sinovima da prodrmaju one lagodne duše iz njihove lijenosti i ravnodušnosti u kojoj leže. Prije svega treba ih savjetovati da se vrlo intimno ujedine sa mnom. Naime, treba uvjeriti one duše koje me uistinu često primaju u svoja srca, ali ne koriste priliku tih susreta da se uzdignu bliže meni. Kada moliš: „Gospodine, nisam dostojna…“ nemoj se samo klanjati glavom, već se učini dostojnom, pripremi svoje srce za taj susret sa mnom putem usrdne molitve pune ljubavi, svojim ljubavnim pogledima. Ja uzdišem tako gorljivo za vama! Unatoč svemu, ipak tako malo njih dolazi do mene! Barem neka tih nekoliko koji mi prilaze pokažu istinske osjećaje samoodricanja i predanosti. Ono što mi uzrokuje najveću bol je kada vidim da netko nema povjerenja u mene. Koja je korist od same vjere bez povjerenja? Nitko ne može narasti bliže meni bez povjerenja. Molite, moji sinovi, da naraste hrabrost u vašim srcima; svećenici moraju reći dušama koliko me usrećuje onaj koji se bori i nikada ne odustaje

34


od borbe. Jer milost raste među vama samo kroz neprestanu borbu. Pošaljite ih mojoj Majci. Ona će vas naučiti.“ ►Posvećenim (redovničkim) dušama: »Osjećam se tako usamljen« „Svi oni koji su posvetili svoj život meni na ovaj ili onaj način i koji nisu u poziciji da obnašaju neke pretjerane izvanjske djelatnosti, mogu ući u duboki duhovni život koji će uroditi plodovima za njih i za duše! Danas još jednom naglašavam da očekujem njihovu ljubav. Želim je gorljivo. Samo kada bi bili pažljiviji, čuli bi moje uzdahe! Pomozite mi nositi moj Križ, tako je težak! Ne ostavljajte me samog! Zovem vas jer vas trebam. Štoviše, sada je vrijeme i prilika da doživite moju naklonost. Ne tražite ugodu za sebe. Gledajte na mene, gledajte na Križ! Jesam li Ja tražio neku ugodu? Niste li dirnuti? Vi koje sam othranio u toplini svoga Srca i koje pozivam s toliko ljubavi, unatoč tolikoj nevjernosti s vaše strane. Priđite s potpunim povjerenjem, spasio sam vas od vječnog prokletstva. Što? Ne želite više živjeti sa mnom? Više volite prolazne zemaljske stvari. Zar ne vidite koliko trpim i žudim za vama? Ali vi imate slobodu izbora i radije želim da mi prilazite dobrovoljno.“ „Piši, moja mala karmelićanko. Reci im kako sam nesretan! Nikada ne znaš, kada to pročitaju možda će neki ljudi kamena srca osjetiti samilost i suosjećanje.“ Drugom prilikom Gospodin se ponovo obratio posvećenim dušama:

35


„Moje je srce jako tužno zbog mnogih duša koje su mi posvećene. Unatoč svemu stalno pazim na njih. Pratim njihove korake s protijekom moje milosti ali usprkos svemu tome oni me ne prepoznaju niti pitaju gdje sam. Vidim kako žive u dokolici i dosadi. Oni samo traže vlastitu ugodu, a mene drže podalje od svojih života. Koriste svaku priliku da se sakriju i djeluju kao da nisu moji radnici. Jao njima! Kako će nadoknaditi sve protraćeno i izgubljeno vrijeme? Je li bilo uzalud što je moje Sveto Tijelo, koje je bilo razapeto i prekriveno krvlju, bilo uzdignuto za vas? Vi ste slijepi i bez srca! Zar ne vidite što sam učinio za vas? Zar niste dirnuti barem malo? Zar ne želite koračati sa mnom i žeti sa mnom? Zar vam srce ne kuca u jednoglasju s mojim? Nisu li naše duše u međusobnom skladu? Jesam li uzalud otvorio svoje Srce? Hoćete li dozvoliti da moja rijeka milosti bude uzaludno izlivena? Zar ne želite dijeliti moje osjećaje? Zar ne želite slušati istančane otkucaje moga Srca? Gdje god vas stavim trebate biti spremni, čvrsti i ispunjeni duhom požrtvovnosti. Mislim na sve što sam u stanju pretrpjeti za vas. Ali vi ne pokazujete nikakav žar. Sve uzimate olako i uvijek ste puni izgovora. Na taj način vaš životi otječu niz odvodni jarak. Uzmite svoj križ, i Ja imam svoj, i prikažite se kao žrtve. Ja sam to učinio i dok ne učinite isto ne ćete imati život vječni.“ „Mali moj suncokretu, znam da slušaš moje brojne pritužbe. Ja se grijem na toplini tvoga srca, osjećam se tako usamljeno!“

36


►»Ali što je sa sotonskom vatrom?« Žalila sam se samoj sebi: „Moj Isuse, zašto sam ja napuštena?“ „A što je sa mnom? Znaš li bilo koga tko je bio više ostavljen, ponižen i zaboravljen od mene? Kada bi samo znala koliko je žarka moja želja za svima vama. U mojoj neprestanoj samoći prozivam vaša imena s ljubavlju i strpljenjem, ali vi me tretirate kao da sam netko bez osjećaja. Ako priđete s povjerenjem, osjetiti ćete ljubav koju moje Sveto Srce posjeduje za svakoga od vas. Ako je negdje vatra, svi će te trčati da pomognete i smanjite štetu. A što je sa Sotoninom vatrom? Zašto je ne pokušavate ugasiti? Dopuštate plamenu iz pakla da širi svoje uništenje. Jao vama koji ste odgovorni a djelujete kukavički! Zatvarate oči da ne vidite i dopuštate dušama da idu prema svojem prokletstvu.“ ►»Ostani u mojoj ljubavi!« „Kćeri moja, tvoja želja za pokajanjem dovela te bliže meni. Traži te osjećaje i za druge. Ja pozivam mnoge da budu moji sljedbenici. Nije me čak niti teško zadovoljiti. Ja biram duše na osnovu različitih okolnosti. Neka tvoja ljubav za mene bude gorljiva i puna predanosti! Budi savršeno mirna da bi bila u stanju čuti moj glas. Samo duše uronjene u moju ljubav mogu opaziti moj mekan i nježan glas. Kćeri moja, ljubav je vatra koja se jedino može održavati neprestanom spremnošću na žrtvu!“ „Žudi za dolaskom moga Kraljevstva u bliskoj budućnosti za sebe i za sve duše. Kada ideš u krevet osvrni se na

37


protekli dan da vidiš jesi li i kako si radila za moje Kraljevstvo. Kada si još bila mala djevojčica i živjela daleko od domovine i svoje majke - u stranoj zemlji - dugo si vremena doživljavala bolne osjećaje.“ „Moje Isuse, jeli to bila žudnja za prošlošću?“ „Da i ta je bol u biti nostalgija za vječnom domovinom. Žali one koji nemaju tu žudnju za vječnom domovinom. Ne obaziri se na vlastite osjećaje, ljubi samo mene! Budi ispunjena duhom ljubavi. Voli me kao dijete umotano u tkanine svojih bijelih haljinica. Traži me kao što me moja Sveta Majka jednom tražila u gomili zabrinuta srca. I kada me negdje nađeš, raduj se zbog mene! Ako misliš da trebaš očinsku podršku, obrati se Vječnom Ocu i prepusti se u Duhu Svetom našoj ljubavi. Ne boj se! Moje je srce tvoje vječno utočište, ako silno želiš odmor u Njemu, već si ga našla. Ti osjećaš to, nije li tako? O, ostani u mojoj blizini i ne odustaj ako ne želiš iskusiti gorko razočaranje! Ostani u mojoj ljubavi i također mi dovodi druge, to ti često govorim. Znaš kako nas je malo i lako je imati pregled našeg malog tabora.“ Rekao je to tako tužnim tonom da mi je srce gorjelo samo za Njim. „Srce me boli, toliko boli za sve one kojih nema i nedostaju! Nemoj se iznenaditi ali sve tvoje male žrtve gase moju beskrajnu žeđ za dušama! Ali prvo ti govorim: ne dopusti si da te odvlači tvoja osjetljivost; ljubi me! Reci

38


svojoj braći i sestrama da je to pouka Gospodina: jedan Oče naš ili jedna Zdravo Marijo u najvećoj suhoći duše uroditi će većim plodovima nego poplava molitvi u stanju preobilne milosti.“ Gospodin me također naučio jednoj molitvi i zamolio me da je proširim jer smatra da je moćno sredstvo s kojim bi se mogao zaslijepiti Sotona. On nas moli da, sa svom snagom, usvojimo te vječne misli. O moj Isuse, sjedini moje korake sa svojima da uvijek koračamo zajedno Tvojim putovima, uzmi moje ruke u svoje svete ruke da ih zajedno sklapamo na molitvu, učini a otkucaji moga srca odzvanjaju u ritmu Tvoga Srca, sjedini moju dušu sa svojom kako bih uvijek osjećao/la što Ti osjećaš, preobrazi moje misli da budu Tvoje misli, neka moje uši slušaju Tebe u tišini, privuci moj pogled da se utopi u Tvom pogledu, i neka moje usne sjedinjene s Tvojima, zazivaju neizmjerno milosrđe Božje. Amen! Isus: „Ova je molitva moćno sredstvo u vašim rukama - kad je budete molili Sotona će biti zaslijepljen i za to vrijeme neće moći duše zavoditi na grijeh.“ Jednoga dana tijekom jutarnje molitve reče mi Blažena Djevica Marija: „Sotona sakuplja duše zapanjujućom brzinom. Mnogi su uvučeni u njegovu klopku protiv svoje volje. Pomozite mi! Tražim vašu pomoć! Sotonina nesmiljena mržnja se povećava! Postao je uspješan u pridobivanju i pobožnih duša.“

39


► Isusove pritužbe Isus govori: „Djeco moja, kada roditelji kupuju novu odjeću za svoju djecu očekuju da ona budu zahvalna i da čuvaju svoju novu odjeću. Jer roditeljima nije bilo lako zaraditi za kupovinu. Moj Vječni Otac vam je također podario novu odjeću u svetom krštenju, predivnu halju posvećene milosti. I vi je ne čuvate! Gdje ćete naći roditelje koji pate više od mene pokušavajući vratiti izvornu čistoću halja posvećene milosti? Uspostavio sam sakrament pokore ali vi ste ga zanemarili. Zbog toga sam znojio Krv, nosio sam krunu od trnja, dopustio sam da me čavlima pribiju na Križ gdje sam pretrpio najgoru patnju. Još prije, sakrio sam se u skrovitu malu nastambu kao dijete, dijete umotano u pelene, da mi možete prići bez straha. Možeš li naći roditelje koji su žrtvovali više od mene za novu odjeću svoga djeteta?“ ► »Gledaj koliko te volim!« „Moj Isuse, koji si dostojan svog obožavanja, moj slatki Gospodaru, Ti znaš što bih Ti htjela reći. Ali niti jedna riječ ne izlazi iz usta, samo mi suze polako teku, to su suze kajanja. Željela bih pisati prekrasne pjesme o Tvojoj beskrajnoj dobroti, ali ne mogu jer mi nije podaren takav talent. Svjesna svoje bijede i ništavnosti, neprestano razmišljam o onome što bih Ti uistinu mogla dati. Gospodine Isuse, povjeravam Ti ponovo i ponovo svoje grijehe i

40


jednolični tijek suza iz moje duše preplavljene puninom Tvoje milosti. Poslušaj me, molim Te! To je glazba moje duše. Iskreno Te molim ne ponašaj se kao da ne želiš čuti, to je također dar od Tebe i hvala Ti za to milijun puta. Svaki otkucaj moga srca sadrži moje pokajanje. Ali to je još uvijek premalo, Gospodine Isuse, jer Ti će otkucaji jednom stati. Stoga Te sada molim da sakriješ kajanje za moje grijehe u svako malo, pojedino zrno pijeska koje si sam stvorio i neka ih vjetar ponese do Tebe da vidiš koliko Te volim! To je sve što Ti mogu dati, molim Te prihvati me Gospodine!“ Gospodin me zamolio da to isto zapišem ne bi li moja braća i sestre vidjeli da je pokora ono što nas dovodi bliže Njemu! „Gospodine, htjela bih se pokajati za sve grijehe svijeta te ih položiti ovdje do Tvojih nogu!¨ „Kćeri moja, neka ovaj zahtjev živi u tebi! Tvoja goruća želja budi pokajanje u mnogim dušama i dovodi ih bliže meni. Na taj način bit ćeš u stanju uključiti se u moje djelo spasenja.“ ►»Ja sam Svjetlo« Jednoga dana netko je izrazio svoje mišljenje o osobi koju svi poznamo: „…On baš nije bistar!“ Prestravilo me, jer smo svjesno griješili protiv svoga bližnjega; smjesta sam se okrenula Gospodinu i kad smo bili sami On mi reče: „Vrlo me zadovoljava i raduje kada ti se srce uznemiri kod svake malenkosti i kada trpiš zajedno sa mnom. Kćeri moja, Ja sam Svjetlo svijeta. Možeš okrenuti oči prema meni. Ja sam Veličina i Uzvišenost Žrtve, Dubina

41


i Beskrajnost Milosti, Obilje uzornosti, Bog ustrajnosti i strpljenja, nepokolebljive Dobrote, Milost je samo što teče od mene prema vama. Da, tko može o sebi toliko toga reći? Samo Ja! Svjetlo Krista! Ja koji sam JEDAN s Ocem! Ja koji sam sve učinio za vas da bih bio ‹Svjetlo svijeta› koje trebate slijediti! Ja, Darivatelj snage ljudskoj slabosti! Uvjerio sam svijet svojim djelovanjem kao vodič ljudske prirode!“ „Moj Isuse, obožavam Te i slavim također u ime onih koji to ne čine:“ Gospodin mi reče: „Ti znaš kako pozivam duše k sebi i kako čeznem za njima ne bi li odgovorile na moja božanska nadahnuća. Moja kćeri i sestro, dajem blagoslov tebi zajedno sa svima onima u čije ime si me slavila i zbog kojih si vršila pokore i žrtve. Na njih također širim obilje moje milosti. Što sve ne bih dao svakoj duši koja odgovara na moju ljubav? Moje srce puno ljubavi može osvojiti takva „zaluđena“ duša. Stoga koristim te riječi - jednak među vama - da vidite da sam također Čovjek i da me možete shvatiti kao čovjeka. Znam da me ne ljubite samo pameću, što me i ne može zadovoljiti. Takva me ljubav ne zanima. Kada nam srca zajedno kucaju, ta je ljubav potpuno drugačija od ljubavi koja mudruje, razmišlja i važe stvari. Razumiješ me sada, zar ne? Pogledaj kako me je lako sresti na ljudski način! To bi trebalo probuditi u tebi povjerenje u mene.“ ►Poruka Gospodina roditeljima „Zamoliti ću te da još jednom zapišeš što sam ti govorio prošle godine, moju nauku koje je uvijek u skladu s onom Svetog Oca. Znaš, to je vrlo važno! Sada ti govorim još jednom:

42


„Vi majke koje djelujete u skladu s mojim Srcem znate da vaš rad nije ni na koji način niži od rada svećenika, čak i od onih koji su uzdignuti na najveće počasti! Vi roditelji, vi majke, shvatite plemenitu ulogu koju sam vam povjerio. Vi ste pozvani da napučite moje Kraljevstvo. Iz vaših srca, iz vaših utroba počinje svaki korak moje Svete Crkve! Moje Kraljevstvo raste koliko i vi, majke, brinete o stvorenim dušama. Vi imate najveći posao opterećen odgovornostima, vrhunski važan. Stavio sam taj zadatak u vaše ruke da vodite mnoštvo duša u vječni život! Dajem poseban blagoslov tom vašem radu ispunjenom odgovornošću. Vaši duhovni oci trebaju prenijeti moju poruku Svetom Ocu, preko koga hoću da se moj blagoslov proširi povezan s velikim milostima. Dajem taj blagoslov roditeljima koji rade sa mnom i prihvaćaju moju božansku volju. Ovaj blagoslov je jedinstven te je ponuđen samo roditeljima! Pri rođenju svakog djeteta Ja izlijevam obilno posebnu milost na tu obitelj.“ Kada je to rekao Gospodin mi je preplavio dušu, meni kao majci, kao djelić onih milosti koje od sada želi podijeliti roditeljima preko osobe Svetog Oca. ►Vječni krug žrtava Tijekom svete Mise kada su izgovorene riječi „Mir s vama“ Isus mi reče: „Znaš li od čega se sastoj moj mir, koji ovaj svijet ne može pružiti? Samo oni koji podrede svoja tijela plemenitim potrebama duše mogu uživati u njemu. Da, oni su ti koji uživaju moj mir! Objavio sam ti se kao istinski Bog

43


i istinski Čovjek. Svi oni koji blaguju moje Sveto Tijelo i piju moju Svetu Krv znaju to. Moje ljudsko srce kuca zajedno s mojim Božanstvom i s vašim ljudskim srcem. Oni koji žive sa mnom mogu me samo slaviti. To slavljenje povećava uspjeh moga djela spasenja. Taj uspjeh čini vas svetima. Vidiš, to je jedan vječan krug između neba i zemlje! Neprekidan krug žrtava! Kroz njega Ja izlijevam na vas puninu milosti, na one koji prihvate i usvoje štovanje moga Imena. Nema drugog načina od strpljive i ustrajne ljubavi.“ ►Pitaj za žrtvu „Možeš li zamisliti da ti ne odgovorim na molitvu kada me pitaš nešto za spasenje duša? Tako bih sam sebi sprječavao vlastiti rad na spasenju! Prirodno, ne pozivam svakoga jednako! Za one kojima sam dao više također tražim više. Bitno je: ponudi žrtve za duše koje želiš dovesti bliže meni. Žrtva obogaćuje tvoje djelovanje bistrinom, pomoću koje prepoznaješ što Ja želim. O tome sam ti već govorio. Želja, goruće htjenje je predivno sredstvo koje također sadrži žrtvu. Na primjer: dijete želi biti dobar učenik i stoga uči marljivo. Žena žarko žudi za majčinstvom i u njoj već živi spremnost na žrtvu. Otac želi sagraditi obiteljsku kuću te čini mnogo žrtava za taj cilj. Stoga kažem: želja srca već sadrži unutar sebe spremnost na žrtvu. Želja i žrtva su nerazdvojni.“ Jednog dana otišla sam na večernju Misu. Ostala sam vrlo dugo u crkvi. Sestra zadužena za sakristiju nije me vidjela pa je zaključala crkvu. Ostala sam sama s Njim. Bili smo zajedno, Bog i ja, s mojim molitvama za duše u Čistilištu ne bi li mogle što je moguće prije promatrati Krista. Molila sam kako me Djevica Marija naučila:

44


„Zdravo Marijo milosti puna, Gospodina s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, izlij plodove milosti svoga Plamena ljubavi na svo čovječanstvo, sada i u času smrti naše. Amen.“ Dok sam usrdno izražavala te želje, Blažena Djevica mi reče: „Mala moja kćeri, želim nagraditi tvoju želju i samilost. Do sada si molila tri Zdravo Marije u moju čast s željom da oslobodiš barem jednu dušu iz Čistilišta. Deset duša će sada biti oslobođeno iz mjesta pokore za grijehe da tvoja usrdna želja bude ispunjena.“ Moj razum nije mogao shvatiti toliku dobrotu i samilost. Umjesto zahvale izražene riječima duboki uzdah na usnama: „Majko milosti! Hvala Ti! Hvala Ti za Tvoje bezbrojne blagoslove!“ ►Potraga za srcima Jedne noći dok sam provodila noćno bdijenje i molitvu Gospodin je stajao smjerno u tišini pored mene. Zatim je rekao: „Mir s tobom. Idem sada u potragu za dušama.“ Kada sam shvatila da me Njegova sveta prisutnost napušta, pozvala sam Ga s jecajima u glasu: „Kamo ideš moj ljubljeni Isuse?“ „Samo idem u potragu za srcima!“ Zatim mi je dozvolio da osjetim Njegovu vječnu misao: u potragu za srcima.

45


►»Pomozi mi spasiti duše!« Jednoga dana Gospodin mi je progovorio sljedećim riječima: „Draga moja dušo, poželi mi mnogo, mnogo duša! To mi je jedina molitva: duše! O duše! Kako čeznem za njima! O kako patim zbog njihove ravnodušnosti! Reci mi: Je li teško ljubiti me?“ Na te riječi mogla sam samo odgovoriti s novim uzdahom dubokog pokajanja u dubini duše. „O moja mala dušo, ja sam kao opijen zbog kajanja za tvoje grijehe! Shvati to veliko čudo! Tvoja ljubav puna pokore i poniznosti opija Boga! Poželi da se mnogi, mnogi pokaju za svoje grijehe tako da mogu biti opijen i s njima! Ja sakupljam skrušeno kajanje vas duša kao pelud i pretvaram poniženje u dušama grešnika u božanski med. Vidi, grešnik je pasivan; ne čini ništa za spasenje svoje duše. Zato ti moraš, moja draga pokajnice, skupljati i zgrtati, leteći od cvijeta do cvijeta, pelud pokore i pokajanja koji Ja mogu pretvoriti u med u dušama grešnika, slatki med pokajanja. Tvoja želja neće ostati bez plodova! Ali jao! Postoje duše koje ne želi ni znati za beskrajnu ljubav Božju, pa ni na svojoj smrtnoj postelji! Kako gorka tragedija! Plamen Ljubavi moje Majke želi to spriječiti! Sudjeluj u mojem djelu spasenja! Nemoj smatrati moje riječi čudnovatima, jer one su sada i uvijek iste. Obrati pažnju: Božja Riječ je sada i zauvijek ista, po njoj tražim spasenje duša.“

46


Poruka Majke Božje što se tiče Plamena Ljubavi Njezinog Bezgrešnog Srca kao novog načina spasenja za svijet U petak na dan Sedam Žalosti, Blažena Djevica mi reče: „Toliko je puno grijeha u ovoj zemlji. Pomozi mi spasiti duše!“ ► Poruka Majke Božje „Stavljam u tvoje ruke zraku svjetlosti, to je Plamen Ljubavi moga Bezgrešnog Srca! Ja sam tvoja brižna Majka koja te voli i ujedinjena s tobom, držeći te za ruku, ja ću te spasiti.“ „Željela bih u tvoje ruke staviti novi put. Prihvati ga i dobro razumi jer srce mi je žalosno kada te gledam! Kćeri moja, dajem ti Plamen Ljubavi. Upali vlastito srce njime i onda ga šalji dalje, barem na još jednu dušu!“ Majka Božja je toliko plakala i jecala dok mi je govorila da nisam mogla jasno odrediti i zaključiti što se očekuje od mene. Za dobrobit svih duša sve sam obećala, ne bih li joj olakšala bol. Srce mi je bilo na rubu sloma. ► Prva molba Majke Božje „Kćeri moja, molim te da prihvatiš četvrtak i petak kao dane izvanrednog prepuštanja pokori zadovoljštine mojem Božanskom Sinu. Čini pokoru: sat zadovoljštine (naknade) u obitelji. Tijekom tog sata, izgovori različite molitve (na primjer recitiraj krunicu). Pjevaj svete himne!

47


Započni ovaj sat pobožnosti učinivši pet puta znak Križa iz štovanja prema Pet Svetih Rana mojeg Božanskog Sina i na isti način završi molitvu. Zatim učini duhovno čitanje i upali svijeću u sjećanje na moju molbu. Sakupi dvije ili tri osobe za taj sat zadovoljštine, jer znaš da kada se nađu dvije ili tri duše zbog zajedničke pobožnosti u Imenu moga Sina, On je među njima. Također tijekom dana neka ti prijeđe u naviku da činiš pet puta znak Križa slaveći milost Boga Oca. To će te približiti Vječnom Ocu i srce će ti biti ispunjeno milošću.“ ► Otajstvo Plamena Ljubavi „Ovaj Plamen pun blagoslova izvire iz moga Bezgrešnog Srca i ja ti ga dajem. On mora ići od srca k srcu. Biti će to veliko čudo svjetla koje osljepljuje Sotonu. To je vatra ljubavi i sklada i mi ćemo suzbiti vatru vatrom: vatru mržnje vatrom ljubavi, tako da se mnoge duše spase od vječnog prokletstva. Tvrdim da nikada prije nije bilo nečeg sličnog. To je veliko čudo koje činim. Tu sam milost za vas dobila od Vječnog Oca snagom Pet Svetih Rana moga Božanskog Sina!“ Dok mi je govorila te stvari dobila sam čudesnu spoznaju kako je ujedinjena Njena volja s onom Vječnog Oca, Njenog Božanskog Sina i Duha Svetog. Blažena Djevica tada mi obeća da će biti među nama ne bi li osigurala da se mali Plamen proširi, kao galopirajući požar, po čitavom svijetu. Zatim je dodala: „Idi raditi, ne stoji besposlena. Ja ću ti pomoći i moja potpora će biti neprestana. Vjeruj mi! Djeluj žurno! Ne ostavljaj za kasnije moju misiju! Sotona ne sjedi mirno, naprotiv on čini ogromne napore. On već vidi da se moj Plamen Ljubavi pali i sama pomisao na to

48


ga izluđuje. Želim da Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina bude poznat posvuda, baš kao što je moje ime poznato po čitavome svijetu. Ne mogu više držati Plamen Ljubavi u sebi; on teče prema vama sa silovitom snagom. Oslijepiti ću Sotonu Plamenom Ljubavi moga Srca. Ujedinjen s vama Plamen Ljubavi moga Srca spaliti će sav grijeh.“ ►Djelovanje puno blagoslova Plamena Ljubavi Jednoga dana kada sam bila shrvana bolom, Blažena Djevica reče: „Prihvati tu patnju za umiruće! Gledaj kćeri moja, kada Plamen Ljubavi moga Srca gori na zemlji, njegovo djelovanje puno milosti teče i doseže i do umirućih. Sotona je oslijepljen i uz pomoć molitvenog bdijenja borba umirućeg sa Sotonom će skončati. Pod presvijetlom zrakom moga Plamena Ljubavi čak i najtvrđi grešnici će se preobratiti, jer Ja ne želim da i jedna duša bude izgubljena.“ Zatim je ponovila riječi koje mi je tako često i prije govorila: „Zapiši što ti sada govorim: želim proširiti ovu snagu spasenja koja izvire iz Plamena Ljubavi na sve ljude i narode. Ne samo na one koji pripadaju Katoličkoj crkvi, već i na sve duše u čitavom svijetu koje su označene znakom Križa moga Božanskog Sina. Plamen Ljubavi želim proširiti kao nikad prije na tebe i još dalje do duša u Čistilištu! Dijete moje, vjeruj u moju majčinsku moć! Poniznost!

49


Žrtva! To su osobine koje moraju vladati u tvojoj duši. Vjeruj i imaj povjerenje! Već sad vjeruj u moju majčinsku moć kojom ću oslijepiti Sotonu i spasiti svijet od uništenja!“ ►»Ja te požurujem« Djevica Marija me požuruje da smjesta učinim sve moguće za Plamen Ljubavi da se proširi po svijetu! „Ne mogu više suzdržati Plamen Ljubavi unutar sebe, neka se razlije na vas! Samo napravi prvi korak! Barem da vidim znak dobre volje! Samo je prvi korak težak, vjeruj mi, a jednom kada se načini, moj Plamen Ljubavi će probiti silovito svako nepovjerenje u duši i osvijetliti je nježnim sjajem. Jednom kada sav otpor nestane, oni koji su dali utočište mojem Plamenu Ljubavi, proglasiti će ga do kraja svijeta, poneseni velikim obiljem blagoslova kao što sam ti već rekla - jer takva poplava milosti još nije darovana od kada je Riječ postala Tijelom. Nemoj biti obeshrabrena. Svakoga od vas ću opskrbiti potrebnom snagom. Sve što trebate učiniti je željeti to! Kroz djelovanje puno milosti moga Plamena Ljubavi osvijetliti ću dušu ne bi li joj početak bio jak i hrabar. To se mora učiniti. Naređujem i požurujem vas!“ „Požuri se moja malena! Trenutak kada će se moj Plamen Ljubavi upaliti je blizu i tada će Sotona oslijepiti. Želim da to osjetiš, da se poveća tvoje pouzdanje. To će ti dati veliku snagu i svi oni do kojih ta moć stigne osjetiti će je. Jer neće se samo upaliti u narodima koji su mi posvećeni, već po čitavom svijetu, čak i na najnedostupnijim mjesti-

50


ma jer za Sotonu nema nedostupnih mjesta.“ „Znaš, moje srce je u velikoj boli. Sotona je pomeo duše na užasan način. Zašto ne biste svi pokušali najbolje što možete i čim prije možete da ga zaustavite? Trebam vašu pomoć. Srce mi gori od tuge kada vidim da su mnoge duše proklete. Mnoge od njih pokazuju volju, ali dopuste da ih se povuče. S podrugljivim smiješkom Sotona otvara ruke i odnosi ih. Moj je Sin veoma patio za te duše, sve do posljednjeg izdaha. Molim vas pomoć!!!“ ►»Trebam vas sve!« Kao odjek Isusovih riječi Djevica Marija reče: „Ako se među vama pojavi netko tko se suprotstavlja mojem Plamenu Ljubavi tada ga svom snagom uvjerite da griješi. Morate učiniti određeni napor! Trebam vas sve! Svakoga! Trebam udruženu silu cijeloga svijeta! Morate učiniti sve što možete da oslijepite Sotonu! Trebam vas sve, svakoga pojedinačno i sve zajedno! Nemojte si dopuštati nikakva odgađanja jer Sotona će biti oslijepljen u onoj mjeri u kojoj ste se uključili. Za početak dat ću vam čudesnu snagu, cijelom mnoštvu i svakome pojedinačno. Vaša je odgovornost ogromna i vaš rad neće biti uzaludan. Ako cijeli svijet stane uz mene, nježno svjetlo mojeg Plamena Ljubavi će se upaliti i zapaliti cijeli svijet. Sotona će biti ponižen i onemogućen u daljnjem korištenju svojih moći. Ali ne smijete odgađati za kasnije ovo vrijeme priprema, ne, nemojte otezati! Nemojte pasti u naviku i prihvatiti stav čekanja u vezi mojih svetih zahtjeva! Kćeri moja, ja te opskrbljujem s vrlo moćnom milošću:

51


gorući Plamen Ljubavi iz moga Srca koji nikada nije bio na raspolaganju kao što je sada. Od kada je Riječ postala Tijelom nisam poduzimala veći pokret od Plamena Ljubavi moga Srca koji hita prema vama. Do sada ništa nije moglo tako oslijepiti Sotonu i na vama je da to ne zanemarite ili odbacite. Odbacivanje će jednostavno značiti propast. Neobuzdana poplava blagoslova koja će protresti svijet mora početi s malim brojem najponiznijih duša. Svaka osoba koja dobije ovu poruku treba je primiti kao poziv i nitko ju ne smije omalovažiti ili ignorirati. Vi ste moja djeca, a Ja sam vaša Majka. Također, molite se svetom Josipu, pravedniku među muževima, on će ispitati srca ljudi u potrazi za utočištem za moj Plamen Ljubavi!“ „Prenesi ove molitve Svetom Ocu uz odobrenje tvoga duhovnog oca i kroz svećenike i pastire koje ću poslati!“ „Molim Svetoga Oca da proglasi 2. veljače, crkveni blagdan Prikazanja Gospodnjeg u blagdan Plamena Ljubavi moga Bezgrešnog Srca.“ Načini kako će se oslijepiti Sotona i spasiti duše ►Sveta Misa Zatim Blažena Djevica Marija reče: „Ako si u stanju milosti i pohađaš svetu Misu koja ti nije obavezna, tada će ti Plamen Ljubavi moga Srca zračiti u toj mjeri da će, za to vrijeme, Sotona biti oslijepljen i preobilje moje milosti biti će predano duši za koju prinosiš svetu Misu.“

52


„Sudjelovanje u svetoj Misi povećava na najveći stupanj sljepoću Sotone.“ (22. studeni 1962.) „Sotona se pijeni od bijesa i vodi još žešće i okrutnije bitke, budući da osjeća silovito naviranje svoje sljepoće!“ ►O molitvi Djevica Marija je zamolila da se Zdravo Marijo recitira kako slijedi: „Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sveta Marijo Majko Božja, moli za nas grešnike, izlij plodove milosti Plamena Ljubavi na svo čovječanstvo, sada i u času smrti naše. Amen. Biskup je pitao Elizabetu: „Zašto bi trebali drugačije recitirati vrlo staru „Ave Maria?“ 2. veljače 1982. Gospodin je odgovorio: “Isključivo zahvaljujući učinkovitom preklinjanju Blažene Djevice, Presvete Trojstvo je podarilo izliće Plamena Ljubavi. Stoga u molitvi s kojom veličaš moju Presvetu Majku još zamoli: …izlij plodove milosti Plamena Ljubavi na svo čovječanstvo, sada i u času smrti naše. Amen. Tako da ta milost djeluje kako bi preobratila čovječanstvo.“ Blažena Djevica je dodala: “Ne želim mijenjati molitvu kojom me odavna štujete, ovim zahtjevom prije želim protresti i potaknuti čovječanstvo. To nije nova formula molitve, to treba biti jedan neprestani zahtjev.“ (Duhovni Dnevnik, listopad 1962.)

53


Obiteljski sat zadovoljštine „Kćeri moja, molim te da prihvatiš četvrtak i petak kao dane izvanrednih milosti i prikazanja posebne žrtve mojem Božanskom Sinu. Načini ove pokore su: sat zadovoljštine u obitelji. Okupite se dvoje ili troje za ovaj sat pokajanja, jer znaš da gdje se okupi dvoje ili troje u molitvi u Imenu moga Sina, On je s njima. Tijekom sata zadovoljštine, sposobnosti Sotone se smanjuju ukoliko se duše u pokajanju mole za grešnike…“(29. rujan 1962.) ►Dnevno prikazanje Blažena Majka: „Također, tijekom dana ponudi svoj rad na slavu Boga! Ako si u stanju milosti sljepoća Sotone će se povećati s ovim prikazanjem! Zatim živi u mojoj milosti, tako da sljepoća Sotone raste više i više i neprestano se povećava!“ (30. studeni 1962.) „Mnoge milosti koje ti dajem, ako ih dobro iskoristiš - a trebaš ih uvijek koristiti bolje i bolje - uzrokuju da velikom broju duša bude lakše.“ ►Primanje svetih sakramenata Blažena Djevica Marija: „Kada netko moli klanjanje u duhu pokore ili prima svete sakramente, dok god to traje, Sotona gubi svoju moć nad dušama vjernika, župljana. Oslijepljen gubi vlast nad dušama.“ (6. studeni 1962.)

54


►Plamen Ljubavi i umirući Blažena Djevica: „Gledaj, kćeri moja, kada se Plamen Ljubavi moga Srca zapali na zemlji, potoci milosti teći će također i do umirućih. Sotona je oslijepljen i uz pomoć tvoje gorljive molitve njegova borba s umirućima će prestati. Pod sjajnom zrakom moga Plamena Ljubavi, čak i najtvrđi grešnici biti će preobraćeni.“ (12. rujan 1963.) „Molila sam da se u svakoj crkvi organizira sveta noć molitvenog bdijenja na način kojim želim spasiti duše od umiranja, tako da čak niti minuta ne prođe bez molitve! Gledajte instrument koji stavljam u vaše ruke. Na taj način spasit ćete umiruće duše od vječnog prokletstva. Svjetlošću moga Plamena Ljubavi Sotona će postati slijep.“ (9. srpanj 1965.) ►Plamen Ljubavi i duše u Čistilištu Blažena Majka reče:: „Ako bilo kada recitiraš u moju čast tri Zdravo Marije pozivajući se na moj Plamen Ljubavi, svaki puta jedna duša će biti oslobođena iz Čistilišta. Tijekom mjeseca u kojemu posebno molimo za preminule (studeni), nakon svake recitacije Zdravo Marije deset duša će biti oslobođeno iz Čistilišta. Duše koje trpe moraju također osjetiti učinke milosti Plamena Ljubavi moga majčinskog Srca.“ (13. listopad 1962.) „Plamen Ljubavi želim iz moga Srca u velikoj mjeri pro-

55


širiti na vas i neprestano ga povećavati i također želim ga proširiti na duše u Čistilištu. Obrati dobro pažnju što govorim, zapiši moje riječi i predaj ih osobama kojih se tiču. Obitelji koje čine sat pokore (zadovoljštine) u četvrtak ili petak dobit će posebnu milost oslobađanja duša iz Čistilišta. Nakon samo jednog dana strogog posta (o kruhu i vodi) unutar osam dana, osloboditi će im se jedan preminuli rođak.“ (24. rujan 1963.) Blažena Djevica je također obećala da će nam duše koje ćemo našim molitvama osloboditi iz Čistilišta (jedna duša s tri Zdravo Marije i u studenom, mjesecu sjećanja na pokojne, deset duša sa samo jednom Zdravo Marijom) pomagati iz Neba u našem zemaljskom naporu spašavanja duša. ►O postu u ponedjeljak Gospodin Isus: „Tko god će postiti ponedjeljkom o kruhu i vodi pozivajući se na Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina, oslobađa duše svećenika iz Čistilišta. Isto tako, onaj tko slijedi ove upute primiti će milost u vremenu koje dolazi nakon smrti, kako bi ga moja Majka brzo oslobodila iz Čistilišta.“ 15. kolovoza 1980., Blažena je Majka dodala, kako slijedi: „Kada svećenici provode potpuni post u ponedjeljak oslobađaju tijekom svake svete Mise, u trenutku posvećenja, bezbrojne duše iz Čistilišta. Kada posvećene osobe (redovnici) i laici provode potpu-

56


ni post u ponedjeljak, također oslobađaju mnoštvo jadnih duša iz Čistilišta i to svaki puta kada prime svetu pričest tijekom toga tjedna; u vrijeme kada primaju Sveto Tijelo Gospodina našega Isusa Krista.“ ►Savjet za post iz poruka Blažene Djevice Ne smijemo se izgladnjivati i možemo jesti dovoljno kruha i moramo piti dovoljno vode. Kruh se može posoliti. Može se zamijeniti nekim tostom, ako treba zbog zdravlja ili možemo dodati vitamine ili neophodne lijekove, ali ništa više. Blažena Djevica: „Za sve one koji provode potpuni post redovito ponedjeljkom, mogu ga prekinuti već u šest popodne i umjesto toga, trebaju moliti pet desetica krunice za duše u Čistilištu, također u taj isti dan.“ ►Moć Predragocjene Krvi Tijekom svete Mise i nakon svete pričesti Isus je također govorio o moći Njegove Predragocjene Krvi. „Ja dajem svoju Krv svijetu. Možete se napojiti mojom Božanskom Krvlju. Možete li to razumjeti svojim razumom? Teško, zar ne? Ja sam jedini djelitelj Krvi svijetu. Razmatrajte to duboko! Moja dragocjena Krv zagrijava smrznutu i paraliziranu moć vaše duše i daje joj život. Ja joj dopuštam slobodan tijek i proširit će se preko cijelog svijeta pod uvjetom da se podredite zahtjevima moje Božanske Majke. Zašto želiš ostati kao obično ljudsko biće, u rutini? Moraš

57


željeti da se promijeniš tako da mi bude zadovoljstvo biti s tobom! Moj je stol postavljen i uvijek je spreman. Ja, domaćin, sve sam žrtvovao za tebe. Dajem ti sebe!“ „Kada primaš svetu pričest, pogledaj duboko u svoju dušu i osjeti učinke koje čini za tebe moja dragocjena sveta Krv! Nemoj biti neosjetljiv za to! Prilazak mojem stolu ne smije biti samo stvar navike. Budi potaknut ognjem ljubavi, upaljenim mojom ljubavlju koja u tvom odnosu sa mnom spaljuje grijehe tvoje duše.“ ►Pritužbe Majke Božje Jednoga dana Blažena Djevica Marija ponovo reče: „Ti si također majka. Dijelim tvoju neusporedivu bol. Razmisli o tome… Kada bi samo jedno od tvoje šestero djece bilo zauvijek prokleto! Kako bi to bilo bolno za tebe! A Ja? Oh! Moja muka sastoji se u tome da moram biti svjedok tolikom mnoštvu svoje djece koja neprestano padaju u ponor pakla. Pomozi im! Pomozi im dijete moje! Mnogi ponavljaju ponovo i ponovo: „Žalosna Majko!“ Ali oni ne misle da patim također sada, a ne samo onda, na križnom putu moga Božanskog Sina.“ Pritužbe Djevice Marije ispunile su mi srce velikom tugom te sam osjetila unutar sebe goruću želju da proširim što je moguće prije Njezin Plamen Ljubavi. Osjetila sam u sebi neizrecivu želju koja me tjerala da učinim što je moguće prije, da Njezin Plamen Ljubavi postane poznat po

58


čitavom svijetu i da što je moguće prije oslijepi Sotonu i spriječi ga zauvijek u ubijanju duša. Taj zahtjev neprestano se bori u meni protiv zloga. On me sprječava u molitvi i baca me u stanje teške zbunjenosti. Kroz razna iskušenja želi me baciti u očaj, govori: „Tvoja žalost još je uvijek beskorisna!“ ►»Gledaj me u oči!« Tijekom tih sati muka, Isus mi je došao u pomoć: „Pomno promatraj moje oči, čiji pogled osljepljuje Sotonu!“ „Neka onaj koji korača sa mnom pogleda u moje prodorne oči i stopi se s njima! Jao! Mnogi okreću svoje oči od mene; ne mogu podnijeti moj pogled. Reci im da se ne okreću od mene već da se pokaju za svoje grijehe i Ja ću im uvijek oprostiti. Znaš li koliko me usrećuješ kada izgovaraš: ‘Imadott Jezusom!’ (O moj Isuse, vrijedan svakog obožavanja!)? Reci to također u ime drugih! I ako ne možeš reći ništa drugo čitav jedan sat, samo to ponavljaj! Oh! Spustit ću svoj prodorni pogled neka se odmara na tebi! Molim te: ne odlazi od mene! Ostani uvijek ispred moga pogleda. Reci to svoj svojoj braći i sestrama: neka se naše oči sretnu, neka se naši pogledi stope u jedno!“ „O! Gospodine, moje, naše oči, s Tobom?“ „Pogledaj me u oči! Govorim ti to da ne izgubiš srčanost i zato što te želim motivirati da ne gledaš u zemlju tijekom svojih borbi! Tako da čak i kada gledaš dolje ne tražiš neko olakšanje osim u meni, gledajući samo prema meni! Tijekom svojih borbi privij se uz mene i prepusti se

59


mojim rukama, želim da uvijek gledaš prema Nebu.“ ►Vjernost Tijekom sata klanjanja jednom sam rekla: „O moj Isuse, vrijedan svakog obožavanja, ljubim Te!“ Isus je odgovorio: „Ne ostavljaj me samog! I ti, ne ostavljaj me!“ Duša mi je osjetila veliku potresenost od boli. On je nastavio: „Ako mi ne priđeš, ne dođeš do mene, kako ti mogu predati blagoslove? Milosti nakupljene u mojemu Srcu kao i ljubav koju sadrži, neizmjerni su. Doživimo zajedno kako nam srca kucaju jednoglasno. Neka se i naše ruke udruže u zajedničkom djelovanju. Dovedi mi duše!“ ►Vjera i povjerenje „Gospodine, moja duša gori od želje da vidi kako se uskoro pali Plamen Ljubavi naše nebeske Majke.“ Isus me tada upita: „Reci, dijete moje, vjeruješ li u mene? Vjeruješ li u naš sveti naum?“ „Gospodine, Ti poznaješ moju vjeru!“ „Daj svima na znanje, dijete moje: bez vjere i povjerenja nijedna od krjeposti ne može se ukorijeniti. One su osnova ovog svetog projekta za koji se sada pripremamo i koji će uskoro započeti! Promisli i shvati važnost onoga što

60


govorim. Mi ti dajemo snagu i odvažnost da poduzmeš prve korake, ali ne smiješ odgađati izvršenje moje volje, niti je odbaciti ili zanemariti.“ Pogled u budućnost ►Novi Duhovi Isus: „Mogu usporediti ovu neobuzdanu poplavu s prvim Duhovima. Potopit će zemlju silom Duha Svetoga. Svi će ljudi biti dotaknuti u vrijeme tog velikog čuda. Evo, dolazi neobuzdana bujica Plamena Ljubavi moje Presvete Majke. Svijet, već zamračen nedostatkom vjere, proći će teške strahote i tada će ljudi povjerovati! Ta tutnjava će potaknuti razvoj novog svijeta u moći vjere. Povjerenje potvrđeno vjerom pustiti će korijenje u dušama i lice svijeta će se obnoviti. Jer nikada nije bilo takve poplave milosti od kada je Riječ postala Tijelom.“ „Ovo obnavljanje zemlje, praćeno iskušenjima i patnjom, odvijati će se kroz moć i snagu molitve i zagovora Blažene Djevice!“ Razmišljala sam jednoga dana, srcem ispunjenim tugom: „Moj Isuse, vrijedan svakog obožavanja, zašto je Blažena Djevica izabrala baš moju grešnu obitelj da predstavi Svoj Plamen Ljubavi? Ovdje, na mjestu gdje Te ne poštuju i gdje Te vrijeđaju! Gospodin me smirio ovim nježnim riječima:

61


„Došao sam pozvati ne pravedne nego grešnike. To je razlog zašto sam pretrpio smrt i najgore muke. To je također razlog zašto sam izabrao tebe.“ ►Vrijednost trpljenja „Kad si došla na ovaj svijet napisao sam riječ ‘trpljenje’ na stranici knjige tvog života. Sada ću objasniti vrijednost patnje. Što mi bliže prilaziš to će više moja slava osvijetliti vrijednost tvojeg trpljenja. I kada stigneš u moj dom tada ćeš moći promatrati ispred trona Svetoga Duha vrijednost i ljepotu tih patnji, koja neće nikada nestati. Tamo ću ih Ja „razotkriti“ i ujedinjena sa mnom, tvoje zasluge će ti priskrbiti čudesnu duhovnu razinu u kojoj će duša biti preplavljena slatkom divotom. Sjeti se naljepnica s kojima si se igrala kada si bila mala. Samo ih treba malo navlažiti, protrljati i eto, imaš u predivnim bojama veličanstveni pejzaž, princa ili životinju. Vidim da me gledaš s čuđenjem u očima. Moje je učenje jednostavno i djetinje. Raj pripada dušama nalik djeci koja ne mudruju oko stvari; onima koji me slušaju s čuđenjem i pokazuju mi svoje povjerenje. Gledaj, Ja ne govorim jezikom znanosti koja nikada nikoga nije učinila svetim. Prihvati jednostavno učenje koje sam posadio u tvoju djetinju dušu. Takvima pripada moje Kraljevstvo.“ ►U sadašnjim olujama „Znaj da je zemlja kao priroda prije oluje. Može se usporediti i s vulkanom koji se iznenada budi, spali, ubije i oslijepi svakoga s vatrenim dimom koji izbija napolje i njegovim pepelom koji uništava sve živo unaokolo. Smrtonosni pepeo pun sumpora želi ocrniti ljudske duše,

62


stvorene na sliku Boga.“ Sada Blažena Djevica Marija govori: „Ali moj Plamen Ljubavi uskoro će se upaliti. Ja, predivna zraka jutarnjeg svitanja, osljepljujem Sotonu. Osloboditi ću čovječanstvo od grešne i zadimljene lave mržnje. Izabrane duše morati će se boriti s Knezom tame. Biti će to zastrašujuća oluja. Ne, ne oluja, nego orkanska mećava koja uništava sve pred sobom! On je onaj, koji želi uništiti vjeru i uvjerenje izabranih. Uvijek ću biti pokraj vas u oluji koja se već sprema. Ja sam vaša Majka. Mogu vam i želim pomoći! Posvuda ćete moći vidjeti svjetlo moga Plamena Ljubavi kako sijeva kao munja osvjetljavajući nebo i zemlju, s kojim ću upaliti čak i mračne, polumrtve duše! Ali koja je žalost gledati toliko mnogo moje djece koja sama sebe strovaljuju u pakao! Djeco moja, ruka moga Božanskog Sina je spremna za udarac i ja je jedva zadržavam. Pomozite mi! Ako prizivate moj Plamen Ljubavi možemo zajedno spasiti svijet!“ »Brojni neprijatelji moga Plamena Ljubavi« „Ti znaš, zar ne, što ću ti sada reći? Moj Plamen Ljubavi traži sa svetim Josipom utočište na ulicama Betlehema. Mi bježimo od Herodove mržnje. Znaš li tko će biti naši progonitelji? Kukavice, oni koji se boje za svoju dobrobit, oni koji sve znaju bolje od drugih te oni koji slušaju pritužbe zatupjelih umova. Oni će jurišati i napadati moj Plamen Ljubavi kao što je nekad Herod napadao tijelo nevinog Djeteta Isusa. Ali baš kao što je Nebeski Otac uzeo

63


malog Isusa pod svoju zaštitu tako i sada štiti moj Plamen Ljubavi. Naš Nebeski Otac će se o svemu pobrinuti! Nakon kraće tišine ponovo je progovorila unutar mene: „Vidiš, dijete moje, ja te uzdižem i vodim u vječnu domovinu koju je moj Sin stekao za vas po cijenu neizmjerne patnje.“ Nikada nisam čula Blaženu Djevicu Mariju da govori u tom tonu. Njezin je glas bio pun uzvišenosti, moći i žestine. Ne mogu prenijeti riječima neizrecivu začuđenost s kojom sam sve to slušala. Nakon nekoliko minuta tišine Ona je progovorila sasvim drugim tonom, Njezinim uobičajenim majčinskim tonom meke nježnosti: „Ne boj se, imaj povjerenje u moju moć kao svoje Majke.“ Žrtva i molitve „Žrtva i molitve! To su tvoji putovi!“ I Blažena Djevica Marija nastavi: „Cilj je učiniti poznatim vrijednost rada na spasenju duša! Ah! Kada bi samo tvoja želja za spasenjem mogla doseći prijestolje Nebeskog Oca! Uspjeh bi bio veći!“ „Gori! Gori kao gorući grm u plamenu, koji nije izgarao! Trebam žrtvu koja neće potrošiti samu sebe i čija vatra doseže do mene!“ Zatim mi Isus reče:

64


„Kćeri moja, moram ti reći da moja Majka nikada nije bila tako darivana i s velikim poštovanjem štovana od kada je Riječ postala Tijelom. Bilo koja molitva, bilo koja usrdna molitva koja izvire iz srca i izgovara je bilo tko i bilo gdje na svijetu bit će kao pozivi u pomoć koji se zbrajaju u jedno; dan kada Plamen Ljubavi moje Presvete Majke poprima punu snagu. Čovječanstvo će se tada prostrijeti pred nogama Majke Bože da joj zahvale na Njezinoj bezgraničnoj ljubavi.“ ► Poslanje „Prenesi moje riječi odgovornim i nadležnim osobama: preko tvojih duhovnika sve do Svetog Oca, do mojih sinova određenih za taj cilj i moli ih da ne sprječavaju ovo veliko obilje blagoslova Bezgrešnog Srca moje Majke koje Ona želi, u svojoj gorućoj ljubavi prema vama, proširiti po svijetu. Djeco moja, sa svojom vjerom i pouzdanjem možete me zarobiti po vlastitoj volji. Ja se ne zatvaram! Stojim pred vama sa svom ljubavlju moga Srca. Tu sam da vas učinim sretnima.“ Nove poruke Isusa i Marije Elizabeti (1971-1981.) 26. srpnja 1971. Gospodin i Preblažena Djevica progovorili su u mojoj duši: Isus: „Jezik je dar od Boga i jednoga dana ćete odgovarati zbog jezika. Kroz razgovor se uspostavlja odnos između ljudskih bića i omogućuje im da se međusobno upoznaju.

65


Ali ne smijemo zaboraviti da svaka izgovorena riječ nosi određeno značenje. Stoga uvijek živite i djelujte u prisutnosti Boga i odvažite svaku riječ koju izgovarate. Naš Vječni Otac dao vam je jezik. Stoga živite unutar svojih obaveza. Nemojte se bojati govoriti!“ „Da, istinski je teško pokrenuti ljude iz njihovog lažnog mira. Ali nemojte ih ni ostaviti u njihovim domovima s praznim srcima i rukama. Morate govoriti.“ Blažena Djevica: „Samo kroz govor (svjedočenje) moj Plamen Ljubavi biti će poznat i slavan. Stojim posred svijeta s tugom u srcu. Nemate pravo i dalje biti tihi, bilo zbog kukavičluka ili ponosa, zbog nemarnosti ili straha od žrtve. Riječi izgovorene o meni moraju biti prožete svim žarom vaše duše tako da čovječanstvo može biti dodirnuto otajstvom Neba. Želite li javno govoriti ili vas netko upita da to učinite, Ja ću tada biti tamo da vas podržim. Svaka riječ treba biti kao sjeme koje mora donijeti mnogo plodova među vašim slušateljima.“ Isus: „Trebaš potaknuti stidljive, povučene i lijene svećenike da napuste svoju suzdržljivost. Ne smiju ostati besposleni niti držati ljude daleko od Plamena Ljubavi Bezgrešnog Srca moje Majke. Oni ne smiju zloupotrebljavati povjerenje s kojim sam ih privukao Sebi. Riječi su tu i za njih da proglase veličinu moga bogatstva tako da mogu proširiti spoznaju o oproštenju grijeha u meni, po čitavom svijetu. Neka se svi oni uključe u borbu.“

66


„Kršćanska savjest ne smije biti zadovoljna pomažući malo ovdje i ondje jer same će vas duše pravično osuditi. Imajte povjerenja u moju Majku! S Njenom beskrajnom majčinskom ljubavlju ona će ukloniti sve vaše sumnje i strahove. Ona označava i uzima pod svoju zaštitu sve koji se uzdaju u Nju. Ako date puno povjerenje mojoj Majci zlome će se planovi poremetiti i biti će ponižen i bačen u dubine pakla. Budući svijet dolazi.“ Učenja našega Gospodina, Njegove Majke i moga Anđela Čuvara (11. srpanj 1975.) ►Prva poruka „Djeco moja, mnogi ljudi trpe - kažem trpe - zbog opsjednutosti materijalnim dobrima koja ih zasljepljuju. Mnogi ne mogu, unatoč dobroj volji, priči bliže Bogu jer ta materijalna dobra stoje između Boga i njihovih duša. Postoje među vama ljudi dobre volje koji ponekad naprave veliku žrtvu, ali ipak nisu u stanju primiti posebne blagoslove koje očekuju ili koje je Bog odredio za njih, jer dobra i interesi ovoga svijeta drže ih u zatvoru ili ih zasljepljuju. Te duše dobivaju prijedloge, što trebaju učiniti, ali oni ne vjeruju da ta nadahnuća dolaze od Boga, njihovog Anđela Čuvara ili sveca zaštitnika. Vječni Otac ne želi da mi utječemo na te ljude našim uvjeravanjem ili bilo kojim drugim načinom, jer On očekuje njihovu žrtvu ili odricanja da to učine dobrovoljno. Tako-

67


đer iz drugog razloga: Božanska Providnost, puna brižnosti, ima obzira za te ljude koji, unatoč upozorenjima, nisu bili u stanju odreći se zla ili moći grijeh, jer ne vjeruju dovoljno Bogu.“ ►Druga poruka „Ako netko daruje poklone ne smije očekivati da će biti hvaljen zbog toga već mora ostati nepoznat, jer samo će ga onda Vječni Otac moći nagraditi svojom blagonaklonošću. Ako netko učini dobro djelo da bi ga vidjeli ljudi već je dobio svoju nagradu, ovdje na zemlji.“ ►Treća poruka Plamen Ljubavi Preblažene Djevice priprema put unutar nas za pouke i nadahnuća našeg Gospodina Isusa. Kako prizivamo Plamen Ljubavi, Isus će na vrijeme prosvijetliti našu pamet, tako da možemo razumjeti što moramo učiniti, kao na primjer: koja je to od neke dvije stvari savršenija, koja od njih je Božja volja. Onaj tko dobije takvo prosvjetljenje mora ga slijediti i predati ga drugima. ►Četvrta poruka Ljubi Boga jako mnogo, svaki dan sve više i više! Vječni Otac reče: „Onoliko koliko me voliš, svijet će odbaciti grijeh i bit će sačuvan od katastrofa. Prenesi ovo: onoliko koliko me volite postajete bolji i dobivate snagu. Vi ste zajednički odgovorni. Da, odgovorni ste za svoje obitelji, svoju domovinu. Neka svaki od vas osjeća i bude odgovoran i za sudbinu čovječanstva…“

68


Blažena Djevica: „Darujem svima vama milost da budete u stanju vidjeti uspjeh vaših napora - u stvari širenja moga Plamena Ljubavi - kako u svakom pojedinom srcu tako i u vašoj zemlji i na čitavom svijetu. Vi koji se odričete i činite žrtve, vidjeti ćete da će moj Plamen Ljubavi vrlo brzo potopiti cijelo čovječanstvo.“ ►Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 1980. Gospodin Isus i Blažena Djevica govorili su naizmjenično. Dali su mi do znanja kako će se rastuća bujica blagoslova Plamena Ljubavi slijevati na sve nas, sve više i više, ako koristimo učinkovite metode koje nam je Ona preporučila. Osjetila sam u svom srcu riječi Blažene Djevice, izgovorene s odlučnošću ali i s mnogo ljubavi. ►Nužnost i dobrobit posta Blažena Djevica je pozvala svećenike, posvećene osobe (redovnike) i vjernike laike bilo gdje na svijetu, da provode potpuni post u ponedjeljak s dopuštenjem uzimanja kruha i vode preko dana. Isus: „Crkva je u velikoj opasnosti i ne možete popraviti situaciju zemaljskim metodama i naporima. Presveto Trojstvo i Sveta Djevica, anđeli i svi sveci, uz pomoć svih duša koje ste vi oslobodili iz Čistilišta, još se uvijek mogu pobrinuti za potrebe hodočasničke Crkve, koja se bori.“ Isus, 1. siječanj 1981. „Nadiđi sebe! Razmisli o tri mudraca s istoka koji su uči-

69


nili nadljudski napor i žrtvu. Oni su svakako otišli daleko iznad svojih uobičajenih granica.“ „Svećenici prvi moraju voditi put, ali također i posvećene osobe u samostanima i svijetu i svi vjerni.“ „Molitvene se grupe trebaju organizirati u svakoj župi!“ „Blagoslivljajte jedan drugoga znakom križa.1“ Dok sam molila, Blažena Djevica je toliko plakala i jecala da sam je jedva razumjela što govori. Ispričala mi je o svojoj velikoj žalosti tijekom nekih petnaestak minuta. Pitala sam je zašto toliko plače. Ona mi je odgovorila (2. veljače 1981.): „Zato što ti ne činiš sve što sam tražila da sačuvaš svijet od užasne kazne.“ Od toga dana Blažena Djevica se pojavljuje često, svaka tri do četiri dana. Plače i jeca i riječi su joj zbog jecaja nerazgovjetne. Elizabeta je jednom upitala: „Što je Plamen Ljubavi?“ Isus odgovori: „Plamen Ljubavi moje Majke je za tebe isto što i Noina arka za Nou!“ Marija je dodala: „Plamen Ljubavi moga Bezgrešnog Srca je sam Isus Krist.“ 1 Blažena Djevica, prema svom vlastitom obećanju, želi proširiti učinke blagoslova Njezina Plamena Ljubavi na sve duše označene znakom Križa Njezina Božanskog Sina. Znak Križa osljepljuje Sotonu, tjera ga nadaleko što također čini i molitva Presvetoj Djevici: „…izlij plodove milosti…“ ili ona Isusu: „O moj Isuse, sjedini…“

70


MOLITVE ZA PROMICANJE PLAMENA LJUBAVI MOLITVA ZA ŠIRENJE PLAMENA LJUBAVI Uz osobno odobrenje njegove Svetosti, pape Pavla VI., u studenome 1973. Blažena Djevice, Majko naša, Tvoja neizmjerna ljubav prema Bogu i Tvoja ljubav prema nama, Tvojoj djeci, očitovala se u nesebičnom daru Žrtve Tvoga Jedinorođenca na Križu, da bismo mi grešnici zadobili oproštenje grijeha i postigli vječni spas duše i da niti jedan koji vjeruje u Krista ne propadne, nego da svi u njemu imamo život vječni. Blagoslovljena Mati, sinovskom Te ljubavlju molimo da užežeš u našim srcima, po Plamenu svoje Ljubavi i po Duhu Svetome, oganj prave ljubavi prema Bogu i prema bratu čovjeku. Pomozi nam širiti ovaj Sveti Plamen svim ljudima dobre volje da Plamen Ljubavi u svome žaru uništi oganj mržnje po cijelome svijetu kako bi Isus, Knez Mira, mogao postati Kralj, središte i smisao svakoga ljudskog srca po sakramentu svoje Ljubavi koja stoluje na našim oltarima. Amen. POSVETA PREČISTOM SRCU MARIJINU O Prečisto Srce Marijino, prepuno dobrote, pokaži svoju Ljubav prema nama. Tvoga Srca Plamen, o Marijo, neka siđe na sve ljude! Mi te beskrajno volimo. Utisni u naša

71


srca pravu, djetinju ljubav da čeznemo za Tobom. O Marijo, blaga i ponizna Srca, sjeti nas se kad sagriješimo. Neizmjernom Ljubavi svoga Prečistog Srca, izliječi sve naše duhovne rane i boli. Učini da se uvijek odazovemo Ljubavi Tvoga Majčinskog Srca koje nas privlači k sebi Plamenom svoje Ljubavi. Amen. Prijedlog organiziranja Cenakuluma ili molitve Plamena Ljubavi unutar molitvene zajednice Cenaculum: Dvorana Posljednje večere; ovdje upotrebljavamo latinski izvorni naziv, da se razlikuje od drugih poznatih u nas cenakula. 1. Molitvu treba započeti tako da se pet puta sabrano i skrušeno prekrižimo na čast Pet Rana našeg Otkupitelja: „Molim te, moja kćeri, da osobito četvrtkom i petkom obdržavate molitvu zadovoljštine mome Božanskom Sinu. Ovaj sat zadovoljštine koji ćete provesti u molitvi u okrilju svoje obitelji možete započeti duhovnim čitanjem, a zatim nastaviti molitvom otajstava svete Krunice ili nekim drugim molitvama u pobožnom predanju i uzvišenih osjećaja. Sakupite se barem nekoliko vas zajedno na molitvu jer pisano je gdje je dvoje ili troje sabrano u ime moga Sina i on je među njima. Molitve započnite tako da se pet puta prekrižite i dok činite znakove Križa prikazujte sami sebe Ocu Nebeskom po zagovoru Pet Rana moga Božanskog Sina. Na isti način završite molitvu.“ (13. travnja 1962.) 2. Preporuča se čitanje nekog izabranog duhovnoga štiva,

72


ili čitanje iz Duhovnoga Dnevnika Elizabete Kindelmann. 3. Izmoliti molitvu sv. Mihaelu Arkanđelu: Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju. Protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo, i ti, Vojskovođo nebeske vojske, Sotonu i druge zle duhove koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao protjeraj. Amen. 4. Slijedi molitva Krunice Blažene Djevice Marije, tako da uz svaku Zdravo Mariju dodamo zaziv Plamena Ljubavi (prema objavi iz listopada 1962.): Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, izlij plodove milosti Plamena Ljubavi na svo čovječanstvo, sada i na času smrti naše. Amen. 5. Nakon svake desetice moli se tzv. fatimski zaziv: „O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.“ Dodaje se također: Dođi, Duše Presveti! Dođi po snazi Plamena Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina! 6. Nakon molitve Krunice, možemo se u duhu pokloniti Isusu nazočnome u Presvetom Oltarskom Sakramentu i prikazati mu cijeli svijet. 7. Slijedi molitva koju je Gospodin naš Isus Krist dao Elizabeti Kindelmann: O moj Isuse, sjedini moje korake sa svojima da uvijek koračamo zajedno Tvojim putovima, uzmi moje ruke

73


u svoje svete ruke da ih zajedno sklapamo na molitvu, učini da otkucaji moga srca odzvanjaju u ritmu Tvoga Srca, sjedini moju dušu sa svojom kako bih uvijek osjećao/la što Ti osjećaš, preobrazi moje misli da budu Tvoje misli, neka moje uši slušaju Tebe u tišini, privuci moj pogled da se utopi u Tvom pogledu, i neka moje usne sjedinjene s Tvojima, zazivaju neizmjerno milosrđe Božje. Amen! (Prema objavi od 4. svibnja 1962.) 8. Slijedi molitva kojom se utječemo zagovoru svetoga Josipa, ili neka druga molitva njemu u čast, a prema vlastitom izboru: Bože, koji si se neiskazanom providnošću udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da, koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen. Sveti Josipe, ti koji si tražio utočište Blaženoj Djevici Mariji u Betlehemu, pomozi nam da svakom ljudskom srcu pomognemo naći mjesto Plamenu Ljubavi Njezinog Bezgrešnog Srca. Amen. Ukoliko bi vaša molitvena zajednica drugačije organizirala molitvu od Cenakuluma Plamena Ljubavi, ostaje svakako obveza dodati zaziv Plamena Ljubavi uz svaku Zdravo Mariju u Krunici, da bi tako bila uslišana izričita molba Blažene Djevice Marije da se mole ovi zazivi koji će zaslijepiti Sotonu. JAVITE NAM SE, DA IMAMO UVID U POSTOJANJE ZAJEDNICA! 9. Molitvu treba završiti tako da se ponovno pet puta prekrižimo u čast Pet Rana našeg Otkupitelja.

74


10. Blagoslivljajte jedni druge blagoslovljenom vodom čineći znak Križa na čelu riječima: „Blagoslivljem te u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen.“ (U manjim molitvenim zajednicama)

75


SAŽETAK U godinama 1948/49., u vrijeme represivnoga komunističkog režima u Mađarskoj, mladić vjernik, Gabriel Róna, napušta svoju domovinu i odlazi u Španjolsku kako bi završio teološki studij. Kao zaređeni svećenik, odlazi u misije u Ekvador, gdje na španjolski prevodi rukopis Elizabete Kindelmann. Pokret zadovoljštine tako se širi po cijeloj Latinskoj Americi. Godine 1968., Gospodin traži od Elizabete da posjeti svoga mjesnog biskupa u Sekesfehervaru i kaže mu za objavu Plamena Ljubavi. Mjesni ordinarij nato izvještava Svetu Stolicu, a papa Pavao VI. pokazuje znatno zanimanje za ove događaje. Dvije godine kasnije, Elizabeta Kindelmann osjeća poziv da ode u Rim. Uz odobrenje i slaganje mađarskoga prelata Ištvana Mestera, poglavara Kuće sv. Stjepana u Rimu, Svetom Ocu predstavljen je izvadak iz Duhovnoga dnevnika Elizabete Kindelmann preveden na talijanski. Godine 1976., Gyula Molnar, dobiva vizu za Rim. Sa sobom nosi cjeloviti rukopis od 220 stranica prelatu Mesteru. Godine 1977., Elizabeta ponovno osjeća poziv da ode u Rim kako bi s objavama upoznala Svetoga Oca i Kardinalski zbor. Iako nije došla do samoga Svetog Oca, ona je stalno u kontaktu s nekoliko kardinala kojima šalje aktualna izvješća na talijanskome. Već 1987., Pokret Plamena Ljubavi priznaju i odobravaju biskupi i nadbiskupi iz Acapulca, Celaya, Guayaquila, Tuxila, Mexica, Hermosillia i Duranga. Prvi susret Pokreta Plamena Ljubavi održan je u Mexico Cityju od 12. do 18. srpnja 1999. Početkom 1998. pokret se počeo širiti i Kanadom, a u rujnu 2000. došlo je do potpore i od strane drugih crkvenih, autoriteta što je omogućilo aktivnije širenje ove pobožnosti kako u zemlji tako i u inozemstvu. Od 8. do 13. kolovoza 2005., u Quitu,

76


glavnome gradu Republike Ekvador, održana je međunarodna konferencija Pokreta s ciljem sastavljanja Statuta Pokreta kako bi se isti mogli predati Svetoj Stolici na odobrenje. Godine 2006., u Kanadi svjetlo dana ugledao je Duhovni dnevnik Elizabete Kindelmann u francuskome prijevodu.

77


78


79


Elizabeth Kindelmann 1961. „Prije nego sam primila poruku od Isusa i Djevice Marije, čula sam osobiti poziv: „Odreci se sebe, jer mi imamo veliku misiju za tebe. Moći ćeš je ispuniti jedino ako se potpuno odrekneš sebe. Imaš slobodu izbora. Ostvariti ćeš to jedino ako uistinu želiš.“ Nakon što sam iskusila sumnje i mučna prevrtanja u duši prihvatila sam Božju volju. Duša mi je bila obuzeta tolikom silnom milosti da sam ostala bez riječi.“ Duboko u sebi ona je slušala njihove riječi. Jasno je mogla razlikovati glas Isusa od glasa Marije ili anđela. 11. travnja 1985. Elizabeta Kindelmann preminula je nakon duge, bolne i teške bolesti koju je strpljivo podnosila; bila je utješena posljednjim sakramentima. Sahranjena je u End/Ofalu, oko 24 kilometara jugozapadno od Budimpešte na obalama rijeke Danube.

plamen_ljubavi  

Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina Izdvojeni dijelovi Duhovnog Dnevnika Elizabete Kindelmann 1961-1981. Ova knjižica sadrži izdvojene d...

plamen_ljubavi  

Plamen Ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina Izdvojeni dijelovi Duhovnog Dnevnika Elizabete Kindelmann 1961-1981. Ova knjižica sadrži izdvojene d...

Advertisement