Page 6

KORT

COLUMN #OMG

Van der Valk biedt zorgarrangement Sinds de overheid bezuinigingen in de zorg

ALEXANDRA SWEERS is Z+W-redacteur

heeft doorgevoerd, zien steeds meer onderne-

en verbaast zich regelmatig over het

mers en bedrijven commerciële mogelijkheden.

sociaal domein. @lexieplex

De Volkskrant meldde onlangs dat het Van der Valk-concern het zorgarrangement in het pak-

Vertederend

ket heeft opgenomen.

Woosh! Ik weet net op tijd te bukken om

Er zijn inmiddels reisorganisaties die zorgmedewerkers meesturen op verre reizen, studenten die tegen betaling ouderen tot gezelschap zijn, en Gamma verkoopt rollators. Niemand zal meer opkijken dat er nu een Van der Valk Care is. Dat nieuwe onderdeel van de bekende hotel- en restaurantketen biedt zoals manager Elfi van der Valk in de krant zegt: ‘Een beetje tussen thuis en ziekenhuis in. Verpleging met ’s avonds een glas wijn in de hotelbar.’ Van der Valk Care mikt op

de rechtse directe van mijn coach te ontwijken. ‘Dekking hoog houwe, hè’, zegt hij met een grijns en op z’n Haags. Hij legt me nog maar eens een keer uit op welke manieren mijn tegenstander me te grazen kan nemen als ik mijn bokshandschoenen te laag laat zakken. Ik knik en kijk serieus. Niet dat ik plannen heb om de ring in te gaan, maar dat durf ik coach nog niet te vertellen. De combinaties duizelen me: linkse hoek,

zorgtoerisme en revalidatiezorg, al wordt het zorgarrangement vooralsnog alleen in Tiel aangeboden. Dat heeft ook te maken met een praktische overweging. De daar in september vorig jaar geopende hoteltoren biedt eigenlijk teveel kamers voor de omgeving. Om de lege kamers toch gevuld te krijgen, zijn die aangepast voor gasten die zorg behoeven.

pad, rechtse directe, duiken, afweren. ‘Heup indraaien! Het is net dansen’, hamert hij door.

‘Schuldenaar moet overwinning ervaren’

We trainen in een garage. Niet omdat het de Rocky Balboa-sfeer ten goede komt, maar

Veel interventies in de schuldhulpverlening

omdat de sportschool de coach en zijn

zijn gericht op het geven van informatie of het

opgeschoten pupillen liever zag gaan dan

aanleren van financiële vaardigheden. Maar zo

komen. Hij traint vooral jongens die graag

zwart-wit ligt het niet, stelt onderzoeker

hun stoottechniek willen verbeteren. ‘Je

Tamara Madern.

weet wel van die gastjes.’ De kicks doen ze maar ergens anders, want coach trapt niet hoger dan de gordel, zegt hij. Overigens hoog genoeg om doel te treffen in noodsituaties, lijkt me. Of hij die jongens ook leert dat ze alleen in de ring vechten en niet op straat hun techniek perfectioneren, vraag ik. Denkend aan

De juiste financiële vaardigheden en kennis hebben, zorgt niet automatisch voor het juiste gedrag, zegt Madern in het decembernummer van Sociaal Bestek. ‘Mensen met schulden willen wel betalen, maar eenmaal in de problemen zien ze vaak de juiste oplossing niet’, zegt de onderzoeker. Door hun overle-

vingsmodus krijgen ze tunnelvisie. ‘Een cursus omgaan met geld zal op de lange termijn ongetwijfeld resultaat opleveren, maar betaalt de energierekening van morgen niet. ‘Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat schuldenaren “overwinningen” ervaren. Professionals in het sociaal domein zouden meer aandacht voor dit proces moeten hebben. Klanten het gevoel geven dat ze wat kunnen; ze moeten zich competent voelen.’ Want, systematische blootstelling aan negatieve uitkomsten leidt tot hulpeloosheid en dan geven schuldenaren op. Zie pagina 14.

de eeuwige discussie of je met vechtsport die gastjes ‘in hun eigen kracht’ zet of juist in getrainde vechtersbazen verandert.

Do the right thing

Coach zegt dat de jongens zelfverzekerder worden, dat hij hen discipline bijbrengt. Ik

De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven geno-

knik enthousiast. Zie je nou wel.

men en projecten uitgevoerd om acceptatie van

‘Maar laatst’, gaat hij verder, ‘kwam een

lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen

leerling me heel blij vertellen dat hij na het

en transgenders (LHBT’s) te vergroten. Movisie

stappen met drie gasten had gevochten. En

heeft daarover een onderzoek gepubliceerd.

gewonnen. In z’n eentje.’ Cool hè coach?!, had dat jochie glunderend gezegd. En dat vond-ie ook wel weer vertederend. Die coach.

6

16ZNW001_Pag 04-07_Kort.indd 6

Voorbeelden van initiatieven zijn: theaterstukken en films op school, spelletjes in verzorgingstehuizen en dialoogbijeenkomsten in buurthuizen. Voor het Europese onderzoeksproject ‘Do the right thing’ zijn deze werkwijzen getoetst aan de weten-

schappelijke kennis hierover en is nagegaan in hoeverre ze plausibel zijn. Er is gefocust op vier werkwijzen: theater en film, raadspelletjes, kennisoverdracht en dialoogbijeenkomsten. Theater en film komen het meest positief naar voren. Het gaat om films en theaterstukken die het voor elkaar krijgen empathie voor homoseksuele karakters te wekken bij de heteroseksuele kijker. www.movie.nl/publicaties/ januari/februari 2016

1/20/2016 8:39:57 AM

Zorg + Welzijn  

Elke maand relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in...

Zorg + Welzijn  

Elke maand relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in...

Advertisement