Page 31

Anke Welten

Anti Stigma Campaign

Stigmatisering

‘ZOU IK DIT OOK ZEGGEN ALS HIJ OF ZIJ NAAST ME STAAT?’ Wat te doen met de vooroordelen die je hebt over de mensen met wie je werkt? ‘Niet bang zijn heeft ons werk veel leuker gemaakt.’

T

oen Erik Verbart ruim tien jaar geleden bij een welzijnsorganisatie ging werken, onder andere als organisator van de Zeeuwse editie van Kunstbende, was zijn beeld van jongeren nogal negatief. ‘Ze zijn snoeihard en willen niets.’ Hij had zijn SPH-opleiding afgerond en realiseerde zich dat zijn beeld was gevormd door vervelende ervaringen met leeftijdsgenoten in zijn jeugd. Hij koos zijn vak juist om dat beeld te doorbreken. Eenmaal aan het werk, gebeurde dat ook, min of meer. ‘Ik ken nu genoeg jongeren die heel open staan voor andere mensen en activiteiten. En ik heb gezien dat iedereen talenten heeft.’ Tegelijkertijd zag hij het als net afgestudeerde ook weer niet zo verkeerd. ‘Soms zijn jongeren inderdaad snoeihard. Volwassenen ook trouwens. Ik stond als januari/februari 2016

16ZNW001_Pag 30-32_Stigmatisering.indd 31

jongetje altijd het langst aan de kant bij gym, omdat niemand me in het team wilde. Zoveel is er niet veranderd: er zijn nog steeds mensen waar geen plaats voor is.’ Hoewel Verbart vanwege zijn jeugdervaringen, gekleurd door ADHD, af en toe zijn verhaal vertelt als ambassadeur van de stichting Samen Sterk zonder Stigma, neemt hij het woord ‘stigma’ liever niet in de mond. ‘Dat er mensen aan de kant staan, heeft deels te maken met de neiging van mensen om anderen in hokjes te stoppen. Maar soms is het ook gewoon omdat iemand niet weet wat hij met een ander aan moet. En vaak is iemand die stigmatiseert zich van geen kwaad bewust.’ Zoals de dame van de buurtbemiddeling met wie hij onlangs bij de gemeente Middelburg aan tafel zat om over een geza-

menlijk project te praten. ‘Zij gebruikte de ene term na de andere, “die borderliners” zus, “die verslaafden” zo. Ik was erdoor overdonderd, maar ging het gesprek aan. Probeer op je taalgebruik te letten, want als je zo in termen praat, vergeet je bijna dat het over mensen gaat, zei ik tot drie keer toe. Tot ik mezelf over “die SWM’ers” hoorde praten (van Stichting Welzijn Middelburg). Zo gemakkelijk gaat het. En ik begrijp die vrouw nog ook: zij heeft de hele dag met overlast te maken. De lijn tussen stigmatiseren en niet-stigmatiseren is heel dun.’

Zelf-stigma Evelien van Etten weet daar alles van. Als teamleider herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid, zet zij zich ervoor in om ervaringsdeskundigen een volwaar31

1/20/2016 8:46:40 AM

Zorg + Welzijn  

Elke maand relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in...

Zorg + Welzijn  

Elke maand relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in...

Advertisement