Figueres - Paris

Page 1

FIGUERES - PARIS : 05 hores 30 minuts 19 de desembre de 2010. El primer tren d’alta velocitat que uneix l’Estat espanyol amb França surt de l’estació de Figueres-Vilafant a les 10:55 del matí. Destinació final: París, Gare de Lyon. Durada del trajecte: 5 hores i 30 minuts. L’esdeveniment aixeca una gran expectació. La premsa local proclama “Els Pirineus ja no són una frontera”. Al mateix instant en què arrenca el tren inaugural, dues persones miren el seu rellotge, fan una fotografia i comencen a caminar. Una surt de l’estació de Figueres-Vilafant cap al nord (direcció París). L’altra surt de la Gare de Lyon cap al sud (direcció Figueres). Van equipades amb una brúixola, un cronòmetre i una càmera fotogràfica. Cada 5 minuts les dues persones realitzen simultàniament la mateixa acció: s’aturen, fan una fotografia frontal del lloc on es troben i continuen caminant en la seva direcció. L’exercici es repeteix durant 5 hores i 30 minuts. Un cop el tren arriba a la seva destinació, les dues persones deixen de caminar. En tot aquest temps han avançat, aproximadament, la distància que un tren d’alta velocitat recorre en 5 minuts./ 10010:5511:0011:0511:1011:1511:2011:2511:3011:3511:4011:4511:5011:5512:0012:0512:1012:1512:2012:2512:3012:3512:4012:4512:5012:5513:0013:0513:10

13:2013:2513:3013:3513:4013:4513:5013:5514:0014:0514:1014:1514:2014:2514:3014:3514:4014:4514:5014:5515:0015:0515:1015:1515:2015:2515:3015:3515:4015:4515:5015:5516:0016:0516:1016:1516:2016:25


FIGUERES - PARIS : 05 hores 30 minuts Un projecte de Pau Faus Fotògrafs Pau Faus (París) Pere Grimau (Figueres) Edició i disseny Bside Books + Pau Faus Agraïments Caroline Dufay, Jean-Philippe Peynot i Mireia Plans

www.paufaus.net Tiratge / Tirage: 100 exemplars signats i numerats + 6 P/A + 6 P/E Paper / Papier: Fedrigoni Cottonwove 120g/m2 Impressió / Impression: The Private Space Barcelona. Desembre de 2011 ISBN: 978 84 615 3788 4 D.L: B-28115-2011

Edita / Editeur:

Amb el suport de / Avec l’aide de:

www.bsidebooks.comFIGUERES - PARIS : 05 heures 30 minutes 19 décembre 2010. Le premier train à grande vitesse reliant l´Espagne à la France quitte la gare de Figueres-Vilafant à 10h55. Terminus: Paris-Gare de Lyon. Durée du trajet: 5 heures et 30 minutes. L´évènement est très attendu. La presse locale déclare “Les Pyrennées ne sont plus une frontière”. A l’instant même ou démarre le train, deux personnes regardent leur montre, font une photographie, et commencent à marcher. L’une part de la gare de Figueres-Vilafant vers le nord (direction Paris). L’autre part de la Gare de Lyon vers le sud (direction Figueres). Elles sont toutes deux équipées d’une boussole, d’un chronomètre et d’un appareil photo. Toutes les 5 minutes, elles réalisent simultanément la même action: elles s’arrêtent, photographient ce qui se trouve face à elles et reprennent leur marche. L’exercice se répète pendant 5 heures et 30 minutes. Une fois le train arrivé à destination, les deux personnes cessent de marcher. Durant tout ce temps, chaque marcheur a effectué environ la distance qu’un train à grande vitesse parcourt en 5 minutes.