Page 1

KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE MART - NİSAN 2010 MARCH - APRIL 2010 YIL / YEAR: 1 SAYI / EDITION: 4 ALABİLİRSİNİZ / YOUR COMPLIMENTARY COPY

Nergis kokar İzmir sokakları The streets of İzmir smell of daffodils Tarih hazinesi, doğa cenneti A treasure of history and a paradise of nature

SELÇUK Geçmişi geleceğe taşıyor Carrying the past into the future

ASANSÖR


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

1

AKDENİZ MEDITERRANEAN SEA TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş. Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gaziemir / İzmir / Türkiye Tel : +90 232 455 00 00

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Yurtdışına Direkt Uçuşlar / International Direct Flights from İzmir Adnan Menderes Airport


İçindek iler İmtiyaz Sahibi / Publisher on Behalf İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına Abdülaziz EDİZ İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Assistant Director of Culture and Tourism Genel Yayın Yönetmeni / Publishing Director Cengiz KESKİNER İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Provincial Directorate of Culture and Tourism Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Manager of Editorial Department M. Kaan ERGE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Provincial Directorate of Culture and Tourism Yayın Kurulu Başkanı / Head of Editorial Board Haluk TUNÇSU Vali Yardımcısı / Lieutenant Governor Yayın Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Füsun BAYKAL Doç. Dr. Gözde EMEKLİ Talat AYDİLEK Hamdi TÜRKMEN Selehattin SERT İsmail GÖÇMEN Güzfent DİLEMRE H. Sinan METE Nalân MELEK Serpil ATAM Danışma Kurulu / Consultative Board Başkan: Güman KIZILTAN Prof. Dr. Öcal USTA Prof. Dr. Alp TİMUR Prof. Dr. İge PIRNAR Necmi ÇALIŞKAN Alex BALTAZZI Haluk NİŞLİOĞLU Yalçın ULUKAYA Veysi ÖNCEL Özer MUMCU İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tel: +90 232 483 51 17 Faks: +90 232 483 42 70 E-Posta: iktm35@kulturturizm.gov.tr www.izmirkulturturizm.gov.tr Yayın Türü: Yerel, iki aylık Baskı Yeri / Printing: Neşa Ofset Amb. San. Tic. A.Ş. Baskı Tarihi / Printing Date:

İzmir Kültür ve Turizm Dergisi’ne internette www.izmir.gov.tr ve www.izmirkulturturizm.gov.tr adresinden e-dergi olarak ulaşabilirsiniz. You can have İzmir Culture and Tourism Magazine as an e-magazine from www.izmir.gov.tr and www.izmirkulturturizm.gov.tr. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from this publication may be reproduced either in ful lor summary without acknowleding the source and without prior permission from the publisher.

2

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

4 Kentlilik Bilinci

Awareness of being a citizen

22 İzmir 10 yıl içinde zirvede olacak

İzmir will peak in the next ten years

28 The New York Times: 2010’da Çeşme’yi görün

See Çeşme in 2010

30 Louvre diplomasisi

Louvre Diplomacy

34 Ayavukla’da yeni duvar resimleri bulundu

New mural paintings were discovered in Ayavukla

38 Çocukların düşü gerçek oldu

Children’s dreams came true

56 Batı Anadolu’nun eşsiz hazinesi

The unique treasure of Western Anatolia

60 İzmir’de kazandıklarını İzmir için harcıyor

Spending what he has earned in İzmir on İzmir

66 Foça (Phokaia) Athena Tapınağı

Foça (Phocaea) The Temple of Athena

72 Kızıl Avlu

The Red Basilica

YAPIM / PRODUCTION

RK Medya Yapım ve Tanıtım Hizmetleri

Ajans Başkanı / Chairman Özer KESTANE

Grafik Tasarım / Graphic Design Yeşim AYAN TOPAL

Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator Sabriye MERCAN BOLULU

Kapak Tasarım / Cover Design Erkan TÜRK

Muhabir / Interviewer Ceyda ADAR Çiğdem ASKERİ

Fotoğraflar / Photos Ceyda ADAR İ.B.B. Basın Arşivi Selçuk Belediyesi Arşivi Macit GÖNLÜGÜR Cengiz KESKİNER Berk ALTINIŞIK Seçil SOLMAZ

İngilizce Editörü / English Editor M. Kaan ERGE Çeviri / Translation Yakamoz Çeviri Hizmetleri

REKLAM / ADVERTISING Reklam Direktörü / Advertising Director Güliz İLGEN Reklam Koordinatörü / Advertising Coordinator İrfan IŞIK İstanbul Temsilcisi / İstanbul Represantative Can SUSUZ Çeşme Temsilcisi / Çeşme Represantative Fulya OMAÇ Abone Sorumlusu / Subscribe Director Hakan KÜL

RK Medya Yapım ve Tanıtım Hizmetleri 1464 Sokak No: 2 Park İşhanı 3/302 Alsancak-İZMİR Tel: +90 232 463 75 40 Faks: +90 232 421 92 24 www.rktanitim.com e-posta: bilgi@rktanitim.com


Fotoğraf/ Photo Ceyda ADAR

Mart - Nisan / March - April 2010 • Yıl / Year:1 Sayı / Edition: 4

76 Bergama’nın insanlığa armağanı:

Parşömen

Parchment: Bergama’s gift to humanity

80 Geçmişi geleceğe taşıyor

Carrying the past into the future

88 Hüseyin Baraner:

“İzmir, Türkiye’nin misafir odası olabilir”

“İzmir can be Turkey’s guest room”

96 Sağlık için İzmir

İzmir for health

102 Tarihi binada sanat keyfi

The streets of İzmir smell of daffodils

The pleasure of Art in a historical building

106 Müjdat Gezen: “Sanat insanı onarır”

40 Nergis kokar İzmir sokakları

“Art rejuvenates the person”

44 Tarih hazinesi, doğa cenneti

A treasure of history and a paradise of nature

110 Taş üstünde açan çiçekler

Flowers blossoming on stone

114 Zamana direnen ustalar

Craftsmen who defy time

118 En lezzetli çiçek

The most delicious flower

122 İzmir’in renkli bahçesi

Colourful garden of İzmir

126 Balçova’dan doğaya…

From Balçova to nature…

130 Sporcuların buluşma noktası: İzmir

80

122

İzmir: The meeting point for sportsmen

134 Her an tarifsizdir Ayvalık’ta

Every moment in Ayvalık is indescribable

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

3


Awareness of being a citizen The real owners of a city are the people who are integrated with the city they live in and feel themselves figuratively that they belong to city. In the literal sense living in a city does not mean that an individual is an actual city dweller or he has reached the awareness of being a citizen. Living in a city means that the individual feels himself as if he was the owner of the city and he preserves it rather than simply residing. In the early years of Republican period the percentage of the people living in the cities was 25 but due to the migrations from the countryside starting from the 1950s it has reached the percentage of 75 bringing not only some physical problems such as unplanned housing and insufficient infrastructure but also socio-cultural and economical problems. One of the basic sociological problems caused by urbanization is the inhabitants living as if they were real city dwellers without knowing what real city life is. In general, awareness of being citizen means that the people who live in the city distinguish each other, consider the differences as diversity, integrate themselves with the city, understand the city culture and have the sense of responsibility for the city they live in. It is possible to have a sense of belonging as long as the cultural characteristics and historical background of the city is recognized and the cultural heritage is protected. Societies who are aware of their cultural heritage are made up of individuals who preserve their cultural riches, look out for their structures and have the ability to develop awareness and carry these values into the future. One of the ways of acquiring awareness of being a citizen is that an individual should know the city he lives in, adopt it and feel himself that he is a part of the city. We sincerely believe that our magazine in which we take up the city of İzmir and its unique natural, historical and cultural beauties in every issue will contribute to our fellow citizens to aware historical and cultural values of the city they live in, feel that they belong to the city, and preserve it. Kaan Erge İzmir Directorate of Culture and Tourism

4

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Kentlilik Bilinci Bir şehrin gerçek sahibi; o şehirde yaşayan, kentiyle bütünleşen ve kendisini kente ait hisseden kişilerdir. Kentte yaşamak demek, bireyin gerçekten kentli olduğu ya da kentlilik bilincine eriştiği anlamına gelmemektedir. Kentte yaşamak, bireyin kendini yaşadığı kentin sakini değil, sahibi olarak görmesi ve onu koruması demektir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında yüzde 25 olan kentli nüfusun, 1950’li yıllarda başlayan köyden kente göçlerle günümüzde yüzde 75’e ulaşması kentleşmeye bağlı plansız yapılaşma, altyapı yetersizliği gibi fiziksel sorunların yanı sıra sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. Kentleşme ile gelen temel sosyolojik sorunlardan biri de bireyin kentli olmayı öğrenmeden kentliymiş gibi yaşaması ve bu bilince sahip olamamasıdır. Genel olarak düşünüldüğünde kentlilik bilinci, kentte yaşayanların birbirini fark etmesi, farklılıklarını çeşitlilik olarak algılaması, yaşadıkları kentle bütünleşmesi, kent kültürünü anlaması, kendilerini kente ait hissetmeleri ve dolayısıyla yaşadığı kente karşı sorumluluk duymasıdır. Aidiyet duygusuna sahip olmak, ancak o yerin kültürel özelliklerini ve geçmişini tanımakla ve bu kültürel mirasa sahip çıkmakla mümkün olabilir. Kültürel mirasın farkında olan toplumlar, kültür zenginliklerini özenle koruyan, ait oldukları mekânları gözeten ve bunları geleceğe aktarma bilincini geliştiren bireylerden oluşurlar. Kentlilik bilinci kazandırma yollarından biri de bireye yaşadığı kenti tanımasını, benimsemesini ve kendini o kente ait hissetmesini sağlamaktır. Her sayısında Türkiye’nin batıya açılan kapısı olan İzmir’in sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerini, tarih ve kültür zenginliklerini özetle peyzajını ele alan dergimizin, İzmirli hemşerilerimizin yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varmalarına, kendilerini bu kente ait hissedip onu koruma duygusuna sahip olmalarına önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız. Kaan Erge İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

5


Güncel / Actual

Çeşme’de turist sayısı 11,6 oranında arttı

Number of tourists in Çeşme increased by 11.6%

Çeşme Turizm Danışma Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre 2009 yılında Çeşme’ye gelen 415 bin 361’i yerli, 67 bin 215’i yabancı, toplam 482 bin 576 turist Bakanlık denetimli turistik işletmeler ve belediye belgeli tesislerde 1 milyon 364 bin 607 geceleme yaptı. Bu rakamlar 2008 ile karşılaştırıldığında; önceki yıl 383 bin 575 olan yerli turist sayısı 31 bin 786 artarak yüzde 8.3, önceki yıl 48 bin 838 olan yabancı turist sayısı 18 bin 377 artarak yüzde 37.6, önceki yıl 432 bin 413 olan toplam turist sayısı 50 bin 163 artarak yüzde 11,6 ve 1 milyon 286 bin 761 olan geceleme sayısı da 77 bin 846 artarak ortalama yüzde 6 büyüme kaydedildi. 2009’da en çok turist ağırlayan tesis Altın Yunus Hotel olurken, Sheraton Çeşme ikinci, Süzer Sun Dreams Hotel üçüncü, Ilıca Hotel dördüncü, Pırıl Hotel de beşinci sırada yer aldı.

According to the declaration of Çeşme Tourism Information Office, a total of 482 thousand 576 tourists (415 thousand 361 domestic and 67 thousand 215 foreign) who visited Çeşme in 2009 stayed for a total of 1 million 364 thousand 607 overnight stays at Ministry - inspected touristic establishments and municipality-certificated facilities. When these numbers were compared with those of 2008, it was determined that the number of domestic tourists that was 383 thousand 575 last year increased by 31 thousand 786 (8.3%), number of foreign tourists that was last year 48 thousand 838 increased by 18 thousand 377 (37.6%), the total number of tourists that was 432 thousand 413 last year increased by 50 thousand 163 (11.6%), and number of overnight stays that was 1 million 286 thousand 761 last year increased by 77 thousand 846 (approximately 6%). The facility which hosted the greatest number of tourists in 2009 was determined to be Altın Yunus Hotel, which is followed by Sheraton Çeşme, Süzer Sun Dreams Hotel, Ilıca Hotel and Pırıl Hotel, respectively.

413 Sokak turistleri ağırlayacak

Street 413 to welcome tourists

İzmir’in en eski yerleşim birimleri arasında yer alan, Metin Oktay gibi ünlü futbolcuların top koşturduğu semt olarak da bilinen Damlacık 413 Sokak, pansiyon turizmine hizmet vermeye hazırlanıyor. 413 Sokak’ta yaşayan Damlacık semti sakinleri projenin kısa sürede yaşama geçirilmesi için Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın desteğini de aldılar. Turistik Ev Pansiyoncuları Birliği (TUREVS) Başkanı Tülin Baştak ile birlikte masaya oturan 413 Sokak sakinleri, semtlerinde 70 evin pansiyonculuk için hazır olduğunu söylediler. Başkan Tartan da, sokaktaki konumları ve koşulları uygun bulunan 40’a yakın evin restorasyonunun yapılıp ev pansiyonculuğuna hazır duruma getirileceğini belirtti.

Damlacık Street 413, one of the oldest neighbourhoods in İzmir where the famous footballers like Metin Oktay once used to kick a football around, is getting ready to provide a guest house tourism service. The residents of Damlacık neighbourhood residing in street 413 have even obtained support from Hakan Tartan, the Mayor of Konak, in order to bring the project alive as soon as possible. The residents of Street 413 recently sat down with Tülin Baştak, the Chairman of The Tourist Guest House Development Association (TUREVS), to inform that 70 households were ready to be converted to guesthouses. Mayor Tartan stated that near to 40 of the houses’ location on the street and conditions are appropriate to start renovating into guesthouses.

6

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

7


Güncel / Actual

Teleferik yeniden çalışacak Uzun yıllar kente hizmet verdikten sonra, yapılan teknik incelemede “kullanılması sakıncalı hale geldiği” belirlenerek hizmete kapatılan Balçova Teleferik Tesisleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “AB standartlarına” uygun olarak baştan aşağı yenilenecek. Bir yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalarla kentin bu simge yapısı baştan aşağı yenilenerek çok daha güvenli ve çok daha modern bir şekilde hizmete sunulacak.

Cable Car will be working again Balçova Teleferik (Cable Car) Facilities, which were closed down after long years of service upon the decision made after the technical investigation that “it has become inconvenient for use”, will be renewed from top to bottom by İzmir Metropolitan Municipality in accordance with “EU standards”. The works will be initiated after the tender bid to be lodged on 16 February 2010, and are planned to be completed in one year time. This symbolic structure of the city will be entirely renewed by these studies and will be put to service as a much safer and more modern facility.

Tel ve bezlere hayat veriyorlar Konak Belediyesi, Konak Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü hobi ve meslek edindirme kurslarına bir yenisini daha ekledi. Anadolu’da kadınların çocukları için yaptıkları kitre bebekler, Ayla Ökmen Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde kursiyerler tarafından üretilmeye başlandı. Tel, patiska, çorap ve çeşitli kumaşlar, kadınla

rın elinde folklorik bebeğe dönüşüyor. Kursların sonunda kursiyerler, köylerde kabul günü, imece çalışmaları, tarlada çalışan kadın gibi kompozisyonlar yaratarak sergi açıp eserlerini sergileyecekler. Üretilen bebekler daha sonra turistlere satışı yapılarak gelir de elde edilecek.

They give life to wires and fabric A new course is added to hobby and vocational courses conducted jointly by Konak Municipality and Konak Public Education Directorate. Folkloric dolls, which are traditionally made by women for their children in Anatolia, are now produced by the course attendees in Ayla Ökmen Solidarity Center for the Old. Wires, batiste, socks and various fabrics are turned into folkloric dolls in the hands of women. At the end of the course, the course attendees will display their compositions depicting visiting days in villages, collective works, and women working in the fields. The produced dolls will later be put up for sale for the tourists.

8

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


9

RK Tan覺t覺m 463 75 40

Mart - Nisan / March - April 2010 襤ZM襤R


Güncel / Actual

Akropol’e hayran kaldılar

Fascinated by Acropolis

Bergama Belediyesi ve Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) işbirliği ile hazırlanan “Kış Okulu”nda iki gün süreyle yerel yönetimlerin karşılaştıkları sorunları konuşup, bilgi ve deneyimlerini paylaşan katılımcılar, eğitimin son gününde tarihi ören yerleri Akropol ve Bazilika’yı gezdiler. Katılımcılar Akropol gezisinde 3 bin yıllık bir şehirde gezmenin heyecanını yaşadılar. Gezinin ilk durağında Akropol’e çıkan katılımcılar, yaklaşık bir saat süresince Trajan Tapınağı, dünyanın en dik tiyatrosu ve halen Berlin’de bulunan Zeus Sunağı’nın temel kalıntılarını incelediler. Daha sonra tarihi Kale Mahallesi’nde gezen ve Bergama Belediyesi tarafından butik otel olarak kullanılmak üzere restore edilen tarihi Gazi Paşa Okulu’nda incelemelerde bulunan katılımcılar gezinin son durağında Romalılar tarafından Mısır Tanrısı Serapis’e adanan ve Bizans Döneminde ise kiliseye dönüştürülen Bazilika’nın görkemli atmosferini bir süre izlediler. Çarşı turunda ise Bergama tulum peyniri ve yöresel tarifle yapılan dökme helvasından aldılar.

The participants discussing, sharing information and experiences of problems faced by the local administrations in the two days of the “Winter School”, a training programme prepared with the collaboration of Bergama Municipality and The Local Administration Research Assistance and Training Association (Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği - YAYED), travelled to the historical ruins of Acropolis and Basilica on the last day of training. The participants enjoyed the sensation of visiting a 3000-yearold city on their Acropolis trip. On the first stop of their tour participants climbed up Acropolis and spent nearly an hour exploring the Temple of Trajan and the fundamental remains of the world’s steepest theatre and the Alter of Zeus which is still situated in Berlin. After visiting the historical Castle District participants inspected the historical Gazi Paşa School, which is currently being renovated as a boutique hotel by Bergama Municipality, before they moved on to take in the magnificent atmosphere of Basilica, which was originally dedicated to the Egyptian God Serapis by the Romans and converted to a church in the Byzantine Period. During their shopping trip, they purchased Bergama tulum cheese and bulk halvah made by a traditional recipe.

Cumbalı Sokak adına kavuştu Alsancak semtinde kayıtlarda 1448 Sokak olarak geçen ancak vatandaşların üzerine titreyerek korudukları ve gözlerinden bile sakındıkları bu sokağın adı cumbalı olarak biliniyordu. Konak Belediye Meclisi bu bölgede yaşayan vatandaşların duyarlı davranışını ve istemlerini değerlendirerek 1448 Sokak adını Cumbalı Sokak olarak değiştirdi. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, “Kentlinin sokağına sahip çıkması ne güzel! Biz de gereğini yerine getirdik. Bundan sonra sokağın adına uygun dönüşümünü de destekleyeceğiz.” dedi.

10

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Cumbalı Street gained its name This street, which is registered as 1448 Street in the town records of Alsancak and cherished by the local inhabitants, has long been known as Cumbalı (bay window) Street. Konak Municipality evaluated the sensitive approach and requests of the local citizens and changed the name of the street from 1448 Street to Cumbalı Street. Konak Mayor Hakan Tartan mentioned the following on the occasion of this change: “It is very nice that the citizens stake a claim on their street! And we took the necessary action. From now on we will also support the conversion of the street in accordance with its name.”


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

11


Güncel / Actual

Altınpark arkeoparka dönüşüyor

Altınpark (Golden Park) turns into an archeopark Excavations carried out by Konak Municipality in Altınpark bring the history to light. Altınpark will be turned into an “archeopark” after the arrangements to be made following the excavations. Domestic and foreign tourists will witness history and culture simultaneously in this historical setting which will host music performances and concerts.

Konak Belediyesi tarafından kazı çalışmaları yürütülen Altınpark’ta tarih gün ışığına kavuşuyor. Kazıların ardından yapılacak düzenlemelerle Altınpark, arkeopark’a dönüştürülecek. Müzik dinletilerine ve konserlere ev sahipliği yapacak tarihi mekânda, yerli ve yabancı turistler tarih ve kültürü bir arada yaşayacak.

The ancient remains of İzmir, which were incidentally uncovered during the construction works of Basmane Service Building of City Police Directorate of Konak Municipality, will be exhibited on a transparent ground; and the amphitheatre outside the area will host over 500 audiences at music performances. Konak Mayor Hakan Tartan emphasized that they will bring Altınpark to life in one year time, and revive it within the framework of history, culture and tourism. Tartan also noted that the area has a quite significant historical infrastructure and Altınpark contains important findings, and further stated the following:

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Basmane Hizmet Binası inşaatı sırasında rastlanan İzmir’in antik bölgesi kalıntıları, düzenlenecek şeffaf zeminle sergilenecek; alanın dışında kurulacak amfi tiyatroyla 500’ü aşkın izleyici müzik dinletilerini katılacak. Bir yıl içerisinde Altınpark’ı ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Altınpark’ı, tarih, kültür ve turizm çerçevesinde tekrar canlandıracaklarını belirtti. Bölgede çok önemli tarihsel altyapı bulunduğunu dile getiren Başkan Tartan, Altınpark’ta önemli bulguların yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Bir yandan Agora, bir yandan Kadifekale, bir yandan Altınpark’taki kazılar bir süreden beri durmuştu. Biz tarih kültür ve turizm çerçevesinde hemen çalışmaları başlatıyoruz. Bir yıllık bir süreç içinde tekrardan ayağa kaldıracağız buraları ve çok önemli bir tarihsel altyapı olacak çünkü çok önemli bulgular var. Bugün Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserlerden birçoğu buradan çıkarılmış durumda. Bunları daha da geliştireceğiz ve işte bir yıl içinde İzmir kent merkezine sadece birkaç dakika uzaklıkta bir mekânda hem yerli yabancı turistlere hem de İzmirlilere tarihsel bir kültür alanı yaratmış olacağız. Bu çevrede yine biz birkaç müze kanalıyla da İzmir’deki butik müze çalışmalarımızı geliştireceğiz.” Altınpark’ta, tekrar başlayacak kazı çalışmalarıyla ilgili Başkan Tartan’a bilgi veren Arkeolog Yrd. Doç. Akın Ersoy buradaki kazı çalışmalarına 2008 yılında başladıklarını belirtti. Antik dönemden yakın tarihimize kadar Altınpark’ın önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Ersoy, Roma İmparatorluğu’nun o dönemdeki refah ortamı içinde İzmir’in bu bölgesinin kenti çevreleyen surların dışında ilk kullanılan bölgelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

12

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

“The excavations in Agora, Kadifekale and Altınpark had been suspended for a while. We will resume these excavation works shortly within the framework of history, culture and tourism. These regions will be revived in one year time, and we will gain a very significant historical infrastructure with all the important findings contained in this area. The majority of the works displayed in the Archeology Museum today were unearthed from this area. We aim to develop these works further, and create in one year time a historical and cultural area for both foreign and domestic tourists and İzmirians at a location which is only a few minutes away from İzmir city center. In this context, we will also improve the boutique museum works in İzmir through the channel of a number of museums.” The archeologist Assist. Prof. Akın Ersoy, who provided Mayor Tartan with information about the excavations to be restarted in Altınpark, noted that the diggings in the area were initiated in 2008. Ersoy mentioned that Altınpark occupied an important place from Ancient times until our recent history, and that this area in İzmir was one of the regions outside the city walls that were used for the first time during the times of prosperity in the Roman Empire.


Bostanlı Vapur İskelesi üstünde, gözünüzün Körfezi gördüğü en güzel noktada hizmet veren Altınbalık işletmeleri İzmir’de balık keyfinin ilk akla gelen adresi...

"-5*/#"-*,

İŞLETMELERİ

Bostanlı Vapur İskelesi Üstü 0232.362 01 75 - 330 45 14 Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR www.altinbalik.net

13


Güncel / Actual

“İzmir Ansiklopedisi” hazırlanıyor

“İzmir Encyclopedia” is being prepared

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmir’in kültür envanteri içinde çok önemli bir yer tutması beklenen İzmir Kent Ansiklopedisi’ni hazırlama projesini hayata geçiriyor. Kentin 8500 yıllık tarihsel ve kültürel birikimini bir araya getirerek çağdaş bir kentlilik bilinci oluşturma konusunda çok önemli işlevler görecek olan İzmir Kent Ansiklopedisi, kentin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel bilançosunu ortaya çıkaracak. İzmir için yapılan en kapsamlı çalışma olacak ansiklopedide, sanattan spora, sağlıktan kent mimarisine, kültürden ekonomiye cadde, bulvar ve meydanlardan tarihi yapılara kadar her türlü bilgi yer alacak. Ansiklopedide, kent kültürüne katkıda bulunmuş yazar, şair ve araştırmacıların biyografileri ile kent için çalışmış, İzmir’le ilgili eserler vermiş, İzmir’i hem ulusal hem de uluslararası düzeyde temsil etmiş önemli isimler de yaşam öyküleriyle birlikte anılacak. Yaklaşık üç yılda bitirilmesi öngörülen projeye İzmirli bilim adamları, sanatçılar ve araştırmacılar da büyük destek verdi.

İzmir Metropolitan Municipality Ahmet Piriştina City Archive and Museum (APİKAM) is actualizing the project of preparing the İzmir City Encyclopedia which is expected to provide a significant contribution to İzmir’s inventory of culture. İzmir City Encyclopedia will function as an important source in creating a modern urban consciousness by gathering the city’s 8500 year-old accumulation of history and culture, and will reveal the social, economic, political and cultural records of the city. The encyclopedia, which will be the most comprehensive study on İzmir, will include all sorts of information about the city from arts and sports to health, city architecture, culture, economy, streets, boulevards, squares and historical structures. The encyclopedia will also encompass the biographies of writers, poets and researchers who have contributed to the city culture, as well as the prominent names who have worked for the city, produced works about İzmir, and represented İzmir on both national and international platforms. Scientists, artists and researchers in İzmir gave considerable support to the project, which is anticipated to be finalized in approximately three years.

Çamlaraltı’nın gurur tablosu

The board of pride of Çamlaraltı

56 yıldır eğitim hayatına devam eden Çamlaraltı Koleji, dünya ve ülke çapında yer aldığı proje ve yarışmalarla ülkemizi ve İzmir’i temsil etmenin gururunu yaşıyor. Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında desteklenen eTwinning Programı için Türkiye’de ilk projeyi gerçekleştiren okul olan İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, “Deniz Bizi Birleştirir” isimli proje ile Türkiye’de yapılan ilk eTwinning projesi olması nedeniyle 5 bin 560 proje okulu arasından 2009 eTwinning Türkiye Ulusal Kalite Ödülü’ne layık görüldü. 2009 yılından bu yana sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan Finlandiya merkezli global iletişim ağı ENO’nun Türkiye Koordinatörlüğü’nü de yürüten Çamlaraltı Koleji Seferihisar Doğanbey Köyü yanık alanında Ege Orman Vakfı ile yürütülen “Dünya Nefes Alacak” adlı kampanya kapsamında bin ağaç dikildi. Uluslararası birçok projede ülkemizi başarıyla temsil eden Kolej, geçtiğimiz öğretim yılında “Sudaki Kadmiyum İyonlarının Tavuk Tüyü Kullanılarak Uzaklaştırılması” konulu proje ile de ABD Texas Houston’da düzenlenen 2009 Dünya Çevre Olimpiyatları’nda Bronz Madalya aldı. Bu yıl da çevre dalında hazırladığı proje ile finale kalan Çamlaraltı Koleji, Nisan ayında ABD’de düzenlenecek olan I-SWEEEP Dünya Proje Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı.

Çamlaraltı College continuing its education life for 56 years is proud to have represented both our country and İzmir by taking part in both worldwide and nationwide projects and competitions. İzmir Private Çamlaraltı College is the first school in Turkey to carry out a project for the eTwinning Programme, supported within the context of the Lifelong Learning Programme of European Commission, was granted the 2009 eTwinning Turkish National Quality Award among 5560 project schools, due to its being the first eTwinning project, the project of “The Sea Unites Us”. Çamlaraltı College which is also the Turkish coordinator for ENO – Environment Online is a global communication network for sustainable and developmental environmental awareness, based in Finland since 2009 planted one thousand trees in the burnt area of Seferihisar Doğanbey Village under “The World Will Breathe” campaign, in collaboration with the Aegean Forest Foundation. The College which has successfully represented our country in a number of international projects were awarded a Bronze Medal for their project “Disposal of Cadmium Ions From Water By Means of Chicken Feathers” in the 2009 International Sustainable World Energy, Engineering and Environment (ISWEEEP) Project Olympiad organized in Texas Houston USA in the past school year. This year Çamlaraltı College which prepared yet another project under the environmental category and made it to the finals has qualified to attend the ISWEEEP Project Olympiad to be held in United States of America in April.

14

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

15


Güncel / Actual

İstanbul’da Kordonboyu esintisi 8 bin 500 yıllık tarihinin izlerini EMITT Fuarı’na taşıyan İzmir, Kemeraltı Çarşısı, Kordonboyu, palmiye ağaçları, 100 yıllık “Tarihi Asansör” maketiyle zenginleştirilmiş ilgi çekici standıyla İstanbul’a deniz kokan İzmir’i götürdü.

The breeze of the Kordonboyu at İstanbul İzmir taking the traces of its 8500 years history to the Eastern Mediterranean International Tourism and Travel (EMITT) Exhibition took sea smelling İzmir to İstanbul with its stand drew plenty of attention thanks to Kemeraltı Bazaar, the Kordonboyu Coastal Area, palm trees and the 100-year-old “historical lift” (known to locals as “Asansör”) model.

Uygun iklim koşulları ile tüm yıla yayılabilen turizm olanakları, eşsiz doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri ile İzmir, EMITT Fuarı’nda yine “En iyi Stand Dekoru” ödülünü alarak gözde stantlardan biri olduğunu gösterdi. 8 bin 500 yıllık tarihinin izlerini EMITT Fuarı’na taşıyan İzmir, Kemeraltı Çarşısı, Kordonboyu, palmiye ağaçları, 100

16

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

By winning the “BEST STAND DÉCOR” award again at this year’s EMITT Exhibition, İzmir which offers year round tourism opportunities thanks to its suitable climate conditions and has unique natural, cultural and historical beauties proved that its stand was one of the most popular stand. İzmir took the traces of its 8500 years history to the Eastern Mediterranean International Tourism and Travel (EMITT) Exhibition. The stand that took sea smelling İzmir to İstanbul drew plenty of attention thanks to its model enriched with Kemeraltı Market Place, Kordonboyu Coastal Area, palm trees and the 100year-old historical lift (known to locals as “Asansör”). At the Eastern Mediterranean International Tourism and Travel (EMITT) Exhibition was held at TÜYAP Beylikdüzü Fair, Convention and Congress Centre in İstanbul between February 11 – 14, 2010 İzmir was broadly represented with a


yıllık “Tarihi Asansör” maketiyle zenginleştirilmiş ilgi çekici standıyla İstanbul’a deniz kokan İzmir’i götürdü. 11–14 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı’na İzmir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, merkez ve çevre ilçeleri (Konak, Karaburun, Karşıyaka, Bozdağ, Foça, Seferihisar, Selçuk, Bergama, Mordoğan), Kemalpaşa-Nazarköy, Balçova Termal Oteli, Oğlakçıoğlu Park Otel, Ege Turizm Derneği, ETİK, İzmir Kültür ve Turizm Dergisi-RK Ajans standlarının yer aldığı geniş bir katılımla yer aldı. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında gelen turizm profesyonellerini, firmaları ve tatil severleri buluşturan fuarda İzmir standı, Kordonboyu podyumunda düzenlenen defile, keçe sanatçımız Ayfer Güleç’in hazırladığı yöresel keçe ürünleri, BergamaParşömen kağıdı örnekleri, kente özgü ikramlar ve etkinliklerle ilgi çekti. Ayrıca Kemalpaşa-Nazarköy standımızda “nazar boncuğu” yapımının canlı olarak sunulması dikkatleri standımıza çekti. TRT Belgesel ve Turizm Kanalı’nın her gün bir saat canlı yayın ve röportajlar gerçekleştirdiği İzmir standında, Yalçın Menteş EMITT katılımcılarıyla buluştu. İzmir Valiliği olarak katılım sağlayan İzmir ekibi, il merkezinde ve çevresinde yer alan Asansör, Agora, Kızlarağası, Efes ve Bergama ören yerleri, Foça, Karaburun, Mordoğan, Seferihisar, Nazarköy, Karşıyaka ve Konak gibi tarihi ve turistik yerleri görsel materyaller eşliğinde tanıttı. İzmir standında ayrıca İKSEV’in desteğiyle klasik müzik dinletisi, Zeybek-folklor gösterisi gibi etkinlikler de düzenlendi. “Zilzurna Ritim Grubu” ve “Kuklacı Fiko”nun gösterilerinin de yapıldığı standda, çevre bilincini desteklemek için çam fidanlarının dağıtılması da ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

number of participating stands belonging to Provincial Directorate of Culture and Tourism, central and surrounding districts (Konak, Karaburun, Karşıyaka, Bozdağ, Foça, Seferihisar, Selçuk, Bergama and Mordoğan), Kemalpaşa-Nazarköy, Balçova Thermal Hotel, Oğlakçıoğlu Park Hotel, Aegean Tourism Association, ETİK and İzmir Culture and Tourism Magazine-RK Ajans. At the exhibition, which brought tourism professionals, firms and holiday lovers from four corners of the world and Turkey together, the stand for İzmir attracted attention with the fashion show on the Kordonboyu podium, the local felt products prepared by the felt artist Ayfer Güleç, the samples of Bergama Parchment and the treats and activities specific to the city. Moreover, at our Kemalpaşa-Nazarköy stand displaying of production of the “evil eye bead” drew great attraction. Yalçın Menteş met up participants of the EMITT exhibition at the

İzmir stand for one hour - long live programme and interviews broadcasted everyday by the TRT Tourism and Documentary Channel. The İzmir team, who participated as the İzmir Governorship, promoted historical and touristic places such as The Lift (Asansör), Agora, Kızlarağası, the ruins at Ephesus and Bergama, Foça, Karaburun, Mordoğan, Seferihisar, Nazarköy, Karşıyaka and Konak in city centre and its surrounding with the aid of visual materials. Other events like a classical music concert in association with the IKSEV (İzmir Foundation for Culture, Arts and Education) and Zeibek folk dancing show were organized at İzmir stand. At the stand where “Zilzurna Ritim Grubu” (Zilzurna Rhythm Group) and “Kuklacı Fiko” (Puppeteer Fiko) were performed, handing out the pine saplings in support of environmental awareness drew huge interest of visitors. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

17


Güncel / Actual

Ak zambaklar ülkesi Finlandiya’da İzmir tanıtıldı

Promoting İzmir in Finland, the land of white lilies İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 21-24 Ocak 2010 tarihleri arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen “MATKA 2010 Turizm Fuarı”na katıldı. Kuzey Avrupa ve Baltık Bölgesi’ndeki en büyük fuar olan “MATKA 2010” Turizm Fuarı’nı 18 bini turizm profesyoneli olmak üzere 82 bin kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Murat Süslü, Müdür Yardımcısı Mustafa Akdağ ve Tanıtma Şubesi’nden Helsinki eski Tanıtma Ataşesi Kaan Erge’nin görev aldığı İzmir standında ziyaretçilere çok sayıda tanıtıcı yayının yanı sıra çeşitli ikramlar ve kente özgü el yapımı nazar boncukları dağıtıldı. Özellikle deniz-kum-güneş amaçlı tatil için ülkemize gelen ve ağırlıklı olarak Marmaris ve Alanya’yı tercih eden Finliler, İzmir standına yoğun ilgi gösterdi.

18

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

İzmir Province Directorate of Culture and Tourism travelled to Helsinki, the capital city of Finland, to participate in the “MATKA 2010” Tourism Fair on 21 – 24 January 2010. This year 82000 people, 18000 of whom were tourism professionals, visited “MATKA 2010” Tourism Fair, the biggest fair in North Europe and the Baltic region. At the İzmir stand, where Osman Murat Süslü, Provincial Director of Culture and Tourism, Mustafa Akdağ, Deputy Director and Kaan Erge, former Attaché for Turkish Embassy Information Counsellor’s Office to Helsinki, from the Information Department were in charge, numerous informative literatures well as delicacies and handmade blue beads worn against the evil eye were handed out to visitors. The people of Finland, who come to Turkey and especially choose Marmaris and Alanya for their sea, sand and sun holidays, showed a great interest in the İzmir stand.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

19


Güncel / Actual

Hollanda’da İzmir rüzgarı Hollanda’da ülkenin en büyük turizm fuarı olan ve Hollandalıların tatil tercihlerini belirlemelerinde önemli bir yer tutan “Utrecht Uluslararası Turizm Fuarı”nda İzmir de kurumlar ve özel sektör temsilcileri tarafından tanıtıldı. Utrecht Jaarbeurs’ta bu yıl 39’uncusu düzenlenen, 12 - 17 Ocak tarihleri arasında beş gün süreyle açık kalan fuara Türkiye’den sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplam 150 ülkeden bin 400’ü aşkın turizm kuruluşu katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçileri ağırlayan

20

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

İzmir wind in the Netherlands

İzmir was introduced by institutions and private sector representatives in “Utrecht International Tourism Fair” which is the biggest tourism fair in the Netherlands and which has a significant place among Dutch people in determining their preferences of holiday destinations. More than 400 tourism establishments from a total of 150 countries including the sector representatives from Turkey participated in the fair in Utrecht Jaarbeurs which was held for the 39th time this year for five days between 12-17 January. İzmir and its towns were introduced by activities held at three stands in the fair, which hosted visitors from several countries all around the world. In the Fair, İzmir was


fuarda İzmir ve ilçeleri de üç stantta düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Fuarda İzmir’i Vali Cahit Kıraç, Kültür ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Osman Murat Süslü başta olmak üzere Çeşme, İzmir ve Selçuk’taki otellerle sektör temsilcilerinin aralarında bulunduğu 20 kişilik bir heyet temsil etti. Dergimizin de büyük ilgi gördüğü İzmir standında folklor gösterileri yapıldı, çok sayıda tanıtıcı malzemenin yanı sıra Türk mutfağına özgü ikramlar da ziyaretçilere sunuldu. Utrecht Fuarı’nın çok önemli bir turizm fuarı olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Osman Murat Süslü, İzmir’in fuarda en iyi şekilde tanıtıldığını söyledi. Tanıtımın başrolde olduğu turizm sektöründe fuarların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Süslü, “Fuarlar arz ile talebin, alıcı ve satıcının buluşma noktasıdır. Her yıl yaklaşık 135 bin kişinin ziyaret ettiği Utrecht Turizm Fuarı hem turizm sektör kuruluşları ve tüketiciler, hem de tur operatörleri ve seyahat acentelerini bir araya getirdi. Fuarda kentimize ait tanıtım DVD’si, CD, broşür, poster, hediyelik eşyalar dağıtarak, stant ziyaretçilerine İzmir’le ilgili enformatik bilgiler verildi. Fuarda Hollanda ile bağlantılı iş yapan tur operatörleri, seyahat acenteleri ile ülkemize ve bölgemize gelecek turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini gözlemledik.” dedi.

represented by a delegation of 20 people including the İzmir Governor Cahit Kıraç, Deputy Governor Responsible for Culture and Tourism Haluk Tunçsu, Provincial Director of Culture and Tourism Osman Murat Süslü, and sector representatives of the hotels in Çeşme, İzmir and Selçuk. Our magazine also drew great attention at the İzmir stand, where folklore shows were performed and various promotional items as well as delicacies from the Turkish cuisine were offered to visitors. Provincial Director of Culture and Tourism Osman Murat Süslü emphasized the importance of Utrecht Fair among tourism fairs, and noted that İzmir was introduced in the fair in the best way. Süslü also drew attention to the fact that fairs play a significant role in tourism sector in which promotion holds a major place, and added the following: “Fairs are the meeting points of supply and demand, buyer and seller. Utrecht Tourism Fair, which is visited by approximately 135 thousand people every year, brought together both tourism establishments and consumers, and tour operators and travel agencies. In the fair, promotion DVDs, CDs, brochures, posters and souvenirs were distributed, and visitors were given information about İzmir. We observed that tour operators and travel agencies working in connection with the Netherlands, as well as prospective tourists took a great interest in our country and region.”

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

21


Söyleşi / Interview

“İzmir 10 yıl içinde zirvede olacak” Tanıtım ataklarını son yıllarda hızlandıran İzmir, ulusal ve uluslararası fuarlarda kendini göstererek, turizm kenti hedefine adım adım ilerliyor.

İzmir will peak in the next ten years İzmir having accelerated its advertisements in recent years is well on its way to achieving its objective, being a tourism city, by appearing at various national and international fairs.

22

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


İzmir’in önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’nin ve Akdeniz’in en önemli destinasyonlarından biri olacağını söyleyen Kültür ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, “Sağlık turizmindeki yeni atılımlarımızla İzmir, farklı beklentilerin karşılandığı tam bir turizm kenti olacak” dedi. 2009 yılı içerisinde İzmir Valililiği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak birçok yurtdışı fuarına katıldıklarını söyleyen Tunçsu, İzmir’de kısıtlı bütçe rağmen hızlı yol aldıklarını belirtti. Etkili bir tanıtım aracı olan fuarlara katılım İzmir’e neler kazandırıyor? TUNÇSU: İzmir gerek kültür zenginliği gerek doğal zenginliği gerekse yaşam kalitesi açısından dünyadaki en özellikli destinasyonlardan biri. Ama tanınırlık önemli bir nokta, çünkü ne kadar tanınırsanız o kadar turist gelir. Bizim sıkıntımız tanıtım eksikliğinde. Biz de bu eksikliği fuarlara katılarak gidermeye çalışıyoruz. Tanıtım faaliyetleri bütçe gerektiriyor. 2007 yılına kadar ciddi manada bütçemiz oluşmadığı için tanıtım faaliyetlerinde bulunamadık. Son iki senede ise atağa geçtik. İl Özel İdaresi bize fuarlara katılım için gerekli desteği sağladı. Sayın Valimiz

İzmir’in bilinirliliğini fuarlara katılarak artırmaya çalışıyoruz. We are trying to increase the recognition of İzmir by partcipating in fairs.

M. Cahit Kıraç’ın konuyu önemsemesi çok etkili oldu. Biz bu bütçeyle hem Travel Turkey hem Emitt Fuarı’na katılıyoruz. Yurtdışında ise geçtiğimiz sene Selanik, Londra, Montrö, Barcelona, Frankfurt, Belçika Gent, Helsinki ve Utrecht fuarlarına katıldık. Ve şunu gördük: Bu fuarlara katılmak doğru ancak bu tanıtımların sürdürülebilir olması da gerekiyor.

Haluk Tunçsu, Deputy Governor responsible for Culture and Tourism, stated that İzmir should become one of the most important destinations of Turkey and the Mediterranean in the course of the next ten years and went on to explain “thanks to our new breakthroughs in health tourism, İzmir will become a perfect tourism city that will fulfil different expectations”. Tunçsu stated that they participated in the various international fairs as Governorship of İzmir and Provincial Directorate of Culture and Tourism within the year 2009 and they have moved forward well in İzmir despite its tight budget. What does İzmir gain from participating in exhibitions which is a very effective advertisement tool? TUNÇSU: İzmir is one of the most qualified destinations in the world in terms of both cultural and natural richness and the quality of life however, recognition is an important factor because the more wellknown you are the more tourists will visit. Our drawback is lack of advertisement. By participating in exhibitions or fairs we are trying to make up this deficiency. Promotional activities require budget. Because

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

23


What were the effects of the Eastern Mediterranean International Tourism and Travel (EMITT) Exhibition in February? TUNÇSU: There were 50 countries at the EMITT exhibition this year. International quality of it was at high levels. We as İzmir made our presentation with the contribution of Ertuğrul Günay, our honourable Minister of Culture, at our 400 meter squared booth area- we were allocated the biggest booth area in the international section. A fashion show organization and a concert in association with the İzmir Foundation of Culture Arts and Education (IKSEV) were performed and we handed out pine saplings to visitors at the booth to remind them of İzmir’s environmentalist identity. Moreover, TRT Tourism and Documentary Channel broadcasted from the İzmir stand. In the branch of handicrafts, bead art was demonstrated practically. Participants greeted us with great interest. The cultural and natural richness of İzmir were displayed. Our booth was decorated with models by highlighting figures of Kordonboyu, Asansör (lift) and Kızlarağası in the concept of our booth. It was a very effective and active exhibition that attracted a lot of participants.

Şubat ayındaki EMİTT Fuarı nasıl bir etki yarattı? TUNÇSU: EMİTT’te bu yıl 50 ülke vardı. Uluslararası niteliği yüksek boyuttaydı. İzmir olarak 400 metrekarelik stant alanımızda, -ki uluslararası bölümdeki en büyük stant bize aitti- Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay’ın da katılımıyla tanıtımımızı yaptık. Bir defile organizasyonu yapıldı, İKSEV’in desteğiyle müzik dinletisi gerçekleştirildi, standımızı ziyaret eden herkese İzmir’in çevreci kimliğini hatırlatacak birer çam fidanı hediye ettik. Ayrıca TRT Turizm ve Belgesel Kanalı’nın yayını İzmir standından gerçekleştirildi. El ürünleri dalında boncuk sanatı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. İzmir’in kültürel ve doğal zenginlikleri sergilenmiş oldu. Stan-

24

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

until 2007 we did not really have an adequate budget, we could not be involved in these activities. In the last two years we have proceeded to attack. Special Provincial Administration is providing us with the necessary support to participate in exhibitions. The fact is that our honourable governor M. Cahit Kıraç has given priority to the subject which is immensely effective. With this budget we participate in both Travel Turkey and the Eastern Mediterranean International Tourism and Travel (EMITT) Exhibition. In the last year we participated in overseas exhibitions at Thessaloniki, London, Montreux, Barcelona, Frankfurt, Belgium Gent, Helsinki and Utrecht. As a result we saw that participating in exhibitions is correct action but it is required for these advertisements to be sustainable.

EMITT should be considered as: With a population of 15million İstanbul is the biggest city of Turkey and one of the major destinations of domestic tourism. The determining factor in branding Bodrum, Ayvalık or other such places in domestic tourism are tourism professionals and tourism lovers in İstanbul. If the people of İstanbul prefer Bodrum, Bodrum becomes the place where everyone wants to go, if they prefer Çeşme then that is where people will visit. At the exhibition we also witnessed Egypt’s interest to İzmir. We negotiated with the Egyptian Tourism Attaché and witnessed their viewpoint on developing their tourism relationships with our region. This was a new market for us as well. Egypt is also a destination we could prefer. We met with the consul general and will increase their attention towards İzmir. Its general structure was a lot more exciting and lively in


dımızın konseptinde de Kordonboyu’nu, Asansör’ü ve Kızlarağası figürlerini öne çıkartarak standımızı maketlerle donattık. Geniş bir katılım sağlandı. EMİTT’i şöyle düşünmek lazım: İstanbul 15 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en büyük şehri. İç turizmde önemli hedef noktalarından biri İstanbul’dur. Bodrum’u, Ayvalık’ı veya diğer yerleri markalaştıran iç turizmdeki belirleyici faktör İstanbul’daki turizmciler ve beğeni sahipleridir. İstanbullular Bodrum’u tercihe ederlerse orası ön plana çıkıyor, Çeşme’yi tercih ederlerse Çeşme gözde oluyor. Fuarda Mısır’ın da İzmir’e ilgisi olduğunu gördük. Mısır’ın Turizm Ataşesi ile görüştük, onların bu bölgeye turizm ilişkilerini geliştirmek gibi bir bakış açıları var. Bu bizim için de yeni bir pazar oldu. Mısır da bizim tercih edebileceğimiz bir destinasyon. Başkonsolosla görüştük, İzmir üzerindeki dikkatlerini artıracağız. Genel yapısı geçen seneye göre çok daha heyecanlı ve canlıydı. İzmir’e yakışanı yaptık ve canlı, aktif, şirin bir sunum gerçekleştirdik.

comparison to last year. We did what suits İzmir best and carried out a vibrant, active and dainty presentation. Which exhibitions will İzmir participate in 2010? TUNÇSU: We will participate in a number of overseas exhibitions; Berlin and Moscow in March, Frankfurt in May, London in November and Barcelona in December. Turkey will be hosted as the guest country by its feature, at the Berlin ITB exhibition

Where is İzmir in regards to promotion activities? TUNÇSU: Our fundamental objective is to put forth the existence of İzmir and increase recognition. I’m sure that going forward larger budgets will be granted to spend on these promotions, but in the meantime we endeavour to complete the groundwork necessary to promote İzmir. Otherwise it is impossible to reach high targets with such budgets. Not everything is money. Turkish people are intelligent and altruistic, and

2010 yılında İzmir hangi fuarlara katılacak? TUNÇSU: Yurtdışı fuarları olarak Mart ayında Berlin ve Moskova, Mayıs’ta Frankfurt, Kasım’da Londra ve Aralık’ta Barcelona fuarlarına katılacağız. Bu yıl özelliği gereği Berlin ITB Fuarı’nda Türkiye konuk ülke olarak ağırlanacak. Konuk ülke etkinlikleri kapsamında İzmir’in mutlaka kendini göstermesi, hem kamu kurumları hem özel sektörleri kucaklayarak tanıtım yapılmasını düşünüyoruz ve planlıyoruz. “Biz de varız” mesajını vereceğiz. Tanıtım faaliyetleri açısından İzmir nasıl bir noktada yer alıyor? TUNÇSU: İzmir’in varlığını ortaya koymak ve tanınırlığını artırmak temel hedefimiz. Bizden sonra daha geniş bütçelerle bu tanıtımlar mutlaka yapılacaktır ama o zaman gelinceye kadar İzmir’in tanıtımında bir zemin oluşturmak bizim gayretimiz. Yoksa bu bütçelerle en üst hedeflere çıkmak mümkün değil. Her şey parada

Özer Kestane, Mehmet Gönenç, Tunç Soyer, Haluk Tunçsu, Abdulaziz Ediz

this year. Within the scope of guest country activities İzmir must rise to the occasion. We are contemplating and planning to promote İzmir by embracing both public and private institutions. We want to get across the message that “We are here as well”.

we have the capability to use our attributes to succeed in services at the point where money runs out. When we look at Turkey’s tourism road map we can trace back to the 1980s.However, overseas there is knowledge and infrastructure dating back to the 1900s. We have actually come a long way Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

25


in a short period of time. The headway made should not be underestimated and we should never be discouraged. On the contrary I am very hopeful and believe that business can be done faster on a tight budget. We use more striking and effective methods because we are doing this job on behalf of the love we have for our country and this creates a synergy.

“İzmir will become the address for health tourism”

değil. Biz Türkler zeki ve fedakar insanlarız. Paranın bittiği yerde zekamız ve fedakarlığımızla hizmetleri başarabilme kabiliyetine sahibiz. Türkiye’nin turizm yol haritasına baktığımız zaman 1980’lere kadar uzanabiliyoruz. Oysa yurtdışında 1900’lerden gelen bir birikim, altyapı var. Biz aslında çok hızlı ilerliyoruz. Aldığımız mesafe küçümsenmemeli, umutsuz olmamak lazım. Tam tersi ben umutluyum ve az bütçeyle çok daha hızlı işler yapıldığı kanaatindeyim. Daha vurucu ve etkili hareket etme yöntemlerini kullanıyoruz. Çünkü biz bu işi ülke sevgisi adına yapıyoruz. Bu da bir sinerji yaratıyor.

“Sağlık turizminin adresi İzmir olacak” Sağlık turizmi konusundaki somut gelişmelerden de bahsedebilir misiniz? TUNÇSU: Sağlık turizmi anlamında bu yıl Hollanda-Almanya-İsviçre-Avusturya hattı üzerindeki orta yaş grubunu sağlık turizmi ile İzmir’e çekmeye çalışacağız. Bizde sağlık hizmetlerinin o bölgelere göre çok daha ucuz olması ve kaynaklarımızın zenginliği avantaj sağlıyor. Yabancı turist

26

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

gelip tedavisini İzmir’de olabilir, tatilini yapar hatta giderken cebinde parası bile kalır. Bu çok önemli bir fırsat. Sağlık turizminde amaç, yılın 12 ayına turizmi yaymak, sağlık birimlerinin kapasitesini artırmak ve de tanınırlığımızı artırmak. Neden bu hattı seçtik? Çünkü bu ülkeler orta yaş ve üstü kesimin ağırlıkta olduğu ülkeler. Yani birinci hedefi kum-güneş-deniz değil, konfor olan yaş grubu. İzmir’de ise her ikisini de bulmanız mümkün. Peki, bu nasıl olacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı beş ilçemizi termal turizm alanı ilan etti: Seferihisar, Balçova, Dikili, Çeşme ve Bergama. Bakanlığımız bu bölgelerin 1/5 binlik imar çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu planlar bittikten sonra bölgede turizm tahsislerine çıkılacak. Tahsislerden sonra yatırımcılar tesis yaparak, yatak kapasitesini, dolayısıyla bölgenin turizm kapasitesini de artıracak. Beş yıllık bir süreçte gerçekleşecek bir projeden bahsediyoruz. Proje hayata geçtikten sonraki beş yılda da ivme kazanacaktır. İzmir 10 yıl sonra turizmde çok farklı ve hak ettiği konumda olacaktır. ÇİĞDEM ASKERİ

Could you mention some of the substantial developments made in health tourism? TUNÇSU: This year in the name of health tourism we are working towards attracting middle aged patients on the HollandGermany-Switzerland-Austria line to İzmir. We have a huge advantage as our health services are cheaper and we have a lot more resources compared to the countries in question. A foreign tourist can come to İzmir for treatment, have a holiday and return home even with money left over. This is a huge opportunity. The objective in health tourism is to spread tourism over 12 months, increase the capacity of health units and increase our recognition. Why did we choose this line? The reason is that in these countries the majority of the population is middle aged and above. In other words the aim of their holiday is not sun-sea and sand but comfort. In İzmir it is possible to find both. So, how will it be realized? Our Ministry of Culture and Tourism has declared five of our districts as thermal tourism regions: Seferihisar, Balçova, Dikili, Çeşme and Bergama. Our Ministry is on the verge of completing 1/5 of the construction work worth thousands at these regions. Once these plans are completed, tourism will be allocated to these regions. The capacity of beds therefore the capacity of tourism in the region will increase once investors start building facilities on the allocated areas. We are talking about a five – year project. It will also take another five years to gain momentum following the year the project comes to life. In ten years time, İzmir will be in a well-deserved and very different place on the tourism.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

27


Güncel / Actual

The New York Times:

2010’da Çeşme’yi görün Dünyaca ünlü yayında dünya sıralamasında sekizinci sırada yer almak Çeşme’de 2010 yılı turizm beklentilerini artırdı.

See Çeşme in 2010 Günlük bir milyonun üzerindeki tirajıyla ABD’nin medya devi, 160 yaşındaki The New York Times Gazetesi’nde 10 Ocak’ta yayınlanan “2010’da gidilmesi gereken 31 yer” listesinde Türkiye’den Çeşme’nin sekizinci sırada yer alması ilçede gurur ve heyecanla karşılandı. Andrew Ferren imzasıyla kaleme alınan ve Çeşme için “Yeni Bodrum mu?” sorusuyla başlayan yazıda, Türkiye’de Ege sahili Çeşme Yarımadası’ndaki belde “stil

28

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

sahibi, havalı” bir alternatif olarak sunulurken, eski evlerin otele dönüştürüldüğü kasaba olan Alaçatı’da Profesyonel Windsörf Federasyonu’nun (PWA) Dünya Kupası yarışlarının yapıldığına dikkat çekildi. Çeşme Kaymakamı Cafer Sarılı, böyle gurur verici bir haberin dünyanın en önde gelen yayın organlarından birinde yer almasının Çeşme açısından inanılmaz güzellikte bir fırsat olduğunu ve bunun yörenin tanıtımında, fuarlarda mutlaka

Being placed in the eighth rank among the best destinations in the world-famous magazine has increased the tourism expectations in Çeşme for 2010.


kullanılması gerektiğine inandığını belirterek, “Böyle bir fırsat her zaman ayağımızın önüne yuvarlanmaz. Üstelik küresel krizin yaralarının sarılmaya başladığı bir döneme denk gelmesi ise ayrıca güzel bir tesadüf olmuştur. Etkilerini en kısa sürede pozitif olarak göreceğimize inanıyorum. 2010 yılında turizmden beklentilerimizi yükseltmiştir.” diye konuştu. Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, ünlü gazeteye göre dünyada gö-

rülmesi gereken 31 yer arasında 8. sırada yer alan Çeşme’ye gidilmesinin önermesini, beldenin tanıtımlarında kullanılacak güzel bir armağan olduğunu vurguladı. Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise bu övgüyü çoktan hak ettiklerini belirterek, “Alaçatı sosyal donatılarıyla, yaşayan insanların standardının yükselmesiyle, ekonomik yapısının güçlenmesiyle potansiyelinin daha yüzde 10’undadır.” dedi.

The news that Çeşme in Turkey is placed in the eighth rank in “The 31 Places to Go in 2010” list published on 10 January in The New York Times, a 160 years old media giant in the United States with its daily circulation of more than one million, has been received with pride and excitement in the district. In the article which was written by Andrew Ferren and introduced Çeşme with the caption “The Next Bodrum?”, the district in Çeşme Peninsula on the Aegean coast of Turkey is presented as a “stylish” alternative, and a particular attention was drawn to World Cup organized by the Professional Windsurfers Association (PWA) in the town of Alaçatı where old houses have been converted into hotels. Çeşme district governor Cafer Sarılı mentioned that such proud news appearing in one of the leading media organs in the world is a remarkable opportunity, which should be used in the promotion of the district and in fairs, and added the following: “Such a great opportunity does not always comes one’s way.

Çeşme 8. sırada / Çeşme ranks the 8th NYT listesindeki sıralama şöyle: The ranking in the New York Times is as follows: 1. Sri Lanka 2. Patagonya Şarap Üretim Merkezleri / Patagonia Wine Country 3. Seul / Seoul 4. Mysore – Hindistan / Mysore – India 5. Kopenhag / Copenhagen 6. Koh Kood – Tayland / Koh Kood – Thailand 7. Şam / Damascus 8. Çeşme 9. Antartika / Antarctica 10. Leipzig 11. Los Angeles 12. Şanghay / Shanghai 13. Mumbai 14. Minorca – İspanya / Minorca – Spain 15. Kosta Rika / Costa Rica

16. Marakeş / Marrakesh 17. Las Vegas 18. Bahia – Brezilya / Bahia – Brazil 19. İstanbul 20. Şenzhen – Çin / Shenzhen – China 21. Makedonya / Macedonia 22. Güney Afrika Cumhuriyeti / South Africa 23. Breckenridge 24. Karadağ / Montenegro 25. Vancouver Adaları / Vancouver Island 26. Kolombiya / Colombia 27. Kitzbühel – Avusturya / Kitzbühel – Austria 28. Norveç / Norway 29. Gargano – İtalya / Gargano – Italy 30. Kuala Lumpur 31. Nepal

It is also a nice coincidence that the news appeared in a period when the wounds of global crises began to be dressed. I believe that we will observe the positive effects of this coverage in a short time. Our expectations from tourism for 2010 have increased.” Çeşme Mayor Faik Tütüncüoğlu has emphasized that the inclusion of Çeşme in the renowned newspaper as the eighth spot in the list of 31 destinations to be seen in the world is a favorable gift that can be used in the promotion of the district. Alaçatı Mayor Muhittin Dalgıç has stated that they have long deserved this praise, and noted that “Alaçatı is still using only 10% of its potential with its social facilities, increasing standards of its local inhabitants, and the improvement of its economic structure.” Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

29


Güncel / Actual

Louvre diplomasisi Paris’teki Louvre Müzesi’nden Smyrna Apollonu ve Smyrna Jüpiteri heykellerinin İzmir’e iadesini isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na yanıt geldi: “Biz o eserleri, 1680’de Türk piyasasından tamamen yasal yollardan edindik. İade edemeyiz”

Louvre Diplomacy

Upon requesting that the Smyrna Apollo and Smyrna Jupiter statutes, currently at the Louvre Museum in Paris, be returned to İzmir, Aziz Kocaoğlu, the Metropolitan Mayor, has received a response: “We will not return them as they were legally acquired from the Turkish Market in 1680”.

30

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bir süre önce ünlü Louvre Müzesi’nin CEO’su Henri Loyrette’e gönderdiği mektuba yanıt geldi. Louvre’da sergilenen Smyrna Apollonu ve Smyrna Jüpiteri heykellerinin İzmir’e iadesini isteyen Başkan Kocaoğlu’na olumsuz yanıt veren Loyrette, “Bu eserler, 1680’de, o vakitler ülkenizle ayrıcalıklı ilişkileri bulunan Kral XIV. Louis adına Türk piyasasından tamamen yasal yollardan edinilmiş bulunmaktadır. Mektubunuzda değindiğinizin aksine, uluslararası sözleşmeler, tümüyle kanuna uygun yollardan yüzyıllar önce edinilmiş eserlerin iadesini öngörmemektedir. Bu konudaki tek düzenleme, Fransa’nın da 1997’de onayladığı ve geriye yürümeyen 1970 tarihli Kültürel Değerler Hakkında UNESCO Sözleşmesi’dir. Bu eserler, ayrılmaz biçimde Fransız koleksiyonlarındadır ve iadeleri düşünülemez.” dedi. Loyrette’in olumsuz yanıtı üzerine vakit kaybetmeden ikinci mektubunu yazan Başkan Kocaoğlu ise satırlarında şu ifadelere yer verdi: “İzninizle XIV. Louis döneminde, yani 1680’de ‘Türk piyasası’nın ne olduğu ve bunun ‘hukuki bir edinim’ için ne kadar öne sürülebileceği konularını şimdilik bir yana bırakıyorum. 1970 UNESCO Sözleşmesi’nin de tüm diğer sözleşmeler gibi emsaller ve teamüllerle değiştirilip geliştirilebilir nitelikte bir uluslararası belge olduğu görüşümü sizin de paylaşacağınızı sanıyorum. Ayrıca isimleri bile kentimizle anılan eserlerin, müzenizin de desteği ve işbirliğiyle düzenlenerek açılacak bir müzede, ait oldukları topraklarda, beraber var oldukları eserlerle yan yana sergilenmesinin anlamlı olacağına dikkatinizi çekmek istiyorum.” Yazdığı ilk mektubun, kendi imzasını taşımakla birlikte, İzmir’de düzenlenen Kültür Çalıştayı’nın katılımcısı sanatçı, kültür profesyoneli, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin ortak kararıyla kaleme alınmış olduğunu hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Tarihsel ve kültürel miras konusunun yöneticiler ve akademisyenler tarafından halklar adına yürütüldüğü

Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

bir gerçektir. Konunun büyük bir yankı bulması, uluslararası medyanın konuya gösterdiği ilgi ve hassasiyetten kaynaklanmıştır. İzmir’in mirasını korumak ve geliştirmek için etkin bir çalışma yürütme kararlılığını sizinle paylaşır, yapılacak çalışmalara Louvre’un ve uzmanlarınızın katılımından memnuniyet duyacağımızı özellikle belirtmek isterim.” dedi.

“Yanıt sürpriz olmadı” Louvre CEO’su Henri Loyrette’in yanıtındaki olumsuz ifadelerin kendisi için sürpriz olmadığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: “Öncelikle Louvre’a yazdığımız mektubun

Henri Loyrette, CEO of the famous Louvre Museum, has responded to the letter sent to him not so long ago by Aziz Kocaoğlu, Metropolitan Mayor of İzmir. Loyrette refused Metropolitan Mayor Kocaoğlu’s request that Smyrna Apollo and Smyrna Jupiter statues, currently on display at the Louvre, be returned to İzmir stating: “These statutes were obtained via perfect legal ways from the Turkish Market in 1680 on behalf of King Louis XIV, who had privileged relations with your country at that time. Contrary to what you have stated in your letter, international agreements do not anticipate the return of works acquired legally centuries ago. The only arrangement on this subject is the 1970 UNESCO Agreement with regards to Cultural Values, approved by France in 1997 and which cannot be backdated. These statues are an inseparable part of French Collections and their return is unthinkable”. Upon receiving Loyrette’s unfavourable reply, Metropolitan Mayor Kocaoğlu did not waste anytime in writing his second letter. In his letter the wording was: “If you don’t mind, I would like to leave arguments on what and how judicial the implications of King Louis XIV period, in other words the Turkish Market in the 1680s are to one side. I believe that you will agree, as with all other agreements, the 1970 UNESCO Agreement is an international document open to amending and developing its examples and practices. Furthermore, with your museum’s support and collaboration I believe that displaying

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

31


hedefine ulaştığına inanıyorum. Kamuoyunda müthiş bir sahiplenme oluştu. Uluslararası medya, iade talebimize büyük ilgi gösterdi. İzmir’in kültür mirasına sahip çıkışı, dünyada çok olumlu yankı buldu. Şimdi bu isteğimizden vazgeçmeden işbirliği talebimizi yineliyoruz. Kendilerini görüşme yapmak için İzmir’e, Agora’ya; müzelerinde, vitrinlerde duran eserlerin yurdu olan topraklara davet ediyoruz. İzmir, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak kültür alanındaki atılımlarını sürdürmeye kararlıdır.”

the statues in a museum to be founded in the city that they are named after alongside other related works on their own soil would be more meaningful”. Metropolitan Mayor, Aziz Kocaoğlu went on to emphasise that his first letter, as well as carrying his own signature, was written as a result of a consensus among himself and artists, culture professionals, academicians and non-governmental representatives who participated in a Culture Workshop organised in İzmir and continued by stating; “It is a known fact that executives and academicians conduct historical and cultural heritage issues on behalf of the public. The subject has made a tremendous impact thanks to the interest and sensitivity the international media has shown. I would especially like to emphasise that I am adamant on my desire to preserve and develop İzmir’s heritage and would appreciate the Louvre and its experts’ contribution to do so.

“The response was not a surprise” Aziz Kocaoğlu, Metropolitan Mayor of İzmir, expressed that Henri Loyrette’s, CEO of The Louvre, unfavourable response was of no surprise and interpreted it as: “I believe our letter to the Louvre has achieved its objective. A great public appropriation has occurred. The international media has shown great interest in

32

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

our return request. The fact that İzmir has taken ownership of its culture heritage has generated positive repercussions worldwide. Now, without giving up on our ambition, we are reiterating our collaboration request. We are inviting them to Agora, İzmir, the place where the antiques they have in their museums and display cases originated from, in order to negotiate. İzmir is determined to continue developing culturally by taking ownership in its historical and cultural heritage”.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

33


Güncel / Actual

Ayavukla’da yeni duvar resimleri bulundu Uzun süredir metruk durumda bekleyen tarihi Ayavukla Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarında Hz. İsa, Cebrail ve Mikail’i simgeleyen duvar resimleri gün yüzüne çıkarıldı.

New mural paintings were discovered in Ayavukla Mural paintings representing Jesus, Gabriel and Michael were brought to light in the restoration works carried out in the historical Ayavukla Church which had long been abandoned.

34

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Basmane Kapılar’daki tarihi Ayavukla Kilisesi’nde bir süredir sürdürdüğü restorasyon çalışmaları, yüzyıllardır saklı kalan kutsal figürleri de birer birer ortaya çıkarmaya başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Ayavukla Kilisesi’nde yapılan son çalışmalarda, yüzyıllardır boya tabakalarının ardında gizli kalmış olan Hz. İsa figürü ile melekler Cebrail ve Mikail’i simgeleyen duvar resimleri bulundu. Restorasyon sonucu ortaya çıkarılan orijinal resimlere ek olarak kilisenin Apsis bölümünde ilk yapılmış haliyle siluet şeklinde “Pantakrator İsa” (*) olduğu düşünülen bir duvar resmi daha ortaya çıkarıldı.

Ayavukla Kilisesi, İzmir tarihinde önemli bir olay olan 1922 yangınında, kurtulan tek Rum kilisesi olarak akıllarda kaldı. Yapı 14 Şubat 1924 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle, İzmir ve çevresine ilişkin eski eserleri sergilemek amacıyla Asar-ı Atika Müzesi olarak hizmet verme-

Relief, restitution and restoration projects of Ayavukla were prepared by the Department of Architectural Restoration, Faculty of Architecture, İzmir Institute of Technology; and the building will be used by the İzmir Metropolitan Municipality as a center where social and cultural activities will be held. The restoration works of this historical structure, which was initiated in 2009, are planned to be completed by the end of 2010.

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimari Restorasyon Bölümü tarafından hazırlanan Ayavukla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı bir merkez olarak kullanılacak. Bu tarihi yapıda 2009 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 2010 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Restorasyon çalışmalarında dünyada uygulanan en son yöntemlerin kullanıldığı Ayavukla’da, bir yandan kimyasal ve mekanik yöntemlerle duvar resimlerinin üzerindeki boyalar kaldırılırken diğer yandan da enjeksiyon işlemi kullanılarak ayrılan duvarlar birleştirilerek sağlamlaştırılıyor.

Rum kilisesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Rum Ortodoks Cemaati tarafından inşa edilen

The restoration works carried out by İzmir Metropolitan Municipality in Ayavukla Church has started to reveal one after the other the holly figures that remained hidden for centuries. During the recent studies conducted in Ayavukla Church, which was built in the second half of the 19th century, mural paintings representing Jesus, Gabriel and Michael remaining hidden under layers of paint for centuries were found. In addition to the original paintings, restoration works also revealed a mural painting which is thought to represent the “Pantocrator Jesus” (*) in its initial form of a silhouette painted in the Apse of the church.

ye başladı. Daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından opera çalışma salonu olarak tahsis edildi. Bu süre içinde yapının bir yangın geçirmesi nedeniyle boşaltıldığı ve böylece günümüzdeki metruk biçimini aldığı biliniyor. Önceden, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan yapı, “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edildi. Yapı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi.

In Ayavukla, where the latest restoration techniques are applied, the layers of paint covering the murals are being removed by using chemical and mechanical methods, and the separated walls are adhered and strengthened by using injection technique.

Greek Church Ayavukla Church, which was built in the second half of the 19th century by the Greek Orthodox Community, is remembered as the only Greek church that Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

35


Semt Eğitim Merkezi olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Semt Eğitim Merkezi olarak düzenlenecek yapıda çeşitli kurs ve eğitimlere yönelik olarak bilgisayar laboratuarı, arşiv odası, seminer odası, yönetim birimi ve sergileme mekanı yer alacak. Bahçedeki yapılar idari bina ve kütüphane olarak işlevlendirilirken, bahçede açık sergileme mekanları da düzenlenecek. Bahçenin kuzey girişindeki yapı, güvenlik birimi olarak ele alınacak. Batı’daki servis girişinin yanında ise kafe mekanı oluşturulacak. (*) Pantakrator İsa: Hz. İsa, Ortodoks kiliselerinde kullanılan bu figüründe sakallı olarak tasvir edilmiştir. Sağ eli ile takdis işareti yaparken, sol elinde Yeni Ahit’i tutmaktadır.

survived in great fire of 1922 recorded a significant event in history of İzmir. Upon the directive of Mustafa Kemal Ataturk, the structure began to give service as Asar-ı Atika Museum as of 14 February 1924 to display the ancient works belonging to İzmir and its surrounding. It was later allocated as the opera performance hall by the Ministry of Culture. The structure was closed out during this period due to a fire, and left abandoned until today. The structure, whose property had formerly belonged to the Treasury of Finance, was registered as a “Cultural Asset under Protection” and was allocated to İzmir Metropolitan Municipality by the General Directorate of National Estate.

It will be a District Training Center The structure, which will be arranged by İzmir Metropolitan Municipality as a District Training Center, will include a computer laboratory, archive room, seminar room, administration unit, and exhibition space to be used for various courses and training activities. The structures in the garden will function as the administrative building and library, and open air exhibition spaces will be designed in the garden. The structure in the northern entrance of the garden will serve as the security unit, and there will be a cafeteria next to the service entrance in the west.

36

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

(*) Pantocrator Jesus: Jesus is pictured with a beard in this figure used in Orthodox churches. His right hand is in the gesture of blessing, and he holds the New Testament in his left hand.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

37


Güncel / Actual

Çocukların düşü gerçek oldu Türkiye’nin en kapsamlı Oyun ve Oyuncak Müzesi İzmir’de açıldı.

Children’s dreams came true Turkey’s the most comprehensive Game and Toy Museum opened in İzmir.

1860 yılından günümüze kadar uzanan oyuncak tarihinden önemli eserlerin yer aldığı Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Varyant’taki binasında hizmete açıldı. Miniklerin de yer aldığı açılışta, müzik eşliğinde pandomim gösterileri, pamuk helva ve macun satıcıları açılışa katılanların ilgi odağı oldu. Yoğun katılımın yaşandığı açılış törenine, Star TV Haber Grup Başkanı Uğur Dündar eşi Yasemin Dündar, iki oğlu ve kızı ile birlikte katıldı. Gazeteci Uğur Dündar İzmir’e geldiğinde kendisini evinin bahçesinde aile bireyleriyle yürüyormuş gibi hissettiğini belirtti. Dündar, eşi Yasemin Baradan’ın annesi Ümran Baradan’ın yaptığı anlamlı bağış nedeniyle tüm aile fertlerinin duygulandığını ve gururlandığını söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle bağış yaptığı müze binasının açılışına katılamayan ünlü se-

38

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

ramik sanatçısı Ümran Baradan ise bir mesaj göndererek, sevgilerini iletti. Müzenin konsept danışmanlığını yapan, Türkiye’nin ilk oyuncak müzesini İstanbul’da açan yazar ve şair Sunay Akın ise İzmir’e hizmet sunmanın müzeler ile gerçekleşeceğini belirterek, “Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan bu fırsatı güzel yakaladı. İzmir’e müzeler kazandırmak düşüncesinde. Bunlardan birisi de Oyun ve Oyuncak Müzesi. Çok doğru ve güzel bir karar. Ortaya böyle güzel bir eser çıktı. Çünkü oyuncak müzeleri dünya ülkeleri arasında bir onur meselesi. Tüm başkanlar Hakan Tartan’ı örnek alsın. Bu müze dünyada 150 müze arasında ilk 50’ye girer.” dedi.

Ümran Baradan Game and Toy Museum, which includes significant examples of toy history from 1860 to the present, was put into service in its building located in Varyant. Pantomime shows accompanied by music, cotton candy and gum-like candy sellers became the center of attention among the participants in the opening, which was attended also by the children. Star TV News Group President Uğur Dündar, his wife Yasemin Dündar and their two sons and one daughter participated in the opening ceremony. The Journalist Uğur Dündar

Ümran Baradan - Hakan Tartan


mentioned that he felt like walking in his own garden with his family members when he set foot in İzmir. Dündar also noted that all his family members were happy and proud due to the donation granted by Ümran Baradan, mother of his wife Yasemin Baradan. The famous ceramics artist Ümran Baradan, who could not participate in the opening of the museum due to her ill health, sent a message and conveyed her best wishes. The writer and poet Sunay Akın, who undertook the concept consultancy of the museum and had founded Turkey’s first toy museum in İstanbul, stated that providing İzmir with service will be realized through museums, and added the following: “Konak Mayor Hakan Tartan has seized this opportunity well. He is thinking of enriching İzmir with museums. Game and Toy Museum is one of these. It is a very accurate and favorable decision. And now we have this great project completed. Founding of toy museums is a matter of pride in developed countries. All Mayors should take Hakan Tartan as an example. This museum would rank in the first 50 among 150 museums in the world.”

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da, bir düşün gerçekleştiğini, daha iyi tanıtım, daha kaliteli hizmet ve daha çok turist için cazibe merkezleri düşüncesini yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yeni butik müzelerin yolda olduğunu belirten Tartan, “Bu müze çağdaş, güzel, aydınlık kent İzmir’de önemli bir boşluğu dolduracak. Dünyada çağdaşlığın göstergesi butik müzeler. Biz Konak Belediyesi olarak 2010 yılı içerisinde beş müzeyi bu kente kazandıracağız. Çağdaşlığın yolculuğunu gerek yerli, gerek yabancı turistlere yaşatmanın mutluluğunu tadacağız.” dedi. Bin oyuncağın yer aldığı Oyun ve Oyuncak Müzesi, haftanın altı günü saat 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek ve pazartesi günü kapalı olacak.

Konak Mayor Hakan Tartan pointed out that one of their dreams came true, and expressed his happiness of bringing a centre of attraction to life for a better promotion, more qualified service and greater number of tourists. Tartan also stated that new boutique museums are on the way, and further added the following: “This museum will fill an important gap in modern, beautiful and enlightened İzmir. Boutique museums are indicators of the modernity all around the world. As Konak Municipality we will introduce the city to five more museums in 2010. We will experience the pleasure of offering a journey of modernity to both domestic and foreign tourists.” Game and Toy Museum, which includes a thousand toys, will give service six days a week between 9 a.m. and 5 p.m., and will be closed on Mondays.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

39


Güncel / Actual

Nergis kokar İzmir sokakları Artık sadece Mordoğan ve Karaburun’daki tarlalardan yükselmiyor nergis kokusu. Efsanevi nergis çiçeği kent sokaklarını da süslüyor boynu bükük zarafetiyle…

The streets of İzmir smell of daffodils The smell of daffodils no longer rises only from the fields of Mordoğan and Karaburun. The legendary daffodil now decorates city streets with its destitute elegance…

40

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Efsaneye göre dünyanın en yakışıklı erkeği Narkissos Karaburun’da yaşar. Narkissos’a bütün kızlar, hatta periler bile aşıktır. Narkissos’tan yüz bulamayan perilerden biri Tanrı Zeus’a yalvarır ve Narkissos’un cezalandırılmasını ister. Zeus, aşkına karşılık bulamayan perinin bu isteğini kabul eder ve “Başkalarını sevmeyen kendisini sevsin” der. Erkek güzeli Narkissos bir gün su içmek için göle eğildiğinde suda kendini görür ve kendi kendine aşık olur. Öylesine dalar ki kendi görüntüsüne düşüverir göle, boğulup ölür. Narkissos’un ölümü kendisini seven iyi yürekli perileri çok üzer. Sevdikleri yakışıklı adamı sudan çıkarıp gömmeyi düşünürlerken, sudan hiç bilmedikleri, görmedikleri bir çiçek çıkmaya başlar. Mis kokusu ve güzel görünümüyle perilere Narkissos’u anımsatan bu çiçeğe periler “Narkissos” adını verirler.

Karaburun’un o dolambaçlı yollarının sonunda elde edeceğiniz bir ödüldür aynı zamanda nergis bahçeleri. Pek çok yerde kar diz boyu iken yolculuğunuza ılık kış güneşi eşlik eder. Mordoğan’dan sonra bahçelerde tek tük görülen nergislerin izini takip ederseniz zeytin ağaçlarının ardında muhteşem bir manzara bekler. Rüzgarda nazlı nazlı sallanan nergislerin mis kokusu dolar içinize… Öylesine büyüleyicidir ki nergis bahçeleri, sular içinde kaybolup giden yakışıklı Narcissus gibi dalar gidersiniz.

Benzer bir efsane daha vardır Narcissus için. Bir gün ırmak kenarında gezinirken, sudaki yansımasına ilişmiş gözü... Uzanıp, iyice bakmak istemiş ama dengesini kaybedip düşüvermiş ırmağa, kapılıp gitmiş suya... Yeryüzünün en güzel insanının öldüğünü duyan Tanrı, unutulmaması için onu her bahar açan güzel kokulu bir çiçeğe dönüştürmüş. Narcissus, nergis olmuş.

According to legend the world’s most handsome man, Narcissus, lives in Karaburun. All the girls, even the fairies, are in love with Narcissus. One of the fairies, unnoticed by Narcissus, begs Zeus to punish him. Zeus grants the fairy’s request and says, “A man who cannot love others should love himself”. One day when Narcissus, the beauty king, bends down to drink water from the lake. When he sees his reflection he instantly falls in love with himself. He becomes so

Ocak ayından itibaren İzmir sokakları mis gibi nergis kokar. The streets of İzmir smell of sweet daffodils from January onwards every year.

Baharın müjdecisi

engrossed with his own reflection that he falls into the lake and drowns. Narcissus’s death upsets all the fairies that loved him dearly. When they go to the lake to pull out his corpse in order to bury him, a flower, which they have never seen or known before, starts to blossom in the water. The sweet smell and beauty of the flower reminds the fairies of Narcissus so they name the flower after him.

Şair Cahit Külebi, dizelerinde İzmir’i anlatırken “İzmir’in denizi kız / Kızı deniz / Sokakları hem kız / Hem deniz kokar!..” der. Artık bu güzel kokulara nergis de eşlik ediyor İzmir sokaklarında. Ocak ayından itibaren İzmir sokakları mis gibi

There is yet another similar legend with regards to Narcissus. One day while walking on the riverbank he spots his reflection in the water…He reaches out to get a better look, loses his balance, falls into the river and is carried away by the stream. Upon Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

41


nergis kokar. Köşe başlarındaki çiçek tezgahlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nergis üreticilerini destekleyen projeyi yaşama geçirmesiyle park ve bahçeleri de süslüyor artık bu güzel çiçekler.

Mis kokulu nergis

Yakışıklı Narcissus’un öldüğünü duyan Zeus, unutulmaması için onu her bahar açan güzel kokulu bir çiçeğe dönüştürmüş. After finding out that the handsome Narcissus was dead Zeus transformed him into a nice smelling flower that blossoms every spring, in order to make him unforgettable.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ercan Özzambak da şöyle anlatıyor nergisin bilimsel yönünü: “Nergis (Narcissus) Amaryllidaceae familyasına mensup bir cinstir. İspanya ve Portekiz’de doğal yayılış gösteren türlerin sayısı en fazladır. Narcissus tazetta türü Akdeniz kıyılarından Çin ve Japonya’ya kadar bir hat şeklinde doğal yayılış göstermektedir. Ülkemizdeki nergis yetiştiriciliği yoğun olarak bu türün bir kültür çeşidi ile yapılmaktadır. Yine diğer farklı nergis türlerinin de belirli miktarlarda yetiştiriciliği yapılmakta ve bu türler de bahçeleri süslemektedir. Nergis zerrin, zerrinkadeh gibi isimlerle de anılır. Nergis süs bitkisi olarak kullanılmasının yanında, farmakoloji, parfümeri, bitki koruma alanlarında ve galantamin, lektin, esans gibi ürünlerin elde edilmesinde de kullanılmaktadır. Türkiye’de nergis yetiştiriciliği yapılan alan 88,4 hektardır. Ülkemizde ticari nergis yetiştiriciliği kesme çiçek olarak yurt içi tüketime yöneliktir. Ülkemizin çoğu bölgesinde nergis bulmak mümkün olmasına rağmen İzmir’de Mordoğan ve Karaburun’da yoğunlaşmış olan ticari yetiştiricilik iki kültür çeşidi ile yapılmaktadır. Sulu ya da susuz yapılan yetiştiriciliğe göre kasım ayından mart ayına kadar olan dönemde çiçek alınmaktadır. Kokulu ve kokusuz nergis türleri bulunmasına karşın, ülkemiz nergislerinin en önemli özelliği güzel kokularıdır.” Bu yıl kaçırdıysanız bu görsel şöleni, gelecek yıl ajandanıza mutlaka şimdiden not düşün. Yakışıklı Narkissus’un boynu bükük çiçeği, mis kokusuyla yine baharı müjdeleyecektir sizlere.

42

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

hearing that the world’s most beautiful person is no longer alive, God transforms him into a sweet smelling flower, which blossoms every spring, to deem him unforgettable. Narcissus becomes the daffodil. The daffodil fields are your reward when you come to the end of Karaburun’s winding roads. While there is knee-deep snow in the other parts of the country, a warm winter sun accompanies you on the way to Karaburun. If you follow the odd daffodil in the gardens after Mordoğan you will reach an amazing view embedded behind the olive trees. You will be filled with the

sweet scent of daffodils swaying delicately in the wind. The daffodil gardens are so enchanting that you are engrossed just like the handsome Narcissus was.

The herald of spring Poet Cahit Külebi wrote “The sea in İzmir smells girl/ The girl smells sea/ Its streets smell both the girl and the sea!” in one of his poems describing İzmir. Now daffodils also accompany these great scents in the streets of İzmir. As of January the streets of İzmir are filled with the sweet scent of daffodils. As well as being on display on flower


Other types of daffodils are also grown to an extent in our country and again they decorate our gardens. They are known as golden, trumpet narcissus or lent lilies.

stalls at every street corner thanks to a project initiated, in which İzmir Metropolitan Municipality have given support to daffodil farmers, these beautiful flowers also decorate parks and gardens.

The sweet smelling daffodil Professor Ercan Özzambak, a lecturer at the Department of Horticulture, Faculty of Agri-

culture, Ege University describes the daffodil from a scientific point of view: “The daffodil (Narcissus) is a member of the Amaryllidaceae family. The types that are naturally spread around Spain and Portugal are the highest in number. The Narcissus Tazetta type shows a natural spread starting from the Mediterranean coasts right through to China and Japan. The daffodil grown in our country is a cultivated variation of this type.

In addition to being a decorative flower daffodils are also used in pharmacology, perfumery, in plant protection areas and to obtain galanthamine, lectin and essence.In Turkey daffodils are produced on 88,4 hectares of land. In our country commercial daffodil production is aimed at domestic consumers of cut flowers only. It is possible to find daffodils in many regions of our country however; the majority of daffodil production is in Mordoğan and Karaburun in İzmir, where two cultivation types are grown. In relation to whether the daffodil has been grown with or without water, it is possible to harvest flowers from November through to March. Even though there are daffodils with and without scent, the most significant feature of daffodils in our country is their beautiful scent.” If you missed the visual feast this year make sure you put a note in your agenda for next year. Handsome Narcissus’s destitute flower is bound you to herald spring with its sweet smell.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

43


Gezi / Trip

Tarih hazinesi, doğa cenneti

SELÇUK

8 bin yıllık geçmişi topraklarında yaşatan Selçuk, arkeoloji, tarih, din ve kültür açısından dünyanın en önemli merkezlerindendir. Buna bir de doğal güzellikler eklenince unutulmaz bir gezi kalır Selçuk dönüşünde akıllarda…

A treasure of history and a paradise of nature Keeping 8 thousand years of history alive, Selçuk is one of the most important archaeological, historical, religious and cultural centers in the world. Apart from its cultural richness if we also talk about its natural beauties a trip to Selçuk becomes inevitable and unforgettable.

44

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Sahip olduğu kültürel ve tarihsel değerleri ile ülkemizin önde gelen turizm merkezlerindendir Selçuk. Efes Antik Kenti başta olmak üzere sahip olduğu kültür varlıkları ile dünya çapında seçkin bir yere sahip olan İzmir’in tarihi dokularla bezeli ilçesindeki ilk yerleşmeler, günümüzden 8 bin yıl kadar geriye gider.

Selçuk sınırlarına girdiğiniz andan itibaren bugünkü yerleşimle iç içe geçmiş olan tarihi kalıntılar, geçmişin izlerini sürmenizi sağlar her adımda.

İzmir – Aydın karayolunda ilerlerken sağ tarafta gördünüz Keçi Kalesi, ilçe sınırlarına yakınlaştığınızın habercisidir. Kentin simgesi haline gelen leylek yuvaları ile misafirlerini karşılayan Selçuk’un sokaklarında keşfe çıktığınızda, çağlara direnerek varlığını sürdüren eski dönem yapıları tarihsel bir yolculuğa çıkarır sizleri. Efes Antik Kenti’nden, Meryem Ana Evi’ne, St. John Kilisesi’nden Bizans Su Kemerleri’ne, Selçuk Kalesi’nden, Osmanlı Dönemi’nden günümüze gelen camilere kadar pek çok eser, tarih yolculuğunuza rehberlik ederken, alternatif turizm seçenekleri ve Pamucak Sahili’nin mavi bayraklı plajları ile her mevsim tatilin tadı başkadır Selçuk’ta.

Approaching the borders of Selçuk the historical ruins intertwined with day-to-day life ensure you to follow the traces of the past in every footstep.

Çağlar boyu uygarlık İlk çağın en ünlü şehirlerinden biri olan Efes, Küçük Menderes nehrinin sularını boşalttığı körfezin yakınında kurulmuştur. Tarıma elverişli toprakları, Doğu’ya açılan büyük ticaret yolu oluşu, gerek putperestlik gerekse Hıristiyanlık döneminde çok önemli bir dini merkez oluşu, tarihe büyük kent olarak geçmesini sağlamıştır. İlim ve sanat dünyasında da adını duyurmuş, ünlü kişiler yetiştirmiştir. Bunlar, rüya tabircisi Artemidorus, şair Callinos ve Hipponax, filozof Herakleitos, ressam Parrhasius, gramer bilgini Zenodotos’tur. Efes’in tarihi M.Ö.6000’lere kadar inmektedir ki bunu, son yıllarda Arvalya ve Çukuriçi höyüklerinde ele geçen buluntular ortaya çıkarmıştır. Ayasuluk Tepesi’nde yapılan kazılar da burada Erken Tunç Çağı’ndan Helenistik Çağ’a kadar kesintisiz yerleşmenin var olduğunu göstermiştir. Bu da Eski Efes’in Ayasuluk Tepesi’nde olduğunu, buranın Anadolu Kavimleri ve

St. John Bazilikası

Hititler tarafından iskân edildiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca Hitit yazılı metinlerinde Apasas olarak geçen kentin bu kent olduğu da kesinleşmiştir. Yazarlar Strabon ve Pausanias, tarihçi Herodot, Efesli şair Callinos gibi antik kaynaklar Efes’in Amazonlar tarafından kurulduğuna ve yerli halkın Karyalılar ve Lelegler’den oluştuğuna işaret etmektedirler. M.Ö.1050‘de, Androklos, diğer kolonistler gibi Anadolu’ya gelmiş, Efes ve civarını almıştır. M.Ö.7.y.y.’da Kimmerler’in istila-

Thanks to its cultural and historical values, Selçuk is one of the leading tourism destinations in Turkey. The ancient city of Ephesus is just one of the historical districts that make İzmir elite worldwide because of its cultural assets. The first settlement in this district adorned with historical textures dates back nearly eight thousand years. The Goat Castle, on the right side of the İzmir - Aydın highway, signals that the district of Selçuk is not far ahead. Once you start exploring Selçuk, which welcomes you with its symbolic storks’ nests, you find Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

45


sına uğrar ve Artemis Tapınağı yerle bir edilir. M.Ö.560’da Lydialılar tarafından Efes, Artemision çevresine taşınır. Daha sonra Kral Barışı’nın (M.Ö.386) sonunda Efes, Büyük İskender’in gelişine dek sürecek olan Pers egemenliği altına girer. Bugün gezilen Efes, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö.300’de kurulmuştur. Efes, Bizans Çağı’nda tekrar yer değiştirmiş ve ilk kurulduğu Ayasuluk Tepesi’ne gelmiştir. 1304 yılında kesin olarak Türkler’in eline geçmiş ve 1426 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1914’de Ayasuluk adı Selçuk olarak değiştirilmiş ve Kurtuluş Savaşı sonrasında bir süre Akıncılar adıyla anılan Selçuk, 1957’de İzmir’in ilçesi durumuna getirilmiştir.

Nasıl gidilir? Nereleri görebilirsiniz? Efes Antik Kenti: İlk çağın en ünlü şehirlerinden biri olan Efes, Küçük Menderes Nehri’nin sularını boşalttığını körfezinin yakınında kurulmuştur. Tarıma elverişli toprakları, doğuya açılan büyük ticaret yolu olması, gerek putperestlik gerekse Hıristiyanlık döneminde çok önemli bir dini merkez olması, tarihe

Efes Celcius Kütüphanesi

Ege Bölgesi’nin batısında, İzmir-Aydın karayolunun 73. kilometresinde bulunan Selçuk’a otobandan özel aracınızla gidebileceğiniz gibi İzmir otogarından kalkan minibüslerle de ulaşabilirsiniz. Ayrıca nostaljik bir yolculuğu tercih edenler için İzmir’den kalkan trenlerle de Selçuk’a 1,5 saatte ulaşmanız mümkün.

How to travel? Selçuk is situated at the 73rd kilometer on the İzmir Aydın highway, west of the Aegean Region. You can either travel to Selçuk by car or by minibus, which leave from İzmir bus terminal. If you prefer a more nostalgic trip to Selçuk you can take the train, which will get you there in 1.5 hours.

46

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


büyük bir kent olarak geçmesini sağlamıştır. Efes’in tarihi M.Ö. 6000’lere kadar uzanmaktadır. Bugün Antik Efes Kenti’nin yaklaşık yüzde 20’si kazılmış olmasına rağmen, dünyada ziyaret edilebilen alan olarak en büyük antik kent, ülkemizde en çok ziyaretçi çeken ören yeri özelliğini taşır. Artemis Tapınağı: Efes’teki Artemis Tapınağı, dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinir. Tapınağın en büyük özelliği; Helen dünyasının antik çağda mermerden yapılmış en büyük anıtsal ölçüdeki ilk mimarlık eseri olmasıdır. Görkemli tapınağın her ne kadar bugün yerinde bazı temel kalıntılardan başka bir şey kalmamışsa da, kazı sırasında ele geçen parçalardan yararlanılarak eserin rekonstrüksiyonunu çizme olanağı doğmuştur. Helenler gelmeden önce Artemis Tapınağı’nın yeri, yörenin halkı tarafından tapınılan Kibele’ye ait bir kutsal alandı. Arkaik Artemision’un altında bulunmuş olan güzel fildişi ve altın sanat eserlerinin birçoğu İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde korunmaktadır.

yourself in the middle of a historical journey with ancient structures still existing against time. While several works of art such as the ancient city of Ephesus, the House of the Virgin Mary, St. John’s Basilica, the Byzantine Aqueducts, Selçuk Castle and mosques from the Ottoman Period guide you through your historical journey, the blue flagged beaches on the Pamucak Coast and alternative tourism choices make your trip to Selçuk unforgettable in any season of your holiday.

Civilization through the ages Established near the gulf of the Cayster River ( Küçük Menderes), Ephesus is one of the most famous cities of the ancient times. It has managed to engrave its name in history as a big city due to its arable soil, its large trade route that opens to the East and being an important

Efes Yamaçevler

Bugün Antik Efes Kenti’nin yaklaşık yüzde 20’si kazılmış olmasına rağmen, dünyada ziyaret edilebilen alan olarak en büyük antik kent, ülkemizde en çok ziyaretçi çeken ören yeri özelliğini taşır.

İsabey Camii

The most important feature of the ancient city of Ephesus is that it is the world’s largest ancient city that can be visited in addition to being the most visited ancient site in Turkey even though 20% of it has been uncovered. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

47


Meryemana Evi

Selçuk Kalesi: Saint John Kilisesi’nin kuzeyinde, tepenin en yüksek kısmında bulunan iç kale, son zamanlarda yapılan araştırmalara göre Efes’in ilk yerleşme yerinin üstünde yer alıyor. Bugün görülen sur duvarları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait. Taş, tuğla ve harçla örülmüş olan duvarlar 15 kule ile desteklenmiş. Kale içinde taş döşemeli sokaklar, çeşitli büyüklükte sarnıçlar, bir cami ve en yüksek kısımda bir kilise kalıntısı var. Efes Müzesi: Tüm sene boyunca açık tutulan müzede, çoğunluğu Efes kazılarında, bir kısmı da Klaros gibi yakın çevrede ortaya çıkarılmış eserler sergileniyor. Efes Müzesi, içerdiği eserler, ziyaretçi kapasitesi ve kültürel etkinlikleri ile Türkiye’nin en önemli yerel müzesi.

48

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Meryemana Evi: Selçuk’a 9 kilometre uzaklıktaki Meryemana Evi, Bülbül Dağı’nın üzerinde bulunuyor. İsa’nın ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra, St. John’ın Meryem Ana’yı Efes’e getirdiği biliniyor. Müslümanlarca da kutsal sayılan evde, Papa VI. Paul’un 1967’deki ziyaretinden sonra, her yıl Ağustos ayının 15. gününde ayinler düzenlenmekte ve bu ayinler büyük ilgi görmektedir. St. John Bazilikası: İncil yazarı St. John’un mezarının bulunduğu kilisedir. İmparator Justinien ve karısı Theodora tarafından yaptırılmıştır. Bizans Su Kemerleri: St. John Takip Kapısı’nın doğusundan başlayıp ilçe içinde ve özellikle istasyon çevresinde sağlam olarak kalmış olan Bizans su kemerleri, Şirince Boğazı’nda devam

religious point during the paganism and Christianity periods. It is also the birthplace of famous ancient scientists and artists. Some of these are dream commentator Artemidorus, poet Callinos and Hipponax, philosopher Herakleitos, painter Parrhasius and grammarian Zenodotus. The history of Ephesus dates back to about 6000 B.C., as was recently revealed by the excavations at the nearby mounds of Arvalya and Çukuriçi. Excavations carried out at Ayasuluk Hill in recent years have unearthed settlements from the early Bronze Age to the Hellenistic Period. This proves that ancient Ephesus was founded on Ayasuluk Hill and occupied by Anatolian tribes and the Hittites. It is now certain that the place referred to as Apasas in the Hittite sources is none other than Ephesus itself.


eder ve kuzeye doğru yönelir. Bunlar, Belevi ile Selçuk arasındaki Pranga Mevkii doğusundaki su kaynaklarından sağlanan içme suyunu, Selçuk Ayasuluk Tepesi’ndeki Bizans dönemi yerleşimine ve Ortaçağ’ın Hac merkezi olan St. John Kilisesi’ne ulaştırıyordu. İsabey Camii: 1375 yılında Aydınoğlu İsabey tarafından Mimar Ali’ye inşa ettirilmiş. 51 x 57 metre ölçülerindeki bu camide Efes’le Artemis Tapınağı’ndan getirilen mimari parçalar, özellikle sütunlar kullanılmış. Mihrap ve minber mermerden yapılmış. Bundan başka Selçuk içinde halen kullanılan dört mescit ve birçok yıkık ve onarılmış mescit ve kümbet yer alıyor. Bu eserler Aydınoğulları ve Osmanlı dönemine tarihlenir. Yedi Uyuyanlar: İmparator Decius zamanında putperestlerin zulmünden korkan yedi Hıristiyan genci Panayır Dağı eteklerindeki bir mağaraya sığınırlar ve 200 yıl süren derin bir uykudan uyandıktan sonra Theodosius II zamanında Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edildiğini öğrenirler. Bu mucizevî olaydan ötürü mukaddes kişiler olarak kabul edilen yedi genç öldükten sonra yine bu mağaraya gömülürler. Su Kemerleri

Ancient writers Strabo and Pausanias, historian Herodotus, and Ephesian poet Callinos indicate that the Amazons founded the city of Ephesus and its native people were Carians and Lelegians.

Artemis Heykeli

In the 1050 B.C. like all other colonies Androklos came to Anatolia and took over Ephesus and its environs. In the 7th Century B.C. Ephesus was attacked by Cimmerians and the Temple of Artemis was brought down. About 560 B.C. the Lydians conquered Ephesus and moved it to the region around Artemision. Persians then ruled Ephesus from the end of the King Peace (386 B.C.) until Alexander the Great. Lysimachus, one of Alexander’s generals, in 300 B.C., founded the present – day Ephesus. In the Byzantine Era, Ephesus changed its place again moving back to Ayasuluk Hill where it was founded first. The town was finally conquered by the Turks in 1304 and became a part of Ottoman territories in 1426. In 1914 Ayasuluğ was renamed Selçuk and shortly after the Turkish War of Independence in 1957 it became a district of İzmir.

What to see The ancient city of Ephesus: Established near the gulf of the Cayster River, Ephesus is one of the most famous cities of the ancient ages. It has managed to engrave its name in history as a famous city due to its arable soil, its large trade route that opens to the East and being an important religious point during the paganism and Christianity periods. The history of Ephesus dates back to about 6000 B.C. It is the world’s largest ancient city that can be visited in addition to being the most visited ruins in Turkey, even though only 20% of it has been uncovered. The Temple of Artemis: The Temple of Artemis in Ephesus is one of the Seven Wonders of the ancient world. The most important feature of the temple is that it was the first and largest structure made of marble in the ancient times. Even though not much is left but foundation it is possible to draw the reconstruction of the original structure Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

49


Belevi Mausoleumu: İzmir yolu üzerinde Selçuk’tan 13 kilometre uzaklıktaki yol kavşağının doğusunda, Belevi beldesinde bulunan bu anıt, dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnassos Mausoleumu’ndan sonra Anadolu’nun en büyük ve en yüksek mezar anıtıdır. Helenistik Çağ’a tarihlenen anıtın ayrıca M.Ö. 246’da Efes’te ölen Seleukos kralı Antiokhos II’nin mezarı olduğu da ileri sürülür. Çetin Kültür Köyü: Selçuk, Pamucak Mevkii’nde yer alan bu kültür köyünde geleneksel kıyafetler içerisinde Anadolu

using the pieces revealed during archaeological excavations. Before the Hellenistic period the Temple of Artemis was situated in the sacred area where locals used to worship Cybele. A number of ivory and gold works of art discovered under the Archaic Artemision are currently displayed at the Archaeological Museum of İstanbul. Selçuk Castle: Recent findings reveal that the citadel on the highest part of the hill, situated north of the Basilica of Saint John, is on top of the first settlement area of Ephesus. The present castle walls belong to the Byzantine, Aydınoğulları and Ottoman

(Mount Nightingale) approximately 9km from Selçuk. It is known that four or six years after the dead of Jesus Christ, St. John brought Virgin Mary to Ephesus. The house is also accepted by Muslims as a holly place. After Pope Paul VI visited the house in 1967, a special mass is held each 15th August which attracts great interest and numerous visitors. Basilica of Saint John: It is the church where evangelist Saint John’s tomb is situated. Emperor Justinian and his wife Theodora constructed it. Byzantine Aqueducts: The Byzantine Aqueducts start east of the Persecution Gate continue into the town centre, where they are standing strong particularly around the station, led onto the Şirince strait and head North. These used to carry drinking water from springs, situated east of the Pranga Site in between Belevi and Selçuk, to the Byzantine Settlement in Selçuk Ayasuluk Hill and to Saint John’s Church in the Middle Ages when it was a pilgrimage centre.

Çetin Kültür Köyü

kültürünü yansıtan el yapımı karakterler sergileniyor. Pamucak Sahili: Efes sahilinin eski ismi Pamucak plajıdır. 11 kilometre uzunluğunda olan plaj, Türkiye’nin en uzun plajları arasında yer alır. Selçuk’a 8, Antik Efes Kenti’ne ise 6 kilometre mesafededir. Plaj kumlu, güneşli ve suyu temizdir. İki adet mavi bayraklı plaj bulunur. Her türlü su sporu ve kamp yapmak için uygun bir sahildir. Pamucak bölgesinde otellerin yanı sıra kamping alanı, aquapark ve Kuşadası yolu üzerinde Selçuk’a 10 kilometre mesafede kırmızı çamlarla kaplı orman dinlenme alanı yer alır. 100 kişilik piknik alanında içme suyu ve büfeler bulunur. At ve cip safarileri gibi egzotik aktivitele-

50

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

era. 15 towers support the walls built of stone, brick and mortar. Inside the castle are paved streets, cisterns of different sizes, a mosque and at the highest point the ruins of a church. Ephesus Museum: The museum, which is open all year round, displays precious artifacts revealed by archaeological excavations at Ephesus and nearby areas such as Claros. Ephesus Museum is Turkey’s most important local museum because of the artifacts exhibited and the number of the visitors and cultural activities. The House of the Virgin Mary: The House of the Virgin Mary is situated on Bülbül Dağı

Isa Bey Mosque: The mosque was built by the Architecture Ali in 1375 as requested by Aydınoğlu Isa Bey. Architectural pieces, especially pillars brought from Ephesus and the Temple of Artemis were used to build the 51x57 meter mosque. The mihrab and minbar are made from marble. There are four small mosques and numerous ramshackled and renovated small mosques and domes in Selçuk dating back to the Aydınoğulları and Ottoman Era. Seven Sleepers: Seven young Christian men, afraid of being oppressed by heathenism, took shelter in a grotto on the slopes of the Mount Pion during the reign of Emperor Decius. After a 200-year sleep they awoke during the reign of Theodosius II to discover that Christianity had become an official religion. Due to this miraculous event the seven young men were accepted sacred and buried in the same grotto when they died.


rin yapılabildiği parkurların bulunduğu Efes sahili, hayal edebileceğiniz her türlü su sporu ve eğlencenin yaşandığı ve muhteşem gün batımı manzaraları ile diğer Ege sahillerinden ayrılan eşsiz bir eğlence ve kültür turizmi merkezidir. Çamlık Lokomotif Müzesi: Selçuk’tan Aydın yoluna girdiğinizde, 8 kilometre sonra Çamlık Köyü’nde ilginç bir açık hava müzesiyle karşılaşırsınız. Eski buharlı lokomotiflerin ve vagonların sergilendiği bu müze 70-80 sene önce çalışmış ama şimdi emekliye ayrılmış trenleri tanıtıyor. Selçuk Tren İstasyonu: İlk demiryolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir - Aydın hattına ilk kazma bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 1856 yılında vurulmuştu. 1867 yılında hizmete açılan istasyon halen faaliyettedir. Selçuk Kuş Cenneti: Selçuk Gevekirse Gölü Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası Antik Efes Kenti’nin kuzeyinde Efes ve Pamucak arasındaki bin hektarlık alanda bulunuyor. Küçük Menderes’in Pamucak kıyıları kuzeyinde denize döküldüğü bataklık kesimde birkaç küçük gölcüğün ve Efes Müzesi

The Belevi Mausoleum: This monument is situated in the town of Belevi, 13 kilometres from Selçuk, East of the intersection on the way to İzmir. It is the second largest and highest tombstone of ancient Anatolia, after the Mausoleum of Halicarnassus, one of the Seven Wonders of the Ancient World. The monument that dates back to the Hellenistic is thought to be the tomb of the Seleucid king Antiochus II Theos who died in Ephesus in 246 BC. Çetin Culture Village: This culture village, situated in Pamucak, Selçuk, has handmade characters displaying traditional costumes reflecting the Anatolian culture. Pamucak Coast: The former name of the Ephesus Coast is Pamucak Beach. With a length of 11 kilometres it is one of the longest beaches in Turkey. The beach is 8 kilometers to Selçuk and 6 kilometres to the Ancient City of Ephesus. The beach is sandy and the sea is clear. It has two blue flagged beaches. It is a coast suitable for all water sports and camping. It is possible to find hotels, camping facilities, an aqua park and a red pine forest recreation area, 10

Leylekler simge oldu Su kemerlerinin üzerinde ilçeyle iç içe yaşayan ve bir bütün oluşturan leylekler, her yıl yaz sezonun başlangıcının ve bitiminin habercisidirler. Belediyenin çalışmaları ile kentin belli noktalarına kurulan leylek yuvaları da Selçuk’un simgesi durumuna gelmiştir adeta. Nisan ayı sonu mayıs ayı başında gelip eylül ayı sonu ekim ayı başına kadar ilçede insanlarla adeta yan yana yaşamlarını ve üremelerini sürdürürler. İnsanların leylekleri ilk kez havada gördüklerinde o yıl boyunca bolca seyahat edeceği inanışı da vardır.

Storks have become the symbol The storks, which form an alliance and live hand in hand with the city on the aqueducts, are the heralds of summer. The stork nests built by the Municipality have become the symbol of the city. They enter the city in late April or early May, live and breed side by side with the residents until late September or early October. The belief is that if a person sees the flying storks for first time he is supposed to be travelling all year round.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

51


sazlıkların yer aldığı bu çevrede 30-40 tür kuş ve memeli hayvan yaşar. Bunlar arasında dalgıç, pelikan, çeşitli türde ördek, çulluk ve kınalı keklik gibi kuşların yanı sıra yaban domuzu, tilki, çakal gibi kara hayvanları bulunuyor. Göçmen kuşlar için bir yuvalama yerinden çok bir konaklama ve barınma niteliğinde bir yerdir.

Her mevsim hareketli Deve Güreşleri Festivali: Deve Güreşleri Festivali Selçuk’ta Ocak ayının üçüncü hafta sonunda düzenlenir. Bir gün öncesinde kortej geçişi, tanıtım ve eğlencelerin yapıldığı festivalde güreşler pazar sabahı başlar ve o gün içerisinde biter. Selçuk Kurtuluş Şenlikleri: Selçuk’un düşman işgalinden kurtulduğu 8 Eylül tarihinde her yıl şenlikler düzenlenir. Yerli ve yabancı sanatçıların verdiği konserler, folklor gösterileri, konferanslar, sergiler gibi çeşitli etkinlikler hafta boyunca sürer. Şirince Şarap Festivali: Selçuk’un ismi gibi şirin olan köyü Şirince’de her yıl Ekim ayı içerisinde şarap festivali düzenlenir. Şirince Köyü’nde çok eski zamanlardan bu yana yapılan bu çok ünlü şarapların tadına festival süresince bakabilir ve köyün tarihsel ve doğasal güzelliğiyle iç içe yaşayabilirsiniz. Selçuk-Efes Kültür, Sanat ve Turizm Festivali: 1962 yılından beri her yıl Mayıs ayının ilk haftası süresince yapılan uluslararası bir festival haline gelmiştir. Festivalin daha önceki yıllarda taşıdığı folklorik ve turistik özellikler göz önüne alınarak 1977 yılından

AZİZ İNCİ Selçuk Kaymakamı The District Governor of Selçuk

Dinlerin ve uygarlıkların buluşma noktası: Selçuk Bilinen tarihi M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanan dillerin, dinlerin, kültür ve uygarlıkların buluştuğu noktada ilçemizi yılda yaklaşık 2 milyon civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Sahip olduğumuz kültürel ve turistik değerleri daha iyi tanıtmak, gezilebilir görülebilir hale getirmek ve turiste daha kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlçemiz iklim ve doğa olarak turistlerin bütün yıl boyunca ziyaretlerine ve dinlenmelerine uygun bir ortam sunmaktadır. Dinlerin ve uygarlıkların buluştuğu Selçuk – Efes her dönemdeki uygarlıklardan zengin örnekler sunmaktadır. Bütün yerli ve yabancı turistleri bu güzellikleri ve değerleri görmeye ve yaşamaya ve bütün yatırımcıları da bu bakir alanda yatırım yapmaya davet ediyoruz.

Selçuk: The meeting point of religions and civilizations

Şirince

itibaren halk el sanatlarının bilimsel ve turistik açıdan geliştirilmesi ve değerlendirilmesi festival programı içine alınmıştır. Ayin Törenleri: Meryemana Evi’nde her yıl 15 Ağustos’ta ayin törenleri düzenlenir. Bu ayinlerle Hıristiyanlar, hac görevlerini yerine getirirler. Ayin sabah saat 10.00’da başlar. Ayrıca 431. Konsül toplantısının Efes’teki Meryem Kilisesi’nde yapılmasından ötürü, burada her yıl Ekim ayının ikinci pazarı ayin düzenlenir. Bu ayin de sabah saat 10.00’da başlar.

52

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Our district, which is a point where languages, religions, cultures and civilizations known to date back to B.C. 6000 meet, is visited by approximately two million domestic and foreign tourists every year. We continue our works to promote our cultural and tourist values, to make them more distinguished and ambulatory and to provide tourists with higher quality services. Our district offers an attraction and recreation place for tourists suitable all year round in terms of the climate and nature. Selçuk – Ephesus where religions and civilizations meet offers a rich variety of samples from every period of civilization. We invite domestic and foreign tourists to experience and see these beauties and values, as well as any investors to invest in this untouched area.


Dağ yürüyüşüne uygun Dört bir tarafı yeşilliklerle örtülü, çok yüksek olmayan tepeciklerle çevrili Selçuk, dileyen turistlerin dağ yürüyüşü yapmasına elverişlidir. Bunlara en güzel örneklerden biri ilçenin yaklaşık olarak 15 kilometre ötesindeki Keçi Kalesi’ne yapılacak yürüyüştür. Kaleye çıkış en kolay kuzey tarafından gerçekleşip yer yer kireçtaşı bloklardan yapılmış Ortaçağ’dan kalma bir yol takip edilerek yaklaşık 1 saat kadar sürer. Yörenin yüksek olmayan dağlarında bisiklet turları da düzenlenebilir.

Atla gezinti keyfi Selçuk’ta her tür alternatif turizm çeşidini bulabilirsiniz. Bunlardan bir diğeri de atla gezinti turlarıdır. Şirince - Çamlık köyleri ve Çamlık - Sultaniye köyleri arasında at ile gezebileceğiniz at gezi yolu bulabilirsiniz. Değişik tur organizasyonlarını Selçuk’taki seyahat acenteleri ile bağlantı kurarak elde edebilirsiniz. Ayrıca Dr. Sabri Yayla Bulvarı’nda ise gezi ve koşu yolu mevcuttur.

Uçak turları İzmir İl Özel İdaresi’nce küçük uçaklar için Efes Antik Kenti’nin yakınına bir havaalanı

kilometres from Selçuk on the way to Kuşadası, in the Pamucak region. There are refreshment stands and fountains at the 100 capacity picnic area. Besides the tracks for exotic activities like horse and jeep safari, the opportunities for water sports and entertainment facilities, its picturesque sunset makes Selçuk a unique tourism centre.

70 – 80 years ago but now retired are on display. Selçuk Train Station: The grant for the first dig in building the first railway line, which was between İzmir and Aydın, was given to an English company in 1856. The 130 kilometre long line was completed in 1867 and is still in action today.

Çamlık Railway Museum: An intriguing open air museum will greet you in the village of Çamlık, 8 kilometres on route to Aydın from Selçuk. In this museum old steam engines and railway cars that were active

Selçuk Bird Sanctuary: The Selçuk Gevekirse Lake Site for the preservation and reproduction of waterfowl is spread across a thousand hectares between Ephesus and Pamucak, North of the ancient city of Ephesus. 30 – 40 types of birds and mammal live in the marsh area, where the Cayster River pour into the sea from northern coasts of the Pamucak banks, made up of ponds and reeds. Amongst these are birds like mew gulls, pelicans, various duck species, woodcocks and red-legged partridges and land animals like boars, foxes and jackals. Selçuk Bird Sanctuary is a housing and sheltering place rather than a nestling place for birds.

Eventful all year round The Camel Wrestling Festival: The Camel Wrestling Festival takes place on the third weekend of January in Selçuk. Prior to the wrestling, which starts on Sunday morning

Selçuk Kalesi

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

53


yaptırılmıştır. THT uçuşları (kısa mesafeli uçuşlar) ile Bodrum, İstanbul ve İzmir’e gidilebilmektedir. İlçenin yaklaşık 3 km ötesinde yer alan Efes havaalanında yüksek sezonda pilotluk ve paraşütle atlama eğitimi verilmekte ve paraşüt yarışmaları düzenlenmektedir. Ayrıca günübirlik gezi programlarına da katılabilirsiniz.

H. VEFA ÜLGÜR Selçuk Belediye Başkanı The Mayor of Selçuk

Ne yenir? Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Selçuk’ta ayrıca kendisine has özelliklerdeki Türk mutfağı örneklerini de bulabileceksiniz. Selçuk’un bulunduğu Ege Bölgesi balık (levrek, kefal gibi) ve deniz ürünleri (midye, kalamar gibi) ile ünlüdür. Bundan başka Selçuk ve çevresi bitki (ebegümeci, arapsaçı gibi) yemeklerinin ünlü olduğu bölgedir. Selçuk ve köylerinde her çeşit yaz ve kış meyveleri (elma, üzüm, karpuz, şeftali gibi) de taze dalında bulabilirsiniz. Yöreye özgü peynir çeşitlerinden (tulum, teneke gibi) ve yoğurt ile ayranından tatmadan ilçeden ayrılmayın. İlçenin adeta simgesi haline gelmiş ve

Neden Selçuk? Selçuk kültürel ve tarihi zenginlikleriyle bölgemizin ve İzmir’in en önemli turizm merkezidir. Ulaşım kolaylığı ve çeşitliliği bakımından tercih edilebilecek olanaklara sahip olan ilçemiz denize ve 12 kilometre pırıl pırıl kumsala sahip Efes Sahili’ne 9 kilometre uzaklıktadır. Bölgede yıl içinde 300 gün açık ve güneşli bir hava hâkimdir. İlçenin konaklama kapasitesi alternatif fiyat ve kalitelere sahip yaklaşık 10 bin yataktır. Ancak 15 dakika mesafede 42 bin yatak kapasitesi mevcuttur. Avrupa ve Balkanların en önemli su parkları Selçuk ve hemen bitişiğimizdeki Kuşadası’nda bulunmaktadır. Kültür turizmi ile deniz, kum, güneş turizminin önemli destinasyonlarından olan Didim, Milet, Priene, Bodrum, Çeşme, Bergama, Marmaris, Fethiye ve Pamukkale’ye ilçemizden kolayca ulaşma olanakları vardır. İlçemizde konaklayan yerli ve yabancı turistler geniş bir hinterlantta gezi yapabilme şansına da sahiptirler. Dünyaca tanınmış Efes Antik Kenti ve Meryem Ana evi gibi tarihi değerlere sahip Selçuk’un en önemli özelliklerinden biri de tarih boyunca barış ve hoş görünün merkezi konumunda olmasıdır. Her yıl iki milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti konuk eden ilçemizi ziyaret etmek herkesin kabul ettiği bir ayrıcalık yaratmaktadır. Selçuk – Efes’i gezip görmeyi, burada birkaç gün yaşamayı tüm okuyucularınıza öneririm.

Why Selçuk?

Çöp Şiş

adıyla bir anılan meşhur çöp-şiş’imizi de ayrı bir yere koymak gerekir. Ve elbette ki Selçuk’a gelip bir de Şirince’ye çıkıp da ünü dünyaya yayılmış olan şarap çeşitlerini asla unutmamak lazım.

54

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Selçuk is the most important tourism centre of both our area and İzmir with its cultural and historical riches. Our district having opportunities to be preferred in terms of accessibility and various forms of transportation is nine kilometres away from the sea and the 12 - kilometre long glistening beach of Ephesus Coast. A clear and sunny sky dominates the area 300 days a year. Accommodation capacity of the district is approximately 10000 beds with alternative prices and qualities. But, the capacity of 42000 beds is available at a 15 - minute distance. The most important water parks of Europe and the Balkans are located in Selçuk and right nextdoor in Kuşadası. Accessibility to Didim, Milet, Priene, Bodrum, Çeşme, Bergama, Marmaris, Fethiye and Pamukkale, important destinations of sea, sand and sun tourism as well as culture tourism is easy from our district. Domestic and foreign tourists accommodating in our district have the choice of a broad hinterland to explore. In addition to its historical values such as the world known ancient city of Ephesus and the House of the Virgin Mary, being the centre of peace and tolerance throughout history is one of the most important characteristics of Selçuk. Visiting our district hosting over two million domestic and foreign tourists a year creates a privilege accepted by everybody. I strongly suggest all readers to sightsee in Selçuk – Ephesus and spend a couple of days here.


and ends the same day, the festival starts with a parade, a presentation and festivities. Selçuk Festival of Liberation Day: The festival is an annual event, which takes place on the 8th of September, to celebrate the anniversary of Selçuk’s liberation day. The festival lasts for a week and has various activities such as; concerts by native and foreign artists, folk dances, conferences and exhibitions. Şirince Wine Festival: An annual wine festival takes place every October in Selçuk’s “cute”, like its name in Turkish, Şirince Village. During the festival it is possible to taste

Religious Ceremonies: Religious ceremonies take place at the House of the Virgin Mary annually on the 15th August. At these ceremonies Christians practice their services. Ceremonies start at 10.00 in the morning. The 431st consul meeting was also held at the Virgin Mary Church in Ephesus therefore; an annual ceremony also takes place on the second Sunday of October. This ceremony starts at 10.00 in the morning.

Suitable for mountain climbing The moderately high hills and greenery that surround Selçuk are suitable for tourists who enjoy mountain climbing. One

Meryemana Kilisesi

riding tours. Tracks for horse riding can be found between Şirince - Çamlık villages and Çamlık - Sultaniye villages. A choice of other tour organizations can be found by contacting travel agents in Selçuk. In addition there is a cycling and running track at the Dr. Sabri Yayla Avenue.

Air Trips An airport has been built near the Ancient City of Ephesus for the small planes by İzmir Special Provincial Administration. It is suitable for THT flights (short range flights) to Bodrum, İstanbul and İzmir. In peak season flying lessons, parachute jumping lessons and parachute competitions are carried out at Ephesus Airport, situated 3 kilometres out of town.

What to eat?

the famous wines made over the years in Şirince Village as well as experiencing the historical and natural beauty of the village. Selçuk-Ephesus Culture, Art and Tourism Festival: The festival, first staged in 1962, takes place in the first week of May every year and has become an international festival over the years. Taking its folkloric and touristic characteristics into consideration, the development and the evaluation of the handicrafts from the aspect of science and tourism has been included in the festival itinerary since 1977.

of the best examples is a walk to the Goat Castle, situated 15 kilometers away from the district. The easiest way to reach the castle is to follow the north road, dated back to the Middle Ages, made of limestone blocks. It takes roughly an hour. It is also possible to participate in mountain bike tours to cycle the around the district’s moderately high mountains.

The joy of horse riding It is possible to find all sorts of alternative tourism in Selçuk. One of them is horse-

As well as its historical and natural beauties, Selçuk also offers its own unique dishes from Turkish cuisine. The Aegean region, where Selçuk is located, is famous for fish (sea bass and grey mullet) and seafood (like oysters and calamari). Other than these Selçuk and surrounding districts are known for their herb dishes (such as cheese-flower and hash). Summer and winter fruits (apples, grapes, watermelons, peaches) can be found fresh in Selçuk and its villages. It is unthinkable to leave the district without tasting their “ayran” (made from water and regional yogurt) and yogurt as well as their regional cheese (like brynza and tinned cheese). There is also the famous çöp-şiş (charcoal-grilled thinly-cut kebab), which has become the symbol and a second name for the city. Last but not least do not forget to go to Şirince in order to taste the wines, which have spread their name worldwide Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

55


Müze / Museum

Batı Anadolu’nun eşsiz hazinesi İzmir Arkeoloji Müzesi Hazine Dairesi’nde sergilenen benzersiz eserler, uygarlık tarihinde önemli bir yer tutan Batı Anadolu tarihine ışık tutuyor.

The unique treasure of Western Anatolia The unique artifacts on display at the Treasury Hall of the İzmir Archaeology Museum shed light on the history of Western Anatolia having a significant place in the history of civilization.

Batı Anadolu’daki ilk müzelerden biri olan İzmir Arkeoloji Müzesi’nde Bayraklı (Smyrna), Efes, Bergama, Milet, Afrodisias, Klazomenai, Teos ve Iasos gibi Ege Bölgesi’nin çeşitli yörelerinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan ve Batı Anadolu tarihine ışık tutan benzersiz eserler sergilenmektedir. İzmir Arkeoloji Müzesi’nin “Hazine Dairesi” olarak adlandırılan bölümünde değerli madenlerin yanı sıra malakit, kaya kristali, firuze, yeşil feldispat ve ametist, cam ve fildişinden yapılmış çeşitli Mısır kökenli objeler ile Anadolu’da yapılan binlerce yıllık takılar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir.

56

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


İlk kullanım amacı dinsel olan takılar daha sonra beğendirme, güzel görünme ve varlıklı olmanın göstergesi olmuşlardır. İlk örnekleri kemik, fildişi ve taşlardan yapılırken, maden sanatının gelişmesi sonucunda altın, gümüş ve elektrondan yapılan takılar yoğunluk kazanmıştır. Hazine dairesinde cam ve çeşitli taşlardan yapılma süs takıları, camdan yapılma gözyaşı şişeleri, altın ve akik yüzükler, altın bilezik ve küpeler, kolyeler, üzerinde dönemin mitolojik konuları sanatsal bir işçilikle işlenmiş olan diademler (*), ağız ve göz bantları (**) ile para bulunmadan önce ticari alışverişte para yerine kullanılan takas malzemesi, tarihte bulunan ilk sikkeler ile Helenistik, Roma ve Beylikler Dönemine ait çeşitli sikkeler sergilenmektedir. * Diadem: Antik dönemde kralların sahip oldukları otoriteyi göstermek için başlarına taktıkları (bağladıkları), bir düğümle sona eren ve omuzlara inen iki şeritten oluşan beyaz kurdele. Terimin anlamı zaman içerisinde genişlemiş ve genellikle başa takılan çember şeklindeki tacı ifade

The matchless artifacts that were uncovered by excavations conducted in various regions of the Aegean Region such as Bayraklı (Smyrna), Ephesus, Pergamon, Miletos, Aphrodisias, Klazomenai, Teos and Iasos and shed light on the history of Western Anatolia are on display at the İzmir Archaeology Museum, one of the first museums in Western Anatolia. In addition to the precious metals, various objects of Egypt made of malachite, rock crystal, turquoise, green feldspar and amethyst, glass and ivory and Anatolian jewellery dating back thousands of years on exhibition at the “Treasury Hall” of the İzmir Archaeology Museum attract great attention of visitors.

Jewellery whose initial intended purpose was religious then has become a symbol of wealth as well as being used to look beautiful and present oneself. While the primitive specimens were made of bone, stone and ivory, jewellery of gold, silver and electrons gained a sudden intensity as a result of the developments in the art of mining. On display at the Treasury

Hall are: ornamental jewellery made from glass and various stones, tear bottles made from glass, gold Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

57


etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Diadem, aynı zamanda kadınlar tarafından yarım taç şeklinde başın ön kısmına takılan bir (tiara olarak da adlandırılır) ziynet eşyasının da adıdır. ** Ağız ve Göz Bantları: Dini inançlar nedeniyle ölülerin ağız ve gözlerini kapatmaya yarayan bantlardır. Mezarda iskeletin başı hizasında bulundukları için hangilerinin göz, hangilerinin ağız için olduğunu saptamak zordur.

and onyx rings, gold bracelets and earrings, necklaces, diadems (*) decorated with artistic craftsmanship using mythological subjects for the period, mouth and eye tapes (**), barter products used in trading instead of money before money was invented, the first coins in the history and coins belonging to the Hellenistic Period, the Romans and the Period of Principalities.

Hazine Dairesi’nde çeşitli Mısır kökenli objeler ile Anadolu’da yapılan binlerce yıllık takılar ziyarekçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Various Egyptian originated objects and Anatolian jewelleries dating back thousands of years at the “Treasury Hall” attract great attention of visitors.

* Diadem: A white ribbon that kings in ancient period used to wear on their heads, by tying one knot at the back of their heads and letting the two strands drape over their shoulders, in order to symbolise their authority. Over time the meaning of the word has broadened and generally is now used to define the round crown worn on the head. Diadem is also the name of a jewelry as half crowns (also called as tiaras) worn by women on the front half of the head. ** Mouth and Eye Tapes: Due to religious beliefs, they are tapes used to close the eyes and mouths of the dead. It is very difficult to determine which ones are for the eyes and which ones are for the mouth, as they are both located at the head of the skeleton in the grave.

58

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

59


Söyleşi / Interview

İzmir’de kazandıklarını İzmir için harcıyor Hayatını hayırseverliğe adayan Salih İşgören, İzmir’de kazandıklarını yine İzmir için harcayan bir işadamı. İşgören, yaptığı bağışlar ile herkese örnek oluyor…

Spending what he has earned in İzmir on İzmir Salih İşgören who has dedicated his life to charity is a businessman who is spending what he has earned in İzmir for İzmir. İşgören has set an example with the donations he has made.

60

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


İzmir sokaklarında yürürken bir okulda görürsünüz adını, sonra bir hastanede ya da bir huzurevinde. Hayatını hayırseverliğe adayan Salih İşgören, İzmir’de kazandıklarını yine İzmir için harcayan bir işadamı. İzmir’e kazandırdıklarına ve uzun yıllar sonunda biriktirdiği servetini, İzmir halkının hizmetine sunmasına rağmen tüm mütevazılığıyla karşılıyor beni. Hikayesini dinlerken, dersler alıyorum kurduğu her cümleden. Sesindeki ton ve gözlerindeki ışık, içindeki İzmir sevdası ve yardımsever duruşunu betimler nitelikte.

biriktiriyordum; çünkü para kuş gibidir, gevşek tutarsan uçar, sıkarsan ölür. Ticarette parayı bin lira yapmak çok zordur; fakat bin liradan sonra çabucak büyür. Parayı kazanmak kadar tutmak da çok önemlidir. Bugünkü servetim bedensel çalışmakla değil, yaptığım yatırımlarla

Salih İşgören 1925 yılında, belki de bir gün adının İzmirliler tarafından saygı ve minnetle anılacağını tahmin edemeyeceği bir hayata açmış gözlerini. Zengin bir aileden gelmesine rağmen babasının iflası ile değişen hayatları, hem çalışıp hem okumaya yönlendirmiş onu. O yılları şu cümlelerle anlatıyor İşgören: “Liseye başladığımda, sabahları bardacık satarak hem çalışıp hem okumaya devam ettim. Öğretmenimin, ‘Senin kafan ticarete çok yatkın, ticarete yönelmelisin’ sözleri beni ticaretle uğraşmaya teşvik etti. 16 – 17 yaşlarında Fehmi Amca’yla birlikte Milas’a gider, meyve bahçelerinin ürününe ortak olarak İstanbul’a pazarlardık. O zamanlar Karşıyaka’nın çileği çok meşhurdu. Karşıyaka’dan aldığımız çileği İstanbul’da, oradan aldığımız çiroz balığını da İzmir’de satardık. Giderek iyi kazanmaya başladım. Kazandıklarımı da

You can see his name associated with a school, a hospital or a nursing home while walking through the streets of İzmir. Salih İşgören is a businessman who has dedicated his life to charity and is spending what he has earned in İzmir for İzmir. Regardless of what he has added to İzmir and the fact that he has spent his fortune, accumulated over many years, on the community of İzmir, he greets me with the utmost modesty. I learn lessons from every sentence he made while listening to his story. The tone of his voice and the light in his eyes portray his charitable personality and his love for İzmir. In 1925 Salih İşgören opened his eyes to the life which he could not guess that maybe one day the people of İzmir would remember him with respect and gratitude. Despite coming from a rich family, he was steered towards studying and making a living when his father went bankrupt. İşgören describes those years as:

Kazandıklarımı biriktiriyordum; çünkü para kuş gibidir, gevşek tutarsan uçar, sıkarsan ölür. I was saving my earnings; because money is just like a bird, if your grip is loose it flies away, if your grip is too tight it dies.

“I both studied and worked by selling “Bardacık” figs in the morning when I started to attend the high school. My teacher told me that I had a head for business and that I should capitalise on it, those were the words that influenced me do business. At the age of 16 – 17 I would go to Milas with my uncle Fehmi and together we would market the crops collected from the fruit gardens to İstanbul. The strawberries in Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

61


oluştu. Yatırım yaparken, sermaye kendinin olursa işlerinin büyümesi daha kolay olur.” Salih İşgören’in gençlik yıllarında zengin olma hayalleri ile sarıldığı ticaret hayatı, işine duyduğu aşkla büyük bir servete dönüşmüş. İşine duyduğu sevgiyi, “Gecelerime üzülürdüm, sabahı zor beklerdim, sabah olsun da işimin başına gideyim diye düşünürdüm.” sözleriyle anlatıyor. Lise eğitimini bitirdikten sonra 1945’te İzmir Borsası’nda başladığı ticaret hayatı, sonraki yıllarda otomotiv alanında devam etmiş. Başarılı çalışmalarıyla İzmir’in saygın iş adamlarından biri olan İşgören, hayır işlerine de adını dilinden düşürmediği merhum eşi Nevvar İşgören’in teşvikiyle başlamış: “Beni bu hayır işlerine yönlendiren sevgili eşimdir. Tofaş’ın başbayisiyken Nevvar Hanım, Vali Vecdi Gönül’den bir okula ihtiyaç olduğunu duymuş, bana: ‘Okul

62

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Eşimin kendisinde olan ve bende de oluşturduğu hayır yapma aşkı hiç bitmedi. My love for charity that my wife had and passed on to me has never ended.

Karşıyaka were famous back in those days. We would sell the strawberries we got from Karşıyaka to İstanbul and the dried mackerel we got from İstanbul to İzmir. As time passed I started to earn more money. I was saving what I earned: because money is like a bird, if your grip is loose it flies away, if your grip is too tight it dies. In business making a thousand liras is hard however, after the initial thousand liras it grows fast. Keeping hold of money is as important as making it. Today I owe my fortune to the investments I made not physical labour. If the capital put into an investment is yours, growing the business is easy.” In his youth years, Salih İşgören embraced business life with dreams of becoming rich,

it transformed into a huge fortune thanks to the love he had for his work. He expressed the love he had for his work by saying “I would get agitated at night, anxious for it to be morning so that I could go back to work.” After graduating from high school he started his business life at the İzmir Exchange in 1945 and continued in the automobile industry in following years. As a result of all his successful work İşgören is now one of İzmir’s respected businessmen. He became involved in charity works with the influence of his late wife, Nevvar İşgören: “My beloved wife is the person who got me involved in these charity works. When I was head dealer at Tofaş, my wife Nevvar


yaptırırsan sermayen azalır mı?’ diye sordu; ben de: ‘Hayır, azalmaz.’ deyince: ‘Hayır yaparsan Allah daha çok verir.’ diyerek beni teşvik etti. İlk yaptırdığım okul Salih İşgören İlköğretim Okulu’dur. O okulu yaptırırken geceler boyunca çalıştık. Gerçekten de sevgili eşimin dediği gibi, hayra başladım, sermayem bozulmadı, Allah daha çok iş verdi, ben daha çok kazandım ve daha çok bağışlar yapmaya başladım. Eşimin desteğiyle biri bitmeden diğer bağışa başladım. Karıcığım olmasaydı bu kadar olmazdı. Eşimin kendisinde olan ve bende de oluşturduğu hayır yapma aşkı hiç bitmedi.”

Eğitime yüzde yüz destek Servetini İzmir’e harcayan hayırsever işadamı Salih İşgören, yaptığı bağışlarla eğitime de yüzde yüz destek veriyor. İzmir’e kazandırdığı okullar ve yurtlar ile gençlerin iyi bir gelecek kurmaları için de çalışan İşgören, mezun öğrencileri yüksek öğrenim yaparken maddi olarak desteklemeye devam ediyor. Zaman zaman okullarından mezun olan öğrencileri ile karşılaştığ ında duyduğu mutluluğu ifade eden Salih İşgören, bir anısını da paylaşıyor: “Dışarıda gezerken, okullarımdan mezun olan biriyle karşılaşmak beni çok mutlu ediyor. Bir gün arkadaşlarımla dışarıda yemek yerken garson, elinde bir şişe şampanyayla geldi ve arka masadan bir öğrencimin gönderdiğini söyledi. Hemen gidip tanıştım, 25 – 26 yaşında bir avukattı; ‘Salih Amca ben sizin okulunuzdan mezunum’ dediğinde çok duygulandım. Gittiğim yerlerde Turizm Otelcilik Lisemizde okuyup da staj yapan öğrencilerimi görünce çok mutlu oluyorum.” Anısını dinlediğimde gençlere ne kadar çok önem verdiğini bir kez daha anlayarak, “Yeni nesle önerileri var mı?” diye sormadan edemiyorum. Tüm içtenliğiyle şu cümleler dökülüyor ağzından: “Öncelikle sevdikleri işi yapmaları gerekir. Ben ticareti sevmeseydim bu kadar başarılı olamazdım. Bunun yanı sıra dürüst ve çalışkan olacaklar, bir de kazandıklarının hayrını yapacaklar.”

Ödüllerle gururlanıyor Hayırseverliği ile İzmirlilerin gönlünde taht kuran Salih İşgören, aldığı sayısız ödülün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası’nı da almış bir işadamı. “Bu madalya, alınabilecek en büyük ödüldü. Bu ödülü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in elinden 1997 yılında aldım ve çok gururlandım.” diyen İşgören’e bir ödül de Amerika’dan gelmiş. Geçtiğimiz yıl Melvin Jones Fellow Ödülü’nü alan Salih İşgören, duygularını şöyle anlatıyor: “Bu ödül Amerika’da her yıl değişik ülkelerden, insanlığa yararı olmuş kişilere verilen uluslararası Melvin Jones Fellow Ödülü’dür. Bu sene bana vermeyi uygun görmüşler, çok sevindim.”

İşgören Ailesi’nin İzmir’e kazandırdıklarından bazıları: “Salih İşgören İlköğretim Okulu, Nevvar – Salih İşgören Anadolu Meslek Lisesi, Balçova Nevvar – Salih İşgören Lisesi, Gaziemir Nevvar – Salih İşgören Anadolu Lisesi, Gaziemir Nevvar – Salih İşgören İlköğretim Okulu ve Anaokulu, D.E.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, D.E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Nevvar – Salih İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Nevvar – Salih İşgören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Nevvar – Salih İşgören Denizcilik Meslek Lisesi, Nevvar – Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi, Balçova Nevvar – Salih İşgören Sağlık Merkezi, Kızılay Kan Merkezi’ne Kan Ünitesi alımı, Basın Sitesi Huzurevi, Bornova Huzurevi, T.S.K.G. Vakfı’na Kordon’da 2 İşyeri, İnciraltı’nda villa, 5000 metrekare arsa, mandalina bahçesi ve nakdi bağış, çeşitli kamu kuruluşlarına nakdi bağışlar”

Some of the institutions İzmir has gained thanks to the İşgören family: “Salih İşgören Primary School, Nevvar – Salih İşgören Anatolian Vocational High School, Balçova Nevvar – Salih İşgören High School, Gaziemir Nevvar – Salih İşgören Anatolian High School, Gaziemir Nevvar – Salih İşgören Primary School and Nursery School, D.E.U Vocational Health Services High School, D.E.U. Nursing School, Nevvar – Salih İşgören Technical and Vocational High School for Girls, Nevvar – Salih İşgören Technical and Industrial Vocational High School, Nevvar – Salih İşgören Marine Vocational High School, Nevvar – Salih İşgören Alsancak State Hospital, Balçova Nevvar – Salih İşgören Health Centre, a blood unit for the Turkish Red Crescent Blood Centre, Basın Sitesi Nursing Home, Bornova Nursing Home as well as 2 offices in Kordon, a villa in İnciraltı, 5000 meter squared land, mandarin orchard and financial donation to the Turkish Armed Forces Foundation (T.A.F.F) and financial donations to various public institutions.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

63


Hayırseverliği ile İzmirlilerin gönlünde taht kuran Salih İşgören, aldığı sayısız ödülün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası’nı da almış bir işadamı. Salih İşgören is a businessman who has a special place in the hearts of the people of İzmir due to his charity work. In recognition of his charitable works he has been presented with numerous awards including the Presidency Outstanding Service Medal.

Yardımlar vakıf aracılığıyla yapılacak Servetini İzmir’de elde ettiğini ve bu yüzden de bağışları ile İzmir’e katkıda bulunduğunu dile getiren Salih İşgören, eşinin vefatının ardından kurduğu vakıf ile İzmir’e yardımlarını ölümsüzleştirmiş: “Sevgili eşim ölünce yalnız kaldım. Ben öldükten sonra servetimin iyi idare edilebilmesi için bir vakıf kurdum. Bütün gelirimi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Milli Eğitim’e, sağlığa, şehit ailelerine ve sosyal hizmetlere belirli oranlar dahilinde taksim ettim. Her yıl, gelirlerimden belli oranlarda bu kurumlara vakıf tarafından yardım yapılıyor. Hiçbir gayrimenkul satılmadan, elde edilen gelirler kullanılacak. Bu gelirlerle yeni kurumlar yapacaklar veya benim kurumlarımı yenileyecekler.” Katkıları ile İzmirlilerin için unutulmaz isimler arasında ilk sıralarda yerini alan İşgören, yaptığı bağışlar ile örnek bir birey olarak da yer ediyor hafızalarda. Okullarında yetişen öğrencilerden, hastanele-

64

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

was informed by Vecdi Gönül, a governor at the time, that a school was needed. She asked me if I made the school constructed, whether my capital would be effected or not, when I told her that it wouldn’t, she told me that if I was charitable, God would give me more in return, that was all the influence I needed. Salih İşgören Primary School (Salih İşgören İlköğretim Okulu)

is the name of the first school I helped to build. While we were making that school, we worked for nights. My beloved wife was right, once I started being charitable my capital wasn’t harmed, God gave me more work, I started earning more and donating more. With my wife’s support I started making donations one after the other without waiting to see the final result. If my wife did


rinde şifa bulan hastalara ve huzurevlerinde yaşayan yaşlılara kadar pek çok kişi, şükranla anıyor Salih İşgören adını.

not come into my life, these charity works would not so much. My love for charity that my wife had and passed on to me has never ended.”

One hundred percent support for education With the donations he has made Salih İşgören, a charitable businessman spending his fortune on İzmir, has given one hundred percent support for education. İşgören has not only helped teenagers to build a better future for themselves by bringing schools and dormitories in İzmir but also has continued to give financial support to graduates for their higher education. Salih İşgören expressed the happiness he feels when he occasionally comes across students that have graduated from one of his schools. He shares one of his memories: “When I’m out, coming across one of my school’s graduates make me very happy. I was at dinner with my friends at a restaurant one day when the waiter approached our table with a bottle of champagne sent by one of my student’s sitting at the table behind us. I immediately got up from the table and went over to meet him. He was a lawyer aged 25 – 26. I got very emotional when he said, ‘Uncle Salih I graduated from one of your schools’. I am delighted when I meet students that have studied at our Tourism and Hotel Management School and are working as interns at the hotels I stay at.” I understood by listening his memory that how much he cares about teenagers and I could not help but ask him “Do you have any advise for the new generation?”. In all sincerity he replied: “The most important thing is that they do something they enjoy. If I didn’t love business so much I couldn’t have been as successful as I am. In addition they need to be honest and hardworking and of course donate some of their earnings.”

Honoured by the awards Salih İşgören having a special place in the hearts of the people of İzmir due to his charity is a businessman who has been presented with numerous awards including the Presidency Outstanding Service Medal. “This medal is the biggest award you can get. I was honoured to receive this award from President Süleyman Demirel in 1997” said İşgören who was also presented with an award from the United States of America. Salih İşgören receiving the Melvin Jones Fellow Award last year said his emotions as following; “The Melvin Jones Fellow Award in America is an international award presented every year to people from different countries that have done work for the sake of mankind. I was delighted that they choose to award it to me this year.”

Donations will be made through a charitable foundation Explained that the reason behind donating and adding to İzmir was because İzmir is where he made his fortune in the first place. He has immortalised his donations to İzmir with his charitable foundation, which he established after the death of his wife: “After my beloved wife’s death, I was left alone. I established a charitable foundation to make sure that my fortune was put to good use after my death. I have divided my income at various rates between the Turkish Armed Forces, National Education, health, families of martyrs and social services. A certain percentage of my income is donated to these institutions through the charitable foundation every year. They can either build new institutions or renew my institutions with this income.” With his contributions to the people of İzmir, İşgören having earned his place among the first ones of unforgettable names has had a place in everybody’s mind due to the example he has set with donations he has made. Salih İşgören is remembered with gratitude by a lot of people who have been educated at his schools, recovered at one of his hospitals and are living in one of his nursing homes. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

65


Ören Yeri / Ruins

Foça (Phokaia)

Athena Tapınağı Ion dünyasının en eski tapınaklarından biri olan ve yaklaşık 800 yıl ayakta kalan Athena Tapınağı, büyük bir depremle toprak altına gömüldükten sonra şimdi yeniden, kentin en güzel yerinde, ziyaretçilerini selamlıyor.

Foça (Phocaea)

The Temple of Athena The Temple of Athena, one of the oldest temples of the Ionian World, has been in existence for nearly 800 years. Having been buried underground after a severe earthquake, it now welcomes its visitors at the city’s most beautiful location.

66

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Prof. ÖMER ÖZYİĞİT (*) Phokaia Kazıları Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Head of Phocaea Excavations Lecturer at The Department of Archaeology, Literature Faculty, Ege University

Antik Phokaia kenti, Foça’nın güney yamaçlarına ilk kez kurulmuştu günümüzden yüzlerce yıl önce. En eski buluntular, son araştırmalarımızın sonuçlarına göre İlk Tunç Çağı’na dek eskiye diğer bir deyişle yaklaşık 5000 yıl önceye gider. İlk yerleşimin bugünkü yarımadanın gerisine yayılmağa başlaması ise, Protogeometrik dönem dediğimiz yaklaşık İ.Ö. 1000’li yıllara tarihlenir. Yarımada ise kutsal alanların, tapınakların olduğu bir alandı. Phokaia antik kentinin en önemli tapınağı, tanrıça Athena’ya aitti. Tapınak, deniz kıyısında, yarımadanın kuzeydoğusundaki kayalık yükselti üzerinde yer alıyordu. Burası aynı zamanda kentin en güzel yeriydi. Tapınağın bulunduğu alan bugünkü lisenin bir bölümü olan eski ortaokul yapısının bulunduğu kayalık alandır. 2004 yılı kazıları sırasında, tapınağın batısında, podium duvarlarının sınırladığı alanın içerisinde ve Arkaik tapınak dolgusunun altında oval bir yapının varlığı görüldü. Doğu bölümü oldukça iyi korunmuş olan bu oval yapı, Protogeometrik döneme ait bir tapınak olmalıdır. Arkaik tapınağın dolgusu içerisinden gelen seramikler içerisinde İlk, Orta ve Geç Tunç Çağları ile Erken Demir Çağı’na ait seramiklerin ele geçmiş olması oldukça ilginçtir. Böylelikle Athena Tapınağı’nın bulunduğu bu kayalık alan, ilk yerleşim alanındaki yerleşimin kronolojisine tam bir paralellik gösterir. Diğer bir deyişle Athena Tapınağı’nın bulunduğu kayalık alan, ilk yerleşim alanının başlangıcından beri tapım alanı olarak kullanılmış olmasıdır.

Ord. Prof. Ekrem Akurgal başkanlığında Foça’da yapılan ikinci dönem kazılarında, Athena Tapınağı’nın yeri saptanmış ve tapınak alanında çok sayıda buluntu ele geçirilmişti. Bu kazılar 1952-1957 yılları arasında sürekli, 1970 yılına kadar ise aralıklı olarak gerçekleştirilmişti. İkinci dönem kazıları sırasında bu çevrede tapınakla ilgili çok sayıda sütun tamburları, altlık, başlık gibi mimarlık elemanı bulundu. Öte yandan pişmiş topraktan yapılmış tapınağı süsleyen mimarlık elemanları da ele gün ışığına çıkarıldı.

The ancient city of Phocaea was first established on the southern slopes of Foça hundreds of years ago. In accordance with our latest research results and the oldest findings, it dates back to the Early Bronze Age, in other words nearly 5000 years. The first Settlement began to spread beyond the current peninsula in the 1000s BC, known as the Protogeometric era. The peninsula is an area bearing sacred lands and temples.

The most important temple of the ancient city of Phocaea belongs to the goddess Athena. The temple used to be on the seashore on the cliff in northeast of the peninsula, which is also the most beautiful location in the city. This is the same rocky area where a part of the high school, what used to be the old secondary building, stands today. During excavations in 2004 the existence of an oval structure was discovered underneath the archaic temple mound and inside the area bordered by podium walls to the west of the temple. The east part of this oval structure, which Griffon protomları. Tapınağın duvarının üzerinde bulunuyorlardı. was well preserved, Griffin protomes. They were located on the wall of the Temple. proves that it is a Aradan yıllar geçtikten sonra 1998 yılında temple dating back to the Protogeometric era. The fact that ceramics belonging to Athena Tapınağı kazıları tarafımızdan the Early Bronze Age, Middle Bronze Age, yeniden ele alındı. 1998 yılında Athena Late Bronze Age and the Early Iron Age Tapınağı’nda tarafımızdan yeniden başhave been uncovered from the archaic latılan kazıların amacı, Athena Tapınağı temple mound is highly amazing. Herekalıntılarını tümden ortaya çıkaracak ve Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

67


tapınağın bir bölümünü ayağa kaldıracak çalışmaların başlangıcını oluşturmaktı. Lise yapısında eğitimin halen sürmekte olması nedeniyle kazılar tapınağın bulunduğu eski ortaokul yapısının arkasındaki, yani batısındaki, alanda yeniden ele alındı. Bu kazılar sırasında Ord. Prof. Ekrem Akurgal’ın çalışmaları zamanında

with, the rocky area in which the Temple of Athena is situated shows a parallel chronology to that of the area of the first settlement. In other words it is possible to state that the rocky area where the Temple of Athena was located has been a place for worshipping ever since beginning of first settlement.

Athena Tapınağı’nın Arkaik dönem sütun tamburları. Archaic pillar drums of the Temple of Athena.

açılan büyük açma, yeniden boşaltıldı ve kazılmaya başlandı. Halen de kazılar burada yürütülmektedir. Tarafımızca yapılan son kazılar sırasında önemli yenilikler ortaya konmuştur. Tapınağın bir podium (çevresi yüksek duvarlarla desteklenen ve üzerinde tapınağın bulunduğu platform) üzerinde bulunduğu ilk kez anlaşılmıştır. Podiumu oluşturan çevre duvarlarının büyük dikdörtgen taşlarla yapıldığı görülüldü. “Herodot Surları” adını verdiğimiz surlarla aynı stilde olduğu ortaya kondu. Böylece Tapınağın surlarla birlikte yapılmış olduğu anlaşılmış oldu. Öte yandan tapınağın yapımı sırasında oluşturulan dolgu içerisinden gelen seramiklerin tarihleri de stilistik karşılaştırmaları destekledi. Buna göre Athena Tapınağı, ilk kez İ.Ö. 6.yüzyılın başlarında yapılmıştı. Bu tapınak yöredeki tüf taşından inşa edilmişti ve Ion düzenindeydi. Tapınak doğuya yani asıl kent yerleşimine doğru bakıyordu. Podium duvarlarının çevirdiği

68

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

In the second period excavations in Foça, headed by Professor-in-ordinary Ekrem Akurgal, the location of the Temple of Athena was determined and many findings were obtained from the temple area. These excavations were carried out continuously during the years between 1952 and 1957 and intermittently from then until 1970. Numerous architectural elements in relation to the temple such as pillar drums, pedestals and capitals were uncovered in the area during the second period excavations. In addition decorative architectural elements of the temple made from terra-cotta were also obtained. After a long interval we reinstated excavations at the Temple of Athena in 1998. We restarted excavations in the area on the 28th July 1998 in order to uncover the entire ruins of the Temple of Athena in order to start research in resurrecting a part of the temple. Due to the fact that education was active in the high school building, excavations recommenced in the area behind the old secondary school building, in other words to the west. During these excavations, digging commenced after emptying the big opening, leftover from the days of Professor-in-ordinary Ekrem Akurgal’s research. These excavations are still ongoing and important improvements have been uncovered by us during recent excavations. For the first time we have been able to establish that the temple was built on a podium (a platform, surrounded by high supporting walls, on which the temple is placed). It was discovered that the surrounding walls of the podium were made of big rectangular stones and that their style was exactly the same as the “Herodotus Walls”. This concluded that the temple was built alongside the walls. Dates of the ceramics uncovered in amongst the mounds formed during the reconstruction of the temple supported showed stylistics comparisons. In accordance to this information, the Temple of Athena was first built in beginnings of the 6th century BC. It was built from the tuff available in the area, it was built during the Ionian League and was


platformun uzunluğu, doğu-batı yönünde 50 metre idi Bu platformun batı ve doğudaki kenarları aynı uzunlukta olmayıp batıdaki podium duvarının ölçülebilen uzunluğu ise yaklaşık 35 metre idi. Tapınağı çevreleyen tek sütun sırası, Ion başlıklarını taşıyor olmalıydı. Tapınak peripteros plan tipine sahipti. Pronaos (ön oda) içinde ise, olasılıkla Mısır sütun başlıklarının etkisiyle yaratılmış olan iki adet Palm başlıklı sütun bulunuyordu.

buluntu durumlarına göre, çok sayıda ele geçen griffon ve at protomları yan yana sıralanıyorlardı. Olasılıkla bu heykeller tapınağın sütunlarının gerisinde, sütun aralarına rastlayan bölümde ve tapınağın duvarına (cella) bitişik olarak, bir griffon, bir at biçiminde dizilmişlerdi. Griffonlar, cella duvarı üzerinde atlardan biraz daha

most probably facing east, towards the city settlement. The length of the platform, bordered by the podium walls, was approximately 50 meters in the east-west direction. The west and east edges of this platform are not the same length. The measurable length of the podium wall to the west is approximately 35 meters. We assume

Alanın batısında 2005-2008 yıllarında yapılan kazılarda oldukça önemli bilimsel veriler elde edildi. Tapınağa ilişkin çok sayıda mimarlık buluntusuyla karşılaşıldı. Ele geçen buluntularla tapınağın çatısının ahşap olduğu ve çatıya kadar olan bölümünün ise tüf taşından yapılmış olduğu anlaşıldı. Tapınağın eski durumunu gösteren çizimlerin (restitüsyon) doğru olarak yapılma olanağı ortaya çıktı. Özellikle yaprak bezemeli tüf taşı elemanlar, mimarlık buluntuları arasında oldukça dikkat çekici olarak görülmektedir. 2005 yılında Athena Tapınağı’nda gerçekleştirilen kazılarda griffon ve at protom (önden görünüş) heykelleri ortaya çıkarıldı. Böylelikle Foçalılar, Phokaia’nın diğer gerçek sembolleriyle ilk kez tanıştılar. Foça’nın adı Phokaia’dan geliyordu bilindiği üzere. Phokaia’nın adı ise fok balıklarından (Phoca) türemişti. Phokaia sikkelerinde fok betimlerinin yanı sıra, griffon tasvirleri de bulunuyordu. Üstelik griffon betimli Phokaia sikkeleri, fok betimlilerden çok daha fazladır. Phokaia sikkeleri üzerinde Griffon betimlerini Phokaia’nın en görkemli zamanı olan İ.Ö.7.yüzyılın sonlarından Roma Dönemine dek görmekteyiz. En eski griffon betimli Phokaia sikkeleri elektrondan yapılmıştı. Daha sonra gümüş ve bronz örnekleri de darp edildi. Phokaia’nın baş tanrıçası olan Athena’nın Tapınağı, griffon ve at protomlarıyla süslenmişti. 2005 yılı kazılarından önce Griffon ve at heykellerinin Athena Tapınağı’nı süslemiş olduğu bilinmiyordu. Kazıdaki

Athena Tapınağı’nın üst yapısına ait Lesbos yaprağı bezemeli frizin kazı sırasında bulunuş durumu. İ.Ö.6.yy. başı. Discovery situation of the Lesbos leaf decorated frieze in the superstructure of the Temple of Athena during the excavation. Beginning of 6th century B.C.

yukarıda bulunuyordu; çünkü griffon ve at protomlarının arkalarında bulunan cella duvarına giren bölümleri, farklı seviyelerdeydi. Bu protomlar tapınak ve tapınağın diğer mimarlık elemanları gibi Foça’nın yerel taşı olan tüf taşından yapılmışlardı. Tapınak kentin baş tanrıçası Athena’ya adanmıştı. Tapınağı çevreleyen at protomları da Athena ile ilgilidir; çünkü Athena aynı zamanda atları eğiten ve onlara egemen olan bir tanrıça olarak bilinir. Arkaik dönemde yapılan Athena Tapınağı’nın yaklaşık 800 yıl ayakta kalmış olduğu son yıllarda gerçekleştirilen kazılarda ortaya kondu. Tüf taşından Ion düzeninde yapılan tapınak İ.Ö. 6. yüzyılın başlarında büyük bir depremle

that the single row pillars surrounding the temple bore Ionic capitals. In other words the temple was built in peripteros order. Two Palm headed pillars, probably created under the influence of Egyptian capitals, were situated in the Pronaos (front room). Very important scientific data was unveiled by excavations carried out in the west of the area between the years 2005 and 2008. Numerous findings in relation to the temple’s architecture were uncovered. With the information obtained it became obvious that the temple had a timber roof and that the parts leading up to the roof were constructed from tuff. This gave us the opportunity to redesign (restitution) the temple accurately in accordance to old formation of the temple. The leaf decoraMart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

69


ted tuff elements especially stand out in amongst the architectural findings.

Athena Tapınağı’nın eski durumunu gösteren bir çalışma (Onur Özsoy tarafından photoshop ile yapılmıştır). A study showing old situation of the Temple of Athena (it was made by Onur Özsoy via the Photoshop).

yıkılmış olmalı. İ.S. 2.yüzyılın sonlarında Bergama’dan (Pergamon) İzmir’e (Smyrna) dek alanı etkilemiş olan büyük bir deprem, Phokaia Athena Tapınağı’nı da yerle bir etmiş olmalı. Bu tarihte Phokaialılar, tapınaklarını mermerden yeniden yaptı. Bu tapınak Korinth düzenindeydi çünkü kazılar sırasında Korinth başlığı parçaları ele geçirildi. Ayrıca mermerden büyük mimari bloklar, sima parçaları ve çatıya ait diğer üst yapı elemanları da son yıllarda yapılan kazılarda bulundu. Kazılarda Roma dönemi tapınağının sütunlarının oturduğu kireç harçlı duvar temelleri de ele geçti. Bu temeller, Arkaik dönem dolgusunun üzerinde yer alıyordu. Mermerden yapılmış Roma dönemi tapınağı da İ.S. 2.yüzyılın sonlarından Bizans dönemine dek çok uzun yıllar ayakta kaldı. 2007 yılında yapılan stratigrafik kazılar, 1040 yılında oluşan büyük bir depremin Phokaia’yı ve Athena Tapınağı’nı bir kez daha yerle bir ettiğini ortaya koydu. 5 Ekim 2009 tarihinde Türkiye’de kültürel açıdan bir ilk gerçekleşti. Belki de dünyada bir ilkti bu olay. Foçalı yöneticiler ve bir bölüm Foça halkı, Athena Tapınağı üzerinde bulunan ve ha-

70

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

len lise eğitiminin sürdüğü okul yapısını tapınağın bir bölümünü yeniden ayağa kaldırmak amacıyla yıktırdılar. Bu gerçekte bir kültür devrimi niteliğindeydi. 20 yıl öncesindeki kenti betonlaştırma ve yağmalama anlayışından bu noktaya gelindi. Bu oldukça önemli bir gelişim olarak algılanmalıdır. 2010 yılında bu alanda yapılacak kazıların, önemli sonuçları ortaya koyacağından kuşkumuz yoktur. Phokaia Athena Tapınağı, Ion dünyasının en eski tapınaklarından biridir; bu nedenle tapınağa ait kalıntıların yeniden ortaya çıkarılması ve bir bölümünün yeniden ayağa kaldırılması, bugünkü Batı Uygarlığını kuran ve en büyük Ion kentlerinden biri olan Phokaia ve üzerinde bulunan modern Foça yerleşimi için büyük bir önem arz etmektedir. Kazıların tamamlanması ve tapınağın bir bölümünün ayağa kaldırılması, Batı Anadolu’nun geçmişinin günümüze somut bir biçimde yansıması olacaktır. * (Tüm fotoğrafların yayın hakkı Prof. Ömer Özyiğit’e aittir. İzinsiz olarak hiçbir biçimde alınamaz ve çoğaltılamaz.)

Sculptures of Griffin and horse protome (frontal view) were uncovered of the Temple of Athena thanks to the excavations carried out in 2005. This was the first time that the people of Foça were able meet the other real symbols of Phocaea. As far as everybody knew the name Foça came from Phocaea, a word derived from Phoca meaning seal. Seals and griffin designs can be found on Phocaea coins however, griffin designs are more abundant and were seen for a longer period of time. The most glorious time for Phocaea was from the end of the 7th century BC right to the Roman era. The oldest Phocaea coins with griffin design were made from electron and later on minted in silver and bronze. The Temple of Athena, the head goddess of Phocaea, was decorated with protomes of griffins and horses. Before the excavations in 2005, it was not common knowledge that the Temple of Athena, the head goddess of Phocaea, was decorated with statues of griffins and horses. According to situation of findings in excavation, the vast amount of griffin and horse protomes found were all lined up side by side. It is possible that griffin and horse statues were placed one after each other side by side adjacent to the temple wall (cella) in the area between pillars and just behind them. We have reason to believe that the griffins were slightly above the horses on the cella wall because the level at which they seem to enter the cella walls are different. Just like the temple and other architectural elements associated with it these protomes were also made from tuff, local stone of Foça. The temple was dedicated to the head goddess of the city, Athena. The horse protomes surrounding the temple are also in memory of Athena because she was known as the goddess who trained and reigned over them.


The acknowledgement that the Temple of Athena was built during the archaic era and stood strong for nearly 800 years is thanks to the excavations carried out in recent years. It is believed that the temple, built by tuff and in the Ionic order in the early 6th century B.C., was demolished by a severe earthquake. This earthquake that occurred in the late 2nd century AD affecting the area between Bergama (Pergamon) and İzmir (Smyrna) razed the temple of Athena in Phocaea. At that time the Phocaians rebuilt their temples from marble, this was in the Corinthian order because the Corinthian capitals were found during the excavations.

Architectural blocks, figures and other superstructure elements belonging to the roof made from marble were also amongst the artifacts found during the recent excavations. In addition, lime mortared wall foundations that pillars of the temple of Roman era were set was also discovered. These foundations were located on top of the archaic mounds. The marble temple made during the Roman era lived for a long time and lasted from the end of the 2nd century AD into the Byzantine era. Stratigraphic excavations in 2007 proved that yet another earthquake demolished Phocaea and the Temple of Athena in 1040. On the 5th October 2009 a cultural “first” Phokaia Athena Tapınağı. Yerinde eski okul binası bulunuyordu. The Temple of Athena in Phocaea. There was an old school building at its location.

took place in Turkey! It might even be a first worldwide. The executives and some people of Foça demolished the high school, which was still providing education, built on the site of the Temple of Athena in order to rebuild a part of the temple. This was truly cultural revolutionary. After twenty years of concretion and depredation, this point has been reached. We believe that it should be understood as an important development. We have no doubts that the excavations to be carried out in 2010 will also uncover important facts. The Temple of Athena in Phocaea is one of the oldest temples from the Ionian world therefore we believe that discovering the temples ruins and bringing it back to life by rebuilding a part of it is of the utmost importance for the modern day Foça settlement and Phocaea, one of the biggest Ionic cities and the founder of today’s western civilizations. Completing our excavations and resurrecting a part of the temple will be a tangible reflection of Western Anatolia’s past into today. * (All photograph copyrights belong to Professor Ömer Özyiğit and should not be copied or used without permission.) Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

71


İnanç Turizmi / Faith Tourism

Tanrıça İsis’ten bugüne

Kızıl Avlu Mısırlı Tanrıça İsis’e adanan tapınağın yapıldığı Kızıl Avlu, daha sonra havra ve kiliseye de ev sahipliği yaptığı için inanç turizminde önemli bir eser olarak kabul ediliyor.

From Goddess Isis up till now

The Red Basilica

The Red Basilica where the temple devoted to the Egyptian Goddess Isis was built is deemed an important artefact in faith tourism today as in time it was home to a synagogue and a church.

72

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


SELEHATTİN SERT Arkeolog / Archaeologist

Bergama’nın antik dönemden kalma en büyük yapılarından olan Kızıl Avlu, ön avlusuyla birlikte hemen hemen 270 m boyunda 100 m genişliğindedir. Bu devasa görünümüyle Baalbek ve Palmyra tapınaklarının kapladıkları alandan daha büyüktür. Bu yapı, içindeki iki yuvarlak yapıyla bir kompleks oluşturur. Roma İmparatorluk döneminde, Mısır tanrılarının tapım görmelerinin yaygınlık kazanmasından sonra, Hadrian döneminde yapılmış ve Mısırlı Tanrıça İsis’e adanmıştır.

yöneticiler ve Romalılar, Mısırlı tanrılara oldukça fazla sevgi gösterirler. Ancak Kızıl Avlu’da Mısırlı Tanrıça İsis’in dışında, iki yuvarlak yapının bulunması, burada da adlarını henüz bilemediğimiz iki Mısırlı tanrı veya tanrıçanın ve Üçlü Tanrılar grubunun bulunduğu oldukça kuvvetli bir görüştür. İki yuvarlak yapının kült mihrapları bugün ayakta olmasına rağmen hangi tanrılara ait olduğu bilgisi yetersizdir. Esas tapınak, Serapis veya İsis

Nearly 19 meters of the main building of Red Basilica measured 60mX26m is still standing today. There are two circular buildings to the north and south parts of the Red Basilica. The fact that the temple of Egyptian gods was constructed in the city centre proves that people living in that period believed in Egyptian gods.

Kızıl Avlu’nun ana binası 60m x 26m boyutlarında olup yaklaşık 19 metrelik kısmı hala ayaktadır. Kızıl Avlu’nun kuzey ve güney kısımlarında iki yuvarlak yapı bulunmaktadır. Mısırlı Tanrılar Tapınağı’nın, şehrin merkezinde kurulmuş olması o dönemde Mısır kökenli tanrılara inanıldığını göstermektedir.

There is a church that was built in the early period of Christianity (middle of the 5th century) in the same sacred area after the era of worshipping to Egyptian gods in the Red Basilica came to an end.

Kızıl Avluda Mısırlı tanrılara tapınılmasından sonra, aynı kutsal mekân içinde Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne ait (5 yy. ortaları) bir kilise mevcuttur. Kızıl Avlu’nun üzerinde kült heykeli bulunan büyük podyumun önünde tapınmayla ilgili çeşitli bölümler bulunmaktadır. Kızıl Avlu’nun Kuzey avlusundaki havuz, mermerden yapılmış Mısır tarzı destek figürleri, burada Mısır’ın geleneksel tarzının uygulandığını göstermektedir. İsis Tapınağı’nın iç düzenlemesi konusunda, burada kült törenlerinin uygulanışı konusunda günümüzde çok az şey bilinmesine rağmen, kült ve tarihi verilere göre Hadrian döneminde, Mısır’da çok yaygın olan “İskenderiye Üçlemesi”nin inanç biçimine göre yapıldığını söylemek daha doğrudur. Çünkü Büyük İskender’den sonra Yunanlı

The Red Basilica is one of the largest structures remaining from the ancient period of Bergama, including the front courtyard with 270m in length and 100m in width. With its colossal appearance it covers more land than the Temple of Baalbek and the Temple of Palmyra. This building forms a complex with the two circular buildings located inside it. It was constructed by Emperor Hadrian after worshipping Egyptian gods gained prevalence during the Roman Empire and dedicated to the Egyptian Goddess Isis.

veya her ikisine ait olabilir. Mısır Tanrısı Serapis, M.S. 3 yy.da Ptolemeus kralları tarafından Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından birçok yerde ortak tanrı olarak kabul edilmiştir. Resimleri Zeus’un tasvirlerine benzetilmiştir. Yunan baş tanrılığı, Mısır’ın doğa Tanrısı olarak anılan Osiris - Apis (Ozirapis) gibi iki tanrının güç çizgilerini kendisinde birleştiren bu yeni tanrı Romalıların senkretizm ve panteizm

Just in front of the large platform where a cult statue was located there are several sections related to worshipping in the Red Basilica. Egyptian style marble support figures at the pool in the north courtyard of the Red Basilica prove that traditional Egyptian style was applied here. Although it is known very little about the interior layout of the Temple of Isis and the practice of the cult ceremonies, according to the cult and history data it can be assumed that they were carried out as per a religious belief “Alexander the Great Trilogy”, which was very popular in Egypt during the Hadrian era. Because the Greek executives and Romans showed a huge amount of affection to Egyptian gods after Alexander the Great. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

73


eğilimlerine bilhassa cevap vermekteydi. Eski Mısır döneminde beri “Tanrı Anası” olarak kabul edilen ve aynı zamanda öldürülmüş olan ve sonra yeniden “dirilen” Osiris’in matemli eşi (bazen annesi) olarak saygı duyulması İsis’in annelik varlığı için de geçerlidir. Aşağı kentte, yani Bergama’da bir yapıda kullanılmış olan çok ilginç bir yazıt da, her ne olursa olsun Bergama’da İsis kültünün varlığını kanıtlamakta ve belki doğrudan doğruya Kızıl Avlu’ya atıfta bulunmaktadır. Daha sonra burada yapılan kilise, aynı yeri kutsal kabul etmiş. Bergama Kızıl Avlu’da ve çevresinde Hıristiyanlıktan önce, burada bir havranın olduğu kabul edilmektedir.

74

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

The presence of two circular structures, apart from the Egyptian Goddess Isis, at the Red Basilica strongly suggests that there are another two Egyptian Gods or Goddesses forming a god trilogy whose name is unknown. Even though the cult mihrabs of the two circular structures are still standing today, there is no adequate information to suggest which gods they belong to. The main temple in question could belong to Serapis or Isis or both. In 3rd century AD kings of the Ptolemy, the Egypt and the Greek accepted Serapis, the Egyptian god, in various places as the common god. He has been portrayed in very similar way to Zeus. This new god especially responded to the syncretism and pantheism inclinations of the Romans by joining power lines of

two gods such as Osiris-Apis mentioned as Greek bull deity and Egyptian nature’s god Osiris. Isis, known since ancient Egypt as “The god mother”, the mourning widow (sometimes mother) of Osiris, gained the status of motherhood after “bringing him back to life” when he died. An intriguing inscription used on a building in downtown, namely Bergama proves the existence of the Isis cult in Bergama regardless and in fact it could even be directly addressed to the Red Basilica. A church built later here accepted the same place as sacred. It is accepted that before Christianity there was a synagogue constructed in the Red Basilica in Bergama and its surrounding.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

75


Kültür / Culture

Bergama’nın insanlığa armağanı:

Parşömen

Bilgi çağı olan günümüzde bile yaşanmayan bir rekabetin ürünü parşömen… Kütüphanelerinin zenginliğiyle övünen antik dönem insanlarının günümüze bıraktıkları ölümsüz emaneti…

Parchment: Bergama’s gift to humanity Parchment is the product of a rivalry which can hardly be seen even in our information age... The immortal custodial from handed over from the people of the ancient age who pride on the richness of their libraries…

76

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


MACİT GÖNLÜGÜR Bergama Kültür ve Turizm Derneği Başkanı President of Bergama Association of Culture and Tourism

M.Ö. 2400 yıllarında en önemli yazı maddesi olarak papirüs ortaya çıktı. Papirüs, Nil Nehri kıyılarında yetişen, yapraksız, üçgen gövdeli kamıştan yapılmış olup, çok uzun yıllar kitaplar bu yazı maddesi üzerine yazılmaktaydı.

zor durumda kalmış olup önemli bir krize girmiştir. Bu krizi önlemek için Bergama kralı II. Eumenes yeni bir yazı malzemesi bulunmasını emrederek, papirüse alternatif bir yazı maddesi bulanı ödüllendireceğini açıklar. Ve çok geçmeden sanatçı Krates, krala oğlak derisinden özel biçimde hazırlanmış, üzerinde yazı yazılabilir bir örnek getirir. İstenilen kullanışa elverişli görülen bu kağıtlar daha sonra, bilim dünyasının yolunu ışıtacak olan parşömen adını alacaktır. Krates’in yardımcısı İrodikos

Papyrus emerged in 2400’s B.C. as the most important material for writing. Papyrus was produced from the pith of the leafless wetland sedge with triangular shaped stem growing in the shores of the River Nile, and used as a writing material for long years to write books. In 190 B.C., a rivalry took place between the Library of Alexandria and Pergamon Acropolis Library about the richness of their library contents. The most convenient writing material in those times was papyrus, and it was produced in Egypt. Neleus in Athens put up all the books in his archive for sale by auction. The directors of the Library of Alexandria and Pergamon Acropolis Library also attended to this auction. At the end of

M.Ö. 190 yılına gelindiğinde, İskenderiye Kütüphanesi ile Bergama Akropol Kütüphanesi arasında bir tür zenginlik savaşı ile beraber rekabet başladı. O dönemde en kullanışlı yazı malzemesi papirüstü ve o da Mısır’da üretilmekteydi. Atina’da Neleus kendi arşivindeki ünlü kitaplarını açık arttırma ile satışa çıkardı. Bu açık arttırmaya İskenderiye Kütüphane Müdürü ile Bergama Akropol Kütüphane Müdürü katıldı. Bu rekabetin sonucunda Bergama Kütüphane Müdürü kitapların ağırlığı kadar altın vererek kitapları satın aldı. Bu olay, hem Yunan, hem Mısır hem de Anadolu’da büyük ses getirdi. Mısır Krallığı bu rekabetten aldığı ağır yaranın sonucunda, kendileri için çok büyük gelir kaynağı olan papirüsün Bergama’ya satışını yasaklayarak İskenderiye Kütüphane Müdürü’nü görevden alırlar. Bergama ise bu durumda yazı materyali açısından

ise derileri daha ince bölümlere ayırarak istenildiği gibi kullanılacak duruma getirir. Bu kağıda da Bergama kağıdı (Charta Pergamena) adı verildi. Bu ad ise türlü kullanışlardan sonra bugünkü dilimizdeki parşömen adını aldı. İlk parşömenler oğlak derisinden yapılmıştır. Bulunduğu tarihten itibaren 1500 yıl yazı maddesi olarak kullanılan parşömenin en önemli özellikleri ise; hiçbirinin diğeri ile aynı olmaması, gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, yırtılamaması, alev almaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunduğunda gözü yormamasıdır. Bütün bu özellikler parşömeni insanlığın bulduğu en dayanıklı yazı malzemesi yapmıştır. Parşömen, Bergama’nın insanlığa bir armağanıdır. Kağıdın, yazının diyarıdır Bergama... Bergama kağıdı deyince Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

77


parşömen, ilk çağ kitaplığı denilince akla Bergama Kütüphanesi çağrışım yapar. Antik çağ bilim ve sanatını Rönesans’a taşıyan parşömendir. Dünyanın en çok inananına sahip iki dinin, kutsal kitapları olan Kuran ve İncil ilk defa parşömen üzerine yazılmıştır. Parşömenin heyecan dolu

this competition, the director of Bergama Library purchased the books by paying their weight in gold. This event created a tremendous impression in Greece, Egypt and Anatolia. As a result of this major blow on the kingdom, Egypt prohibited the sale of papyrus to Pergamon, which constituted a considerable source of

to find a substitute for papyrus. Before long, Krates the artificer introduced the king to a sample produced in a special way from goat skin. This material, which seemed convenient for the desired use, was to be named as parchment which would later illuminate the way for the world of science. Irodikos, the assistant of Krates, split the skins into thinner layers and rendered them into a finer state for the desired use. This paper was named Pergamon paper (Charta Pergamena), which was finally adopted in today’s language as parchment after various forms of use. First parchments were made of goat skin. The most significant characteristics of parchment, which was used as a material for writing for 1500 years after its invention, can be listed as follows: every parchment is unique, both sides can be used for writing if need be, it is resistant to tearing, it does not catch fire, it is extremely durable, it is convenient for the art of calligraphy and illumination, and it does not strain the eyes while reading. All these features made parchment the most durable writing material invented by man throughout history. Parchment is Pergamon’s gift to humanity. Pergamon is the land of parchment and writing....The name of Pergamon evokes parchment, and the first age conjures up the image of Pergamon Library. It is parchment with which the science and art of the Ancient age was carried over to the Renaissance. Qur’an and Bible, the holly books of two major religions in the world, were first inscribed on parchments.

serüvenindeki son nokta ise asırlar sonra parşömeni gün yüzüne tekrar çıkarabilmek adına verilen uğraştır. Bu konuda yaklaşık bir yıldır parşömenin ana vatanı olan Bergama’da çok küçük bir kadro ile Bergama aşığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misyonumuz, Bergama’yı, İzmir’i ve Türkiye’yi parşömenle tekrar tanıtmak…

78

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

income for the kingdom, and relieved the director of Alexandria Library of his duty. Under these circumstances, Pergamon was stuck in a difficult situation in terms of finding writing material and faced with a crisis. In order to prevent this shortage, Pergamon King Eumenes II gave an order to find a new material for writing and announced that he would reward the one

The final point in the gripping adventure of parchment is the endeavours exerted to bring parchment into light again after centuries. To this end, we have been pursuing our studies for about a year with a small team of Bergama lovers in the homeland of parchment. Our mission is to reintroduce Bergama, İzmir and Turkey with parchment again...


Çağdaş yaşam seçenekleri sunar... Proje ve şantiye deneyimli mühendis ve mimarlarımız tarafından, inşaat sektöründeki birikimlerimizi sizin için uygulamaya dönüştürüyoruz. Deneyimli kadromuzla birçok projeye imza atmış olan firmamız siz ve sevdikleriniz için çağdaş yaşam seçenekleri sunmaya devam ediyor...

İstasyonaltı Mah. 8220 Sk. No.16 K.1 D.2 Çiğli - İZMİR Tel: 0232. 386 50 37 - 386 50 38 Fax: 0232.386 50 39

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

79


Mimari / Architecture

Geçmişi geleceğe taşıyor İzmirli işadamı Nesim Levi’nin yaptırdığı asansör, 155 basamaklı dik merdivenlere inat, bir asırdan fazla zamandır iki caddeyi birbirine bağlıyor.

Carrying the past into the future The elevator made constructed by Nesim Levi, a businessman in İzmir, has connected two streets for over a century in spite of the steep staircase of 155 stairs.

Prof. ETİ AKYÜZ LEVİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Dokuz Eylül University Head of the Department of Architecture of Architecture Faculty

Kent kimliğinin yapı taşlarından olan ve bulunduğu semte adını veren Asansör, İzmir’in en önemli tarihi odaklarındandır. Kule yapı, 1907 yılında dönemin işadamlarından Vilayet İdare Meclisi Üyesi ve Bayraklı mağazalarının sahibi olan, evini de Karataş Hastanesi’nin yapımı için bağışlayan Nesim Levi tarafından taş ocaklarının bulunduğu alana yaptırılmıştır.

80

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


155 basamaklı merdivenle bağlantılandırılmış, Asansör semtinin aşağı ve yukarı bölümlerini, Mithatpaşa Caddesi ile Şehit Nihat Bey Caddesi’ni dönemin evrensel teknolojisi ile birbirine bağlayarak, iki aks arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacı ile gerçekleştirilmiş sokak asansörüdür.

Çevresel özellikler Asansör yapısını, yer aldığı çevrenin (Karataş ve Asansör dokusu) fiziki ve sosyal yapılanması bağlamında ele almak uygun olacaktır. İzmir’de Havra Sokağı ve Namazgâh çevresinde odaklanan ilk Musevi yerleşim alanının, Halil Rıfat Paşa Caddesi’nin yapımı ve Mithatpaşa Caddesi’nin gelişmesi, alanın imara açılması ile 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında Karataş-Asansör arasına kaydığı görülmektedir. Söz konusu cemaat, yatayda yayılmak yerine, farklı kotlarda da olsa, aynı semtte toplu yerleşmeyi tercih etmiştir. Bu düzende gelişmiş iskân alanında, aynı tarihlerde gerçekleştirilmiş Musevi dini yapıları da dikkat çeker (Beth-İsrael, Roş-Aar / Tepebaşı, Bet-Levi Sinagogları). 333 Sokağın bitiminde yer alan Karataş Hastanesi ise, çağdaş eklerle genişleyerek varlığını sürdürmektedir. Beth-İsrael Sinagogu karşısında ise, cemaatin eğitim yapılarından günümüzde var olmayan Bene-Berit İlkokulu bulunmaktaydı. Yapının yakın çevresine bakıldığında, sekiz katlı betonarme setin arasında tekil kalmış tarihi konut örnekleri ve canlandırma görüntüsü ile geçmişin Asansör dokusunun yaşatılmaya çalışıldığı Mithatpaşa Caddesi’nden ilerleyerek tarihi

kuleye yaklaşılmaktadır. Sokağın girişinde batıda, köşe vurgusu ile dikkat çeken, bodrum ve iki katlı apartman ile doğuda, bodrum ve iki kat ile sonradan genişletilmiş bir çatı katı içeren köşe cumbalı konut dikkat çeker. Sokak boyunca yer alan tek ve iki katlı, bazıları bodrumlu evlerde, ferforje kapılar, ahşap cumbalar, demir pencere

Asansör (the Elevator), which is one of the most important historic focal points of İzmir, is a building stone in the urban identity and gives its name to the neighbourhood in which it is located. The tower structure was made by Nesim Levi; a businessman, a Provincial Administration Councilor, owner of Bayraklı chain stores and the man who donated his house in aid of constructing Karataş Hospital, in 1907 in the quarry area. Made in conjunction with the staircase of 155 stairs the street elevator was constructed, using the technology available at that time, to enable easy access from the lower side of the neighbourhood, Mithatpaşa Street to the upper side of the neighbourhood, Şehit Nihat Bey Street.

Surrounding characteristics The best approach in describing the structure of the Elevator (Asansör) is to take a look at the physical and social characteristics of the vicinity (Karataş and Asansör textures) in which it was built.

kanatları, geometrik ve bitkisel motifli bezemeler çarpıcı cephe öğeleri olarak algılanmaktadır. Özgün öğeler yanı sıra, değişmiş olanların varlığı da göze çarpmaktadır. 305 ve Dario Moreno Sokağı’nın doğu köşesindeki yıkık yapı tarihsel süreçte İzmir’i yansıtan gravür ve fotoğraflar ile perdelenmiştir.

At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, after the construction of Halil Rıfat Paşa Street and the growth of Mithatpaşa Street, the area was reconstructed which resulted in the initial Jewish settlement area, focused around Havra Street and Namazgâh, to slid in between KarataşAsansör. Instead of spreading sideways the community in question chooses to stay collective in the same neighbourhood and Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

81


Mimari özellikler 56 m yükseklikteki çelik taşıyıcılı, tuğla dikey kütle, alt ve üst kotlarda lineer gelişen kütlelerle dengelenmektedir. Asansör Çıkmazı Sokağı’nın sonunda yapının önünde geniş bir açık alan algılanmaktadır. Yapının batısında yer alan, bu bölüme taşan geçmişte üstü bekçi kulübesi, alt katı manifatura mağazası olarak kullanılan iki katlı bina ile yanındaki ev ve doğu bölümde yer alan, 302 Sokağa bakan iki ev zaman içinde yıkılmış, bu açıklık oluşmuştur (Hüseyin Çetinkaya ile kişisel görüşme, 20.2.2010).

elevated upwards. The Jewish religious buildings (Beth-İsrael, Roş-Aar (Tepebaşı), Bet-Levi Synagogues), constructed in the residential areas of the said settlement during the same period, draw plenty of attention. Karataş Hospital still exists with its modern extensions at the end of 333rd Street. The Bene-Berit Primary School, one of the community’s educational buildings, used to be opposite the Beth-İsrael Synagogue but no longer exists today. Walking along Mithatpaşa Street, looking around, seeing the single storey historical house amongst the eight – story concrete

metric and floral pattern. Besides authentic elements, altered ones are spectacular. The demolished building at the east corner of 305 and Dario Moreno Street is currently screened with engravings and photographs reflecting İzmir in historical process Architectural Characteristics There are linear advancing masses at the top and bottom to balance the vertical brick block with its 56 - meter high steel carrier. There is a huge amount of open space in front of the building located at the end of the Asansör cul-de-sac. On the west side a two-storey building, which was used as a watch tower (first floor) and a haberdashery store (ground floor) and the house next door, on the east side two houses overlooking 302 Street, to create that open space (Personal interview with Hüseyin Çetinkaya, 20.2.2010). At the building of Asansör, the entrance with three separate wooden double doors and flat sided situated on the north side of the building and accentuated by vaulted canopies simply lures people in. There are a door and two windows with flattened arch and renewed frames at the west of the entrance and a flattened arch fringed door with a window on either side at the east.

Asansör binasında, kuzey cephesi ortasında konumlanan çift kanatlı üç ahşap kapı ile şeffaflaşan, yanları düz, ortası tonozlu saçakla vurgulanmış giriş, ziyaretçilerini adeta içeriye davet etmektedir. Girişin batı bölümünde basık kemerli, ahşap doğramaları yenilenmiş iki pencere ve bir kapı ile doğuda ortada basık kemerli üstü saçaklı bir kapı, yanlarında birer pencere görülmektedir. Asansör Kulesi, dikdörtgen planlı olup, aşağıdan yukarıya doğru kademeler halinde daralmaktadır. Dört kademe içeren kulede en alt bölüm taş olup, üsttekiler tuğladır. Kulede her tuğla bölümün tuğla

82

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

embankment and the reconstruction, the effort to conserve remnants of Asansör from the old days is evident on approach to the historical tower. Two buildings draw attention at the street entrance: To the west a two-storey apartment with a basement and a corner emphasis and to the east a two-storey house with a basement, a roof conversion and a bay window. Walking along the street it is possible to comprehend the stunning façade features of the one and two-storey houses some of which have basements, wrought iron doors, wooden bay windows, iron window sashes and the facade elements are decorated with an array of geo-

The Asansör Tower is rectangular and as you ascend to the top it narrows in levels. The bottom of the tower, which has four levels, is stone and the remainder is brick. Every brick section in the tower is separated by brick mouldings, the block corners at the top form a bulge, which makes it look like there is corner moulding. There is a plaque at the bottom of the stone part bearing the inscription “Asansör was built by Nesim Levi in 1907” both in French and Hebrew. In the second and third parts overlooking the front entrance are four windows in total, each made up of two rows of triangular fringed rectangular windows. There are only two windows at the top. The terrace extension rotates around the perimeter and the cast iron cantilever supporting it


Asansör’den Konak’a bakış Asansör from Konak view

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

83


silmelerle ayrıldığı, en üst bölüm dışında kütle köşelerinde de köşe silmesi etkisini yaratacak çıkıntı oluşturduğu görülmektedir. Taş bölümün alt kısmı, Fransızca ve İbranice olarak “Asansör, 1907 yılında Nesim Levi tarafından yaptırılmıştır” ibaresine yer verilen, yapım kitabesi içermektedir. İkinci ve üçüncü bölümlerde giriş cephesine bakan, her biri iki sıra halinde dikdörtgen formlu ve üstü üçgen saçaklıklı toplam dörder pencere yer almaktadır. Üst bölümde ise, yalnızca iki pencere bulunmaktadır. Çeperinde dönen terasın uzantısı ve onu destekleyen dökme demir konsollarla bölünen kulenin en üst bölümü, tuğla saçakla nihayetlenmekte, eğrisel örtülü metal şapka ile taçlanmaktadır.

personel soyunma odası, doğuda ise geçmişte su pompası ile çalışan makine dairesi yer almaktadır. Tuğla duvarlı giriş holünde, asansörün olduğu cephede yumurta frizi, bitkisel motifler, yıldız motifi mekânı zenginleştiren öğeler olarak dikkat çeker. Giriş holünün üst örtüsü giriş saçağının uzantısı olarak yanları düz, tonoz şeklindedir. Buradan terasa ulaşmak üzere asansöre girilmektedir. Asansör kabininde kişinin kendisi ile ya da yanındakilerle baş başa olduğu bir ortamda sürprizli bir görüntü gözler önünden geçip gider. Kulenin küçük pencerelerinden dış dünyaya açılırsınız. Oysa yukarıda, çarpıcı bir körfez manzarası ve

Dario Moreno Sokağı / Dario Moreno Street

Asansör Kulesi’nin kayalıklardan koparılmasına karşın, üst kottaki mekânlar, kartal yuvası misali zirvesine oturmaktadır. Tuğla ayaklar ve aralarındaki dökme demir korkuluklarla sınırlandırılmış terasın doğusunda yer alan 1990’larda eklenmiş, prizmatik kütleli, piramidal başlıklı batının doğuya açılan yüzünü çağrıştıran ahşap seyir çıkması, düzeni ile açık terastan ayrışmaktadır. Teras altındaki bölüm ise, 11 pencere ile körfeze açılmaktadır. Yapının giriş cephesi algılandıktan sonra, giriş kapısından hole geçilmektedir. Burada giriş karşısında iki asansör, batıda

84

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

eşsiz kent panoraması ziyaretçilerini beklemektedir. Tıpkı enfes bir yiyeceği tadıp da, sonra muhteşem bir ziyafet sofrasına otururcasına… Asansör’den üst koda ulaşıldığında terastan Şehit Nihat Bey Caddesi’ne geçilebileceği gibi, üstteki sosyal mekânlarda, tarihi nitelikli restoran veya meyhanede, ya da terasın bir bölümünün hafif bir strüktürle kapatılması ile oluşturulmuş kafeteryada farklı dünyalara dalmak olanaklıdır. Ama en azından izleyenlerin yüzlerini ışıldatan şiirsel bir görüntü sunan kente doyumsuzca bakmak kaçınılazdır.

separates the top of the tower, which is brick fringed and crowned with a curved metal cap. Even though the Asansör Tower has been broken away from the rocks, the locations at the top sits on the summit like an eagle’s nest. At the east of the terrace is bordered with brick footings and cast iron railings in between, a prismatic block, which evokes the journey of timber from the pyramidal capital of the west to the east, added in 1990 is very different from the open terrace in terms of layout. The part below the terrace overlooks the gulf with its eleven windows. Once the entrance of the building is comprehended, access to the hall is through the entrance door. Opposite the entrance are two elevators, to the west are the staff changing rooms, to the east there is a water pump and an operating engine room. On the elevator side of the brick walled entrance hall are stunning elements such as egg frieze, floral and star patterns that enrich the place. The top canopy of the entrance hall is an extension of the fringed entrance, has flat sides and is vault like. Entrance to the elevator, that will take you to the terrace, is accessible here. Surprising views may pass in front of your eyes in the atmosphere you are in the elevator cabinet, either on your own or with others. You will open up to the outside world from the tower’s small windows when in fact a remarkable view of the gulf and the amazing panoramic view of the city await visitors at the top, its almost like sitting down at a banquet table having just tasted an exquisite dish. Once you have reached the upper altitude with the elevator you can either walk on to Şehit Nihat Bey Street or loose yourself in the different worlds at the social amenities where is a historical themed restaurant, a pub or the cafeteria, formed by enclosing a part of the terrace with a simple structure. Whatever you choose to do watching po-


Üstte terasın doğusundaki kütle, kuzey cephesinde ortada merdivenle terastan yükseltilmiş kapı, doğu uçta üç pencere, üst bölümde aynı hizalarda kareye yakın formlu pencereler ile körfeze açılmaktadır. Cephenin batısında ise, sonradan açılmış dört yatay pencere yer almaktadır. Simetrik düzendeki batı cephesinde, ortada yan merdivenlerin bağlandığı giriş terasına açılan ferforje giriş kapısı, yanlarda ise söve izi algılanan kapatılmış birer dikdörtgen pencere vardır. Giriş holünün bir yanında idare ve Ceneviz Meyhanesi’ne inen merdiven, karşısında ise, bir merdivenle çıkılan Ana Restoran yemek salonu bulunmaktadır. Mekânın beşik çatılı üst örtüsü, ahşap çatı makasları (14 adet) ile geçilmektedir. Ahşap döşeme ve çatı makasları ile sıcak bir şarabı yudumlarcasına sımsıcak bir etki yaratan ve körfezin çarpıcı görünümünü gözler önüne seren bu mekân, salon karşısındaki vitraylı kapı ile mutfağa, öte yandan merdivenle demir korkuluklar ile sınırlanmış üst galeriye bağlanır. Geçmişte düğünlere, sinema gösterilerine mekân olmuş her köşesi anılarla yüklü salondan çıkılıp, merdivenle alt holden Ceneviz Meyhanesi’ne geçilmektedir. Yaklaşık dikdörtgen planlı mekânın duvarları taş, tavanı volta döşeme, ana bölümün döşemesi ve giyotin pencere doğramaları ahşaptır. Üst kotta terasın batı ucunda, tek katlı, kuzeye tek pencere ile açılan, tuğla saçak bordürlü, alaturka kiremit çatılı bina vardır.

Tarihsel gelişim Yapının tarihsel süreçteki durumu incelendiğinde; 1942 yılında, üzüm mağazaları olan, İsmet İnönü’nün kente geldiğinde evinde konakladığı (Hüseyin Çetinkaya ile kişisel görüşme, 20.2.2010) işadamı Şerif Remzi Reyent’e satıldığı, daha sonra yeğeni Ayla Öktem’e miras kaldığı, 1983 yılında Öktem’in binayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladığı, 1985’de elektrikli sisteme dönüştürüldüğü, 1992-1994

etic view which lightens up faces of those overlooking the city is inevitable. At the top, the structure to the east of the terrace opens out to the gulf via square windows leveled with the three windows to the east of the door raised from the terrace thanks to the stairs in the middle of the north side. On the west facade are four horizontal windows, which were opened up later on. Looking at the symmetrical layout of the western front; in the middle is a wrought iron entrance gate opening on to the entrance terrace where the side stairs connect, at the sides there are signs of window frames left from each closed rectangular windows. On one side of the entrance hall are stairs leading down to management and Ceneviz Meyhanesi (Genoese Pub), opposite it is the main restaurant hall at the top of the stairs. Fourteen timber roof trusses allow access through the cradle roofed upper canopy of the hall. The hall which leaves a cosy and warm impression,

just like sipping on warm wine, with its timber furnishings and timber trusses and lays out an amazing view of the gulf connects to the kitchen with the stained glass door opposite the hall, on the other hand the stairs connect to the upper gallery bordered with iron railings. After leaving the hall, which has memories in every corner of weddings and film screening organized in the past, access the Ceneviz Meyhanesi through the lower hall at the foot of the stairs. The place is rectangular like, its walls are stone, its ceiling is jack arch as well as the main part and its guillotine window frames are timber. There is a one-storey building with a brick fringe border and pantile roof and a single window opening to the north on the west edge of the terrace at the top level.

Historical development When historical journey of the building is examined: In 1942 it was sold to businessman Şerif Remzi Reyent, who İsmet İnönü, owner of grape shops, would stay with when he was in town (Personal interview with Hüseyin Çetinkaya, 20.2.2010). Later on his niece Ayla Öktem inherited it. In 1983 Öktem donated the building to İzmir Metropolitan Municipality. In 1985 the stream driven mechanism of the elevator was converted to electricity. Between years 1992 and 1994 İzmir Metropolitan Municipality renovated it. The main approach during the dates in question was to conserve the original axle and restore the building, which still the property of and managed by the İzmir Metropolitan Municipality. The structuring that developed around the Asansör Tower in its history process has to an extent damaged its effectiveness and visibility. The building was renovated in direction of projects performed by Dr. Murat Erdim and students from Dokuz Eylül University in accordance with the building surveys prepared by architects Oktay Ekinci and Zehra Ekinci, in the Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

85


yılları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildiği öğrenilmektedir. Söz konusu tarihlerde, ana yaklaşım aksı ile birlikte değerlendirilerek onarımı gerçekleştirilen yapı, halen İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve işletmesindedir. Asansör Kulesi’nin tarihsel süreçte çevresinde gelişen yapılaşmalar, etkisini, görünürlüğünü bir ölçüde zedelemiş ise de, yapı özellikle 1990 yılında gerçekleştirilen “İzmir Tarihi, Asansörü ve Çevresi Kültürel Geliştirme Projesi” bağlamında Mimar Oktay Ekinci ve Zehra Ekinci’nin hazırladığı, rölöve çalışmaları Dr. Murat Erdim ve DEÜ öğrenci grubu tarafından gerçekleştirilen projeler doğrultusunda elden geçirilmiştir.

Musevi yaşamı içinde yeri olması belirtilebilir. Buna paralel olarak yapıyla bütünleşen kişilikleri de zikretmek doğru olacaktır. Yaptıran Nesim Levi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlayan Ayla Öktem, restore ettiren Ahmet Piriştina, restorasyon projesini hazırlayan Zehra-Oktay Ekinci, sistemi uzun yıllar çalıştıran RecinaJosepho Palombo, ardından Hüseyin Çetinkaya, daha sonra Derviş Bey ve Motorcu Mithat Bey…

Time tunnel In addition to having a unique view of İzmir and being the most beautiful place to watch the sunset Asansör is a flash focal point in the night and entertainment life of İzmir. In those days when it was built, it not only did just function of vertical connection but also had social uses to add value to its main job description. Back it the days when it was built it did not only just function as an elevator but also had social uses to add value to its main job description. Today it still maintains the same attribute and embodies locations being a restaurant, a pub, a cafeteria, a conference hall as well as serving the purpose of a vertical bridge.

Sokak, çevre düzenlemesi kapsamında ağaçlandırılmış, döşeme kaplaması değiştirilmiş, gece aydınlatması yapılmış ve sınırlayan 19 - 20. yüzyıl etkileşim evlerinin cephe sağlıklaştırması gerçekleştirilmiştir. Yapıya yaklaşımın sağlandığı bu sokağa, Aydın’da doğup, yaşamının bir bölümünü burada, 11 numarada geçirdiğinden anısına izafeten, dünyaca ünlü şarkıcı Dario Moreno’nun adı verilmiştir.

Zaman tüneli İzmir’in eşsiz manzarasına sahip, gün batımının en güzel izlenebildiği mekânlardan olan Asansör, kentin gece ve eğlence hayatının da çarpıcı odaklarındandır. Yapıldığı tarihte de işlevini düşey bağlantı sağlama ile sınırlandırmayan Asansör, ana işlevini zenginleştiren sosyal kullanımlar da içermiştir. Günümüzde de bu niteliğini sürdürmekte, düşey köprü oluşturma yanı sıra, restoran, meyhane, kafeterya, toplantı salonu gibi eylemin odaklandığı mekânları da barındırmaktadır. Yapının yüklendiği anlam bağlamında Asansör’e bakıldığında, kentin tarihi düşey simgelerinden olması, döneminin teknolojisini kente taşıyan nitelik arz etmesi, düşey köprü olarak halkın yaşamını rahatlatması, belli bir dönemin İzmir ve

86

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

context of “History of İzmir, Asansör and its vicinity Cultural Development Project” conducted in 1990. Trees were planted in the street in the context of landscaping, the flooring was changed, night lights were implemented and the front of the 19th – 20th century houses bordering the building were improved. This street that leads up to the building was named in memory of Dario Moreno, a world famous singer who was born in Aydın and lived at number 11 for several years.

Yapı çevresinde ömrünün önemli bölümünü geçiren, adeta semtle bütünleşen isimler arasında ise, 305 Sokak No: 75’te oturmuş olan ikiz kardeşler Sofia- Aleksander Tahinci, ağabeyleri Mikael ile 302 Sokak’ta yaşayan Güney Ergömültaş belirtilebilir. Zaman tünelinde gezinti yaparcasına, Asansör yapısı ve çevresi zihinlerden geçirilmeye, geçmişinden okunmaya çalışıldığında, geçmişin İnönü Caddesi, günümüzün Mithatpaşa Caddesi’nde çalışan tramvayların, troleybüslerin yerini otobüslerin aldığı, bu akstaki iki katlı cumbalı evlerin çok katlı apartmanlara dönüştüğü, sahildeki iskeleler ve deniz banyolarının kalmadığı, artık rekreatif uğraşın koşu ve balık tutma olduğu belirtilebilir. Asansör yapısı ise, düşey köprü

When we take a look at Asansör, within the context of what meaning the building has taken on, it can be said that throughout a certain period it had a place within the İzmir and Jewish life due to the fact that it is a historical vertical symbol of the city, it offered the city the best quality technology of its time and it eased community life as a vertical bridge. Parallel to this it seems appropriate to mention the names of those who have become integrated with the building. Nesim Levi built it, Ayla Öktem donated it to İzmir Metropolitan Municipality, Ahmet Piriştina renovated it, Zehra-Oktay Ekinci prepared the renovation project, Recina-Josepho Palombo has operated the system for years, later on Mr. Hüseyin Çetinkaya, Mr. Derviş and finally motorist Mr. Mithat continued.


olma ve sosyal işlevini çeşitli nedenlerle zaman zaman gerçekleştiremeyip, kullanım dışı kalmışsa da, günümüzde gece, gündüz yaşayan, nesillerin birbirine aktardığı tarihsel odak olarak varlığını sürdürmektedir.

Amongst those who spent an important part of their lives within the vicinity of the building are, twins Sofia- Aleksander Tahinci and his brother Mikael who lived at number 75 on 305 street and Güney Ergömültaş who lived on 302 street.

Günümüzde modern düşey odak olan genellikle otel işlevli gökdelenler, ölçekleri ile tarihi kulelerle yarışır gibi görülseler de, tarihi odaklar geçmişin sürekliliği ve tarihsel sürdürülebilirliğinin göstergeleri olarak ayrıcalıklıdır. Bu bağlamda Asansör Kulesi, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli kent simgelerinden biri olma özelliğini sürdürecektir.

When you take a trip back in time tunnel and start reading about the history of Asansör and its surroundings, you reveal that what was then İnönü Street is now Mithatpaşa Street, the trams and trolleybuses have been replaced by buses, apartments stand where the two-storey bay windowed houses used to be, the piers and sea baths no longer exist along the coast instead there are recreational activities such as jogging and fishing. Even though from time to time the Asansör building was out of action unable to perform social activities and act as a vertical bridge for various reasons today, it still exists as alive day and night and a historical focal point that generations pass onto one another.

Fotoğraf / Photo: Erhan Mutlugün

Nowadays skyscrapers, generally functioning as hotels, are the centre of modern vertical however, even though they can compete with historical towers in size, they will never possess the endurance and historical sustainability that the historical focuses do. Within this context the Asansör Tower will continue to be one of the most important icons of the city as it will always carry the past into the future.

KAYNAKLAR: AKSOY, Yaşar, Asansör ve Dario Moreno’nun Anıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir, İzmir Yayıncılık Tanıtım A.Ş., 1993. AKYÜZ LEVİ, Eti, “Kentteki Tarihi Yapılar”, İzmir Kent Tarihi, İzmir Valiliği, İzmir, Devajans, 2009, s. 112215, 313-316. Güney Ergömültaş ile 20.2.2010 tarihli kişisel görüşme Hüseyin Çetinkaya ile 20.2.2010 tarihli kişisel görüşme

REFERENCES: AKSOY, Yaşar, Asansör and the memoirs of Dario Moreno, İzmir Metropolitan Municipality Publications, İzmir, İzmir Yayıncılık Tanıtım A.Ş., 1993. AKYÜZ LEVİ, Eti, Historical Building in the City”, The History of City of İzmir, İzmir Governorship, İzmir, Devajans, 2009, p. 112-215, 313-316. Personal interview with Güney Ergömültaş, 20.2.2010 Personal interview with Hüseyin Çetinkaya, 20.2.2010

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

87


Söyleşi / Interview

Hüseyin Baraner:

“İzmir, Türkiye’nin misafir odası olabilir” * Avrupa – Türk Turizm İş Konseyi (ETTC) Başkanı Hüseyin Baraner, İzmir’in sahip olduğu zenginlikler ile Türkiye’nin vitrini olduğunu belirterek, yatırımcıları da davet ediyor: “Binlerce yıldır birçok medeniyeti barındıran İzmir her kültürden gelen yatırımcıya ikinci bir vatan olabilir.”

“İzmir can be Turkey’s guest room” * Hüseyin Baraner, Chairman of European-Turkish Tourism Council (ETTC), has mentioned that İzmir is Turkey’s display window with its cultural richness and invited investors to İzmir: “İzmir, which has been hosting several civilizations for thousands of years, can be a second hometown for investors from any culture.”

88

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan TUİ Holding’in Türkiye temsilcisi Hüseyin Baraner, 2005 yılında Brüksel’de kurulan Avrupa – Türk Turizm İş Konseyi’nin (ETTC) başkanlığını yürütüyor. Avrupa ve Türkiye arasındaki turizm ticaretinin sürekliliğini sağlamak ve sektörün önde gelen şirket ve yöneticilerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Konsey’in çalışmaları hakkında bilgi veren Baraner, İzmir’in sahip olduğu zenginliklere vurgu yaparak, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Konseyin amaçları neler? BARANER: Az ama çok somut amaçlarımız vardı. Birincisi, her yıl rahat bir ortamda, en az bir gün olmak kaydıyla, bu üst düzey şirket sahiplerini ve yöneticilerini bir Avrupa – Türkiye turizm zirvesinde bir araya getirmek ve güncel konuları, tamamıyla vakit sıkıntısı olmadan tartışmak ve daha sonra bir öneri olarak ilgililere veya hükümete ulaştırmak. Diğer amaçlarımızdan biri, bu büyük grupların temsilcileri veya sahiplerinin birbirleri ile ticari ilişkilerinin artırılmasıydı. Burada bazı projeleri, önerileri ve fırsatları eşit zamanlı olarak bunlara ilettik. Kendilerinin bir araya gelmesini sağladık. Üçüncüsü ise, artık ciddi bir detay bilgisi gerektiren turizm

Hüseyin Baraner, who is the Turkish representative of TUİ Holding – one of the biggest tour operators in the world, chairs the European-Turkish Tourism Council (ETTC) founded in 2005 in Brussels. Baraner gave information about the activities of the Council, which was founded to sustain the commerce of tourism between Europe and Turkey and to bring together the leading companies and managers in the sector, and called the attention of investors to the rich values embodied by the city of İzmir.

Would you first give us some informaBiraz Avrupa – Türk Turizm İş Konseyi tion about the European-Turkish Tourism hakkında bilgi verir misiniz öncelikle? Council? BARANER: Biz konseyi 2005 yılının Mart BARANER: We took the decision of foundayında Berlin’de ing the Council karar alarak in March 2005 in Brüksel’de kurduk. Berlin and actuBunun amacı da, o ally founded it gergin yıllarda özelin Brussels. Our likle Türkiye’deki enterprise based büyük şirketlerin on our observaAvrupa’daki tution that the relarizm şirketleriyle tionship between ilişkilerinin çok az big companies olduğunu görmüşin Turkey and the tük. Bunları Türkiye tourism compa– Avrupa arasındaki nies in Europe turizm ticaretinin was not strong aksamaması için enough espedaha sık bir araya cially during the İzmir, dünyanın şart koştuğu kriterlere hem tarih hem kültür hem coğrafi konum hem getirmemizin arstate of tension eğitim hem de yaşam tarzı ile son derece uygundur. tık şart olduğunu in those years. İzmir has the full potential to fulfil the global criteria with its culture and geographical position düşündük. Kurucu We considered as well as its education level and life style. üyeler olarak 10 – it a compulsory 12 kişi bir araya gelip, bu konseyi kurduk. endüstrisini daha iyi anlamasını sağlamak act to bring these companies together in Bu konsey daha çok bir çalışma platforiçin Türk medyasını Avrupa’da bazı değiorder to sustain the commerce of tourism mu. Konseyin kurucu üyeleri arasında şik ülkelere götürme kararı aldık. between Turkey and Europe. We assembled Avrupa’nın en büyük seyahat zinciri olan as a group of 10-12 founder members and QTA Başkanı Thornas Bösl, Türkiye Otelfinally founded the council. This council is Sağlık turizmine ciler Federasyonu Birliği Başkanı Ahmet more of a working platform. The founder yatırım yapılmalı Barut, Almanya’nın en büyük seyahat zinmembers include Thornal Bösl – President ciri gruplarından TSS’in Başkanı Molina, of QTA which is the biggest travel chain in Turizmdeki yeniden yapılanmadan söz Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Europe, Ahmet Barut –President of the Turkettiniz. Bu bağlamda İzmir’in duruşu var. Türkiye tarafında da Antalya Tanıtma ish Hotels Federation, Molina – President nasıl olmalı sizce? Vakfı Başkanı Nizamettin Şen, o zamanki of TSS which is one of the biggest travel BARANER: İzmir önce karar verecek. AKTOP Başkanı Osman Ayık, TUİ Holding groups in Germany, and the Chairman of İzmir’in artık kendini dünyada ticaret, Dış İlişkiler Direktörü Günter Ihlau ve turizm, kültür ve liman şehri olarak dekla- German Travel Agencies Union. Turkey was diğer arkadaşlar vardı. represented by Nizamettin Şen – President re etmesi lazım. İzmir bu ligde oynamalı. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

89


bring together the executives and managers of these companies at a European-Turkish tourism summit for at least a day annually in a comfortable atmosphere, and to discuss current issues without any restrictions of time and submit our suggestions to relevant authorities or the government. One of our other objectives was to reinforce the commercial relationships between the representatives or owners of these big groups. In this assembly we communicated projects, suggestions and opportunities simultaneously. We provided a ground for bringing all these people together. And thirdly, we decided to take Turkish media to different countries in Europe to provide them with a better understanding of tourism industry which requires a quite detailed informative background.

Investments should be made in health tourism You mentioned the process of restructuring tourism. What should İzmir’s attitude be in this context? BARANER: İzmir should first make a decision. İzmir must declare itself in the world as a coastal city of tourism and culture. İzmir should be playing in this league, and introduce its position to the world market and public.

İzmir her kültürden gelen yatırımcıya ikinci bir vatan olabilir. Çünkü İzmir geleneksel olarak binlerce yıldır birçok medeniyeti içinde barındırmakla kalmamış, bugün de yaşatan bir şehir olmuştur. İzmir can be a second hometown for investors from any culture; because the city itself has not only hosted several civilizations for thousands of years as part of its traditional structure, but it still continues to embrace cultural diversity. Bunu dünya piyasalarına, dünya kamuoyuna böyle aktarmalı. Bunun sağlanması için nasıl bir yol izlenmeli? BARANER: İzmir’in hem ulusal hem de uluslararası bir mega strateji planı olması lazım. Türkiye’de İzmir’in gelecekteki ye-

90

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

of Antalya Promotion Foundation, Osman Ayık – former President of AKTOP, Günter Ihlau – Foreign Relations Director of TUİ Holding and other members. What are the objectives of the Council? BARANER: We had a few but very concrete objectives. In the first place, we aimed to

Which strategies should be followed to realize this goal? BARANER: İzmir should adopt both a national and international mega strategy plan. We should be able to determine in concrete terms the future position of İzmir in Turkey. İzmir should show the international investors in a fully convincing way that the city itself is Turkey’s display window and offers the largest area for healthy life style. İzmir should not be too enthusiastic about everything, but be picky about its choices. For example, we have been talking about establishing health tourism in İzmir for the last 20 years, but we still haven’t made the desired progress. If Balçova succeeds to make a health investment of 200 million Euros with its current potential, we


rini somut olarak bilmemiz lazım. Burada İzmir’in Türkiye’nin vitrini olduğunu, en büyük sağlıklı yaşam sahasını sunduğunu dünyadaki yatırımcılara tam olarak inandırıcı bir şekilde anlatması lazım. İzmir’in her konuya heyecanlanmaması lazım, seçici olması lazım. Mesela son 20 yıldır İzmir’de sağlık turizmi diyoruz ama bir türlü istenen ilerleme yok. Balçova’ya şu haliyle 200 milyon Euro’luk sağlık yatırımı yapılabilse, Akdeniz’in en büyük sağlık kenti çıkarılır ve o Balçova tek başına eski Agamemnon sınırları içerisinde her yıl en az 100 milyon Euro ciro yapabilir. İzmir’in Türkiye’nin vitrini olduğunu söylediniz. Sizce Türkiye’de İzmir’in turizm anlamında yeri nedir? BARANER: Kaynak arayan Türkiye’nin en büyük kaynağı, gelecek yıllarda İzmir olacaktır. Çünkü İzmir, dünyanın şart koştuğu kriterlere hem tarih hem kültür hem coğrafi konum hem eğitim hem de yaşam tarzı ile son derece uygundur. İzmir aynı zamanda uluslararası ticaret merkezi

olabilir. Bunun için dünyadaki önemli sektörlerin bazı stratejik hatlarının İzmir üzerinden geçirilmesi sağlanmalıdır. Ama İzmir’i ayağa kaldıracak gerçek olgu ise; İzmir Akdeniz çanağının en büyük sağlıklı yaşam merkezi olabilir. Tüm İzmir yarımadasında ciddi bir mastır planı ile hiç taviz vermeden bu projenin bekçiliği yapılmalıdır. Günlük rantlar, sezonluk beklentiler, uzun vadeli hedefleri bozmaktadır. İzmir’i Türkiye’nin misafir odası olarak tanzim edebiliriz. Bu konuda neler yapılmalı? BARANER: İzmirli yetkililerin uluslararası daha ciddi bazı koordinasyonları yapmasında fayda görüyorum. Gerçek kanaat önderlerini, dünyada trendleri yönlendiren gerçek şirketlerin başındakileri, dünya kamuoyunu yönlendiren büyük medya gruplarının yetkililerini elimizden geldiğince İzmir’e bağlamamız, çekmemiz ve onların zihinlerinden İzmir’i çıkartmamak için devamlı bazı etkinlikler yapılmalı. Artık dünyada çok değişik bir

can be the biggest health city in the Mediterranean and Balçova can make an annual turnover of at least 100 million Euros within the borders of the ancient Agamemnon alone. You mentioned that İzmir is Turkey’s display window. Where do you think İzmir stands in terms of tourism in Turkey? BARANER: İzmir will become Turkey’s biggest source in future years; because, İzmir has the full potential to fulfil the global criteria with its culture and geographical position as well as its education level and life style. İzmir can also be an international centre of commerce. To this end, necessary steps should be taken to make İzmir a strategic transition route for important sectors in the world. Yet, the actual thing to trigger tourism in İzmir would be to adopt the idea that İzmir can be the biggest healthy life centre in the Mediterranean basin. This project should be defended in all parts of İzmir peninsula by establishing a serious master plan without making any

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

91


İzmir’in Türkiye’nin vitrini olduğu, en büyük sağlıklı yaşam sahasını sunduğunun anlatılması lazım. We ought to show that İzmir is Turkey’s display window and offers the largest area for healthy life style. kent anlayışı var: Şefkat kültürün önüne geçti. Artık iddialı mega kentler, bir kırkayağın tek ayağına bile basmayacak şekilde dikkatli olup, bir tek solucanla bile yüz yüze gelebilecek kadar ufalabiliyorlar. O bölgedeki ekoya olan şefkat ve korumacılık gerçek anlamda o şehrin kültürünü puanlandırıyor. Siz benim şehrimde 10 bin yıllık kültür var deyip de bu şefkati göstermediğiniz zaman o kültür de puan alamıyor. İzmir böyle yapıyor demiyorum, İzmir bu konuda iyi yolda. İzmir geneline baktığınızda turizm potansiyelinden yeterince yararlanılabiliyor mu? BARANER: Bu anlamda Çeşme ön planda yer alıyor. Çünkü Avrupa’daki tur operatörlerinin programlarında var. Diğer yerlerde yeterli sayıda tesis yok. Mesela Çandarlı; ben ilk defa gördüm Çandarlı’yı. Olağanüstü etkileyici bir yer. Çandarlı Türkiye’nin tanınmayan, beni en çok etkileyen gizli bir cenneti. Bunu mesela kimse bilmiyor yurtdışında. Ben bile bilmiyordum, kaç yıllık turizmciyim. Foça

92

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

concessions. Prospects of daily income and seasonal expectations give damage to long terms goals. We can restructure İzmir as Turkey’s guest room. Which steps should be taken to this end? BARANER: I think it will be very useful if authorities in İzmir ensure more serious co-ordinations in international terms. A continuous series of activities should be organized to attract the attention of real opinion leaders, executives of companies that shape world trends and the big media groups that guide world public opinion and to engrave the image of İzmir in their minds. Today’s city concept has acquired a very different perspective throughout the world: Affection has got ahead of culture. Today, assertive mega cities are careful not to step on even a single foot of a centipede and they can shrink to the size of an earthworm to come face to face with it. The affection and protective behaviour towards ecological structure actually determine the cultural score of a given city. When you boast with a 10 thousand year-old cultural

heritage in your city, but fail to show affection for its assets, then your culture does not score at all. I do not claim that this is what İzmir is doing. Concerning this issue, İzmir is indeed on the right track. Does İzmir make use of its tourism potential city-wide? BARANER: In this respect, Çeşme remains in the forefront; because Çeşme is included in the travel programmes of the tour operators in Europe. Other sites do not have sufficient number of facilities. Çandarlı for example; I saw Çandarlı for the first time. It is quite an impressive place. Çandarlı is Turkey’s hidden paradise which remains unrecognized by most people. Nobody knows it abroad. Even I didn’t know it, although I have been in the tourism sector for long years. Foça is a well-known site, but it does not stand out in the markets as much as it used to. All these can be achieved with proper marketing strategies. The inner regions of İzmir are considered by tourists as regions reserved for İzmirians. Therefore, İzmir should open itself up to tourists as a city.


çok iyi tanınıyor ama kendini piyasalarda göstermiyor eskisi kadar. Bunlar hep pazarlama ile olan şeyler. İzmir’in içi de turistin gözünde İzmirlilere ayrılmış bir yer olarak kabul ediliyor. İzmir’in de kent olarak turiste açılması lazım. Yurtdışındaki yabancı yatırımcılara yönelik neler yapılmalı İzmir’de? BARANER: İzmir’in bütün arsa tahsisi, vilayet sınırları içinde turizm teşvik bölgelerini tespit etmiş, bütün mevzuatını bitirmiş, bütün yönetmenliğini tamamlamış, hiçbir şaibe ve soru işareti bırakmadan bütün plan ve projeleri son noktasına kadar tamamlamış olup, yabancı yatırımcının karşısına çıkması lazım. Yabancı yatırımcılara nasıl önerileriniz olur? BARANER: Eğer Akdeniz’de gelecek vaat eden bir nokta arıyorsanız, ilk adres bence İzmir. Çünkü İzmir’in yatırımcılara sunduğu ve diğer Akdeniz kentlerinin kolay kolay rekabet edemeyeceği çok önemli zenginlikleri var. Burada gerçek bir Akdeniz medeniyeti yaşıyor. Yaşam tarzı Avrupa’ya en yakın vilayeti. Olağanüstü bir insan birikimi var. Kültürlü, eğitimli ve yeni düşüncelere açık, vizyon sahibi insanların yaşadığı bir yer. Coğrafi konumu ile Ege ve Akdeniz’in en sağlıklı yarımadası. İklimi insanlara can katıyor. Tüm dünya ile ulaşımı yeterli derecede olmakla birlikte 10 yıl içerisinde zaten ulaşımda bir ihtilal yaşanacak ve belki Akdeniz çanağında ulaşımı en zengin noktalardan biri olacak. Bunun dışında Avrupa ticareti ile Asya, Ortadoğu ticareti arasında gerçek bir buluşma noktası olabilir. Çünkü dünyanın hızından yorulmuş tepe yöneticileri hem büyük iş yapabilecekleri hem de onları her boş dakikasında bile gerçek anlamda dinlendirebilecek bir nokta olarak İzmir çıkacak. İzmir sakin kafayla karar alınacak bir özelliği taşıyor. Dört istikamete de 3-5 saatlik uçuşlarla dünya ticaretinin yüzde 65’ine ulaşılabildiği bir noktada İzmir. İzmir her kültürden gelen yatırımcıya ikinci bir vatan olabilir. Çünkü İzmir geleneksel olarak binlerce yıldır

birçok medeniyeti içinde barındırmakla kalmamış, bugün de gerçek anlamda yaşatan bir şehir. Musevi, Türk, Yunan, Arap kültürlerinin daha uçaktan iner inmez kendini evlerinde hissettiği bir kent. Bu yatırımcılar için de önemli. İzmir aynı anlamda Anadolu’da üretilecek malların ciddi anlamda dağıtım noktası olabilir. Bunların sağlanması için bir yol haritası çizebilir misiniz? BARANER: Bunların tabii hiç biri lafla olmuyor. Bunları devamlı yurt dışında ilgili noktalara anlatmak gerekiyor. Yılda bir kere bir fuara giderek olmuyor. Bu mekanizmaların içinde İzmirli adamlar yetiştirmemiz lazım. İzmir ne kadar yurt dışından katkı istiyorsa İzmir’in de yurt dışına o kadar katkı vermesi lazım. İzmir aynı zamanda Avrupa Birliği Eğitim Programları’nın Türkiye tarafındaki üssü olabilir. Her türlü personel gereksinimi için İzmir burada çok önemli roller ve görevler üstlenebilir. Ama benim hayalim, İzmir yarımadasında büyük bir alanda, sağlıklı yaşamın dışında hiçbir şeyi sokmayarak, yürüyüş yolları, kilometrelerce bisiklet yolları, yapay göletleri, denizden ısıtılmış deniz suyuyla thalasso hizmeti veren, büyük havuzlarıyla, Akdeniz – Ege karışımı bir cennet yaşam vadisi yapılması... Bu İzmir’in esas tanıtımını sağlayabilir. Belki bu çok büyük müşterek yatırım projesi olabilir. Buna Türkiye’de en uygun yer, İzmir bölgesi. Bu tip mega projeleri mutlaka devreye sokmalıyız. İzmir 2008 – 2009 küresel krizden sonra yeniden yapılanan ekonomilerde, beyinlerde ve yeniden oluşan yeni yapılarda sürdürülebilir tüm projeler ve yatırımlar için dünya vitrininde en önde yerini almalıdır. Eğer keşfedilmek istiyorsan güneşe çıkmanız lazım. Karanlıkta ağacın altında oturamazsınız. Kendinizi vitrinlemeniz lazım.

İzmir is very suitable for investment What should be done in İzmir to attract foreign investors? BARANER: İzmir should complete all procedures about land allocation, determine incentive tourism sites within city borders, complete all relevant legislations and finalize all plans and projects without any gaps that may give rise to doubts and questions before it welcomes foreign investors. What would you recommend to foreign investors? BARANER: If you are looking for a promising site in the Mediterranean, İzmir would be the first address; because İzmir offers investors highly rich values with which other Mediterranean cities can hardly

CEYDA ADAR Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

93


sity. It is a city where people from Jewish, Turkish, Greek and Arabian cultures feel themselves at home as soon as they get off the plane. This is an important factor also for the investors. In the same context, İzmir can be a substantial point of distribution of the goods produced in Anatolia.

compete. An authentic Mediterranean civilization still survives on these lands. Lifestyle in İzmir is the closest to that of Europe among all other cities in Turkey. It also has a great human potential. It is a city with a population of cultured, educated and open-minded people with a vision. In terms of geographical position, it is the healthiest peninsula in the Aegean and Mediterranean. Its climate has a reviving affect on people. Although its facilities of transportation to the rest of the world are already sufficient, there will be a revolution in transportation in 10 years and İzmir will probably become one of the richest transportation points in the entire Mediterranean region. Besides, it may become a

94

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

real meeting point in commerce between Europe, Asia and the Middle East. İzmir will stand out as a unique point where top managers who are tired of the world’s exhausting pace can both do business and have a relaxing time in every minute of their free time. İzmir bears the characteristic of a city where decisions can be made in calm and relax mood. İzmir is located at a point which is connected to 65% of world commerce by 3-5 hours flights to all four directions. İzmir can be a second hometown for investors from any culture; because the city itself has not only hosted several civilizations for thousands of years as part of its traditional structure, but it still continues to embrace cultural diver-

Can you introduce us a route map to realize these goals? BARANER: Of course, all these cannot be achieved just by talking. These issues should be repeatedly explained to relevant persons and authorities abroad. It is not enough to attend a fair once a year. İzmir should raise citizens to contribute to this mechanism. İzmir asks for contribution from abroad, but it should also make contribution to abroad in the same manner. In addition, İzmir can also serve as the Turkish base for European Union Education Programmes. It can assume very significant roles in meeting the demand for all kinds of personnel. Yet, above all, my dream is to see İzmir becoming a life valley and a paradise of a mixture of Mediterranean and Aegean values with walking tracks, kilometres long bicycle paths, artificial ponds and big pools that give thalasso service with heated sea water – a city that embraces healthy life style on a large peninsula... This vision can provide an essential definition of İzmir. This can also be a big joint investment project. İzmir is the most suitable region in Turkey for such an enterprise. We should certainly put such mega projects into action. İzmir should take its place in the forefront in global platform for all sustainable projects and investments among the restructured economies, minds and reformed systems in the aftermath of the global crisis in 2008-2009. If you want to be discovered, you need to go into the sun. You cannot sit under a tree in the dark. Therefore, we should promote ourselves.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

95


Sağlık Turizmi / Health Tourism

Sağlık için İzmir Termal kaynakları, sağlık sektöründeki olanakları ve bir turizm kenti için gerekli zenginliklere de sahip olması nedeniyle İzmir, sağlık turizminde de iddialı…

İzmir for health With its thermal springs, the possibilities available in health sector and the necessary riches required for a tourism city İzmir is also assertive about health tourism.

Rakamlara göre 10 yıl sonra dünyada 30 milyon insan ‘medikal seyahat’ gerçekleştirecek. 100 milyar dolarlık bu büyük pastanın yüzde 60’ı da ABD’den gelecek. Peki, Türkiye ve İzmir bu pastadan ne kadar pay alabilecek? Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Kent Hastanesi, Swissotel Grand Efes, Business Center, İZSİAD, Karşıyaka Belediyesi ve İzmirliler Derneği öncülüğünde kurulan İzmir Sağlık Platformu, İzmir’in bu pastadan hak ettiği payı alabilmesi amacıyla

96

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

kurulmuş. 12 ay sürecek sağlık turizmiyle İzmir’e hareket getirmek amacında olduklarını belirten İzmir Sağlık Platformu Temsilcisi Gürkan Boztepe, “Sağlık turizmi, Türkiye’deki özel hastaneler, turizm acenteleri ve otelleri ilgilendiren yeni bir pazar. İzmir Sağlık Platformu’nun amacı İzmir’e yurt dışından sağlıkla ilgili gelecek turistleri çekmek. Diş tedavisi, saç ekimi, karaciğer transplantasyonu, plastik cerrahi, göz tedavisi gibi alanlarda teknolojik ekipman ve uzman kadro açısından çok iyiyiz. Bu potansiyeli değerlendirmek için

According to statistics in 10 years time 30 million people will consider taking “medicinal holidays”. The United States of America will have 60 % of this 100 billion dollar cake. How much of this cake will Turkey and İzmir manage to get? In order to get the piece it deserves İzmir Health Platform has been founded with the leadership of the Association of Turkish Travel Agencies, Kent Hospital, Swisshotel Grand Efes, Business Centre, IZSIAD, Karşıyaka Municipality and The Association of


objective of the İzmir Health Platform is to attract foreign tourists considering overseas treatment to İzmir. Our technological equipment and expert staff is exceptional in areas such as dentistry, hair transplantation, liver transplantation, plastic surgery and eye treatments. We have huge potential; just to use it we need to start the process of accrediting our hospitals as soon as possible as this is the most important criteria for foreign patients. Once the lack of communication between institutions is resolved, İzmir has a great chance to become a brand in health tourism.”

yabancı hastaların en önemli kriteri olan hastanelerimizin akredite olması sürecini bir an önce başlatmalıyız. Kurumlar arasındaki iletişim eksikliği de giderilirse sağlık turizminde İzmir’i marka kent haline getirebiliriz.” diye konuştu. Sağlık turizmi için gelen bir hastanın bir haftalık tedavi sürecinde yaklaşık 20 bin dolar döviz bıraktığını belirten Boztepe, “Hollanda, ABD gibi noktalarda bekleyen ve ülkelerinde tedavi için çok yüksek para ödemek zorunda kalan kurum ve hastalara avantaj sağlayacağız. İzmir sağlık turizmiyle ön plana çıkabilecek bir potansiyele sahip. Bunun için çalışmalar yapmaya başladık. Hollanda’da sigorta şirketleriyle toplantılar düzenleyeceğiz. Yurt dışı fuarlara katılıp, avantajlı paketlerimizi tanıtacağız. Tedavi amaçlı gelen bir turist haftada 20 ile 50 bin dolar arasında gelir bırakıyor. İki yıllık bir yatırım sürecimiz var. Bizim için Hindistan sağlık turizminde örnek bir ülke. ABD’de bekleyen

İzmir Society. Gürkan Boztepe, representative of the İzmir Health Platform, indicated that they would like to bring life to İzmir with of all year round health tourism and went on to say, “Health tourism is a new industry that concerns private hospitals, tourism agencies and hotels in Turkey. The

Boztepe expressed that patients taking part in health tourism will spend on average 20 thousand dollars throughout the duration of their one week stay and continued to express the advantages; “We will be able to provide opportunities for patients and institutions in countries like Holland and the USA, who either cannot afford treatment in their own country or cannot wait

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

97


hastaları dörtte bir fiyatına bekletmeden kabul ediyor. Biz de aynı uygulamalarla İngiltere ve ABD’yi kendimize hedef pazar olarak belirlemeliyiz.” dedi.

Zengin termal kaynakları Balçova Termal Tesisleri, İzmir’de sağlık turizmini yıllardır başarıyla uyguluyor. Aynı zamanda Kaplıca, Talasso ve Kür Merkezleri Derneği Genel Sekreteri olan Balçova Termal Otel Genel Müdürü Turabi Çelebi’ye göre İzmir termal kaynaklarını yatırımlarla süsleyerek zenginleştirmeli. Tesislerinin 1982 yılından bu yana yabancı turist ağırlasa da, 1992’den beri termal tedavi ve kaplıca kür amaçlı misafir ağırlamaya başladıklarını belirten Çelebi, “Norveç Sağlık Bakanlığı ile 1992’de çalışmaya başladık. O günden bu güne her 5 yılda bir Norveç Sağlık Bakanlığı’nın açtığı uluslararası ihalede Balçova Termal kazanarak, konumunu hep korudu. Bunun dışında ilave olarak İsveç pazarı

var. Danimarka, Hollanda ve Almanya da diğer işbirliği yaptığımız ülkeler. Yılda 4-5 bin arasında yabancı turist, merkezimizde tedavi görüyor ve tatil yapıyor. Yaklaşık olarak 13-14 milyon dolarlık bir katma değer sağlıyoruz İzmir’e.” dedi. Kür merkezinde fizik tedavi ve rehabilitasyonla kaplıca kürün birleşiminden oluşan bir tedavi modelini uyguladıklarını belirten Turabi Çelebi, yeni oluşturulan diş tedavi ünitesinin de büyük ilgi gördüğünü söyledi: “Termal tedavi alan insanlara aynı zamanda diş tedavisi de paralel bir şekilde planlanabiliyor. Ağırlıklı olarak yine yabancı turistlerle çalışıyoruz. Yurtdışında diş tedavileri çok pahalı. İnsanlar buraya gelmişken hem kaplıca kür tedavisinden yararlanıyorlar hem de ekonomik bir şekilde dişlerini yaptırabiliyorlar. Tamamlayıcı bir ünite görevi görüyor. Özellikle Almanya ve Norveç’ten yalnızca diş tedavisi için gelenler de var. Konaklama çok önemli olduğu için bu tür kür merkezleri-

their turn on the long waiting list. İzmir has the potential to take the spotlight with its health tourism. Work is underway to achieve this. We are planning to meet up with insurance companies in Holland. We will also be attending foreign fairs to advertise our advantageous packages. A tourist who has come for treatment will leave on average USD 20.000 – USD 50.000. We have a two - year investment period. India is our prime example of health tourism. It accepts patients awaiting treatment in the USA without delay for a quarter of the price. We aim to find our niche in the UK and the USA by using the same strategy.

Rich thermal springs The Balçova Thermal Facilities in İzmir have participated in health tourism successfully for a number of years. Turabi Çelebi, General Manager of Balçova Thermal Hotel and General Secretary of Turkish Spas Thalasso and Health Resorts Association, stated that by adorning the thermal springs in İzmir with investments they can be enriched. Çelebi indicated that even though the facilities have been welcoming foreign tourists since 1982 they have only been accepting visitors for thermal, spa and special treatment since 1992 when they commenced working in association with the “Norwegian Ministry of Health”. He went on to state, “Balçova Thermal have won every international tender that the Norwegian Ministry of Health has organized every

98

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


nin içerisinde yapılması da ayrı bir önem taşıyor. Diş kliniğimiz uluslararası standartlarda ve garantili tedavi hizmeti sunuyor.”

Tedavi başarısı yüksek, maliyeti ucuz Eskiden Doğu’dan Batı’ya doğru gerçekleşen sağlık Turabi Çelebi turizmi akışının şimdi tam tersi yönde ilerlediğini söyleyen Kent Hastanesi Uluslararası Pazarlama Direktörü Tulpar Demirbilek ise, “Orta ekonomik düzeyde, sağlığına düşkün Batı insanı Singapur, Tayland ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Yabancı hasta için maliyet önemli bir kriter. Yurtdışında bir by-pass ameliyatı 100-150 bin dolar iken, bizde bu rakam 15-20 bin dolar arasında.” dedi. Hastane olarak sağlık turizmi konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Demirbilek, şöyle anlattı: “Yabancı hasta kendini güvende, garantide hissedeceği yerleri tercih ediyor. Bu nedenle Joint Commission International’a (JCI) akredite olmak çok önemli. Kent Hastanesi olarak 2008’de Uluslararası Pazarlama Departmanımızı kurarak hastanemizi yabancı hastalara hazır hale getirdik. Tüm yapılanmamızı iki dilde (Türkçe-İngilizce) gerçekleştirdik, odalarımızda düzenlemeler yaptık. Hemşirelerimize İngilizce eğitimi aldırdık, hasta gıdalarında yabancıları da düşünerek düzenlemeler yaptık. Sonraki adımımız ise pazarlama konusunda oldu. Kuzey ABD, Batı Avrupa son olarak da Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerini kendimize pazar olarak seçtik. ABD’nin en büyük iki sigorta şirketiyle anlaşma yaparak, onların portföylerine girdik. Medikal seyahat fasilitatörleriyle görüşerek networklerine katıldık. Fuarlara katılıyoruz, çeşitli derneklere üyeyiz, internet üzerinden hasta çekmeye çalışıyoruz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komitesi’ne üyeyiz. Komite’nin hazırladığı healthinturkey. org sitesinin de kurucuları arasındayız. Patient Beyond Borders rehber kitabının Türkiye baskısını gerçekleştirdik. Kitapta bir hastanın nasıl seçim yapacağı, Türkiye ile ilgili genel bilgiler, sağlık sektörü, akredite hastanelerle ilgili bilgi veriliyor. Mart ayından itibaren dünyadaki tüm kitapçılarda ve internette satışı yapılacak. Tüm bu adımları Avrupa pazarında da uyguluyoruz. Hollanda Rotterdam’da ilk temsilci ofisimizi açtık.”

Yabancı hastalar Türkiye’ye gelmek için bu siteye tıklıyor! Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komitesi ve Türkiye Akredite Hastaneler Derneği tarafından oluşturulan “www.healthinturkey.org” sağlık turizmi portalı, hem Türkiye’deki nitelikli, kaliteli hizmet veren sağlık kuruluşlarının sesini dünyaya duyuruyor hem de yurt dışında yaşayıp Türkiye’deki kaliteli hastanelerden hizmet almak isteyen hastalara rehber olma özelliğini taşıyor. Sürekli güncellenmiş bilgileriyle profilinde 12 farklı JCI (Joint Commission International) belgesi almış sağlık örgütünün bilgilerine yer veren sitede, hastalar için tanıtım videoları, hastanelerin teknik özellikleri gibi çok çeşitli bilgilere de yer veriliyor.

Foreign patients click this website to come to Turkey! The website www.healthinturkey.org, put together by Health Committee of Foreign Economic Relations Board (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK) and the Accredited Hospitals Association of Turkey, is the ultimate health tourism portal. Not only does the site introduce the most qualified and high-class hospitals in Turkey to the world, it also acts as a guide for foreigners considering to receive treatment from quality hospitals in Turkey. In the site’s profile constantly updated, it has information about the twelve health organizations that currently hold a JCI (Joint Commission International) certificate, introductory videos for patients and various other types of information like details about the hospitals’ technical features.

Tatile gelip de acil servisten giriş yapan turistlerin yanı sıra geMart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

99


Turabi Çelebi, who explained that a treatment programme, combining physiotherapy and rehabilitation with spa curing treatments, was already being implemented at the cure centre, continued by expressing that the new dental treatment unit currently under construction draws great interest.

çen yıl 200 planlı hastayı tedavi ettiklerini anlatan Demirbilek, “Planlı hasta sayısının artması acilden giriş yaparak gelen hasta sayısını da artırıyor. Hedefimiz iki yıl içerisinde planlı hasta sayımızı bine çıkarmak.” dedi.

Şifa Grubu da yurtdışına açılacak Şifa Hastaneler Grubu da İzmir’in sağlık sektöründe adını dünyaya duyurmak için çalışmalara başladı. İzmir’de iki, Erzurum’da bir tam teşekküllü hastanelerinde kurulan Uluslararası Pazarlama Departmanı ile yurtdışından gelen hastalara da hizmet vermeyi hedefleyen Şifa Grubu, özellikle ulaşılması güç olan üçüncü basamak denilen ağır hastaları da kabul edebilme donanımına sahip. Hedeflerinin; uluslararası sağlık piyasasında tecrübe ve teknik donanımlarıyla Türkiye’nin ve İzmir’in haklı bir yer edinmesine katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Şifa Grubu yetkilileri, yurtdışı fuarlara katılmayı ve yabancı sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapmayı amaçlıyor. ÇİĞDEM ASKERİ

100

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

five years since 1992. Apart from this there is the Swedish market. We also have collaborations with Denmark, Holland and Germany. Approximately 4000 – 5000 foreign tourists come to our facilities every year for a holiday and treatment. On average we ensure added value to İzmir in the region of USD 13 million – USD 14 million.”

“It will be possible to provide dental treatment to people who are undergoing thermal treatment. We will predominantly offer this to foreign tourists. Dental treatment is very expensive abroad. People who visit us for the spa curing treatment will also have the chance to undergo dental procedures at reasonable prices. In other words it will work as a complementary unit. There are people from Germany and Norway who come solely for dental treatment. As the accommodation holds key for the patients it is rather important to accommodate in the facilities where the patients go under treatment. The service provided by our dental clinic is guaranteed and up to international standards.”


Treatment results are successful and the cost is low

agreement with two major American insurance companies, we managed to gain access to their customer portfolios. We got

patients on how to make a choice and gives general information about Turkey, the health sector and accredited hospitals. The book will be available at worldwide bookstores and on the Internet as of March. We are also carrying out these procedures in the European market. We have recently opened our first representative office in Rotterdam, Holland.” Demirbilek stated that apart from the tourists that had to visit emergency room (ER) on their holidays last year, 200 planned patients were also treated. He went on to claim that the rise in planned patients will also increase the number of patients visiting the ER and stated that their aim is to bring the figure of planned patients up to 1000 in the next two years.

Tulpar Demirbilek, International Marketing Manager of Kent Hospital, explained how the direction of health tourism, formerly from East to West, has reversed in recent years. Demirbilek continued: “Nowadays Western people who care their health and has medium income prefer countries such as Singapore, Thailand and India. Cost is an important criteria for foreign patients. Compared to overseas by-pass heart surgery figures, which are between USD 100.000 – USD 150.000, ours are significantly lower at USD 15.000 – USD 20.000.” Demirbilek emphasized that as a hospital they have been carrying out serious studies in the field of health tourism and stated as follows:

Şifa Group will also expand overseas

“Foreign patients prefer places where they feel safe and in good hands therefore, it is extremely important to be accredited by the Joint Commission International (JCI). In 2008 Kent Hospital formed an International Marketing Department in order to prepare our hospital for foreign patients. We implemented all our structuring in Turkish and English and coordinated our rooms accordingly. We made arrangements for our nurses to attend English classes and arranged our patients diet requirements with foreigners in mind. Our next step was marketing. We targeted Northern America, Western Europe, Turkic Republics and the Middle East as our market. Thanks to our

Şifa Hospital Group have started studies to help put İzmir on the health sector map. Şifa Group has established International Marketing Departments in three general hospitals, two in İzmir and one in Erzurum, in order to render service for its foreign patient and they also have the required equipment to treat seriously ill patients called as third step. Şifa Group executives stated that their objective was to help Turkey and İzmir, with their experience and technical equipment, take their deserved place in the international health market and they are currently aiming to participate in fairs overseas as well as signing agreements with foreign insurance companies.

in contact with medical tourism facilitators and became a part of their networks. We participate in various fairs, are members of various associations and are trying to attract patients via the Internet. We are members of Health Committee of the Foreign Economic Relations Board (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK) and are one of the founders of the website, healthinturkey. org, prepared by the Committee. We are the publishers of the guidebook Patients Beyond Borders in Turkey. The book informs

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

101


Sanat / Arts

Tarihi binada sanat keyfi Perdelerini ilk kez 21 Ekim 1982’de açan İzmir Devlet Opera ve Balesi, tüm gösterilerini yüzde 100 doluluk oranı ile sahneliyor.

Carmina

Çeyrek asırdır İzmir’in adını, ödün vermediği nitelikli opera ve bale eserleriyle dünya kültür ve sanat platformunda duyuran İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) kuruluşunun 28. yılında da yeni eserleri sanatseverleri buluşturmayı sürdürüyor. Bireyleri ve toplumları bütünleştiren en sağlam köprünün kültür ve sanat olduğu ilkesiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Devlet Opera ve Balesi, yalnızca opera ve bale eserlerini sergilemekle kalmıyor, yapmış olduğu şan ve orkestra konserleriyle çoksesli müziğin yaygınlaşmasına katkıda bulunarak kültür ve sanatın

102

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

The pleasure of art in a historical building İzmir State Opera and Ballet, who first performed on the 21st October 1982, is currently staging all performances to a 100% filled hall. For over a quarter of a century İzmir State Opera and Ballet (İzmir Devlet Opera ve Balesi - İZDOB) has managed to make İzmir famous on the world culture and art platform by staging numerous opera and ballet performances without compromising its quality once. On its 28th anniversary, İzmir State Opera and Ballet continues to stage new performances for art lovers.

İzmir State Opera and Ballet continue to work believing the principle that the strongest bridge between individuals and communities is culture and art. Not only do they stage opera and ballet performances but they also stage concerts and recitals in order to help popularise polyphonic music and benefit from its integrative and improving character.


bütünleştirici, geliştirici özelliğinden yararlanılmasını sağlıyor. Kuruluşundan bu yana kent merkezinde bulunan tarihi Elhamra binasında hizmet veren İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde tarihsel olduğu kadar güncel, bireysel olduğu kadar toplumsal, zengin içerikli, çok boyutlu, evrensel temaların işlendiği eserlerin sahnelenmesi hemen göze çarpıyor.

paylaşıldığı bir kent kimliğine sahip olduğunu belirten Büyüksaraç, opera ve balenin günümüze değin uzanan tarihsel sürecini şöyle anlatıyor: “Yaklaşık olarak iki yüz yıldan beri sahne sanatlarına tanıklık etmekte olan kentte 18. yüzyılda azınlıklara ait gösteri salonlarının yanı sıra Batılı anlamda oluşmuş Osmanlı geleneği ile gösteriler sunan operet toplulukları da vardı. 19. yüzyıl

Since its incorporation İzmir State Opera and Ballet has performed in the historical building Elhamra, located in the city centre. It stands out with the modern as well as historical, the communal as much as individual, rich in content, multi - dimensional and universal themed plays it stages.

İzmir State Opera and Ballet has made a distinct mark in the urban identity of İzmir Kültür Bakanlığı tarafından 1979 yılında ever since the Ministry of Culture leased the kiralanarak restore historical Elhamra edilen tarihi Elhamra cinema in 1979 Imeneo Sineması’nda etkinand renovated it in liklerini sunan İzmir order for them to Devlet Opera ve stage performances. Balesi, İzmir’in kentli Soprano Aytül Bükimliğine katkı anyüksaraç, Director lamında önemli bir of İZDOB expressed yer edinmiştir. İZDOB that İzmir differs due Müdürü soprano to its historical richAytül Büyüksaraç; ness collected over İzmir’in beş bin yıllık five thousand years kentli geçmişi, sahip of urban history and olduğu tarihsel zenits academic and ginlikleri, onlarca ayrı artistic values accuuygarlığa ev sahipliği mulated as a result yapmış olması; tüm of accommodating İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde tarihsel olduğu kadar güncel, bu uygarlıklarla bidozens of civilisatibireysel olduğu kadar toplumsal, zengin içerikli, çok boyutlu, evrensel riktirdiği bilimsel ve ons. Upon indicating temaların işlendiği eserler hemen göze çarpıyor. sanatsal değerlerin, how İzmir has been İzmir’e büyük bir had for thousands İzmir State Opera and Ballet stands out with the modern as well as ayrıcalık sağladığını of years urban idenhistorical, the communal as much as individual, rich in content, multi dile getiriyor. İzmir’in tity, which generates dimensional and universal themed plays it stages. binlerce yıldır bilimin and shares science ve sanatın üretilip and art, Büyüksaraç

Hayat Kısa / La Vida Breve Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

103


İzmir’inde ise ‘Sporting Kulüp’ olarak anılan mimar Vitalis tarafından dört ayda yapımı bitirilen tiyatronun, 600 seyircili bir salonu ve en önemlisi orkestra çukuru vardı. Bu sanat merkezinde sahnelenen operalar, operetler ve tiyatrolar önemli bir birikim oluşturdu. Hatta kimi kaynaklarda; Verdi’nin ünlü Aida operasının dünya prömiyerinin (24 Aralık 1871’de Kahire’de oynanmasından birkaç gün önce) İzmir’de yapıldığı iddia ediliyor. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile İzmir’de daha canlı bir sanat yaşantısının oluştuğuna tanık olundu. Özellikle Türkçe oynayan toplulukların kente gelmesi, daha fazla Türkçe oyunlar oynanması ve dramatik edebiyatın çok büyük önem kazanması İzmir’in sahne sanatları yaşamını bir anda yoğunlaştırdı. Ancak bunlar 1922 yılına kadar sürdü. 1946 yılında İzmir Şehir Tiyatrosu’nun açılmasına dek, İzmir’de özgün bir opera geçmişinden söz etmek ne yazık ki olanaklı değil. Yalnızca turneye gelen bazı grupların operetleri sahnelediğine tanık olundu. 1950 ve 60’larda ise Ankara’dan İzmir Fuarı’na gelen operalar ve operetler İzmirli sanatseverlerin izlenimine sunuldu.”

98 yıllık bina 1912 yılında inşa edilen eski adıyla Milli Kütüphane veya Elhamra (Milli) Sineması olarak bilinen bina, İzmir’in tarihi eserleri içinde değerlendirilen orijinal yapılar arasındadır. Elhamra’nın planları mimar Tahsin Sermet Bey tarafından yapılmıştır. Bu yapı, 20. yüzyıl başlarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar geçen sürede tamamlanabilmiştir. Elhamra, o dönem moda olan Neo-klasik Türk Mimarisi tarzında inşa edilmiştir.

A 98-year-old-building The building previously known as the National Library or Elhamra (National) cinema, built in 1912, is amongst the original historical buildings of İzmir. Architect Mr. Tahsin Sermet drew the plans of Elhamra. This building was completed in the period from the beginning of the 20th century until the first years of the Republic. Elhamra was built according to style of neo-classic Turkish architecture, fashion at the time.

went on to recount the historical process extending from the past to present of opera and ballet:

Aytül Büyüksaraç İZDOB Müdürü / İZDOB Manager

104

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

“This city, that has witnessed stage arts for nearly two hundred years, had operetta societies staging Western originated customary Ottoman performances as well as performance halls belonging to minorities in the 18th century. In the 19th century, an architect called Vitalis built the theatre known as `The Sporting Club` in four months. The theatre had a capacity of 600 spectators but most importantly it had an orchestra pit. The operas, operettas and plays staged at this art centre created an important archive. In fact according to

some sources it is suggested that the world premier of Verdi’s famous opera Aida was staged in İzmir (a couple of days before its performance in Cairo on the 24th December 1871.) İzmir witnessed a more active art life after the proclamation of the Second Constitutionalist Period in 1908. İzmir’s stage art experience intensified as a result of dramatic literature gaining experience and the fact that more and more plays were being performed in Turkish in the city by various societies playing in Turkish. But these lasted until 1922. Unfortunately we can only distinguish a genuine opera past as of 1946, after the founding of the İzmir City Theatre.


Saraydan Kız Kaçırma / Abduction from Seraglio

Yüzde 100 doluluk 1982 yılından günümüze dek yüzlerce opera, bale, operet, müzikal, çocuk oyunu sahneleyen İzmir Devlet Opera ve Balesi, sayısız konserleri ve gerek bölgesel gerekse ülkesel düzeyde birçok turneyi başarıyla gerçekleştirdi. Sahnelediği nitelikli yapımlarla kendi gücünün üzerine çıkarak hem İzmir’de hem de ülkemizde dinamik, başarılı, çağdaş bir kurum olduğunu kanıtlayan İzmir Devlet Opera ve Balesi, bir sezonda 120-125 temsil sayısına ve 45-50 bin seyirci sayısına ulaşarak ve gösterilerini yüzde yüz doluluk oranı ile sahneliyor. Sahnenin küçüklüğüne ve teknik koşulların elverişsizliğine karşın, büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Aytül Büyüksaraç, İZDOB’un kuruluşundan bu yana onlarca opera, bale, operet, müzikal ve çocuk oyunu sahnelediğini, ayrıca birçok konser gerçekleştirdiklerini söylüyor: “İzmir Devlet Opera ve Balesi; İstanbul, İzmir ve Aspendos gibi uluslararası festivallere katılarak antik kentlerde eserler sahnelediği gibi, Yunanistan, Almanya, Bulgaristan, Kıbrıs ve İspanya’ya turneler de düzenleyerek opera, bale ve çoksesli müziğimizi yaygınlaştıran bir kurum. Ayrıca opera solistlerimiz, aldığı teklifler sayesinde dünyadaki önemli opera merkezlerinde sahneye çıktılar ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler.”

Only certain groups that came on tour to perform their operettas were witnessed. In the 1950’s and 60’s İzmirian art lovers were only able to watch operas and operettas from Ankara at the İzmir Fair.”

100% full hall Since 1982 İzmir State Opera and Ballet have performed hundreds of operas, ballets, operettas, musicals, children plays and numerous concerts (both regional and countrywide) with success. İzmir State Opera and Ballet have proved that they are a dynamic, successful and contemporary ins-

titute not just in İzmir but also throughout the country by staging quality productions and exceeding their strength. In one season it stages 120 – 125 performances reaching an audience of 45000 – 50000 people and performs to a 100% full hall. Aytül Büyüksaraç expressed how much hard work was required to work under such inadequate technical conditions and on such a small stage and then went on to talk about the tens of operas, ballets, operettas, musicals, children’s plays and numerous concerts staged by İZDOB since being established: “İzmir State Opera and Ballet is an institution that has staged performances in ancient cities by participating in international festivals in İstanbul, İzmir and Aspendos as well as has popularised polyphonic music, opera and ballet by organizing tours in Greece, Germany, Bulgaria, Cyprus and Spain. What’s more by accepting the offers they received, our opera soloists have successfully represented our country on prominent opera centre stages worldwide.”

Don Kişot / Don Quichotte

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

105


Sanat / Arts

Müjdat Gezen:

“Sanat insanı onarır” Usta sanatçı Müjdat Gezen, kurduğu sanat merkezlerinde genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin beşinci şubesini de çok sevdiğini söylediği İzmir’de açtı.

“Art rejuvenates the person” Master artist Müjdat Gezen, shares his experiences with young talents through his art centers. Müjdat Gezen opened the fifth branch of his Art Centers in İzmir, where he is reputed to love very much.

106

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Oyunculuk serüveni ilkokulda oynadığı bir piyes ile başlayan ve şimdilerde 50. sanat yılını kutlamaya hazırlanan usta sanatçı Müjdat Gezen, açtığı sanat merkezlerinde yılların birikimini genç oyuncu adaylarıyla paylaşıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin (MSM) beşinci şubesini geçtiğimiz Kasım ayında İzmir’de açan Gezen, kurduğu okulu İzmirlilere vefa borcunu ödemek için buraya getirdiğini söylüyor. Sanat okulu açma fikri nasıl ortaya çıktı? GEZEN: Eski okulum olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda hocalık yaparken MSM’ yi açma fikri gelişti. Bir gün, bir öğrencimin kıvrandığını gördüm. “Ne oldu?” dedim. “Vize param olmadığı için, galiba okuldan ayrılıyorum hocam.” dedi. Baktım 35 Lira var yanımda, 25’ini ona verdim. “Hocam olmaz.” dedi, “Sınavına gir.” dedim. Bunun üzerine, bir gün param olursa bedava bir okul açayım diye düşündüm. Parasızlık yüzünden yetenekli bir insanın okuyamaması bana çok dokunmuştu.

İzmir önümüzdeki yıllar içerisinde sanatsal ve kültürel çalışmalarda öne çıkan bir kent görünümünde olacak. In the coming years İzmir be viewed as a city that is as the forefront of art and cultural developments. In the midst of preparations of its 50th year MSM’nin 5. şubesi olarak İzmir’i seçtiniz. Özel bir nedeni var mı? GEZEN: Neden İzmir olmasın? İzmir benim en sevdiğim şehirdir. Orada ünlendim. İstanbullu olmama rağmen İzmir seyircisi tarafından tanındım ilk. Kurduğum okulu buraya bir vefa borcu olarak da getirdim. İzmir halkını severim. Demokrattır. Talep gelince hemen evet dedim. İzmir’deki seyirci kitlesini nasıl buluyorsunuz? GEZEN: İzmir seyircisi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Eski bir geleneksel tiyatro seyircisi vardır. İzmir ile ilgili geleceğe yönelik başka planlarınız var mı? GEZEN: İzmir Film Festivali’ni Konak Belediye Başkanı Sayın Hakan Tartan ile konuştuk. Düşündüklerimizi yaşama geçirebilirsek Venedik Film Festivali ayarında bir festival olur. Okullarınızla ilgili beklentileriniz ve hayalleriniz nelerdir?

celebration, that began with a play in elementary school, of being involved in the arts, Master Artist Müjdat Gezen, is sharing his experiences with prospective young talents through his art centers. Gezen that opened the fifth branch of the Müjdat Gezen Art Centres (MSM) last November in İzmir says that he established the branch in İzmir in order to repay debt of loyalty. How did the idea of opening an art school arise? GEZEN: When I was lecturing at my old school the İstanbul University State Conservatory, I had the idea of establishing MSM. One day, I saw one of my students extremely upset. “What happened” I said. “Because I can’t finance the exams I think I am going to have to leave.” I looked in my valet I had 35 TL and gave him 25 TL. He said “ Thanks Sir but no” “Take your exams I said. Then one day I thought if ever I have money I would open a free school. The fact that a talented person couldn’t continue their education from lack of money had affected me. You chose İzmir as the 5th branch of MSM. Is there a special reason for that? Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

107


GEZEN: Why not İzmir? İzmir is my favourite city. I became famous there. Although I am from İstanbul, I was recognized by the İzmir audience at first. I have also brought my school as debt of loyalty. I like the people of İzmir, they are democratic. Upon the request, I said yes immediately. How do you evaluate the İzmir audience? GEZEN: İzmir audience is well above the Turkish average. It has traditional theater audiences. Do you have any other plans for İzmir in the future? GEZEN: We spoke about İzmir Film Festival with.Hakan Tartan, the Mayor of Konak. If we can realize our thoughts, it will be something equivalent to the Venice Film Festival. What are your expectations and dreams about your schools? GEZEN: MSM students are in İstanbul, Ankara, and Bursa and in İzmir. It is going well at the moment. The young talents who will graduate from here will make themselves known and will be granted awards, and I will also be happy. Also my friends and relatives and my old teachers come here as well and students are raised. In the process they are forced to stay away from sects, drug, crime and anarchy. There is a no smoking policy in the institutions, and at least when the get involved in theater and art, they don’t have an opportunity to get involved in harmful activities. This is the simplest benefit. And also art rejuvenates the person, Art is life. Wherever there is a deficiency or a fault, put art in it and art will correct it. What comes for İzmir and İzmirians? GEZEN: We are bringing a new breath of air to İzmir. This will maybe require enlivening the old fair and increase arts and cultural activities. MSM is committed to do its part. I will also do what is necessary in this respect. Because I love İzmir and İzmirians. This is true. In the coming years İzmir be viewed as a city that is as the forefront of art and cultural developments.

108

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

En büyük MSM İzmir’de 1991’de İstanbul’da kurulan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin beşinci şubesi İzmir’de Konak Belediyesi katkılarıyla açıldı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Gazeteci Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in de bulunduğu açılışta İzmir halkı da Gezen’i yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Tansel Aksoy’un girişimleri ile açılan Ankara, Bursa ve İzmir MSM Merkezleri arasında İzmir MSM’nin en önemli özelliği, bütün MSM’ler içerisinde en büyüğü olma özelliği taşıması. Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi’nin içerisinde yer alan Müjdat Gezen Sanat Merkezi, 6- 16 yaş arası branş dersleri, yaratıcı drama, piyano, gitar, dans bölümleri ve bunun dışında yetişkinler için iki yıllık konservatuar eğitimi de veriyor. Merkezi New York’ta ve uluslararası geçerliliği olan, Al Pacino, Marlon Brando, Paul Newman, Robert de Niro gibi ünlü yeteneklerin eğitimini aldığı okul “Actor Studio” bölümü de merkez bünyesinde yer alırken, New York Actor Studio eğitmeni Neil Fleckman da bölüm başkanı olarak İzmir MSM bünyesinde yerini alıyor. Tiyatro Bölümü’nün yönetimi ise Prof. Özdemir Nutku ile Müjdat Gezen tarafından yürütülüyor.

Largest MSM in İzmir The fifth branch of Müjdat Gezen Art Centre that was first established in1991in İstanbul was opened in İzmir with contributions of İzmir Konak Municipality. During the opening ceremony attended by CHP Party President Deniz Baykal, Konak Municipality Mayor Hakan Tartan, Journalist Uğur Dündar and Yılmaz Özdil, the people of İzmir supported Gezen by attending as well. The most important feature of the İzmir MSM from those in Ankara, Bursa and İzmir that were opened with the initiative of Müjdat Gezen and Tansel Aksoy, is that İzmir MSM is the largest one. The Müjdat Gezen Art Centre that is located in the Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Cultural Centre, provides training to 6- 16 age group youngsters on branch lessons such as creative drama, piano, guitar, dance etc and also two years of conservatory training to adults as well. Housing the internationally accredited Actors Studio that trained famous actors such as Al Pacino, Marlon Brando, Paul Newman, and Robert de Niro, as well as the New York Actor Studio lecturer Neil Fleckman as the department head is also at the MSM in İzmir. The theater department is managed by Prof. Özdemir Nutku and Müjdat Gezen.


GEZEN: MSM’liler İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de. Şimdilik iyi gidiyor. Buradan çıkacak genç yetenekler isimlerini duyurup, ödüller alacaklar, ben de mutlu olacağım. Ayrıca, eşim dostum geliyor, hocalarım geliyor, öğrenciler yetişiyor burada. Bunlar tarikatlardan, uyuşturucudan, gasptan, anarşiden uzak kalmak zorunda kalıyorlar. Kurumlar içinde sigara içilmiyor, yani en azından tiyatro ve sanatla ilgilendiklerinde kötü bir şey yapma fırsatları olmuyor. En basitinden böyle bir yararı var. Bir de sanat insanı onarır. Sanat çok güzel bir şey. Nerede bir arıza, bozukluk var, oraya sokun sanatı, onarır. Neler bekliyor İzmir’i ve İzmirlileri? GEZEN: İzmir’e yepyeni bir soluk getireceğiz. Belki eski fuarı yeniden canlandırmak, kültürel ve sanatsal eylemleri daha arttırmak gerekecek. MSM bu konuda üzerine düşeni yapmakta kararlıdır. Ben de bu konuda ne gerekirse yapacağım. Çünkü İzmir’i ve de İzmirlileri çok seviyorum. Bu gerçektir. İzmir önümüzdeki yıllar içerisinde sanatsal ve kültürel çalışmalarda öne çıkan bir kent görünümünde olacak. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

109


Söyleşi / Interview

Taş üstünde açan çiçekler

Yüzyıllardır kağıt ya da kumaş üzerinde şekillenen ebru sanatı, İzmirli kadın girişimci sayesinde doğal taş ve mermer üzerinde de yaşam buluyor. Doğal taşın suyla dansı sonucu her biri eşsiz yeni ürünler ortaya çıkıyor.

Flowers blossoming on stone Due to a female entrepreneur from İzmir marbling art, which for centuries has been used on paper or cloth, is coming to life on natural stone and marble. As a result of dance of natural stone and water, numerous new unique works are being created.

Ebru sanatı yüzyıllardır süregelen bir Türk geleneğidir. Osmanlı’dan günümüze değin hiç eskimeyen yerini koruyan ebru, ince ince işlenir suya. Usta parmakların dokunuşuyla hayat bulan figürler kağıt ve kumaşlarda bir bir yerlerini alır. Ebrunun birbirine benzerlik gösterse de her biri eşsiz olan örnekleri, Gazeteci Saadet Erciyas’ın girişimciliğinde doğal taş ve

110

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

mermerle buluşuyor şimdilerde. Çıkardığı bir dergi sayesinde tanıştığı mermer sektörü ve ebru sanatını bir araya getirme düşüncesiyle doğan proje, markalaşma sürecinin ardından alınan tescil ile hızla büyüyen bir ivme kazanmış. Tüm bu gelişmelerden duyduğu heyecan ses tonundan da hissedilen Erciyas, küçük bir fikir olarak başlayan serüvenin gel-

Marbling art has been an ongoing Turkish tradition for centuries. Marbling has not aged at all since the Ottoman Empire and is still a fine art to this day where water is finely penetrated. Patterns, that find life with the touch of master fingers, find there way onto paper and cloth. Nowadays the similar but unique examples of marbling are coming together with natural stone


diği noktadan oldukça memnun. Ebrunun Türklere özgü bir süsleme sanatı olduğunu söyleyen Erciyas, bu sanatın özellikle Osmanlı Dönemi’nde çok kullanıldığını ve toprak boyalarla uygulanan ebrunun nadide eserlerin değerini artıran bir süsleme sanatı olduğunu dile getiriyor. Yıllar boyunca ağırlıklı olarak kağıda ve kumaşa uygulanan ebruya farklı bir çalışma ile bambaşka bir boyut kazandıran Saadet Erciyas, projenin doğuşunu şöyle anlatıyor: “Ben aslında gazeteciyim. Mermer sektörüyle ilgili bir derginin editörlüğünü üstlenmiştim. Haberleri yaparken mermer sektörüyle tanıştım ve sorunlarıyla yakından ilgilenme olanağı buldum. Bu haberleri hazırlarken Verona’da düzenlenen dünyanın en büyük mermer fuarını izleme fırsatı yakaladım. Bu fuarda doğal taşımıza ne kadar ilgi gösterildiğini bir kere daha görme şansım oldu. Bizim blok olarak yurtdışına giden taşlarımız, katma değeri yüksek, işlenmiş ürünler olarak Türkiye’ye giriyor. Taşa katma değer katacak ne yapabiliriz diye düşündüm. Bu arada mermer dergisine, ebru sanatıyla ilgili bir haber yapmıştım. Çünkü ebru sanatı yurtdışında mermer kağıdı (marbling paper) olarak biliniyor. Oradan bir fikir gelişti bende. Ebru sanatıyla uzun zamandır

Her ebru tektir Gerek icrası esnasında kullanılan malzemeler, gerek yapılış biçimi ve gerekse geleneksel yönü ile diğer görsel sanatlardan birçok farklılıkları olan bir sanat dalıdır. Ebru; akışkanlığı kitre gibi kıvam artırıcı maddeler ile katılaştırılmış suyun üzerine serpilen, suda erimeyen boyaların meydana getirdiği desene, hiç müdahale edilmeden veya “biz” adı verilen aletler yardımı ile su yüzeyindeki boya damlalarına şekiller verilerek elde edilen desenin kâğıt üzerine aktarılması sonucu meydana gelen sanattır. Ebru sanatını diğer sanatlardan ayıran özelliklerin en önemlilerinden birisi de yapılan hiçbir ebrunun aynısının tekrar yapılamamasıdır.

Every marbling is unique Whether it is materials used, how it is made or its traditional characteristics it is a branch of art very different to other visual arts. Marbling is an art created by transferring a pattern obtained from; sprinkling non-dissolvable paints onto a mixture of water and a viscosity increasing substance that has the liquidity of gum tragacath then designed either by intervening with an instrument known as a “awl” to shape the colour droplets as desired or not intervening at all, onto paper. The most important feature that separates the marbling art from the other arts is that no marbling pattern can be repeated.

Ebruda bir desen sadece bir kez oluşturulabiliyor. Bu yüzden yapılan her ürün eşsiz. Benzeri var ama aynısı yok. A design can only be created once in marbling. For this reason, every product is unique. There can be similarities but never replicates.

and marble as a result of journalist Saadet Erciyas’s entrepreneurial skills. The project originated by her connecting the marble industry, for which she was publishing a magazine on, with marbling art. Having registered officially after the branding process it has gained huge momentum. The excitement of the progress made can be heard in Erciyas’s voice and she seems to be more than content to see where her adventure, which started as a small idea, has come.

Erciyas stated that marbling is a fine art specific to Turks. She went on to explain that it was used more so in the Ottoman Period when marbling was applied with natural paint in order to add value to rare art works. Having taken marbling, which for years has been applied to especially paper and cloth, to an utterly different dimension Saadet Erciyas explains the birth of her project. “I’m actually a journalist. I was an editor for a magazine published for the marble industry. While preparing the Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

111


news I had the opportunity to get acquainted with the marble industry and get involved closely with its drawbacks. While preparing this news, I had the chance to attend the biggest marble fair in Verona. At the fair I had the good fortune to see just how much interest everybody had towards our natural stone. The blocks we send overseas were returning to Turkey as value added refined products. I started thinking about what could Ebrunun birbirine benzerlik gösterse de her biri eşsiz olan be done to add value örnekleri, Gazeteci Saadet Erciyas’ın girişimciliğinde doğal to stone. At that time I taş ve mermerle buluşuyor. Ebru taşa taşınıyor had just completed an With journalist Saadet Erciyas’s entrepreneurial skills the article on marbling art similar but unique examples of marbling are now associated Kadınların ev atölyelerinde for the marble magazine with natural stone and marble. yaptıkları çalışmaların kültür because marbling art ürünü olarak sunumunu is known as marbling yapıyor Saadet Erciyas. Tablo ve plakettaşınıyor olması: “Aynı ebru gibi teknede paper in overseas. That is how the idea lere dönüştürdükleri ürünler, geleneksel yapılıyor. Ebruda kullanılan ana malzeme originated. Türk motifleriyle beğeniye sunuluyor. kitre denilen özel bir su. Geven bitkisinin Ebru tekniğinin aynen uygulandığı çalışI had relatives who had been dealing with kurutulmuş özsuyu olan kitrenin suda malardaki tek fark, ortaya çıkan ürünün eritilmesi ile yapışkan bir malzeme elde marbling art for a while. I wondered if it kağıt ve kumaş yerine taş ve mermere ediliyor. Bir gün dinlendikten sonra tekwas possible to apply marbling to natural neye dökülüyor ve toprak boyalarla bu stone and marble. In all honesty I believe çalışma yapılıyor. Teknede klasik ebru that marbling and marble have bonded tekniği uygulanarak yani kağıda alacakamazingly. I’m sure artists have tried it but mış gibi çalışıyorlar. Tabii taşa almak, what differentiates us is that we have tried kağıda ya da kumaşa almaktan biraz to create a cultural work of art by using daha zahmetli. Çünkü taşa uygulamanın marbling art and adding value to stone. In bazı zorlukları var. Taş ağır bir malzeme. other words we have added value to our Her taş kabul etmiyor. Biz bu çalışmada own natural stone and invented a new Afyon mermerini, Denizli travertenini, product. The best part of it was working Antalya’nın limra taşını kullandık özellikle. with female artists because marbling blosDaha emici taşlar. Boyaların kıvamları soms beautifully when it’s a female artist’s biraz daha ayarlandı, sonuçta ortaya böy- tray. le bir ürün çıktı.” Saadet Erciyas, ürünler ortaya çıktıktan sonra hazırladıkları çalışMarbling is moving onto maları da Kültür Bakanlığı’nda Güzel Sastone and marble natlar Eseri olarak kayıt ve tescilini yaptırmış. Her ürünün arkasına da “Made in Saadet Erciyas is presenting works created Türkiye” etiketini koymuş. Türkiye Odalar by women in their workshops at home as ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kadın giricultural works of art. Products transformed şimcilere fuar desteğinden de yararlanan into paintings and plaques are being ofErciyas, ürünlerini Estetik Ebru ve Estetik fered with traditional Turkish designs. There ilgilenen yakınlarım vardı. Acaba ebruyu taşa ve mermere uygulayabilir miyiz, diye düşündüm. Hakikaten de birbiriyle çok güzel kaynaştı mermerle ebru. Muhtemelen sanatçılar bunu denemiştir. Bizim burada farklılığımız, taşa katma değer katan kültür ürünü oluşturmak oldu ebru sanatıyla. Yani kendi doğal taşımıza bir değer kattık. Yeni bir ürün ortaya çıkardık. İşin güzelliği de bunu yaparken kadın sanatçılarla çalışmak. Çünkü ebru, kadın sanatçıların teknesinde çok güzel çiçek açıyor.”

112

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


is no change in the technique used to apply the marbling, the only difference is that instead of paper and cloth the final product is applied to stone and marble:

Marbeling isimleriyle hem İngilizce hem Türkçe olarak markalaştırmış.

İnternetten satış Erciyas’ın girişimiyle kültür ürünü olarak gittikçe daha çok ilgi gören ürünler, şimdilik sadece internetteki sitelerinden satışa sunuluyor. Kadınlardan oluşan 5 kişilik ekibin ev atölyelerinde üretilen bu eşsiz ürünler ile başlayan projeye, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Konak Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri de desteklerini esirgememiş. Bunun hem taşın hem de kadın emeğinin değerlenmesi açısından önemli bir destek olduğunu dile getiren Erciyas, “Bu kurumlar gelen yabancı konuklarına kültür ürünü olarak bizim çalışmalarımızı hediye ediyorlar. İlk başta hedeflerimizden biri ihracattı. Bu uzun vadeli bir hedef ama biz daha şimdiden yabancı konuklara verilen taşlar aracılığıyla dolaylı bir ihracat gerçekleştirdik herhalde.” diyor. İnternetten sitesinden sipariş yöntemiyle çalışılsa da Saadet Erciyas’ın ilk hedefi, ürünlerin satışının gerçekleşeceği bir showroom açmak. Uluslararası mermer ve turizm fuarlarında bu ürünlerinin oldukça ilgi gördüğünü belirtiyor. Ürünlerin gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Saadet Erciyas, ebru sanatını farklı bir boyutta dünyaya tanıtmanın da gururunu yaşıyor. (http://www.estetikebru.com)

“It is still made in a tray as it is in marbling. The main ingredient in marbling is a special type of water known as gum tragacanth. A sticky substance is obtained by dissolving dried wild liquorice, whose sap is gum tragacath, in water. After leaving it to rest for a day, it is poured into the tray and mixed with natural paints. The procedure then carried out in the tray is the classic marbling technique, as if it were going to be transferred to paper. Of course transferring it to stone is a bit more difficult than paper or cloth because there are certain difficulties of applying it to stone. Stone is a heavy material and not all types of stone accept it. We specifically used Marble from Afyon, Travertine from Denizli and Lymra Stone from Antalya, as they are absorbent stones. The viscosity of the paints was adjusted accordingly and a final product like this was created.” Once the works were complete Saadet Erciyas officially registered them as articles of virtu, at the Ministry of Culture. She also stamped the back of every product as “Made in Türkiye”. With the fair support of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB) to female entrepreneurs, Erciyas branded her products in Turkish, Estetik Ebru and English, Aesthetic Marbling.

Internet sales At present these products, which are now attracting interest as a culture product as a result of Erciyas’s entrepreneurial skills, can only be purchased through the allocated internet sites. Aegean Region Chamber of Industry, İzmir Commodity Exchange, Konak Municipality and Aegean Exporters’ Association have not begrudged their support on a project, which started as a team of five women creating unique products in their workshops at home. Having stated that this support is important in acknowledging the value of stone and female labour Erciyas went on to say, “ These institutions are giving their foreign guests our products as gifts. One of our first objectives was export. This is a long-term objective however I think we have already fulfilled exporting them in a way thanks to the stones gifted to the foreign guests.” Even though orders are being placed on the website, one of Saadet Erciyas’s primary objectives is to open a showroom where her products are on sale. She indicated that the products have already attracted attention in international marble and tourism fairs. Saadet Erciyas expressed how pleased she was with the amount of interest shown in her products and is proud of introducing the marbling art in a different dimension to the world.

CEYDA ADAR Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

113


Yazı ve Fotoğraflar: SERKAN SÖNMEZ İzmir Fotoğraf Kulübü Script and photographs: SERKAN SÖNMEZ İzmir Photography Club

Objektif / Objective

Zamana direnen ustalar Ustalıklarını öğretecek öğrenci bulmakta zorlansalar da, en azından fotoğrafçılar onların kıymetini biliyor. Göz nuru emekleri fotoğraf karelerinde anıtlaşıp, ölümsüzleşiyor. Geleneksel el sanatlarının zamana direndiği Tire, fotoğrafçılar için tam bir cennet!

Craftsmen who defy time Although they have difficulty in finding students to teach their artisanship, at least the photographers appreciate their value. Their eyestraining works are monumentalized and immortalized in the frames of photographs. Tire, in which traditional handicrafts defy time, is truly a paradise for photographers!

114

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Keçe ve ritim Koyun ve kuzu yününden yapılan keçeler, yer yazgısı, avcılar için tapa veya çobanlar için kepenek olarak kullanılır. Hayatımızdaki yeri giderek azalan keçe, günümüzde daha çok dekoratif amaçla satın alınmaktadır. Nesilleri tükenen keçe ustalarının ritimsel hareketlerle imal ettiği keçenin yapımını izlemek isteyenler için Tire belki de son şehirlerden biridir.

merleri görmek isteyenler için Tire çarsında yerlerini sormak yeterli olacaktır.

Zarif desenler Atlas yorgan altında uyumak, Tire’de yıllardır süregelmiş bir gelenektir. Pastel tonlardaki saten kumaşların üstüne işlenen zengin motifler, sayıları 20’yi geçmeyen yorgancıların emek dolu

Tire’den İstanbul’a Tire, Osmanlı devleti zamanında bini aşkın urgan tezgahına sahiplik yapmış. Osmanlı donanmasının halatlarının Tire’de dokunduğu ve İstanbul kuşatmasında Haliç’e indirilen gemilerde kullanılan halatların da Tire’den getirildiği, tarih kitaplarına geçen önemli bilgilerdendir. Günümüzde ise urgancılıkla uğraşanlara, sadece şehrin Eski Tire olarak adlandırılan kısmında rastlamak mümkündür. Çeyizlerin vazgeçilmezi nalın 20 hamamı, 200’ü aşkın camisi ve geleneklerine bağlı bir halkı barındıran şehirde, nalıncılık zanaatını hâlâ yürütmekte bir dükkânın olmasını yadırgamamak gerekiyor. Camilerde abdest almak, hamamlarda yıkanmak, düğünlerde ise çeyize zengin bir görünüm vermek için alınan nalınlar, değişik renk ve desenleriyle vazgeçilmez bir hediyelik eşya klasiğidir.

Zahmetli işçilik Semer, yük ve binek hayvanlarının sırtını korumak için kullanılan dolgu kaplamaya verilen isimdir. Oldukça zahmetli bir işçiliği vardır ve her hayvan türüne göre ayrı yapılır. Semercileri ve rengarenk se-

Felt and rhythm The felts made of sheep and lamb wool are used as ground cloths as well as protective caps for hunters and cloaks for shepherds. The material of felt, which is used less and less in our daily life, is purchased today rather to be used with decorative purposes. Tire is maybe one of the last surviving cities for the ones who would like to watch the production process of felt, which is manufactured by the rhythmical movement of endangered felt masters.

From Tire to Istanbul

ellerinden dökülür. Hasır örgüsü, baklava, gül, mekik, limon çekirdeği gibi zarif desenleri fotoğraflamak ayrı bir zevk verir insana.

Geçmiş zaman oyuncakçıları En eski mesleklerimizden saraçlık. Şimdi yok olmaya yüz tutmuş bir kültürümüz aynı zamanda. Saraçlık binek ve çeki hayvanlarının koşum takımlarını yapma ve süsleme işidir. Ayrıca saraçlar muşamba, bavul, çanta ve her türlü deri ürünleri yaparlardı.

Tire hosted more than a thousand rope looms during the Ottoman period. It is recorded in history books that the hawsers of the Ottoman navy were weaved in Tire and the hawsers used in the ships launched to the Golden Horn during the siege of İstanbul were again brought from Tire. Today, it is possible to encounter rope weavers only in the region called as the Old Tire. Clog as the indispensible item of a wedding chest It is not strange at all to find a workshop still maintaining the handicraft of clog production in a city, which includes 20 public baths and more than 200 mosques, and which accommodates people who are devoted to their traditions. The clogs in different colours and patterns, which are used to perform ablution in mosques, get washed in public baths and enrich the bride’s chest in weddings, are among the classics of indispensible souvenirs.

A demanding workmanship Saddles are infilled coatings used to protect the backs of draught animals and mounts. Its production requires a very demanding workmanship and it is produced separately for each type of animal. The ones, who Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

115


Saraçlıkta kromlanmış ve yağlı deriler kullanılır. Bunlar debbağ bıçağı ile kesilir, tıraşlanır, sonra mumlu iplik ve ucu küt iki iğneyle dikilir. Deriden başka saraçlıkta tahta, kösele, demir, sac, bez, kıl ve kıtık kullanılır. Eskiden çocukların oyuncaklarını yapanların saraçlar olduğunu biliyor muydunuz?

would like to see saddle producers and multicoloured saddles, only need to ask in Tire bazaar where to find them.

Elegant patterns Sleeping under satin quilts is a longsurviving tradition in Tire. The rich motifs on satin fabric with colours in pastel tones are embroidered by toiling quilt makers whose number does not exceed 20. It gives a unique pleasure to photograph these elegant patterns, such as matting, diamondshape, rose, shuttle and lemon seed.

Toy makers of the past Saddlery is one of our oldest occupations. It is at the same time an almost extinct cultural production. Saddlery is the art of producing and decorating the harness of mounts and draught animals. Saddlers also made other types of products, such as oilcloths, suitcases, bags and all kinds

116

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

of leather products. Chromized and oiled leather is used in saddlery. These leathers are cut with tanner knives, trimmed and later knitted by using waxed thread and two blunt pointed needles. Besides leather, other types of material are used in saddlery, such as wood, stout leather, iron, sheet, fabric, hair and stuffing. Did you know that it was saddlers who made children’s toys in the good old days?


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

117


Mutfak Kültürü / Culinary Culture

En lezzetli çiçek En lezzetli sakız enginarlarının yetiştiği Karaburun’da bahçeler yine yemyeşil oldu. Hem lezzeti hem de sağlığa yararlarıyla Ege-Akdeniz mutfağında ve beslenme tarzında enginarın yeri bambaşkadır.

The most delicious flower Gardens have all turned green in Karaburun where the most delicious globe artichokes are grown. Artichoke holds a unique place in the Aegean-Mediterranean cuisine and nutrition habits with its flavor and salutary characteristics.

Prof. ŞEBNEM TAVMAN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Enginarın ülkemizdeki üretimi Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Marmara bölgesinde Bayrampaşa, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise Sakız çeşitleri

118

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

yaygın olarak yetiştirilmektedir. Üretimin yüzde 60’ı Ege, yüzde 40’ı Marmara Bölgesi’nden sağlanmaktadır. 2004 yılı verilerine göre 13.492 tonluk enginar üretimi ile İzmir, Türkiye üretiminin yüzde 50’sine yakınını oluşturmaktadır. Bu ürünün üretim merkezinde yaşayanların

sağlık kaynaklarından birini oluşturan enginar Ege mutfağının da en özel menüleri arasında yer almaktadır. Sakız enginarının başları, Bayrampaşa çeşidinden küçük, açık yeşil renklidir. Yaprak boyları daha kısadır. Kış soğuklarına


dayanıksız olduğundan Ege Bölgesi’nde, özellikle İzmir civarında çok yetiştirilir. Aslında meyvesini erken geliştiren bir çeşit olduğundan piyasaya turfanda olarak çıkarılır. Enginarın taze olarak tüketiminin yanında konserveye işlenmiş ve derin dondurulmuş olarak kullanımı mümkündür. Konserve yapımında genellikle etli ve büyük tablalı çeşitler kullanılır. Son zamanlarda enginar kalbi olarak bilinen, küçükbaşlı çeşitler de tüm olarak konserve edilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarla enginarın kansere karşı ve karaciğer sağlığını korumaya yardımcı, kolesterol düşürücü potansiyele sahip olduğu ortaya konulmaktadır. Üç farklı enginar çeşidi üzerinde yapılan bir araştırmada enginarın yüzde 7.2 ile yüzde 4.1 arasında antioksidan madde içerdiği bulunmuştur. Enginar kan yağları (kolesterol) tedavisinde çok eski dönemlerden beri kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar enginar yaprağı ekstraktlarının kan yağlarını düşürmedeki etkilerini kanıtlamıştır. İspanya’da yürütülen bir çalışmada enginarın antioksidan etkisinin pişirme işleminin etkisiyle artış gösterdiği belirtilmektedir. Buharda pişirilen örneklerde suda haşlananlara göre antioksidan düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Pişirme işlemiyle antioksidan kapasitesinin pişmeden önceki duruma göre buharda pişirmede 15 kat, suda haşlamada 8 kat artış gösterdiği belirtilmiştir. Antioksidan miktarında meydana gelen artışın pişirme sonucunda yapıda meydana gelen yumuşama sonucunda daha kolay dışarıya çıkabilir hale gelmesine bağlanmıştır. Buradan da geleneksel pişirme yöntemlerinin enginarın diğer sebzelerde olduğu gibi besleyici özelliğini arttırdığı ve sağlığa yararlı bileşenlerin de biyoyararlılığını arttırdığı sonucuna varılmıştır. Inulin çözünebilir diyet lifi özelliğinde, bitkisel kökenli bir depo formunda bir karbohidrat olup fruktoz polimerlerinin heterojen karışımına verilen isimdir.

Aegean and Marmara regions are the primary center of artichoke production in our country. Bayrampaşa species of artichoke is widely grown in the Marmara region, while globe artichoke species is widely produced in the Aegean and Mediterranean regions. 60% and 40% of the whole production is carried out in the Aegean and Marmara regions, respectively.

widely produced in the Aegean Region, especially in İzmir. As it yields fruit very early, it is released to the market early in the season. Besides consuming artichoke as fresh, it is possible to use it as canned and frozen food. Fleshy and large artichoke species are generally used for canning. Recently, species with small heads known as artichoke heart are also canned as whole.

According to the data from 2004, İzmir provides about 50% of the total production in Turkey with a rate of 13.492 tons of artichoke production. Artichoke, which constitutes one of the health sources of people living in this production center, is among the most special menus of the Aegean cuisine.

Scientific studies have revealed that artichoke provides protection against cancer and helps protecting liver health and has the potential for reducing cholesterol. A research conducted on three different species of artichoke has revealed that artichoke contains 7.2% to 4.1% antioxidant substance.

The heads of globe artichoke are bright green and smaller than those of Bayrampaşa species. Their leaves are shorter. Since it is not resistant against winter cold, it is

Artichoke has been used since ancient times in the treatment of blood fats (cholesterol). Recent studies have proved the efficacy of artichoke leaf extracts in reducing

Enginar alırken Enginarın tazeliğini anlamak için uzun sapının ucundan tutup sallayın. Elastik bir şekilde sallanıyorsa tazedir. Yaprak uçlarının da yeşil renginin değişmemiş olması gerekir. Yaprak uçlarında kahverengimsi lekeler mevcut ise muhtemelen soğuk almıştır.

While buying artichoke In order to understand whether the artichoke is fresh, handle it from its long stem and shake it. You can be sure of its freshness if it takes an elastic shape. The green color of its leaf edges should not turn into any other color. If there are brown spots on leaf edges, it is most probably exposed to cold.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

119


Sindirilmeyen ve ince bağırsakta emilmeyen, ama yararlı bakteriler tarafından kalınbağırsakta faydalı organizmalar tarafından fermentasyona uğrayan bir özelliğe sahiptir. Yapılan araştırmalar, enginarda bulunan inülinin birçok gıda uygulamasında geniş bir kullanım için kullanılabileceğini de göstermektedir.

Enginarın besin değeri 100 gr. taze ve çiğ (pişirilmemiş) sebze olarak enginarın içerdiği önemli besin değerleri şunlardır: 80 kalori, 3 gr protein, 7,8 gr karbonhidrat, 0 kolesterol, 0,2 gr yağ, 1.5 gr lif, 70 mgr fosfor, 55 mgr kalsiyum, 0,8 mgr demir, 45 mgr sodyum, 330 mgr potasyum, 30 mgr magnezyum, 0,5 mgr çinko, 280 IU A vitamini, 0,15 mgr B1 vitamini, 0,05 mgr B2 vitamini, 0,7 mgr B6 vitamini ve 10 mgr C vitamini. Yemekler: Ege Palas Oteli Şef Nejdet POLAT

Zeytİnyağlı engİnar MALZEMELER: 10 tane enginar, 2 orta boy patates, 2 havuç, 10 tane arpacık soğan (yoksa 1 tane büyük kuru soğan), 3-4 tane kesme şeker, 1 çay bardağı zeytinyağı, dereotu, tuz YAPILIŞI: Soyup limonlu suyun içine koyduğunuz enginarların kenarları temizlenir. Havuç, patates, soğan küçük küçük doğranır, 1 çay bardağı bezelye ile tencereye koyulur ve üstünden aşana kadar su doldurulur. Yeterince tuz, kesme şeker ve zeytinyağı ilave edildikten sonra kaynatılır. Ayıklanan enginarlar limonlu sudan çıkarılıp yıkanır. Tencerede kaynayan malzemenin içine atılır. Üzerine bir limon sıkılır. Enginarlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir (suyunu çekip yağına inmeli). Tencerede soğuduktan sonra, enginarlar parçalanmadan tabağa alınır. Kalan malzeme enginarlara taksim edilir. Üzeri dereotu ile süslenip afiyetle yenir.

Artichoke with olive oil INGREDIENTS: 10 artichokes, 2 medium size potatoes, 2 carrots, 10 shallots (if not available, 1 big onion), 3-4 cubes of sugar, 1 tea glass of olive oil, dill, salt PREPARATION: Artichokes are peeled and submerged into water containing lemon juice, and their edges are removed. Carrots, potatoes and onions are chopped into small cubes, placed in a pan together with one tea glass of green peas, enough water is added to cover the artichokes. It is boiled after adding sufficient amount of salt, sugar and olive oil. Cleaned artichokes are taken out of the water and washed. They are added to the ingredients boiling in the pan. An abundant amount of lemon juice is added. Artichokes are cooked at low heat until they soften (water inside the pan should boil down). After the pan cools to room temperature, artichokes are placed on a service plate as whole. The remaining ingredients are added evenly to the artichokes. They are adorned with dill and served.

120

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


blood fat levels. In a study conducted in Spain, the effects of different cooking methods on artichoke’s antioxidant profile, antioxidant capacity and physical characteristics were investigated. It was reported that antioxidant effect of artichoke increased with the effect of cooking process. Antioxidant level was found to be higher in samples cooked with steam compared to boiled samples. Antioxidant capacity was determined to increase 15 times in cooking process with steam and 8 times in boiling in water compared to precooking antioxidant levels. This increase observed in the antioxidant amount was associated with the fact that antioxidant substances are released more easily due to the softening of structure at the end of cooking process. Thus, it has been established that traditional cooking methods augment the nutrition value of artichoke as in other vegetables and increase the bioavailability of its salutary compounds. Inulin is a carbohydrate that belongs to a

class of soluble diet fibers found in the form of vegetable source, and it is a name given to the heterogeneous mixture of fructose polymers. It is not digested and absorbed in the small intestine, but fermented by useful organisms in the large intestine via useful bacteria. Conducted researches show that inulin in artichoke may be used extensively in various food applications.

Important nutrition values of 100 g fresh and raw (uncooked) artichoke are as follows: 80 calories, 3 g protein, 7,8 g carbohydrate, 0 cholesterol, 0,2 g fat, 1.5 g fiber, 70 mg phosphor, 55 mg calcium, 0,8 mg iron, 45 mg sodium, 330 mg potassium, 30 mg magnesium, 0,5 mg zinc, 280 IU vitamin A, 0,15 mg vitamin B1, 0,05 mg vitamin B2, 0,7 mg vitamin B6 and 10 mg vitamin C.

ENGİNAR DOLMASI

Stuffed artichoke

MALZEMELER: 7 adet enginar, 1 su bardağı pirinç, 3 soğan, 1 çorba kaşığı toz şeker, nane, dereotu, maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber, limon, su YAPILIŞI: Enginarların iç harcı için karıştırma kabına soğanları doğrayarak alın. Daha sonra üzerine pirinç, doğranmış yeşillik ve tuz, karabiber ekleyerek iyice karıştırın. Yağını da ayarladıktan sonra içi boşaltılmış enginarların içine doldurun. Her birinin üzerine birer dilim limon koyarak tencereye dizin. Enginarların da içine girecek şekilde su ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın.

INGREDIENTS: 7 artichokes, 1 glass of rice, 3 onions, 1 table spoon of granulated sugar, mint, dill, parsley, olive oil, salt, pepper, lemon, water PREPARATION: To prepare the mixture to be stuffed into artichokes, chop onions into a mixing bowl, add rice, chopped vegetables, salt and pepper and mix thoroughly. After adjusting its oil, stuff the carved artichokes with the mixture. Align them inside a pan by placing a slice of lemon on top of each. Add enough water to cover the artichokes and cook at low heat.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

121


Güncel / Actual

İzmir’in renkli bahçesi Dünyanın en verimli ovalarından biri olan Küçük Menderes’in merkezinde bulunan Ödemiş’in girişinde sağlı sollu sıralanmış bahçelerde dünyanın en güzel, en yeşil, en renkli süs bitkileri ve fidanları yetişir. Oradan da ülkenin ve dünyanın dört bir köşesinde kök salar.

Colourful garden of İzmir The world’s most beautiful, greenest and the most colourful ornamental plants and saplings are grown in the gardens aligned on both sides of the road leading to the centre of Ödemiş which is located in the heart of Küçük Menderes, one of the most fertile plains in the world. These ornamental plants and saplings take roots in different lands in all corners of the country and the world.

122

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Soğuk binaların çevresini sararak rengarenk bir cümbüşle sıcacık yuvalara dönüştürür çiçekler. Bütün hızıyla durmadan akan trafik arasında her şeye rağmen yemyeşil gülümser ağaçlar. Kısa bir an da olsa uzaklaşırsınız kentin gürültü patırtısından. Sırtını Bozdağ’a vermiş Ödemiş’in daha girişinde karşılar sizleri bu yemyeşil dünya. Kent merkezine kadar sağlı sollu sıralanmış bahçelerde dünyanın en güzel, en yeşil, en renkli süs bitkileri ve fidanları yetişir ve oradan da ülkenin ve dünyanın dört bir köşesinde kök salar. Ödemiş’te önemli bir yere sahip olan süs bitkileri yetiştiriciliği, son 10 yıldır ivme kazanan bir endüstriye dönüştü. Ödemiş yolunda ilerlerken sağlı sollu konuşlanan seracılık, fidancılık ve bitki firmaları da bu dönüşümü kanıtlar niteliğinde. Biz de hem sektörü daha yakından tanımak hem de yerli üreticilerle tanışmak için ilk molamızı yol üstündeki İnci Çiçekçilik’te veriyoruz. Kapıda bizi tüm misafirperverliğiyle karşılayan üreticiler eşliğinde içinize huzur veren çiçekler arasında ilerlerken sektörle ilgili bilgiler alıyoruz. Ödemiş çalı türünde Türkiye üretiminin yüzde 65’ini, ibreli türünde de yüzde 50’sini karşılıyor.

Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin’in deyimiyle Küçük Menderes İzmir’in arka bahçesi ve dünyanın en verimli ovalarından biri olarak anılıyor. Süs bitkileri üretimi için gerekli iklim koşullarına sahip olan Ödemiş de Küçük Menderes Havzası’nın merkezinde yer alıyor. Toprak, su ve hava yapısı, uygun iklim bölgesi ve ürün çeşitliliğiyle birçok bölgeye göre olağanüstü imkanlara sahip olan Ödemiş’te yaygınlaşan yeşil endüstri ile birlikte bin 200 süs bitkisi çeşidi yetiştiriliyor. Çobanoğlu Fidancılık’ın sahibi Mustafa Çobanoğlu da Yeşil Endüstri ile ilgili bilgiler veriyor bize yanında sıcak bir çay eşliğinde. Ardından çevrede bir tur yeşil rengin garantisinde… Yeşilin her tonu, çeşit çeşit şekillenmiş ağaçlar, çalılar ve saksı çiçekleri arasında yürürken bir yandan içinize dolan huzuru duyumsuyor öte yandan da nasıl bir emek ile yetiştirildiklerini sorguluyorsunuz. Firmanın bir çalışanından ağaçlara bu şekilleri nasıl verdiklerini göstermesini rica ediyoruz. O da bizi kırmayarak başlıyor hünerli ellerini çalıştırmaya.

Flowers turn cold buildings into warm and cosy homes by surrounding them with a colourful riot. Trees smile all in green despite everything amidst the ceaselessly flowing traffic in full course. You get away from the rumpus of city life if only for a short while. This verdant world meets you as soon as you enter Ödemiş which stretches along with its back resting against Bozdağ (Grizzly Mountain). The world’s most beautiful, greenest and the most colourful ornamental plants and saplings are grown in the gardens aligned on both sides of the road leading to the city centre and they take roots in different lands in all corners of the country and the world. Ornamental plant cultivation, which holds an important place in the economy of Ödemiş, has expanded into a gradually growing industry in the last 10 years. Arboriculture, greenhouse and plant cultivation companies, which are located on both sides of the road

Her makas hareketinde bir sanatçı edasıyla buluşuyor ağaçla. Bu güzel sunumun ardından çiçekler arasındaki yolculuğumuza bir mola verip, Balabanlı Yolu üzerinden son durağımız olan Dallıoğlu Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

123


İzmir’in Ödemiş ilçesinde önemli bir yere sahip olan süs bitkileri yetiştiriciliği, son 10 yıldır ivme kazanan bir endüstriye dönüştü. Ornamental plant cultivation, which holds an important place in the economy of Ödemiş town in İzmir, has expanded into a gradually growing industry in the last 10 years.

Seracılık, Fidancılık ve Çiçekçilik’e doğru yol alıyoruz. Dallıoğlu’nda Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin, Başkan Yardımcısı İrfan Akça ve Ödemiş Süs Bitkisi Üretici Birliği üyeleri de bize eşlik ediyor. Bizler için özenle hazırlanmış sofrada bir yandan öğle yemeğimizi yerken diğer yandan da Başkan’ın Ödemiş’teki “Yeşil Endüstri” ile ilgili açıklamalarına kulak kabartıyoruz. Keskin, “Havza, patates, süt hayvancılığı,

124

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

leading to Ödemiş, are a living witness to this transformation. In order to learn more about the sector and meet the local producers, we take our first break at İnci Floristry by the roadside. The producers welcome us at the door with hospitality and inform us about the sector as we walk through soothing flowers. Ödemiş produces 65% of Turkey’s total bush plant and 50% of coniferous types production. As Ödemiş Mayor Bekir Keskin states, Küçük Menderes is considered the backyard of İzmir and one of the most fertile plains in the world. Ödemiş, which has the climatic conditions required for the cultivation of ornamental plants, is situated in the heart of Küçük Menderes Basin. With the increasing value attached to green industry, the number of cultivated ornamental plants has increased to 1,200 in Ödemiş which possesses extraordinary opportunities compared to several other regions with its fertile land, water and micro-climate as well as its product variety. Mustafa Çobanoğlu, the owner of Çobanoğlu Arboriculture, gives us information about Green Industry while we are sipping our tea. Then we take a tour around under the guarantee of the colour green... You feel peace inside while walking through the trees, bushes and houseplants of many forms ornamented with all tones of green and you wander how much effort is put in cultivating these plants. We request one of the workers to show us how they give those shapes to the trees. He does not return our request and starts working his skilful hands. At each move of the scissors he transforms the tree in the manner of an artist. Following this impressive demonstration, we take a break from our journey amidst the flowers and proceed to our final stop at Dallıoğlu Greenhouse, Arboriculture and Floristry on Balabanlı Road. Ödemiş Mayor Bekir Keskin, Deputy Mayor İrfan Akça and the members of Ödemiş Ornamental Plant Producers Union accompany us in our visit to Dallıoğlu. While eating our lunch at the table elaborated for us, we incline our ears to the Mayor’s explanations about the “Green Industry”

in Ödemiş. Keskin states that “the basin faces a new alternative of producing new products apart from traditional ones like potato, melon and other vegetables as well as stock-breeding for milk production. Ornamental plant production is the primary product of the future in the basin... Ödemiş will become the centre of production, marketing and promotion of Green Industry”. He continues his comments with the enthusiasm triggered by the rapidly growing sector in the region: “The climate in our town is very suitable for the cultivation of ornamental plants. Our population, which approaches to 200 thousand together with the villages, has now begun to work in this sector. We will no longer be engaged only with municipal work. In this context, we founded a farmers union. The farmers, who are a member of


karpuz ve diğer sebze – meyveler gibi geleneksel ürünlerin dışında yeni bir tercihle karşı karşıya. Süs bitkisi üretimi, havzada geleceğin ana ürünü… Ödemiş, Yeşil Sanayi’nin üretim, satış ve sunum merkezi olacak.” diyor, hızla gelişen sektörün kattığı heyecanla ve sözlerine şöyle devam ediyor: “İlçemizin sahip olduğu iklim, süs bitkisi yetiştiriciliği için oldukça müsait. Köylerimizle birlikte 200 bine yaklaşan nüfusumuz artık bu sektöre kaymaya başladı. Artık sadece belediyecilik yapmayacağız. Bu konuda bir çiftçi birliği kurduk. Birliğe üye çiftçiler bitki yetiştiriyor biz de pazarlıyoruz. Ödemiş’te bu yönde çalışan süs bitkisi üreticilerinin bütün imkânlarımızla teşvik etmeye desteklemeye kararlıyız. Geleneksel tarım ürünleri yerine dünya pazarlarında da yer edilebilecek yeşil sanayi, süs bitkileri üretimini desteklemek üzere bir dizi proje hazırladık ve uygulamaya sokuyoruz. Ödemiş yaptığı üretimle Türkiye’deki süs bitkileri fiyatlarını belirler konumdadır. Amacımız, bölgemizde gelişmeye devam eden süs bitkileri üretiminin ulusal düzeyde başarısının yanına ihracat başarısını eklemektedir. Bölgemizden yapılan ihracatı kısa zamanda sektörle birlikte büyütmeyi hedefliyoruz.”

Sohbet eşliğinde lezzetli bir öğle yemeğinin ardından Belediye Başkanı Bekir Keskin, Dallıoğlu Fidancılık’ın sahibi Yalçın Daler ve diğer üreticilerle birlikte bahçelerdeki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Attığımız her adımda yeni bir bitki türü merhaba diyor bize. Hepsini alıp evinizin bahçesini süslesin istiyorsunuz içinizden. Çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşüne kayıtsız kalamayan gökkuşağı da süzülüyor bulutların arasından. CEYDA ADAR

150 yıllık çınarda sevimli sincaplar Yol üstünde süs bitkisi üreticileri ile alıcıların buluşma noktası kahvede bir çay molası iyi gelir diyerek gezimize bir durak daha ekleniyor. 150 yıllık çınar ağacının altında çaylarımızı yudumlarken ağacın dallarında beliren misafirler çekiyor dikkatimizi. Sevimli minik sincapların misafir değil, ağacın yerlisi olduğunu öğreniyoruz ardından. Ödemiş, havası, suyu, bitkilerle dost doğasıyla onların da vazgeçemedikleri bir bölge haline gelmiş.

Lovely squirrels on 150 year-old plane tree We add another stop to our journey and take a tea break at a coffee house by the road which is the meeting point of ornamental plant producers and buyers. While sipping our tea under the 150 year-old plane tree, our attention is caught by unexpected quests appearing on the branches. Then we learn that these lovely squirrels are not guests but indeed the inhabitants of the tree. Apparently, with its air, water and plant-friendly nature, Ödemiş has become a region from which even the squirrels cannot desist. Fotoğraf / Photos: Mehmet Ali Varış

the union, cultivate the plants which we later commercialise in the market. We are determined to encourage and support ornamental plant producers in Ödemiş by all available means. We prepared a series of projects to support green industry and ornamental plant production which can be preferred to traditional agricultural products in the world market, and we putting these projects into practice. With its production size, Ödemiş is in the position of determining the market prices of ornamental plants cultivated in Turkey. Our objective is to expand our national success of gradually developing production of ornamental plants in our region to

the field of exportation. We aim to grow the export potential of our region in parallel with the growth in the sector.” After a delicious lunch accompanied by a pleasant conversation, we continue our tour in the garden together with Mayor Bekir Keskin, the owner of Dallıoğlu Arboriculture Yalçın Daler and other producers. You come across a new plant species at every step you take in the gardens, and you think about taking all those plants home to ornament your garden. The rainbow, which cannot be indifferent to the array of bright colours composed by the flowers, creeps down between the clouds. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

125


Ekoturizm / Ecotourism

Balçova’dan doğaya… Balçova, zengin doğası ve kente yakınlığı ile İzmir’deki en iyi ekoturizm alternatifleri arasında yer alıyor.

From Balçova to nature… Balçova is among the best ecotourism alternatives in İzmir with its rich nature and closeness to the city center.

İzmir çevresindeki çok sayıda yürüyüş parkurundan bir bölümü, kentin merkezinde yeşillere bürünmüş güzel doğasıyla Balçova’dan geçer. Şehir merkezine sadece 8 kilometre uzaklıktaki ilçe, termal tesisleri, yemyeşil ormanları, Cengiz Saran Baraj Gölü, Teleferik’i ile en iyi ekoturizm güzergahları arasında yerini alıyor. İlçede, meraklılarına uygun farklı güzergahlar bulunuyor.

126

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Balçova - Manastır - Halkapınar Çeşmesi İzmir kent merkezinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz Balçova - Manastır - Halkapınar Çeşmesi güzergahı, Behzat Tepesi, Balçova Cengiz Saran Baraj Gölü, çam ormanları, doğal şifalı bitkiler ve manzara güzellikleri ile keyifli bir parkur sunuyor. Toplam 14.8 kilometre uzunluğunda

Some of several walking tracks around İzmir pass through Balçova, a town with a verdant nature. The town, which is only 8 kilometers away from the city center, is among the best ecotourism destinations with its thermal facilities, verdant forests, Cengiz Saran Dam Lake, and Cable Car. The town also offers alternative routes for walking enthusiasts.


patika yoldaki gezi süresi, yürüyerek 5 – 6 saat sürüyor. Teleferik otobüsleri son durağından başlayan yolculuk, Behzat Tepesi (450 metre), Manastırdağı Tepesi (754), Halkapınar Çeşmesi, Samanlık Dağı (702 metre), Balçova Barajı molaları ile Dededağ Tepesi’nde (432 metre) son buluyor. Orta zorluk derecesinde olan güzergahı, Balçova – Manastır – Halkapınar Çeşmesi ve Balçova – Manastır – Halkapınar Çeşmesi – Behzat Tepesi olmak üzere iki ayrı patikadan izlemek mümkün. Keyifli bir yürüyüş için en uygun zaman ise Kasım– Nisan arası.

Balçova Termal Tesisleri – Balçova Barajı – Balçova Termal Tesisleri Çam ormanları ve doğal güzellikleri ile kolay bir yürüyüş sunan Balçova Termal Tesisleri – Balçova Barajı – Balçova Termal Tesisleri güzergahı 5 kilometrelik asfalt ve toprak yoldan oluşuyor. Balçova Termal Tesisleri ile başlayan güzergah, Dededağ Tepesi ( 432 metre) ve Balçova Barajı ile devam ederek aynı güzergahtan dönüş ile son buluyor. Yürüyerek 2 – 3 saat

süren gezi, Balçova Termal Tesisleri’nde yeme – içme, konaklama, alışveriş, eğlence, termal sulardan yararlanma, spor, günübirlik kapalı havuz, doğal şifalı bitkileri toplama, manzara seyretme imkanı da sunuyor. Yürüyüş için en uygun aylar ise Mart – Kasım arası.

Üçkuyular – İnciraltı Gençlik Merkezi – İnciraltı Yılın 12 ayı hem yürüyerek hem de bisiklet ile kullanabileceğiniz güzergah, 4 kilometre asfalt yoldan oluşuyor. Üçkuyular’da başlayan gezi, İnciraltı Gençlik Merkezi ve İnciraltı’nda yeme – içme, alışveriş, konaklama, spor, olta balıkçılığı, tekne gezisi, piknik, İnciraltı – Bahçelerarası Mevkii’nde restoranlar ve eğlence yerleri, Çakal Burnu Dalyanı çiçek seraları, narenciye ve sebze bahçelerini gezme gibi imkanlar sunuyor. Güzergahta bulunan Deniz Müzesi ve Üçkuyular Yat Limanı (Levent Marina) görülmeye değer yerlerden. İzmir Körfezi, su kuşları, deniz manzarası da doğal güzellikler arasında.

Balçova - Monastery Halkapınar Fountain Balçova - Monastery - Halkapınar Fountain route, which you can easily reach from the city center, offers a pleasant track with Behzat Hill, Balçova Cengiz Saran Dam Lake and its pine forests, herbs and landscape beauties. Walking on the 14.8 km long pathway in total takes 5-6 hours. The journey starts at the last stop of Teleferik (Cable Car) buses, continues through Behzat Hill (450 meters), Manastırdağı Hill (754 meters), Halkapınar Fountain, Samanlık Mountain (702 meters), Balçova Dam, and ends at Dededağ Hill (432 meters). The routes of Balçova – Monastery – Halkapınar Fountain and Balçova – Monastery – Halkapınar Fountain – Behzat Hill offer two pathways of medium level of difficulty. The period between November and April is the most appropriate for a pleasant walk.

Balçova Thermal Facilities – Balçova Dam – Balçova Thermal Facilities

Şehir merkezine sadece 8 kilometre uzaklıktaki ilçe, termal tesisleri, yemyeşil ormanları, Cengiz Saran Baraj Gölü, Teleferik’i ile en iyi eko turizm güzergahları arasında yerini alıyor. The town, which is only 8 kilometers away from the city center, is among the best ecotourism destinations with its thermal facilities, verdant forests, Cengiz Saran Dam Lake, and Cable Car.

The route of Balçova Thermal Facilities – Balçova Dam – Balçova Thermal Facilities, which offers an easy walk through the pine forests and natural beauties, consists of a 5 km asphalt and earth road. The route starts from Balçova Thermal Facilities, continues through Dededağ Hill (432 meters) and Balçova Dam, and it is completed by following the same route back. The journey, which lasts 2 to 3 hours on foot, offers opportunities of food & beverage, accomMart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

127


Balçova – İnciraltı – Sahilevleri 6 kilometrelik asfalt yoldan oluşan Balçova – İnciraltı – Sahilevleri güzergahı, yılın 12 ayı kolay bir yürüyüş imkanı sunuyor. Yürüyerek 2 – 3 saatte kat edebileceğiniz güzergah, bisiklet kullanımına da uygun. İzmir Körfezi ve çevredeki doğal güzelliklerin eşlik edeceği gezinizde, Balçova’da yeme – içme, alışveriş, çarşamba ve cumartesi günleri Balçova haftalık pazarı (çarşamba ve cumartesi), İnciraltı’nda yeme – içme, alışveriş, konaklama, olta balıkçılığı, tekne gezisi, piknik, İnciraltı – Bahçelerarası mevkiinde restoranlar ve eğlence yerleri, Çakal Burnu Dalyanı (deniz bisikleti, kano), çiçek seraları, narenciye ve sebze bahçelerini gezme, manzara seyretme gibi imkanlardan da faydalanabilirsiniz.

modation, shopping, entertainment, thermal waters, sports and daily indoors swimming pool at Balçova Thermal Facilities, as well as collecting herbs and enjoying the spectacular view. The period between March and November is the most appropriate period for taking a walk.

Üçkuyular – İnciraltı Youth Center – İnciraltı Nasıl Gidilir? İzmir kent merkezinden belediye otobüsleriyle Balçova’ya ulaşım (8 kilometre, 20 dakika), İzmir – Aydın otoyolu kullanılarak Adnan Menderes Havalimanı’ndan Balçova’ya ulaşım (18 kilometre, 20 dakika) İzmir kent merkezinden belediye otobüsleriyle Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı’na ulaşarak oradan Üçkuyular Vapur İskelesi’ne yürüyebilir (1 kilometre, 20 dakika) ya da iskeleye direkt ulaşan otobüsleri kullanabilirsiniz. Ayrıca Karşıyaka ve Bostanlı’dan vapur veya feribot ile Üçkuyular Vapur İskelesi’ne (yaklaşık 30 dakika) gidebilirsiniz. Fotoğraflar: AYŞEGÜL AKINCI YÜKSEL Kaynak: İzmir Ekoturizm Güzergahları Kitabı / Ege Turizm Derneği

128

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

This route, which you can take by either bicycling or walking 12 months a year, consists of a 4 km asphalt road. The journey starts at Üçkuyular, and offers alternatives of food & beverage, shopping, accommodation, sports, hand-line fishing, boat trip and picnic at İnciraltı Youth Center, restaurants and entertainment facilities at İnciraltı – Bahçelerarası Site, and visiting flower greenhouses, citrus and vegetable gardens at Çakal Burnu Dalyanı. Maritime Museum and Üçkuyular Marina (Levent Marina) are among the places worth seeing. İzmir Bay also offers natural beauties with its water birds and spectacular seascape.

Balçova – İnciraltı – Sahilevleri Balçova – İnciraltı – Sahilevleri route consists of a 6 km asphalt road and offers an opportunity of taking easy walks 12 months a year. The route may be covered in 2 to 3 hours on foot, and it is also suit-

able for bicycling. İzmir Bay and the surrounding natural beauties accompany you in your journey, which offers alternatives of food & beverage and shopping at Balçova, weekly Balçova bazaar on Wednesdays and Saturdays, food & beverage, shopping, accommodation, hand line fishing, boat trip and picnic at İnciraltı, restaurants and entertainment centers at İnciraltı – Bahçelerarası Site, pedalo and canoe at Çakal Burnu Dalyanı, and flower greenhouses, citrus, vegetable gardens and landscape beauties.

How to Go You can reach Balçova either by municipality buses from İzmir city center (8 kilometers, 20 minutes), or by using İzmirAydın highway from Adnan Menderes Airport (18 kilometers, 20 minutes) You can take a municipality bus from İzmir city center to Üçkuyular Fahrettin Altay Square and walk to Üçkuyular Ferry Port (1 kilometer, 20 minutes), or take a bus directly to the port. You can also take a boat or ferry from Karşıyaka and Bostanlı to Üçkuyular Ferry Port (approximately 30 minutes).

Photos: AYŞEGÜL AKINCI YÜKSEL Source: Book of İzmir Ecotourism Destinations / Aegean Tourism Association


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

129


Spor / Sports

Sporcuların buluşma noktası: İzmir Son beş yılda eskrimden karateye, tekvandodan, basketbola kadar 30’un üzerinde uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan İzmir, sporcu konuklarını en güzel şekilde ağırlıyor.

İzmir: The meeting point for sportsmen For the last five years İzmir has welcomed sportsmen guests in the best possible way and hosted over thirty international sports organisations from fencing to karate, taekwondo to basketball.

130

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


Uluslararası Spor Turizmi Konseyi (STIC) verilerine göre sportif faaliyetler yılda 182 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda tecrübelerini artıran İzmir, spor turizminde markalaşmayı hedefliyor. Sportif faaliyetlerin çok etkili bir tanıtım aracı olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar, organizasyon tecrübesi ve uluslararası standartlardaki tesisleri sayesinde İzmir’in dünyayla rekabet edecek güce yakın olduğunu düşünüyor.

hareketi bir masa tenisi maçıyla olmuştur. Sporun ekonomiye, turizme, tanıtıma, dünya barışına katkısı önemsenmelidir. İzmir spor turizmi alanında nasıl bir konumda? SADIKLAR: İzmir, Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren bir şehir. Çağdaş, turistik ve ekonomisi canlı bir ilimiz. Türk sporunda da ilklere imza atmış bir ildir. Organizasyon kültürü yüksek bir şehir İzmir… 1971 Akdeniz Oyunları Türkiye’de ilk defa İzmir’de organize edildi. 2005 yılında

According to figures released from the Sports Tourism International Council (STIC) the sporting activities have become an industry generating182 billion dollars a year. Having increased its experience as a host to international organisations İzmir is aiming to become a brand in sports tourism. Provincial Director of Youth and Sports Sabri Sadıklar believes that sport activities are a very effective form of publicity and continues by stating that with its experience in hosting organisations and thanks

Spor ve turizm ilişkisinden bahsedebilir misiniz biraz? SADIKLAR: Rakamlarla anlatırsak, Türkiye’de 60 federasyon, 7 bin spor kulübü, 200 bin spor kulübü yöneticisi, 2 milyon sporcu var. Spor tam bir turizm aracıdır. Uluslararası organizasyonlar, takımlarımızın yaptığı dış temaslar, Avrupa, Balkan şampiyonaları, özel turnuvalar veya dünya şampiyonalarına katılımların yaratacağı ekonomik, turistik ve tanıtım değerlerini düşündüğümüzde gerçekten de spor çok büyük bir olgu. Ülkelerin tanıtımında, ekonomiye katkıda, turizmin şekillenmesinde çok büyük bir etken, etkili bir silah… Türk tanıtım fonlarıyla yapamayacağınız bir tanıtımı uluslararası bir sportif aktiviteyle yapabilirsiniz. Mesela Türk Milli Takımı’nın 2002 yılında Japonya-Kore Dünya Futbol Şampiyonası’nda üçüncü olmasıyla yaptığı ülke tanıtımını, ekonomik - siyasi kanallarla sağlayamazdınız. Galatasaray’ın UEFA şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin tur atlaması ülkemizin tanıtımı için çok iyi fırsatlar yarattı. Güreşten bir sporcumuzun dünya veya Avrupa şampiyonu olması büyük bir etki yaratıyor. Bir de spor dünya üzerindeki farklı insanları bir araya getiriyor. Dünya barışına da büyük bir katkısı var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden aynı organizasyonlarda yer alan gençlerin birbirine düşman olması mümkün değil. Çin ve ABD arasındaki soğuk savaş dönemi sonrası ilk dostluk

Sabri Sadıklar 23.UNIVERSIADE Yaz Oyunları İzmir’de yapıldı, çok da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ve İzmir artık uluslararası tüm müsabakaların rahatça yapılacağı çok iyi bir spor kenti olduğunu gösterdi. Son 3-4 yıl içerisinde eskrimden karateye, tekvandodan, basketbola kadar 30’un üzerinde uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. 2010 yılında hangi uluslararası organizasyonların adresi İzmir olacak? SADIKLAR: Şubat ayında Avrupa Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası yapıldı. Ağustos ayında Dünya Basketbol Şampiyonası’nın bir ayağı diğer üç il (Ankara, İstanbul, Kayseri) ile eş zamanlı İzmir’de olacak. 2011 yılında Dünya

to its facilities at international levels İzmir nearly has the strength to compete with the world. Can you elaborate on the relationship between the sports and tourism a bit? SADIKLAR: If we express the situation with figures we have 60 federations, 7000 sports clubs, 200000 sports club directors and 2 million sportsmen in Turkey. Sports are the ideal tourism instrument. When you think about the economic, touristic and publicity values of taking part in international organisations, European Championships, Balkan Championships, special or world championships and the foreign contacts of our teams it is undeniable that sports is a huge phenomenon. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

131


Wushu Şampiyonası İzmir’de yapılacak. Uluslararası Hentbol Fuar Kupası ve Uluslararası Ritmik Jimnastik Turnuvası her yıl yapılıyor. Spor faaliyetleri sayesinde kente ne kadar turist çekildi? SADIKLAR: 2005’teki UNIVERSIADE oyunlarına katılan 134 ülkeden 7 bin dolayında sporcu, teknik adam ve idareci İzmir’de misafir edildi. Avrupa Karate Şampiyonası için yaklaşık 2 bin sporcu ve idareci İzmir’e geldi. Bu canlılık, taksi esnafından marketine kadar İzmir’in ekonomisine fayda sağlıyor. 2 bin kişi İzmir’de konaklayacak, restoranlarda yemek yiyecek, alışveriş merkezlerine gidecek, ulaşım için taksiye binecek. İzmir’e büyük bir katma değer yaratılacak. Her sportif organizasyon kente bir hareket getiriyor. İzmir’in gündemindeki önemli organizasyonlardan birisi de Euro 2016, değil mi? SADIKLAR: Evet, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ülkemize alınması çok önemli. İtalya ve Fransa ile yarışıyoruz. Ama Türkiye çok avantaj sağladı son dönemde. Devletimiz ve hükümetimiz de büyük destek veriyor. Euro 2016 Futbol Şampiyonası Türkiye’ye alınırsa İzmir’de de müsabakalar yapılacak. Tabii ki bu organizasyonun dünyadaki etkisi ve hareketini göz önüne alırsak Türkiye ve o sayede İzmir çok şey kazanacak. Mayıs ayında şampiyonanın hangi ülkede yapılacağı netleşecek. Euro 2016’yı alırsak Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde Örnekköy’de 40-50 bin kişilik yeni bir stat yatırımı düşünülüyor. İzmir’in turist çekebileceği diğer spor dalları hangileri? SADIKLAR: Saydığımız spor dallarının dışında İzmir’de dağcılık, kayak (Bozdağ’daki tesislerde), yelken, atıcılık sporları da yapılabiliyor. Yaklaşık 50 spor branşında faaliyet gösterilebiliyor. Bu da geniş bir faaliyet alanı.

132

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

İzmir’in spor turizminde hak ettiği noktada olduğunu düşünüyor musunuz? SADIKLAR: Türkiye yeterli payı alamayınca haliyle İzmir de alamıyor. İyi bir reklam, iyi bir talep gerekiyor. İleri ülkelerin

It is a truly great factor and an effective weapon in representing countries, contributing to the economy and shaping tourism. By means of an international sports event, it is possible to achieve publicity that you

UNIVERSIADE 2005 İzmir Açılış Töreni / Opening Ceremony

seviyesine çıkarsanız rekabet edersiniz, onları geçerseniz sahip olursunuz. Biz İzmir olarak dünyayla rekabet edebilecek güce yakınız. Tanıtım kısmında kent içinde tam bir işbirliği olmalı. Kurumlar olarak aynı gemide yer alıyoruz. Geminin süratli gitmesi o geminin tüm personelinin marifetine bağlıdır. O bakımdan biz de bu konuda her şey tam olarak yaptığımızı söyleyemeyiz, mutlaka eksiklerimiz vardır. Ama şunu söyleyebilirim: 23. UNIVERSIADE Oyunları’nı biz gerçekleştirdik ve yapılan 22 olimpiyattan çok daha başarılıydı. Bunu da Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu FISU tescil etmiştir. Hatta 2003 yılında Universiade’ı gerçekleştiren Güney Kore, bu yıl ikinci defa aday olduğunu açıkladıktan sonra FISU’nun tavsiyesiyle İzmir’e bir heyet gönderdi. Kore’nin daha önce tecrübesi olmasına rağmen FISU bizi örnek gösteriyor. Bu da başarılı olduğumuzun bir kanıtıdır diye düşünüyorum. Bu tür organizasyonlarda başarılı olmamızın en önemli nedeni bence Türk insanının sıcakkanlı ve misafirperver yapısıdır. ÇİĞDEM ASKERİ

cannot with Turkish publicity funds. There are many examples, for instance no economic or political event could have drawn attention to Turkey as much as Turkey National Team coming third in the 2002 World Cup in Japan and Korea. Galatasaray winning the UEFA Cup and Fenerbahçe getting through to the next round generated amazing publicity opportunities for our country. Huge effects are created when one of our wrestlers becomes a European or World Champion. Another great aspect of sports is that it brings various types of people together. It contributes to world peace as well. It is impossible for young people, who attend the same events in various countries around the world, to be enemies. A table tennis match became the first peace action after the cold war between China and the USA. Sports contribution to economy, tourism, publicity and world peace should be noticed. Where is İzmir in the sporting tourism field? SADIKLAR: İzmir is a Turkish city of firsts. It’s a city that is contemporary, touristic and has a lively economy. It’s the city of Turkish sports’ firsts. İzmir is a city with a high organisation culture. The 1971 Mediterranean Games in Turkey took place in İzmir for the first time.


In 2005 the 23rd UNIVERSIADE Summer Games took place very successfully in İzmir. İzmir has proved that it is a great sports city where all international competitions can easily take place. In the last 3 – 4 years we have hosted over thirty international sports organisations from fencing to karate, taekwondo to basketball.

UNIVERSIADE deneyimi UNIVERSIADE Oyunları öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, mevcut spor tesislerinden 57’sini, olimpiyatlara hazırlık sürecinde elden geçirip tepeden tırnağa yeniledi ve standartlarını yükseltti. Büyükşehir Belediyesi dünya standartlarında Halkapınar ve Karşıyaka spor salonlarını kente kazandırırken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de Örnekköy’de uluslararası oyunlarının özellikle açılış ve kapanış törenleri çok sayıda ülke televizyonlarında canlı olarak yayımlanırken İzmir’in tanıtımına büyük katkı sağladı.

The UNIVERSIADE experience Before the UNIVERSIADE Games, İzmir Metropolitan Municipality and the General Directorate of Youth and Sports upgraded amenity standards by renewing all existing 57 sports facilities from top to bottom during the Olympics preparation period. While Metropolitan Municipality provided the town with Halkapınar and Karşıyaka sport centres at world standards, The General Directorate of Youth and Sports established a tennis complex in Örnekköy to host international tennis contests and a swimming pool in Narlıdere to host swimming and diving events. The UNIVERSIADE Games, especially the worldwide broadcasting of the opening and closing ceremonies helped İzmir’s publicity hugely.

Which international events will take place in İzmir in 2010? SADIKLAR: In February we hosted the European Under 21 and Youth Karate Championships. In August we will be one of four cities to host the World Basketball Championships and the other three cities are Ankara, İstanbul and Kayseri. In 2011 the World Wushu Championships will take place in İzmir. International Handball Fair Cup and International Rhythmic Gymnastics Tournament take place in İzmir every year. How many tourists have you managed to attract as a result of the sporting activities? SADIKLAR: In 2005 a total of 7000 people, made up of sportsmen, technical staff and managers, from 134 countries attending the UNIVERSIADE Games stayed in İzmir. In the same way nearly 2000 sportsmen and managers came to İzmir for the European Karate Championships. From taxis to groceries, İzmir’s economy benefits from these activities. These 2000 guests will stay in hotels, eat at restaurants, go to shopping centres and use taxis to commute during their stay in İzmir. This will add value to İzmir. Every sporting event brings life to the city. One of the important events on İzmir’s agenda is Euro 2016, isn’t it? SADIKLAR: Yes, it is very important if our country gets the European Football Championships. We are competing with France and Italy however; Turkey has recently gained a huge advantage. Our state and government is also giving us a great amount of support. If we get to host the Euro 2016 Football Championships in Turkey some of the matches will be played in İzmir. Keeping in mind the impact and effect this event has worldwide, Turkey and İzmir will have a lot to gain. The host coun-

try will be announced in May. If we are chosen as the host country for Euro 2016 a new stadium investment is being considered with the collaboration of the Metropolitan Municipality and the Turkish Football Federation in order to build a new stadium in Örnekköy with a capacity of 40000 – 50000. What are the other sports branches that are likely to attract tourists to İzmir? SADIKLAR: Apart from the sports branches we have already touched upon mountaineering, skiing (at the facilities in Bozdağ), sailing and horse riding can also be done in İzmir. We have the ability to host approximately 50 branches of sports, which is a relatively large activity area.

FISU: The most successful UNIVERSIADE was the one in İzmir Do you think İzmir is where it deserves to be in sporting tourism? SADIKLAR: When Turkey doesn’t receive an adequate share neither does İzmir. There need to be good advertising and demand. If you are on par with leading countries you can compete, if you are better than them you can win. As İzmir we are nearly strong enough to compete with the world. Complete teamwork throughout the city is required for publicity. As institutions we are all in the same boat we need skilled staff members to make the boat faster. On that note we can’t really say that we have done everything we can, obviously we have inadequacies. However, I can say that the 23rd UNIVERSIADE Games held in İzmir were more successful than the previous 22, as approved by The International University Sports Federation (FISU). In fact when South Korea announced that they were going to be candidates to host UNIVERSIADE for the second time this year, the first being in 2003, a committee was sent to İzmir upon FISU’s recommendation. Even though Korea has previous experience FISU is indicating us as an example. I believe that this is proof that we are successful. I think that the most important factor behind the success of these organisations is the hospitality of the Turkish people. Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

133


Günübirlik / Daily Trip

Her an tarifsizdir

Ayvalık’ta Doğal güzelliklerinin yaşattığı tarifsiz duygulara, evlerin dili eşlik eder Ayvalık sokaklarında…

Every moment in Ayvalık is indescribable

Fotoğraf / Photo : Berk Altınışık

The aura of the houses accompanies the indefinable emotions aroused by the natural beauties throughout the streets of Ayvalık

134

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


İzmir’e yakınlığı nedeniyle günübirlik geziler için tercihler arasında ismini ilk sıralara yazdıran Ayvalık, bir sahil yöresi olmanın çok ötesinde bir gün geçirme imkanı sunar. Ege’nin bu keyifli sahil kasabası, iç içe geçmiş koyları, plajları ve berrak denizinin yanı sıra doğal güzellikleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, taş binaları ve tertemiz havasıyla sizi bütünüyle çeker içine. Mevsimin bahara döndüğü zamanlarda, toplanan zeytinlerin işlendiği fabrikalardan yayılan zeytinyağı kokusunu içinize çekerken, tarihler yaz aylarını gösterdiğinde imbat rüzgârıyla serinlersiniz Ege’nin sıcak günlerinde. Her mevsimin ayrı bir tat bıraktığı Ayvalık’ta, gününüzün keyifli geçmesi başından garantidir. İzmir’den yola çıktığınızda yaklaşık iki buçuk saat sonra Aliağa ve Dikili üzerinden Ayvalık’a varırsınız. Güne, Ayvalık’ın oksijeni bol havasında bir kahvaltıyla başlamak iyi gelir diyerek Belediye’nin yanı başındaki kahvede alabilirsiniz ilk soluğu. Denize nazır kahvaltı keyfini yaşayacağınız bu kahve, yıllardan beri kentin en uğrak mekânlarından. Kahvaltının ardından çarşının içinden ilerleyerek kentin dar sokaklarında tarihin izlerini keşfe dalabilirsiniz. Kendine özgü kentsel dokusunu her adımda hissettiren Ayvalık sokaklarındaki taş evlerin her biri keyiflik bir seyir sunuyor. Dar ve kıvrımlı sokaklardaki evler, taş ve cumbalı yapılarının yanı sıra Osmanlı Dönemi’ne ait mimarileri ile de görülmeye değer. Her biri fotoğraf karesi kıvamındaki bu evler, ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri. Birbirinden güzel oymalarla süslenmiş balkon ayakları ve üzerindeki motifleri ile kapıları ve kapı tokmakları da işçilikleriyle büyüleyen diğer ayrıntılar. Türkler ve Rumların yıllarca bir arada yaşadığı kentin Arnavut kaldırımlı sokaklarında ilerlerken Rum mimarisinin en güzel örnekleri çıkıverir karşınıza. Adeta bir açıkhava müzesi olan Ayvalık’taki Çınarlı Camii ve Saatli Camii Rum ustalardan günümüze kalan eserler arasında.

19. yüzyılın ikinci yarısında ilçede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise, Cumhuriyet’ten sonra camii olarak kullanılmış. Günümüzde Saatli Cami olarak bilinen Agios Yannis Kilisesi de 1928’den sonra cami olarak kullanılmaya başlanan diğer mimari yapı. Ayvalık sokaklarında ilerledikçe yeni keşiflere yelken açan turunuza mutlaka Ayvalık tostu lezzetini de ekleyin.

Ayvalık which is among popular excursions mainly because it is so close to İzmir presents the opportunity to spend a day there more than being just a seaside town. This delightful seaside town of the Aegean mesmerises you with its intertwined bays, beaches and clear sea as well as natural beauties, cobblestone pavements, stone buildings and immaculate fresh air. When the season turns to spring, it is possible to

Sessizliğin huzuru

take in the smell of olive oil escaping from the factory where the gathered olives are being processed and you can cool down with the sea breeze in the hot Aegean days when the dates show summer months. Every season has a different taste to offer in Ayvalık where you are guaranteed a great day even before it starts. Within two and a half hours of drive from İzmir, you arrive at Ayvalık passing by

Ayvalık’a gelip Cunda adası’na uğramamak olmaz. Sonradan adı Alibey olarak değişse de hala Cunda olarak anılan adaya Ayvalık’a bir köprü ile bağlanan karayolundan ulaşabilirsiniz. Cunda’nın balıkçı tekneleri ile süslü masmavi denizine paralel uzanan kafeteryalardan birinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

135


Etrafı çam ve zeytin ağaçlarıyla çevrili adanın dar sokaklarında yukarı doğru ilerlerken, adada yaşayan halk olmadığı hissini uyandıran bir sessizlik eşlik eder size. Dinginlik ve doğanın eşsiz uyumunu yaşatan Cunda’nın yüksek kesimlerinde boğazların, adaların, iç içe girmiş koyların güzellikleri de seyre değer. Yükseklere çıktıkça yüzyıllardan beri ayakta kalan taş binalar, kiliseler ve bunların arasında yükselen eski mimari yapıların restorasyonu ile küçük birer işletmeye dönüşmüş restoranların her biri farklı bir dünyanın kapılarını aralar. Saatler gün batımına yaklaştığında ada merkezinde sıralanmış balıkçı lokantalarından birine girerek meşhur papalinanın tadına bakın. Eski meyhanelerin vazgeçilmez rakı mezesi Papalina, adanın özel balığı. Yanında Ege’nin özel mezeleri ile yemek, denize karşı eşsiz bir ziyafete dönüşüyor. Farklı lezzet arayanlar için bu lokantalarda her türlü balık ve deniz mahsulünün en ta-

136

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

zesini de bulmanız mümkün. Mevsimine göre her türlü zeytinyağlı sebzenin tadına bakmayı da ihmal etmeyin.

Gün bir başka batar Şeytan Sofrası’nda Ve artık saatler gün batımının en tatlı anlarını göstermekte. Doğanın bu görsel şöleninin en unutulmaz anları da Şeytan Sofrası’nda yaşanır Ayvalık’ta. Karşılaşacağınız manzara son derece etkileyici. Yuvarlak bir sofrayı andıran bölge, sarp kayaların üzerinde kurulu. Demir bir kafes içinde de şeytana ait olduğu söylenen büyük bir ayak izi bulunuyor. Tepeye çıktığınızda, deniz, koylar ve çamlıklar, her şey ayağınızın altında kalır. Gün batımı ile tarifsiz bir renk cümbüşüne dönüşen manzara ile uzaklara dalıp gidersiniz. CEYDA ADAR

Aliağa and Dikili. If you are in the mood to start the day with a hearty breakfast in plenty of oxygen in Ayvalık, you can then take the first breath in the coffee shop right next to the Municipality. This coffee shop, where you can have pleasant of breakfast overlooking the sea, has been the most popular place in the town for years. After breakfast you can start walking through the bazaar and indulge in discovering the traces of history lying in the narrow streets. Every single one of the stone houses presents a joyful journey through the streets of Ayvalık, letting you feel the unique urban texture with every step you take. The houses on the narrow and winding streets are worth seeing thanks to be made from stone and with salient as well as with architecture from the Ottoman era. With its beautiful specimens of wood and stone craftsmanship, every single one of the houses is deemed picturesque. The sculpturing at the foot of the balconies, the motives on the doors and doorknobs are craftsmanship details that arouse fascination. The most elegant specimens of Greek architecture will take you by surprise when making your way through the cobblestone-paved streets of the town, where Turks and Greeks lived together for years. Çınarlı Mosque and Saatli Mosque in Ayvalık seeming like an open-air museum, are among the structures made by Greek masons left standing today. The church made by the Greeks living the town in the second half of 19th century was converted into a mosque after the Republic was


of the fish restaurants lined up in the centre of the island and taste the famous Papalina. Papalina is the island’s fish speciality and the old pothouse’s indispensable appetizer to accompany rakı. Dining transforms into a unique feast with special appetizers from Aegean cuisine and the amazing sea view. For those seeking different tastes these restaurants offer a wide range of the freshest fish and seafood and do not neglect to taste the seasonal vegetables in olive oil.

promulgated. The Agios Yannis Church today known as Saatli Mosque is another architectural building converted into a mosque after the year 1928. You can definitely try the taste of the famous Ayvalık sandwich (Ayvalık tostu) while you are opening the sails to the new explorations through the streets of Ayvalık.

Peace of Silence It is impossible not to visit the Island of Cunda when you come to Ayvalık. Even though its name has been changed to Alibey island, which can be reached via a highway connecting to Ayvalık with a bridge, is still referred to as Cunda. You can get rest at one of the cafeterias lined up parallel to the blue sea decorated with the fishing boats of Cunda. A grave silence accompanies you while walking up through the narrow streets surrounded by pine and olive trees of Cunda Island that almost makes you believe that nobody lives on the island. At highest points of Cunda keeps the unique harmony

The sun goes down differently at

the Devil’s Table

of nature and serenity alive, the beauty of the straits, islands and intertwined bays are worth seeing. As you climb up, every single one of the centuries old stone buildings, churches and the renovated old architectural buildings rising among them, now transformed into small restaurant businesses, welcome you into their different worlds. When sunset approaches, step inside one

Finally hours show the sweetest moments of sunset. The best place to witness the unforgettable moments of this natural visual feast in Ayvalık is the Devil’s Table (Şeytan Sofrası). The view you are faced with is extraordinary. The round area, resembling a table, forms on the cliffs. In the middle of the iron cage is a huge footprint, said to belong to the Devil. Once you reach the top, the sea, the bays and the pine trees are all at the bottom of your feet. The amazing view created by the array of bright colours at sunset just takes you away.

Tepeye çıktığınızda, deniz, koylar ve çamlık, her şey ayağınızın altında kalır. Gün batımı ile tarifsiz bir renk cümbüşüne dönüşen manzara ile uzaklara dalıp gidersiniz. Once you reach the top, the sea, the bays and the pine trees are all at the bottom of your feet. The amazing view created by the array of bright colours at sunset just takes you away.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

137


İnfo ACİL TELEFONLAR / EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS İtfaiye / Fire Department

AKS / Emergency Rescue (AKS)

110

Pasaport

484 22 56

Göztepe

224 20 22

Üçkuyular

259 40 13

110

112

Polis İmdat / Police Department

155

Cenaze Hizmetleri / Funeral Services

188

Sahil Güvenlik / Coast Guard

158

Orman Yangınları / Forest Fires

177

Arıza / Breakdown

121

Hava Ambulans / Air Ambulance

463 33 22

Bilinmeyen Numara / Unknown Numbers

11811

Danışma / Information Service

161

Uyandırma / Wake Up Service

135

Fono Tel / Fono Phone

141

Hızır Acil / Medical Emergency Service

HASTANELER / HOSPITALS

TÜRK TELEKOM

Üniversite Hastaneleri / University Hospitals Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / Ege University Medical Faculty Hospital

343 43 43

TİYATROLAR / THEATRES

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / 9 Eylul University Medical Faculty Hospital

412 22 22 Devlet Tiyatroları / State Theatres

Dokuz Eylül. Ü. İlaç ve Zehir Danışma /

Konak Sahnesi / Konak Stage

483 50 35

Karşıyaka Sahnesi / Karşıyaka Stage

369 64 87

369 30 40

Bornova Sahnesi / Bornova Stage

343 04 33

Ege Doğumevi / Ege Maternity Hospital

449 49 49

Özel Tiyatrolar / Private Theatres

Ege Ü. Kadın Doğum / Ege U. Maternity Hospital

388 19 63

Konak Belediye Tiyatrosu / Konak Municipality Theatre

246 63 93

Ege Sanat Merkezi / Ege Art Centre

381 64 06

9 Eylul U. Drug and Poison Information Center

412 39 39

Dokuz Eylül Üniversitesi Karşıyaka Polikliniği / 9 Eylul University Karsiyaka Polyclinic Doğumevleri / Maternity Hospitals

Hamle Tiyatrosu / Hamle Theatre

446 70 18

Türk Kızılayı / The Turkish Red Crescent

421 47 89

Tansaş Çocuk Tiyatrosu / Tansaş Children’s Theatre

483 48 28

Çocuk Has. Kan Bankası / Children’s Hospital Blood Bank

483 61 33

Pınar Çocuk Tiyatrosu / Pınar Children’s Theatre

463 15 15

Ege Ü. Has. Kan Bankası / Ege U. Hos. Blood Bank

388 28 61

Tepecik / Tepecik Blood Center

433 38 74

Kan Merkezleri / Blood Centers

SANAT GALERİLERİ / ART GALLERIES ULAŞIM / TRANSPORTATION

İzmir Sanat Merkezi / İzmir Art Centre

483 63 34

İZFAŞ Sanat Galerisi / IZFAŞ Art Gallery

482 12 70

Denizyolları / Maritime Lines

464 88 64

Çetin Emeç Sanat Galerisi / Cetin Emec Art Gallery

445 20 34

THY Rezervasyon / Turkish Airlines Reservation

444 08 49

Akbank Sanat Galerisi / Akbank Art Gallery

484 16 66

Basmane Rezervasyon / Basmane Reservation

484 86 38

Aphrodite Sanat Galerisi / Aphrodite Art Gallery

482 33 02

TCDD Santral / Turkish State Railways Central

464 31 31

Adnan Franko Sanat Galerisi / Adnan Franko Art Gallery

464 41 86

Alsancak Gar / Alsancak Railway Station

464 77 95

TCDD Sanat Galerisi / TCDD Art Gallery

433 58 97

Otogar / Bus Station

472 10 10

Yapı Kredi Sanat Galerisi / Yapı Kredi Art Gallery

463 56 28

Selçuk Yaşar Sanat Galerisi / Selcuk Yasar Art Gallery

422 65 32

Rotary Sanat Galerisi / Rotary Art Gallery

421 56 61

Konak

484 98 56

Leonardo Sanat Galerisi / Leonardo Art Gallery

422 13 95

Karşıyaka

368 00 42

Vakıfbank Sanat Galerisi / Vakifbank Art Gallery

441 59 00

Alsancak

464 78 31

İzmir Resim Heykel Müzesi /

Bostanlı

330 50 71

İzmir Art and Sculpture Museum

441 41 92

Bayraklı

345 77 53

GF Sanat Galerisi / GF Art Gallery

421 29 95

İskeleler / Piers

138

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010


KÜLTÜR MERKEZLERİ / CULTURAL CENTRES

TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLİKLERİ / REPRESENTATIVES OF TOURISM SECTOR

Atatürk Kültür Merkezi / Atatürk Cultural Centre Konak

483 85 20

Sabancı Kültür Merkezi / Sabancı Cultural Centre Konak

441 90 09

İzmir Tanıtma Vakfı

Alman Kültür Merkezi / German Cultural Centre

489 56 87

TURSAB İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu /

465 28 90

İZFAŞ Sanat Galerisi Kültürpark / İZFAŞ Art Gallery Kulturpark 482 12 70

TURSAB İzmir Regional Executive Committee

421 45 24

Amerikan Kültür Merkezi / American Cultural Centre

464 20 95

ESAD (Ege Seyahat Acenteları Derneği)

484 87 02

İngiliz Kültür Merkezi / British Cultural Centre

446 01 31

ETİK (Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği)

489 47 77

İtalyan Kültür Merkezi / Italian Cultural Centre

421 52 42

Ege Turizm Derneği / Aegean Tourism Association

441 46 12

Fransız Kültür Merkezi / French Cultural Centre

463 61 42

TUREVS (Turistik Ev Pansiyoncular Birliği)

425 72 73

TURING

421 71 49

Rehberler Odası / Chamber of Guides

463 21 53

Otelciler Derneği / Hotels Associations

425 45 85

Kıbrıs Türk Kültür Derneği / Cyprus Turkish Cultural Association

421 13 40

TURİZM BÜROLARI / TOURISM OFFICES İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Provincial Directorate of Culture and Tourism

483 62 16

Turizm Danışma / Tourism Information

445 73 90

Adnan Menderes Havalimanı Turizm Dan. / Adnan Menderes Airport Tourism Inf.

274 22 14

WEATHER CONDITION in İZMİR

633 18 62

In İzmir, while summers are hot and dry, winters are mild and rainy due to its location in Mediterranean climatic zone. The fact that mountains run perpendicular to the sea and plains edge in with threshold of the Inland Western Anatolia allows marine effects spread through inner regions. However, physical geography differences such as altitude throughout the Province, or distance from the west and the coast cause climate differences that can be assumed as important in terms of rainfall, temperature and sun.

Bergama Turizm Danışma / Bergama Tourism Information

Çeşme Turizm Danışma / Çeşme Tourism Information

712 66 53

Foça Turizm Danışma / Foça Tourism Information

812 12 22

Selçuk Turizm Danışma / Selçuk Tourism Information

892 63 28

Tire Turizm İrtibat Bürosu / Tire Tourism Contact Office

512 66 14

On the basis of the Province, annual average temperature changes between 14-18 ºC in coastal regions. While the hottest months are July (27.3 ºC) and August (27.6 ºC), the coldest months are January (8.6 ºC) and February (9.6 ºC). In summer, temperature at the coastal regions is approximately 1-2 ºC lower in comparison with inner regions by the effect of sea breeze. Temperature which is average 7 ºC in winter season decreases occasionally due to maritime air mass coming from the north and the northwest. In İzmir, significant differences are seen in rainfall distribution according to the months and seasons. Annual average rainfall amount in İzmir is 700 mm ; while more than 50 % of the annual rain falls in winter season and the 40-45 percentage falls in spring and autumn, as for 2-4 %, it falls in summer months. While number of snowy days is not almost existed in lower regions, both number of snowy days and snow’s residence time on the ground increase in higher regions.

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

139


İnfo BAŞKONSOLOSLAR / CONSULATE GENERALS

Lüksemburg / Luxembourg

421 48 82

Macaristan / Hungary

421 28 61

Almanya / Germany

488 88 88

Malta

422 31 38

Romanya / Romania

465 04 63

Meksika / Mexico

327 32 63

Yunanistan / Greece

421 69 92

Moğolistan / Mongolia

478 50 15

Moldova

472 18 13

Norveç / Norway

421 92 80

Pakistan

459 16 16

FAHRİ BAŞKONSOLOSLAR / HONORARY CONSULATE GENERALS Bangladeş / Bangladesh

421 23 32

Portekiz / Portugal

483 80 31

Endonezya / Indonesia

421 81 77

Rusya Federasyonu / Russian Fed.

461 51 86

Güney Afrika / South Africa

376 84 45

Sırbistan / Serbia & Montenegra Rep

441 91 81

Hindistan / India

46146 60

Slovakya / Slovak Rep.

486 11 75

Makedonya / F.Y.R.O.M.

421 41 92

Slovenya / Slovenia Rep.

425 99 83

Malezya / Malaysia

445 05 46

Şili / Chile

446 93 01

Türkmenistan / Turkmenistan

484 77 75

Ukrayna / Ukranie

421 21 41

Ürdün / Jordan

482 24 45

KONSOLOSLAR / CONSULATES Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

489 77 89

İngiltere / United Kingdom

463 51 51

İtalya / Italy

463 66 76

FAHRİ KONSOLOSLAR / HONORARY CONSULATES WEATHER CONDITION in İZMİR ABD / U.S. Of America

464 87 55

Arnavutluk / Albania

483 33 76

Avusturya / Austria

347 66 76

Belarus

482 31 82

Belçika / Belgium

463 47 69

Bosna Hersek / Bosnia&Herzogovina

328 18 90

Brezilya / Brazil

463 86 07

Çek Cumhuriyeti / Czech Rep.

422 10 80

Danimarka / Denmark

489 54 01

Estonya / Estonia Rep.

469 79 69

Etiyopya / Ethiyopia

388 25 57

Fas / Morocco

421 23 32

Fildişi Sahili Cumhuriyeti / Ivory Coast

479 07 09

Filipinler / Philippines Rep.

472 13 75

Finlandiya / Finland

877 02 35

Fransa / France

421 42 34

Gürcistan / Georgia

425 93 53

Hırvatistan / Croatia Rep.

446 28 70

Hollanda / Netherlands

464 02 01

İspanya / Spain

441 66 99

İsveç / Sweden

422 01 38

İsviçre / Switzerland

421 42 39

İzlanda / Iceland

446 57 00

Kazakistan / Kazakhstan

482 22 11

Kore / Korea Rep.

479 04 04

Litvanya / Lithuania

371 51 50

140

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

In İzmir, while summers are hot and dry, winters are mild and rainy due to its location in Mediterranean climatic zone. The fact that mountains run perpendicular to the sea and plains edge in with threshold of the Inland Western Anatolia allows marine effects spread through inner regions. However, physical geography differences such as altitude throughout the Province, or distance from the west and the coast cause climate differences that can be assumed as important in terms of rainfall, temperature and sun. On the basis of the Province, annual average temperature changes between 14-18 ºC in coastal regions. While the hottest months are July (27.3 ºC) and August (27.6 ºC), the coldest months are January (8.6 ºC) and February (9.6 ºC). In summer, temperature at the coastal regions is approximately 1-2 ºC lower in comparison with inner regions by the effect of sea breeze. Temperature which is average 7 ºC in winter season decreases occasionally due to maritime air mass coming from the north and the northwest. In İzmir, significant differences are seen in rainfall distribution according to the months and seasons. Annual average rainfall amount in İzmir is 700 mm ; while more than 50 % of the annual rain falls in winter season and the 40-45 percentage falls in spring and autumn, as for 2-4 %, it falls in summer months. While number of snowy days is not almost existed in lower regions, both number of snowy days and snow’s residence time on the ground increase in higher regions.


Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

141


İZMİR GUIDE

SWISSOTEL GRAND EFES ) İZMİR ( Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 414 00 00 Faks: +90 232 414 10 10 www.swissotel.com.tr izmir@swissotel.com.tr

RİCHMOND EPHESUS RESORT ) ( Pamucak Selçuk 35920 / İZMİR Tel: +90 232 893 10 60 Faks: +90 232 893 10 54-55 www.richmondhotels.com.tr ephesus@richmondhotels.com.tr

CROWNE PLAZA ( ) İnciraltı Caddesi No: 67 35340 Balçova - / İZMİR Tel: +90 232 292 13 00 Faks: + 90 232 292 13 13 www.crowneplaza.com www.cpizmir.com info@cpizmir.com

MÖVENPİCK HOTEL ) İZMİR ( Cumhuriyet Cad. No: 138 35210 Pasaport / İZMİR Tel: +90 232 488 14 14 Faks: +90 232 484 80 70 www.moevenpick-hotels.com hotel.izmir@moevenpick.com

HİLTON İZMİR ( ) Gaziosmanpaşa Bulvarı No:7 35210 / İZMİR Tel: +90 232 497 60 60 Faks: +90 232 497 60 00 www.izmir.hilton.com sales.izmir@hilton.com

OTEL MARLA İZMİR ) ( Kazım Dirik Cad. No: 7 Pasaport / İZMİR Tel: +90 232 441 40 00 Faks: +90 232 441 11 50 www.otelmarla.com info@otelmarla.com

EGE PALAS ) ( Cumhuriyet Bulvarı No:210 35220 Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 463 90 90 Faks: +90 232 463 81 00 www.egepalas.com.tr

İZMİR PALAS OTEL ) ( Atatürk Bulvarı 35210 / İZMİR Tel: +90 232 465 00 30 Faks: +90 232 422 68 70 www.izmirpalas.com.tr info@izmirpalas.com.tr

KİLİM OTEL ) ( Atatürk Bulvarı 35210 / İZMİR Tel: +90 232 484 53 40 Faks: +90 232 489 50 70 www.kilimotel.com.tr info@kilimotel.com.tr

OTEL KÂYA ) ( Gaziosmanpasa Bulvarı No: 45 35230 Çankaya / İZMİR Tel: +90 232 483 97 71 Faks: +90 232 483 97 73 www.otelkaya.com info@otelkaya.com

BLUE BOUTIQUE HOTEL Mürselpaşa Bulvarı 1265 Sok. No:13 Basmane / İZMİR Tel: +90 232 484 25 25 Faks:+90 232 484 25 50 www.bluehotelizmir.com info@bluehotelizmir.com

SUSUZLU OTEL Fevzipaşa Bul. No: 160 Çankaya / İZMİR Tel: +90 232 483 05 21 Faks: +90 232 484 29 07 www.susuzlu.com

RESIDENCE HOTEL Mürselpaşa Bul. No: 28 Kahramanlar / İZMİR Tel: +90 232 441 90 90 Faks: +90 232 441 60 40 www.residencehotel.com.tr info@residencehotel.com.tr

DENİZ RESTAURANT İzmir Palas Oteli Zemin Kat Atatürk Cad. No: 188/B Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 464 44 99 – 422 06 01 Faks: +90 232 463 00 86 www.denizrestaurant.com.tr

SU RESTAURANT Atatürk Cad. No: 314 / A 1.Kordon / İZMİR Tel: +90 232 464 57 57 Faks: +90 232 464 84 54 www.surestoran.com info@surestoran.com

ALTINPARK CITY Çilek Çam Dağı Orman Alanı Örnekköy - Karşıyaka / İZMİR Tel: +90 530 927 10 56 - 59 www.altinpark.net info@altinpark.net

ALTIN BALIK Bostanlı Vapur İskelesi Üstü Bostanlı / İZMİR Tel: +90 232 362 01 75 +90 232 330 45 14 www.altinbalik.net

İZMİR KONAĞI Sakarya Caddesi No:131, 35330 Balçova / İZMİR Tel: +90 232 278 66 88 Faks: +90 232 278 47 57 www.firuzcatering.com

KIRÇİÇEĞİ Alsancak (Merkez) Kıbrıs Şehitleri Cad. 1443 Sk. No: 83 Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 464 30 90 Faks: +90 232 465 32 71 merkez@kircicegi.com.tr

ALTIN KAPI 1444 Sok.No:9/A Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 422 27 09 Faks: +90 232 421 21 47 www.altınkapi.com altınkapi@superonline.com

142

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

R

Telephone: International code for Turkey: +90 İzmir area code: 232


İZMİR GUIDE

RED DRAGON LA CIGALE Cumhuriyet Bulvarı No: 152 Fransız Kültür Merkezi Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 421 47 80 Faks: +90 232 464 79 86 lacigalealsancak@hotmail.com

Red Dragon İzmir Chinese Restoran 1379 sok. No:57/6 Hilton Otel Yanı Alsancak / İZMİR Tel:+90 232 483 00 79 Faks:+90 232 441 64 69 reddragonchinese@hotmail.com www.reddragon.com.tr

3 Aylıktan 14 yaşına kadar çocuklar için ingilizce

ORION Veli Usta Atatürk Caddesi no:212/A Alsancak/İZMİR Tel:+90 232 464 27 05 10 sokak no:179/A İnciraltı/İZMİR Tel:+90 232 277 77 66 www.izmirbalikpisiricisi.com

Remax Orion Gayrimenkul & Danışmanlık Mithatpaşa Cad. No:1133/Z-1 Üçkuyular / İZMİR Tel:+90 232 247 31 32 Faks:+90 232 247 92 71 info@remax-orion.com www.remax-orion.com

Faal Özel Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Talatpaşa Bul. No:3 D: 1 Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 464 54 60 Faks: +90 232 464 54 61 izmir@helendoron.com www.helendoron.com

SİFA HASTANELER GRUBU Sunucu İnşaat Turizm San.Tic.A.Ş. Fatih Cad. No:90/3 Çamdibi/İZMİR Tel:+ 90 232 435 34 33 Faks: +90 232 435 34 61 sunucuinsaat@hotmail.com

Zuval İnşaat Tur.Teks. Gıda Gemi Bakım Onarım San.Tic.Ltd.Şti. İstastonaltı Mah. 8220 Sokak No:16 K:1 D:2 Çiğli/İZMİR Tel:+90 232 386 50 37 Faks:+90 232 386 50 39 zuvalinsaat@hotmail.com

ÇİTTUR SEYAHAT ACENTASI Gaziosmanpaşa Bulvarı No:10/1B Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 446 44 00 Faks: +90 232 484 67 14 www.cittur.com info@cittur.com

İZAİR Adnan Menderes Havalimanı Girişi 35410 Gaziemir / İZMİR Tel: +90 232 298 35 00 Faks: +90 232 298 35 54 www.izair.com s.atli@izair.com.tr

İZMİR ŞİFA HASTANESİ Tel: +90 232 444 44 04 BORNOVA ŞİFA HASTANESİ Tel: +90 232 444 74 32 ERZURUM ŞİFA HASTANESİ Tel: +90 442 329 00 00 www.sifatip.com.tr

İZMİR KÜLTÜR VE TURİZM DERGİSİ’NE SİZ DE ABONE OLUN ! DERGİSİ KÜLTÜR ve TURİZM MAGAZINE CULTURE & TOURISM

cennet Yeryüzünde bir earth A paradise on

BOZDAĞ

Yalıçapkınının peşinde!! kingfisher In pursuit of the On the trace of

izinde 13 bin yıllık geçmişin history a 13 thousand year-old

ÖDEMİŞ

üretiyor Bu fabrika sanat art This factory produces

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türkçe-İngilizce olarak 2 ayda bir yayınlanan İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, dünyanın dört bir yanına kentimizi tanıtıyor. Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan yayın kurulu, deneyimli ekibi ve zengin içeriğiyle İzmir’i dünyaya tanıtan dergimize abonelik ayrıcalığını siz de yaşayın.

1 YILLIK ABONELİK 60 TL Tarih:

/

/ 20..........

AD,I SOYADI

ADIMA FATURA EDİNİZ ŞİRKET ADINA FATURA EDİNİZ

KURUMU

GÖREVİ

ADRESİ ŞEHİR

ÜLKE

E-MAIL

POSTA KODU

TELEFON

VERGİ DAİRESİ

FAX VERGİ NO

Yıllık abonelik bedeli olan 60 TL yi Halk Bankası Alsancak Şb. Kod.731 09000473 nolu RK Tanıtım Hizmetleri hesabına havale ettim. Not: Lütfen havale dekontunuzu, doldurduğunuz Abone Formu ile birlikte fax veya e-mail yoluyla gönderiniz. Abonelikle ilgili ayrıntılı bilgi için arayabilirsiniz. ABONE TELEFON

(0232) 463 75 40

ABONE FAX

(0232) 421 92 24

E-MAİL

bilgi@rktanitim.com

Mart - Nisan / March - April 2010 İZMİR

143


Fulya OMAÇ / e-mail: medyapuzzle@yahoo.com

144

İZMİR Mart - Nisan / March - April 2010

Bulmacanın çözümü 141. sayfadadır.


izmir_dergi_220x285 3/9/10 6:21 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

İzmir 04  

Tarih hazinesi, doğa cenneti A treasure of history and a paradise of nature Geçmişi geleceğe taşıyor Carrying the past into the future Nergi...

İzmir 04  

Tarih hazinesi, doğa cenneti A treasure of history and a paradise of nature Geçmişi geleceğe taşıyor Carrying the past into the future Nergi...

Advertisement