Page 1

Colofon

Inhoudsopgave: Van de redactie Van de voorzitter Even voorstellen (1) F5 Even voorstellen (2) Jubileumfeest 5 km clinics Scheidsrechter gezocht Hoofdsponsor 1e elftal Kantinedienst Buitenlandcorrespondent Scheidsrechter gezocht (2) Bommelasloop Kaarten Razende reporter Adressen

FLITS is het clubblad van BSC Unisson uit Boekelo

Seizoen 2008/2009, jaargang 7, nummer 2 november 2008

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19

Redactie: redactie@bscunisson.nl

Inleverdatum kopij volgende uitgave: 7 december 2008 graag via e-mail als Wordbestand aanleveren bij de redactie

• • • • •

Ereleden Herman Simmelink Gerrit Timmer Jan Vos Herman Vossebeld (Erevoorzitter) Willem Wargerink

• • • • • • • • • • •

Leden van verdienste Freddie Annink André Börgeling Herman ter Brugge Ferdie van Dijk Mini Homeijer Frans ter Huurne Gerrit Markink Jan Morsink Joop Stavenuiter Frans Waanders Freddie Winters

Voor het actuele nieuws, kijk op onze website: www.bscunisson.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 1


Van de redactie

En hier is dan alweer de tweede Flits van dit seizoen. Een Flits met daarin het verzoek om je eens aan te melden om een kantinedienst te draaien op de zondag en de vraag of er mensen zijn die eens als scheidsrechter willen fungeren,dit zowel voor de jeugd alsook voor de senioren. Dus mensen,laat je eens van je goede kant zien en help je club!!!! Verder een bijdrage van twee mensen die al begonnen zijn met een goede zaak, nl.de nieuwe voorzitter en de nieuwe penningmeester die allebei een bijdrage hebben geleverd aan deze Flits. Bedankt en veel succes gewenst met deze taken!!! Herman Vossebeld heeft ook weer een bijdrage geleverd van de F5, dit is inmiddels ook een vaste columnschrijver, Herman bedankt! Het zou leuk zijn als we wat meer bijdragen kregen van de (jeugd)voetbal! In deze Flits heel wat bijdragen vanuit de loperswereld, o.a. een bijdrage over de nieuwe trainer die onlangs is aangetrokken en waar we erg blij mee zijn! Verder een terugblik op het jubileumfeest van de Boekelopers en een bijdrage van ons redactielid Gerrit Wolffer die heeft gelopen op Terschelling. Ook is er een bijdrage over de 5 km. clinics en een uitnodiging voor de Bommelasloop in het Buurserzand.

Ans Olink.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 2


Van de voorzitter Crisis? What crisis ? Er heerst crisis in Nederland, en zelfs de hele wereld, maar niet bij BSC Unisson. Wij hebben weliswaar afscheid genomen van maar liefst drie bestuursleden, maar een crisis heerst er niet. Mirjam Hegeman, Vincent Jansen en Arie Veldhuis zijn afgelopen Ledenvergadering uitgezwaaid en bedankt voor hun bestuurlijke diensten. Om het wegvallen van Mirjam op te vangen is Bas Hassink speciaal weer in Boekelo komen wonen, terwijl Dick ten Kate het beheer over de financiën van Vincent overneemt. En voor wat betreft de taken van Arie Veldhuis, tjaa…… Er zit dus gewoon een voltallig bestuur en er is geen sprake van crisismanagement. Ook de afdeling lopers hebben hun trainersarsenaal weer op oorlogssterkte. Daarnaast blijft Arie Veldhuis gewoon lopen, ondanks zijn vertrek bij het bestuur, dus met de kwaliteit zit het daar ook wel goed. Met andere woorden: Crisis? No way! Binnen het voetbalbestuur waart een heuse tornado rond. Fred Almoes neemt de taken rondom de wedstrijdzaken dermate serieus, dat we met z´n allen goed de focus op de toekomst kunnen richten. Kortom, geen crisis, maar vooruitgang! Ook heeft de afdeling voetbal dit seizoen een jeugdcoördinator in de persoon van Robert Zoetman. Alle voetbaltechnische zaken binnen de jeugd worden door Robert opgepakt en gecoördineerd. Dus van crises kan bij de jeugd geen sprake meer zijn. Afgelopen zomer is de verhuizing van ’t Unicum naar de Grobbe afgerond. Een aantal mensen, onder leiding van Gerrit Waanders, heeft hier heel hard aan gewerkt. Het resultaat is er naar, het ziet er prima uit. Dus geen crisis, maar petje af! Ook het rookverbod wordt door de rokers binnen onze vereniging goed in acht genomen. Dus daar waar er in de horeca van Enschede een grote crisis heerst, lossen we het bij BSC Unisson beter op. Geen crisis, geen verliezers. Tenslotte vorderen de plannen rondom de nieuwe accommodatie gestaag. Ondanks het feit dat er nog weinig tastbaars en zichtbaars gebeurt, liggen we (samen met de gemeente) goed op schema en worden de komende maanden cruciaal. Kortom, er mag dan sprake zijn van een crisis in Nederland en zelfs de hele wereld, bij BSC Unisson houden we de blik gericht op de toekomst en gaan we volle kracht vooruit. Rob Stokkers

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 3


Even voorstellen………. Uw nieuwe penningmeester Op de jaarvergadering ben ik voorgesteld en benoemd als nieuwe penningmeester van BSC Unisson. Volgens mijn mede bestuursleden een reden om mij aan de leden voor te stellen. Bij deze: Ik woon in Enschede in de wijk Hogeland en werk als hoofd bedrijfsvoering bij Concordia Kunst & Cultuur. De financiën maken een belangrijk deel uit van mijn werk voor Concordia. Daarnaast heb ik nog een klein administratiekantoor. Zeer geïnteresseerd in kunst en cultuur, maar ook altijd een fanatieke voetballiefhebber. Eerst lid van de E Boys, eind jaren zestig ben ik voor de 1e keer lid geworden van toen nog Unisson. Daarna heb ik 2 keer een uitstapje gemaakt naar UDI en vanaf 1993 lid van BSC Unisson. Vanaf die tijd heb ik in het huidige 7e elftal gevoetbald, maar ben nu gestopt. Onze nieuwe voorzitter maakt ook deel uit van dat elftal en heeft het stoppen waarschijnlijk als aanleiding gezien (heeft nu tijd genoeg) mij te vragen om penningmeester te worden. Ik heb enige tijd nodig gehad om de beslissing te nemen, maar er waren voor mij een aantal uitdagingen die het interessant maken om het toch te doen. De voornaamste uitdaging is de toekomst van de club. Een aantal jaren na de fusie zie ik een gezonde vereniging met perspectief. De vereniging heeft een goede organisatiestructuur met veel enthousiaste mensen. Dit moet zich in de toekomst sportief uit betalen. Daarnaast is het realiseren van een nieuwe sportaccommodatie een enorme uitdaging. Bestuurlijk zal dit één van de belangrijkste onderwerpen zijn. Er zullen nog veel hobbels genomen moeten worden, maar ik heb er alle vertrouwen in en zal vanuit mijn invalshoek een steentje bijdragen om het hele proces in goede banen te leiden. Het vertouwen in mij is door mijn benoeming in de jaarvergadering uitgesproken, aan mij om dit vertrouwen waar te maken. Dick ten Kate

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 4


F5 verder in de competitie. Zo als ik van de intellectuele lezers van ons clubblad mag verwachten, hebben de lezers uit het vorige verhaal begrepen, dat de resultaten niet zo geweldig waren. Na de hoge nederlaag tegen Sparta dachten we dat het nu alleen maar omhoog kon gaan. Inderdaad kwam er eerst een wat redelijker uitslag. Maar net als de laatste tijd op de beurs, verwachten de experts elk moment het onontkoombare herstel, maar dan komt er weer rustig een nog diepere val. Ook zo verging het ons bij de uitwedstrijd tegen Avanti 7. We verloren met 0 tegen 18. maar als er mensen zijn, die denken dat een team dan wel helemaal de moed laat zakken vergist zich. Na een 0-12 ruststand,waren ze in staat om de tweede helft “slecht”6 tegengoals te hoeven toestaan. En dan moet je de laatste woensdag de training gezien hebben. Er werd “gerackert” en gegaan om te tonen wat we werkelijk waard zijn. (Ik heb noodgedwongen me tot het Duits gewend, om me uit te drukken, omdat het Nederlandse woord” zwoegen” niet toereikend is en ook het Twentse “Öës'n” de werkelijkheid wel benadert als er zwaar gewerkt wordt, maar dan niet uitdrukt dat deze arbeid ook nog eens in héél hoog tempo uitgevoerd wordt.) De laatste wedstrijd tegen EMOS F4 gingen we er dan ook gewoon tegenaan zonder terug te kijken naar het verleden. Omdat Axel voor langere tijd is uitgeschakeld vanwege een gescheurde enkelband hebben we Sten gevraagd om bij ons deze wedstrijd mee te spelen en net als van de Sar wilde hij graag aan dit beroep voldoen in het belang van ons team, de club en heel Boekelo en Usselo. Hij keepte dan ook in de eerste helft. En zo als het een goed keeper betaamt, zorgde hij voor vele reddingen, maar dwong hij ook het nodige geluk af, zodat de tegenstander alleen al in de eerste helft 3 keer de afbakening van het doelvlak trof en slecht één maal het doel zelf. Na de rust wisselden Luuk en Sten van plaats. Toen kregen we nog eens 3 doelpunten tegen, maar Sten schoot er ook één in. Dit was eigenlijk een wedstrijd, die beide kanten opgegaan kon hebben, maar ja we verloren toch. In andere wedstrijden was dat soms anders. Zo ervaardde Kevin op een gegeven moment in de wedstrijd, dat hij in ademnood kwam. Hij vroeg me dan ook ”Herman, wanneer is het tussen de middag in deze wedstrijd?” Het was heel verstandig, dat hij me dat zo vroeg, want als het woord time-out gebruikt had had ik mogelijk niet geweten wat hij bedoelde. Soms hoor ik ook nog wat van andere wedstrijden. Jolein van F1 kon me vertellen, dat ze een doelpunt had gemaakt met de hand. De scheids had dit niet gezien, maar om nu te zeggen tegen de scheids dat dit doelpunt afgekeurd moest worden was nu ook net even iets teveel gevraagd. Wel gaf ze toe dat de hand echt haar hand was geweest en niet zoals Maradonno beweerde dat het de hand van God was geweest. We gaan nu verder met de najaars reeks met als sluitstuk de wedstrijd tegen ons eigen F4. Daar zijn we wat minder gelukkig mee, want we willen graag winnen, maar om dat te doen ten koste van een team van de eigen vereniging is toch ook wel moeilijk. Maar het is niet anders. Herman

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 5


Even voorstellen: Frans Koevoets de nieuwe looptrainer op de woensdagavond Vanaf woensdag 5 november verzorgt Frans Koevoets om de week de loop-trainingen op de woensdagavond. De andere avonden zullen worden verzorgd door onze eigen mensen, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Frans wil zich met name ook inzetten voor een goede begeleiding van de beginners. De opbouw van zijn trainingen zal voor elk niveau geschikt zijn. Frans hoopt jullie zo veel mogelijk te ontmoeten op de eerste training 5 november, dus we rekenen op een grote opkomst! Frans is een hardloper en leidt de hardloopzaak Run2Day in Hengelo. (zie: http://www.run2day.nl/nieuws.php?id_news=775) Hieronder een introductie van Frans. Hardloper, 45 jaar, getrouwd met Eva en 2 kinderen, woonachtig te Enschede, nu nog seniorplanner logistiek bij de Nederlandse Spoorwegen. In zijn jeugdjaren actief als voetballer geweest. Op z'n 25e gestopt met clubvoetbal, langzaam overgestapt richting hardlopen. Eerst gewoon een rondje in de buurt lopen. Op een gegeven moment werd hij benaderd door een collega die deelnemers zocht voor een hardloopwedstrijdje in het kader van een sportdag die door de NS werd georganiseerd. In eerste instantie had Frans zijn bedenkingen, maar werd alsnog overgehaald. Frans is toen als een gek gaan trainen om enigszins goed voor de dag te komen. Wonderwel bleek dat hij in die wedstrijd redelijk goed mee kon komen, dat smaakte dus naar meer. Op dat moment werd Frans besmet met het hardloopvirus. Doordat hij meer ging trainen boekte hij vooruitgang. Het jaar daarop liep hij in Enschede zijn eerste halve marathon in 1u. 30 min. Het jaar daarop meldde hij zich aan voor de hardloopclinics van ex topmarathonloper Marti ten Kate. Zo kwam hij in contact met LAAC Twente en omdat hij meer structuur in zijn training wilde, werd hij daar in 1995 lid. Heeft daar veel over hardlopen en training geleerd. Omdat hij het leuk vond om als "redelijk ervaren" zijn kennis beschikbaar te stellen voor anderen heeft hij de cursus Trainer Loop Groepen gedaan en is inmiddels trainer bij LAAC Twente. Daarnaast is Frans ook actief in de wedstrijdcommissie bij LAAC. De ‘Boekelopers’ zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst!

Frans (rechts) tijdens de Berlijn Marathon.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 6


Jubileumfeest Boekelopers De afdeling lopers van BSC Unisson, de Boekelopers, vierde op zaterdag 21 juni haar 10 jarig jubileum. De zon liet zich van de beste kant zien op de langste dag van het jaar en dat verhoogde de feestvreugde natuurlijk. De feestcommissie bestaande uit Henny van Ulzen en Ton Andringa en met ondersteuning van Ingrid Kuster, had een gevarieerd programma opgesteld. Alle feestvierders werden ‘s middags met fiets verwacht op de Grobbe. Van daaruit vertrokken we voor een mooie tocht, uitgezet door Ans Olink, naar Twekkelo.

De fietstocht eindigde bij monumentale boerderij Domus Horst van mevrouw Pameijer. Hier vond het middagprogramma plaats in de prachtige tuin bij de boerderij. De feestcommissie had gezorgd voor enkele activiteiten waaronder het boogschieten en schilderen. Het boogschieten vond plaats onder leiding van Klaas Hoff. Ton Andringa had 2 doeken op de ezel gezet waarop iedereen zijn bijdrage mocht schilderen met als inspiratie 10 jaar Boekelopers. Ton had voor de zekerheid iets met potlood op de doeken geschetst, zodat we toch nog enig houvast hadden. Daarnaast was er natuurlijk de mogelijkheid om gezellig te kletsen onder het genot van een drankje en een hapje. De dag kon toen al niet meer kapot. Tegen de avond vertrokken we weer per fiets richting Boekelo. We kwamen aan bij de Spielehof, waar het avonddeel van het programma plaatsvond. Dat startte met een heerlijk buffet. Ondertussen schoven ook nieuwe feestgangers aan die alleen ’s avonds konden komen. Na het buffet volgde de feestrede van de voorzitter met een terugblik op 10 jaar Boekelopers. Daarbij werden de oprichters Arie Veldhuis, Ben Heerink, Marcel Meijs en Henny van Ulzen in het zonnetje gezet. Als blijk dank voor hun initiatief en jarenlange inzet voor de club ontvingen zij een mooi beeldje ter herinnering en natuurlijk een daverend applaus. Ook het WK voetbal ging niet ongemerkt aan ons voorbij. Juist op onze feestavond speelde het Nederlands elftal tegen Rusland (helaas niet met een goede afloop). Voor de liefhebbers was er binnen de mogelijkheid om dit op een groot scherm te volgen. Maar ook bestond de mogelijkheid om de vaardigheid met de golfclub te testen. Al met al een prachtige dag waar we met plezier op terugkijken.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 7


Finale 5 km clinics zaterdag 4 oktober 2008 Dankzij de goede begeleiding van de trainers André van Penderen en Chris Paus, en uiteraard de goede atmosfeer van de Boekelopers, behaalden onderstaande personen de eindstreep in een prima tijd: Naam: Berthil Dijkstra Rob Vennegoor Jaqueline Witbreuk Ferranic Gerritsen Jolanda Stuiver Trudie Morsinkhof

Tijd: 25:42:00 29:22:00 29:44:00 32:39:00 32:56:00 36:00:00

v.l.n.r.: André van Penderen, Ferranic Gerritsen, Rob Vennegoor, Jolanda Stuiver, Berthil Dijkstra ,Trudie Morsinkhof, Jaqueline Witbreuk, Chris Paus.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 8


Sorry, maar mag ik iets vragen?

Al gehoord van ons 3-stappen plan ? 1

U heeft weinig vrije tijd tot de zomervakantie

2

Dus helpen wij U die goed te benutten

3

3 Wedstrijden fluiten na de winterstop, meer niet

Wij bieden prima faciliteiten, een eersteklasbegeleiding, gratis cursus(sen) en een prima vrijtijdsfeer Wij vragen gegarandeerd slechts 2 uur van uw vrije tijd per 6 weken Neem persoonlijk contact op met Cluster Wedstrijdzaken, Henk Baas of Bert Warrink of Fred Almoes

Of stuur een mail ovv “Natuurlijk wil ik de Bsc Unisson teams helpen door 3x per

competitiehelft te fluiten” naar: f.almoes@kpnplanet.nl of voetbal@bscunisson.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 9


Bouwbedrijf Stokkers weer hoofdsponsor 1e elftal Na ook al hoofdsponsor te zijn geweest in de vooraf gaande 3 jaar zijn we zeer verheugd om Bouwbedrijf Stokkers Boekelo weer bereid te hebben gevonden om voor 3 jaar als hoofdsponsor voor ons 1e elftal te willen optreden.

De nieuwe kleding is inmiddels door het 1e elftal in gebruik genomen en heeft ook gelijk een overwinning opgeleverd!

Arend Stokkers tekent de overeenkomst

De sponsorcommissie

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 10


Kantinedienst Aan alle leden, Na veel vergaderen, puzzelen en regelen hebben we de kantinediensten voor het seizoen 2008-2009 bijna rond. Voor een aantal zondagen hebben we nog mensen nodig. Hieronder zie je voor welke data, welke tijden en hoeveel mensen. Het gaat in totaal om 11 mensen die om de 5-6 weken een kantinedienst willen draaien. Blokje 1: van 11.00 uur – 14.00 uur 3 personen 23 november 18 januari 22 februari 13 april Blokje 2: van 11.00 uur – 14.00 uur 3 personen 30 november 25 januari 15 maart 19 april Blokje 3: van 11.00 uur – 14.00 uur 3 personen 14 december 15 februari 22 maart Blokje 4: van 7.45 uur - 11.00 uur 2 personen 23 november 1 maart 3 mei Dit moeten we toch met z’n allen op kunnen oplossen !!! Meld je daarom nu aan bij: Mini Homeijer : 428 20 37 Monique Lansink: 428 15 66

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 11


Van onze buitenlandcorrespondent (37) uit Hengelo ........Ab......... Al dagenlang ben ik goed gemutst. Eindelijk is het dan bijna zover. Vanavond naar FC Twente tegen Ajax, in het nieuwe stadion met die uitermate slecht klinkende naam de Grolsch Veste. Vak 131, rij 1 en stoel 10 op de oude Hoofdtribune zou mij van 2 dingen verzekeren: Alle spelers, televisie, en Van Basten op een steenworp afstand en een nat pak bij regen en een wind uit het Zuiden. Maar consumptiebonnen en toegang tot de Diekmanlounge maken (bijna) alles goed. Ik mag dit keer live meemaken dat de slecht verstaanbare speaker beweert dat er wederom 24.000 mensen in de Veste zitten, maar nummer 11 en 9 naast mij zijn al onbezet, dus nemen ook dit keer de twijfels over het juiste aantal bezoekers weer toe. Op nummer 8 zit een keurige supporter, die normaal ergens anders zit, maar nu met iemand anders zijn kaart tussen al het keurige volk plaats heeft genomen. Hij blijft tot aan de 0-1, vlak voor rust, ook het gedrag vertonen dat je mag verwachten van iemand die op de (weliswaar oude, maar toch) hoofdtribune plaats neemt: rustig, relativerend, humoristisch, af en toe aanmoedigend en vooral positief over veel zaken in het algemeen en FC Twente in het bijzonder. Samen zijn we getuige van het soms oorverdovende gefluit en de alles overstemmende community songs vanuit vak P; kortom een avondje uit. Mogelijk aangemoedigd door de achterstand heeft hij al zijn consumptiebonnen er in de pauze door heen gejaagd, want een andere oorzaak voor zijn na-de-pauze gedrag kan ik niet zo 1, 2, 3 bedenken of het moet het gedrag van 2 Tukkers met neutrale sjaal in colbert achter hem zijn. Ik zelf zoek eerst ook nog niets achter het toch wel erg vaak door hen uitgesproken “handsbal scheids”, zodra een Twente speler de bal dicht tegen zijn arm aankrijgt. Dat ze gaandeweg de 2e helft stil worden bij het toenemende veldoverwicht van Twente kan nog door de beugel volgens mijn buurman, maar als de 0-2 valt, vlak voor tijd, en door hen met luid gejuich wordt begroet gaat er bij hem duidelijk een knop om. “ He stelletje idio…, fl……. toch op naar die takke jo….., of moet ie een hijs veur de kop heb…”. Ik kijk hem stomverbaasd aan. Is dit dezelfde keurige supporter van nog geen 3 kwartier geleden? Ik kan het niet geloven, roep nog “pas op voor je hart”, maar de tijd dat hij nog voor rede vatbaar is, ligt blijkbaar al lang achter hem. Dat iemand in zo’n korte tijd zo kan veranderen. Ben vergeten naar zijn naam te vragen.

De laatste tijd sta ik, zeker voor mijn doen, vaak langs de lijn bij de jeugd en zondags bij het 1e. Ben zelfs al 2 keer bij een uitwedstrijd wezen kijken. Achter het doel bij de kantine staat een keurige supporter, die plaats heeft genomen tussen al het andere keurige supportersvolk van Bsc Unisson. Voor de goede orde dit is niet dezelfde supporter als hierboven beschreven. Hij blijft tot ik er aan kom, vlak na de aftrap en vlak nadat ik de voltallige uit vrouwen bestaande bardienst deze zondag gedurende 3 kwartier zwaar zwetend heb geholpen, ook het gedrag vertonen dat je mag verwachten van iemand van zijn leeftijd (een gezegende 66 jaar), uitstraling en achtergrond: rustig, relativerend, humoristisch, af en toe aanmoedigend en vooral positief over veel zaken in het algemeen en Bsc Unisson in het bijzonder. Zonder aangemoedigd te hoeven worden door gratis consumptiebonnen of het gedrag van supporters van de bezoekende vereniging, verandert zijn gedrag zodra ik bij hem in de buurt verschijn. Soms licht stotterend, maar dan op die charmante manier als Erben Wennemars doet, maar steevast dezelfde opmerking: “Geef die man een pen, dat schref e dan op in die stukjes van hem die geen mens leest en geen mens begrip”. Opmerkelijk is wel dat deze supporter aflevering 36 van de Buitenlandcorresondent bijna geheel uit zijn hoofd kent en bijna letterlijk weet op te noemen. FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 12


Al pratende verlaat hij soms zijn vaste 2 m2 (herkenbaar omdat het gras hier al verdwenen is), om demonstratief aan de andere kant van de goal te gaan staan. Veelal gelijkertijd een suggestief wegwerpgebaar makend. Ik vermoed dat hij pretogen heeft en een glimlach niet kan onderdrukken, maar dat is helaas buiten mijn gezichtsveld. Ben in dit geval niet vergeten naar zijn naam te vragen. Ab. Ik heb helaas, geheel tegen mijn gewoonte in, heel lang nodig gehad om dit gedrag van jou te kunnen doorgronden Ab, maar denk dat ik er wel uit ben. Waarom, Ab, jij al 36 afleveringen lang, of ruim 7 jaar, zegt dat geen mens mijn stukjes begrijpt. Waarom jij mij maar steeds weer een pen wilt geven om alles op te schrijven, Ab. Ik kan maar 1 reden hiervoor bedenken Ab en dat is dat jij al 7 jaar bezig bent Ab, mij duidelijk te maken dat een aflevering eens geheel aan jou gewijd moet zijn en een iets minder hoog egotrippergehalte van mijzelf zou moeten hebben. Dat je al 7 jaar om aandacht vraagt Ab en gezien het vele onbetaalde werk dat jij, en veel van jouw leeftijdsgenoten bij Bsc Unisson gratis doen (dat ook de Buitenlandcorrespondent uitermate waardeert), is dat natuurlijk ook terecht Ab. Excuus Ab dat ik dit niet eerder doorhad. Ab, ik beloof je dan ook zodra daar de tijd en ruimte voor zijn, Ab, en jij mij een pen geeft Ab, ik een volgende Buitenlandcorrespondent geheel aan jou zal gaan wijden. Dat heb je ook wel verdient, Ab, na al jouw pogingen om mij iets duidelijk te maken Ab. Ab, en alle overige 2 lezers, tot de volgende Buitenlandcorrespondent.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 13


JEUGD FLUIT JEUGD

Ben jij ouder dan 11, maar jonger dan 19? En heb jij nog NOOIT zelf gefloten? Neem contact op met Henk Baas, Bert Warrink of Fred Almoes Of stuur een email aan het Cluster Wedstrijdzaken ovv “natuurlijk wil ik wel eens een F, E of D team fluiten”

voetbal@bscunisson.nl of f.almoes@kpnplanet.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 14


Uitnodiging deelname 59e Bommelasloop Geachte heer / mevrouw, In de afgelopen jaren heeft U deelgenomen aan onze halfjaarlijkse loopwedstrijd door het Buurserzand. Hierbij willen wij U gaarne uitnodigen om ook nu deel te nemen aan onze 58e Bommelasloop,. Er kan gekozen worden uit maar liefst vier afstanden: 7.400, 12.000, 16.400 en 21.100 meter Alle afstanden starten vanaf Recreatie Centrum Twente op zondag 23 november om 10.30 uur. Deelnamekosten bedragen â‚Ź 4,00. Voorinschrijving is mogelijk via www.inschrijven.nl Rond alle 5-kilometerpunten zijn verversingsposten aanwezig. Voor vragen kunt U bellen met Hans Hevink (053-4320709). E-mailen kan natuurlijk ook: bommelasloop@gmail.com Hopelijk tot zondag 23 november aanstaande! Met vriendelijke groeten, Activiteitencommissie Rekreatie Sport Twente Routebeschrijving Recreatie Centrum Twente

Recreatie Centrum Twente ligt aan een zijstraat van de provinciale weg tussen Enschede en Haaksbergen, ca. 5 km buiten Enschede (wordt hier met een bordje aangegeven) Adres: Oude Deldenerweg 1, 7546 PP Enschede

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 15


Kaartclub BSC Unisson: Hartenjagen en Kruisjassen Zoals u weet, is de kaartclub nu definitief met een nieuwe organisator naar de kantine van het sportpark “De Grobbe”. Op vrijdag 26 september en 17 oktober zijn er kaartavonden geweest. Hierbij nodig ik nieuwe kaarters uit om lid te worden van deze club, die in de gezellige wintermaanden eens per 4 weken op de vrijdag bij elkaar komt. Om 20.00 uur gaan wij van start en aan het eind van de avond is er een verloting. Opgave bij: Agnes Buursink tel.: 053 - 428 15 71 e-mail: agnesbuursink@wanadoo.nl

Kaartuitslagen 26 september: Hartenjagen naam 1 Ab Kleinluchtenbeld

punten 179

2 3

188 193

Johan Ordelmans Jan Lansink

Kruisjassen naam 1 Herman Simmelink

punten 3316

2

3307

Arnold Brinkman

17 oktober: Hartenjagen 1 Ab Kleinluchtenbeld 2 Jan Lansink 3 Barend Buursink

125 ptn 139 ptn 140 ptn

FLITS, clubblad BSC Unisson

Kruisjassen 1 Henk Sak 2 Willy van de Pol

3476 3402

november 2008 – pagina 16


Van de razende reporter De razende reporter deze keer niet over voetbal, maar wil jullie laten meegenieten met zijn andere geliefde sport ‘het hardlopen’ Met onderstaande ervaring hoopt hij met name “De Boekelopers” enthousiast te maken om ooit eens een ‘bere-mooie’ loop te gaan doen!. Wat: Waar: Wanneer:

De 12e berenloop. Terschelling Zondag 2 november 2008

Terug naar Terschelling…!! (hit van locale artiest Hessel, ik hoor hem op de lokale tv-zender) Dit geld zeker voor mij want al een eental jaren ga ik met een groep RST-ers voor een lang weekend naar Terschelling. We huren met z’n 15-en een groot luxe vakantiehuis(eigendom van genoemde Hessel!) voorzien van veel comfort(o.a. sauna en jacuzzi). Een heerlijk weekend, fijne groep, een ieder is vrij in doen en laten, uiteraard worden dingen samen gedaan zoals eten en corfee, maar vooral leven we gezamenlijk toe naar datgene waarvoor we er zijn…., de halve c.q. de hele marathon gaan lopen. Vrijdagochtend tegen 8 uur ‘s ochtends vertrekken we uit Enschede. We hebben de boot van 11.00 uur vanuit Harlingen van te voren besproken(is wel wenselijk) Tegen enen over. Een geweldige service van fietsverhuurbedrijf Haantjes wacht ons. De van tevoren gereserveerde fietsen staan klaar op de kade, een xtra service van hun is dat zij de bagage naar ons huis brengen. Een viertal van de groep gaat boodschappen doen welke door de supermarkt ook netjes bij het huis worden bezorgd. Kortom de eilanders zijn gek met ons. Ook de plaatselijke bakker wordt ‘geplunderd’…(Graag 12 broden en doe ook maar wat crackers en paar suikerbroden…☺ Met z’n allen huis verkennen, dan alvast even naar ‘t strand. Even kijken hoe dat er bij ligt, want zondag’s, op t eind van de halve en hele marathon wacht ons een stuk strand van 3 km. Behalve aandacht voor lopen zijn we natuurlijk ook wel weekendje uit, dus ’s avonds met een aantal naar ‘de braskoer’(cafe-disco) in west-terschelling om even een pilsje te drinken. Niet te lang uiteraard want……☺ Zaterdag’s op de fiets eiland verkennen, strandwandeling, koffie op terras. ’s Avonds thuis, lezen, tv, beetje entertainment in de vorm van spel. Vroeg naar bed. En dan is het zondag, de dag. Ontbijt en dan het gedoe, typisch lopers rituelen. Chip op schoen, nummers opspelden, wat doen we aan, of juist niet aan. Naar buiten, wat voor weer is het, temperatuur inschatten. Ja… het is fris, en… ach nee je hebt het zo warm. Wat nemen we nog mee aan eten, drinken. En ga zo maar door. Op de klok kijken, moeten we nog niet weg? Tegen half 12 op weg naar ‘De Brandaris’ (startpunt). Vroeg zat, maar ja.. Hele begint om 12.30 uur en de halve om 13.00 uur. Eerst ‘de hele’ uitzwaaien, daarna omkleden, kleding wegbrengen, zorgen dat je elkaar niet kwijtraakt in de massa, nog snel even een ‘zenuwpiesje’ en dan proberen in het smalle straatje op de startplek te komen. Wachten, opgepropt staan en dan een gigantische scheepshoorn die een ieder weg'blaast'. Het duurt zeker 3 minuten voor we de startlijn passeren. Eerste kilometer door dorp, langs de haven en dan ca 7 km vlak richting Midsland, overal enthousiaste terschellingers langs de kant, muziek, van een lievelijke accordeon tot opzwepende percussie. Wegen versierd met beren en hardloopschoenen. Vervolgens de glooiende duinen in en bij 12 km het strand op. Daar wordt het serieus, vooral de op- en afgang zijn zwaar, diep rul zand maar het strand zelf valt dit jaar erg mee. De loopomstandigheden zijn dit jaar eigenlijk on-Terschellings: lekkere temperatuur en… verrassend(!!) vrijwel windstil. Bij15 km er weer af…pfffhh.. toch nog wel aardig gezwoeg…daarna over de z.g ‘Longway’ nog 6 km glooiend en vals plat richting De Brandaris. Ik kan daar wonderwel goed mijn balans terugvinden, waardoor ik uiteindelijk redelijk konstant heb kunnen lopen.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 17


Waar in de voorgaande 3 edities zo bij het 18km punt , de ‘man met de hamer’ tevoorschijn kwam, bleef die nu weg. Nu kreeg ik het pas even moeilijk bij het 20 km punt, maar daar kon ik me wel door heen zetten want op dat moment hoor ik de speaker al, nog klein stukje onder langs de haven en dan de laatste 200 meter nog een behoorlijk klimmetje naar de finish, maar dat gaat dan wel glorieus over een rode loper die voor ons is uitgelegd. Dit was mijn 4e berenloop, 3x in een tijd van rond de 1.57.30 en deze 4e ging verrassend beter in 1.54.49. ’s Avonds belonen wij ons allen door opnieuw naar De Braskoer te gaan waar we met onze groep en nog veel meer ‘beren’ en ‘berinnen nog een mooi feestje bouwen tot in de kleine uurtjes. Maandag’s om 12.30 uur vertrek van de boot en zit het er weer op. Ik kijk voldaan terug op deze prachtige loop en kan deze aan elke loper die van een wisselend parcours en wisselende elementen houdt van harte aanbevelen..

Uiterst rechts de razende reporter

onze trainer met loopmaatje

over de rode loper naar de finish

je eigen finish op groot scherm..

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2008 – pagina 18

flits_jaargang7_nummer2  
flits_jaargang7_nummer2  
Advertisement