Page 1

Colofon Inhoudsopgave: FLITS is het clubblad van BSC Unisson uit Boekelo Seizoen 2006/2007, jaargang 5, nummer 4 Maart 2007

Redactie: redactie@bscunisson.nl

Van de Redactie Van de voorzitter Ontwikkelingen nieuwe accommodatie Oproep ehbo/reanimatie cursus Kerstloop 2006: niet als laatste Uitslagen Kerstloop 2006 Buitenlandcorrespondent Kaartuitslagen Lieve Evelien Kleurplaat Razende reporter Kaartavonden Activiteitenkalender Boekelopers De afdeling voetbal in een nieuw jasje Jetzt geht’s los Woolderesloop Taakbeschrijving afd. voetbal Kleurplaat Adressen

Inleverdatum copy volgende uitgave: 15 april 2007 graag via e-mail als Word bestand aanleveren bij de redactie

• • • • • •

Ereleden Herman Simmelink Gerrit Timmer Louis Timmer Jan Vos Herman Vossebeld (Erevoorzitter) Willem Wargerink

• • • • • • • • •

Leden van verdienste Freddie Annink Herman ter Brugge Ferdie van Dijk Frans ter Huurne Louis Timmer Gerrit Markink Jan Morsink Frans Waanders Freddie Winters

Voor het actuele nieuws, kijk op onze website: www.bscunisson.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 1

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24


Van de redactie En hier is dan weer de eerste Flits in het jaar 2007. We hebben de winterstop met daarin de feestdagen rondom Kerst en daarna de feestdagen rond carnaval weer gehad. Officieel is de lente inmiddels begonnen, het wordt ’s avonds wel weer later donker,maar verder merken we er niet veel van.Het lijkt nog wel herfstweer. Nog maar even geduld hebben,dan zal de lente vanzelf wel komen. Het is nu tijd om deze nieuwe Flits te lezen, met daarin onder andere een belangrijke oproep van het bestuur aan mensen om mee te doen aan een EHBO-/reanimatiecursus. Dit is natuurlijk een belangrijke aangelegenheid, dus mensen,GEEF U OP VOOR DEZE CURSUS!!!! Verder nog wat terugblikken op 2006 en wat over de toekomst,onder andere een bijdrage van Gerrit Waanders over de nieuwe accommodatie. Misschien zou het leuk zijn als we eens wat meer nieuws van de jeugd kregen, bijvoorbeeld een verslag van de wedstrijd geschreven door een jeugdlid zelf, of van een vader of moeder die zijn/haar kind heeft aangemoedigd. We wachten af……………..alle bijdragen zijn welkom voor 15 april. Ans Olink

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 2


Van de voorzitter De winterstop zit er weer op en de voetballers zijn weer volop in actie. Niet alleen met voetbal, maar ook met allerlei activiteiten voor de carnaval. Ongelooflijk wat een kunstwerken waren er weer gemaakt dankzij de inspanningen van velen van BSC Unisson. Toen ik stond te kijken naar de optocht was ik erg in mijn “NOPJES”, zeker toen ik er later in mijn “HOK” nog eens over na zat te denken. Naar ik heb begrepen hebben de lopers/loopsters dit jaar geen winterstop gehad. En toch hadden ze geen wagen. Wel ontdekte ik een enkele loper die zelfs wortels uitdeelde. Inmiddels zijn de bestuursactiviteiten volop doorgegaan. In de eerste plaats zijn wij er gelukkig in geslaagd voor één vacature in het bestuur een kandidaat te vinden. Bert ten Cate heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur en hij zal in de eerstvolgende ledenvergadering officieel als algemeen lid worden voorgedragen. Bert is jarenlang actief lid geweest als voetballer en kent de vereniging goed. Ik wens Bert veel succes en voldoening in ons team en heb er alle vertrouwen in dat hij zich snel thuis zal voelen in een bestuur waarin de sfeer en samenwerking uitstekend is. Ook hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst aan de leden gegeven over de plannen voor de nieuwe accommodatie. Aan de orde kwamen de planning in de tijd, de indeling van de accommodatie, de samenwerking in de bende van vier, enz.. Hoewel de opkomst van de BSC Unisson leden wat tegen viel, werden er vele vragen gesteld. Met name kwam de onrust naar voren over het aantal velden dat is gepland en het aantal kleedkamers. Deze ongerustheid begrijp ik wel, want gevoelsmatig is het ook weinig. Tijdens deze avond is echter verduidelijkt dat het aantal velden en kleedkamers wordt vastgesteld op basis van KNVB- en gemeentelijke normen. Over de berekening hiervan zullen wij nog aanvullende informatie geven. Mocht dit niet voldoende zijn en heb je nog vragen of opmerkingen, stel ze dan gerust. Ben je het niet eens met het aantal velden en/of kleedkamers, laat het ons dan weten. Wel is het dan goed om een eigen berekening te maken waaruit blijkt dat het onvoldoende is. Met goed onderbouwde gegevens kunnen wij terug naar de gemeente. Voor de werkzaamheden op het Unicum is hard gewerkt aan de noodzakelijke ondersteuning. Inmiddels zijn de gesprekken met AC Spoordijk bijna afgerond.met activiteiten- en dienstencentrum “AC Spoordijk”. Onder hun begeleiding worden hierbij mensen met een lichamelijke handicap ingezet voor allerlei werkzaamheden. Dit type werkzaamheden betekent voor de deelnemers een duidelijke meerwaarde en kan voor de vrijwilligers op het Unicum een verlichting van taken betekenen. Ik hoop voor iedereen op een goede herstart na de winterstop en heerlijk sporten onder een warm voorjaarszonnetje. Arie Veldhuis

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 3


Ontwikkelingen nieuwe accommodatie Op de informatieavond van 5 februari jl. kwamen 2 belangrijke vragen naar voren met betrekking tot de aanleg van de nieuwe accommodatie. De gestelde vragen waren: leveren we niet teveel aan accommodatie in en kunnen we met hetgeen in het programma van eisen staat voldoende uit de voeten. Dit behoeft onzerzijds toch enige toelichting. Allereerst wil ik stellen dat we met de fusie hebben aangegeven, afgesproken, dat het bestuur van de nieuwe vereniging er alles aan zal doen om te komen tot een nieuwe accommodatie. Een accommodatie waar iedereen zich thuis zal voelen en waar we als vereniging onze activiteiten op een goede manier kunnen uitbouwen. Ook uit financieel oogpunt is het belangrijk om zo snel mogelijk op een nieuwe locatie te spelen. Denk maar eens aan de vaste kosten voor de energie aansluitingen op beide locaties, kosten van dubbele belijningen, de kosten voor het onderhoud van het sportpark en dubbele verzekeringen en de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er nog veel meer zaken te noemen. Maar terugkomend op de vraag: Leveren we niet te veel in ten opzichte van de huidige locatie. In eerste instantie lijkt dat ook zo maar in het verleden zijn door de KNVB, de toenmalige NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten richtlijnen opgesteld met betrekking tot het maximale aantal teams per speelveld. Uitgaande van natuurgras worden de velden zodanig aangelegd en onderhouden dat er op één dag minimaal 3 seniorenwedstrijden op kunnen worden gespeeld. Normaal gesproken voetbalt de helft van de teams thuis en de andere helft uit. Dat houdt in dat er 6 ( norm) teams in principe op 1 veld terecht kunnen. De gemeente Enschede heeft deze norm verlaagd tot 5 teams per veld zodat hierdoor iets meer ruimte komt in de planningen van de verenigingen. Voor de jeugd is de bovengenoemde regeling dat er 9 (norm) teams op 1 veld kunnen spelen. Ook hier heeft de gemeente Enschede de norm bijgesteld nl. naar 5,5 (norm) team per veld. Een seniorenteam, heren of dames en de A-jeugd tellen voor 1 norm, B en C-jeugd voor 0,75, D-pupillen voor 0,65, E-pupillen voor 0,50 en de F-jes voor 0,25. Voor de kleineren gelden andere normen omdat die een kortere tijd voetballen en eventueel op een half veld spelen. Voor BSC Unisson betekend dit dat we momenteel voor de zondag uitkomen met 9 eenheden ( 8 senioren en 1 dames team) dit gedeeld door de 5 eenheden per veld, houdt in 1,8 wedstrijdveld. Afgerond wordt dit uiteraard 2 velden. Als we voor de jeugd alles samen tellen: 1 xA, 2 x B, 2 x C, 2 x D, 4 x E en 5 x F, komen we totaal op 9,2 eenheden, gedeeld door 5,5 eenheden per veld, betekend 1,67 wedstrijdveld. Ook hiervoor geldt weer afgerond 2 velden. Voor de trainingen zouden we recht hebben op ca. 1,5 trainingsveld. Ook hiervoor geld een zelfde normering als voor het aantal wedstrijdvelden. Het is aan ons voetbalbestuur om de tijden zodanig in te delen dat alle teams voldoende kunnen trainen. Omdat er wordt voorzien in 1 kunstgrasveld, waarop onbeperkt kan worden getraind en gespeeld, wordt nu de totale opzet van de nieuwe locatie: 1 natuurgras wedstrijdveld, 1 kunstgrasveld en een oefenhoek cq. trainingsveld. Ook worden op de nieuwe locatie voorzieningen meegenomen voor de loopbaan en een verhard handbalveld.

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 4


Volgens de berekeningen van de gemeente zouden we recht hebben op 4,6 kleedkamers maar we hebben de harde toezegging dat er minimaal 6 kleedkamers komen. Mogelijk meer als we kunnen aantonen deze nodig te hebben i.v.m. damesvoetbal, meisjesvoetbal en voor onze loopgroep. Deze is ook weer op te delen in een dames en heren afdeling. Ik hoop hiermee voor een heleboel mensen de nodige vragen te hebben beantwoord en de ongerustheid te hebben weggenomen. De komende tijd zullen de plannen verder worden uitgewerkt en zodra er weer nieuws is komen we hier zeker op terug. Namens het hoofdbestuur, Gerrit Waanders.

Oproep voor EHBO/Reanimatie cursus Waarschijnlijk kunt u zich nog wel herinneren dat er een behoorlijke ophef is geweest over het wel of niet aanschaffen van een defibrillator door verenigingen. Er hangen inmiddels al een aantal defibrillatoren in Boekelo en Usselo, deze plaatsen zijn herkenbaar aan een groene sticker met AED (Automatische Externe Defibrillator). Als bestuur hebben we ons laten informeren of het zinvol is zelf een defibrillator aan te schaffen. Hieruit is geconcludeerd dat we niet moeten denken dat een leven bij voorbaat is gered door de aanschaf van een defibrillator. ‘Directe hartmassage en beademing blijven héél belangrijk’, aldus de geleerden. ‘Als er geen directe reanimatie is en de AED wordt niet of laat gebruikt, is er nauwelijks overlevingskans.’ Daarom willen we als bestuur graag zoveel mogelijk vrijwilligers een EHBO/Reanimatie cursus aanbieden. In het verre verleden is dit wel eens gebeurd, maar als bestuur zouden we het liefst 1 á 2 begeleiders per elftal/loopgroep opgeven, en enkele kantine-vrijwilligers. Dus mensen geef u op voor deze cursus. Dit zal slechts enkele avonden van uw vrije tijd kosten, maar kan daarintegen wel een mensen leven redden. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@bscunisson.nl onder vermelding van EHBO/Reanimatie cursus of door contact op te nemen met Bas Hassink (074-2508562) / Mirjam Hegeman (053-4313909) We zien uw reactie graag tegemoet. Namens het bestuur, Bas Hassink, secretaris

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 5


Kerstloop 2006: Niet als laatste Daar sta je dan aan de meet. Pas acht weken in training, na zeven jaar ‘stilstand’. Maar goed, als zoveel collega’s van de Boekelopers meedoen aan hun eigen wedstrijd, dan mag je niet achterblijven. Bovendien is zo’n prestatieloop een uitstekende remedie tegen de overtollige calorieën van de eerste kerstdag. Zes of tien kilometer? Thuis hadden ze gewaarschuwd voor een al te overmoedige keuze. Maar ik ben net een slechte diesel. Pas na vier, vijf kilometer wordt mijn motor een beetje warm en vraagt een achter me lopende medestrijder niet meer of er iets ernstigs met mijn ademhaling aan de hand is. De tien dus. Zonder twijfel. Maar die slaat subiet toe als ik de toppers die zich hebben ingeschreven, zie warm lopen op en rond ’t Unicum. Natuurlijk ging ik niet om te winnen. Maar om nou roemloos als laatste te eindigen? Dan ben je een jaar lang de risee van de club. Lopen dus maar, desnoods het snot voor de ogen. De dood of de gladiolen. Met de visie van Midas Dekkers op bewegen en sporten had ik op dat moment even helemaal niets.

Guus in actie (Gevolgd door Gerrit Wolffer?) Het eerste rondje ging nog wel. In een treintje met Jan van Beek en Erik Stokkers kon ik een eind meelopen. De tweede rondgang viel wat tegen, al kon ik mooi aanhaken bij Klaas Hoff en Gerrit Wolffer. Helaas stapten mijn hazen er na zes kilometer uit. Gelukkig klapten de routiers van de club die al die tijd koud op hun post stonden (hulde Gerrit, Wim, Ben en al die anderen) voor de eenzaamste lopers. Da’s altijd een moreel zetje in de rug. De laatste ronde ging wat sneller. Niet in de laatste plaatst omdat ik werd opgejaagd door Hilde Veldhuis en Leo Gollenbeek. Ik vermoedde dat zij als slotakkoord van de race fungeerden. Dus moest er bij de Grolsch een tandje bij. Nog een keer het bos in, en ja hoor, niet als laatste over de meet. Al protesteerden de longen, rug, benen en andere ‘looponderdelen’. Binnen, in het clubhuis, wachtte vervolgens de warmte van alle deelnemers. Zelden hebben me een broodje kaas en een kop koffie zo goed gesmaakt. Het proefde als ……de overwinning. Kijkend naar al die tevreden gezichten zal dat ongetwijfeld voor alle deelnemers hebben gegolden. Guus Ferrée Op de website staat een uitgebreide foto-reportage www.bscunisson.nl -> nieuws

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 6


Uitslagen kerstloop 2006 Jeugd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Deelnemers Pien Keulstra Yhze Keulstra Fenne Keulstra Ricelle Venneman Mygnon Enneke Hassink Noelle Venneman Joost Aalpol Sebastion Anderson Huub Hassink Sander Hofte Koesveld Prentecee Anderson Anna Oldenhof

6 kilometer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Deelnemers Caimin Stevens Bertil Peper Arend Bremer Jos Keulstra G. Hofte Koesveld Jochem Heeks Henk Snijder H. Klein Teeselink J. Klein Teeselink Henny van Ulzen Gerrit Wolffer Klaas Hoff Pascal Sotthewes Martijn Abbink H. ten Thije Boonkkamp Arry Assink Eddy Frenay Jaap Hilbink Elly Asbroek Tanno Zuidema B. Warrink Margreth Zoomer Piet Oldenhof

Tijd (minuten) 21:53 25:02 25:05 26:34 26:45 28:52 29:54 30:04 30:07 31:57 32:26 32:26 32:29 32:14 32:35 33:45 1e dame 34:32 35:02 35:15 36:58 37:21 39:12 42:06

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 7


10 kilometer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Deelnemer Edwin Veenstra Harald Derks Michel Snuverink Jochem Snuverink Detmar Roessink Mohammed Elmeaizi Marcel van Tilligen Tobias van Schaar Herman Hassing Remy van der Beek Jeroen Loskamp Brigit Landewé Hans ter Mors Jan Lammers Frank Warrink Arie Veldhuis Gerrit Meutstege Jeroen Rook Jan Baltink Henk Jan Baltink Jos Schoonheden Toon Tankink Ben ter Stal Herman Wennink Henk Eijsink Bertus van Beek Martie Meester Rob de Kluijn Jan van Beek Erik Stokkers G. Stapper Robert Zoetman Guus Ferrée Hilde Veldhuis Leo Gollenbeek R. Friskes Bennie Dost

Tijd (minuten) 33:27 33:45 33:52 33:56 35:06 35:42 35:52 36:36 36:42 36:45 36:48 37:03 1e dame 38:05 38:27 39:42 40:48 41:16 41:58 42:42 42:53 44:29 45:28 45:52 45:52 45:52 46:08 46:20 46:30 46:58 47:14 47:20 47:45 48:52 49:18 49:18 53:14 57:26

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 8


Van onze buitenlandcorrespondent (27) uit Hengelo ..................CarNE(E)val.................. Op bepaalde tijden moet ik altijd aan bepaalde mensen denken. Heeft U vast ook wel eens (last van). In mijn geval zijn dat de crocus en carnaval en Hans A en Rob S. Hans was ik bijna vergeten op Vr. 23 febr.: “Sorry, ik was jou helemaal vergeten te bellen, maar ik kan zondag niet voetballen. Ik zit in Oostenrijk, Zams, skivakantie met het gezin”. Hans moet je nooit te ver vantevoren vertellen dat je niet kunt maar de donderdag ervoor. Maar dat was helemaal niet erg volgens Hans, want het werd toch wel afgelast; de winterstop was immers weer eens voorbij en bovendien moesten we tegen TVV. “Oh ja, het kan zijn dat we een dag later naar huis komen, dus kan ik volgende week zondag ook niet”. Maar ook dat was weer niet erg volgens Hans, want we hadden spelers genoeg. Crocus. Rob probeerde ik rond deze tijd altijd te vergeten, maar daaraan ontkomen was moeilijk, zo niet onmogelijk. Rob had mij nu al 3 jaar gevraagd om iets grappigs te doen met carnavalsavond als buutreedner of zoiets, maar ik had tot op heden een steeds wisselende reden om nee te kunnen zeggen. Hij wilde graag vers bloed. En voor een 50-jarige is dat nu eenmaal een grote eer. “En voor de volgende dag hoef je je niet af te melden bij Hans, want we voetballen toch niet met carnaval”, zei Rob nog. Carnaval. Het enige wat ik met carnaval heb/had was de ontmoeting met de moeder van mijn (zij zegt altijd mijn, ik zeg altijd onze, dus zeg ik nu ook mijn, want dit leest ze toch niet) latere kinderen. Daarna elk jaar plichtsgetrouw naar de Oldenzaalse optocht geweest; d.w.z. dichtbij want mijn zwager woonde 10 meter van de route en gelukkig bleef het daar ook altijd bij. Nee, ik vind het maar niets. Voor mij geen carnaval. Mensen die een paar dagen per jaar zot doen en je de rest van het jaar voorbijlopen. CarNEEval. Nou liep ik verder weinig kans om verder aan Hans of Rob te worden herinnerd, want er lag nog steeds een voldoende dik sneeuwdek waar wij skieden, dus het voerbal ging in ieder geval ook hier niet door en als ze al Fashing kenden in Oostenrijk dan was dat toch echt al de vorige week geweest. Dat er na carNEEval zo iets bestaat als Aswoensdag (Asschemittwoch volgens lex B te A) wist ik nog wel van vorige jaar. Maar dat ik midden op de piste van het bestaan van unsinnige Donnerstag op de hoogte werd gebracht, en dat 8 dagen na Assche(nachste)mittwoch daarvan kon in van tevoren ook niet dromen.

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 9


Wel eens een levensgroot konijn op ski’s de piste af zien racen (Buggs Runnie), of een volledig als vrouw verklede man met borsten, nagellak en verder volledig vol ornaat (skincarnatie). Vermoedelijk dat wel, maar waarschijnlijk nog nooit in combinatie met het geven van skiles. CarNEEval. Hans ik zal blij zijn, dat ik op donderdag weer kan trainen en ik zal die dag ook nooit meer onzinnig noemen. Apropos, 18 maart kan ik niet voetballen en 22 maart niet trainen; de 12e skivakantie naar les Gets met het voetbalteam. In Frankrijk kennen ze gelukkig nog steeds geen Unsinnige Donnerstag. Tot de volgende Buitenlandcorrespondent

Kaartuitslagen De Grobbe 22 december 2006 Hartenjagen 1. Henk-jan Nijhuis 165ptn 2. Bertus Haarman 212ptn 3. Annie Ordelmans 222ptn 4. Gerda te Riet 226ptn ’t Unicum 5 januari 2007 1. Leo Heurman 188ptn 2. Hr. Abbink 197ptn 3. Bertus Haarman 198ptn 4. Annie Ordelmans 200 ptn De Grobbe 19 januari 2007 1. Geert Boers 223 ptn 2. Annie Ordelmans 236 ptn 2. Willem Wargerink 236 ptn 3. Bertus Haarman 237 ptn ’t Unicum 2 februari 2007 1. Leo Heurman 132ptn 2. Bertus Haarman 174ptn 3. Agnes Buursink 179 ptn 4. Wendy Zoetman 190 ptn De Grobbe 23 februari 2007 1. Ab Klein Lugtenbeld 150 ptn 2. Willem Wargerink 158 ptn 3. Johan Ordelmans 163 ptn 4. Geert Boers 164 ptn

FLITS, clubblad BSC Unisson

Kruisjassen 1. Jaap Brinkhof 2. Arnold Brinkman

3998 ptn 3870 ptn

1. Herman Vossebeld 2. Jaap Brinkhof 3. Arnold Brinkman

3354 ptn 3311 ptn 3208 ptn

1. Jaap Brinkhof 2. Arnold Brinkman

3692 ptn 2970 ptn

1. Herman Vossebeld 2. Herman Simmelink

4167 ptn 4116 ptn

1. Arnold Brinkman 2. Theo Ordelmans

3270 ptn 2882 ptn

Maart 2007 – pagina 10


Lieve Evelien, “Deze wereld is mede mogelijk gemaakt door mensen die zo nodig spullen aan de man moeten brengen.” De laatste keer dat ik je schreef was de men zich nog aan het opmaken voor de Kerst, nu is heel consumerend Nederland alweer bezig met chocolade eitjes en een haas met mensachtige trekjes. Zo snel kan het gaan. Is de een net over z’n hoogtepunt heen, dan staat er alweer iemand te trappelen om gretig gebruik te maken van koopdriftige mensen. Mensen die, omdat het waarschijnlijk binnen een bepaald verwachtingspatroon past, zich conformeren aan allerlei gewoontes en gebruiken of een of andere hype. Mensen identificeren zich steeds minder met idealen die vanuit henzelf komen, maar met door belanghebbende gecreëerde massapsychoses. Mensen zijn steeds minder bezig met de schoonheid van binnen, maar besteden meer en meer geld aan de buitenkant. Hoe mooier het van de buitenkant is, des te minder het opvalt hoe verrot het van binnen aan het worden is. Uiterlijke schijn is iets wat al heel lang in onze taal gebruikt wordt en we maken er steeds meer gebruik van. Waarom zijn er steeds minder helden en steeds meer materialistische dingen waar mensen van afhankelijk worden? Of is het nog steeds hetzelfde als vroeger, maar word ik mij er alleen bewuster van? Ik kan mij als de dag van gisteren herinneren dat mijn broertje een poster op zijn kamer had hangen van Edgar Davids. Het mooie van de poster was dat aan beide kanten een afbeelding stond. Aan de ene kant een actiefoto van ‘De Pitbull’, aan de andere kant een actiefoto van de op 24 mei 1966 in Marseille geboren fransman, Eric Cantona. Cantona was mijn held! Ondanks dat Cantona mijn held was, had mijn broertje een poster van hem. Alleen hing hij met zijn gezicht naar de muur omdat zo’n klein opdondertje in een lelijk groen uittenue van Ajax zonodig het daglicht mocht aanschouwen. Waar haalde mijn broertje het lef vandaan om Eric ‘The King’ Cantona met zijn gezicht naar de muur te hangen? Ik heb er lang over nagedacht hoe ik die poster van mijn broertje in mijn bezit kon krijgen. Na enig gezeur, afpersen en bedreigen werd het alleen maar moeilijker, maar uiteindelijk was het mij gelukt. Hoewel de hoekjes er vanwege het vele verplaatsen af waren, was ik dolgelukkig met de poster. Ik heb dagen lang nagedacht over waar ik de poster zou hangen. Boven mijn bed, omdat ik dan heerlijk kon dromen over fantastisch wedstrijden die wij samen zouden gaan spelen. Naast de spiegel, aangezien ik regelmatig in de spiegel keek (onzeker als ik was) zou ik mijzelf beter kunnen vergelijken met mijn held. Op de deur van mijn kledingkast, zodat ik iedere ochtend met Eric kon overleggen wat ik die dag zou aantrekken, of aan de buitenkant van mijn kamerdeur, zodat iedereen kon zien waarmee ik geïdentificeerd wilde worden. Uiteindelijk kwam de poster aan de binnenkant van mijn kamerdeur te hangen. Naarmate de jaren verstreken en er steeds meer beelden van over de hele wereld op de Nederlandse televisie kwamen, zag ik steeds meer beelden van mijn held Eric Cantona. Steeds vaker zag ik dat hij het moeilijk had, steeds vaker zag ik hem worstelen met zijn karakter, zijn identiteit, zijn succes. Steeds vaker ging ik twijfelen aan mijn karakter, aan mijn identiteit, aan mijn succes, want ik ‘was’Eric Cantona. Totdat op een dag de poster van Cantona van mijn kamer verdween en werd ingeruild voor een prachtige poster van niemand minder dan ‘his Royal Airness’ Michael Jordan. Ik had een nieuwe held, een nieuw voorbeeld. FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 11


Later bleek ook Michael Jordan niet van steen te zijn en begon ook hij te twijfelen. Hij stopte met basketballen om te gaan honkballen. Even later ging hij toch weer basketballen maar met een ander rugnummer. Toen stopte hij weer en even later pakte hij de basketbal toch weer op in een shirt met zijn oude vertrouwde nummer 23. Wat niet meer goed genoeg is, wordt vervangen en zo draait de wereld rustig verder. Idealen veranderen, idealen vervagen. Mensen zijn steeds meer bezig met kwantiteit in plaats van kwaliteit. Het maakt mensen niet uit hoe ze vermaakt worden, als ze maar vermaakt worden. In plaats van initiatief nemen, gaan mensen steeds meer achterover hangen omdat het allemaal wel voor ze geregeld wordt. En je kunt het de meerderheid ook niet kwalijk nemen want mensen worden ook steeds dommer gehouden. Waarom zou je nog naar school gaan als je daar geen zin in hebt? Zonder diploma krijg je ook wel een baan. Zo niet, dan onderhoudt de staat je wel. Waarom zou je nog voor mensen opstaan in de trein of je voorstellen op een verjaardag waar je bijna niemand kent? De wereld draait toch om jou?! Hoe meer ik er over nadenk, des te meer ik overtuigd raak van ‘mijn’ oplossing voor deze wereld: wereldwijd acuut steriliseren. Geen mensen er meer bij. Maar ja, dat zal economisch wel niet goed uitkomen… Daarnaast heeft men het ineens veel te druk gekregen met het milieu. Als het kalf verdronken is… Veel liefs, Q.

Kleurplaat: Kikker plukt bloemen!

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 12


Van de razende reporter Sterk einde 2006 BSC Unisson - SVV’91 8-1 Zondag 10 december 2006, op het programma staat de topper tegen SVV’91. De nr.1 tegen de nr.2 Een topper op papier, maar dat werd het in werkelijkheid niet. Nou ja, de eerste 20 minuten dan, die hadden wel iets van een topwedstrijd maar dan wel in negatieve zin. Beide ploegen uiteraard gespannen, want de belangen waren groot. Winst voor SVV’91 betekende vrijwel zeker hun kampioenschap en dat zou een fikse tegenvaller zijn voor BSC Unisson. Winst voor ons betekende aansluiting en goede perspectieven om met nog 1 wedstrijd voor de winterstop te gaan, de koppositie op 1 punt te benaderen. Zoals reeds gezegd, het werd geen echte wedstrijd. SVV’91, mede gehavend door blessures stond stijf van de spanning en zenuwen. De ploeg was zo gestressed dat dit binnen 10 minuten al leidde tot 2x geel voor een speler. Rood dus. Bovendien was het toen al 1-0 door Merl Nijhuis. Even later gingen ze weer in de fout. De keeper haalt de doorgebroken Toine Kohn onderuit. Direkt rood dus. Nog geen 20 minuten gespeeld, goede keeper weg, extra wissel, nog maar 9 man. Toen waren de rapen gaar. SVV’91 ging (bijna) over de rooie en de goed leidende scheidsrechter nam een verstandige beslissing om een afkoelingsperiode van 20 minuten in te lassen. Overigens complimenten voor onze ploeg die in dit geheel rustig bleef. We hoefden ook niet onrustig te zijn want we waren op dat moment al heer en meester over de tegenstander. Na de hervatting bleek al snel dat SVV’91 geen spirit meer kon opbrengen om er nog en echte wedstrijd van te maken en daardoor kon BSC Unisson naar hartelust combineren, soepel spelen en vooral veel scoren. In de 2e helft was het bijna genant om te zien hoe gedesinteresseerd de koploper bezig was en wij dus uiteindelijk simpel naar 8-1 konden uitlopen. BSC Unisson heeft SVV’91 een verpletterende nederlaag toegebracht en zich hiermee gerevancheerd voor de uitnederlaag op de 2e competitiedag. Maar belangrijker nog zou(zal??) de invloed zijn van de mentale dreun die is uitgedeeld. Helaas was er nog maar 1 competitieronde te gaan voor de winterstop en die werd ook nog eens afgelast. Met schorsingen, blessures had het voor SVV’91 wel eens moeilijk kunnen worden om het ritme terug te kunnen vinden terwijl BSC Unisson zich juist gesterkt voelde en in staat was om een reeks overwinningen neer te zetten, maar toen kwam de winterstop. brrrrr…..brrrrr…..brrrrr

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 13


Zwak begin 2007 Manderveen – BSC Unisson

3-1

Zondag 4 februari 2007. Einde z.g. winterstop, weinig van gemerkt, het is dat het vaak te nat was anders hadden we gewoon kunnen door voetballen en dat had BSC Unisson waarschijnlijk ook veel liever gehad. Deze zondag inhaalwedstrijd gepland, uit tegen Manderveen. Prima voetbalweer. Diep weggescholen in het mooie NoordTwentse land ligt het dorpje Manderveen, er is uiteraard een cafe en juist pal hierachter ligt het enige bespeelbare voetbalveld dat de club rijk is. Een stel enthousiaste stevige boerenjongens c.q. stratenmakers, al jaren getraind door een eveneens enthousiaste plaatselijke trainer voetballen zo met wisselend succes hun potje mee in de 6e klasse en dat zal ook wel zo blijven. Want enige potentie heeft deze club niet en kan dat ook niet hebben, daar is het te kleinschalig voor. Toch is het juist zo’n club die de potentie en het ritme van een elftal als BSC Unisson 1 ernstig blijkt te kunnen verstoren, zo bleek wel deze middag. Gestoken in flitsende nieuwe shirts, hoopte BSC Unisson de lijn van net voor de winterstop te kunnen doorzetten om zodoende dan vandaag maar op 1 punt van SVV’91 te kunnen komen. De 1e helft geeft een beeld zoals je dat mocht verwachten. BSC Unisson speelt voetbaltechnisch een paar klassen beter, creeert veel kansen. Het grote manco echter, niet scoren. Het is zeer frustrerend om te zien dat je zoveel beter bent maar die bal er gewoon niet in knalt. Terwijl er zo’n drang is om vooruit en aanvallend te voetballen loop je het risico om minder aandacht aan de verdediging te besteden en de gevolgen hiervan bleven dus ook niet uit. Als jij niet scoort dan doet de tegenstander het wel, 1-0. Gelukkig kwamen we voor rust nog wel weer op 1-1 en had je daarna ook nog steeds het idee dat de 1-2 resp 1-3 uiteindelijk wel zouden vallen. Maar de manderveense thee werkte blijkbaar verlammend, want in plaats van een tandje bij te zetten kwam BSC Unisson absoluut niet scherp uit de kleedkamer. We bleven achter de feiten aanhollen en na een paar snelle counters werd het uiteindelijk niet 1-3 maar 3-1. Waarom kan zoiets gebeuren??!! Ik ben er een aantal dagen flink sjagerijnig van geweest. In deze fase van de competitie waarin je een slag moet kunnen maken(we hebben er de kwaliteiten voor), mag je je niet laten overrompelen door een clubje als Manderveen. Het is al eens eerder gememoreerd, dit elftal kan best heel goed voetballen ( we hebben in jaren niet zo’n goede selectie gehad), maar is ook vaak te veel bezig om vooral technisch mooi en aanvallend te spelen en dat is in de 6e klasse niet voldoende. Dat past beter in de 5e en 4e klasse. Hier moet ook nog wel eens gebikkeld worden en moet men het verdedigend gezien zeker niet te licht opvatten. Maar goed, er zijn nog een flink aantal wedstrijden te gaan en ook moeten we nog maar afwachten hoe SVV’91 uit de winterstop komt, dus na een paar wedstrijden kan het er ook zo maar weer anders uitzien. We houden de moed er in.

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 14


Kaartavonden De Grobbe / ‘t Unicum

Beste kaarters, Voor het seizoen 2006/2007 zijn de volgende data voor de kaartavonden vastgesteld. Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij ook dit seizoen weer de alom geroemde serie kaartavonden, om en om op De Grobbe en op ’t Unicum. Wij hopen u met velen te mogen begroeten, want hoe meer deelname, hoe meer kaartplezier. Wij hopen dus op een goede opkomst. En kent u iemand die ook graag kaart, neem die dan gezellig mee. We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur

De Grobbe:

’t Unicum:

16 maart ’07 6 april ’07 (eierkaarten en uitreiking jaarprijzen)

30 maart ‘07

Alle avonden beginnen om 20.00 uur Met vriendelijke groet van de ontspanningscommissie, Namens De Grobbe, Monique Lansink, D.Papestraat 21, 053-4281566 Marjo Hendrix, Topaasstraat 31, 053-4281620

FLITS, clubblad BSC Unisson

Namens ’t Unicum, Willie v/d Pol en Ine Meeuwissen Boekelosestraat 90, 053-4281739

Maart 2007 – pagina 15


Activiteitenkalender Boekelopers

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 16


De afdeling voetbal in een nieuw jasje Een colbert voor het voetbalbestuur zul je denken, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. De afdeling voetbal, die samen met de afdeling lopers valt onder het Hoofdbestuur van de totale vereniging, is druk bezig om z’n zaakjes anders te regelen. De afdeling voetbal opereert n.l. al weer sinds enige tijd volgens een nieuwe, moderne structuur van clusters. Deze clusters zijn geformeerd rondom logische aandachtsgebieden. Er is dus geen sprake meer van een jeugdbestuur of een seniorenbestuur, maar van een aantal clusters, en één overkoepelend voetbalbestuur. Een cluster is verantwoordelijk voor alle aspecten die met het eigen aandachtsgebied te maken hebben en (net zo belangrijk), heeft ook alle benodigde bevoegdheden om die taken uit te voeren. Een voorbeeld om aan te geven hoe dit moet gaan werken: Het cluster technische zaken is verantwoordelijk voor alle technische aangelegenheden, dus ook voor de aanstelling van trainers. Dit cluster kan dus in alle vrijheid bepalen waar en op welke manier betaalde trainers worden ingezet. Het voetbalbestuur bewaakt in dit proces alleen de kaders, zoals b.v. de financiële mogelijkheden. We zijn als afdeling met de betrokkenen al in een sessie bezig geweest om helder te bepalen welke taken bij welk cluster horen. Op die manier hopen we dat het voor iedereen duidelijk wordt “waar hij/zij van is” en dus ook waar men zich niet mee hoeft te bemoeien. Dit om geen zaken dubbel te beleggen, of (erger nog) zaken NIET in een cluster te beleggen. Ook is er al een sessie geweest om de onderlinge afhankelijkheden van clusters te bepalen. Het resultaat van deze tweede sessie is een jaarbalk, met alle belangrijke momenten gedurende een jaar en de invloed hiervan op de clusters. Hier hopen we de komende tijd absoluut de vruchten van te plukken. De voorzitters van elk cluster vormen, samen met het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, budgethouder) het voetbalbestuur. Op dit moment kennen we de volgende clusters:       

Cluster Technische zaken Cluster Wedstrijdzaken Cluster Communicatie Cluster Fair-Play Cluster B-toernooi Cluster Materialen en accommodatie (in oprichting) Cluster Recreatie (in oprichting)

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 17


Het voetbalbestuur bestaat dus uit: Rob Stokkers Robert Westendorp Gerard Kamp Hans Amelink Gerrit ter Riet Dennis Peterinck Hannie Schipper Vacature Vacature

voorzitter secretaris (+ vz cluster Fair-Play) budgethouder vz cluster Technische zaken vz cluster Wedstrijdzaken vz cluster Communicatie vz cluster B-toernooi (alleen in voorjaar) vz cluster Materialen en accommodatie vz cluster Recreatie

Voor een beschrijving van de werkzaamheden van de verschillende clusters verwijs ik naar de website. Rob Stokkers Voorzitter afdeling voetbal.

Jetzt geht 's los Sinds september hebben we er op gewacht en ons er op voorbereid. De eerste vriendschappelijke wedstrijden en dan in de competitie. Tegen echte tegenstanders met andere kleuren shirts en broeken. En zelf ook in een echt shirt en nog wel een heel mooi en de keeper in een echt keepershirt. Tegen tegenstanders waartegen je zoveel mogelijk doelpunten mag maken en waartegen je zo min mogelijk tegendoelpunten moet toelaten.

Natuurlijk volgens de trainer gaat het niet alleen om winnen en kun je ook een goede wedstrijdspelen al heb je verloren. Maar toch…., als je eens…….. wat zou dat mooi zijn. De eerste vriendschappelijke wedstrijd is vastgesteld op 10 februari op "De Grobbe". Omdat wij nu mee gaan doen aan de competitie heten we nu F4. Dat is toch mooi meegenomen of niet?. De tegenstanders hebben al sinds september in de competitie gespeeld. Daar krijgen we dus nog een zware kluif aan. We hebben natuurlijk Christi, Brian, Fleur, Pim, Timon, Jelle, Nick, Martin en sinds kort ook Max. We weten dat we eigenlijke een hele goede ploeg hebben, maar misschien hebben de tegenstanders ook een goede ploeg en als ze dan al langer gespeeld hebben hoe zal het dan gaan? Al die voorbeschouwingen waren 17 februari verleden tijd. Nu was het eindelijk zo ver. Een uit wedstrijd tegen Sparta F9 uit Enschede. Een stralende dag. Herman hield de kinderen nog voor, dat de tegenstanders al een half jaar competitie gespeeld hadden en dat we mogelijk wel konden verliezen. Maar dat is bij een vriendschappelijke wedstrijd nog niet belangrijk. De wedstrijden zijn nog leermomenten. Vanuit de underdog positie beginnen heeft zijn voordelen. De tegenstander kan je onderschatten en zelf hebben we geen reputatie te verliezen, omdat we die nog niet opgebouwd hebben. Timon merkte toch heel voorzichtig op, dat ondanks alles toch mogelijk wel konden winnen. FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 18


En daar begonnen we dan, fris van de lever. Onmiddellijk naar de speler met de bal toelopen en zo de afspeelmogelijkheden tot een minimum beperken. Cruyff noemt dat druk zetten op de bal. We werden al heel snel de bovenliggende partij. Wij maakten de dienst uit en als de tegenstander eens probeerde een doelpunt te maken, werd dat in laatste instantie vakkundig verhinderd door Fleur. We speelden er een paar goede mogelijkheden uit, waarvan Christi er 3 heel cool verzilverde. Een penalty werd door Sparta nog gemist, omdat ze zenuwachtig werden van Brian, die na de rust heel goed keepte. Sparta maakte uiteindelijk nog wel 1 doelpunt, maar de eerste winst was binnen. We haalden dit resultaat, omdat iedereen goed voetbalde en zeker zijn best deed. We gingen met een heel goed gevoel terug naar Boekelo en Usselo en we weten nu waar we het 's woensdag voor doen, dat keihard trainen. We zien wel hoe het ons in de competitie vergaat. De eerste competitiewedstrijd kan ik nog even meenemen. We moesten het stellen zonder Fleur vanwege wintersportvacantie. Daartegenover kwam Henk Jan na een lange blessure aan de arm weer terug, maar hij had nog niet kunnen trainen. Hij kon dan ook Fleur maar niet zo doen vergeten. Ook Christi was op zaterdag bezet door een andere afspraak, maar gelukkig kon ze met wat passen en meten zich vrij maken tot 10.00 uur. Gelukkig was de wedstrijd om 09.00 uur. Dat kon dus precies. Inzicht in krachtsverhoudingen heeft Henk Jan echter wel. Nadat Victoria F5 4-0 had gemaakt stelde hij vast dat we deze wedstrijd maar moesten vergeten, want die was niet meer te winnen. De trainer moest hem wel een beetje gelijk geven. De coach van de tegenpartij kwam ons vertellen dat zij in verband met de vacanties een paar kinderen uit F8 hadden gehaald. Maar toen kwam hij duidelijk aan de trots van een van de moeders. "Onze Edwin speelt in F4 hoor". Toen viel er een afschuwelijke stilte, die Herman ook moeilijk kon opvullen. Inderdaad, één der "ínvallers' plofte er bij ons zomaar 5 goals in, ondanks héél goed uitlopen van Pim. Na de rust mochten wij de negende speler inzetten en nam Max de plaats in van Pim onder de lat. Hij deed dat uitzonderlijk goed. Pim ging zich nu bezig houden met de organisatie van de verdediging, waardoor we niet meer zoveel weggaven achterin. De score bleef in de tweede helft dan ook beperkt tot één doelpunt via de lat en het gezicht van Max. De trainer was toch heel blij met de inzet van de kinderen en prees zich gelukkig, dat hij een geweldige smoes kon verzinnen om van die blijdschap blijk te kunnen geven met een zakje chips. We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop van de competitie. We weten dat Twenthe ook eerst een paar puntjes moest verliezen, om vervolgens uit te groeien tot dé grote verrassing van de eredivisie dit jaar. Noud en Herman.

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 19


Woolderesloop 2007 Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor de Woolderesloop in Hengelo. Zondag 14 januari was de eerste loop met een record aantal deelnemers van 1300! Op 4 februari werd dit record alweer verbroken. Toen stonden er 1400 lopers voor de startstreep! Ruim 1.000 lopers zijn van start gegaan op de 3e Woolderesloop. Prestaties van de deelnemende ‘Boekelopers’ c.q. leden BSC Unisson: 5,1 km Ria Paus 10 km Bertil Peper Guus Ferrée Gerrit Wolffer 15 km Arie Veldhuis Wouter Rouwhorst Gerrit Meutstege Jos Schoonheden Chris Paus Ben Wargers

14 jan. 34:06

4 febr. 33:05

25 febr. --

42:15 -52:33

40:42 48:33 51:53

42:17 47:53 55:26

1:06:14 1:07:36 1:11:44 1:11:52 1:13:42 1:18:55

1:04:26 1:05:15 1:10:06 1:10:07 1:14:44 1:14:46

-1:06:26 1:08:51 1:12:47 -1:15:07

11 maart

Data volgende en laatste Woolderesloop van dit jaar is op zondag 11 maart Inschrijving: Semmelweisstraat 42 in Hengelo van 09:00 - 10:30 uur Afstanden: 1,4 km - 5,1 km - 10 km en 15 km Starttijden: vanaf 11:00 uur Voor meer informatie, uitslagen en heel veel foto’s: www.mpmhengelo.nl Op 2e Paasdag (9 april) organiseert MPM de 35e halve marathon van Hengelo

Bertil en Chris aan het inlopen [foto’s: Riet de Jager]

Arie

FLITS, clubblad BSC Unisson

Jos en Gerrit

Maart 2007 – pagina 20


Globale beschrijving van taken binnen de afdeling voetbal Voorzitter Taken van de voorzitter van het voetbalbestuur zijn: Vertegenwoordiger afdeling voetbal in Hoofdbestuur Leiden van de voetbalbestuursvergadering Algemene representatieve taken Secretaris Taken van de secretaris van het voetbalbestuur zijn: Uitschrijven vergaderingen Maken agenda’s Notuleren Communiceren met clusters Beheren voetballeden bestand Overschrijvingen naar KNVB toe regelen Verwerken post naar verschillende clusters Budgethouder. Taken van de budgethouder van het voetbalbestuur zijn: Afstemmen begroting met penningmeester Hoofdbestuur Opstellen begroting i.o.m. clusters Bewaken begrotingen/budgetten Cluster technische zaken Dit cluster is verantwoordelijk voor: - Technisch beleidsplan - Team indeling spelers,trainers, leiders - Opleidingen voor trainers - Begeleiden trainers en leiders - Begroting conform de afspraken bewaken - Afstemmen beleidsplan met Ouders en spelers - Afstemmen met het voetbalbestuur Taken van dit cluster zijn: - Organiseren overleg vergaderingen - Houden van functioneringsgesprekken - Opzetten begroting - Ouders begeleiden - Begeleiden trainers en leiders - Teams indelen met trainers,leiders Bevoegdheden van dit cluster zijn: - Baas over begroting in overleg met voetbalbestuur - Gesprekken met leiders en trainers - Indelen spelers - Benoemen trainers

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 21


Cluster Wedstrijdzaken. Dit cluster is verantwoordelijk voor: - Indeling velden - Tijdstippen wedstrijden - Wijzigingen bij wedstrijden doorgeven aan teams, scheidsrechters, kantine en consul. - Scheidrechters regelen voor jeugd en senioren. - Organiseren van opleidingen voor scheidsrechter. - Afgelastingen melden aan tegenstander, teams, scheidsrechter, kantine, verloting en speler van de week - Doorgeven baaldagen aan KNVB - Vriendschappelijke wedstrijden regelen, zoals door de trainer en leiders aangegeven. - Opsturen wedstrijdformulieren, tevens controle of formulieren correct zijn ingevuld. - Organiseren toernooien. Cluster Fair-Play Het cluster Fairplay zal het gedrag van spelers,trainers,leiders, ouders en overige leden van BSC Unisson, voor tijden en na een wedstrijd bewaken. Het cluster zal indien nodig mensen op ontoelaatbaar gedrag aanspreken en eventueel bij een herhaling van dit gedrag sancties opleggen. Spelers kunnen naar aanleiding van overtredingen geschorst worden. Schorsingen van de KNVB kunnen worden uitgebreid. Gesprekken voeren met leiders, trainers en spelers. Uitreiken van Fairplay bekers aan het einde van het seizoen aan dat team dat volgens het cluster in dat seizoen het meest fair heeft gespeeld. Het uitreiken van een stimulans beker aan dat team dat een negatief jaar heeft gehad. Cluster Communicatie Dit cluster is verantwoordelijk voor: PR naar nieuwe leden. Doorgeven belangrijke adressen. E-mail adressen bewaking van de verschillende clusters - website beheer , bv afgelasting( dan aansturing door consul) uitslagen, foto’s, sponsoren en programma’s. - informatie van clusters voor PR verwerken naar website en eventueel pers. Adressen beheer van de diverse aanspreekpunten voor leden.

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 22


Kleurplaat

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 23


Adressen

FLITS, clubblad BSC Unisson

Maart 2007 – pagina 24

flits_jaargang5_nummer4  
flits_jaargang5_nummer4  
Advertisement