Page 1

Colofon FLITS is het clubblad van BSC Unisson uit Boekelo

Seizoen 2004/2005, jaargang 3, nummer 2, 2004 Redactie: Clemens Bellers Dirk Papestraat 7 / 053-4288789 clemens@boekelo.nl Ingrid Kuster Kwinkelerweg 170 / 053-4281960 imkuster@hetnet.nl

Inhoudsopgave: Van de redactie Van de voorzitter Supporters Een Piet op je boterham Sinterklaasavond Van onze buitenlandcorrespondent Fit en lening worden F4 en de tegenstander Elly goes USA (2) Verslag F2 Sinterklaas kleurplaat Activiteitenkalender Jarige jeugd Trainingstijden Kaartavonden Mutatiekaart Contributieoverzicht Belangrijke adressen

Ans Olink Veldgeuverweg 20 / 053 – 4316060 gerritenansolink@tiscali.nl Gerrit Wolffer Weth. Nijhuisstraat 56 / 053-4324422 g.wolffer@enschede.nl Inleverdatum copy volgende uitgave: 4 december 2004 graag via e-mail als Wordbestand aanleveren bij de redactie

BSC Unisson Ereleden / Lid van Verdiensten: • • • • • •

Herman Simmelink Gerrit Timmer Louis Timmer Jan Vos Herman Vossebeld Willem Wargerink

Voor het actuele nieuws, kijk op onze website: www.bscunisson.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 1

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18


Van de redactie Iedere keer zijn we weer heel trots als we een Flits hebben samengesteld. Het is vaak een heel gepuzzel om alle informatie op een overzichtelijke manier samen te voegen en dan ook nog zo dat het aantal bladzijden deelbaar is door vier. Dit laatste moet omdat Akzo Nobel in Hengelo, waar wij ons clubblad laten kopiëren en binden, het op A1 formaat kopieert, ofwel vier blaadjes op één vel. Wij geven ook aan waar de advertentiebladen moeten komen en vertrouwen verder op Akzo. En meestal gaat dat goed, maar een enkele keer niet…. De vorige keer zijn ze vergeten een aantal pagina’s te kopiëren en ontdekten dit pas toen alles al geniet was. Vervolgens zijn de ontbrekende pagina’s als nog gekopieerd en er tussengevoegd. De uitvoering was dus niet helemaal zo als het hoort, maar iedereen heeft wel alle informatie ontvangen. Maar zoals altijd gaat er nooit één ding mis. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar ieder seizoen komen wij met een nieuwe omslag. Dit jaar nog flitsender dan het vorige seizoen. Wederom een prima ontwerp van Jan van Beek! Maar op het moment dat we de exemplaren die per post verstuurd worden van adresstickers voorzien, ontdekken we dat ‘Port betaald’ niet op de omslag staat gedrukt. Maar gelukkig hebben ze op het postkantoor zo’n stempel en dan is het even een half uur je verstand op nul en stempelen maar, en ook dat is weer opgelost. Intussen is op de resterende omslagen wel ‘Port betaald’ in de rechter boven hoek gedrukt. Zo zie je dat er soms veel handelingen moeten gebeuren voordat er een nieuwe uitgave van Flits bij jullie op de deurmat ligt. In deze uitgave weer veel nieuws van de voetballers en de lopers. Wanneer horen we weer eens wat van de afdelingen Handbal en Dart?? Veel leesplezier! Ingrid Kuster

Sinterklaasavond op 3 december om 19.00 uur De Grobbe

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 2


Van de voorzitter Het zijn spannende tijden binnen de vereniging. De discussie over de accommodatie komt in een beslissend stadium. Het wordt de komende weken een kwestie van er op of er onder. Of we bereiken een hele goede oplossing of we krijgen een situatie waar we misschien niet allemaal even blij mee zijn, maar waar wel mee te leven is. In ieder geval begint het er steeds meer op te lijken dat de minimumvariant voor de toekomst minstens gewaarborgd blijft. Wel moet me van het hart dat ik in ieder geval persoonlijk niet het gevoel heb gekregen in de voorbije weken dat de gemeente Enschede het dorp Boekelo een warm hart toe draagt en in ruime mate voor de leefbaarheid van onze gemeenschap wil zorgen. Maar wellicht verandert deze gevoelde kilte in de komende tijd nog in het gevoel van een warm bad….. Ik blijf hopen en dat doen we nog steeds in gezamenlijkheid met de ander betrokken partijen in Boekelo. Ergens in de afgelopen weken bekroop mij de gedachte dat ik blij ben voorzitter te zijn van BSC Unisson. Een vereniging waar je trots op kunt zijn en met een groep medebestuursleden die ergens voor staat. Een vereniging met leden die zelf de nodige fatsoensnormen, respect, veiligheid en (sport-)plezier uitstralen en, daar waar het jeugdleden betreft, met ouders waarvoor hetzelfde geldt. Deze uitstraling is helaas niet altijd vanzelfsprekend. We hebben van meerdere gevallen kunnen lezen, binnen en buiten de regio, waarbij het respect voor elkaar, de tegenpartij en de arbitrage soms ver te zoeken was. Bij ons is die vanzelfsprekendheid er gelukkig wel. Ik heb dat zelf mogen meemaken bij een uitwedstrijd van het eerste elftal van de seniorenafdeling voetbal. In een situatie waarin de arbitrage op z’n zachtst gezegd voor kritiek vatbaar was, bleef de begrijpelijke frustratie van onze spelers ruimschoots binnen de perken van het betamelijke. Dat vind ik de verdienste van die spelers, maar ook van de trainer, de begeleiding en van de sfeer binnen de vereniging als geheel. Laten we met z’n allen nooit vergeten dat onze sportbeleving weliswaar een serieuze en belangrijke activiteit is, maar wel een sport. We mogen de normale omgangsregels die we van anderen naar onszelf toe verlangen nooit zelf uit het oog verliezen. Misschien nog wel belangrijker is de voorbeeldfunctie die we als volwassenen voor de jeugd hebben. We kunnen en mogen van jonge mensen niet verwachten dat ze opgroeien tot waardevolle leden van de samenleving wanneer we zelf het verkeerde voorbeeld geven. Dat geldt binnen en buiten het veld, binnen en buiten de kleedkamers, bij trainingen en wedstrijden, kortom dat geldt overal. Laten we volharden in onze sportieve houding jegens anderen, of het nu eigen leden, tegenstanders of scheidsrechters zijn. Laat BSC Unisson een vereniging blijven waar we niet alleen zelf graag bij horen, maar waar anderen ook graag op bezoek komen! Ik wens een aantal van mijn collega-voorzitters in de regio wijsheid en sterkte! Tenslotte nieuws van het energiefront. Wanneer ik ’s avonds laat het dorp binnen rij, zie ik in toenemende mate dat onze oproep gevolgen heeft gekregen. Verenigingsruimtes liggen er donker en stil bij! Waarvoor hulde! Ik wens iedereen veel sportief plezier in de korter wordende dagen in de laatste maanden van het jaar. Rieks Schoenmaker FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 3


ADO Den Haag - PSV

UDI D2 – Achilles D2 .... - ….

Wij worden als BSC Unisson toch niet op de stippeltjes in gevuld? Wat is er met onze favoriete sport aan de hand, met schering en inslag komt het voor dat wedstrijden worden onderbroken of zelfs gestaakt ten gevolge van ongehoord gedrag van “supporters”. Is dit wat we willen als voetbalsupporters: nee natuurlijk niet zegt ”iedereen”, maar toch doet ”iedereen” eraan mee. Geschrokken, verbaasd, kwaad en ik schaamde me. Op de bewuste 16 oktober speelde BSC Unisson A1 tegen Eilermark A1. Ik wil het niet eens hebben over de wedstrijd (veel kansen maar te weinig scoren eindstand 1-1). Ik wil het hebben over die belachelijke supporters van BSC Unisson die langs de lijn stonden. Zij die alleen maar commentaar geven op tegenstander, scheidsrechter en grensrechter. Commentaar dat elke vorm van fatsoen overschrijdt. Normen en waarden worden aan alle kanten met voeten getreden, men gedraagt zich zelfs als hooligans. Zelfs ouders van D en C spelers weten niet hoe het hoort. Een ouder die vindt dat hij op persoonlijke titel onze scheidsrechter, in het veld, moet vertellen dat hij het niet goed doet. Laten we blij zijn dat we nog mensen hebben die wedstrijden willen fluiten, ook hij zal de volgende keer, als wij hem vragen, wel 2 keer nadenken met zijn ”eigen” supporters langs de lijn. Er worden overtredingen begaan waarop het publiek met applaus reageert, tegenstanders worden uit het veld gestuurd, opnieuw applaus van onze “supporters”. Daar sta je dan als jeugdcommissie lid met de tenen krom in de schoenen, niet bij machte om er iets van te zeggen. Vaak wordt er dan nog kwader gereageerd. En al deze mensen in een persoonlijk gesprek aanspreken kost mij teveel tijd, tijd die ik daar niet voor over heb. Liever besteed ik deze tijd aan positieve zaken. Zal het zo ver komen dat wij de volgende keer ook in de krant komen, ik dacht het toch niet! Dit soort “supporters” wensen wij als jeugdcommissie niet langs de lijn bij jeugdwedstrijden van BSC Unisson. Ik heb ze eigenlijk liever nergens langs de lijn want zij zijn diegene die ons spelletje kapot maken. Gelukkig zijn wij als vereniging natuurlijk met die Supporters die ons steunen op een manier zoals het hoort. Zij kunnen als “12de man” een wedstrijd beslissen en gelukkig zijn er een heleboel BSC Unisson supporters die zich 12de man mogen noemen. Ik hoop dat wij elkaar weer tegen mogen komen langs de lijn, en mogen genieten van vele mooie, spannende en winnende wedstrijden. Met vriendelijke groet, Robert Westendorp Voorzitter jeugdcommissie

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 4


Een Piet op je boterham Wil jij ook een Piet op je boterham? Dat kan! Hieronder kun je lezen hoe dat moet. Stap 1: Je neemt: - Casino Brood (rond), dat heeft namelijk oren. - Pasta, voor de zwarte kleur - Smarties of Schuddebuikjes, voor de ogen, neus en mond - Anijshagel, Hagelmix, Hagelslag, Vlokken, Schuddebuikjes of ander broodstrooisel: voor de haren en de kraag Stap 2: Besmeer de snee Casino brood met pasta

Stap 3: Maak de haren, dit kun je met Hagelmix, Hagelslag, Vlokken, Schuddebuikjes of ander broodstrooisel doen. Op de foto zie je twee verschillende varianten. Stap 4: Maak de kraag van Anijshagel, Hagelmix, Hagelslag, Vlokken, Schuddebuikjes, Discodip of ander broodstrooisel.

Stap 5: Maak de neus (van Smarties of Schuddebuikjes), de ogen (Smarties) en de mond (Smarties)

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 5


Het resultaat:

Stap 6: Smakelijk eten!!

Sinterklaasavond op 3 december om 19.00 uur De Grobbe De kinderen zijn vanaf 18:45 uur welkom. De avond is bedoeld voor F-teams en alle jeugd leden tot en met 6 jaar Wij wensen jou een heel fijn sinterklaasfeest!

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 6


Over de elleboogkliklijn en de NK voor spreekkoren Van onze buitenlandcorrespondent (14) uit Hengelo Het is in de 1e weken van de Nederlandse betaalde voetbalcompetitie schering en inslag. In Studio Voetbal van Jack van Gelder(se rookworst), elke zondagavond 22.45 uur Ned. 2, laat Hugo Borst wekelijks de elleboogstoot van de week zien en wel net zo lang tot volgens hem de elleboog uitgebannen is. Op 19 september werden er 6 treffende elleboogstoten getoond van die week gespeelde betaaldvoetbalwedstrijden: 2 bestraft, 3 niet en 1 als geen overtreding door de scheidsrechter gezien. Nu komt het vreemde aldus Hugo Borst: Heeft de scheidsrechter niets gezien, maar de camera wel, kan de Openbare aanklager van de KNVB alsnog een tuchtzaak hiervan maken en levert een elleboogstoot zonder blijvend letsel 3 wedstrijden op. Heeft de scheidsrechter besloten dat er niets aan de hand is, maar laten Tv-beelden 's avonds het tegendeel zien, kan diezelfde aanklager hier niets tegen beginnen. Einde verhaal volgens Jaap Uilenberg. Einde verhaal? Natuurlijk geen einde verhaal. Om het uitgaansleven weer leefbaar te maken en tegelijk misdaad een halt toe te roepen worden er in elke grote binnenstad camera’s geplaatst. Camera’s in de stadions hebben we al van de NOS en SBS, dus bewijsmateriaal is al voorhanden. De openbare aanklager van de KNVB bombarderen we tot spoorzoeker en nu de aanklacht nog. Dit kan het slachtoffer zijn, maar collega’s onder elkaar vallen elkaar niet af (uitgezonderd Ibrahimofiets, maar die is inmiddels uit het Nederlandse beeld). Dus blijft er maar 1 mogelijk open, een kliklijn, een elleboogkliklijn. NOS en SBS 6 hebben alle elleboogstoten keurig op film, dvd of cd-rom. Elke plaats heeft wel zijn eigen Hugo Borst die ervoor kan zorgen een en ander op de buis komt en vervolgens kan iedereen de kliklijn bellen, want half Nederland kijkt nog steeds voetbal. En zelfs Balkenende zal het goed vinden dat een Ajax supporter de kliklijn belt als een ADO-Den Haag speler een elleboogstoot heeft uitgedeeld. Zo naai je niet elkaar een oor aan maar de speler zijn eigen club. Het landelijke callcenter dat deze lijn beheert (bv. Essent of Nuon, die veel ervaring hebben met telefoontjes) zorgt vervolgens dat de klacht bij de aanklager van de KNVB terechtkomt. Uilenberg wordt geraadpleegd, de scheidsrechter wordt alsnog de beelden getoond en de straf achteraf wordt verdubbeld van 3 naar 6 wedstrijden. Wedden dat clubs, die zelf heel goed weten wanneer een speler in de fout is gegaan, hun eigen speler in het vervolg uit voorzorg op zondag na de wedstrijd tijdig zelf gaan straffen voordat Hugo Borst de beelden weer laat zien in Studio Voetbal. De elleboogkliklijn. Hij komt er. En sinds kort heeft dezelfde KNVB het nog veel drukker, want met spreekkoren kun je ervoor zorgen dat een wedstrijd, waarbij jouw eigen club achter staat, wordt gestaakt: “Hamas, hamas, spelers van het gras”. [zie volgende bladzijde]

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 7


[vervolg: van onze buitenlandcorrespondent] Maar is hier nu echt iets aan de hand en moeten we hier nu zoveel ophef over maken. Natuurlijk zijn het randmalloten die zgn. Supporters van ADO-Den Haag die de vriendin van Van der Vaart het oudste beroep van de wereld toewensen en toevallig krijgt Temmink door diezelfde supporters hetzelfde beroep toegewenst. Spreekkoren zijn echter al zo oud als het betaalde voetbal zelf. “Keijzer is een palingboer” was zelfs mijn favoriet en er was bovendien niets van gelogen. Nu schijnt het dat voetbalsupporters heel vindingrijk kunnen zijn bij het verzinnen van nieuwe leuzen (de spreekkoren). Zo kwam mijn buurman onlangs terug van Twente met de nieuwste Hamas variant van vak P: “Hamas, hamas, onze koeien eten gras”. Volgens een Belgische cabaretier zijn de supporters van Antwerps Beerschot erg inventief: Als de ME het veld betreedt met hun helmen op, galmt het “playmobiel, playmobiel” door het stadion. Een bijkomstigheid was dat de ME dan nog agressiever werd, maar ja, daar hebben wij dan weer camera’s voor en Hugo Borst. Als diezelfde ME met honden op de proppen komt is het “tralalala, woef, woef” niet van de lucht. Een bijkomstigheid was dat de honden dan ook agressief werden, maar ja, daar hebben wij dan weer camera’s voor, Hugo Borst en het asiel. De NK voor spreekkoren, tijd ze te organiseren. Maandelijks wordt de beste leus, yell, spreekkoor van de maand uitgekozen. De 12 winnende supportersgroepen komen tegen elkaar in het strijdperk op 1 januari van elk jaar tijdens de wedstrijd Koninklijke HFC tegen de oud-internationals. Natuurlijk zal de Burgermeester dan ook de ME, honden en al het gewone uit het alledaagse voetballeven hierop af sturen, maar zo krijgen we dan wel weer een goede afspiegeling van de gemiddelde voetbalwedstrijd uit onze betaalde competitie. Oh ja, en de winnaar. De winnaar gaat naar een wedstrijd naar eigen keuze. En als de UEFA hier geld in ziet, want daar is het haar allemaal om te doen, volgt er mogelijk een heuse championsleage. Hamas, hamas, vak P schreeuw ze allemaal onder het gras. [wordt vervolgd]

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 8


Wie wil er fit en lenig worden? Wie wil dat niet? Fit en lenig wordt je niet vanzelf, daar moet je moeite voor doen. Boekelo en omgeving leent zich natuurlijk heel goed voor fietsen, wandelen, hardlopen en andere activiteiten die gezond zijn. Alleen... als je dat in je eentje moet doen, komt het er meestal niet van. Dat hoeft ook niet, want in Boekelo is sinds een half jaar een trimgroep actief. Elke vrijdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur wordt er op het sportcomplex De Grobbe onder leiding van Henk Eefsting aan de conditie gewerkt.

Het programma is gevarieerd: hardlopen, stevig wandelen, gymoefeningen, en soms een balspel. Iedereen kan in haar/zijn eigen tempo meedoen. Tot nu toe werkte het weer mee, maar in de wintermaanden zal het accent meer op wandelen/lopen komen te liggen. Er wordt zelfs al met de gedachte gespeeld om volgend jaar september mee te doen met de wandelmars van Haaksbergen!

De trimgroep is een activiteit van de lopersgroep van BSC Unisson. Dat betekent dat de deelnemers van deze groep ook mee kunnen doen aan alle andere trainingen en activiteiten van de lopers, zoals de Net-Voor-De-VakantiePartnerloop e.d. (die overigens voor iedereen toegankelijk is). Iedereen die fit en lenig wil worden, kan zich voor deze gezellige groep (de lachspieren worden ook getraind) opgeven bij Henk Eefsting, e-mailadres eefsting@home.nl of . tel. 4 28 29 23. Of kom gewoon een keer – geheel vrijblijvend – op een vrijdagochtend kijken en/of meedoen! Joke Mouthaan, [een enthousiaste trimster, red.]

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 9


F4 kan de tegenstanders nog niet echt bang maken In tegenstelling tot onze veronderstelling worden de tegenstanders nog niet de stuipen op hun lijf gejaagd, als wij met onze ploeg de velden betreden. Veelal moet ik juist erkennen, dat wij een groot ontzag krijgen voor de posturen van de tegenstanders. We hebben dan ook veelal te maken met kinderen, die al voor het tweede jaar in de competitie meespelen en daarvoor al vaak een traject afgelegd hebben in een onderlinge 4 tegen 4 competitie. Hierdoor komt het krachtverschil soms meer dan duidelijk naar voren. In Borne speelden we ten BZSV en deze kinderen waren allemaal duidelijk groter dan wij. In dan worden natuurwetten soms heel aanschouwelijk verklaard. In het grijze verleden hebben we eens uitleg gehad over arbeidsvermogen van beweging en arbeidsvermogen van plaats. Een bal, die met een bepaald gewicht en met een bepaalde snelheid voortbeweegt, heeft een bepaald arbeidsvermogen in zich, die een bepaalde massa kan doen verplaatsen, als deze massa niet te groot is. Nou er was een jongen, die de bal met zo'n kracht op het doel van Eefje schoot, dat die dan wel niet met bal en al in het net vloog, maar wel tot 50cm achter de doellijn. Hoewel Eefje alles goed deed, de voet aan de grond en daar alle gewicht op laten rusten, werd ze toch achteruit gekieperd. Haar massa schoot kennelijk tekort, om het arbeidsvermogen van de bal te absorberen. Als ik eerlijk ben is de massa van Eefje ook niet direct indrukwekkend, maar het is toch maar zo. In de andere wedstrijden kregen we veelal met dezelfde verschijnselen te maken. Toch blijf ik van mening, dat we een heel goede ploeg hebben en dat als we in de juiste competitie geplaatst worden in het voorjaar we wel wedstrijden kunnen winnen. En daar blijven we hard voor trainen en zullen we elkaar blijven ondersteunen. Herman

Hé, trainer zeg toch eens duidelijk wat je bedoeld Mathys Assink en Michel Nicolai lopen een soort stage bij ons, als ondersteuning voor hun studie. Als Mathys dan eerst bij ons komt, stel ik hem aan de groep voor en leg hen uit, dat Mathys bij ons komt kijken en helpen om later misschien ook trainer te worden. Dan zegt een van de kinderen: "Maar Herman, dan is hij een stagiaire" Zo heet dat dus…. FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 10


Elly goes USA (2)

Naam: Elly ten Asbroek (48) Woonplaats: Boekelo Beroep: Thuiswerker Motivatie:De uitdaging om ooit een marathon te lopen werd zo groot dat ik me wel moest aanmelden voor dit project van De Twentsche Courant Tubantia.

[bron: Twentsche Courant Tubantia d.d. 8 oktober 2004]

Op het moment dat je dit leest, loopt Elly waarschijnlijk net haar marathon in New York, die op zondag 7 november plaatsvindt. Hoe het allemaal (ver)loopt daar, kun je lezen in de volgende Flits!

Picture De marathon van Amsterdam zondag 17 oktober was een feest! Dat lag aan de deelnemers, niet aan de toeschouwers. Die waren er nauwelijks of kankerden dat ze wegens de dranghekken langs het parcours niet vrijelijk door de stad konden lopen. Klonk erg blasé. Amsterdam blijft een dwarse stad. Nee, dan de lopers uit 55 landen. Lottem en Hagai Bergman kwamen er voor uit Jeruzalem, Birgir Saevarsson uit Reykjavik en José Junio M. Oliveira uit Sao Paulo. En dan was er nog de Japanner Tomiyoshi Shoji, geheel in roze gestoken, die bij het zien van een houten windmolen nabij de Amstel verrukt raakte, halt hield en aan een toeschouwer vroeg: “You make picture, please?”. [Bron: NRC Handelsblad d.d. 21/10/2004 – Joep Dohmen]

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 11


BSC Unisson het F2 elftal De vakantie is alweer een tijdje voorbij en het wordt weer tijd om te voetballen. Even voorstellen het F2 elftal: Teun Heurman, Jordi en Martijn Brinkman, Tom Schenau, Nick Rademake, Jesse te Kopple, Noud Monnink, Emma Witteveen, Thomas de Groen en Pim Ratering, met als trainer Bennie Brinkman. Na een toernooi, en een oefenwedstrijd in Hengelo waar het weer niet meezat, zijn we klaar voor de competitie. De eerste wedstrijd is op zaterdag 4 september tegen het F1 elftal van BZSV. Alle spelers, ook de tegenstanders, gingen zeer gemotiveerd van start, en het werd een mooie wedstrijd voor ons met prachtige doelpunten. Na het eindsignaal stond bij ons de teller op 9-2. Bij het invullen van het wedstrijdformulier dacht de tegenstander er anders over, volgens hun was de eindstand 8-2. Na wijs beraad kwam toch de eind stand van 9-2 op papier. Op naar de volgende wedstrijd. 11 september: Bornebroek F1 - BSC Unisson F2 Onze tweede wedstrijd is tegen Bornebroek. Al heel vroeg in de morgen is het vertrek. En na wat zoeken vinden we ’t Brook . Al ruim voor 9 uur zijn we aan de wedstrijd begonnen. Het gaat gelijk op en gaan in de aanval. Maar het geluk is niet met ons: we komen na 10 minuten achter met 1-0. Maar niet getreurd! Weer volop in de aanval maar wat we ook doen, we komen er niet door heen, de keeper van Bornebroek is niet te kloppen, en pakt alle ballen. 90% van de tijd spelen we op de helft Bornebroek, maar helaas het is ons niet gelukt om te scoren 18 september: Zwaluwentoernooi Vier wedstrijden hebben we gespeeld en alle vier wedstrijden gewonnen.De ene wedstrijd wat makkelijker dan de ander en wat geluk, maar winst is winst. Na afloop kregen we een prachtige vaan als aandenken uitgereikt, en gaan we genieten van het weekend. 25 september: Bentelo F1 – BSC Unisson F2 Op tijd gingen we op weg naar Bentelo waar onze wedstrijd om kwart over tien zou beginnen. Maar ze hadden maar twee speelvelden en er werd al druk op gespeeld.Toen ze op ons veld waren uitgespeeld en wij onze opstelling hadden ingenomen, braken ze de doelen af, en daar stonden we dan op een veld zonder doelen en terug plaatsen HO MAAR. En weer wachten, tot de andere wedstrijd was afgelopen. Een uur later dan gepland kon de aftrap worden genomen. We gingen goed in de aanval en dat leverde een prachtige goal op gemaakt door Martijn. 0-1 De wedstrijd ging gelijk op en naar een kwartier werd het 2-0 voor ons. Maar twee minuten later scoorden Bentelo tegen 1-2 , en opslag van rust kregen we een strafschop tegen en die werd benut 2-2 gingen we de rust in. We bespreken onze tactiek en de tweede helft kan beginnen. We gingen weer goed in de aanval maar de bal wil er maar niet in wat we ook deden. Bij onze tegenstander ging het beter en daar wil de bal er wel in, en in een korte tijd stonden we achter met 5-2. We gingen onvermoeibaar door met aanvallen wat resulteerde in een prachtig doelpunt gemaakt door Thomas 5-3. Dit was ook de eind stand. 2 Oktober: BSC Unisson F2 – ATC F4 Klokslag 10 uur is de aftrap tegen ATC F4 uit Hengelo. Het gaat gelijk op met kansen aan beide kanten. ATC opent de score met een onhoudbaar schot op ons doel 0-1. De aanval is de beste verdediging en dat gaan we dan ook doen met als resultaat 2 prachtige doelpunten en we gaan de rust in met een voorsprong van 2-1. Na de rust proberen we de stand verder uit te breiden wat ons niet lukt de bal wil er maar niet in. En het geluk is niet met ons, want de bal rolt zomaar uit het niets bij ons in het doel. 2-2. We proberen de wedstrijd weer naar ons toe te trekken maar het lukt niet. ATC krijgt de bal er wel in, hetzij met geluk, maar goal is goal.2-3. En het is nog niet gedaan. Het wordt nog erger. Het wordt zelfs 2-4 voor ATC. We hebben een goede en sportieve wedstrijd gespeeld, maar helaas verloren.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 12


Kleurplaat

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 13


Activiteitenkalender 5 november 19 november 3 december 3 december 4 december 13 december 17 december 26 december 29 december 7 januari 9 januari 14 januari 15 januari

Kaartavond Kaartavond Sinterklaasavond Kaartavond Deadline Flits nr.3 Algemene Ledenvergadering Kaartavond Kerstloop, Boekelo Glühweinloop, Boekelo Kaartavond Nieuwjaarsreceptie Kaartavond Kuieravond

15 januari 22 januari

Recreatie: Spelletjes-morgen Darttoernooi

28 januari 9 februari 11 februari 12 februari 11 maart 8 april 23 april 30 april 13 juni 24 juni juni

Kaartavond Stamppotloop Kaartavond Recreatie: verrassings-morgen Kaartavond Kaartavond Recreatie: voorjaars actie Koninginnedagloop Algemene ledenvergadering Recreatie: familiedag Net-voor-de-vakantie-partnerloop

20.00 uur De Grobbe 20.00 uur ‘t Unicum 18.45 uur De Grobbe 20.00 uur De Grobbe verschijnt 18 december 20.00 uur ‘t Unicum 6 of 12 km 19.30 uur De Grobbe 20.00 uur De Grobbe De Grobbe 20.00 uur ‘t Unicum 20.00 uur ’t Unicum opgave Louis Timmer 19.30 uur ’t Unicum opgave Mike Weterholt / Louis Timmer 20.00 uur De Grobbe 20.00 uur ‘t Unicum 20.00 uur ‘t Unicum 20.00 uur ‘t Unicum In het dorp ca. 21 km lopen en fietsen

Kijk ook op onze website www.bscunisson.nl

Van de recreatiecommissie We hebben een kalender gemaakt voor dit seizoen, en die is als volgt: •

Vrijdag 3 december: Sinterklaasavond

Winterstop programma: • Zaterdag 15 januari: spelletjes-morgen • Zaterdag 12 februari: verrassings-morgen • Zaterdag 23 april: voorjaars actie • Zaterdag 4 juni : familliedag Over al deze activiteiten wordt nog extra informatie gegeven. Dit is te lezen in Flits of op affiches in de kantines. Met de groeten van de recreatie-commissie.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 14


Jarige jeugd

04 07 07 09 11 14 14 15 17 25 26

‘s in december:

Brian Pieper Rick Klaver Tristan Roesink Noud Jalink Stef Mulders Timo de Bruijn Ruben Heuven Mathijs Assink Martijn Wennink Rick Timmer Mark Leliefeld

Van harte gefeliciteerd namens de jeugdcommissie

Trainingstijden maandag dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

B Elftal Boekelopers D1 + D2 E1 + E2 C Elftal A Elftal Selectie F1 t/m F4 E3 + E4 Vaders Boekelopers D1 + D2 E1 + E2 C Elftal A Elftal 7e Elftal 5e, 6e + 8e Elftal Selectie Boekelopers (trimgroep) 3e Elftal e 4 Elftal Selectie Boekelopers: duurloop

18.30 – 20.00 uur 19.30 – 21.00 uur 18.00 – 19.15 uur 18.30 – 19.30 uur 18.30 – 19.30 uur 18.30 – 20.00 uur 20.00 – 21.30 uur 18.00 – 19.00 uur 18.00 – 19.00 uur 19.00 – 20.00 uur 19.30 – 21.00 uur 18.00 – 19.15 uur 18.30 – 19.30 uur 18.30 – 19.30 uur 18.30 – 20.00 uur 19.30 – 21.00 uur 19.30 – 21.00 uur 20.00 – 21.30 uur 09.00 – 10.00 uur 19.30 – 21.00 uur 19.30 – 21.00 uur 20.00 – 21.30 uur Vertrek 15.00 uur

Alle trainingen vinden plaats op De Grobbe.

Let op: de duurloop op zaterdag start met ingang van de wintertijd om 15.00 uur

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 15


Kaartavonden De Grobbe:

’t Unicum:

5 november 2004 3 december 2004 7 januari 2005 28 januari 2005

19 november 2004 17 december 2004 14 januari 2005 11 februari 2005 11 maart 2005 8 april 2005 Alle avonden beginnen om 20.00 uur

Uitslag van 15 oktober j.l.: Hartenjagen:

Kruisjassen: 1. C.v.d. Beek 2. F. van Dusschoten 3. L. Timmer

3359 punten 3149 punten 3010 punten

1. J. Ordelmans 2. B. Haarman 3. A. Kleinlugtenbeld

188 punten 193 punten 228 punten

Mutatiekaart voor leden Leden mutatiekaart Gaat u verhuizen, zegt u uw lidmaatschap op, of wilt u een andere wijziging doorgeven? Lever dit formulier dan ingevuld in bij: Rico Jalink, Topaasstraat 26, 7548 CL, Boekelo. Tel. 053-4288200 Mailen kan ook rico.jalink@home.nl OUD NIEUW Naam:……………………………….

Naam: …………………………….

Adres…………………

Adres:…………………………….

……………..

Postcode:………………………….

Postcode:………………………...

Plaats:………………………………

Plaats:…………………………….

Tel.nr:………………………………

Tel.nr:……………………………..

Geb. datum:………………………. Afdeling/Elftal:…………………… De wijziging betreft: { een verhuizing { een afmelding, per ………………(datum invullen) { anders, nl……………………………….. s.v.p. aankruisen wat van toepassing is (bij verhuizing beide kolommen invullen)

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 16


Contributieoverzicht BSC Unisson De contributie voor 2004-2005 is als volgt: Algemene leden Algemene leden met KNVB lidmaatschap

€ 35,00 € 45,00

Dart Handbal Lopers Voetbal senioren* Voetbal junioren** Voetbal pupillen***

€ 105,00 € 125,00 € 55,00 € 105,00 € 65,00 € 55,00

Voetbal senioren* Voetbal junioren** Voetbal pupillen***

: een ieder die op 1 januari 2004 18 jaar of ouder is : een ieder die op 1 januari 2004 13 t/m 17 jaar is : een ieder die op 1 januari 2004 12 of jonger is

BSC Unisson kent de volgende kortingsregelingen: • •

Automatische incasso (in plaats van acceptgiro) Lidmaatschap van meerdere afdelingen, bijvoorbeeld voetbal en dart o korting 2e lidmaatschap voor junioren o korting 2e lidmaatschap voor senioren Familiekorting Vanaf het derde jeugdlid 50% korting op de contributie van het betreffende jeugdlid. Bijvoorbeeld: Vader (loper) € 55,00 Dochter (handbal) € 125,00 Zoon (voetbal junior) € 32,50 (50% van € 65,00) Zoon (voetbal pupil) € 27,50 (50% van € 55,00)

€ 5,00 € 15,00 € 30,00 50%

Contributiebetaling: Bij BSC Unisson kan de contributie op twee manieren worden voldaan: - door middel van automatische incasso - door middel van een acceptgiro Vanaf 1 juli 2003 kunnen nieuwe leden uitsluitend betalen door middel van een automatische incasso. De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de acceptgiro betaald te zijn. Wij maken u er nogmaals op attent dat het niet tijdig voldoen van de contributie een speelverbod tot gevolg kan hebben. Het postbanknummer van de ledenadministratie is 737968

Contributies uitsluitend naar dit rekeningnummer overschrijven.

FLITS, clubblad BSC Unisson

november 2004 – pagina 17

flits_jaargang3_nummer2  
flits_jaargang3_nummer2  
Advertisement