Page 1

УРИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. РУТИННА ПРАКТИКА И НЯКОИ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ

Милко Шишенков, катедра Клинична лаборатория и имунология – ВМА – София, 2010 г

1

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Основните уринни показатели - общо химическо изследване и уринният седимент - са въведени в медицинската практика преди повече от столетие: През ХVІІ век:

Fredвerik Dekkers от Leiden –Холандия – съобщава, че съдържаща белтък урина преципитира при подкиселяване с оцентна киселина и кипене. Също тогава Тhomas Wills описва сладникавия вкус на урината при Diabetes mellitus 1774 Tichi наблюдава и описва уринния седимент при болни с фебрилитет 1780 Francis Home описва тест с дрожди за доказване на захар в урината 1694

2

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


През ХІХ век • 1830

Gerardus Mulder прави първи елементарни изследвания на белтъци • 1874 Еssbach публикува съобщение за количествено измерване на албумин в урина с албуминометър, популяран с името на автора • 1886 Jaffee разработва метода за определяне на креатинин с алкален пикрат • 1850-1900 Описани и илюстрирани са практически всички микроскопски елементи на уринния седимент • 1892 Sir William Osler описва общото изследване на урина в учебника си “Textbook of Medicine” 3

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Основните уринни показатели - общо химическо изследване и уринният седимент - са въведени в медицинската практика преди повече от столетие

Клиничната лаборатория става част от медицинската практика в началото на ХХ. век. И в ХХІ век уринните изследвания имат своето място в лабораторното ежедневие. Натоварването е голямо; работата – отговорна!

4

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ЕВРОПЕЙСКИ УКАЗАНИЯ ЗА УРИНЕН АНАЛИЗ EUROPEAN URINALYSIS GUIDELINES Изработени по указание на Европейската конфедерация

по лабораторна медицина ECLM над 70 съавтори от Европа, Австралия, Азия и Америка Отпечатани в Scand.J.Clin.Lab.Invest. Vol 60, 09.2000.

5

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ЕВРОПЕЙСКИ УКАЗАНИЯ ЗА УРИНЕН АНАЛИЗ 2000 г Препоръчват: Целенасочено назначаване на изследванията Правилно информиране и подготовка на болния Правилно събиране на уринните проби В правилните съдове Урина (най-често) средна струя В правилното време за получаване на пробата Своевременен транспорт до лабораторията Изработване със стандартизирани методи Контролиране качеството на изпълнението 6

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Последната редакция на Националния стандарт клинична лаборатория от 2010 година: Раздел ІІІ: т. 2.: Задължителна лабораторна апаратура за структура по клинична лаборатория към МЦ, ДКЦ, СМДЛ І ниво на компетентност и в лечебни заведения за болнична помощ

2.1. затворена система за вземане на биологичен материал: кръв, урина, пунктати ... С което практиката ни се хармонизира с европейската. 7

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Първичен съд за уринни проби 1. Пластмасов, еднократен, с обем 50 – 100 мл 2. Широк отвор – удобен за ползване от жени и мъже 3. Равно, широко дъно – устойчив на работния плот 4. Плътно затваряне 5. “Устройство” за пренос на проби във вторични съдове – епруветки – с или без консервант. 6. Надписва се съдът, не капакът 8

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Съдове за вземане на уринни проби с и без добавка (стабилизатор) Sarstedt

9

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Вакутейнер за урина BD Начин на работа със “сламка” за пренос на пробата

10

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Съдове за урина на фирма GREINER-BIO-ONE Епруветки

Аксесоари

За определяне на кл.химични показатели в урина Чашка за урина Червена капачка, стерилна

без добавка С овално дъно За центрофугиране и приготвяне на микроскопски препарат

Без добавка

Чашка за урина С бяла капачка и тапа, стерилна С

конично дъно По правило изследванията в урина се правят до втория час след отделянето на пробата. В противен случай , както и при нестабилни аналити, и за микробиологични изследвания се ползват епруветки с добавка – стабилизатор (консервант)

С добавка (консервант) С овално и – с конично дъно

11

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010

Чашка за урина Жълта капачка с устройство за хигиенично преливане, стерилна

Уринен контейнер за 24-часова диуреза Устройство “сламка” за прехвърляне на урина Дължини - 8cm и 20cm


Работа със съдовете за уринни проби Greiner-Bio-one Събиране На урина

Центрофугиране

Транспорт и съхранение при 4°C

Изследване

1 до 4 часа 400g - 5min.

Седимент

Клин.хим.показатели

До 12-тия час До 24-тия час

12

Клин.хим.показатели VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Днес общото химическо изследване е стандартизирано до голяма степен с ползването на тест ленти Ориентировачно и полуколичествено се изследват:

Белтък, Глюкоза, Кетотела, специфично тегло креатинин и

Билирубин, Уробилиноген, рН, Витамин “С” микроалбумин

Кръв, Левкоцити, Нитрити, (напоследък)

 Препоръчва се обективното полу- или напълно

автоматично отчитане на тест-лентите. 13

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


У нас:

 2005 год

Интересът към отчитащи прибори за тест ленти е ОГРАНИЧЕН. 2009 год. Закупени стрип-ридери ПРЕСТОЯВАТ поради висока цена на тест-лентите. Масово отчитаме тест лентите визуално. 2010 год. Няколко лаборатории в страната ползват автомати за изследване на урина с тестленти. Разбира се, отчитаме и визуално.

14

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ПОЛУАВТОМАТИЧНИТЕ СТРИП-РИДЕРИ:

 Отчитат обективно реакционните полета Имат по-висока скорост на работа Контролират времето за реакция, НО от момента на

поставяне на тест-лентата на апарата Отпечатват резултати с добра четимост

15

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ОТГОВОРНОСТИ НА ЛАБОРАНТА:

 Да размесва уринната проба Правилно да потопява тест-лентата Да попива излишната течност от нея Веднага да я поставя на движещия механизъм!

16

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


УСЛОВИЕ ЗА НАДЕЖДНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИ ПЪЛЕН АВТОМАТ Е: ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДА СЕ ПОДАВАТ ДОБРЕ РАЗМЕСЕНИ УРИННИ ПРОБИ !

17

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Чрез резултатите от изследване с тест-ленти Може да се оптимизира работата в лабораторията Приложение на Сито от резултати от сухи проби за белтък, кръв, левкоцити и нитрити -СИТО ПОЛОЖИТЕЛНА е УРИНА ,позитивирала поне една от пробите. МИКРОСКОПИРА СЕ С ПРЕДИМСТВО (очакват се отклонения в седимента) -СИТО ОТРИЦАТЕЛНА е урина с отрицателни и четирите проби. (Не предполага патологични) отклонения в седимента. МИКРОСКОПИРА СЕ СЛЕД ИЗРАБОТВАНЕ НА ОТСЕТИТЕ проби Качествената проба за микроалбуминурия позволява стъпаловидна организация при поръчан количествен тест 18

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Контрол на качеството в уринната лаборатория С фирмени контролни материали Пробата е “в контрол” при резултат на обявената

стойност +/- 1 арбитражна степен. Резултатите могат да се внасят в контролна карта, подобна на ползваните в клинична химия Високата стойност на контролните материали

ограничава ползването им за обичаен седимент По-малък е разходът на контролен материал - при

камерно броене на клетки в урина по StansfeldWebb Чрез запазване (консервиране с “CellFix” на BD) 19

и съвместно микроскопиране на интересни VІ-та Национална конференция – Боровец. находки от седимент(и). 03-05.09.2010


Нашата контролна карта за общо изследване на урина

20

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ЗА МИКРОСКОПСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕДИМЕНТ

Стандартизира се чрез

21оптимални техники за изготвяне на нативни препарати иДОБЪР МИКРОСКОП В УРИННИЯ СЕКТОР

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ПРИГОТВЯНЕ НА НАТИВЕН ПРЕПАРАТ

 Центрофугиране на стандартен обем урина – точно 10ml При стандартни условия- 400 x g за 5 минути Отдекантиране точно на 9,5 ml надстояща течност Пълноценно хомогенизиране на седимента 50 ul от седимента се пипетират върху предметно стъкло

(или в еднократни слайдове с камери) ПОКРИВАТ СЕ С ПОКРИВНО СТЪКЛО

22

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Данни от анкетно проучване : • над 90% от анкетираните микроскопират обичаен

седимент в нативен препарат без покривно стъкло, около 5% - с покривно стъкло. единици ползват слайдове с камери за серийна работа. • Въпреки това !? : • Над 85% от анкетираните считат за стандартизирани и изследванията си с тест-ленти, и тези-на седимент, • 12% – само изследването с тест-ленти • Един отговаря, че при него урини се изследват при нестандартизирани условия. 23

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


За микроскопа в уринната лаборатория: Анкета от 2005 год.: изявява, че седимент гледаме на стар микроскоп, със спуснат кондензор, в нативен препарат без покривно стъкло. Не ползваме фазов контраст. В анкети от 2008 и 2009 регистрираме подобрение – 8 % ползват отличен, а - ≈ 43 % - добър микроскоп! - под 1/5 ползват и фазов контраст. Практика е нов и с по-добри възможности микроскоп да не е достъпен за всички ...

24

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Нека подобрим СОБСТВЕНОТО СИ ОТНОШЕНИЕ към работата в уринната лаборатория!

КАЧЕСТВЕН МИКРОСКОП И ПОКРИТИ ПРЕПАРАТИ ЗАЩОТО НАЙ-ЗАМЪРСЕНИЯТ ОБЕКТИВ В ЛАБОРАТОРИЯТА Е ТОЗИ В УРИННАТА С УВЕЛИЧЕНИЕ 40 х

25

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Най-замърсеният обектив в лабораторията е този – с увеличение 40х, т.к. работим без покривно стъкло И този стар микроскоп ще има приемлив образ : -Ако е чиста оптиката му -Ако предметните стъкла са чисти -Ако работим с покрити препарати

26

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Нека не делим микроскопите на такива – за ДКК и други – за седимент! Всеки трябва да е качествен! Образът и на модерен микроскоп може да е лош: - при работа без покривно стъкло - Ако не се поддържа коректно - Ако не се профилактира от специалист – оптик. - 60% от анкетираните преценяват сервиза на микроскопите си като “поскоро недостатъчен”! 27

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Със сигурност за дома ще предпочетем по-новия модел телевизор. Може би заради по-качествения образ?

28

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Фазовият контраст и поляризираната светлина подобряват видимостта на наблюдаваните обекти Фазовият контраст е оптически способ Разработен от германския физик Fritz Zernike,

удостоен с Нобелова награда за физика 1953 г. Приема се за достъпен и широко разпространен метод. Прилагаме го за определяне на броя тромбоцити и (по-рядко) за уринен седимент. Други медицински специалности го ползват за наблюдение на живи микроскопски обекти пр. При поляризирана светлина се виждат по-добре някои кристали и мастни капки в седимента 29

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


НЯКОЛКО ИЛЮСТРАЦИИ

30

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


31

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


32

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


33

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


34

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


35

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


36

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


37

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


38

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


39

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


40

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


41

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


42

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


43

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


44

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


45

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


46

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


47

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА В БЪДЕЩЕ УРИННАТА ЛАБОРАТОРИЯ?

48

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Автоматизация на уринната лаборатория и от друг производител

49

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Нерешените проблеми в уринната лаборатория можем да преодолеем с:  50

Професионален опит и желание, Стандартизация, автоматизация, контрол на качеството, Верифициране на резултати от качествените изследвания с понадеждни количествени изследвания Ползване на качествен микроскоп.

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


Продължавам да съм убеден, че: Лабораторната автоматизация е факт квалифицираният специалист и подготвеният

лаборант са основата, а автоматът – средството за надеждна лабораторна дейност в залата има млади специалисти, които скоро и у нас ще работят и с автомати за цялостен уринен анализ

51

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


ВЕЧЕ СМЕ В ЕРАТА НА ИНТЕГРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА

In Vivo ДИАГНОСТИКА (основните основните системи за образна диагностика в медицината) медицината

Ултразвукови Конвенционален КомпютърнаМагнитен Молекулярна Предклинични резонанс иконография Образни изследвания Изследвания рентгентомография

ИНТЕГРИРАНИ МЕДИЦИНСКИ

IT в здравеопазването ДАННИ ПРЕВЪРНАТИ В

ПОЗНАНИЕ - ПОМАГАТ ЗА БЪРЗИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ In Vitro Диагностика ( Основни системи в клиничната лаборатория) лаборатория

Уринни Автоматизация Хематология Iимунол имунол. Клинична Кръвни имунолМолекулярни В лабораторията изследвания Анализ. Газове Анализизследванияхимия (и и не само...) само

52

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

53

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010


АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА УРИННИЯ АНАЛИЗ ПОВИШАВА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДАНАЛИТИЧНИЯ ЕТАП

ДА ИЗСЛЕДВАМЕ : - Правилно подготвен пациент - Правилния биологичен материал, даден в - Правилния съд, с - Правилната методика, от - Правилно подготвения персонал

54

VІ-та Национална конференция – Боровец. 03-05.09.2010

6c_23  
6c_23  
Advertisement