Page 1

Ползата от употребата на продукти за независим контрол на качеството

Slide 1


Съвременни тенденции

 “Трета страна” Произвеждат основно контролни материали Производители на апаратура Произвеждат основно реагенти

Slide 2


Съвременни тенденции Интеграция/Консолидиране!

Slide 3


Интеграция на процесите по управление на качеството

Slide 4


Интеграция на процесите по управление на качеството

Slide 5


Интеграция на процесите по управление на качеството

Slide 6


Интеграция на процесите по управление на качеството

• Клинична химия LYPHOCHEK ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LIQUID MULTIQUAL CONTROL • 80 аналитика !!

Slide 7


Интеграция на процесите по управление на качеството

• Имуноанализ LYPHOCHEK LIQUICHEK

IMMUNOASSAY PLUS CONTROL IMMUNOASSAY PLUS CONTROL

• 100 + аналитици • 1100 + методи • 35 + апарати

Slide 8


Био-Рад осигурява над 230 вида конроли

Slide 9


Био-Рад осигурява контроли за над 500 аналитици

Slide 10


Листовките за употреба на Био-Рад съдържат стойности за хиляди методи

Slide 11


Стандарт „Следва да се използват контролни материали, които са независими от тези, предлагани от производителите на тестове или апаратура. Лабораторията следва да има разработена система за дългосрочен мониторинг на резултатите от вътрешния контрол на качеството с цел оценка характеристиките на метода.“

NATA (Национална Асоциация на Изследващите AS 4663 (ISO 15189), Авсралия, 5,6,1, Вътрешен качествен контрол

Slide 12


Контролни продукти на Био-Рад Клинична химия (Серум, Урина) Имуноанализ Лекарствен мониторинг Сърдечни маркери Имунология/Серумен протеин Наркотични вещества

Slide 13

 Хемоглобин Хематология Коагулация Уринен анализ Кръвно-газов анализ Инфикциозни заболявания Автоимунни заболявания


Био-Рад Качествен Контрол: открийте новите възможности контроли за вирусология

Slide 14


VIROTROL Контроли за инфекциозни заболявания

Slide 15Цялостна линия от контроли за ифекциозни заболявания18 – 36 месеца срок на годностТечни


Био-Рад Продукти за Серология/Вирусология

 Контроли за Хепатит & Ретровирус Virotrol I : анти-HIV-1, anti –HTLV-I, анти -HCV, анти -CMV, анти-HBc, HBsAg

Virotrol II : анти -HBs, анти -HAV

Virotrol III : анти - HAV, анти -HAV IgM, анти -HBc IgM, HBeAg

Virotrol IV : анти -HBe

Virotrol HIV-2 : анти -HIV-2

Viroclear : Негативна контрола

Slide 16


Био-Рад Продукти за Серология/ВирусологияКонтроли за конгенитални заболявания

Virotrol ToRCH : анти-Toxo IgG, a-Rubella IgG, a-CMV IgG, a-HSV-1 IgG, a-HSV-2 IgG

Virotrol ToRCH-M : a-Toxo IgG & IgM, a-Rubella IgG & IgM, a-CMV IgG & IgM, a-HSV-1 IgG, a-HSV-2 IgG

Viroclear ToRCH: Негативна контрола

Virotrol MuMZ : заушка-IgG, морбили-IgG, варицела зостер-IgG Slide 17


Био-Рад Продукти за Серология/Вирусология

 Контроли за други заболявания Virotrol EBV : анти-VCA IgG, анти-VCA IgM, анти-EBNA IgG

Viroclear EBV : Негативна контрола

Pyloritrol : анти-Helicobacter Pylori IgG

Syphilis Total : анти-Syphilis IgG, анти-Syphilis IgM, RPR

AmpliTRol CT/GC : NAT for Chlamidia & N.Gonorrhoeae Slide 18


Системи за контрол на качеството на Био-Рад

Осигуряване на съвременно обслужване за модерните лаборатории

ISO 15189; акредитация

Slide 19


ISO 15189 Акредитационни Изисквания

Slide 20Лабораторията трябва да участва в програма за външен контрол на качеството – За всички изследвани/изисквани аналитициЛабораторията трябва да има система за определяне допустимостта на изследванията, които не са включени в програма за външен контрол


Междулабораторна програма UNITYСофтуер за статистическа оценка на ежедневните резултатиМоже да бъде използван с независими контроли на Био-Рад

Междулабораторно сравнение на резултати с „peer“ групи ежедневно или ежемесечно

Slide 21


Междулабораторна програма UNITY

ко често бихте искали да бъдете сравня “peer” групата – Ако имахте избор? избор …Най Най-добре ежедневно Най добре ежедневно…. С Unity Вие имате тази възможност

Slide 22


BIOBIO-RAD LYPHOCHEK

Slide 23


Втора функция на Unity – Междулабораторно сравнение Статистически данни, данни представени на www.QCNet.com

Калкулация в централната база данни на UNITY в САЩ

Вътрешен качествен контрол: контрол Статистика и документация

Изпращане на данните по Internet Месечни /Дневни Дневни Доклад Slide 24


UNITY: Сигурност на ре АНАЛИТИЦИ TSH

10886

Free T3

873

T3 TOTAL

555

Free T4

6495

T4TOTAL

5619

TESTOSTERONE

Slide 25

УЧАСТНИЦИ

4957

PSA

8381

FSH

1383

LH

8657

HCG

6499

HGH

929


Slide 26


UNITY Анализ на данните

Slide 27


Вестгард Съветник

Slide 28


Вестгард Съветник 

Патентована от Био-Рад – технология за автоматична селекция на SPC правилаПринцип: – Автоматично избира оптималните правила на Вестгард в зависимост от досегашните лабораторни резултати

за даден аналитик – Автоматично прилага тези правила

Slide 29


http://www.westgard.com

Slide 30


Slide 31


Slide 32


Програма Вестгард Съветник на Био-Рад

Slide 33


Изводи:

Slide 34


www.qcnet.com

Slide 35

6c_19  
6c_19