Page 1

УРОПЕПТИДОМЪТ – НЕИНВАЗИВЕН ИЗТОЧНИК НА БИОМАРКЕРИ НА БЪБРЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ст. Данев


АКВАПОРИНИ

ПРОТЕОМИКА

УРОПЕПТИДИ

УРОПЕПТИДОМИКА


АКВАПОРИНИ /AQP/ = КАНАЛЧЕТА НА ВОДНАТА ХОМЕОСТАЗА • 1975 – 1986 – откривател – Г. БЕНГА /Клуж, Румъния/ • 1988 “преоткрити” – П. ЕЙГЪР /САЩ/ • 2004 – НОБЕЛОВА ПРЕМИЯ ПО МЕДИЦИНА • 2000 – 2009 > 300 ПУБЛИКАЦИИ ВКЛ. GOOGLE подкрепящи Г.Бенга • > 4200 ПИСМА НА ЕКСПЕРТИ


БЪБРЕЧНИ АКВАПОРИНИ AQP 1, 7, 8

проксимални тубули

AQP

2

,3, 4

дистални

Вазопресин – зависим Ø безвкусен ренален диабет

концентри ране на урина


ИЗВЪНБЪБРЕЧНИ AQP AQP 0 очна леща Ø вродена катаракта AQP 1 --- очна течност Ø - глаукома AQP 1 ЦНС епилепсия, мозъчен едем AQP 4 автоантитела МС – неврит на очния нерв AQP 5 сълзи, слюнка Ø --- СЬОГРЕН синдром


ПРОТЕОМЕН АНАЛИЗ : З – МОДУЛЕН ПРИНЦИП фракциониране

масс – спектрометрия

био – информатика

НРLС

МС

идентификация

капилярна ЕФ

МС /МС

измерване

МАЛДИ ЕСИ ЛУМИНЕКС

МС / МС /МС

тандем

интерпретация диагноза


ПРОТЕОМ

уропептиди

УРОПЕПТИДОМИКА

● разтворими фрагменти екзозомно включени /цяло огледало/

/счупено огледало/ регистрация решаване на puzzle ДИАГНОЗА


ПРЕДИМСТВА НА УРОПЕПТИДОМИКАТА ПРЕД ПРОТЕОМИКАТА трипсинизиране

• опростена техника – БЕЗ афинитетна хроматография • прецизност • икономичност • неинвазивност /по – рядко бъбречни биопсии!!/


БИОМАРКЕРИ НА БЪБРЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ /БН/ • ранна БН: тубулин • напредваща БН • напреднала БН

мегалин

преалбумин НГАЛ* 2 микроглобулин GSHтрансфераза НГАЛ* IL – 18 фетуин миозин цистатин С

НГАЛ*= неутрофилен галектинасоциран липокалин /липокалин 2/


БИОМАРКЕРИ НА НЕФРОТИЧНИЯ СИНДРОМ /НС/ • подоцин /подоцитен фрагмент/ стероид – независим НС ДЕЦА! • RAB 23 /G – протеинов фрагмент/ фокална сегм.глом. – склероза • антифосфолипазни А-2 антитела ВЪЗРАСТНИ • идиопатична мембранна гломерулопатия


ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ албумин

• нефрини /10 – 100 кДа фрагменти ● ●● ●●●●

/ глобулин

• микроалбумин / 100 – 175 кДа/ - месеци ●●●●●● по – късно! ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ • малектин уромодулин микроалбумин


МОНИТОРИНГ НА ПРИСАДЕНИЯ БЪБРЕК • начално отхвърляне : дефензин фетуин

химотрипсин

• необратимо отхвърляне : НГАЛ IL – 18 цистатин С

креатинИН


BARTTER (CL) LIDDLE (Ns/Amyloride)

DENT (CL/CN5)

VІ.WATER, ION NEPHROGENIC D.INSIPIDUS ( AQP – 2)

CHANNEL AND COTRANSPORTER

GITELMAN (Na/CL)

DISEASES

NEPHOGENIC RICKETS (PO4)

MEDITERRANEAN FEVER (Na/SCN 4a) BRUGADA (K – long QT→ † !)


НЕБЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /серум, ликвор, урина/ • МС – оптичен неврит:

AQP – 4 автотела

• АЛЦХАЙМЕР: бета амилоид 42

тау протеин

Ароε 4 • ПАРКИНСОН: алфа синуклеин

бета синуклеин

• ИБС: колаген 1 • ХИПЕРТОНИЯ: ангиотезин – конвертиращ ензим /АКЕ/

5c_02  
5c_02