Page 1

Sjoalnuuts Nummer 1, Schooljaar 2012-2013

Mededelingen van jullie basisschool

Welkom! U leest momenteel de eerste uitgave van ’t Sjoalnuuts in het nieuwe schooljaar 2012 - 2013. Na een welverdiende zomervakantie gaan we er weer fris tegenaan. We hopen dat het in alle opzichten een fijn jaar wordt. Een bijzonder woord van welkom aan alle kinderen die op de eerste schooldag voor het eerst onze school bezochten. Wij hopen dat zij zich heel snel thuis zullen voelen op onze school. Wij hopen dat ook dit schooljaar de ouders ’t Sjoalnuuts goed zullen lezen en dat zij belangrijke data die worden vermeld thuis overnemen op de kalender!

Agenda: 02 09 15 30

oktober oktober oktober t/m 19 oktober oktober

Techniek in groep 7 Techniek in groep 8 Herfstvakantie Nationaal schoolontbijt

06 08 08 09

november november november november

15-minuten gesprekken groepen 1 t/m 8 15-minuten gesprekken groepen 1 t/m 80 Studiedag groepen 1 en 2 1e rapport groepen 3 t/m 8

04 december 04 december 06 december 19 december 20 december 21 december 24 december t/m 4 januari

Sinterklaasviering groepen 1 t/m 5 Surprise groepen 6 t/m 8 Studiedag groepen 1 t/m 8 Kerstmarkt Kerstviering in kerk Kinderen lunchen op school School om half 2 uit. Kerstvakantie

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITES: WWW.BS-SWENTIBOLD.NL / WWW.OV-SWENTIBOLD.NL


Kleurrijke start schooljaar Afgelopen 13 augustus was het zo ver…Het nieuwe schooljaar 2012/2013 ging van start. Eerst werden alle leerlingen met hun ouders/verzorgers naar het grote schoolplein geleid waar iedereen door juffrouw Nelly welkom werd geheten. Zainab Al-Jarrah (de oudste leerling van de school ) mocht het lint doorknippen waarmee het nieuwe schooljaar officieel werd geopend. Na een korte kennismaking in de klas, nadat iedereen zijn eigen ballon had gevonden, gingen alle leerlingen en leraren weer naar buiten. Het weer was ons gunstig gezind dit jaar. Na een korte toespraak van onze interim directeur Jack Meis kon het aftellen beginnen. Hierna werd de lucht boven Born gekleurd met zo’n 260 bonte ballonnen. Veel ballonnen zijn met onbekende bestemming vertrokken, maar van een aantal hebben wij hun einddoel kunnen vernemen. De ballon van Lotty Vromen (grp. 5) heeft dit jaar de meeste kilometers afgelegd: 74 km naar Rommerskirchen. Als winnaar heeft zij hiermee een cadeaubon van € 10.- van Top 1 Toys gewonnen. De ballon van Cindy Klinkenberg (grp. 4) is in Grebenbrich-Kapellen/Erft terecht gekomen en is met 72 km op een mooie tweede plaats geëindigd. De ballon van Jurnee Gerits (grp. 7a) maakt het podium compleet met haar 68 km naar Mönchengladbach. Ook deze winnaars hebben een cadeaubon van Top 1 Toys gewonnen. Alle andere kinderen, waar de ballonkaartjes van terug zijn gestuurd, hebben deze al in ontvangst genomen. Wij wensen alle kinderen veel plezier in dit nieuwe schooljaar en danken Top 1 Toys voor hun deelname in de sponsoring.

De oudervereniging


Even voorstellen Beste ouders, Mijn naam is Jack Meis. Ik ben sinds dit schooljaar de interim directeur van basisschool Swentibold te Born. Daarnaast ben ik directeur van basisschool het Avontuur te Buchten. Voor mij is het een grote uitdaging om beide scholen te mogen “managen”. In mijn onderwijscarrière heb ik al diverse dingen gedaan. Ik ben begonnen als vervanger en dit voor twee jaar. Daarna ben ik groepsleerkracht groep 8 geweest. Dit in Schin op Geul. In Schin op Geul ben ik na 8 jaar lesgeven directeur geworden. Dit voor de periode van bijna twee jaar. Daarna ben ik naar Buchten gegaan. Hier ben ik nu aan mijn 5e jaar als directeur bezig. Omdat ik directeur van twee scholen ben moet ik mijn tijd goed verdelen. Ik kan helaas niet elke dag bij basisschool Swentibold aanwezig zijn. Ik ben daarom voorlopig op de dinsdag en op donderdag in Born op school aanwezig. Naast mijn grote passie onderwijs heb ik ook nog een aantal hobby’s. In mijn vrije tijd ga ik veel joggen. Dit samen met onze poedel “Herbie”! In de winter ga ik graag skiën. Dit vooral in Oostenrijk. Ook lees ik graag boeken van Michael Connelly. Ik woon net achter de grens in Selfkant / Duitsland. Dit samen met mijn vrouw en dochter. Met vriendelijke groet, Jack Meis

Kleutergroepen 1 en 2 op donderdag 8 november vrij! Op donderdag 8 november hebben de kinderen uit de groepen 1 en 2 de hele dag geen school, vanwege een studiedag voor de leerkrachten. Deze datum staat ook in de Schoolgids vermeld. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben die dag gewoon school.


Aanvang lestijden We willen in het nieuwe schooljaar de volgende belangrijke punten nogmaals onder uw aandacht brengen. • Tien minuten voor aanvang van de schooltijd is er op beide speelplaatsen toezicht door leerkrachten. • Het eerste toetersignaal gaat ’s morgens om 8.40 uur en ’s middags om 13.25 uur waarna de leerlingen naar binnen gaan. • De lessen starten om 08.45 uur en 13.30 uur. • Om 08.45 uur en 13.30 uur gaan de buitendeuren dicht en kunt u alleen naar binnen door aan te bellen. • De leerlingen van alle groepen, met uitzondering van de groep van juffrouw Joke, gaan alleen, zonder ouders naar binnen. De leerkrachten zijn in de clustergangen aanwezig om uw kind(eren) eventueel te helpen bij het ophangen van hun jas(sen). We willen u met nadruk vragen om u allen aan deze afspraak te houden. Hierdoor is het veel rustiger in de gangen, heeft de leerkracht aandacht voor alle kinderen en kunnen de leerkrachten ook daadwerkelijk op tijd starten met de lessen. Vragen en/of mededelingen kunt u altijd via een briefje kenbaar maken. Alleen bij zéér belangrijke/dringende zaken kunt u bij de leerkracht vóór schooltijd terecht. U kunt natuurlijk ook ná schooltijd binnenlopen of een persoonlijke afspraak maken met de leerkracht.

Lauren Zondag 2 september is juffrouw Sandra Sillen bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Lauren, Sophie, Maxime. Zij is 44 cm lang en weegt 2380 gram. Moeder en dochter maken het heel goed. Ook broertje Nathan is heel trots op zijn zusje. We wensen juffrouw Sandra, Robert en Nathan samen een hele fijne tijd toe. Juf Sandra mag tot half december genieten van haar zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Loreen.


Schoolgids 2012-2013 Alle gezinnen hebben inmiddels onze nieuwe Schoolgids 2012 - 2013 ontvangen. Mocht u deze fraaie gids ( met gele omslag ) onverhoeds niet gekregen hebben neemt u dan even contact op met de schoolleiding. Graag willen wij in deze uitgave van het Sjoalnuuts de samenstellers en de vormgeefster mevr. Margret Hamacher (tevens ouder en lid van de OV ) die de lay-out heeft verzorgd, complimenteren met deze gids. De foto’s die boven aan elke bladzijde staan geven een heel aardig beeld van wat op school allemaal gebeurt, ook buiten de lessen om. Wij hopen natuurlijk dat de ouders/verzorgers de gids goed zullen lezen en bewaren om als dat nodig is de benodigde informatie op te zoeken. U vindt de schoolgids ook op de webpagina van de school: www.bs-swentibold.nl.

Kledinginzameling Deze week was weer de eerste kledinginzameling. U ontving plasic zakken om de kleding in te doen. U kunt de zakken met kleding op onderstaande data altijd vanaf 8.30 uur bij de ingang van de kleine speelplaats langs de kant zetten. Waar gaat de opbrengst naartoe? De oudervereniging krijgt voor de ingezamelde kleding een vergoeding. Deze vergoeding loopt op tot € 0,30 per bruto kilogram. Dat is niet niks, als je bedenkt dat we vorig jaar gemiddeld per inzameling zo’n 760 kg kleding ingezameld hebben. Dit geld gaat geheel naar de oudervereniging en komt dus direct ten goede aan de activiteiten die wij voor uw kind(eren) organiseren. Mede dankzij deze inkomsten was het de afgelopen jaren niet nodig om de ouderbijdrage te verhogen. De overige kleding inzamelingen in 2013 zullen zijn op: • Dinsdag 22 januari 2013 • Dinsdag 16 april 2013

Werkgroep Kledinginzameling


Nationaal Schoolontbijt Ook dit jaar is onze school wederom ingeloot om deel te nemen aan het Nationaal Schoolontbijt dat plaats vindt op dinsdag 30 oktober. Voorafgaand aan deze dag worden de kinderen in de groepen voorbereid op dit ontbijt met materialen die benadrukken hoe belangrijk het is om de dag met een goed en verantwoord ontbijt te beginnen. Een goed ontbijt zorgt er met name voor dat kinderen genoeg energie hebben om een ochtend geconcentreerd aan de slag te gaan op school. Wij vragen alle leerlingen om ook dit jaar weer in pyjama (natuurlijk over kleding heen) of ochtendjas naar school te komen.

Luizencontrole In de week ná iedere vakantie worden alle leerlingen door een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als er bij een kind hoofdluizen ontdekt worden, dan worden deze kinderen en hun ouders door de leerkracht van de betreffende groep hiervan op discrete wijze op de hoogte gebracht. Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen een folder mee naar huis. De luizencontrole-werkgroep bestaat nu uit circa 8 leden, maar we zijn nog steeds op zoek naar ouders die ook mee kunnen helpen. Heeft u interesse en tijd om mee te helpen? Neem dan even contact op met de coördinator van de werkgroep luizencontrole: Daniëlla Bus via e-mail: daniella@ov-swentibold.nl of per telefoon: 046 485 98 37. Data voor de luizencontrole: • Maandag 22 oktober 2012 • Maandag 7 januari 2013 • Maandag 18 februari 2013

• Maandag 13 mei 2013 • Maandag 19 augustus 2013

Werkgroep Luizencontrole

Website OV De website van de OV is sinds één maand live. Via de site van school kan ook de site van de OV benaderd worden. De site heeft ook een rechtstreeks adres: www.ov-swentibold.nl.


Oefenen ontruimingsplan Ook dit schooljaar zullen de BHV-ers (bedrijfshulpverleners) samen met alle leerkrachten en leerlingen weer minimaal één oefening houden met het ontruimingsplan van onze school. Dit houdt in dat er alarm gegeven wordt op een tijdstip dat niet van tevoren bekend wordt gemaakt. De leerkrachten dienen dan samen met de leerlingen de school te verlaten en zich te begeven naar de afgesproken verzamelplaats. Ook de in het gebouw aanwezige peuters van peuterspeelzaal De Rakkertjes met hun leidsters worden bij deze oefening betrokken. De leerlingen worden wel van tevoren in de klas geïnformeerd over wat er van hen bij een ontruiming verlangd wordt en hoe zij het alarmsignaal kunnen herkennen. Belangrijk is dat ouders die op het moment van oefenen toevalligerwijs in het gebouw aanwezig zijn de aanwijzingen volgen van de bedrijfshulpverleners. De namen van de BHV-ers treft u aan op de rode bordjes op het aanwezigheidsbord van leerkrachten in de hal naast het luik naar de keuken. Verder zijn zij bij een ontruiming herkenbaar aan de felgekleurde hesjes.

Kinderboekenweek 2012: ‘Hallo wereld’ De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober 2012. Het ontmoeten van andere culturen in het boek staat tijdens deze Kinderboekenweek centraal. Iedere groep kiest een boek om het thema in te zetten in de eigen groepslessen. In de verschillende groepsruimtes zullen werkjes van de gekozen boeken / landen worden tentoongesteld De gemeenschapsruimte zal omgetoverd worden tot ???? VERRASSING!!! Werkgroep Leesbeleving.


Vacature De Oudervereniging van de Swentiboldschool is een leuke gezellige club van vrijwilligers. Het is een vereniging die bemand wordt door heel actieve ouders. Deze ouders zorgen ervoor dat er tal van activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen van de school. Dit zijn onder andere de sinterklaasviering, Kerstdiner, Carnavalsdisco, eierklutsen, maar ook de luizencontrole, schoolfotograaf, sportdag, familie-activiteit en nog veel meer. Zoals elke vereniging heeft ook deze vereniging een voorzitter. Daar binnen het huidige bestuur geen opvolging is voor de vertrekkende voorzitter is een vacature ontstaan voor:

Voorzitter Oudervereniging M/V Als voorzitter heb je de touwtjes in handen. Je zit het bestuur voor op eigen wijze. Je zorgt ervoor dat de vergaderingen op een leuke maar toch correcte wijze geleid worden en bent bereid oplossingsgericht te handelen. Daarnaast help je waar nodig bij verschillende taken. In je bagage zitten verder zaken als creatief, bespraakt en leiding geven. Lijkt het je leuk om je als vrijwilliger aan te sluiten bij onze club stuur dan v贸贸r 30 september a.s.een e-mail naar: info@ov-swentibold.nl.

Secretaris: Antoinette Rutten Penningmeester Miranda van Pol


Bedankt voor het sponsoren! In het begin van de grote vakantie ben ik samen met 32 andere medeleerlingen en leraren drie weken naar Tanzania gegaan om daar kinderen op scholen te helpen. Dit is een klein berichtje om jullie, die zoveel flessen voor mij hebben verzameld te laten zien wat er mee is gebeurd! • We hebben op alle scholen waar we hebben gelogeerd sportdagen georganiseerd. Er werden kleine toernooitjes gehouden en voetbal, netbal (bij ons is dat korfbal), frisbee en allerlei gekke spelletjes gespeeld. • Bij OrbombaPrimary School, in Kipok en bij het weeshuis Huruma hebben we schoolgebouwen geverfd. Eerst alle muren gewit, en als we nog even tijd hadden hebben we een mooie muurschildering gemaakt zodat er wat meer kleur was in het gebouw. • Ook hebben we in Orbomba gezorgd voor een speelterrein voor de kinderen. We hebben hier een stuk grond van 625m2 helemaal ontdaan van alle bomen, planten, struiken en cactussen zodat de kinderen meer plaats hebben om te spelen. • Onze grootste hulpactie was bij het weeshuis HurumaChildrens Trust. Hier leefden de kinderen direct naast de vuilnisbelt en ze hadden daardoor heel veel last van wilde zwijnen die over hun grond liepen. Ook loopt er een weg dwars over hun grond heen, waardoor er veel ongelukken met de kleinere kinderen gebeuren. Met Xplore hebben wij een begin gemaakt voor een veiligere omgeving. Wij hebben een hele dag stenen van een enorme stapel, naar allemaal kleine stapeltjes rondom het hele gebied van het weeshuis gebracht, zodat er een fatsoenlijke, stevige muur rondom het weeshuis gebouwd kan worden. Tijdens ons verblijf is er al 75 meter aan muur gebouwd, en ziet het er al veel veiliger en beter uit voor de kinderen. De scholen na ons zullen ook weer sponsorgeld bij elkaar hebben ver zameld om de rest van de stenen te financieren en zo hopelijk van Huruma een veilige plek te creëren voor de kinderen die alles kwijt zijn. • Op de laatste school hebben we een plezier-dag gehouden door een deel van de groep. Hier konden de Masaikinderen een hele dag meedoen met allerlei kleine spelletjes en activiteiten. Er werden ballonnen uitgedeeld, die werden aangezien als kauwgoms! Er werden kinderen geschminkt, balspelletjes en handjeklap gespeeld, noem maar op. Het andere gedeelte van de groep heeft een Book Buddy gemaakt. Dit, en alle boeken voor erin is door jullie betaald! Het is eigenlijk een soort kleine bibliotheek, waar de kinderen dus zelf boekjes uit kunnen lenen. Héél erg bedankt, Maud Wilbrink


Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Born 20-09-2012 Notulist: Antoinette Rutten Aanwezig bestuur OV: Daniëlla Bus, Joyce Mulleners, Patricia Maessen, Monique Meisen, Hans Knoors, Miranda van Pol, Antoinette Rutten, Chantal Heijnis, Joyce Coenen en Marco Halmans. Afgemelde bestuursleden: Margret Hamacher, Inge Schormans-Hendrix, Yvette van Lisdonk. Aanwezige ouders: Mevr. Brouns en mevr. Schols Aanwezig namens school: Juffrouw Nelly, Juffrouw Lilianne, Juffrouw Joke, Meester Herman. Opening: De voorzitter (Hans Knoors) opent de vergadering rond 20:00u de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voor koffie en vlaai is gezorgd. Mededelingen: Margret, Yvette en Inge zijn afwezig. Yvette van Lisdonk neemt vandaag ook afscheid als lid van de OV, maar kan helaas niet bij de vergadering zijn. Vanmiddag is zij al bedankt voor al haar goede inzet en heeft zij een bos bloemen en een bon ontvangen. Stemmen: Conform het huishoudelijke regelement moet gestemd worden. In totaal mag het bestuur van de OV maximaal elf leden hebben inclusief het dagelijks bestuur. Op dit moment zijn dit twaalf leden. Dit betekent dat voor alle aspirant leden gestemd moet worden. Middels stembriefjes wordt gestemd. Stemming uitslag: Inge blijft aspirant lid. De overige aspirant leden worden vanaf nu dus lid. Het afscheid nemen van de leden wordt verschoven naar het laatste agendapunt aangezien de voorzitter van de OV aftredende is. Notulen vorig jaar 2011: Geen opmerkingen over de notulen van 2011. Jaarverslag: Per werkgroep wordt kort een verslag gegeven van de activiteit die georganiseerd is. • • • • • • • • • • • • •

Eerste schooldag: Op de eerste schooldag is dit jaar ook weer een ballonnenwedstrijd georganiseerd. De kinderen zijn eerst de klas ingegaan om de ballonnen op te halen. Op het schoolplein worden ze door de leerkrachten welkom geheten en wordt het startsein gegeven voor de ballonnenwedstrijd. Sinterklaas: Sinterklaas is prima verlopen. De werkgroep Sinterklaas start tijdig met het voorbereiden. Afgelopen jaar ook weer in de maand september. De kinderen in de onderbouw hebben de schoen gezet en in de bovenbouw wordt bijgedragen door de oudervereniging aan de suprise. De dag is prima en gezellig verlopen. Kerstdiner: De eerste keer dat er een kerstdiner was op school was zeer succesvol verlopen. De kinderen en de leerkrachten zagen er allemaal prachtig uit. De school was mooi versierd met verlichting en versieringen. De ouders en kinderen werden ontvangen met mooie muziek. Kortom een leuke en geslaagd activiteit en voor herhaling vatbaar.. Kerstviering: De viering in de kerk is ook heel goed verlopen. De kinderen hebben goed hun best gedaan voor het instuderen. In de kerk zag het er leuk. Na de viering hebben de kinderen op school een wafel en drinken gekregen. Alles is perfect verlopen die dag. Carnaval: ’s morgens werd de kinderrevue georganiseerd waarbij iedere groep iets mag uitvoeren. Dit kan door middel van zingen, playbacken of een toneelstukje. ‘s middags is er de gezamenlijke optocht met basisschool de Wissel. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is er vervolgens een disco georganiseerd in het gemeenschapshuis. De kinderen van de groepen 1 en 2 konden na de optocht naar huis. De activiteiten zijn prima verlopen. Schoolreis: De schoolreis is dit jaar een verdere bestemming geweest, aangezien de klas van juffrouw Margot de prijs had gewonnen en de hele school dus naar de Efteling mocht gaan. Ondanks het slechte weer hebben de kinderen een fantastische dag gehad en probeerden hun eigen gangetje te gaan. In de toekomst zou een dergelijk schoolreisje best vaker kunnen. De kinderen proberen hun eigen gangetje te gaan. Voor herhaling vatbaar. Pasen: Eierklutsen. Deze activiteit is dit jaar al voor de derde keer georganiseerd. Het is een simpele activiteit, maar wordt erg leuk gevonden door de kinderen. Alle kinderen doen enthousiast mee en zien het wedstrijdelement erin. De paashaas was ook weer van de partij, dit was een succes. Sportdag: Leuke activiteit veel voorbereiding, de CIOS studenten hebben veel werk uit handen genomen. De kinderen vonden ook het thema Olympische spelen erg leuk. Schoolfotograaf: De schoolfotograaf was een succes. De dag is altijd heel hectisch en het is altijd een hele klus om alle kinderen goed op de foto te krijgen. Dit is toch dit jaar ook weer met veel inzet van de hulpouders gelukt. Sjoalnuuts: Het sjoalnuuts verschijnt een aantal keren per jaar en wordt samen met de ouders en school samengesteld. Ouders stellen het op prijs aangezien er veel nuttige informatie instaat en handig is om deze informatie thuis na te kunnen lezen. Luizenwerkgroep: Dit jaar zijn veel controles uitgevoerd. Het is dus ook nodig dat ouders zich hiervoor aanmelden. Normaal gesproken wordt de 1e controle iedere maandag na de vakantie uitgevoerd. Mocht in de klas iets worden geconstateerd dan vindt er ook weer hercontrole plaats. Website: De website van de OV is sinds 1 maand live. Via de site van school kan ook de site van de OV benaderd worden. De site heeft ook een rechtstreeks adres: www.ov-swentibold.nl. Laatste schooldag: De kinderen krijgen de laatste schooldag een ijsje, dit is een mooie afsluiting van het schooljaar en wordt gecombineerd met de kinderen van groep 8 die uitzwaaien die dag.

Verslag penningmeester: De penningmeester leest het financieel jaarverslag voor. Hoogtepunten uit dit verslag: Begroting: • De ouderbijdrage is geïnd en dit was 17,50 EUR per kind. De meeste ouders hebben dit jaar betaald. Dus dit is positief nieuws. Inkomsten waren bijna 4500 EUR. • Sponsoren zijn er dit jaar ook weer geweest wat ook geleid heeft tot extra inkomsten. Grote sponsors afgelopen jaar waren C1000, BKS uit Susteren, Rabobank en kapsalon All-Inn. • De schoolfotograaf heeft dit jaar ongeveer 500 euro opgeleverd. Per kind ontvangt de OV 2 Euro. Dit wordt ook weer aan de kinderen en activiteiten besteed. • Het excursie geld is ook dit jaar weer goed besteed aan leuke uitjes voor de kinderen. • De kledingactie heeft minder opgebracht. Dit was ongeveer 680 Euro. • De opbrengst van de Carnavals DVD was 238 EUR. Dit werd geheel besteed aan het ijsje op de laatste schooldag. • De werkgroepen zijn dit jaar allemaal redelijk binnen de begroting gebleven. Verslag kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Daniëlla Bus en Patricia Maessen. Dit zag er allemaal prima uit er is niets op aan te merken. Dit is ook op schrift bevestigd. De kascontrolecommissie voor 2012 bestaat uit: Chantal Heijnis en Patricia Maessen. Afscheid Hans Knoors, Monique Meisen: Hans bedankt Monique voor alle inzet gedurende alle jaren en overhandigt namens de oudervereniging een bos bloemen en een bon. Miranda overhandigt Hans de bloemen en de bon en bedankt ook hem voor de wijze waarop hij de oudervereniging heeft voorgezeten. Rondvraag: Juffrouw Nelly: Geeft aan dat het hele team de bijdrages van Hans, Monique en Yvette zeer gewaardeerd heeft en wil hen nogmaals bedanken voor alle inzet. Mevr Brouns: Vraagt hoe de website van de OV bereikt kan worden. Wellicht een idee om ook de website te vermelden in het Sjoalnuuts. Sluiting: Om ca. 20.50u sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Sjoalnuuts september 2012  

U leest momenteel de eerste uitgave van ’t Sjoalnuuts in het nieuwe school- jaar 2012 - 2013. Na een welverdiende zomervakantie gaan we er w...

Sjoalnuuts september 2012  

U leest momenteel de eerste uitgave van ’t Sjoalnuuts in het nieuwe school- jaar 2012 - 2013. Na een welverdiende zomervakantie gaan we er w...

Advertisement