Page 1

Dagordning 5 november 2013 Tunnan kl 19.15 Närvarande: Thekla Nyberg – Ordförande Karolina Petersson – Vice ordförande Rebecca Höiseth- Kassör Theresia Tillnert – Sekreterare Linnea Cedergren – Webmaster Jaana Lönnblad – Bokningsansvarig Emmy Petersson – Aktivitetsansvarig Sara Olsson – Marknadsföringsansvarig Andrea Berg - Medlemsansvarig § 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Emmy och Jaana väljs som justerare § 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns av styrelsen. § 4 Styrelsen runt; kort information Andrea har skrivit till RUM och gjort sign-up lista till Lucia. Hon ska skicka in medlemslistan till Sensus i veckan samt fixa sign-up listor till Levande julkalendern, studentgudstjänsten och sittningen med VIS. Jaana har planerat repdag samt haft kontakt med kommunen och skolan. Emmy har varit på spelkväll och tygkasseevent. Linnea har ändrat mail, bilder och namn på bloggen. Rebecca har kollat upp pris på plastfickor, balansräknat samt ringt David Newkumet. Theresia har skrivit protokoll och lagt upp detta på bloggen. Karolina har deltagit på spelkväll, tygkasseevent och Ordförande torg. Hon har även planerat repdag samt tagit med pennor från Tunnan till körövningen i måndags. Thekla har ordnat enkät samt varit på Ordförande torg. 4.1 Körens post Posten har ej hämtats till detta möte. 4.2 Ekonomisk redovisning Kassan innehar 2457 kr och kontot 12 455 kr. Rebecca har balansräknat kassaboken och meddelar att vi under år 2013 hittils har haft en total inkomst på 19 420 kr och en total utgift på 16 321 kr.


4.3 Inköp Enbart fika till körövningar har köpts in. § 5 Körledare; information och frågor Då varken Lisa eller Petra är närvarande vid mötet har de skickat ett mail till Thekla. Lisa har fått en förfrågan från Birgitt som är diakon i Teleborgs kyrka om en planeringsdag inför studentgudstjänsten. Birgitt föreslår den 20/11. Karolina ställer upp på att gå på detta. Även Andrea ska gå om mötet är efter kl: 15.00. Lisa och Petra tycker att tiden 10.00 till 16.00 på repdagen känns bra. De vill under repdagen fördjupa de sånger vi redan sjunger men även börja lite nytt. De vill särskilt jobba på känslan i sången samt hur man sjunger samtidigt som man går. Kören har fått förfrågan om sjungning den 14/12 vilket går bra för Lisa. De meddelar även att Lisa är fri hela dagen 13/12 medan Petra kan komma efter 14.15. För övrigt tycker de att allt flyter på bra. § 6 Åsiktsboken Ett meddelande från 20/10 har inkommit där personen tycker att det är kul att vi har börjat med julsånger. § 7 Diskussion 

Utvärdering: - Spelkväll Det var väldigt trevligt. Kul att nya medlemmar och utbytesstudenter kom. Det var bra att ha det på Tufvan. - Tygkasseevent Bara Emmy, Karolina och en annan körmedlem var där. De hade det dock trevligt. Vi vill bli av med våra tygkassar och det föreslås att vi trycker några tygkassar som man kan vinna under sittningar eller att vi kombinerar ett tygkasseevent med en allsångskväll. - Rapport från ordförandetorg Thekla och Karolina har gjort reklam för kören på Ordförande torg och fått två efterfrågningar på Luciasjungningar. Den ena sjungningen är med Kåren på Stallarna och den andra sjungningen är på VIS:s sittning. Det kommer vara julmingel för alla styrelser den 12/12 kl:18.00. Föranmälan till detta måste ske. Mer information kommer att komma framöver. - Nattvandring 8/11 Vi har nu fyra nattvandrare då Rebeccas pojkvän ställer upp på att gå med oss. - Huseby julmarknad 12/11 Styrelsen ska åka på julmarknaden den 12/11 kl:17.00. Vi ska mötas vid Tufvan kl:16.50. Då vi blir högst 10 personer räcker det med Karolinas och Rebeccas bilar. Ta med kontanter!


 Repdag 16/11 Repdagen kommer hållas i lokal Strindberg mellan 10.00 och 16.00. Det kommer vara en längre paus vid 12.00 för lunch samt en kortare fruktpaus på förmiddagen samt en fikapaus på eftermiddagen. Medverkande ska ta med egen lunch då det ej kommer finnas tid att gå och köpa. Frukt och fika bjuder styrelsen på. David Newkumet kommer att medverka som körinspiratör mellan 13.00 och 14.30. Hittills har 12 personer anmält sig till repdagen. Thekla och Karolina ska fixa nyckelkort på torsdag. Kaffebryggaren i Tunnan ska tas med till repdagen. Budgeten för frukt och fika har av kommittén satts på 300 kr. - Sittning 29/11 Kommittén till sittningen består av Emmy, Linnea och Rebecca. Andrea ska fixa en sign-up lista till sittningen gällande närvaro och eventuella allergier. Lokalen blir antagligen Bunkern då det är rymligare där än i Tunnan. Jaana ska kolla med Isterbandet om Bunkern är ledig då. - Julsjungningar Hittills har vi tre inbokade julsjungningar; studentgudstjänsten den 1/12 kl:20.00 i Teleborgs kyrka, Levande julkalendern den 8/12, och Vederslöv den 18/12. Thekla ska fråga Erik i Isterbandet om vi ska sjunga ”Stand by me” tillsammans under studentgudstjänsten  Lucia Karolina är Luciaansvarig. Jaana har mailat universitetet, Samarkand, sjukhuset, Linnégallerian och Tegnér men bara fått svar från universitetet. På universitetet var det inga problem för oss att få sjunga vid lunchtid i F-huset. Vi kanske även ska sjunga på rektorns kontor på morgonen. Jaana ska kolla om Tuvfan vill att vi sjunger där på kvällen. Vi måste ha en till Lucia då Rebecca är upptagen på förmiddagen. Vi ska kolla i kören vilka som har skrivit upp sig för hela dagen den 13/12 samt vem som har högst närvaro. - VIS-sittning 14/12 VIS har kontaktat Thekla om att de har sin Goodbye-sittning den 14/12 kl:18.00. De vill att vi ska sjunga i 10-15 minuter. Då Lisa kan medverka och styrelsen tycker att det låter som en rolig idé ska Thekla meddela dem att vi vill vara med. Det är bra att vi har kontakt med VIS då vi är en förening som har och lockar många utbytesstudenter. - Uppdatering av Wikipediasidan Det finns en gammal Wikipediasida om VUSK som behöver uppdateras. Linnea ska fixa detta. Hon ska byta namnet till Brygghuskören, fixa länken så att den leder till vår hemsida o.s.v. - Styrelse 2014 Då vår styrelsetid snart går ut måste vi bestämma om vi vill sitta kvar i styrelsen. Linnea vill sitta kvar, Emmy har inte bestämt sig men resterande


styrelsemedlemmar vill gå ur. Vi måste gå ut i kören och meddela att vi söker nya styrelsemedlemmar. Alla i styrelsen ska skriva en kort beskrivning av sin post på bloggen samt uppdatera sina testamenten. Linnea och Emmy ska meddela Thekla om vilka poster de är intresserade av. - Valberedning till årsmötet 2014 Thekla, Karolina och Jaana ska ordna valberedningen. - Körledare VT14 Thekla och Karolina har skrivit upp några punkter och krav som de vill ska gälla vid anställning av ny körledare. De vill att arvodet på 7000 kr per termin ska vara kvar samt att startdatumet för anställning ska vara den 27/1 och slutdatum den 2/6. De vill att det ska framhållas att Brygghuskören är en studentkör som ska berika och vara kul samt att körledaren bestämmer repertoaren. Kraven på körledaren är att denna ska kunna; dirigera, prata engelska, sjunga samt gärna skriva sina egna arr. Styrelsen godkänner dessa punkter och krav. Thekla och Karolina ska kolla med RUM och Sensus. - Vad vill våra medemmar göra? (Svar från enkäterna) Runt 10 till 15 enkäter lämnades in. Några förslag som kom in på fråga 1 om vilka aktiviteter medlemmarna vill göra med kören utanför körövningarna var; allsångskväll, mys, musikquiz, sittning, konserter, bowling, spontana minifester i Tunnan, köröl, samt finsittning. Några svar som kom in på fråga 2 om vad medlemmarna anser om körövningarna var; bra uppvärmning, lite lång uppvärmning, mer variation på uppvärmningen, bra att öva stämmor flera gånger, bra med högre tempo, bra fika, kul. Några svar som kom upp på fråga 3 om varför våra medlemmar fortsätter komma tillbaka till kören samt hur de hittade oss var; kul att sjunga, trevligt folk, fika, terapi, lära känna folk, ganska bra musik, avslappnande, ville prova på att sjunga i kör, hittade hit genom hemsidan, kårens hemsida, via Isterbandet, novish, av en slump, genom en kompis. Styrelsen anser att vi har fått många bra svar. Vi fick ut mer av enkäten än vad vi brukar. Ett förslag kommer upp om att ha enkäter oftare och gärna i början på terminerna.

§ 8 Övriga frågor Styrelsen vill ha julmys med Isterbandet. Thekla ska föreslå datumen 4/12, 7/12, 11/12 samt 14/12 till Isterbandet. Rebecca har varit på Sensus och pratat om hur vi ska dela ut bidraget till Lisa för hennes sommarkurser. Rebecca meddelar att hon ska maila Lisas intyg samt summan vi vill bidra med till Sensus, så läggs pengarna till nästa utbetalning av arvodet. Fler affischer ska upp. Sara ska fixa detta. § 9 Till nästa möte Nästa möte:


Sker den 3/12 klockan 19.15 i Tunnan. Styrelsen ska hålla kontakten genom facebook tills dess. § 10 Mötet avslutas Mötet avslutas av Thekla.

Underskrifter:

_________________________ Thekla Nyberg, Ordförande

_________________________ Theresia Tillnert, Sekreterare

_________________________ Jaana Lönnblad, Justerare

_________________________ Emmy Petersson, Justerare

Protokoll bhk 5 november 2013  
Protokoll bhk 5 november 2013  
Advertisement