Page 1

Dagordning 24 september 2013 Tunnan kl 19.15

Närvarande: Thekla Nyberg – Ordförande Karolina Petersson – Vice ordförande Simone Wikhede – Kassör Theresia Tillnert – Sekreterare Caroline Tanse – Webmaster Jaana Lönnblad – Bokningsansvarig Emmy Petersson – Festansvarig Sara Olsson – Marknadsföringsansvarig Andrea Berg - Medlemsansvarig Petra Andreasson – Körledare Rebecca Höiseth Linnea Cedergren § 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Caroline och Simone väljs till justerare. § 3 Godkännande av dagordning Innan dagordningen godkänns läggs punkten ”rapport från Ordförandetorg” till under diskussionsavsnittet. Punkten ”höjning av körledarnas arvoden” flyttas ned under punkten ”repdag 16/11”. Sedan godkänns dagordningen av samtliga i styrelsen. § 4 Styrelsen runt; kort information Jaana har utvärderat välkomstmässan, meddelat RUM om att Andrea är vår nya medlemsansvarig samt mailat kommunen gällande ”levande julkalendern”. Sara ha gjort flygblad och satt upp fler affischer. Theresia har skrivit protokoll och lagt upp detta på bloggen. Caroline har fixat på hemsidan och ordnat så att Andrea får den mail hon ska ha genom Binero. Emmy har anordnat mingelkväll. Karolina har justerat protokoll, köpt godis och tejp, medverkat på mingelkvällen samt gått på Ordförandetorg. Thekla har organiserat inför jubileumet med Isterbandet, skickat kallelse till årsmöte samt gått på Ordförandetorg. 4.1 Körens post Vi har fått en faktura på 1250 kr från Smålands museum som skulle betalas in senast den 5:e september samt en faktura från Sensus gällande avgift och arvode. 4.2 Ekonomisk redovisning I kassan finns 3317 kr och på kontot 16 652,76 kr.


4.3 Inköp Det har köpts in vanlig tejp, silvertejp, ett gratulationskort, godis, te samt saker till mingelkvällen. § 5 Körledare; information och frågor Petra och Lisa kommer inte att medverka vid Isterbandets övning på onsdag utan satsar istället helt på lördagen. På måndag ska kören få börja med nya låtar. § 6 Åsiktsboken Inget nytt. § 7 Diskussion 

Utvärdering: - Välkomstmässan 12/9 Jaana gjorde en positiv utvärdering av Välkomstmässan. De övriga medverkande var även de positiva. Vi hade en bra plats och lyckades dela ut många flygblad, roll up:en såg bra ut och det var snyggt att vi alla bar lila band. Det fungerade även bra att dela bord med Isterbandet. Det var dock få nya som dök upp på körövningen måndagen därpå, vilket var lite av en besvikelse. - Mingelkvällen Trevligt även om det inte kom så många nya medlemmar. Emmy känner sig nöjd. Frågan kommer upp om varför det är så få nya som dyker upp på våra evenemang och vad vi bör göra för att få fler att vilja komma. En åsikt är att folk kanske känner att det är svårt att komma in i gruppen, eller att vissa helt enkelt inte vill göra så mycket mer än att sjunga med kören. Ett förslag kommer upp om att ha en allsångskväll då detta kanske lockar fler medlemmar till att medverka. Andra förslag är att ta en öl efter nån körövning eller att kombinera en körövning med en mingelkväll. - Rephelgen med Isterbandet Det var inte så många som var med från kören under repdagen men de som var där jobbade bra. Petra anser att det hade behövts fler förberedelser inför repdagen. Isterbandet borde ha sett till att ge oss noterna tidigare. Att vi ska ha en grön detalj ifrågasätts av några i styrelsen då själva meningen med att köpa in de lila banden och fastställa en klädkod var att våra medlemmar skulle slippa köpa in nytt inför sjungningar. Isterbandet har efterfrågat grön detalj och det är därför vi gör så i alla fall. Det fastställs att varannan person ska ha sångpärm på jubileumet. - Föreningsmingel 18/9 – vad tar vi med oss? Emmy, Karolina, Thekla och Jaana var där. De känner inte att de fick ut så mycket av det hela och att konceptet var ganska dåligt. De var dock på en ledarskapsföreläsning som var vettig. Där fick de råden att ta pauser under styrelsemöten samt att det är viktigt att man delar på allt arbete i styrelsen. Det pratades även om att det är viktigt att vara tillgänglig för alla samt att det är viktigt att hålla sig synlig i sociala medier. Vi måste bli bättre på att uppdatera bloggen och att skriva i facebookgruppen. Thekla ska bjuda in de nya medlemmarna i styrelsen till vårt drop box konto. - Höjning av körledarnas arvoden Petra och Lisa har efterfrågat ett högre arvode. I dagsläget ligger arvodet på totalt 5000 kr/termin där Lisa får 3000 kr och Petra 2000 kr. Då styrelsen känner att vi har de


finansiella medlen för att göra en arvodshöjning bestäms det att arvodet ska höjas till 7000 kr/termin. Då de delar arvodet genom en 60/40 princip kommer Lisa nu få 4200 kr och Petra 2800 kr/termin. Lisa har även skickat in underlag på de kurser som hon sökt bidrag för och läst under sommaren. De sex kurserna kostade henne 6050 kr och då styrelsen finner att tre av dessa kurser är relevanta för hennes prestation som körledare bestäms det att styrelsen ska bidra med 1500 kr för dessa. Rebecca ska prata med Ulrika på Kåren om hur detta bidrag ska ordnas med bokföringen. Thekla har haft ett kontraktmöte med Lisa och Petra. Där bestämdes det att de ska gå på vartannat styrelsemöte samt att de ska medverka vid alla repdagar och konserter som vi har planerat in vid början av terminen. Däremot har de rätt att tacka nej till fler sjungningar/konserter som dyker upp under terminens gång. - Isterbandets 25-årsjubileum – schema Scenen ska vara klar vid 16.00 för soundcheck. Konserten börjar klockan 18.00. Vi kommer inte att ha något genrep med Isterbandet innan men Ida, som sjunger solo i de låtar där vi medverkar, ska försöka sjunga med oss när vi sjunger igenom låtarna innan konserten. Kören ska träffas klockan 16.00 utanför F-huset. Vi ska vara med i slutet av första set och i början på andra set samt vid slutet av andra set. En längre paus kommer förekomma mellan setten. 15 personer i kören har anmält att de ska medverka. Efter konserten är det sittning i restaurang Kristina. Caroline ska lägga upp all info om jubileumet på bloggen och på facebook. - Repdag 16/11 Kören behöver en repdag inför Lucia. Petra påminner om att det är viktigt att vi bokar en sal där det finns ett piano samt att det måste bestämmas hur vi ska göra med mat, fika och pauser. Karolina, Jaana och Rebecca bildar en komitté som ska planera repdagen. Styrelsen är enig om att vi bör börja vid 10.00 och inte sluta senare än klockan 15.00. Ett förslag till komittén är att vi bjuder på fika och frukt men att man får ta med egen lunch. Det bestäms att vi inte ska ha någon sittning i samband med repdagen då detta brukar var väldigt stressigt. Förra repdagen medverkade en körinspiratör och frågan ställs nu om vi vill bjuda in en inspiratör även denna gång. Har vi råd att betala något arvode för detta eller ska vi ge en symbolisk gåva som vi gjort förut? Komittén ska tänka över detta och bestämma längre fram hur de vill göra. - Tygkasseevent och kanelbullens dag Då det blir tajt att ha tygkasseeventet på kanelbullensdag bestäms det att vi ska ha tygkasseventet klockan 15.00 söndagen den 13:de oktober i Tunnan istället. Vi ska dock bjuda in våra medlemmar till att fira kanelbullensdag på Tufvans klockan 16.00 fredagen den 4:e oktober. - Sittning En sittning bestäms till den 30:de november. Då det är ett tag tills dess kommer detta diskuteras längre fram. - Nattvandring 8/11 och 8/2-14 Den 8/11 vandrar preliminärt Karolina, Thekla och Rebecca. Vi måste vara fyra stycken. - Vad vill våra medemmar göra?


Vi ska ta upp denna fråga på vårt årsmöte den 30:de september som börjar 20.15 i sal Strindberg.  Rapport från Ordförandetorg Den 25:de september kommer det anordnas en föreläsning i stresshantering. VIS ska ha svensk sittning och Thekla tycker att det vore roligt om kören kunde medverka då. PEDAL ska köpa in tygmärken från musikhjälpen. Kåren ska ha årsmöte den 9:e oktober klockan 17.00 i N1017. De ska diskutera en ny äskningspolicy och då vi har äskat pengar från dem tidigare så bör vi ha en representant närvarande. § 8 Övriga frågor Frågan kommer upp om vi kan effektivisera våra styrelsemöten ännu mer. Detta anses svårt då diskussioner måste få ta sin tid, däremot kan vi bli bättre på att hålla oss till saken och att inte sväva ut för mycket. Rebecca tar upp att det står i hennes testamente att kassören ska ha ansvar för närvarolistan. Då detta ansvar nu ligger hos medlemsansvarig ska hon ta bort detta från kassörtestamentet. Hon tar även upp att hon hittat ett brev från Kåren i sin mapp där det står att det senaste årsmötesprotokollet som Kåren fått från oss var från 2011. Thekla tror att detta är ett gammalt brev. Rebecca ska kolla upp detta. § 9 Till nästa möte Nästa möte: Sker klockan 19.15 i Tunnan den 15:e oktober. § 10 Mötet avslutas Mötet avslutas av Thekla.

Underskrifter:

_________________________ Thekla Nyberg, Ordförande

_________________________ Theresia Tillnert, Sekreterare

_________________________ Simone Wikhede, Justerare

_________________________ Caroline Tanse, Justerare

Protokoll bhk 24 september 2013  

Senaste protokollet!

Protokoll bhk 24 september 2013  

Senaste protokollet!

Advertisement