Page 1

Dagordning 15 oktober 2013 Tunnan kl 19.15 Närvarande: Thekla Nyberg – Ordförande Karolina Petersson – Vice ordförande Rebecca Höiseth- Kassör Theresia Tillnert – Sekreterare Linnea Cedergren – Webmaster Jaana Lönnblad – Bokningsansvarig Emmy Petersson – Aktivitetsansvarig Sara Olsson – Marknadsföringsansvarig Andrea Berg - Medlemsansvarig Lisa Karlsson – Körledare § 1 Mötets öppnande Öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Karolina och Sara väljs. § 3 Godkännande av dagordning Punkten ”Huseby julmarknad” läggs till sedan godkänns dagordningen av styrelsen. § 4 Styrelsen runt; kort information Rebecca har hämtat post. Andrea har registrerat alla medlemmar hos RUM. Hon meddelar att vi har total 21 medlemmar just nu. Karolina har lett årsmöte. Theresia har skrivit protokoll. Thekla har gjort allt hon skulle göra. 4.1 Körens post Vi har fått 940 kr i bidrag från RUM. Vi har fått en faktura från Repro på 399 kr för flygblad från januari och april 2013. Fakturan ska betalas senast 8:e november 2013. Vi har även fått ett föreningsbrev från Växjö kommun samt en enkät om hur vi jobbar med integration. 4.2 Ekonomisk redovisning Kassan innehar 4121 kr och kontot 10 140,76 kr. 4.3 Inköp Endast fika har inhandlats. § 5 Körledare; information och frågor


Lisa har fått mail om sjungningar på Palladium och Grand Samarkand från Ola. Mer information kommer komma om dessa. Lisa misstänker att hennes mail fortfarande finns kvar bland styrelsens mailadresser på Binero. Linnea ska kolla upp detta. Hon ska även kolla upp om Theklas mail finns på Binero. Lisa är klar med repertoaren för Lucia men hon funderar på om det finns något intresse för gruppsång. Om det finns intresse för gruppsång så bör det även vara de som är med i gruppsången som sjunger på ålderdomshemmet då vi endast ska skicka en liten skara dit. Lisa föreslår även att altarna ska sjunga Staffansvisan och vara stjärngossar då vi har brist på män. Hon undrar hur styrelsen upplever uppvärmningen på övningarna och styrelsen är överens om att det är bra men att det skulle behövas lite variation. Lisa har effektiviserat övningarna lite så att kören hinner sjunga fler sånger. § 6 Åsiktsboken Theklas klänning får beröm av en medlem. § 7 Diskussion 

Utvärdering: - Isterbandets 25-årsjubileum Det var dåligt att vi inte fick körmickar. Thekla har tagit upp med Towe att vi inte stod med i programmet och fått svaret att detta glömdes bort. Överlag tyckte vi dock att det var roligt att medverka. Isterbandet tyckte att det var kul att så många kom på sittningen. - Kanelbullens dag Det var mysigt. Några nya medlemmar var där. Detta vill vi göra igen. Då vi inte haft någon spelkväll ännu denna termin läggs det till som en punkt. - Tygkasseevent Det blev inte av. Bara två medlemmar var där. Ett nytt tillfälle planeras in den 3:e november klockan 17.00 i Tunnan. - Nattvandring 8/11 Rebecca, Thekla, Jaana och kanske Linnea ska nattvandra.  Repdag 16/11 En kommitté bildas av Karolina, Jaana och Rebecca. Förra mötet bestämdes det att repdagen skulle hålla på från 10.00 till 15.00 men Lisa anser att detta blir för lite tid och ska prata med Petra om att ändra till att sluta en timme senare. Hon undrar även om vi vill ha stämövning på repdagen vilket styrelsen vill. - Lucia Förra året hade styrelsen en Luciaansvarig och det bestäms att vi ska ha det igen. Karolina tar på sig denna uppgift. Styrelsen ska bidra med ljus, manschetter samt glitter. Andrea ska ordna en sign-up lista för Lucia till nästa övning. Styrelsen vill lussa på Samarkand och vid lunchtid i f-huset. Förslaget kommer upp att kolla med galleriorna i stan. Lisa ska kolla upp fler ställen via Sensus och Jaana ska kolla intresset på sjukhuset. Styrelsen tycker det är en bra idé med


två Lucior istället för en då det är en tröttsam uppgift. Rebecca har anmält intresse som Lucia och styrelsen röstar ja till detta. Vi ska fråga körmedlemmar om någon vill vara den andra Lucian. - Styrelsemedlemmarnas ansvar Jaana bokar alla lokaler och sjungningar. Sara fixar alla flygblad och affischer. Rebecca tar hand om ekonomin och försäljning. Andrea har hand om medlemslistor och ser till att dessa registreras. Theresia skriver protokoll och lägger upp dessa på bloggen. Emmy håller i aktiviteter utanför körövningarna. Linnea fixar med hemsidan, facebook och maillistorna. Karolina fungerar som stöd till Thekla och gör mycket av de saker som vi andra inte har tid till. Thekla kallar till styrelsemöte, håller koll så att alla gör det de ska, representerar kören på Ordförandetorg och vid andra tillfällen samt ansvarar för alla praktiska saker som kontrakt, information på övningar, kontakt med kåren o.s.v. Viktigt att vi ber om hjälp i tid om vi behöver hjälp! - Försäljning av plastfickor Thekla och Rebecca har diskuterat att köpa in plastfickor till pärmarna för att sälja i kören. Detta tycker styrelsen är en bra idé då plastfickor gör det enklare att bläddra och minskar prasslet under sjungningar. Rebecca ska kolla upp priser och sen meddela styrelsen på facebook. - Körledare VT14 Både Lisa och Petra kommer att sluta till våren och vi måste därför hitta en ny körledare. Vi vill ha en person med erfarenhet. Thekla och Karolina ska kolla runt lite. Lisa och Petra är dock kvar till Kulturnatten. - Vad vill våra medlemmar göra? Då inga medlemmar stannade på medlemsmötet/årsmötet vill vi lämna ut en enkät. Det föreslås att vi berättar lite om vad vi gjort tidigare och att vi sen låter medlemmarna fylla i enkäten. Tre frågor bestäms; 1) Vilka aktiviteter utanför kören vill ni göra? 2) Vad tycker ni om övningarna (upplägg, sånger m.m), samt 3) Varför är du medlem i kören och vad får dig att fortsätta att komma? Karolina ska ta med pennorna från Tunnan. Thekla ska skriva ut ca 30 enkäter.  Huseby julmarknad Förra året åkte styrelsen till Huseby julmarknad. I år är marknaden igång mellan den 9:e och 17:e november. Karolina kan fixa en bil. Det bestäms att vi ska åka tisdagen den 12:e november klockan 17.00. Diskussionen ska fortsätta på facebook.  Spelkväll En spelkväll bestäms till den 22:a oktober klockan 17.00 på Tufvan. Emmy ska reservera bord. Linnea ska lägga upp ett meddelande om detta på facebook och på bloggen.


§ 8 Övriga frågor Emmy vill flytta på sittningen den 30:e november till den 29:e november. Detta godkänns av resten av styrelsen. En kommitté bildas av Linnea, Rebecca och Emmy. § 9 Till nästa möte Nästa möte: Tisdagen den 5:e november klockan 19.15 i Tunnan. § 10 Mötet avslutas Mötet avslutas av Thekla.

Underskrifter:

_________________________ Thekla Nyberg, Ordförande

_________________________ Theresia Tillnert, Sekreterare

_________________________ Sara Olsson, Justerare

_________________________ Karolina Petersson, Justerare

Protokoll bhk 15 oktober 2013  

Senaste protokollet!

Protokoll bhk 15 oktober 2013  

Senaste protokollet!

Advertisement