Page 1

Styrelsemöte Brygghuskören 2014-03-05 Café Tufvan Närvarolista: Emmy Petersson, ordförande Karolina Petersson, vice ordförande Linnea Cedergren, kassör Andrea Berg, sekreterare och medlemsansvarig Caroline Tanse, ledamot §1. Mötet öppnas. Mötet öppnas av Emmy. §2. Val av mötesjusterare Caroline och Linnea väljs till justerare. §3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänds efter att följande punkter: Linnéuniversitetets medlemsmöte, styrelseutbildningen, datum med Isterbandet och Allkår. §4. Körens ekonomi: Just nu ligger det 3470 kr i kassan. - Körens post: Det finns ingen ny post. - Inköp: Det har inte gjorts några nya inköp sedan sista styrelsemötet. §5. Körledare; information och frågor: Punkt 5 utgår, då Simon och Emil är frånvarande. §6. Åsiktsboken: Det ligger ett nytt inlägg i åsiktsboken. §7. Diskussion - Rapport från ordförandetorg: Ordförandetorg med Emmy och Karolina – punkter togs upp, som exempelvis valborgsfirande. Det är bestämt att stallarna blir ideell förening. Det är viktigt att skriva föreningsnamnet (info, adress) högst upp på fakturan. - Öppet hus 11/3: Karolina mejlat Ingeborg, sagt att vi blir 10, då får vi fika, helst vilja sjunga 17-18, kan båda husen, 1-2 låtar per gig, önskar ett elpiano, ingen respons. - Möte om Valborg 7/3: kl 10 på Café Tufvan, Karolina och Linnea, eventuellt Emmy. BHK vill sjunga på den dagen, intresseanmäla oss. - Byte av lösenord: Påminnelse att byta lösenord på alla nätverk för att höja säkerheten. - Styrelsebilder: Andrea ska ta med kamera nästa vecka och fota kören och styrelsen.


-

-

Medlemsengagemang – vad vill vi göra i vår? Styrelsen ska fråga kören vad de vill göra och hur vi ska göra för att få dem att komma. Ett förslag är köröl efter repet, dela ut en enkät på fikat om det inte funkar . Det ska skrivas på ett positivt men ihärdigt sätt. Emmy fixar enkäten. PR – Sista Sidorna? Det låter bra, då vi får en bra plats, som når ut till många studenter. Även att byta ut affischerna och hänga upp nya. Emmy ska gå till repro och skriva ut nya affischer.

§ Övriga frågor - Styrelseutbildning: 25 mars kl 16.30 – 20.00. deadline för anmälning 19 mars. Det finns även en kassörutbildning, 27 mars - Datum med Isterbandet, styrelserna: IB vill träffa BHK för att diskutera ett samarbete, BHK föreslår den 20 mars efter kl 17, 13 mars kl 17 eller efter deras möte. - Allkår: vecka 21, på Amfium, Emmy ska fråga efter sista anmälningsdag. Om det fortfarande går att anmäla sig, vill BHK anmäla sitt intresse. - Linnéstudenternas medlemsmöte: Det finns inga nyheter som berör kören. Vi har dock rätten att äska för exempelvis en ny roll-up. - Tygkassar: Kören måste hitta alternativ vad vi ska göra med tygkassarna, för att sedan sälja dem. Vi ska kolla upp tryckpriser och fundera på andra lösningar till nästa vecka. § Nästa möte: den 3 april 2014, kl 19 i Tufvan § Mötet avslutas Mötet avslutas av Emmy.

___________________________

___________________________________

Emmy Petersson, ordförande

Andrea Berg, sekreterare

_____________________________ _________________________________ Caroline Tanse, justerare

Linnea Cedergren, justerare

Dagordning 3 mars 2014  
Dagordning 3 mars 2014  
Advertisement