Page 1

Dagordning 3 september 2013 Tunnan kl 18.30

Närvarande: Thekla Nyberg – Ordförande Karolina Petersson – Vice ordförande Simone Wikhede – Kassör Theresia Tillnert – Sekreterare Caroline Tanse – Webmaster Jaana Lönnblad – Bokningsansvarig Emmy Petersson – Festansvarig Sara Olsson – Marknadsföringsansvarig Lisa Karlsson – Körledare § 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Karolina och Jaana väljs som justerare. § 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns av samtliga i styrelsen. § 4 Föregående mötesprotokoll uppläses Då denna punkt tar mycket tid och då det inte finns något som säger att vi måste ha med denna punkt på dagordningen bestäms det att den ska tas bort. Istället ska samtliga i styrelsen se till att ha läst senaste protokollet, som läggs upp cirka en vecka i förväg på bloggen, innan förestående möte. § 5 Styrelsen runt; kort information Jaana har fått besked om att kören får öva i lokal Strindberg till slutet av januari. Sara har tagit med roll up:en till mötet. Theresia har skrivit protokoll och lagt upp detta på bloggen. Caroline har hämtat post, fixat med hemsidan samt fått saker från tidigare medlemsansvarig Erik. Emmy har börjat fundera på sittningsteman. Karolina har lagt upp info om Brittatorp i styrelsens facebookgrupp samt gjort affischer. Hon har även tagit på sig posten som tillfällig medlemsansvarig tills styrelsen hittat en ersättare för Erik. Thekla har börjat att planera inför hösten. 5.1 Körens post Kören har fått ett kontoutdrag, en faktura för roll up:en samt brev från Swedbank. 5.2 Ekonomisk redovisning Denna punkt uppskjutes till nästa möte då Simone på grund av tidsbrist ej hunnit gå igenom kassan. 5.3 Inköp Thekla har köpt in 60 lila band. Karolina har köpt in stift till häftpistolen.


§ 6 Körledare; information och frågor Lisa har tänkt igenom reportoaren och börjar nu planera luciasånger. Hon har även börjat tänka på Kulturnatt och tror att Disneymedlyt och Kentlåten ”Utan dina andetag” skulle kunna passa då. Även ”My paper heart” föreslås till Kulturnatt av styrelsen. Lisa har redan fått två förfrågningar på sjungningar. Den första är en studentgudstjänst i Teleborgs kyrka den 1/12, och den andra är på ett ålderdomshem den 18/12. Vi behöver runt åtta personer till sjungningen på ålderdomshemmet. Vi får 1000 kr i betalning för varje sjungning. Lisa har även funderat på upplägget på måndagens körövning. Hon undrar om det är bra att fikat ligger så tidigt eller om vi bör gå tillbaka till att ha fikat vid halv åtta. Styrelsen anser att vi bör gå tillbaka till ett senare fika då man behöver få den rasten senare för att inte tappa energin. Alternativt att man slänger in en kortare bensträckare. Lisa och Petra har även bestämt att de ska köra lite enklare arr på måndag och fokusera mer på lära-känna-lekar. § 7 Åsiktsboken Inget nytt i åsiktsboken. § 8 Diskussion  Välkomstmässan 12/9 Kören har fått mässplats 42. Vi har tillgång till platsen klockan 9.00. Anmälan ska ske i K-huset. Mässan håller på till 14.30. Sara, Jaana, Thekla, Emmy, Karolina och Theresia ska stå på mässan. Karolina ska köpa godis och tejp (vanlig tejp och silvertejp). Det som ska tas med till mässan är godisskålen, roll up:en och flygblad. Sara ska ordna dubbelsidiga flygblad med svensk text på ena sidan och engelsk på den andra. Sara ska även ordna 34 stycken affischer att sätta upp. - Föreningsmingel 18/9 – föreläsningar och anmälan Emmy, Karolina, Jaana och Thekla ska gå på föreningsminglet. Detta håller på från 17.00 till 20.15.  Rephelg med Isterbandet 21-22/9 Repdagen kommer antagligen att ske lördagen den 21/9. Kören behöver ej vara med hela dagen. Lisa vill helst att kören ska medverka tidigare på dagen då hon behöver ta sig därifrån senast vid 16.00. - Isterbandets 25-årsjubileum Infaller den 28/9.  Schema för dagen och anmälan till sittning Det kommer vara kortege inne i stan vid 12.00 där kören ej medverkar. Sedan börjar konserten klockan 18.00 och pågår till 20.00. Efter detta är det sittning som kostar 300kr per person på Stenladan. Föranmälan krävs. Rephelg 21-22/9 Se punkten ovan.  Mingelkväll Bestäms till fredagen den 20/9 klockan 19.00 i Tunnan. Vi ska ha lära-känna-lekar. Emmy ska fixa mingelkvällen. - Rephelg i Brittatorp Då det antagligen är svårt att hitta en helg då så många medlemmar som möjligt kan medverka bestäms det att kören ska ha en heldags repdag någonstans i Växjö istället.


Det föreslås att vi kanske kan knyta ihop det hela med en brunch på söndagen. Lördagen den 16/11 föreslås. Då Emmy var tvungen att lämna mötet tidigt måste detta datum kollas upp med henne innan något bestämms. - Tygkasseevent Efter vårens tygkasseevent finns det många kassar kvar som behöver tryckas. En tanke är att kombinera detta med kanelbullensdag. Detta ska tas upp igen på nästa möte när Emmy är med. - Lediga poster i styrelsen Årsmöte Rebecca ska bli ny kassör då Simone beslutat att sluta. För att detta ska ske ska styrelsen ha ett extrainsatt årsmöte den 30/9 efter körövningen. Tills dess är Simone fortfarande ansvarig kassör. Thekla ska kalla till årsmöte. Då styrelsen fortfarande saknar en permanent medlemsansvarig ska Thekla kolla med Andrea om hon är intresserad av posten.  Linnékören Det har bildats en ny kör på campus. Det är första gången som Brygghuskören får konkurrens och vi måste jobba hårt för att inte förlora medlemmar.  Tankar om höstterminen Kören behöver fler manliga medlemmar och vi måste därför försöka ta kontakt med fler män på välkomstmässan. Styrelsen vill ha en sittning, kanske i oktober. Detta ska tas upp med Emmy på nästa möte. § 9 Övriga frågor Lisa och Petra känner att de helst skulle vilja medverka enbart på vartannat styrelsemöte. De undrar även om det skulle vara möjligt att ha styrelsemöten efter körövningar då de har lättare för att medverka då. Styrelsen vill helst inte ha möten efter körövningar då våra möten blir väldigt långa. Däremot bör vi försöka bli mer flexibla och kunna klämma in ett möte då och då när det behövs. En tanke som kommer upp är även att vi skulle kunna ha möten på fredagar eller söndagseftermiddagar. § 10 Till nästa möte Nästa möte: 24 september klockan 19.00 i Tunnan. § 11 Mötet avslutas Mötet avslutas av Thekla.


Underskrifter:

_________________________ Thekla Nyberg, Ordfรถrande

_________________________ Theresia Tillnert, Sekreterare

_________________________ Karolina Petersson, Justerare

_________________________ Jaana Lรถnnblad, Justerare

Bhk protokoll 3 september 2013  

Protokoll från senaste styrelsemötet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you