Page 1

SENTERAVIS FOR BRYGGEN SENTER - ÅRGANG 6 - UTGAVE NR 2 - 2007

Feiret seg selv

Bor i låve på Lauvås

Flere veteraner fra skolekorpsets første, spede år, var med for å fortelle om "gamle dager" da Hommersåk skolekorps feiret sitt 55-årsjubileum. Her er Kåre Inge Olsen i aksjon, sammen med Sverre Berge og Sigmund Frøyland. Side 13

Inviterer til malekurs Tone Wold skal arrangere malekurs for barn på Bryggen senter. Side 14

Familien Ivar og Astrid Lauvås Strand har gått utradisjonelle veier for å skaffe seg bolig. De har restaurert en låve på gården Slåttebakk. Side 4

BRYGGEN SENTER FYLLER 5 ÅR! Velkommen til jubileumsfest lørdag 21. april!

BRYGGEN SENTER ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18


LEDER Gratulerer med dagen! Fem år er gått siden åpningen av Bryggen senter. Den gang var det Berge M. Bertelsen som stod i bresjen for prosjektet, og senteret ble åpnet på hans 70-årsdag den 17. april. I år fyller Berge 75 år, og vi vil gjerne gratulere ham med dagen. At Bryggen runder 5 år, markeres med stor jubileumsfest lørdag den 21. april. Da blir det aktiviteter på senteret fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen. Karuseller, taler, kake og gode tilbud er viktige stikkord. Vi vil også minne om jubileumskonkurransene våre. Kjenner du noen som fyller 5 år den 17. april? Da må du ta kontakt med oss, så blir han eller hun med i trekningen av verdifulle premier. Handler du for mer enn 555 kroner, blir du med i trekningen av et gavekort. Til slutt vil vi få rette en stor takk til alle våre besøkende - velkommen tilbake! Hjalmar Arnø (t.v) og Knut Gunnar Vier er to av skaperne av "Riskaspelet". Den endelige forestillingen håper de å sette opp ved Stemmen.

Vi ses på Bryggen!

Samler inn leker Har du leker som du vil gi bort til bruk av barna som besøker senteret? Kontakt vaktmester Kårleiv Fløysvik på tlf. 51605642.

Bryggeposten er en senteravis for Bryggen senter, Hommersåk. Avisen dekker Riska m/omegn. Ansvarlig utgiver: Bryggen Senter Hommersåk AS. Ansvarlig redaktør: Tom Gaudland I redaksjonen: Hanne Buljo, Tom Gaudland og Nina K. Opsahl. Annonsesalg: Regionaviser AS, tlf. 51961240 www.regionaviser.no.

Grafisk design: Commentum Forlag Distribusjon: Posten Norge AS

2

www.commentum.no.

Foreningen "Riskaspelet" er innstiftet - "Riskaspelet" er et historisk skuespill fra slutten av 900-tallet. Det er basert på historiske fakta, men selve historien det er bygd rundt er oppdiktet, forteller Hjalmar Arnø, som har skrevet manuset. "Foreningen Riskaspelet" ble formelt stiftet 25. januar 2007. Knut Gunnar Vier, Kårleiv Fløysvik, Egil Rossavik og Hjalmar Arnø er alle med i styret. Fire ildsjeler som ønsker å videreformidle litt lokalhistorie fra vikingetiden, presentert på en storslått og spennende måte. Handlingen Historien tar utgangspunkt i at gården Horgstad (Hogstad) var et økonomisk sentrum på slutten av 900-tallet. Olav Tryggvasson var konge i Norge på denne tiden. Erling Skjalgsson fra Sola var en av kongens venner. Det er vel grunn til å tro at Erling hadde venner i Riska... I Riskaspelet møter vi Erling Skjalgsson

Scene fra Tingholmen. Malt av Jorunn Arnø.

sin venn, Sigurd. Kona hans heter Gunnhild. Sammen har de datteren Astrid. Sigurd fra Horgstad og Torvald fra Riska har avtalt at Astrid skal gifte seg med Håkon, sønnen til Torvald, men Astrid har et hemmelig forhold til Helge fra Frøyland.. I Riskaspelet møter vi også Sigurds trell Wir. Han får etterhvert en sentral rolle i innføringa av kristendommen til Riska. Smakebit Med andre ord er det duket for kjærlighet, forviklinger, tyveri, drama, kamp, dans, musikk og alt som hører et skikkelig skuespill til. Men her kommer aberet; publikum kommer bare til å få se første scenen i

skuespillet foreløpig. Den vises under Vikingedagen 23. juni. Den første delen vil da utspille seg på en flytende scene utenfor Bryggen Senter, og er ment å gi en liten smakebit av hva som kommer seinere. Hele handlingen kan publikum få innblikk i hvis de kjøper brosjyren som lanseres samme dag, på Bryggen Senter. All inntekt av salget vil gå til å sette opp den kommende store forestillingen. Foreningen har allerede tunge sponsorer, med Sandnes kommune/Kulturavdelingen, Riska bydelsutvalg, Riska Lions og Sandnes Sparebank i ryggen. Forestillingen i sin helhet regner initiativtagerne at blir satt opp i 2010. Mest sannsynlig ved Stemmen, hvis det går slik mennene ønsker.


Bo- og aktivitetssenteret rundet 10 år Med sine 10 år er Riska bo- og aktivitetssenter reneste ungdommen i forhold til sine brukere. Likevel ble 10-årsdagen feiret på behørig vis. Dagen begynte med at alle ansatte ble tatt imot av Einar Øvrebø og Grethe Lill Haraldseid, som serverte vafler og kaffe. Omtrent 70 gjester, heriblant brukere av senteret, pasienter og inviterte gjester samlet seg i kantinen noe senere på dagen, for å være med på den offisielle feiringen av jubileet. Jubileet ble åpnet med en flott kongefan-

fare spilt på lur av Reidar Mikkelsen. Omsorgssjef Sigve Engelsvold ønsket velkommen og fortalte om hvordan senteret har utviklet seg gjennom årene. Christian Sjøthun holdt et innlegg om det å være gammel i gamledager og frem til nå, og Stein Magnar Mangersnes spilte piano til allsang. Det ble servert smørbrød og flotte kaker med kaffe til. Det var god stemning og mange hadde behov for å komme med tilbakemeldinger om hvor mye senteret betyr for bygda. Det ble

også gaveoverrekkelser, blant annet mange flotte oppsatser. På vei ut fikk alle hver sin rose av Kari Struik, til minne om dagen.

Bjørg Pettersen var ordstyrer, og Elin Selvikvåg gav en hilsen da Riska bo- og aktivitetssenter rundet 10 år.

Fagleder Svein Erik Røed i Sandnes kommune orienterte om kommuneplanen under et folkemøte på båthuset.

Folkemøte om kommuneplanen Et trettitalls tilhørere hadde tatt veien til båtforeningens klubbhus da byplankomiteen inviterte til folkemøte om kommuneplanen. Fokus var rettet mot den delen av den kommende kommuneplanen som omfatter Hommersåk og Høle. Arealsjef Marko Zanussi, fagleder Svein Erik Røed og miljøvernsjef Hans Ivar Sømme i Sandnes kommune ga en kort gjennomgang av kommuneplanforslagets arealdel, sentrumsplanen og miljøplanen. I dette ligger idegrunnlaget som gjelder hele kommunen, og som bygger på at Sandnes har, og fortsatt skal ha, landets beste tilbud til befolkningen.

God utvikling i Riska Leder i Riska bydelsutvalg, Magne Frøyland, holdt et innlegg hvor han fremhevet at Riska er inne i en god utvikling. Han viste blant annet til tilgjengelige eneboligtomter, økende servicetilbud, ny unik fritidspark, overskuddsplasser innen eldreomsorg og god plass på skolene.

Riska har i dag 6.500 innbyggere, alene mer enn en gjennomsnitts norsk by. Fremover går forventningene på at den gode utviklingen skal fortsette på alle områder, og at båtforbindelsen til Stavanger, som for tiden har 70-80 reisende daglig, kan opprettholdes. Vegvesenet er til hinder påHøle Leder i Høle bydelsutvalg, Helge K. Strand, kunne vise til en rekke prosjekter som er fullført, eller er under utvikling i bydelen. Kommunen har lagt et solid grunnlag for positiv vekst, men blir hindret av Vegvesenet, som ikke har fulgt med i utviklingen. Dårlig veiinfrastruktur hindrer boligutbygging i bydelen, dette til tross for at Høle har arealer for bygging av hundre boliger, og har skolekapasitet for like mange elever.

Fjordkryssing over bro En rekke av de om lag 30 fremmøtte la frem sine synspunkter, og høstet applaus for at fjordkryssinger måtte skje over broer og ikke gjennom tunneler. Sigmund Svendsen hevdet møtet var bak mål som bydelsmøte, siden det ble snakket for lite om det som var lokalt. Men de fremmøtte politikerne var godt tilfreds. Presentasjonen av planforslaget engasjerte, og tilhørerne kom med synspunkter som kan påvirke det videre planarbeidet.

3


Astrid og Ivar Strand jobber med å sette Slåttebakk gård mest mulig lik slik det var tidligere. Foto: privat.

Inne i huset er det lite som tilsier at familien Strand bor på låven, forutenom den noe spesielle takformen. Astrid (t.v), Elise, Ingrid og Ivar Strand stortrives i den nye boligen. Foto: Hanne Buljo.

Den gamle løa var falleferdig da ekteparet Strand overtok gårdstunet. Den måtte rives, for å sette opp et mer solid fundament. Foto: privat.

Den nye løa til familen Strand på Lauvås er nesten ferdig, og har fått samme form som den gamle. Foto: Hanne Buljo.

- Vi bor i ei løe Familien Strand har de siste årene brukt tiden til å bygge seg et noe uvanlig hjem. Da de ovetok slektsgården, bygde de den gamle låven opp igjen og gjorde den litt mer levelig. - Dette var fra gammelt av en husmannsplass fra hovedgården på Lauvås. Det var min oldefars brødre som eide bruket den gang, sier Astrid Lauvås Strand. Hun forteller at da de overtok gårdstunet Slåttebakk, hadde de tre boalternativer. Enten restaurere det gamle heimehuset, bygge nytt hus eller bygge låven om til en bolig. Etter mange vurderinger endte de opp med å bygge bolig lik den gamle låven. Det har vært utallige arbeidstimer, og mye papirarbeid, men når boligen nå nesten er fer-

4

dig, føler ekteparet Strand at det har vært vel verd strevet. Løa var i så dårlig forfatning at den måtte rives. Ny grunnmur måtte settes opp. Det nye låvehuset har fått lik form som den opprinnelige låven, og takpanner og stein rundt grunnmur er beholdt originale. I tillegg har huset fått de karakteristiska låvedørene. Men ingenting inne i huset tilsier likevel at familien bor i en låve. Huset er nymotens innredet med parkett på gulvet og lyse gipsvegger. - Jeg liker kontraster. Vi lever jo i 2007

og er en moderne familie. Det ville faktisk ha kostet oss mer om vi hadde gjort det gammeldags inni, forteller Ivar Strand. Mye arbeid Men drømmehuset har hatt sin pris. Det har ikke vært noen billig affære å bosette seg på den gamle husmannsplassen. I tillegg til kostnadene med huset, som forøvrig har et boareal på 211 kvm, måtte familien bore 120 meter ned i bakken for å finne vann. Til kloakken har de nå et minirenseanlegg, og de har fått lagt opp et nytt strømnett. Men det er også mye av arbeidet med byggingen de har gjort selv. Nå skal det sies at konen i huset har jobbet som arkitekt tidligere, og jobber nå som bygningsingeniør. Så hun har samarbeidet tett med sivilarkitekt Ole Serinius Trodahl, som har stått for arkitekturen. Trio Hus i Lauvåsvågen har stått for byggearbeidene.

Godt samarbeid - Når det gjelder samarbeidet med kommunen og byantikvar Mette Paavola, har det vært nært og godt. Nå begynner vi på neste prosjekt; restaureringen av det gamle våningshuset på gården. Det skal fikses til sin opprinnelige stand, sier Astrid.

Fra før av går det en fin tursti forbi gårdstunet. Målet for framtiden er å kunne holde heimehuset åpent på søndagene for publikum, som et slags museum.

For deg som har: - Kroniske eller akutte smerter, spebarnskolikk, søvnproblemer, ryggsmerter, stiv nakke, problemer med skuldre / armer / hofter, fordøyelsesproblemer, migrene, sportskader, allergi eller annen sykdom. For Voksne & Barn

Ta kontakt med Britt for mer informasjon og timebestilling Tlf: 92834059, Li gamle Landhandel. Hommersåk


BYGGMESTER Tegeveien 15 - 4310 HOMMERSÅK Tlf. 51 68 96 87 - Mob. 900 10 717 www.bkhelle.no

TILPASSET DINE ØNSKER OG BEHOV:  Tegner og beregner vi for nybygg eller ombygg av HUS, HYTTER og GARASJERHjelper vi med valg av materialer og plassering på tomt.Bistår vi med Husbanksøknader, byggemeldinger og situasjonskart

VELKOMMEN TIL EN NÆRMERE SAMTALE!

Mobil 913 96 366 - Telefon 51 68 73 29 - Faks 51 68 71 15 Kamsjellveien 7, 4310 Hommersåk E-mail: byggefirma@lyse.net www.tommy-pettersen.no

Riska Fotklinikk Helsehuset 2.etg 4310 Hommersåk Timebestilling til Solveig Marie Aksdal Tlf: 92444866

DIN

Alt innen flislegging utføres!

Her kan annonse stå!

Hagabakka 33B, 4310 Hommersåk

Tlf. 930 01 463

Kontakt oss på tlf. 51961240 for tilbud på annonsering i Bryggeposten!

Vi utfører hudpleie, massasje, pedikyr og spabehandlinger. Kaiveien 60, 4310 Hommersåk, Tlf: 90745331

Les mer på www.blaaspa.no

Bestillinger til post@blaaspa.no eller 51620500 Esseveien 3, 4311 Hommersåk. 5


BMB-butikken i endring Hos Bertelsen , BMB-butikken, skjer det endringer. Butikken har gradvis endret profil. - Vi er inne i en omstillingsfase som blant annet omfatter endringer i sortiment og ny grafisk profil, sier markedsjef Marie Reinhartsen. - I butikken ønsker vi å satse mer mot gave og interiørmarkedet. Vi ønsker å gi lokalbefolkningen på Hommersåk et bredere utvalg, og etter flere hyggeligeVi har tatt inn servietter, lys

og enkelte dekorartikler. Det neste blir sengetøy. I løpet av april vil vi være klar med en "sengetøy-avdeling"med bl.a. lekre varer fra Turiform, sier Reinhartsen, som legger til at butikken også fører også et stort utvalg innenfor duker, brikker, løpere og puter. - Vi ønsker å treffe et yngre publikum. Hvorfor skal folk reise til Sandnes eller Kvadrat når de kan finne flere av de samme produktene lokalt, sier påtroppende butikksjef, Inger Marie Skipevåg (bildet).

Vil beholde banken

For de som lurer på hva som skjer med broderier og garn, kan vi fortelle at dette vil fortsatt være en viktig del av sortimentet. Vi har valgt å satse på Sandnes Garn og da gjerne med et bredere spekter etter hvert. Vi vil fortsatt ha et godt utvalg i broderipakninger, og ikke minst våre egne, kjente juleduker! Trenger du hjelp og råd angående strikking eller brodering , skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg, sier Skipevåg.

Riska bydelsutvalg vil verne om banktilbudet i bygda. Sandnes sparebank har sendt ut brev til alle husstander hvor de informerte om endring/redusering av åpningstidene ved bankens filial på Bryggen. Bydelsutvalget liker ikke utviklingen, og skriver i en uttalelse at de ser det som nødvendig at banken opprettholder flest mulig av nåværende tjenester for bygdas innbyggere.

Sk je

l vi

Eltravåg

Lauvås

28

ka

Espe-103 fjellet

Eltravågvatn 44

37

Hommersåk

Ramnafjellet

Hetlandsvatnet

Ulvafj

237

Øvre H

3

Hetland Hommersandfj Flataberget

Hetli Middags-

150

Iglatj

13

236

Iglatj

fjellet

Maudland

31

Tors

Frøyland

253

Eilevfjellet Frøylands-

244

Middagsnutane

ug

R516

45

vatnet

293

Bjellandsfjellet

Sanddal

275

Bjelland Torenipa Meland

Bratthetland

Bratt land

308

Foto: David W. Pursley Kart: Sandnes kommune (Friluftsliv i Sandnes)

Grindavatnet 180

Alis fjelle

Møt våren med en joggetur Dette er for dere som er glade i å løpe. Temperaturen har steget, og lyset viser seg fram lenger om dagene. Nå er det mulig å løpe i mer krevende terreng enn på opplyste veier. Bak Maudland skole opp mot Maudlandsgården er et nettverk av stier som går på kryss og tvers i flere retninger og i variert stigning. Stiene er et eldorado for folk flest som liker å være ute i naturen, og enda mer spesielle for folk som mener at et fjelløp kan være helt fantastisk. Og dette er mulig her i vårt nærmiljø. Løpere som har tenkt at det er tid å prøve "hill workouts" vil oppdage at fjellnettverket er en super utfordring. Hvis du er blitt lei av de daglige turene på asfalt og fortauer, vil du finne noe her oppe til å stimulere deg. Fra Maudland skole (90 m.o.h.) opp til Måkatjørn (185 m.o.h.) er ett eksempel. Høydeøkningen høres ikke så veldig mye ut. Men når man løper, er det krevende. Dette er ikke en "hverdags" løpetur. En gang i uken er nok til å begynne med. Antallet kan økes framover når man føler seg sterk og oppladet. Forskjellige stier kan i tillegg

6

bli slått sammen for å øke lengden på turene. Fra Maudland skole (kommunens løypeskilt står på parkeringsplassen) kan man også gå eller løpe til Maudlandsgården på en enkel grusvei eller sti. Det i seg selv er krevende, men er fort gjort, og løypenettet åpner seg i flere retninger fra gården. Det står et nytt løypekart ved oppholdsskuret på gården som Sandnes kommunes park- og idrettavdeling har bygget. Herfra kan man velge tre forskjellige stier; øst, sør eller sørvest (henholdsvis til venstre, rett fram eller til høyre). De til høyre og rett fram vender med en gang oppover mot Eilevfjellet (244 m.o.h.) eller Middagsknutene (293 m.o.h.) og videre til Sanddalen. Deretter

kan du svinge nedover og tilbake til startpunktet. De to stiene er kortest, men krevende med tanke på stigning. Det er få flate partier på veien oppover. Veiene er skiltet eller markert med rød maling. Østover til Måkatjørn er en favoritt. Herfra kan man ta to retninger - nord mot Lundekvam (227 m.o.h.) og vest igjen til Øvre Hetland, eller sør fra Måkatjørn mot Sanddalen. Man kan fortsette videre til Storaberget (342 m.o.h.) fra Sanddalen sti. Jeg liker Måkatjørn-stien best fordi det er en del stigning og flate deler slik at det er lettere å få pusten igjen. På de flate og jevne engene kan man prøve "fartslek". Man øker dampen for en kort stund, for

eksempel fra steingjerdet til bekken eller fra en stor stein til skogen osv. Det øker pustenivået og utholdenhet. Har du god tid (for eksempel i helgene) kan du kjøre opp til parkeringsplassen på Øvre Hetland. Der setter du fra deg en sykkel. Dernest kjører du til gården på Hogstad (88 m.o.h.). Derfra går turen opp rundt Grindavatnet (182 m.o.h.) og Torenipen (308 m.o.h.), nordover forbi Måkatjørn til Øvre Hetland, hvorfra du kan sykle tilbake til startpunktet på Hogstad. Avstandene på de forskjellige løypene er ikke så veldig lange i kilometer for de som liker å løpe en mil eller mer på det jevne. Men høydeforskjell, ulendt terreng og ens egne løpende skritt gjør det til et vanvittig eventyr for forbedring av balansen, ankelforsterkning og generell velvære for hele kroppen. Men turen er ikke bare krevende for kroppen. Den er like krevende for sinnet. Hvis man er vant til flate turer, slik at det ikke tar så mye konsentrasjon å løpe fra hit til dit, så vil du erfare at det er annerledes på fjellstier. Hele veien må du løfte beina for å stige over små steiner, klatre

opp korte kløfter, prøve å hoppe fra gressklump til gressklump i gjørmete myrer eller over pytter som er for dype å gå gjennom. Det er liten vits med vannavstøtende sko på føttene, for vann renner inn og skoene blir som en svamp. Stiene er ofte veldig våte og glatte. Lange gresstengler tunge med regndråper henger over stiene og gjør det vanskelig å se ditt neste skritt. Små og store steiner midt i stien gjør hvert steg til en utfordring eller muligens en tur til legevakten med en vridd ankel. Trekvister dasker deg i ansiktet, grus og rullesteiner på smale stier lager rutsjebaner, og du må holde konsentrasjonen maks totre meter foran deg slik at du ikke faller ned og slår deg. Samtidig er du fylt med glede av å være ute. Luften er frisk, kroppen pumper hardt og du svetter bra. Når du kommer i mål, antakelig klissvåt, gjørmete og andpusten, vil du ha funnet mye glede på de stiene du har oppdaget - kanskje på nytt. God tur! David W. Pursley, Uskekalven


VELKOMMEN TIL BRYGGEN SENTER

april 2007

BRYGGEN FYLLER 5 ÅR! Stor feiring lørdag 21. april: Kl 10.00 Barnekarusellen fra Alex tivolig kjører hele dagen. Kl 12.00 Tale v/Berge M. Bertelsen Servering av gratis jubileumskake og kaffe. Riska speidergruppe. Lykkehjul, grilling av pølser m.m. Sjøredningskorpset legger til kai. Kl 12.10 Gledesbud synger Kl 12.20 Breakdanceoppvisning Kl 12.30 Bugge og hans medhjelper lager lått og løye på senteret Kl 13.15 Sandnes & Jæren dykkerforening demonstrerer dykk i Vågen Kl 13.20 Trekkspillkameratene Kl 14.00 Jazzercise oppvisning Kl 14.30 Trekning av vinnere fra jubileumskonkurransene Kl 15.00 Vinner Therese Jakobsen fra talentiaden på Betel opptrer

MØTEPLASSEN

I BYGDÅ!

BRYGGEN SENTER HOMMERSÅK

ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18 7


MØTEPLASSEN I BYGDÅ!

Ingen gjettet riktig

Junior Jazzercise og Team Dance I forrige uke opptrådte Junior Jazzercise og Team Dance-utøvere fra hele Rogaland i Sola kulturhus i et heidundrende show med kostymer og det hele. Nå har du muligheten til å opplevde deler av forestillingen helt gratis, for Jazzercise stiller opp på Bryggen i forbindelse med senterets 5-årsjubileum. Hommersåk Jazzercise gjør alltid veldig god figur i de årlige showene. Sist gang var det instruktør June Kristoffersen som stod for alle tre grup-

Ser du hva dette er? Det er en koil til en gammel T-Ford, sannsynligvis en modell produsert før 1930. Gjenstanden stod utstilt på Bryggen, men løfte om et gavekort til den som kunne gjette riktig. Men ingen greide det. Det kom mange svar, men samtlige tippet at det var et morsesignalapparat. I en T-Ford var det fire slike koiler - en for hver sylinder.

pene fra Hommersåk, og de får enda høre hvor FANTASTISKE alle innslag fra Hommersåk var. - Dette er KJEMPEGØY for oss instruktører, og selvfølgelig også for foreldrene, sier Ellen M. Knutsen i Jazzercise. Merk deg tidspunktet: Lørdag 21. april kl 14.00. Så får DU også oppleve dette.

Bryggen runder 5 år 5 år er ingen alder, vil du kanskje si. Men for kjøpesenteret Bryggen på Hommersåk er det likevel grunn til å feire! I årene før Bryggen senter ble etablert, var det ofte diskusjoner omkring handelslekkasjen til Sandnes. For noen bransjer var det naturlig at folk tok turen til “byen” for å handle. Varene var ganske enkelt ikke mulige å oppdrive her i bygda. Men dagligvarebransjen mistet også kunder til storebror i sør (og nord), og DEN lekkasjen ville man for enhver pris ha slutt på. På mange måter kan vi slå fast at Bryggen Senter har greid dette. Enkelte butikker må gi tapt. Slik er livets lov. Men på senteret finnes en god miks av butikker som har etablert seg bra, og som stadig tiltrekker seg nye og gamle kunder. Og senterledelsen jobber med å utvide butikkmiksen, forhåpentlig til glede for riskabuen. Feires fra ende til annen 5-årsjubileet markeres slik det bør, men aktiviteter fra ende til annen på jubileumsdagen lørdag 21. april. Ungene får en liten tjuvstart allerede klokken 10. Da snurres karusellen i gang. Men selve feiringen skjer fra klokken 12 og utover. Først med tale av gründer Berge M. Bertelsen, som også fyller år denne dagen. 75 år, for å være helt nøyaktig. Dernest serveres gratis kake og kaffe. Redningsskøyta legger til kai, og åpner båten for de som vil ta seg en runde på dekk. Dykkerklubben kommer for å demonstrere sine kunster. Og speideren stiller med grill og pølser.

Musikalske innslag Det blir flere musikalske innslag på jubileumsdagen. Koret Gledesbud synger. Det samme gjør Therese Jakobsen, som vant talentiaden som ble arrangert på Betel i mars. Trekkspillkameratene kommer også. Musikkprogrammet er med andre ord svært variert! Kommer fra Ukraina Ellers må nevnes breakdanceoppvisning, hvor utøverne har reist helt fra Ukraina for å vise sine kunster på torjå foran senteret. Bugge stiller også med et humoristisk show. Hans alter ego Mugge er ikke med denne gangen, men han har en hjelper på laget - for ikke å bli for ensom. Mange konkurranser Hele uka markeres med gode tilbud på senteret, og i løpet av jubileumsuka arrangeres også en rekke konkurranser. Det er skrittellerkonkurranse og jubileumskonkurranse med stempel fra butikkene. Ellers er senterledelsen på utkikk etter 5-åringer i bygda. Helst noen som fyller 5 år på senterets offisielle bursdag den 17. april, men hvis ingen slike lar seg spore opp, blir det trekning blant unger som fyller 5 i april. Og premien er et fond på 5.000 kroner fra Sandnes Sparebank.

Berit Pedersen, Ingunn Surdal og Nina Surdal fikk hver sin rose da Bryggen Senter åpnet dørene for 5 år siden. I barnevogna: Amalie og Sandra Pedersen.

BRYGGEN SENTER HOMMERSÅK 8

ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18


MØTEPLASSEN I BYGDÅ!

BRYGGEN Pao De Queijo Brasiliansk ostesnacks

10 stk. 50,-

5

ÅR

Formkaker

Marmor, sitron & surmelks

2 stk. 50,-

Berlinerboller

10 stk. 50,-

Indisk Nan brød

2 stk. 50,-

litt bedre enn andre gode bakerier

Telefon 51 60 56 56 Åpent mandag - lørdag fra kl 06.30

Hurra, vi feirer

5

år på Bryggen

Kom inn og se butikken full av kjempegode tilbud: VI NEVNER: Flott klappstol ord. 899,-

400,kun 55,-

55% kun

Norske langstilkede roser 5stk ord. 225,-

Medlem i Euroflorist. Bestill floragram hos oss!

BRYGGEN SENTER HOMMERSÅK

Vi leverer alt i: G Sorgbinderi G Brudebuketter G Dekorasjoner Bryggen Senter - Hommersåk Tlf. 51 60 56 50

ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18 9


MØTEPLASSEN I BYGDÅ!

Designsolbriller med styrke

UTEN TILLEGG I PRISEN

Tone Wold (t.h) skal holde kurs for barn og unge i maleteknikk. Datteren Cecilie skal hjelpe litt til under kurset.

Malekurs for barn på Bryggen 20. og 21. april kan barn og ungdom hente frem kunstneren i seg. Da holder Tone Wold kurs for de som ønsker å lære ulike maleteknikker.

Gjelder enstyrke glass innefor +4/-4, cyl. 2. Tillegg for progressive glass kun kr 1.700. Tillegg for bifokale glass kun kr 1.300. Tilbudet kan ikke kombineres med Brillekonto® eller andre tilbud. www.interoptik.no

BRYGGEN SENTER Tlf. 51 66 88 55 www.interoptik.no

www.interoptik.no

BRYGGEN SENTER HOMMERSÅK 10

Kurset holdes i de tomme lokalene rett ovenfor No.1 på Bryggen Senter. Der skal barna lære akrylmaling og utfolde seg med regnbuens farger. - Det er ikke lov å si "Jeg får det ikke til" Det er det ingenting som heter, smiler Tone Wold. Det er hun som skal lære fra seg malekunsten til kreative unger. Selv har damen malt siden hun var ungdom. Tidligere har hun holdt malerkurs for voksne, men denne gang ønsker hun å undervise for en yngre deltagerskare. - Det er gøy å se at barna synes det er kjekt å male. Jeg føler at barn kanskje er litt friere enn voksne når det gjelder å male. Vi voksne knytter oss litt mer og vil gjerne ha det perfekt, sier hun om forskjellene. Teknikker De som deltar får blant annet lære oppbyg-

gingen av et landskapsbilde. Det gir en god forståelse for hvordan skape dybde i bildet. De får også prøve å lage ulike bakgrunner. Så kan de bruke de teknikkene de har lært til å lage seg et abstrakt bilde. - Det er viktig å lære teknikkene, for en kan få både lys og skygge bare ved et eneste penselstrøk. Får de den lærdommen, kan de male så og si alt. En typisk nybegynnerfeil er for eksempel å dælje på med maling, mens man egentlig bare trenger litt som man utnytter godt, sier hun. Skattekista "Skattekista" er også en del av kurset. Da får barna gamle ting som skal pyntes opp og prydes med malekunst. Det kan være alt fra gamle speil til utbrukte kaffebokser. - Gammelt blir nytt! Det er for å få barna til å tenke litt nytt og bruke fantasien, forteller maleren. Opplæringen går over ti timer og deltagerne får alt kursmateriell de trenger. Både lerret, maling, penselsett, blandepalett og malingsark blir barnas odel og eie etter kurset. Selvfølgelig også kunstverkene, som de kan ta med seg hjem og pryde stuen med. Malekurset avsluttes med en utstilling av det barna har laget. Da kan alle som vil komme å se på de nylagde mesterverkene. De som ønsker informasjon om malekurset, eller vil melde seg på, kan ta kontakt med Tone Wold på telefon nummer: 450 43 350.

ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18


MØTEPLASSEN I BYGDÅ!

Now Crazy Hand Styling kun kr.

99,-

Nak shampoo + balsam i reisestørrelse, 100 ml kun kr.

99,-

sport1.no

Vi feirer 5års jubileum med nye sykkelmodeller fra Merida – Scott og Specialized 5 ÅRS TILBUD: Adidas Slippers kr 55,Diadora fotball sko (voksne) kr 50,Fotball sko 2006 mod 50% T-shirt kr 50,Fotball kr 55,Champion sports BH minus 50%

Bryggen sport og fritid Bryggen Senter, Hommersåk - tlf 51 60 56 46

BRYGGEN SENTER HOMMERSÅK

ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18 11


MØTEPLASSEN I BYGDÅ!

VI JUBILERER!!

Bryggen senter er 5 år no.1 marked er 3 år

Puteboks Den orginale Keter puteboks

499,-

Hagemøbelgruppe Bord, benk to stoler med puter

Kaffetrakter Før 298,Sammenleggbar sykkel Nå Fin å ha med i båt, campingbil & campingvogn

1795,-

99,-

Vaskekost Kan kobles til vannslange

1490,-

98,-

Helsegryte Før 298,Nå

99, -

Trykksprøyte 50 5 liter Vaskesett til bilen

99 -

59,-

BRYGGEN SENTER, HOMMERSÅK Tlf. 51 60 56 58

BRYGGEN SENTER HOMMERSÅK 12

Eggekoker Før 159,Nå

99,-

Mikrofiber dyne

199,-

Mikrofiber pute

79,-

ÅPNINGSTIDER: MAN - FRE 10 - 20, LØRDAG 10 - 18

ÅPENT: Man - fre 10 - 20 Lør 10 - 18


Elsa Hegre, flankert av Elin Paulsen og Ingeborg Sagen Milner. Damene var drillpiker på 70-tallet. De er like spreke i dag som den gang.

Sprek korpsjubilant Hommersåk skolekorps er 55 år. Og at jubilanten fremdeles har spenst, beviste de i jubileumskonserten i slutten av mars. - I korpssammenheng opererer vi med vår egen tidsregning. Før og etter Gjøvik, sa Kåre Inge Olsen i sin tale. Han var medlem fra starten i 1952, og mintes det store treffet i Gjøvik i 1953, hvor et stort antall korpsentusiaster fra hele landet var samlet til felleskonsert. - Det var en stor opplevelse, sa Olsen, som sammen med Sigmund Frøyland, Frank Eriksen og Sverre Berge - alle medlemmer fra korpsets første spede år spilte en liten trudelutt under jubileumskonserten. Det ble et flere timer langt show, med

god musikk og mimring om gamle dager, da Hommersåk skolekorps inviterte til jubileumsfeiring. Både Riska musikkorps og sangkoret Vice Versa var med for å hedre jubilanten. Musikkorpset spilte blant annet "Everybody need somebody" og "Fever", mens Vice Versa slo til med blant annet "Wade in the water" og "Side by side". Tidligere dirigent i skolekorpset, Arild Aarrestad, ble nesten rørt da han fortalte om sine minner fra korpset. - Jeg har dirigert jubileumskonserter både for 10 og 15 år siden, og i salen i

Marie Husveg, Vilde Sele Kristensen og Malene Brekke representerer en ny generasjon i Hommersåk skolekorps. Jubilanten er blant de eldste skolekorpsene i Sandnes.

dag ser jeg medlemmer fra den gang, sa Aarrestad. Blomstret Så fikk jubilanten selv slippe til. Korpset har formelig blomstret under dirigent Saulius Trepekunas' ledelse. Og det beviste de til overmål med blant annet temaet fra Olsenbanden og Sally Gardens irske folketoner. De tider da korpsmusikk var synonymt med nasjonalhymnene på 17. mai, er definitivt forbi. Drilltropp I dag teller skolekorpset over 50 medlemmer, og det er også snakk om å dra i gang en drilltropp. Det begynner å bli noen år siden korpset hadde drillpiker sist, men noen av de som deltok i "gamle dager", var samlet for å trollbinde publikum under jubileet. Elsa Hegre drillet i

Knut Breivik 41663032

Slipping av båter opp til 30 fot. Max bredde ca 3.25 m

1969, mens Vigdis Paulsen Einarson, Elin Paulsen og Ingeborg Sagen Milner var drillpiker fra henholdsvis 1970, 1973 og 1976. - Vi hadde ikke vært det vi er i dag, uten Hommersåk skolekorps, sier

"pikene" spøkefullt, og tilføyer at de har et kjempeønske om å få lov til å drille på årets 17. mai.

JOSTEIN EGELAND MASKIN AS  Alt innen graving  Levering av alle

typer masse  Asfaltering  Boring og sprenging  Løing av naturstein

Tlf. 911 25 952 - 958 80 284 13


Alt innen: Tømring  Nybygg Rehablitering

Roy - mob. 909 80 145 Atle - mob. 916 10 842 Breviksv. 65, 4310 Hommersåk

14

Tilbyr:

- Pløying - Transport av grus/baller/ hageavfall etc. - Høytrykk-pressing ( høy og halm) - Salg av strøhalm, fòrhalm, siloballer og høy. Tlf. 920 28 645 Hommersåkvn. 420, Hommersåk


Små glimt fra Lauvås landhandel Christian Sjøthun skriver her fra livet på Lauvås Landhandel. Hans minner fra svunnen tid blir presentert i en serie i de neste utgavene av Bryggeposten. I de første årene var det meste av varer i løst, som for eksempel: Melk, sukker, kaffe og mer. Melka og varene kom i store spann og sekker, med båten til Lauvåskaien. Der hentet vi dette med håndkjerra. Nå vi så kom opp til butikken ble melka tømt over i et stort, smalt kar, som vi igjen øste opp melka fra. Eller vi lot melka være i spannet og øste rett derfra, litt forskjellig. Vi hadde da tre forskjellige mål å øse opp melka med. En liter, en halv liter og 2,5 desiliter. Mjøl og sukker hadde vi i store skuffer som rommet 50 kilo, som var i sekker den gang. Disse skuffene var store og tunge. Smale i bunnen og hengslet. Vi trakk dem frem oppe og øste da opp i poser, for så å veie alt som skulle selges. Det gikk helst på hele eller halve kilo. Hvetemelet kom i hvite sekker og var svært populære. Sekkene ble brukt til å sy både duker og andre ting av. Av gamle ting etter mor, skal jeg ikke undre meg om der finnes slike ting enda i forskjellige hjem.

elle poser til kaffe som ble solgt. Da gikk da mest på pund: ½ pund, som var en kvart kilo, eller 250 gram. Smør og kjøttdeig ble solgt i mark. En mark er 250 gram, to mark er ½ kilo. Fire mark er et kilo. Så hadde vi spekesild i tønner. De stod alltid utenfor disken med en klype oppi, slik at kundene selv kunne ta opp silda. Det var liksom de alltid ville ha sild som lå godt under i salt. Margarin kom i ½ kg. pakker, men meierismøret kom i løst på fem og ti kilo, og ble veiet ut etter hvert. Brød kom fra bakeren i store kasser - såkalte landhandlerkasser. Var det større helger kom det gjerne flere kasser. Nå var det jo vanskelige tider den gangen og alle måtte ha merker for å få kjøpt både melk, brød, mjøl og smør. Disse merkene som vi da mottok fra kundene ble sortert i poser og sendt til forsyningsnemnda, som igjen gav ny kvote til butikken. Parafin kom i tønner eller fat, som vi sa. Og ble pumpet i spann som kundene hadde med seg. Det samme gjaldt bensinen, som vi også solgte.

Sofus Sjøthun hadde god kontakt med Noralf Meling, som drev "Lloyds"tobakkfabrikk. Den lå den gang mellom der brannstasjonen og politihuset ligger i dag. Meling laget snuserstatning, som var svært populært blant hyttefolk og andre. Ellers husker jeg han hadde en stor tretønne med saft og vann, som han spanderte på kundene. Edvarda tok imot agenter som ville selge, og den gang var der ingen bussforbindelse og båten gikk til byen om morgenen og kom tilbake igjen om ettermiddagen. Agenter som ikke hadde bil kom da gjerne inn med ettermiddagsbåten og lå over hos oss til neste dag. Eller de reiste om Hommersåk med Riskafjord og gikk til Lauvås. Uansett fikk alle kaffe og mat. Hun kokte middag hver dag til betjeningen og ikke så sjelden ble også den som kjørte bussen og hadde tid, enten det var Østebø, Øgreid eller Svendsen. Der var alltid mat på bordet. Noen noteringer som er tatt vare på fra butikken på Lauvås,

da handelen var god. Påsken var alltid den tiden da der var størst handel. Da kom alle hyttefolkene inn. Den gang kom de med båten "Viervåg" til Lauvåskaien. Det var ikke mange som hadde bil den gang. De kom med ryggsekker og tasker. Andre hadde med seg en bør materialer, som de bar på skulderen. De fleste gikk fra kaien og opp, men noen hadde med seg sykkel. Gustav Øglend hadde satt benker på lastebilen sin og hentet folk som ville kjøre opp for 50 øre pr. person. Vi hadde også flere personer som fulgte med på lasteplanet i tillegg til varene som kom til butikken, pluss en del hyttegods. Påskene fra 1950 kjørte jeg til Stavanger både onsdag før skjærtorsdag og påskeaften tidlig om morgenen og hentet varene. Da hadde jeg lass inn igjen med melk og brød. Noteringer som er nedskrevet og ligger lagret i mappen, viser for eksempel at vi påsken 1955 på Lauvås solgte 1200 liter melk fordelt på 600 liter onsdag og 600 liter påskeaften. Der ble videre solgt cirka 1000 brød pluss småbrød, heitevegg, boller og wienerbrød, som kom fra baker Fredriksen. All brødmat var pakket i store landhandlerkasser. Melk var den gang på glassflasker, som var pakket tolv flasker i hver kasse. Det ble 100 kasser melk fordelt på to dager. Når kassen skulle telles opp om kvelden hadde vi solgt for cirka 3000 kroner på onsdagen, og for 4000 kroner på påskeaften. Det ble til sammen 7000 kroner, som var en veldig grei handel den gangen. Påsken 1957 er der notert at det ble kjørt hjem 600 liter melk, 65/2 - 20/3 -

25/5 krem. Når dagen var omme var der igjen 60 liter melk og litt krem. Av brødsorter hadde vi 140 fine, 130 halvfine, 150 grove, 150 frans, 50 grisla, 60 kneip, 30 fullkorn 15 flate, 8 sunnhets, 15 melke, 20 vørter og 10 ambrosia. Av dette var det beregnet 200 brød, som skulle stå over til påskeaften, for da fikk vi ikke brød. Bakeren var stengt påskeaften. Påskeaften hentet jeg så 480 liter melk på Frue meieri i Stavanger og cirka 70 flasker krem. Vi fikk forlite melk og fikk ettersendt 120 liter med bussen. Til sammen var der disse dagene i kassen 7300 kroner, som må sies å være en god handel. Så gikk der av en del til betjeningen, husker ikke riktig hvor mange disse dagene, men som regel slike ganger var der cirka sju, åtte personer innenfor disken. Noen ekspederte, noen pakket varer som skulle bringes. Der skulle veies poteter, pumpes parafin og alle var opptatt og stod på så godt de å kunne. Vi hadde også kull, koks og ved. Dette kom i tillegg til butikken, for de fleste hytter hadde vedovn til oppvarming. Av andre ting hadde vi bygningsartikler, sand og sement, og det var jo også ting noen skulle ha og bruke i påsken, og som måtte kjøres ut. Og den tiden kommer aldri mer igjen.

Kaffe var også i løs vekt. Dette var i noen store bokser som stod på benken innenfor eller på disken. Boksene hadde en liten skuff helt nede på den ene siden. Her var det da en liten øse og der var spesi-

15


'"4&55

.BSLFEFUTCFTUF JOOTLVEETLPOUP   QÌ,BQJUBMLPOUP FOUSBQQFLPOUPIWPSSFOUFOHPETLSJWFTLPOUPFOIWFSNÌOFE (KFMEFSGSBNBJ*OOTLVEEPWFSLS  JOOTLVEEPWFSNJMMJPOFS  3FOUFTBUTFOFHKFMEFSGSBG“STUFLSPOF0QQHJUUSFOUFTBUTFSÌSMJHFGGFLUJWSFOUF

5BLPOUBLUNFEPTTQÌWÌSULPOUPSQÌ#SZHHFOFMMFS QÌUFMFGPO

)PNNFSTÌL5FMFGPO¯QOJOHTUJENBOEBHGSFEBHLM5PSTEBHLMXXXTBOEOFTTQBSFCBOLOP

Bryggeposten nr 2 - 2007  

Lokalavis for Hommersåk og omegn nr 2 - 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you