Page 1


ARBEJDET FORTSÆTTER – MED NY ENERGI KAN MAN BEKÆMPE VOLD I FAMILIER ELLER MELLEM KÆRESTER? DESVÆRRE NOK IKKE. MEN MAN KAN KÆMPE MOD DEN OG IKKE MINDST MOD KONSEKVENSERNE AF DEN. DENNE KAMP HAR BRYD TAVSHEDEN FØRT UTRÆTTELIGT I NU 15 ÅR GENNEM FOREBYGGENDE OG RÅDGIVENDE ARBEJDE.

Energien og kampgejsten er større end nogensinde, og det er vigtigt, da behovet desværre endnu er stort. Foreningen får stadig op mod 2000 henvendelser om året, og dette er kun en brøkdel af de børn og unge, der dagligt udsættes for fysisk og psykisk vold fra de mennesker, der egentlig burde beskytte dem. Indsatsen er foregået på mange fronter. Både på skoler og gader, i alle slags medier, gennem events, koncerter, motionsløb og meget mere. Den har været rettet mod både

ofre, voldsudøvere og vidner til vold. Mod børn og unge, mod piger, drenge, mod deres familier og venner. Og en del af dette arbejde kan opleves i denne jubilæumsbog. Også hos foreningens stifter, Kirsten Hermansen, er energien intakt, selv om hun nu har en lidt mere tilbagetrukket rolle i det daglige arbejde. Til gengæld er nye kræfter kommet til med bl.a. den nyligt udnævnte Generalsekretær Isabella Wedendahl, der fortæller om sine visioner for foreningen sidst i jubilæumsbogen.

HVAD ER DET, DER FÅR FORENINGEN TIL AT FORTSÆTTE SIT ARBEJDE? VI VED, at vi flytter holdninger. VI VED, at vi hjælper mange børn og unge til et liv uden børne- eller kærestevold. VI VED, at skolerne sætter stor pris på, at vi besøger dem med Temadage og med rådgivning. VI VED, at der stadig er mange børn, og unge, der har brug for at bryde tavsheden. VI VED, at voldsudsatte børn og unge selv risikerer at blive voldelige eller at finde sig i voldelig adfærd resten af deres liv, hvis de ikke får hjælp. VI VED, at vi stadig har et stort arbejde foran os. Vi ved derfor også, at vi fortsat har brug for jeres støtte - som frivillige, som bidragsydere og som for­midlere af vores budskab. Jeg er dybt taknemmelig for alle de fonde, virksomheder og privatpersoner, der gennem årene har støttet os, og gjort dette arbejde muligt. KIRSTEN HERMANSEN, STIFTER OG FORMAND

2


DET STARTEDE MED EN BOG OG EN TUR I BUBBERS BADEKAR Efter mange år som ejer af et reklamebureau fik jeg lyst til

første ”hjem” var også mit hjem, nemlig en gård i Vedbæk,

at gøre noget aktivt for at hjælpe voldsramte børn og unge.

hvor den ene længe blev indrettet til det store og vigtige

Resultatet blev den oplysende samtalebog ”Det gør ondt,

arbejde, der lå foran os.

når far slår mor” og en informationsfilm, der blev vist i OBS på DR1. Det tog rigtig fart, da det populære børneprogram Snurre Snups Søndagsklub med Bubber tog bogen op. Allerede samme dag ringede 176 personer privat til mig og ville have bogen. Den blev også uddelt til biblioteker, krisecentre, læger, lærere, forældre og omtalt i TV og radioudsendelser. Det gik op for mig, hvor stort behovet var for at oplyse om vold i familien, og derfor besluttede jeg i 2002 at oprette Foreningen for Børn i Voldsramte Familier sammen med Lenie Persson. Foreningens

3


FA KTA O M VO L D Hvert 6. barn har oplevet vold i hjemmet inden for de seneste 12 måneder, hvilket svarer til, at der sidder mellem 3 og 4 voldsudsatte i hver dansk skoleklasse. Omkring 19.500 unge piger og 12.000 unge mænd i alderen 16-24 år er årligt udsat for kærestevold. Tilsammen hele 5% af aldersgruppen. For hver 10 unge udsat for kærestevold er knapt 4 af dem drenge. Oplevelsen af vold i barndomshjemmet øger markant risikoen for at blive udsat for vold senere i livet eller for selv at udøve vold.

KILDER: Statens Institut for Folkesundhed. ”Kærestevold i Danmark – 2012”. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. ”Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark – 2016”.

4


D E 5 VO L DST Y P E R VOLDEN HAR MANGE FORMER. MEN DEN ER ALTID LIGE UACCEPTABEL OG DEN ER ALDRIG OFFERETS SKYLD. I BRYD TAVSHEDEN SKELNER VI MELLEM 5 FORMER FOR VOLD:

FYS I S K VO LD

Den vi alle kender og som kan ses og mærkes på kroppen. I form af slag, spark, skub, niv, spyt, fastholdelse mm.

PSY KI S K VO LD

Denne vold er sværere at definere, men den omfatter bl.a. trusler, nedgørelse, manipulation, kontrol, ydmygelse og at overvære vold.

SE KS U E L VO LD

Seksuel vold opstår, når ens personlige, seksuelle grænser bliver overtrådt. Når man bliver presset eller tvunget til at gøre noget seksuelt, eller at overvære noget seksuelt, man ikke har lyst til.

M AT ER IE L O G Ø KO N O M I S K VO LD

Den materielle og økonomiske vold er, når man får ødelagt ting, som betyder noget for én, eller når man får frataget retten til at disponere over egne genstande eller egen økonomi. Det kan være at få ødelagt sin computer, få revet sine fotominder i stykker eller at blive frataget de penge, man tjener.

E L E KT RO N I S K VO LD

En relativt ny voldsform, som oftest foregår på sociale medier, sms og mail. Den ses ofte som kontrol, når man f.eks. tjekker hinandens sms’er eller bestemmer, hvem hinanden må skrive med. Men også når man f.eks. deler personlige billeder af andre uden at have fået lov.

5


HJÆ LPE N H AR MA NGE A NSI GT ER Har volden mange forskellige former og konsekvenser, så har hjælpen heldigvis mindst lige så mange ansigter. Bryd Tavsheden har gennem årene opbygget et stort udvalg af rådgivningstilbud, der betyder, at de børn og unge, der er udsat for vold i familien eller i kæresteforholdet, kan vælge den måde at henvende sig på, der passer dem bedst, og som de føler sig mest trygge ved. Disse veje til hjælp tilpasses til tiden og f.eks. nye medier. Bag alle rådgivnings­ tilbuddene er de mange dygtige og rutinerede ”ansigter”, som er foreningens professionelle rådgivere samt de mange frivillige hjælpere.

KREAT I V KO N KU RRE N CE

Målet for dette arbejde er, som foreningens navn siger, at få voldsudsatte børn og unge til at bryde tavsheden, at give dem en stemme og en vej til hjælp. Og at gøre det med respekt for deres anonymitet. Vi opdeler vores arbejde i 2 hovedområder: Forebyggende og rådgivende arbejde.

T E M ADAGE

FOR E BYGG E ND E A R B E J D E : BRYDTAVS H E D E N. D K På hjemmesiden møder mange for første gang foreningen og de mange muligheder for at få hjælp eller for at støtte vores arbejde. Det kræver kun et klik at finde den råd­ givningsform, man har brug for - eller at gå på opdagelse på siderne med information, film, artikler, undervisningsmaterialer, historier fra unge og meget mere.

S O C I AL E M ED IE R Man kan i dag ikke kommunikere effektivt med børn og unge uden at være aktiv på de sociale medier. Derfor er vi stærkt til stede på især Facebook, Instagram og Youtube med opdateringer, dialog og involvering af brugerne om vold i familien og mellem kærester. Vi har igennem det seneste år mærket en stærkt stigende interesse for disse platforme.

6

I samarbejde med Ligestillingsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd afholder Bryd Tavsheden årligt en Kreativ Konkurrence for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Konkurrencens fokus er kærestevold, og temaet kan f.eks. være ”Min krop – mine regler”. Temaet indgår i undervisningen, så der er gode muligheder for diskussioner og for at øge forståelsen for problemstillingen. Eleverne indsender kreative bidrag i form af f.eks. film, musik, digte, noveller, fotos, dans, malerier eller skulpturer. Præmien er 10.000 kroner til den vindende klasse.

Temadagene har siden starten af 2003 været et meget vigtigt element i Bryd Tavshedens forebyggende arbejde. Hele skoleåret tager vi rundt til grundskoler og ungdoms­ uddannelser i hele landet med et arrangement for elever og deres lærere om familie- og kærestevold. Arrangementet varer som regel 1 ½ time og er gratis for skolen, hvis de kan samle mere end 75 elever. I 2008 begyndte vi også at tilbyde disse arrangementer til landets pædagog- og lærer­ uddannelser. Indtil nu har foreningen set mere end 80.000 børn og unge i øjnene på Temadage. I gennemsnit er der 130 elever til en Temadag.

EN TYPISK TEMADAG BESTÅR AF: • Oplæg og videoer om børne- og kærestevold fra Bryd Tavsheden. • Oplæg fra politiet, der bl.a. fortæller, at det er strafbart at slå i Danmark. • Personlig beretning fra én, der selv har oplevet børne- eller kærestevold. • Musikalsk indslag eller dialogskuespil. • Rejsebasen, som tilbyder rådgivning på selve skolen efter oplæggene.


7


RÅDGI V E ND E A R B E J D E : BR EV KAS SEN Bryd Tavsheden oprettede Brevkassen i 2004 på sin første hjemmeside familievold.dk. Siden har den været en af de vigtigste anonyme kommunikationskanaler for børn og unge, der oplever vold i familien eller fra kæresten. Her sidder professionelle, frivillige rådgivere klar til at hjælpe og give råd inden for 24 timer.

C HATTE N Tiden kaldte på nye kommunikationskanaler, og i 2011 kom chatrådgivningen til. I dag sidder professionelle, frivillige rådgivere på Chatten mandag til torsdag fra 16 til 19. Dette tilbud er i dag det mest benyttede.

BAS E N I 2013 lykkedes det foreningen at få økonomisk støtte til at

8

skabe et nyt fristed for børn og unge, der oplever familieeller kærestevold. I forbindelse med flytning til nye lokaler i indre København oprettedes Basen. En mulighed for at møde op anonymt og tale personligt med en professionel rådgiver.

RE JS E BAS E N Gennem mange år har Bryd Tavsheden rejst rundt til landets skoler og tilbudt Temadage om familie- og kærestevold. I 2015 begyndte Rejsebasen at tage med rundt, så børn og unge på skolerne kan få hjælp af en professionel rådgiver, hvis temadagen skulle have sat tanker i gang, de har brug for at få bearbejdet.

T E LE FO N E N Man kan naturligvis også ringe på 2067 0506 og få råd og vejledning - mandag til torsdag fra 16 til 19.


E N M E G E T A KT I V 15 Å RI G HVERT ÅR GENNEMFØRER BRYD TAVSHEDEN EN LANG RÆKKE EVENTS OG ARRANGEMENTER FOR AT SKABE OPMÆRKSOMHED OM OG INDSAMLE MIDLER TIL FORENINGENS ARBEJDE.

LØB Igennem flere år har Bryd Tavsheden afholdt et familieorienteringsløb, og vi har også deltaget med et hold i Copenhagen Halvmaraton. I sidstnævnte tilfælde kunne man sponsorere løberne med et beløb, hvilket i flere omgange har givet foreningen flotte økonomiske bidrag.

C HAR I TY BA L L Igennem 5 år afholdtes Charity Ball – et årligt velgørenhedsarrangement med underholdning, auktion og deltagelse af mange spændende personligheder. Ikke mindst auktionen under ledelse af Bruun Rasmussen gav ofte et godt overskud.

JUL E KO N CERT Når julen nærmer sig afholdes en altid velbesøgt koncert i en kirke eller et andet smukt rum med god lyd. Her optræder dygtige og populære kunstnere samt kor og orkester for både voksne og børn. Julekoncerten har været afholdt siden julen 2011.

P ROJE KT 1 0 FJ ER Idéen er at 10 fjer kan blive til 10 guldæg, hvis man giver fjerene til de rigtige, og det er hvad dette projekt går ud på. At tilbyde 10 virksomheder eller kendte danskere 10.000 kr., som de skal få til at yngle i en periode til foreningens bedste. Dette har tidligere givet et flot overskud. Fjerene uddeles i år for 3. gang.

HAP P E N I NG S Der gennemføres ofte happenings på gågaderne i større danske byer, hvor unge frivillige hjælper os med at sætte fokus på vores mærkesager og øge kendskabet til foreningen.

SÆ R L I GE A R RA NG EM E NT E R Vi er altid på udkig efter mulighed for at indgå samarbejder om arrangementer med foreninger, sportsklubber eller andet, hvor vi kommer tæt på vores målgruppe i nye rammer. En stor succes var et arrangement med bokseklubben Mikenta under temaet ”FIGHTERS AGAINST VIOLENCE”, hvor bl.a. Suspekt spillede.

9


FO RE NI NG E N I O R D O G BIL L E D E R Bryd Tavsheden har fra starten fået stor opmærksomhed og uvurderlig støtte fra det offentlige Danmark og ikke mindst fra Kongehuset. Det er vi yderst

taknemmelige for. Det er med til at motivere os, øge foreningens synlighed i

befolkningen og har styrket vores muligheder for at gøre en betydelig forskel.

Grevinde Alexandra deltager, i 2007, i afsløringen af et litografi af kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som hun har doneret til Bryd Tavsheden.

Kronprinsesse Mary deltager, i 2010, på temadag på Ballerup Produktionsskole.

10


Tidligere minister Manu Sareen og underdirektør i Tivoli, Nikolaj Koppel bliver medlemmer af Bryd Tavshedens bestyrelse i 2015. I dag består bestyrelsen af Kirsten Hermansen, Anna Frellsen, Nikolaj Koppel og Tine Birger Christensen.

Daværende undervisningsminister Bertel Haarder præsenterer foreningens nye kampagne i 2008.

Lene Espersen deltager i generalforsamlingen i 2008 i Vedbæk.

11


VI F E JRE R 1 0 KR EAT IV E Å R I år er det 10 år siden, at den første Kreativ Konkurrence løb af stablen,

og succesen har været stærkt stigende lige siden. Stadig flere skoler deltager, og hvert år ser vi nye, kreative og spændende vinkler på det alvorlige emne:

Kærestevold blandt unge. Præmien er på 10.000 kroner til den vindende klasse, og de seneste år er vinderne bl.a. blevet inviteret på Designmuseet eller på

Christiansborg til officiel prisoverrækkelse. Kreativ Konkurrence foregår altid i tæt samarbejde med den minister, der har ansvar for ligestilling i Danmark.

For elever i 7. - 9. klasse, 10. klasse og ungdomsuddannelser

Kan dine elever sætte grænser i kærestelivet? Mange af dine elever er ved at gøre sig de første erfaringer med kæresteforhold, og de kan ikke undgå at opleve konflikter med kæresten. Desværre udvikler konflikterne sig alt for ofte til vold. Hvert år udsættes skønsmæssigt 19.500 kvinder og 12.000 mænd mellem 16 og 24 år for psykisk, fysisk eller seksuel vold fra en nuværende eller tidligere kæreste. Ved at deltage i årets ”Kreativ Konkurrence mod Kærestevold” kan I tage det følsomme emne op på en involverende og spændende måde i undervisningen og samtidig ruste eleverne til fremtidige forhold, så de bliver bedre til at sætte grænser og passe på sig selv.

VIND 10.000 KR. TIL KLASSEN

Prisuddelingen trækker altid fulde huse.

12

Temaet for Kreativ Konkurrence skifter hvert år, men altid med fokus på kærestevold.


Kreativiteten fĂĽr frit spil, nĂĽr eleverne arbejder med emnet. Her ses nogle af de vindende bidrag fra 2017.

13


E N NY BASE FO R FO R E N IN G E N – O G A LLE DE M V I A R BE J D E R FO R Efter længe at have arbejdet på det kunne Bryd Tavsheden i 2013 endelig åbne sit nye rådgivningstilbud, BASEN. Et fristed hvor børn og unge, der har været

udsat for vold i familien eller fra kæresten, kan få anonym hjælp og rådgivning af dygtige professionelle rådgivere. BASEN har gennem de seneste fire år hjulpet mange børn og unge til et bedre liv uden vold.

Prinsesse Marie åbner den nye rådgivning, ”BASEN”, i Kronprinsessegade. Her sammen med foreningens stifter Kirsten Hermansen.

14


Kro n

pri

nse

sse

gad e

BASEN

UDSAT FOR FAMILIE- ELLER KÆRESTEVOLD?

Got

her

Kongens Have

sga

de

BA

SEN

Got

her

rre

po

rt

sga

de

st.

Vi ses på

BASEN Basen er åben: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellem 15 og 20. Vores adresse er: Kronprinsessegade 18C 1306 København V. Du kan ringe på: 20 67 05 06

15


N Y T NAV N - SA M M E M Å L I 2015 skiftede foreningen navn fra ”Børn og unge i voldsramte familier” til det

lidt mere mundrette14:05 ”Bryd Tavsheden”, ivold_flyer_A4 26/11/02 Side 1 som hidtil var foreningens mantra.

Med Bryd Tavsheden smeltede foreningens navn og formål sammen og navnet blev en direkte opfordring til at gøre op med volden, sætte ord på den og søge hjælp og rådgivning.

Logo 2002

Logo 2007

Det gør ondt, når far slår mor

Det gør

Mange børn lever i familier, hvor vold er en del af dagligdagen. Volden gør børnene angste og utrygge, og de har 2009 ofte ingen som Logo de kan betro sig til. De har brug for hjælp.

Mange børn lever i fa Volden gør børnene de kan betro sig til. D

Det var baggrunden for, at en kampagne med temaet “Det gør ondt, 16 mor” blev søsat for to år siden. Kampagnen bestod af en når far slår OBS-film, plakater og pjecer samt ikke mindst en børnebog til de

Det var baggrunden fo når far slår mor” blev OBS-film, plakater og


Foreningens kendte lynlås fik en hovedrolle i logoet i 2015 - i en opdateret grafisk form. Bryd Tavsheden fik tilføjet ordene ”om børnevold og kærestevold” for at tydeliggøre foreningens formål og målgruppe.

17


S LAG K RA FT IG E KA M PAG N E R Som en mindre forening med et stort og vigtigt formål må man af og til råbe

højere end alle andre for at få ørenlyd. Derfor har Bryd Tavsheden fra starten, i tæt samarbejde med reklamebureauet Mantra, udviklet kampagner, der i høj

grad har vakt opmærksomhed. Af og til næsten provokerende, men altid med

formålet og de direkte målgrupper i fokus. Resultatet er, at vi har fået langt mere opmærksomhed og kendskab, end vores størrelse og midler umiddelbart inviterer til – både fra voldsudsatte, politikere og sponsorer.

Slar dine for ldre eller DIN K reste?

Slar dine for ldre eller DIN K reste?

bryd tavsheden

bryd tavsheden

Støtter foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier

Støtter foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier

Støtter foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier Støtter foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier

Fortæl det til dine venner – og skriv anonymt til webbrevkassen. Du får svar inden for 24 timer.

www.familievold.dk

Støtter foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier Støtter foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier

Fortæl det til dine venner – og skriv anonymt til webbrevkassen. Du får svar inden for 24 timer.

www.familievold.dk

Den ikoniske pige og dreng med lynlåsen skabte opmærksomhed i kampagnen ”Bryd Tavsheden” fra 2008. I starten var lynlåsen helt lukket, men i 2012 blev den åbnet en smule for at signalere, at der er håb, hvis man først begynder at bryde tavsheden. Lynlåsen er stadig, næsten 10 år senere, foreningens stærkeste udtryk. Og mange børn, unge og voksne kender den. 18


MÆRKEVARER? SÅDAN STYLER DU MÆRKERNE VÆK

HAT SKJULER RIFTER

OG FLÆNGER I HOVEDET

SOLBRILLER DÆKKER ET BLÅT ØJE PERFEKT HØJHALSET SWEATER

LÆKKER RETRO, OG INGEN KAN SE BLODUDTRÆDNINGERNE PÅ HALSEN

JAKKE GOD NÅR DU SKAL SKJULE MÆRKER PÅ ARMENE

TALLENE KAN DESVÆRRE IKKE SKJULES

1000VIS AF BØRN OG UNGE UDSÆTTES FOR VOLD I FAMILIEN ELLER FRA KÆRESTEN. SKJULER DU VOLD ELLER KENDER DU NOGEN DER GØR? SÅ CHAT, SKRIV, RING ELLER BESØG OS ANONYMT. SE HVORDAN PÅ

WWW.BRYDTAVSHEDEN.DK

Bryd Tavshedens kampagner har haft mange forskellige udtryk og benyttet stort set alle medier. Men fælles for dem er, at de altid har haft stor effekt.

19


H I T T HE BITC H I 2009 skabte onlinespillet ”Hit the Bitch” overskrifter og gik viralt over det meste af verden. Ved at bruge computerens kamera kunne man med hånden ”slå” en

pige og optjene points. Men undervejs i spillet blev man afbrudt og fik en klar besked om, at vold aldrig er acceptabelt, uanset hvor meget man føler sig provokeret af f.eks. sin kæreste.

20


Kærestevold-spillet ”Hit the Bitch” vakte stor forargelse i mange medier og helt op på ministerplan. Kirsten Hermansen måtte forsvare idéen om at fange de voldelige drenges opmærksomhed og ændre deres syn på vold – både på TV og i trykte medier. Men kampagnen endte med at blive rost fra stort set alle sider og vinde mange priser. Den blev set af over 1,5 millioner og gjorde absolut en forskel.

2009

Den store succes var dog ved at blive et problem i udlandet, hvor spillets opbyggelige formål gik hen over hovedet på nogle, da budskabet jo var på dansk.

Året efter gik videofilmserien ”The Bitch hits Back” viralt. Tre film øjensynligt optaget med overvågningskamera, hvor man ser, at også piger kan være voldsudøvere i et kæresteforhold - og drengene kan være ofre. Også denne kampagne var en stor succes. Den skabte stor synlighed og omtale.

21


B RYD TAVSH E D E N PÅ DE T STO R E L ÆR R E D Film er et af de stærkeste medier overhovedet, når det gælder om at formidle et budskab til børn og unge. Især når mediet lægges i hænderne på nogle af

Danmarks – og verdens – bedste instruktører. Vi har været så heldige, at både, Bodilprisvinder Per Fly, Oscarvindende Bille August og for nyligt

Oscarnominerede Martin Zandvliet har sagt ja til at instruere film for foreningen

uden beregning. 1000 tak til dem og alle de mange dygtige filmfolk, skuespillere, og statister, der stillede op.

”Break the Chain” er en stærk musikvideo, fra 2003, instrueret af Per Fly. Den handler om at tendensen til vold tit fortsætter fra generation til generation og om, hvordan man stopper den. Musikken leveres af rapperen JabStar og K-Lyle, som har spillet en stor rolle i Bryd Tavshedens arbejde.

22


”Den” og ”Alle Børnene” er to film fra 2008. De er begge instrueret af Bille August og portrætterer, på hver deres måde i barske billeder, voldsramte unge. I ”Alle børnene” bruges drillende børnerim som uhyggeligt virkemiddel i den alvorlige sammenhæng.

”Lytter du” er fra 2013 og instrueret af Martin Zandvliet. Med smukke og stærke billeder viser den voldens konsekvenser for en ung pige i et kæresteforhold. OBS: Alle filmene – plus mange flere kan ses på www.brydtavsheden.dk

23


B RY D TAVS HE D E N TAG E R P R IS E N Allerede fra starten var der priser til foreningen. Kirsten Hermansen modtog

Feminaprisen for at starte foreningen op og dermed tage et initiativ på et vigtigt

område, som ingen andre på det tidspunkt arbejdede med. Senere er mange priser kommet til, bl.a. Lillebrorprisen uddelt af Foreningen Børnehjælpsdagen,

en pris fra prins Joachim og Alexandras fond, og senest i 2017, intet mindre end Ridderkorset til Kirsten Hermansen.

Kirsten Hermansen modtager Feminaprisen, i 2006, for at stifte foreningen.

Kirsten på vej ind for at takke dronning Margrethe for Ridderkorset. Lillebrorprisen 2005 24


I 2010 vandt foreningen både Direct Marketing prisen, Creative A​ward og Danish Internet Award for onlinespillet “Hit the Bitch”.

25


BÅRE T AF F RI VI LLI GH ED Uden hjælp fra vores mange, fantastiske frivillige ville Bryd Tavsheden slet ikke eksistere. Tak til de mange frivillige, der sidder i Chatten, besvarer breve i Brevkassen, arbejder på vores kontor, står i al slags vejr på gader og torve og fortæller om vores formål, hjælper med at arrangere løb og koncerter samt meget, meget mere. De frivillige er hjertet i foreningen, og deres indsats kan der slet ikke sættes nok pris på. Mange af dem har været med fra starten.

Halvmaraton holdet i 2016.

26

OG HUSK: Vi kan altid bruge nye, friske frivillige – til at hjælpe på kontoret, som rådgivere, til kommunikation på f.eks. sociale medier, til events og meget andet. Har du lyst til at være med, har vi også noget til dig, som passer ind i din fritid.


Gadeevent i Århus.

Gadeevent i København.

Fotooptagelse til kampagnen: Alle unge har ret til et liv uden vold.

Rådgivere på Chatten.

27


D E U U N DVÆRLI GE STØTT ER Selv den mest effektive kampagne kan næppe slå effekten, når kendte og respekterede kunstnere, som f.eks. Medina og Bubber eller politikere som Lene Espersen og Karen Ellemann, taler vores sag. De er fantastiske ambassadører for foreningen og har velvilligt stillet op til både prisuddelinger, events og meget andet.

uden dem havde vi ikke været, hvor vi er i dag. Det samme gælder de mange virksomheder, der har støttet i form af øko– nomiske bidrag, produkter og andre ydelser til hjælp for foreningens arbejde. 1000 tak – og husk at donationer og støtte af enhver art og størrelse modtages med glæde.

Både store og små fonde har støttet os gennem årene, og

Medina lod sig male - ganske nøgen - af den kendte kunstner Tal R og de to donerede billedet til Bryd Tavsheden, som solgte det til en meget glad køber på en auktion - for et flot beløb til gavn for foreningen.

28


Bubber har bl.a. stillet op som konferencier til foreningens arrangementer.

I 2016 deltog Lene Espersen og hendes søster i “Hvem vil være Millionær”, hvor Lene Espersen donerede 125.000 til foreningen.

29


F RE M TI DSTA NKER BRYD TAVSHEDEN ER EN FORENING MED ET TYDELIGT DNA OG EN PRISVÆRDIG HISTORIE. DET KALDER PÅ RESPEKT AT FØRE ET SÅ STÆRKT BRAND VIDERE - OG PÅ YDMYGHED OVER FOR EN SÅ VIGTIG MISSION. MIN VISION ER MERE AF DET SAMME, FOR TALLENE TALER DERES KLARE SPROG: DET VIRKER.

Opgaven de næste år bliver derfor at overbevise fonde, private og offentlige puljer om, at de skal støtte vores fortsatte forebyggende arbejde på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet, samt vores rådgivende arbejde, således at vi når ud til og kan hjælpe endnu flere unge. Mine jubilæumsønsker er, at vi udvider til mindst 2 temadags­ teams og fordobler antallet af temadage årligt. Jeg ønsker, at udvide vores rådgivningers åbningstider, så vi bliver endnu mere tilgængelige for voldsramte børn og unge. Desuden ønsker jeg, at vi fremover kan tilbyde voldsramte børn og

unge, som har behov for mere end rådgivning, et kortere terapiforløb. Og sidst, men ikke mindst, at vi på sigt kan tilbyde opfølgende ungegrupper, hvor de kan møde andre unge, der har været igennem noget tilsvarende. Mere af det samme betyder altså ikke, at vi står stille, men at vi fastholder fokus og hele tiden husker at videreudvikle det, vi allerede gør, og til tider måske endda ”genopfinder” os selv inden for vores specialefelt. Det har vi gjort i 15 år, og det skal vi også gøre i morgen, i overmorgen og om endnu femten år.

HVORFOR ER DER BRUG FOR EN FORENING SOM BRYD TAVSHEDEN? FORDI alle børn og unge har ret til et liv uden vold - ingen fortjener at blive nedgjort, slået og ydmyget.

FORDI alle børn og unge fortjener en chance til at bryde tavsheden og gøre sig fri af volden, for vold må aldrig blive definerende for hvem man er, hvad man kan og hvilke muligheder man har.

FORDI vold avler vold, og den cirkel skal brydes, så de unge ikke gentager mønstret i deres voksenliv enten som voldsudøvere eller voldsofre.

FORDI vold ikke kan ties ihjel, men skal italesættes, for kun derved bryder vi tabuet; kun derved spreder vi budskabet og får gjort opmærksom på vores fælles ansvar for, at børn og unge ikke udsættes for børnevold og kærestevold. ISABELLA WEDENDAHL, GENERALSEKRETÆR

30


ALLE UN GE HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD

Kampagnen i 2017 handler om, at unge ikke skal leve med vold, uanset hvor de kommer fra, hvad de tror på eller hvordan de klæder sig. Det er Mantra A/S og den rutinerede filmfotograf Christian Gravesen, der står bag kampagnefilm og fotos.

31


BRYD TAVSHEDEN KRONPRINSESSEGADE 18C 1306 KØBENHAVN K TLF. 60 38 58 00 WWW.BRYDTAVSHEDEN.DK INFO@BRYDTAVSHEDEN.DK

BRYD TAVSHEDEN ER EN NON-PROFIT FORENING SAT I VERDEN FOR AT HJÆLPE DE MANGE BØRN OG UNGE I DANMARK, SOM DESVÆRRE LEVER MED VOLD TÆT INDE PÅ LIVET. BRYD TAVSHEDEN ER BASERET PÅ FRIVILLIGHED OG ER DREVET AF FONDSMIDLER, SPONSORATER OG DONATIONER SAMT STATSLIG STØTTE. EN STOR TAK TIL MANTRA OG BESTSELLER FOR AT MULIGGØRE DENNE JUBILÆUMSBOG.

Bryd Tavsheden Jubilæumsbog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you