Page 1

Woensdag 28 maart 2012 - week 13 - voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

De scholen in beweging

VASTLEGGEN ERFDEEL, KAN LATER BELASTINGBESPARING OPLEVEREN! Pagina 3

Kunst op de Idenburgschool. Alle kinderen van de Idenburgschool hebben de afgelopen weken hard gewerkt en van alles geleerd over kunst, schilderen, muziek en nog veel meer. Daarom was er op donderdagavond 22 maart een grootse afsluiting van het thema: ‘’Uit de kunst’’. Tijdens de inloop konden de bezoekers van alles doen en bekijken in de school. Naast spelletjes, schmin-

ken, schilderen en naar muziek luisteren, konden de vele kunstwerken die de kinderen gemaakt hadden, bewonderd worden. Ook was er een echte karikatuurtekenaar en een expositie van de schilderijen van Bob Lee. Al met al een geslaagde avond voor jong en oud op de Idenburgschool. Uit de kunst

Ruim 500 euro voor het goede doel Simavi, wandelen voor water Op woensdag 21 maart was de nationale actie van Simavi ‘’wandelen voor water’’. Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Idenburgschool liepen mee. Onder de prachtige lentezon werd in de omgeving van Andijk (iets meer dan) 6 kilometer gelopen met vele liters water op de rug. Hoewel voor sommigen de wandeltocht best lang duurde, kunnen ze terugkijken op een geslaagde ochtend. De kinderen

violen violen violen violen F1 delta grote bloemen €2.50 per bak bosviolen in zakken €6.00 bosviolen in grote pot €3.00

Bangert 37 Andijk 0228-593054

hebben met deze actie €501,80 opgehaald. Dit bedrag wordt verdubbeld door Simavi en gebruikt om te zorgen voor veilig drinkwater in de armste gebieden van ontwikkelingslanden. Ook de kinderen van groep 6 en 7 van basisschool o. b.s. de Piramide hebben gewandeld voor water. Gelukkig hebben we mooi weer gehad en hebben we het allemaal gehaald!

Volgende week een verslag van Techniek werkt op de Piramide.

Vermist

Deelnemers Open huis Kuin makelaardij zaterdag 31 maart van 11:00 – 15:00 uur. Dijkweg 250 Dijkweg 273a Dijkweg 328 Horn 17 Langeweer 5 Munnikij 5 Not. Steenpoortestraat 16 Schoutsland 36 Witte Valkstraat 1 Refter 19 Dahliastraat 34 Streekweg 143 Hanebalk 21 Pampus 37 B.Grentplantsoen 1 Dorpsstraat 68 Dorpsstraat 125 Glooiing 3 Jochems 18 Kaagweg 24 Nes 42 Nes 100 Onderdijk 51 Slotlaan 30 Van Velzenstraat 20 Zwaagdijk 44

f Z d^ e Z Z k] b c

Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Grootebroek Hoogkarspel Hoogkarspel Hoogwoud Medemblik Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Zwaagdijk

bieden vanaf vraagprijs vraagprijs vraagprijs bieden vanaf vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs bieden vanaf bieden vanaf vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs bieden vanaf vraagprijs

€ 185.000,-€ 449.000,-€ 169.000,-€ 389.000,-€ 227.500,-€ 450.000,-€ 189.000,-€ 212.000,-€ 159.000,-€ 162.000,-€ 150.000,-€ 269.000,-€ 229.000,-€ 189.000,-€ 265.000,-€ 298.000,-€ 275.000,-€ 275.000,-€ 369.000,-€ 169.000,-€ 469.000,-€ 209.000,-€ 374.000,-€ 187.000,-€ 225.000,-€ 398.000,--

www.kuinmakelaardij.nl • info@kuinmakelaardij.nl Langeweer 5, 1619 DR Andijk 0228-59 22 53 06-30729931

k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k k.k. k.k k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k.

Schilderwerk

Profiteer nu van de winterkorting!

Onderhoudswerk Behang- & spuitwerk Vakkundig advies Nieuwbouw Beglazing

Dorpsstraat 134 // 1693 AJ Wervershoof Telefoon 0228 - 58 46 70 // Mobiel 06 - 51 21 54 81 Fax 0228 - 58 64 20 //info@sijmschilderwerken.nl www.sijmschilderwerken.nl

Sinds donderdag 22 maart vermist uit de Marijkestraat. Ze is helemaal wit en mist 1 hoektand. Beloning voor de gouden tip. tel: 0638066385 of 515991


2012 - week 13

pagina 2

FAMILIEBERICHTEN

COLUMN (13)

“Haar plaats is leeg maar de herinneringen zullen altijd blijven”.

Redactie:K.Gorter

Mijn genade is u genoeg. 2 Cor. 12: 9 Dankbaar voor wat zij voor ons en anderen heeft betekend, delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma

Gerreke Vriend-van Grootheest Bennekom 16 december 1945

Hendrik-Ido-Ambacht 20 maart 2012 Nico Vriend Marjolijn en Otmar Ivanka, Arlana Astrid Saskia en Johan Anne, Tim

Ferdinand Bolstraat 65 3343 DR Hendrik-Ido-Ambacht De begrafenis heeft dinsdag 27 maart plaatsgevonden op de Westerbegraafplaats te Andijk.

“De Heer is mijn herder” Psalm 23:1 Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van je gedachten nam. Op 81 jarige leeftijd is zacht en kalm van ons heengegaan onze moeder en oma

Aafje Brouwer Andijk, 6 augustus 1930

Medemblik, 24 maart 2012

Almere: Mariet en Michon Hinke-Hesselink Danja Tino Haarlem: Wim Hesselink Medemblik: Avelien en Marcel Hooiveld-Hesselink Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers van verpleeghuis Waterpark te Medemblik voor de goede zorg die door jullie aan onze moeder is besteed. Correspondentieadres: Spanker 2, 1671 RV Medemblik

Laat je verzorgen ‘Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze.’ Lucas 10:34 Verplaats je eens in het verhaal van de Samaritaan (Luc. 10:25-37). Denk je eens in dat jij het slachtoffer bent en Jezus de Samaritaan. Je ligt langs de kant van de weg. Je werd onaangenaam verrast, lelijk aangevallen, verwond, beroofd, uitgekleed, weggesmeten. Was het je eigen schuld? Moet je je nu schamen? Je wordt verlamd door angst. Je zoekt hulp. Kijkt om je heen. Maar mensen en instanties stellen teleur. Er is niemand die in jouw behoeften voorziet. Dan buigt Jezus zich over je heen. Plotseling is Hij daar. Voordat je goed en wel beseft wat Hij komt doen is Hij al uit zijn rijkdom en heerlijkheid gestapt. Hij giet zijn wijn over je uit – zijn bloed, zijn vergeving. Daarmee wast Hij het vuil uit je wonden, de teleurstelling, bitterheid, pijn, zodat je kunt genezen. Hij zalft je ook met olie – met zijn Geest, die je weer zacht en aantrekkelijk zal maken. Hij tilt je op uit het stof – uit de veroordeling. Voel eens hoe sterk zijn armen zijn, hoe resoluut zijn hulp. Hij zet je op zijn ezel – zijn waardigheid, zijn zegen, waarmee je in beweging komt, de goede kant op wordt gebracht, richting nieuwe hoop en zekerheid. Vervolgens brengt Hij je naar de herberg – de beschutting van de gemeente, waar Hij voor je kan zorgen en elke schaamte en angst van je af kan nemen. Hier klinkt geen enkele veroordeling. Integendeel, hier garandeert Hij je juist een veilig en schuldenvrij bestaan. Zo herstelt de barmhartige Samaritaan je volledig.(Willem de Vink) Volharding en verdrukking

De afscheidsdienst wordt vandaag gehouden, woensdag 28 maart, om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Middenweg 4 te Andijk waarna de begrafenis plaatsvindt op de Oosterbegraafplaats. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Veilig in Jezus armen Na een periode van snel afnemende gezondheid, hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Aafje Brouwer op de leeftijd van 81 jaar. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe met dit verlies. Familie Brouwer Andijk, 24 maart 2012

Kopiëren? Dijkprint!

Een jonge christen vroeg aan een oudere gelovige of hij voor hem wilde bidden om meer volharding. De oudere man knielde neer en begon te bidden: ‘Here, zend deze jonge man verdrukking in de morgen, geef deze jonge man verdrukking in de middag, geef deze jonge man...’ Op dat moment riep de jonge man: ‘Ho, ho! Ik vroeg u niet om te bidden om verdrukking, maar om volharding.’ ‘O,’ zei de wijze, oude man, ‘het is door verdrukking dat we volharding leren.’ Paulus zegt in Rom. 5:3 dat de verdrukking volharding uitwerkt. Bent u in moeilijke omstandigheden? Dan mag u weten dat alles wat u overkomt, bedoeld is om uw volharding te vergroten. Daarom is het dat we mogen leren ‘te roemen in de verdrukkingen’. Houd mij in evenwicht, dat ‘k voor Uw aangezicht, wandel in ‘t volle licht. Leer mij Uw weg. (Overgenomen van: cd-rom Multi

Uw blijken van medeleven in de vorm van uw aanwezigheid, kaarten, bloemen en de vele hartelijke reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgrootoma

Mientje Vriend-Mantel hebben ons heel goed gedaan. Onze oprechte dank hiervoor. Frans Vriend kinderen en kleinkinderen. Een gouden jubileum, een gouden dag. Door kaarten, bloemen en atenties zoveel meeleven. De kinderen en kleinkinderen met hun originele inbreng. Een dag om niet te vergeten. Lieve mensen, heel veel dank daarvoor. Dirk en Alie Mantel

UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER

Uitnodiging Algemene ledenvergadering op donderdag 12 april 2012 in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112 te Andijk. Aanvang 20.00 uur AGENDA: - Opening. - Notulen Algemene ledenvergadering van 28 april 2011. - Jaarverslag 2011. - Financieel jaarverslag 2011. - Verslag kascommissie / verkiezing kascommissie 2013. - Mededelingen. - Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s. - Rondvraag en sluiting. De notulen en het financieel jaarverslag 2011 liggen vanaf 19.45 uur ter inzage. Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.

Reumafonds bedankt Andijk Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners van Andijk voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 12 tot en met 17 maart 2012 is in intotaal € 2.316,38 opgehaald. Onzichtbare ziekte Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Reuma is een ingrijpende aan-

T A X I

doening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud overkomen. Steun nodig Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten wij onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij met iedere gift die bijdraagt aan onze missie: reuma de wereld uit. Giro 324, Amsterdam. www.reumafonds.nl

VOOR AL UW TAXIWERK • Groepsvervoer • Rolstoelvervoer • Ziektekostenvervoer • Directievervoer • Volgauto’s • Koeriersdiensten

Taxi Kaijer is aangesloten bij DVG Personenvervoer.

Handelsweg 12, 1693 AZ Wervershoof

MedemaBijbel)

www.taxikaijer.nl


2012 - week 13

pagina 3

VASTLEGGEN ERFDEEL, KAN LATER BELASTINGBESPARING OPLEVEREN! Als trouwe lezer van onze columns weet u inmiddels dat er bij overlijden door de erfgenamen erfbelasting betaald moet worden over het geërfde vermogen, tenzij de erfenis binnen de wettelijke vrijstelling valt (voor kinderen in 2012 € 19.114,00). Op het moment dat er na het overlijden van de eerste ouder geen erfbelasting-aangifte gedaan hoeft te worden, is het raadzaam om het erfdeel van de kinderen te laten vaststellen door de notaris. Bij het overlijden van de laatste ouder is dan terug te vinden wat het erfdeel van de kinderen was. Bij de vaststelling van het saldo van de nalatenschap van de laatst overleden ouder mag het erfdeel van de kinderen van de eerst overleden ouder in mindering worden gebracht. Het erfdeel is immers een schuld aan de kinderen en dat deel was vrijgesteld van erfbelasting of er is al betaald aan de fiscus. Tevens is vaak een rente door de langstlevende ouder verschuldigd over het erfdeel van de kinderen. Die rente heeft de langstlevende ouder niet daadwerkelijk jaarlijks hoeven uit te keren aan de kinderen, maar die rente is administratief bijgeschreven. Die rente mag ook nog in mindering worden gebracht op het saldo van de nalatenschap van de laatst overleden ouder. De bepaling over de rente is dus ook een belangrijk punt om uw huidige testament eens op na te slaan. Om erfbelasting te besparen is het dus van belang om de erfdelen van de kinderen te laten vaststellen. Niemand wil toch meer erfbelasting betalen dan noodzakelijk is?! Mr. Gwendolyn Vis-Van Truijen, Mantel&Overtoom notarissen. Geopend ma t/m zaterdag ook ‘s-avonds.

KIT’s Terras gaat weer open! Vanaf 1 april (geen grapje) kunt u weer terecht voor koffie, appeltaart, pannenkoeken, lunch en het aller-lekkerste roomijs! Ook gelegenheid voor groepen/feestjes.

NIEUW! Water-en-Vuur-ijs, kom proeven! Tegen inlevering van deze advertentie voor alle kinderen tot 12 jaar een gratis ijsje op 1-4-2012 van 13.00 tot 15.00 uur Tot ziens bij KIT’s ! Dijkweg 265 Andijk, Hoek Hoekweg/Dijkweg Tel. 0228-596033 www.kitsandijk.nl

Nationale collecteweek ZOA 2012 De nationale collecteweek van ZOA is in 2012 van 25 t/m 31 maart. Dankzij de inzet van zo’n 18.000 collectanten, hopen we weer op een mooie opbrengst voor ZOA. Doet u mee? Vorig jaar is er 952.000 euro op-

gehaald tijdens de collecteweek van ZOA (landelijk). De opbrengst in Andijk was vorig jaar € 1627,47. ZOA biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict.

Te koop, evt. te huur:

Ideaal voor starters. Kantoor en bedrijfsruimte van 50 tot 180 m2. Prijzen van €50.000,- v.o.n. excl. BTW. 06 22 375 373

’T WAPEN VAN ANDIJK Probeert uitgaan goedkoop te houden!

Zoals altijd vrij entree. Geen consumptieverplichting en ook lekkere dingen in de aanbieding! 1ste vrijdag van de maand: Karaoke! Doe mee en win een prijs! Aanvang 22:00 uur.

Peter Zwagerman

2de vrijdag van de maand en 4de vrijdag van de maand: Verrassingsaanbiedingen altijd wat anders. Nieuwe en lekkere drankjes uitproberen!

Tegenwind: Als bewoners van het platteland weten wij wat het is om tegen de wind in te fietsen. Dat kost energie. Toch kan wind ook energie opleveren maar dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms is het nodig om daarom ook eens wat tegenwind te geven. Zoals bij de plannen van het PWN om 3 windmolens te plaatsen. Al meer dan 15 jaar is het PWN bezig om de huidige 2 niet werkende molens te vervangen. Telkens weer ligt er een voorstel op tafel waarin het PWN meer wil dan dat er mogelijk is. Ik ben absoluut niet tegen schone energie, nee juist niet, elke KW die we niet in een kolen centrale hoeven op te weken is winst. Daarom is het goed dat er alternatieve energie wordt opgewekt, echter niet tegen elke prijs. Om het plaatsen in goede banen te leiden, heeft de Provincie daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Het is echter wel vreemd dat het PWN, als Provinciaal bedrijf, zich blijkbaar niet aan die eigen Provinciale regels hoeft te houden, snapt u dat? De CU niet. In de hele provincie staan molens in een lijn opstelling, maar het PWN mag deze zomaar lukraak neerzetten, dit is storend in het open landsschap. Wat ons betreft komen er maximaal 2 molens, deze staan dan altijd in lijn. Ik hoop dat de bewoners van de Oosterdijk genoeg energie hebben om voldoende tegenwind te geven. En dat er uiteindelijk na al die jaren een plan op tafel komt waar iedereen zich in kan vinden. Waarin voldoende garanties zijn dat geluidsnormen niet worden overschreden en het unieke van dit stukje lintbebouwing langs de Westfriese Omringdijk zijn waarde blijft behouden. Ook al hebben wij (Joël) Voordewind binnen de ChristenUnie, is het soms nodig om ook eens wat tegenwind te geven. Wij willen niet meer dan 2 windmolens, daar krijgen wij genoeg energie van! Peter Zwagerman commissielid voor de ChristenUnie.

3de vrijdag van de maand: Quiz, Formeer 4 personen en doe mee en win een prijs! Aanvang 22:00 uur. Elke vrijdag en zaterdagavond uit je dak met de huis DJ! Open tot 4:00 uur voor 1 uur binnen zijn! Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagavond en zaterdagavond vanaf 20:00 uur open. Zondag vanaf 16:00 uur open. Heeft u iets te vieren? Wij hebben een besloten bovencafe voor al uw feesten en partijen! Inlichtingen ab@wapenvanandijk.nl of 06-20441934. Huisregels op www.wapenvanandijk.nl www.wapenvanandijk.hyves.nl http://wapenvanandijk.mobi info@wapenvanandijk.nl Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080 See You

Praat vanavond mee over Veiligheid in Andijk!

Een zaak van ons allemaal! Vanavond, 28 maart, wordt in Dorpshuis ‘t Centrum aan de Sportlaan 1 in Andijk een thema-avond gehouden door de Dorpsraad Andijk in samenwerking met de politie Noord-Holland Noord, de gemeente Medemblik en SmartWaters B.V. Inbraakbeveiliging Wijkagent, de heer S. Schuitemaker, zal ingaan op de vragen die er zijn over de veiligheid in en rond Andijk. Maar ook over deelname aan Burgernet. Mw. A. Rosedaal van de afdeling Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Andijk zal uitleg geven omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten. De heer E. Meijer, van SmartWaters B.V., demonstreert speciaal voor u een innovatieve

beveiligingsmethode en diefstalbescherming voor uw bedrijf., (vakantie-) woning, auto, boot en/of kostbare eigendommen! Verkeersplan & Buurtpreventie De Dorpsraad Andijk zal ook in grote lijnen het nieuwe gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan onder uw aandacht brengen, waarbij de verkeersveiligheid vooropstaat. Ook wordt bekend gemaakt of er animo is voor Buurtpreventie. Iedereen welkom! Iedereen is welkom vanavond! De avond begint om 19:30 uur. U krijgt twee gratis consumpties aangeboden! Zie ook onze advertentie elders in dit blad.

Peter Schenk Verkoopadviseur

Piet Has Automobielen

Geen ander merk zo sterk Vakgarage en Chevrolet dealer voor West-Friesland Auto van de week: Mitsubishi Colt 13i 16V 5-deurs, compleet met oa:airco, airbags, electr.ramen, afst.bediening, metallic lak en een verschuifbare achterbank voor optimaal ruimtegebruik. Prima hogere instap en slechts 59.000 km gereden Bouwjaar: 2006 en incl 1 jaar Bovaggarantie. Nu van 6.750,- voor: 6.250,Lageweg 25 – Hoorn – Telefoon (0229) 215416 150 auto’s op www.piethas.nl


2012 - week 13

pagina 4

Andijker Ondernemer uitgelicht Een dag uit het leven van De Andijker Onderneemt Het is maandagochtend, het zonnetje schijnt en Karin Venekamp is druk met het opmaken van De Andijker. Jakob den Hond houdt zich bezig met al het printwerk, terwijl Peter Ligthart, naast het verwerken van de teksten van De Andijker, ook de inhoud van de Kermiskrant van Bovenkarspel aan het afronden is. “Na de verhuizing naar de Industrieweg 1 weten de mensen ons inmiddels al aardig te vindenâ€?, vertelt Peter. “Het printwerk doen we natuurlijk al een hele tijd maar sinds enige tijd kunnen wij ook zowel zwart als fullcolor kopieĂŤn verzorgen. Printers Onze printers kunnen van 1 tot 18 meter digitaal printen, ook op fotopapier. De mogelijkheden hiervan zijn dus behoorlijk uitgebreidâ€?. Voor al uw fotokopieerwerk, printwerk, drukwerk, ontwerpen, advertenties, logo’s, of een nieuwe huisstijl kunt u bij Dijkprint terecht. Of het nu zakelijk of privĂŠ betreft, verenigingsof familiedrukwerk in grote of kleine hoeveelheden, alles is mogelijk. Alle medewerkers op een rij Tina Ligthart, de vrouw van Peter, verzorgt de administratie en de boekhouding. Ze werkt 2 da-

woensdagochtend wordt de krant gebracht door de drukker, waarna Martinus de Vries deze naar de circa 17 verspreiders brengt. Ook zorgt hij ervoor dat de Andijker bij de Deka Markten, Deen Supermarkt, de bejaardenhuizen, de Zorgboerderij, de Polder en bij de vakantieparken terecht komt. Peter regelt de commerciĂŤle kant van het bedrijf. “Ik ben onder andere bezig met de website, de foto’s, de acquisitie, het regelen van de interviews waarvan ik er zelf af en toe ook ĂŠĂŠn schrijf en de contacten met de klanten. Ik ben dan ook erg tevreden met de vaste groep medewerkers die ik om me heen heb verzameld. Een ieder heeft een passie voor zijn of haar werk en samen krijgen we het elke keer weer voor elkaar om een mooie krant te realiserenâ€?.

Peter Ligthart bezig met het snijden van printwerk gen bij Deco Home Bloemendaal in Enkhuizen en de rest van de tijd bij De Andijker. Bryan van Dokkum loopt momenteel twee dagen per week stage en De Andijker is voor hem een mooie leerschool. Koos Dol regelt samen met Peter de fotografie voor De Andijker en Maarten Jong, Jan Roelof Koen en Susan Dijk-

huijsen zijn onderweg om diverse interviews af te nemen. Maarten is momenteel druk bezig met zijn studie en hierdoor iets minder actief, maar hier gaat in mei 2012 weer verandering in komen. Jan Roelof is all-round. Hij schrijft, filmt en fotografeert. Binnenkort zal hij bij de Zorgboerderij aan de Beldersweg, welke op 12 april of-

ficieel geopend gaat worden, een interview afnemen wat op de woensdag hierna geplaatst zal worden. Susan Dijkhuijsen schrijft voor De Andijker en is momenteel druk bezig met de kermiskranten. Bovenkarspel is met de Pasen en hierna volgen de kranten voor Grootebroek, Lutjebroek en Wervershoof. Op

Maandag rond 18.00 uur gaan de lichten uit en is er weer een werkdag voorbij. De correcties voor de Andijker worden hierna op dinsdagochtend uitgevoerd en dan kan de krant naar de drukker. “Ik ben er trots op dat wij al 10 jaar de Andijker mogen maken en hoop dit nog vele jaren met ons team te kunnen doen�. De Andijker, Industrieweg 1 Tel. 0228 - 59 3605 www.andijker.nl

TUINCENTRUM BOEDER ‘voor al uw tuinbeplanting’ o.a. bomen, heesters en coniferen haagbeplanting vaste planten perkplanten zaden groenteplanten cadeauartikelen

Voor alle voorkomende onderhouds-, bouw- en timmerwerken kunt u bij ons terecht. Wij renoveren uw complete woning, van kozijn tot badkamer.

Johsered frontmaaiers v.a. â‚Ź 2499,- incl. BTW

Husqvarna LC48 V gazonmaaier â‚Ź 699,- incl. BTW

Of het nu gaat om het afhangen van een deur of het maken van een aanof opbouw; wij staan voor u klaar.

Hornpad 8, Andijk Tel. 0228-591813 Kijk voor meer informatie op www.manshandentuinenpark.nl

“De Nieuwe Bakkerij� KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Startvermogen op maat! Accu’s voor verschillende toepassingen zoals: Auto ‡ Truck ‡ 0otorÀets ‡ Tractor ‡ Camper Jetski ‡ Grasmaaier ‡ Aggregaat ‡ Etc.

Tel: 06 - 4122 1487 Web WWW.KLAUSWIECHMANN.NL Email: INFO@KLAUSWIECHMANN.NL

´:LM]LMQHU.XLQRS¾

Openingstijden Maandag t/m woensdag

8.30 tot 18.00 uur

Donderdag

8.30 tot 13.30 uur

Vrijdag

8.30 tot 18.00 uur

Zaterdag

7.30 tot 17.00 uur

0DNHODDUVLQGV  'HPDUNWNHQQHQ LVRQ]HNUDFKW $DQNRRSYHUNRRSPDNHODDU 7D[DWLHVZRQHQHQ%2* 7HOHIRRQ PDLOLQIR#NXLQPDNHODDUGLMQO

Het adres voor uw juiste brood en banket! Hoekweg 21a ‡ 1619 EB Andijk ‡ 0228-592075 ‡ www.fjdeboer.com


De Andijker Onderneemt!

2012 - week 13

pagina 5

Aanhangwagens

Bouwen

Makelaardij

Trekkers en werktuigen

OMC Handelsweg 31a Tel. 06. 1341 6240 www.omc-andijk.nl

B&B Binnen en Buitenbouw Don Smits, Schoutsland 10 Andijk Tel. 06 54 637 877 www.binnenenbuitenbouw.nl

Kwantes Makelaardij Middenweg 9 Tel. 0228 - 592244 www.kwantesmakelaardij.nl

Manshanden Dijkweg 322 Andijk Tel: 0228 - 597410 www.manshandentuinenpark.nl

Accu’s

Brood en Banket

Mechanisatie

Tuincentrum

F.J. de Boer Hoekweg 21a Andijk Tel. 0228 - 592075 www.fjdeboer.com

De Nieuwe Bakkerij Kleingouw 53 Tel. 0228 -591556 denieuwebakkerij@hotmail.com

Nanne Kooiman Handelsweg 10 Andijk Tel. 0228 - 59 2887 www.nannekooiman.nl

Tuincentrum Boeder Hornpad 8, 1619 BP Andijk Tel. 0228-591813 tuincentrumboeder@kliksafe.nl

Autobedrijf

Fiets- en Schaatssport

Onderhoud & montage

Vishandel

SEAT Dealer De Dreu De Dolfijn 6 Enkhuizen Tel. 0228 - 321160 www.autobedrijfdedreu.nl

Schuitemaker Fietsen Schaatsen Industrieweg 1a Andijk Tel. 0228 - 597608 www.schuitemakersport.nl

Klaus Wiechmann Tel. 06 41 22 14 87 onfo@klauswiechmann.nl www.klauswiechmann.nl

Klein Volendam Iedere vrijdag op het Dorpshuisplein Omega Fish Iedere zaterdag bij Cultura

Administratiekantoor

Glas(herstel)

Renovatie

Voegbedrijf

In de Haak Sterappel 28 Andijk Tel. 06. 5392 1885 michel@indehaak.nl

Glasgroep Enkhuizen Tel. 0228 - 592761 info@glasgroep-enkhuizen.nl www.glasgroep-enkhuizen.nl

Balm Technische dienstverlening Tel. 06 549 640 21 www.btd-andijk.nl

Siemen Nederland Kleingouw 63 Tel. 06. 5342 1959 www.voegwerk.info

Architectenbureau

Hovenier

Ontwerpbureau22, Dennis Dekker Burg. Doumastraat 22 Andijk Tel. 0228 - 592978 www.ontwerpbureau22.nl

B. de Kroon hovenier Klamptweid 21 Andijk tel. 06-189 66539 www.dekroonhovenier.nl

Bloemen

Makelaardij

Tandheelkunde

Zonwering

Wim Keppel Bloemsierkunst Middenweg 54 Andijk Tel: 0228-593378 www.bloembinderijhethofje.nl

Kuin Makelaardij Langeweer 5 Andijk Tel. 0228 - 592253 www.kuinmakelaardij.nl

Tandprothetische Praktijk G. Gombault Ged. Laanweg 31 Tel. 0228 - 592888 www.tandprotheticus.com

van de Gruiter Zonwering Handelsweg 4-6 Andijk Tel. 0228 - 59 1494 www.gruiter.nl

ZONWERING, ZEILEN & ZEILMAKERIJ

Peter Kaagman Dijkweg 41 Tel: 0228-592971/ 06-53924238 www.kaagman-renovatie.nl

ZORGELOOS

NIEUW- VERBOUWEN

Van ontwerp tot oplevering! Ontwerpbureau22 helpt u bij het verwezenlijken van al uw nieuw- of verbouw plannen!

Handelsweg 6 - Andijk WWW.GRUITER.NL

Meer informatie: www.ontwerpbureau22.nl

Witgoed Eelctro Andijk Middenweg 39 Andijk Tel. 0228 - 591873 www.electro-andijk.nl

Electro Andijk ➜ Scherpe winkel prijzen door inkoop via Electronic Partner. ➜ Eigen reparatie technische dienst (geen voorrijkosten tot 25km) ➜ Verkoop electra materialen. ➜ Gloeilampen meestal hier nog verkrijgbaar.

Openingstijden ma-di-do-vr. open van 9.30-18.00 uur lunch 12.30-13.30 uur wo. 13.30 -18.00 uur = nieuw! do. Koopavond 19.00-21.00uur zaterdag open van 9.00 uur-17.00uur Electro Andijk, Middenweg 0228 591873

www.electro-andijk.nl

MECHANISATIEBEDRIJF

NANNE KOOIMAN BINNEN- EN BUITENBOUW | Ontwerp | Calculatie | Timmerwerk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. Plateauwagens v.a. 1499,- ex. Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

| Bouwbegeleiding | Bouwkundig tekenen

Verkoop van Husqvarna gazonmaaiers Handelsweg 10, 1619 BJ Andijk Telefoon zaak : 0228 59 2887 Privé : 0228 59 2912 Fax : 0228 59 3047 E-mail: info@nannekooiman.nl

Calculatie- en Tekenbureau Timmerbedrijf Don Smits | Andijk 06 54 637 877 d.smits@binnenenbuitenbouw.nl www.binnenenbuitenbouw.nl

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40 Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk www.omc-andijk.nl verhuur v.a. €2,50 per uur.


2012 - week 13

pagina 6

Andijkertjes

Wist u dat...

Ontspannen? In onze infraroodcabine kunt u zich heerlijk ontspannen. Eventueel in combinatie met de zonnebank. Salon LNC, Handelsweg 33e. Tel. 59 11 25.

Dijkprint Uitnodigingskaarten, posters, visitekaartjes in kleur of zwart-wit. Bij ons kunt u ook terecht voor al uw digitale drukwerk. Dijkprint, Industrieweg 1, Andijk. Tel. 59 29 34 info@dijkprint.nl

Hoekstra Elektrotechniek. Voor aanleg en onderhoud van elektrische installaties. Middenweg 11,tel.591861. Mobiel tel. 06 51590187

Voor kledingreparaties en overige textiele werkzaamheden, maar ook voor patchwork-quilt cursussen gaat u naar: “Lapjes en Draadjes” Annet van Kampen 0228 593106 / lapjesendraadjes@hotmail.com www.atelierlapjesendraadjes.blogspot.com

APK klaar terwijl u wacht. Bel voor afspraak Autokeuring WFO, Graanmarkt 2R, Zwaagdijk-Oost www.autokeuringwfo.nl 0228-567142 Ook voor reparaties en onderhoud Nieuwe Aanhangers te koop en te huur v.a. € 350,- excl. btw of v.a. € 2,50 per uur. Ook te huur met Huif (boedelbak) www.omc-andijk.nl 06 1341 6240 Handelsweg 31a Andijk Ook voor onderhoud en onderdelen Wij zijn RDW erkend. Nieuwe Kringloop Verkoop van inboedels en 2e hands goederen. Uw overtollige bruikbare spulletjes worden ook gratis opgehaald. Harde Grondweg 8B, 1619 PN Andijk. Telefoon 06-5735 0194. Bij geen gehoor 0228 – 59 1058. Openingstijden: ma. 13.00 – 17.00 uur. Di. t/m za. 9.00 – 17.00 uur. ’s Middags van 12.00 t/m 13.00 uur gesloten.

Beetje wit? In ons tropisch paradijs staat onze zonnebank voor u klaar. Salon LNC, Handelsweg 33e. Tel. 59 11 25.

... dat Jelle Vriend 30 maart

... Yaniv en Roxanna een baby krijgen???

... het Oranje Comité op zoek is naar een paar pony’s met begeleiding op Koninginnedag?

... ... Jazz en Pop op Paaszaterdag funkband Steffen Morrison

Ontdek (opnieuw) PIANOSPELEN! Individuele, intensieve begeleiding. Ook voor volwassenen. Lestijden in overleg. Klassieke en lichte muziek. Conserv.diploma. Lid K.N.T.V. Info: Johan Gootjes, tel. 0228 581822. ***VERS VAN HET LAND*** Haal het voorjaar in huis met Forsythia’s en Tulpen div. kleuren Beste Aardappelen div. soorten. Jan&Tineke van der Jagt Middenweg 39

op het podium heeft staan?

... de redactie van de Andijker op zoek is naar oude en

De collecte voor Jantje Beton heeft € 1.232 opgebracht. Namens de peuters van de peuterspeelzalen Jip en Janneke en Piggelmee hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Ook de wijklopers bedankt voor jullie inzet. De helft van de collecteopbrengst besteden we aan vervanging en vernieuwing van speelgoed voor de peuters, waarvoor geen budget is op de begroting. Jip en Janneke knapt met het geld de bibliotheekhoek op. Piggelmee koopt met het geld grote houten blokken en een houten gezelschapsspel. De andere helft gaat naar Jantje Beton die het geld besteedt aan projecten voor veilig buitenspelen. Zaterdag 31 maart van 9.30 tot 12.30 uur houden de peuterspeelzalen bij Jip en Janneke aan de Not. Steenpoortestraat 55 de Andijker Peuterfair. Met leuke spelletjes voor de kinderen en een schminkhoek. Wij nodigen u samen met uw (klein)kinderen van harte uit de 31e langs te komen.

Een paar maanden later, in de krant: voorstelling “Het Zwanenmeer”. Ben niet zo’n balletliefhebber, maar was na “Black Swan” toch nieuwsgierig geworden. Eens kijken wat een kaartje kost. Maar tjongejonge, wat een geld! Bezuinigingsdrift eist zijn tol! Werd mij toch iets te veel van het goede. Geen voorstelling. Jammer. Tot...een week later. Theatervoorstelling bij ons op school. Zie twee verlegen meisjes op het podium staan. Tutu’s, spotlights, muziek! Ze beginnen voorzichtig, nog beetje onzeker. De kinderen in de zaal zijn verrast, dit kennen ze niet. Ze vinden het wel mooi. De ballerinaatjes dansen zo mooi als ze kunnen. Ze draaien, springen, hun armen sierlijk meebewegend. Ze zitten helemaal in hun rol. En dan is het afgelopen. Als echte diva’s nemen ze het applaus in ontvangst. Heb ik toch mijn balletvoorstelling. Toch schiet weer het woord “bezuinigingen” door mijn hoofd. Hoe ziet de toekomst eruit voor die kleine toneel- en dansverenigingen? Maar wat er ook mag gebeuren in Cultuurland (?) Nederland, of deze meiden door kunnen gaan of niet, vandaag waren ze sterren. Op een echt podium. Met echt publiek. En een waanzinnig applaus. Happy? Onze prima ballerina’s End? Op onze school niet. Manette Dijkman, groepsleerkracht obs de Piramide

nieuwe Oranjefoto’s?

22 maart A.V.V.M.: B. Sneeboer (80) 283, H. D. Buss 253, G. Audiffred 248, A. Paap 240, K.S.op`t Land 236, B. Granaat 220, S.Spidt 211, K. op`t Land 201, K. Huisman178, M.Groenveld 110. O.N.A.: John Hoogland 286, Jacco Hoogland 258, Evy Tesselaar 241, Adrie Huisman 234, Guus Dop 225, Truus Verdonschot 220, Liesbeth Beemsterboer 212, Saskia Smit 211, Els v/d Swaluw 209, Amanda Bos 202, Wim Maret 202, Afra Huisman 177.

peuterfair op 31 maart

Afgelopen zomer de film “Black Swan” gezien. In de auto, op weg naar Frankrijk. Dochter geniet van de horrormomenten. Ik iets minder. Maar: goeie film! Over een meisje dat maar één doel heeft in het leven; prima ballerina worden. En daar veel, zo niet alles, voor over heeft. Loopt niet echt goed af. Geen happy end.

Kopiëren Dijkprint voor al uw kopieerwerk. Industrieweg 1 Andijk. Tel. (0228) 59 2934

Greet houdt

Opbrengst collecte Jantje Beton

Moment voor talent

18 jaar wordt?

verkoopdag

hobbymaterialen

Zaterdag 31 maart

ASONIA 1 – JONG HOLLAND 1 Aanvang 14.30 uur Wedstrijdbal geschonken door Administratie IN DE HAAK Michel Haak, mobiel 06-53921885

op zaterdag 31 maart 10.30 - 16.30 uur in de bibliotheekzaal van Dorpshuis centrum.

Pupillen van de week: Mark Kooiman en Thom Heerens

DE LEUKSTE ZWEMLES In het binnenbad van het Grootslag in Andijk Elke woensdagmiddag tussen 14.15 en 17.15 uur • • • • • •

Zwemlessen het hele jaar door Korte wachtlijst Bij u in de buurt Snel en goed leren zwemmen Kleine groepen Veel individuele aandacht

Nu inschrijven is snel starten!

Meer informatie? www.swimmingacademy.nl zwemles@optisport.nl


2012 - week 13 Parochieberichten R.K. Kerk Andijk Adres: Bangert 6 Contactadres: Baukje Kuin-Hogendorp Dijkweg 412, tel. 591408. Opgave intenties: Greet Tensen-Beemsterboer Kleingouw 195, tel. 592046 Zondag 1 april 10.00 uur: PALMZONDAG. Palmpasenviering met zegenen van de palmtakken. Eucharistieviering met Gemengd koor; voorganger: pastor J. Suidgeest. De collecte is voor alle onkosten waarvoor de parochie staat. Dank daarvoor. Welkom, ook bij het koffiedrinken. Dinsdag 3 april: geen avondviering. Donderdag 5 april Witte Donderdag: geen viering. N.B. Er is om 19.30 uur een viering in Wervershoof, waar u van harte welkom bent. Vrijdag 6 april Goede Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg; 19.30 uur: Goede Vrijdagliturgie met Gemengd koor; voorganger: pastor J. Suidgeest. * Overleden: Wilhelmina Sijm-van Straaten. Bij de voorbeden bidden wij voor haar. * In het portaal staat de houten kist voor uw bijdrage voor de Vastenactie. Elke ondersteuning is zeer welkom.

pagina 7

Kerkdiensten, zondag 1 april Gereformeerde Kerk 09.45 uur zingen voor de dienst 10.00 uur ds. J. Staat, koffiedrinken Gereformeerde Gemeente Andijk, samen met Enkhuizen Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen 09.00 uur en 16.00 uur

Leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk- Wervershoof 10.00 uur pastor Ton Heijboer Palmpasen organist Dhr. Andrew Orme Er is kinderkerk Baptistengemeente Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 10.00 uur Han Jansen

10.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest, Gemengd koor De Bovenzaal

Familieberichten: (rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur – info@andijker.nl

Colofon ‘De Andijker’ is een uitgave van Uitgeverij ‘De Nederlandse’, gevestigd te Andijk. ‘De Andijker’ verschijnt wekelijks.

Uitgeverij ‘De Nederlandse’, Redactie ‘De Andijker’ postadres: Schoutsland 5, 1619 DM Andijk bezoekadres: Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk telefoon : 0228-593605 e-mail : info@andijker.nl redactie : info@andijker.nl Maarten Jong website : www.andijker.nl eindredactie : Peter Ligthart lay-out : Karin Venekamp foto’s : Peter Ligthart Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van “De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het recht voor artikelen te redigeren, in te korten of voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te allen tijde het recht voor artikelen op een andere datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2012 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

APRIL Zondag 1 april - Sarto - Koppelbiljarten Driebanden - Betaling rente en aflossing Obligaties Stichting Sport en Cultuur, 13.00 en 13.30 uur - Andijker Toneel, ‘Verwarring op het vliegveld’ 20:00 uur, Cultura Andijk www.andijkertoneel.nl Dinsdag 3 april - Jaarvergadering Vereniging Vrienden van Oud Andijk, 20.00 uur Dorpshuis Zaterdag 7 april - Steffen Morrison bij Jazz & Pop in Cultura

Oud papier: Elke zaterdag in de even week van de maand. Zet het goed gebundeld of in dozen aan de juiste kant van de weg ( DAAR WAAR U DE ROLEMMER NEER ZET).

19.00 uur Jack Nugter, “Colossenzen” 7, 21 april, 5, 19 mei, 2,16, 30 juni, 14, 28 juli, 11,25 augustus, 8, 22 september, 6, 20 oktober, 3,17 november en 8, 22 december. Inzamelen plastic: Donderdag 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december

Advertenties: tot maandag 12.00 uur – info@andijker.nl. Onder advertenties vallen ook: Andijkertjes, Wist u datjes, Agenda, Kerkberichten en Verjaardagen Kopij en fotomateriaal: tot maandag 12.00 uur – info@andijker.nl

MAART Zaterdag 31 maart - Sarto - Bridge - VooroeverToernooi - Betaling rente en aflossing Obligaties Stichting Sport en Cultuur, 19.00 en 19.30 uur - Andijker Toneel, ‘Verwarring op het vliegveld’ 20:00 uur, Cultura Andijk www.andijkertoneel.nl - Verkoop hobbymaterialen. 10.30 - 16.30 uur, Dorpshuis - Peuterfair Jip & Janneke, 10.00 - 12.30 uur - eetcafé ’t Barretje, Dorpshuis Centrum

R.K. Kerk Palmzondag

Handelsweg 12 Andijk

AANLEVEREN KOPIJ

AGENDA

Wapen van Andijk Elke zaterdag geopend vanaf 16.00 uur, HUIS DJ vanaf 22.00 uur Di., wo., do., vrij. open om 20.00 uur. Zondag vanaf 16.00 uur

Het Oranje Comité is op zoek naar een nieuwe Kinderburgemeester. • Elektrische installaties • Alarm- en telefooninstallaties • Water- en gasleidingen en sanitair • C.V. en warmwatervoorziening • Mechanische ventilatie • Lood- en zinkwerk

Lex Koot in de Westfriese Ekklesia De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 1 april 2012 om 11.00 uur in de Protestantse Kerk te Wognum. In deze viering preekt Lex Koot, priester van het bisdom Haarlem en bestuurslid van de Westfriese Ekklesia. Hij was jaren kapelaan in de Streek, later godsdienstleraar in Amsterdam en daarna tot aan zijn emeritaat pastoor in Amsterdam Zuid. Het jaarthema in dit twaalfde seizoen van de Westfriese Ekklesia is “De tien Woorden. Goed is dat je niet doet wat slecht is”. Ze staan opgetekend in hoofdstuk 20 van het boek Exodus: de Tien Woorden, zoals ze heten in de Joodse traditie – christenen spreken doorgaans over de Tien Geboden. Het zijn wetswoorden aan iedereen en aan elke generatie

gericht. Wie aan deze woorden, deze richtlijnen ten leven gehoor geeft, gaat in de discipline van de vrijheid. Zondag 1 april preekt Lex Koot over “Jij zult niet stelen”. De viering begint om 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op piano door Jos Smits. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u 1 april te ontmoeten. U bent van harte welkom. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl (ook voor informatie over het leerhuis op 18 april)

Na het ongekende succes van vorig jaar waarbij Thom Heerens werd gekozen om voor 1 dag Kinderburgemeester van Andijk te zijn, is het aan hem de taak zijn ambtsketen over te dragen naar een nieuwe Kinderburgemeester . Dit zal op 30 april a.s plaats gaan vinden op het André Volten plein. Daarom deze oproep aan alle kinderen uit Andijk uit groep,3,4,5,6,7 en 8 van de basisschool of op het speciaal onderwijs ; durf jij de uitdaging aan en vind jij dat jij de nieuwe kinderburgemeester voor 1 dag kunt zijn schrijf dan voor 4 april a.s een mooie sollicitatie-

brief met daarin in je eigen woorden beschreven waarom jij vind dat jij de nieuwe kinderburgemeester moet worden en wie weet komen wij jou en jou vriendje of vriendinnetje wel ophalen van huis in een mooie auto en mag jij die ochtend over de rode loper in een echt burgemeesterspak het podium betreden. Je kunt je brief sturen naar; Myrna Schenk Dijkgraaf Grootweg 14 in Andijk Of stuur een mail naar: info@oranjecomite-andijk.nl Wij wensen jullie veel succes! Oranje-Comité Andijk

organiseert vanavond, 28 maart, een thema-avond:

Veiligheid in Andijk Medewerking wordt verleend door:

Dhr. S. Schuitemaker, wijkagent Andijk - Politie Noord-Holland Noord

Mw. A. Rosedaal, Openbare Orde & Veiligheid gemeente Medemblik

Dhr. E. Meijer, demonstratie inbraakbeveiliging en diefstalbescherming SmartWaters BV Dorpshuis Centrum - Sportlaan 1 - Aanvang 19:30 uur (zie ook redactioneel stuk elders in dit blad) Kijk op www.dorpsraadandijk.nl voor het volledige programma!


2012 - week 13

pagina 8

De complete werkplek voor u thuis of op kantoor z Ergonomische Bureaustoel model Tygo z Bureau handmatig instelbaar d.m.v. slinger van 61 cm naar 94 cm hoog z Verrijdbaar ladenblok met 3 (inclusief hangmappenlade) of 4 laden z CPU-houder zowel links of rechts te plaatsen z Stekkerdoos z Kabeldoorvoer dop Deze complete en ideale werkplek is nu verkrijgbaar voor de introductieprijs van:

€ 1250,excl. btw (€ 1487,50 incl. btw)

Martin Oosterhout

0651 14 91 37 De Vijfhoek 9 Enkhuizen 0228 31 62 69

Gerard van der Kleij

0651 31 20 34 De Hout 59 Hem 0228 543193

www.gvdkleij.nl Deze actie is geldig vanaf 28 maart tot en met 29 juni 2012. Levering en plaatsing in een straal van 25 km is bij de prijs inbegrepen. Levering na uw schriftelijke opdracht. Betalingscondities na plaatsing ter plekke via PIN of contante betaling. 5 jaar garantie op deze complete set. De bureaustoel en het bureau zijn ook los van elkaar te verkrijgen. Op afspraak ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Winkelen in en om Andijk! 1 april 11.00 tot 15.00 uur

KOOPZONDAG

Vispaleis “Klein-Volendam” Elke vrijdag staan wij bij het Dorpshuis, gegarandeerd iets lekkers in huis.

IPL Definitief Ontharen

Alleen vandaag: 20% KORTING op Sigma en Dimago

Bovenlip Oksels Bikinilijn

€ 29,- p/beh òf € ? € 59,- p/beh òf € ? € 89,- p/beh òf € ?

Bepaal zelf uw eigen prijs: bij iedere klant die u aanlevert krijgt u 20% korting Ook vergoeding via uw zorgverzekering! PROEFFLITS? Bel 0228-591125

P in nen m ag!

www.kleinvolendam.nl

St. Jansstraat 32-34, Enkhuizen 0228 - 312 258 www.decohomebloemendaal.nl

Schoonheidssalon ‘La Nouvelle Connaître’ Handelsweg 33e, 0228 - 59 11 25 www.salonlnc.nl òf www.doctors-inc.com Openingstijden di – wo 9.00 – 21.00 • vr. 9.00 – 17.00 • za. 9.00 – 14.00

De Andijker van week 13  

De Andijker van week 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you