Page 1

Handelsonderwijs Burgerschool Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare – Tel. 051 26 46 66 – info@burgerschool.be

Geïntegreerde Proef

Goemaere Bryan Studierichting TSO informaticabeheer Schooljaar 2011-2012


Handelsonderwijs Burgerschool Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare – Tel. 051 26 46 66 – info@burgerschool.be

Geïntegreerde proef

Goemaere Bryan Studierichting TSO informaticabeheer Schooljaar 2011-2012


Voorwoord

Naar aanleiding van het laatste jaar Informaticabeheer in het secundair onderwijs heb ik een Ge誰ntegreerde Proef (GP). Voor de GP heb ik, onder andere, stage gelopen. Ik heb stage gelopen bij Actief Computer te Lichtervelde, van 17 tot 28 oktober 2011. De GP was een voorbereiding op latere studies en is belangrijk voor het behalen van het einddiploma Voor onze GP hebben we verschillende taken gekregen voor verschillende vakken, deze vakken waren software, hardware, Nederlands, Engels, Frans en bedrijfsbeheer. Voor software hebben we een webshop gemaakt die geconnecteerd is aan een databank en in hardware hebben we de webserver opgezet. Voor bedrijfsbeheer hebben we een financieel plan gemaakt. De vakken hardware en software staan centraal in onze afstudeerrichting, dit was dan ook een groot deel van onze GP. In het woord vooraf bedank ik graag Actief Computer, mijn stagebedrijf, ik heb daar heel wat bijgeleerd. Ik wil iedere medewerker van dat bedrijf bedanken voor de uitleg en informatie die ze mij gaven. Vooral de heer Wim vandensdriesse die me de kans gaf om stage te lopen in zijn bedrijf en de heer Dries Deblaere die mij hielp waar het nodig was en mij de nodige informatie gaf. Ook wil ik alle leerkrachten bedanken die ons hielpen en ons uitleg gaven waar nodig was en voor de verbeteringen van de taken.


Inhoudsopgave 1

BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF ................................................................................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

STAGEACTIVITEITEN ...................................................................................................................................... 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3

SITUERING EN HISTORIEK .................................................................................................................................... 6 AARD VAN DE ACTIVITEITEN ................................................................................................................................ 6 ONDERNEMINGSVORRM .................................................................................................................................... 6 ACTIVE REGIO .................................................................................................................................................. 6 KENGETALLEN .................................................................................................................................................. 6 ORGANOGRAM ................................................................................................................................................ 8

EERSTE CONTACT MET HET BEDRIJF ...................................................................................................................... 9 A REPORT ABOUT 3 DIFFERENT CHALLENGES YOU FACE DURING YOUR TRAINEESHIP........................................................ 9 DESIGN AND DEVELOP A PROMOTIONAL BROCHURE FOR THE COMPANY YOU WORK WITH. .............................................. 9 KLACHTENBRIEF (FRANS) ................................................................................................................................. 12 ANTWOORD OP DE KLACHTENBRIEF (FRANS) ........................................................................................................ 13

BEDRIJSECONOMIE TOEPASSING: ONDERNEMINGSPLAN ............................................................................ 14 3.1 FINANCIEEL PLAN............................................................................................................................................ 14 3.2 MARKETINGANALYSE....................................................................................................................................... 17 3.2.1 product .................................................................................................................................................. 17 3.2.2 prijs........................................................................................................................................................ 17 3.2.3 promotie................................................................................................................................................ 17 3.2.4 people.................................................................................................................................................... 17 3.2.5 plaats .................................................................................................................................................... 17

4

INFORMATICA IN HET STAGEBEDRIJF .......................................................................................................... 18 4.1

DRAW UP A DETAILED OVERVIEW OF THE COMPANY’S NETWORK STRUCTURE( HARDWARE AND SOFTWARE) AND PROVIDE AN EXPLANTORY WORD LIST. ............................................................................................................................................... 18 4.2 HARDWARE EN SOFTWARE ............................................................................................................................... 20 4.3 NETWERKSTRUCTUREN .................................................................................................................................... 20 4.4 OPLEIDING PERSONEEL EN HELPDESK.................................................................................................................. 20 4.5 BEVEILIGING VAN HET SYSTEM........................................................................................................................... 20 4.6 BEDENKINGEN ............................................................................................................................................... 20 5

EEN INFORMATICATOEPASSING UITWERKEN .............................................................................................. 21 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

PROBLEEMSTELLING ........................................................................................................................................ 21 DOCUMENTATIE PROJECT ................................................................................................................................. 21 BRONVERMELDING GEBRUIKTE SITES .................................................................................................................. 23 STATISCHE WEBSITE FICTIEF BEDRIJF OP STAGEBEDRIJF............................................................................................ 32 ERD EN CODD DATABANK FICTIEF BEDRIJF ........................................................................................................... 41 DATABASESCHEMA DATABANK FICTIEF BEDRIJF ..................................................................................................... 42 HANDLEIDING WERKING WEBSITE ...................................................................................................................... 44 CODE WEBSITE ............................................................................................................................................... 47


1

Beschrijving van het bedrijf

1.1

Situering en historiek

Wim Vandendriesse heeft de zaak Actief Computers opgericht in Lichtervelde. Het bedrijf is gelegen in de Statiestraat nr 63. Ze hebben die locatie gekozen, omdat ze zeer vlot bereikbaar is. Het is een drukke weg, dus er komen ook zeer veel mensen voorbij. Er is ook veel parkeergelegenheid. Toen men het pand kocht was dit voldoende groot, maar nu vinden ze dat het te klein is geworden. Actief Computers is een handelszaak en zit in de informaticasector. Om het bedrijf op te starten had men geen enkele vergunning of reglementering nodig. Toen ik stage liep op het bedrijf was De Heer Wim Vandendriesse, die de baas is van het bedrijf in Lichtervelde, bezig met de opening van een nieuw bedrijf in Beitem, een deelgemeente van Roeselare. Hij heeft daar het bedrijf Computercheckpoint overgenomen. Het bedrijf in Lichtervelde blijft bestaan, want het bedrijf in Lichtervelde is een zeer goed draaiende zaak. Er is niets van uitbreiding mogelijk, want er is geen plaats voor.

1.2

Aard van de activiteiten

Actief Computers zorgt voor de installatie, configuratie, herstellingen, advies en helpt de mensen om de juiste keuze te maken bij het product dat ze willen. In Actief Computers verkoopt men computers, schermen, printers, draadloze apparaten, laptops, gsm’s en gps-systemen. De voornaamste merken die ze verkopen is HP, Acer, Dell en Apple. In actief Computers konden we elk probleem van gelijk welk product oplossen want Igor Orestov wist telkens hoe je een apparaat moest herstellen, het maakte niet uit welk merk het was.

1.3

Ondernemingsvorrm

Het bedrijf is een bvba. Wim vandendriesse heeft daarvoor gekozen omdat hij dan een beschermd statuur als zaakvoerder heeft. Het was ook de interessantste oplossing, fiscaal bekeken. De bvba zorgt er ook voor dat het eigen vermogen afgescheiden blijft van het bedrijf. Hij is na 3 jaar bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij een faillissement.

1.4

Active regio

Ieder jaar verkoopt actief computer steeds meer. Vroeger verkocht actief computer het meest 17” inch laptops, nu is dat vooral 11” inch en 15” inch laptops. Bij de particulieren worden er 80% laptops verkocht en bij de bedrijven zijn dat desktops die worden verkocht. 70% van de klanten zijn particulieren, maar de bedoeling in de toekomst is om meer bedrijven te hebben als klant.

1.5

Kengetallen

Ik heb deze grafieken zelf gemaakt aan de hand van de gegevens online. De gegevens op de onderstaande grafiek gaan over de winst met alle kosten die van de winst moesten afgetrokken worden.

Geïntegreerde Proef

6


Deze grafiek(afbeelding1) toont hoeveel netto winst ze maken na ieder jaar.

Afbeelding 1 In de eerste jaren maakte ze veel winst, maar boekjaar 2009-2010 hebben ze veel minder winst gemaakt door aankopen dat ze gedaan hebben en de verbeteringen aan de winkel. De winst zal dit jaar waarschijnlijk wel weer stijgen, want het bedrijf draait zeer goed. in de volgende grafiek(afbeelding 2) zien we de omzet.

Ge誰ntegreerde Proef

7


Afbeelding 2 Uit deze tabel kunnen we afleiden dat ze het eerste jaar veel goederen hebben verkocht. In 2008 is dat dan een stuk gedaald, maar dat kwam waarschijnlijk door de financiĂŤle crisis in ons land.

1.6

Organogram

Het organogram heeft een overzicht van de werknemers in het bedrijf in Lichtervelde. Je hebt ook nog andere vestigingen maar van deze heb ik geen informatie over de werknemers. Freddy Seys is de oprichter van Actief Computers maar met hem had ik geen contact. De Heer Wim Vandendriessen was de zaakvoerder van het bedrijf in Lichtervelde en nu ook van het bedrijf in Beitem, een deelgemeente van Roeselare. De heer Koen Vansteeland en De heer Igor Orestov zijn vaste werknemers van het bedrijf. De heer Koen Vansteeland doet de opdrachten bij de mensen thuis en De Heer Igor Orestov zorgt voor de herstellingen van de computers, laptops en hij weet bijna alles over Apple. Daarnaast heb je ook nog De Heer Dries De Blaere. Hij volgt eigenlijk een soort van opleiding van 6 maanden en hij staat in voor alles van in de winkel, voor de administratieve kant en hij repareert ook computers. Ik zelf volgde daar stage.

Wim Vandendriesse

Dries De Blaere

GeĂŻntegreerde Proef

Koen Vansteenland

Igor Orestov

Bryan Goemaere

8


2

Stageactiviteiten

2.1

Eerste contact met het bedrijf

Het eerste contact met Actief Computers heb ik gelegd via email. Ik heb een email gestuurd om te vragen of ze werkten met stagairs. Daarop kreeg ik het antwoord dat ze daarmee werkten maar dat ze al iemand hadden voor de periode in januari, maar onze periode was op het einde van oktober, dus ben ik de dag erna naar het bedrijf zelf geweest. Voor ik thuis vertrok, belde ik wel even om zeker te zijn dat de zaakvoerder( Wim Vandendriesse) daar was. Na het vertellen wat ik al kan, en wat we aan het leren zijn , mocht ik mijn stage daar lopen. Dan heb ik hem gevraagd welke dagen hij allemaal in het bedrijf aanwezig was zodat ik een afspraak kon maken om de stagepapieren dan in orde te doen.

2.2

A report about 3 different challenges you face during your traineeship

My first real challenge at the company was to secure a router. I have never done that before and luckily I got help from my colleague. To solve the problem I did everything what my colleague said. With all the steps he said, he explained to me why I had to do that. Afterall the challenge was successful and the customer was happy with it. My second challenge was taking a back-up from a hard disk. That was the first time that I had to take a back-up so I asked help from my colleagues. They explained to me how to do it, and showed it the first time with another disk that needed to be back-upped, after they showed me, it was my turn to do the back-up. The challenge was successful. After the check-up they said it was okay and after that they trusted me for the back-up. My third real challenge was 3 computers that needed to be prepared for the customer. The customer wanted more RAM in new computers but that caused a problem with the computers. The motherboard couldn’t work with so much RAM so I asked my colleagues what the problem was. After they tested everything they said I needed to upgrade the bios. I did that and tried it again with the RAM. The problem was solved.

2.3 Design and develop a promotional brochure for the company you work with. De brochure word op de volgende pagina’s getoond.

Geïntegreerde Proef

9


Ge誰ntegreerde Proef

10


Ge誰ntegreerde Proef

11


2.4

Klachtenbrief (Frans)

Bryan Goemaere Hof Ter Bloemmolens 42 8600 DIKSMUIDE

Actief Computers Statiestraat 63 8810 LICHTERVELDE

votre lettre du

vos réf.

nos réf.

Diksmuide 2012/01/24

Erreur Madame, monsieur La semaine dernièr, je vous ai passé une commande pour un ordinateur, dont la livraison a été effectuée hier. Or, lors du déballage, j’ai constaté que la livraison de vos marchandises comporte une erreur: le Logitech clavier et la souris de Microsoft manquent. Par consequent, je vous demande de régulariser la situation le plus tôt possible. Je vous remercie d’avance de votre intervention rapide. En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Goemaere Bryan

Geïntegreerde Proef

12


2.5

Antwoord op de klachtenbrief (Frans)

Actief Computers Statiestraat 63 8810 LICHTERVELDE

Bryan Goemaere Hof Ter Bloemmolens 42 8600 DIKSMUIDE

votre lettre du 2012/01/24

vos réf.

Nos réf.

Lichtervelde 2012/03/1

Réponse réclamation du 24 janvier

monsieur Nous venons de recevoir votre courrier nous informant que vous avez reçu un ordinateur présentant des défauts. Malgré les contrôles fréquents exécutés avant l’emballage, il n’est pas exclu que des articles présentent des défauts de fabrication. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de l’ennui que vous a cause cette erreur. Nous nous engageons à vous expediter sous huitaine les articles commandés, c’est - à- dire un ordinateur avec clavier Logitech et une souris qui ne met pas un temps très long à démarrer, avec les programmes Photoshop, office 2010 HST et Kaspersky. Nous vous remercions à l’avance de votre amiable comprehension. En espérant garder toute votre confiance, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Vandendriesse Wim

Geïntegreerde Proef

13


3

Bedrijseconomie toepassing: ondernemingsplan

3.1

Financieel plan

Het opstellen van een ondernemingsplan is cruciaal in de voorbereiding van de start van je zaak. In een ondernemingsplan tracht je op voorhand in te schatten of de markt voor je product of dienst groot genoeg is, hoe je die markt best benadert en of je over voldoende financiĂŤle middelen beschikt om je project te financieren. Uit je ondernemingsplan zal uiteindelijk blijken of je project haalbaar is en welke strategie je het meeste kans op succes biedt. Een ondernemingsplan bestaat uit verschillende onderdelen: de projectbeschrijving de voorstelling de marktanalyse het marketingplan financieel plan

In elk van deze onderdelen kijkt men naar de specifieke kant van de onderneming, maar je zal ondervinden dat deze nauw met elkaar verbonden zijn. Wij zullen ons beperken tot het opstellen van een financieel plan en een marketingplan.

De eigenlijke opdracht voor de GP We maken een financieel plan voor ComputerOperations met Bryan Goemaere aan het hoofd en met 2 medewerkers. Het doel van deze onderneming is het leveren van diensten en goederen op het gebied van hard-en software. We verkopen zowel aan particulieren als aan bedrijven. Voor de financiering doen we beroep op het Participatiefonds en kiezen we ook voor een investeringskrediet. We kunnen zelf 6200,00 EUR ter beschikking stellen aan onze onderneming. We brengen ook een wagen in ter waarde van 6000,00 EUR.

GeĂŻntegreerde Proef

14


Balans

INVESTERINGSPLAN vaste activa

FINANCIERINGSPLAN bedrag

kantoormeubilair

1.280,85

kantoormachines

2.742,96

aankoop auto's

6.000,00

waarborgen

4.500,00

totaal vaste activa

klantenvorderingen

29.944,00

voorraad

25.000,00

totaal vlottende activa

54.944,00

liquide middelen

TOTAAL INVESTERINGEN

Geïntegreerde Proef

12.200,00

inbreng kapitaal

€ 6.200,00

inbreng in natura

€ 6.000,00

totaal eigen middelen

€ 12.200,00

VVLT

74.995,82

starteo

40.000,00

lening bank

34.995,82

totaal vreemd vermogen lang

74.995,82

VVKT

5.004,18

leveranciers

0,00

kaskrediet bank

0,00

schulden vervallen binnen jaar

5.004,18

totaal kort vreemd vermogen

5.004,18

TOTAAL FINANCIERING

92.200,00

14.523,81

vlottende activa

bank /kas

Eigen Middelen

17.732,19

92.200,00

15


Rentabiliteitsvooruitzichten

Jaar 1

verwachte verkopen

364300

verwachte aankopen (grondstoffen of handelsgoederen)

82.000,00

brutobedrijfswinst (1-2)

282.300,00

bedrijfskosten: Huur

18.000,00

uulrijk xd

1.200,00

Kosten voertuig (verzekeringen, taksen, brandstof, herstellingen)

2.000,00

Bureaukosten, onderhoud materieel, telefoon, portokosten

1.000,00

Reclamekosten (cfr. Marketingplan)

1.500,00

Bezoldiging bestuurders

75.000,00

Verzekeringen, brand, B.A.

500,00

Sociale verzekeringen zelfstandige

16.500,00

Afschrijvingen

7.653,32

Andere diverse kosten Totaal bedrijfskosten (4 tot 13)

123.353,32

Netto-bedrijfswinst (3-14)

158.946,68

FinanciĂŤle lasten, intresten op leningen

2.825,10

Belastbaar resultaat (15-16)

156.121,58

Belastingen

53081,34

Winst van het boekjaar

103.040,24

GeĂŻntegreerde Proef

16


3.2

Marketinganalyse

3.2.1

Product

De producten die wij zullen verkopen zullen zowel hardware en software zijn. Als hardware zullen wij verschillende computers, laptop’s, printers, draadloze apparaten, schermen verkopen in de winkel. De merken zijn Apple, Dell, Acer en HP. Van software zullen we 1 antivirus programma verkopen namelijk Kaspersky, verschillende games en Officepakketen. De levencyclus van onze producten zal niet te lang zijn, wanneer er nieuwe producten op de markt zijn zullen we proberen dit aan onze klanten aan te bieden. 3.2.2

Prijs

Voor de prijs zal ik kijken bij de concurentie en kijken of ik dezelfde prijs kan vragen voor het product en als het mogelijk goedkoper zijn. De prijs zal vooral berekend worden aan de hand van de vooraf bepaalde winstmarge en de aankoopprijs. De prijs van een herstelling zal ik zo scherp mogelijk houden, zodat de klanten weten dat er een goedkope service is. 3.2.3

Promotie

Bij de opening zal er een groot openingsfeest zijn die toegankelijk is voor iedereen. Voor het openingsfeest zullen we reclame maken via de krant. Het bedrijf zal 2 maal per jaar gedurende een bepaalde periode kortingen geven. Dat zal samen vallen met de solden. Iedere maand zal er een folder gestuurd worden naar alle klanten in onze databank om ze op de hoogte te houden van promoties of van uitzonderlijke kortingen. Om de 3 maanden zal er een folder gestuurd worden naar iedereen in de ruime omgeving met in de folder informatie over de prijzen van enkele topproducten. 3.2.4

People

De doelgroep zal zowel particulieren zijn als bedrijven. De bedoeling is om aan zoveel mogelijk bedrijven en particulieren onze diensten te verkopen. Voor bedrijven zal er extra korting zijn als ze producten in grote aantallen aankopen. Wij gaan ook diensten aan huis doen of in hun bedrijven. 3.2.5

Plaats

De plaats zullen we zorgvuldig kiezen, we zullen kijken voor een plaats waar er in de dichte omgeving geen bedrijf is die dergelijke producten zal verkopen. Ook moet het pand voldoende groot zijn zodanig dat alles mooi kan uitgezet worden zodanig dat de klanten genoeg kunnen kiezen. Voor de distributie worden verschillende leveranciers maandelijks bekeken, om altijd de goedkoopste producten te kunnen aankopen.

GeĂŻntegreerde Proef

17


4

Informatica in het stagebedrijf

4.1 Draw up a detailed overview of the company’s network structure( hardware and software) and provide an explantory word list.

GeĂŻntegreerde Proef

18


Ge誰ntegreerde Proef

19


4.2

Hardware en software

In the company there were 5 computers. Two of them were used for the checkout, the other one was used to test hard-drive. Then we have one computer for the boss he only used for businesses. And at least we have a computer for the administration. We had 2 servers, one for all the data and one for all the programs we use for the operations on the computers. Also as hardware in the company we have security cameras. In the company we have all kind of operations systems on disk to install them on the computers. Also we have Kaspersky as anti-virus that we sell to people and we have ala the programs for the customers.

4.3

Netwerkstructuren

Op mijn stagebedrijf was hun netwerk opgebouwd van pc tot pc en met 2 server’s om gegevens op te slaan. Voor hun netwerk gebruiken ze het tcp-ip protocol. Beiden server’s hebben de 2008 standaard server als besturingsysteem maar ze hebben beiden een verschillende functie. De ene server staat in voor de kassa en administrator gegevens en de andere server wordt gebruikt voor installatie bestanden en allerlei tools om problemen op pc’s te kunnen verhelpen. Van buitenaf kan je niet op het netwerk raken. Er is geen intranet voorzien in het netwerk.

4.4

Opleiding personeel en Helpdesk

Voor de werknemers van mijn stagebedrijf is er af en toe een opleiding dat ze kunnen bij volgen op de kosten van het bedrijf. Ook was er een werknemer die werkte onder opleiding van de VDAB, dat wordt IBO genoemd. Zo kan de werknemer ervaring opdoen en heeft de baas niet zoveel kosten aan de werknemer want de VDAB betaalt een deeltje mee aan het loon omdat dit gezien wordt als een opleiding.

4.5

Beveiliging van het system

Toen ik vroeg hoe hun informaticasysteem beveiligd is zeiden ze dat hun systeem zo goed mogelijk beveiligd is maar dat alle beveiligingen kunnen worden omzeild. Iedere computer is ook voorzien van een antivirus, daarmee is de computer op zich ook een deeltje beveiligd. Als er een stroompanne zou zijn dan hebben ze nog altijd een UPS generator. Deze slaat meteen aan wanneer de stroom uitvalt. Voor zich aan te melden op de server heeft iedere werknemer een eigen account. Ook hebben ze zelf hun wachtwoord mogen kiezen voor dat account, maar iedereen in het bedrijf was op de hoogte van elkaar’s wachtwoord.

4.6

Bedenkingen

Ik vind het een zeer goed informaticasysteem in het bedrijf zelf maar de communicatie naar de 2 andere bedrijven vind ik niet zo goed. Als ik van hun was, zou ik kijken om een soort gedeelde pagina te maken waar ze de bestellingen kunnen aanpassen zonder te bellen of te mailen naar elkaar, want nu gaat iedere bestelling door via Diksmuide. Ik vind dat het netwerk zeer goed opgebouwd is en de verdeling van de server’s ook. Zo heb je de belangrijke tool’s en programma’s op de server staan en heb je de kassa-informatie op de andere server staan. Wat ook handig is, is dat iedereen een apparte login heeft om zich aan te melden op de server.

Geïntegreerde Proef

20


5

Een informaticatoepassing uitwerken

5.1

Probleemstelling

Voor het deel informatica moeten we aan de hand van een fictief bedrijf een online winkel maken die verbonden staat met een databank.

5.2

Documentatie project

Log in procedure

Session("klantvnaam") = txtvoornaam.Text Session("klantfnaam") = txtfamilienaam.Text Dim intteller As Integer If txtvoornaam.Text = "" Or txtfamilienaam.Text = "" Or txtwachtwoord.Text = "" Then MsgBox(" vul de tekstvakken in") Else If logincontrole.Rows(0).Cells(2).Text = txtwachtwoord.Text Then Response.Redirect("bestellen.aspx") Else MsgBox("registreer u of probeer opnieuw")

End If End If

Ge誰ntegreerde Proef

21


Bij deze procedure wordt er eerst gekeken of alle nodige gegevens ingevuld zijn. Daarna wordt er gezocht of de klant in de database zit. Als die klant in de database zit wordt deze klant in de onzichtbare gridvieuw geplaatst en wordt dan het wachtwoord gecontroleerd of deze wel klopt. De voornaam en de familienaam worden opgeslagen in een sessie zodat de klanten deze niet moeten opnieuw ingeven wanneer ze willen bestellen. Registratie procedure

Dim strsql As String

strsql = "Insert Into tblklanten (klantvoornaam,klantfamilienaam,klantstraat,klantnr,klantpostcode,klantgemeente,emaila dres,klanttelefoon,wachtwoord) " strsql &= "Values('" & txtvoor.Text & "','" & txtfam.Text & "','" & txtstraat.Text & "','" & txtnr.Text & "','" & txtpost.Text & "','" & txtgemeen.Text & "','" & txtemail.Text & "','" & txttel.Text & "','" & txtwach.Text & "')"

'insertcommand toekennnen aan de dtsBereichten klanten.InsertCommand = strsql 'invoegen in de tabel klanten.Insert() Label1.Visible = True Label1.Text = "uw registratie is voltooid"

De gebruikers moeten eerst alle textboxen invullen. Als ze dat niet doen wordt er een foutmelding gegeven. Als er op de know registreren geklikt wordt, dan word alle informatie in de tabellen in de database geplaatst

Ge誰ntegreerde Proef

22


5.3

Bronvermelding gebruikte sites

9 Websites bekritiseren Site 1 : www.wrc.com

Ik heb deze website gekozen omdat ik hier dagelijks opzit. De lay-out vind ik zeer mooi want het trekt mensen aan om verder te kijken. Het is zeker niet druk om naar te kijken. Wat ik goed vind en zeker ook zal gebruiken voor mijn site is dat de indeling van de site langs boven staat horizontaal. Ik vind dit positief want dan kan je over de volledige breedte beschikken van je blad. Ook zijn er veel afbeeldingen, filmpjes. Als de site verkleinerd wordt dan staat er een afbeelding. Dus niet een wit blad maar een afbeelding die ze ingesteld hebben. Dat vind ik ook zeer mooi maar het moet passen in het layout.

Ge誰ntegreerde Proef

23


Site 2: www.hln.be

Ik heb deze site bekeken want ik denk dat dit een van de meest bezochte nieuws-site’s is en ik bezoek deze site ook vaak. Deze site heeft ook een zeer goed design en de indeling hier links vind ik niet slecht, omdat je dan een makkelijker overzicht hebt over de categorieën. De site indeling hangt af van de aantal categorieën je het wilt indelen. Als je een gespreid overzicht wilt geven kan je het links zetten omdat je daar het zo groot mogelijk maakt zoals je zelf wilt. Maar als je met een indeling bovenaan werkt heb je een beperking. Hier heb je enkel een witte achtergrond maar als je hier een drukke achtergrond zou hebben , zou dit niet aangenaam zijn voor de vele lezers. Er zijn veel afbeeldingen en video’s en dat maakt het ook terug aangenaam

Geïntegreerde Proef

24


Site 3: www.q-music.be

Ik heb deze site gekozen omdat het mijn favoriete radiozender is en eigenlijk heel de zomer voor qmusic gewerkt heb. Persoonlijk vind ik deze site te druk als je er iets op moet terugvinden. Als je heel de pagina moet overlopen tussen alle onderwerpen. Hier wordt er terug gewerkt met een horinzontale indeling en dat vind de site goed. Maar als je met de site kan werken dan is het wel een handige site. Het is ook geen drukke site qua kleuren. De knop zoeken die rechtsboven staat vind ik zeer handig. En zeker voor zo’n drukke site, dat je zo sneller dingen zal terugvinden. En er veranderd continu dingen aan de site, waar nu “het foute uur” staat , daar staat dan om x-aantal seconden iets anders. Als zoiets mogelijk zou zijn zou ik dat ook willen inbrengen in mijn site.

Geïntegreerde Proef

25


Site 4 : www.sporza.be

Ik heb deze site gekozen omdat ik op deze site zit om de voetbalwedstrijden te volgen. Deze site heeft een mooi lay-out en behoudt eigenlijk continu dezelfde lay-out. Hier is er ook terug een horinzontale indeling en dat past hier perfect. Er zijn veel foto’s en video’s te zien. De achtergrond die hier wordt gebruikt(die hier rechtsboven staat) zoiets zou ik ook willen toepassen op mijn site, zo heb je toch een achtergrond maar die niet druk is. Bij deze site kan je de lettergrote aanpassen. Dat kan handig zijn voor mensen die niet zo goed zien of juist vinden dat het lettertype te groot staat. En er staat een zoekfunctie. Bij site’s die zoveel verandert op een dag van nieuws, is dit zeer handig om dingen terug te vinden

Geïntegreerde Proef

26


Site 5 : www.kbc.be

Ik heb deze site gekozen omdat ik aangesloten ben bij deze bank en deze dus soms verplicht moet bezoeken. Hier word ook terug gebruik gemaakt van een horinzontale balk wat ik hier niet zo passend vind omdat je via deze site veel informatie kan winnen en dat je nu ver moet zoeken achter iets. Je kan wel de zoeken knop gebruiken. Persoonlijk vind ik dit hier geen mooi lay-out maar voor deze site moet het geen mooie lay-out zijn maar een zakelijke lay-out omdat het toch om geldzaken gaat. Ook op deze site werd er rekening gehouden met de slechtzienden.

Ge誰ntegreerde Proef

27


Site 6 : http://www.lagereschool.be/Framed_files/html/Frameset_inhoud.htm

Ik heb aan deze site gekomen enkel door het woordje lagere school in te typen om ook een voorbeeld te hebben van een site voor >12-jarigen. Dit is een site met veel kleur , veel foto’s en een groot overzicht. Deze site moet er aanlokkelijk uitzien voor de jongeren en dat hebben ze hier wel gemaakt. Alles is makkelijk terug te vinden op de site ook. Door de verticale onderverdeling hebben ze een zeer groot en gedetailleerd overzicht behouden.

GeĂŻntegreerde Proef

28


Site 7 : http://www.nyklyn.com

Voor deze site heb ik “fotograaf site” ingetypt omdat ik ook een site wou zien van een fotograaf. Op deze site zie je vooral dat het design telt. Als je de site opstart bewegen er enkele dingen en duurt het toch eventjes voordat je de “home” bereikt. Voor zo’n site is design zeer belangrijk omdat foto’s er goed moeten uitkomen. Veel tekst is hier niet op terug te vinden maar dat is normaal want foto’s is wat hij wilt tonen aan de mensen.

Geïntegreerde Proef

29


Site 8 : www.2be.be

Ik heb deze site gekozen omdat dit de zender is waar ik het meest naar kijk. Hier wordt gebruikt gemaakt van een horinzontale indeling, wat hier wel past want de informatie die hier wordt gegeven is miniem. Het design is mooi maar ik vind rood geen gepaste kleur voor een site. Ook is er “ populaire onderwerpen” , dat is wel een tof item om de site iets meer te geven . ook gaat iedere tekst samen met een foto.

Geïntegreerde Proef

30


Site 9 : www.diksmuide.be

Ik heb een site gebruikt omdat een site genomen van een gemeente want een site van de gemeente is voor jong en oud. Alle leeftijdscategorieën kunnen van een gemeente-site informatie afhalen. Bovenaan , waar je nu een foto ziet van een wandelpaadje verandert de foto ook continu in andere beelden, rustgevende beelden en toch van de streek. De belangrijke data’s staan er met een foto en het ‘onbelangrijker’ nieuws staat er languit getypt. Hier wordt gewerkt met een horinzontale en verticale indeling. In de verticale indeling staat er belangrijker informatie dan in de horinzontale indeling. Hier wordt gebruikt gemaakt van een verticale balk rechts van de site. Dit vind ik zelf niet zo goed want dat maakt de site zeer druk en onaangenaam om dingen beginnen te lezen. Wel vind ik dat er goede foto’s gebruikt worden. Helemaal bovenaan zie je dan de indeling voor de leeftijdscategorieën. Die verandert helemaal van de home-site.

Geïntegreerde Proef

31


5.4

Statische website fictief bedrijf op stagebedrijf

Ge誰ntegreerde Proef

32


Ge誰ntegreerde Proef

33


Ge誰ntegreerde Proef

34


Ge誰ntegreerde Proef

35


Ge誰ntegreerde Proef

36


Ge誰ntegreerde Proef

37


Ge誰ntegreerde Proef

38


Ge誰ntegreerde Proef

39


Ge誰ntegreerde Proef

40


5.5

ERD en Codd databank fictief bedrijf

tblbestellingen

Tblklanten

tblproducten

tblwerknemers

Tblleveranciers

Ge誰ntegreerde Proef

41


5.6

Databaseschema databank fictief bedrijf

Wordt getoond op de volgende pagina.

Ge誰ntegreerde Proef

42


Ge誰ntegreerde Proef

43


5.7

Handleiding werking website

Index pagina: Bij het laden van de website ga je naar deze pagina. Op deze pagina zie je het ontstaan van het bedrijf.

Werknemers pagina: op deze pagina worden alle werknemers voorgesteld aan de mensen met wat ze kunnen en wat hun functie is in de zaak.

Ge誰ntegreerde Proef

44


Openingsuren pagina: Op deze pagina worden de uren getoond wanneer de winkel open is. Natuurlijk geld dat niet voor de online winkel, deze is 24 op 24 en 7 op 7 open

Onlinewinkel pagina : Via deze pagina kom je terecht op onze online winkel. Eerst zie je onze producten dat we verkopen. Daarna kan je de keuze maken of je een product wilt kopen of niet. Als je nog geen klant bent dan kunt u via de knop registreren u registreren(registreerpagina). Als je wel een account heb, dan kan je meteen gaan winkelen(bestelpagina)

Ge誰ntegreerde Proef

45


Registrerenpagina : Als u alle textvakken correct invuld zult u de melding krijgen dat de registratie voltooid is. Als je niet alle velden correct invult krijg je een foutmelding.

Bestelpagina : Je log jezelf eerst in op de pagina om daarna door te gaan naar de bestelpagina.

Daarna zie je terug de lijst met producten maar met het woord bestellen ervoor. Door te klikken op bestellen word je product verstuurd naar de database bij de bestellingen dus als u op bestellen hebt geklikt kan je die bestelling niet zelf anuleren.

Ge誰ntegreerde Proef

46


Contact pagina : Daar op staat het nummer waarop ze computer operations kunnen bereiken en ook een link naar m’n emailadres waarop ze meteen een mailtje kunnen sturen

5.8

Code website

Index.html <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link href="Styles/Stijlblad.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<title></title>

GeĂŻntegreerde Proef

47


</head> <body> <div id="box">

<div id="header"> <img src="afbeeldingen/logo.jpg" style="height: 100px; width: 799px" />

</div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.htm">Homepage</a></li> <li><a href="Werknmers.htm">Werknemers</a></li> <li><a href="Openingsurenhtm.htm">Openingsuren</a></li> <li><a href="winkel.aspx">OnlineWinkel</a></li> <li><a href="contact.htm">Contact</a></li>

</ul> </div>

<div id="content"> <div id="centrum">

<h2>Ontstaan</h2>

Ge誰ntegreerde Proef

48


<p>Dit is de website voor het eindwerk. ComputerOperations staat in voor een snelle service voor het herstellen van je computer en zorgt ervoor dat je online je artikelen kan bestellen. ComputerOperations betekend computeroperaties, die operaties worden hier gezien als herstellingen. ComputerOperations heeft de scherpste prijzen voor de beste producten.</p>

</div> </div>

<div id="bottom"> </div> </body> </html>

Werknemers.html <head> <link href="Styles/Stijlblad.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <title></title> <style type="text/css"> .style1 { width: 100%; } .style2 { width: 41px; } </style>

Ge誰ntegreerde Proef

49


</head> <body> <div id="box">

<div id="header"> <img src="afbeeldingen/logo.jpg" style="height: 100px; width: 799px" />

</div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.htm">Homepage</a></li> <li><a href="Werknmers.htm">Werknemers</a></li> <li><a href="Openingsurenhtm.htm">Openingsuren</a></li> <li><a href="winkel.aspx">OnlineWinkel</a></li> <li><a href="contact.htm">Contact</a></li>

</ul> </div>

<div id="content"> <div class="centrum">

<h2>Cnze zaak</h2>

<table class="style1"> <tr> <td class="style2">

Ge誰ntegreerde Proef

50


<img src="afbeeldingen/ik.jpg" /></td> <td> De oprichter van de zaak, bryan goemaere</td> </tr> <tr> <td class="style2"> <img src="afbeeldingen/jobs-iphone.jpg" /></td> <td> Hij is de beste wat te maken heeft met apple, ook kan hij zeer goed overweg met de programeertalen </td> </tr> <tr> <td class="style2"> <img src="afbeeldingen/B1Hendrik.jpg" /></td> <td> Hij is de verkoper in onze winkel, hij zal iedere klant altijd helpen zo goed hij kan</td> </tr> </table>

</div> <div style="clear: both;"> </div> </div>

<div id="bottom"> </div> </html>

Openingsuren.html <head>

Ge誰ntegreerde Proef

51


<link href="Styles/Stijlblad.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<title></title> <style type="text/css"> .style1 { width: 185px; color: #98C2D7; background-color: #333333; } .style2 { width: 209px; } .style3 { width: 209px; font-weight: bold; background-color: #333333; } .style4 { width: 185px; font-weight: bold; color: #98C2D7; background-color: #333333; } .style5 {

Ge誰ntegreerde Proef

52


font-weight: bold; background-color: #333333; } .style6 { color: #98C2D7; } </style> </head> <body> <div id="box">

<div id="header"> <img src="afbeeldingen/logo.jpg" style="height: 100px; width: 799px" />

</div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.htm">Homepage</a></li> <li><a href="Werknmers.htm">Werknemers</a></li> <li><a href="Openingsurenhtm.htm">Openingsuren</a></li> <li><a href="winkel.aspx">OnlineWinkel</a></li> <li><a href="contact.htm">Contact</a></li>

</ul> </div>

Ge誰ntegreerde Proef

53


<div id="content">

Openingsuren.html

<h2>Openingsuren</h2>

<table style="width:100%; margin-right: 0px;"> <tr> <td class="style4"> OPENINGSUREN WINKEL</td> <td class="style3"> <span class="style6">voormiddag</td> <td class="style5"> namidadag</span></td> </tr> <tr> <td class="style1"> <strong>maandag</strong></td> <td class="style2"> GESLOTEN</td> <td> 13.30 - 18.30</td> </tr> <tr> <td class="style4"> dinsdag</td> <td class="style2"> 09.00 - 12.00</td>

Ge誰ntegreerde Proef

54


<td> GESLOTEN</td> </tr> <tr> <td class="style4"> woensdag</td> <td class="style2"> 09.00 - 12.00</td> <td> 13.30 - 18.30</td> </tr> <tr> <td class="style4"> donderdag</td> <td class="style2"> 09.00 - 12.00</td> <td> 13.30 - 18.30</td> </tr> <tr> <td class="style4"> vrijdag</td> <td class="style2"> 09.00 - 12.00</td> <td> 13.30 - 18.30</td> </tr> <tr> <td class="style4">

Ge誰ntegreerde Proef

55


zaterdag</td> <td class="style2"> 09.00 - 12.00</td> <td> 13.30 - 17.30</td> </tr> </table>

</div>

<div id="bottom"> </div></div> </html>

<head> <link href="Styles/Stijlblad.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <title></title> </head> <body> <div id="box">

<div id="header"> <img src="afbeeldingen/logo.jpg" style="height: 100px; width: 799px" />

</div> <div id="menu"> <ul>

Ge誰ntegreerde Proef

56


<li><a href="index.htm">Homepage</a></li> <li><a href="Werknmers.htm">werknemers</a></li> <li><a href="Openingsurenhtm.htm">Openingsuren</a></li> <li><a href="winkel.aspx">OnlineWinkel</a></li> <li><a href="contact.htm">Contact</a></li>

</ul> </div>

<div id="content"> <div class="centrum">

<h2>Hoe bereik je ons?</h2> <p>Wij zijn te bereiken via het nummer 0497641396 of stuur een mail naar <a href="mailto:goemaere_bryan@hotmail.com">Goemaere bryan </a>, de verantwoordelijke van de handelszaak</p>

</div> <div style="clear: both;"> <br /> </div> </div>

<div id="bottom"> </div> </html>

Winkel.aspx <head runat="server"> <link href="Styles/Stijlblad.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <title></title>

Ge誰ntegreerde Proef

57


<style type="text/css"> .style1 { font-size: x-large; } .style2 { width: 100%; } .style3 { width: 245px; font-size: small; } .style4 { width: 245px; font-size: small; height: 25px; } .style5 { height: 25px; } .style6 { width: 245px; font-size: small; height: 119px;

Ge誰ntegreerde Proef

58


} .style7 { height: 119px; } .style8 { width: 106px; } </style> </head> <body>

<form id="form1" runat="server">

<div id="box">

<div id="header"> <img src="afbeeldingen/logo.jpg" style="height: 100px; width: 799px" /> </div>

<div id="menu"> <ul> <li><a href="index.htm">Homepage</a></li> <li><a href="Werknmers.htm">Werknemers</a></li> <li><a href="Openingsurenhtm.htm">Openingsuren</a></li> <li><a href="winkel.aspx">OnlineWinkel</a></li> <li><a href="contact.htm">Contact</a></li> </ul>

Ge誰ntegreerde Proef

59


</div>

<div id="content"> <div id="centrum">

<strong><span class="style1">Onze producten<br /> </span></strong><br />

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="AccessDataSource1" DataKeyNames="ProductID"> <Columns>

Ge誰ntegreerde Proef

60


<asp:BoundField DataField="Productnaam" HeaderText="Productnaam" SortExpression="Productnaam" /> <asp:BoundField DataField="Productprijs" HeaderText="Productprijs" SortExpression="Productprijs" /> <asp:BoundField DataField="ProductID" HeaderText="ProductID" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="ProductID" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/FictiefBedrijf.accdb"

SelectCommand="SELECT [Productnaam], [Productprijs], [ProductID] FROM [tblproducten]"> </asp:AccessDataSource>

<br /> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource2" runat="server" DataFile="~/App_Data/FictiefBedrijf.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tblbestellingen]"></asp:AccessDataSource> <br /> <span class="style1"><strong>log je in om te bestellen of registreer je<br /> <asp:AccessDataSource ID="dataklanten" runat="server"

Ge誰ntegreerde Proef

61


DataFile="~/App_Data/FictiefBedrijf.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tblklanten]"></asp:AccessDataSource> <br /> </strong> <table class="style2"> <tr> <td class="style6" style="font-size: small"> Meld je aan om te bestellen of registreer je <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="registreren" /> <br /> </td> <td class="style7"> <table class="style2"> <tr> <td class="style8" style="font-size: small"> voornaam</td> <td> <asp:TextBox ID="txtvoornaam" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style8" style="font-size: small"> familienaam</td> <td> <span class="style1"> <asp:TextBox ID="txtfamilienaam" runat="server"></asp:TextBox> </span>

Ge誰ntegreerde Proef

62


</td> </tr> <tr> <td class="style8" style="font-size: small"> wachtwoord</td> <td> <span class="style1"> <asp:TextBox ID="txtwachtwoord" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> </span>

</td> </tr> </table> <span class="style1">

Ge誰ntegreerde Proef

63


<br /> <asp:SqlDataSource ID="namenklant" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT klantvoornaam, klantfamilienaam, wachtwoord FROM tblklanten WHERE (klantvoornaam = ?) AND (wachtwoord = ?) AND (klantfamilienaam = ?)"> <SelectParameters> <asp:SessionParameter Name="?" SessionField="klantvnaam" /> <asp:SessionParameter Name="?" SessionField="klantfnaam" /> <asp:SessionParameter Name="?" SessionField="wachtwoord" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> <br /> <asp:GridView ID="logincontrole" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="accesnaamcontorle"> <Columns> <asp:BoundField DataField="klantvoornaam" HeaderText="klantvoornaam" SortExpression="klantvoornaam" /> <asp:BoundField DataField="klantfamilienaam" HeaderText="klantfamilienaam" SortExpression="klantfamilienaam" /> <asp:BoundField DataField="wachtwoord" HeaderText="wachtwoord" SortExpression="wachtwoord" /> </Columns> </asp:GridView> <br /> <asp:AccessDataSource ID="accesnaamcontorle" runat="server" DataFile="~/App_Data/FictiefBedrijf.accdb"

Ge誰ntegreerde Proef

64


SelectCommand="SELECT klantvoornaam, klantfamilienaam, wachtwoord FROM tblklanten WHERE (tblklanten.klantvoornaam = ?) AND (tblklanten.klantfamilienaam = ?) "> <SelectParameters> <asp:SessionParameter Name="?" SessionField="klantvnaam" /> <asp:SessionParameter Name="?" SessionField="klantfnaam" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="log in" style="height: 26px" /> <br /> </span>

</td> </tr> <tr> <td class="style4"> </td> <td class="style5"> </td> </tr> <tr> <td class="style3"> &nbsp;</td>

Ge誰ntegreerde Proef

65


<td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="style3"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </table> </span>

</div> </div>

<div id="bottom"> </div> <div>

Ge誰ntegreerde Proef

66


</form>

</body> </html>

Winkel.aspx.vb Partial Class winkel Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub login_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Session("klantvnaam") = txtvoornaam.Text Session("klantfnaam") = txtfamilienaam.Text Dim intteller As Integer

If txtvoornaam.Text = "" Or txtfamilienaam.Text = "" Or txtwachtwoord.Text = "" Then MsgBox(" vul de tekstvakken in") Else

If logincontrole.Rows(0).Cells(2).Text = txtwachtwoord.Text Then Response.Redirect("bestellen.aspx")

Else MsgBox("registreer u of probeer opnieuw")

Ge誰ntegreerde Proef

67


End If

End If

logincontrole.DataBind()

End Sub

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load logincontrole.Visible = False

End Sub

Protected Sub registreren_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Response.Redirect("registreren.aspx")

Registreren.aspx.vb Partial Class registreren Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim strsql As String

strsql = "Insert Into tblklanten (klantvoornaam,klantfamilienaam,klantstraat,klantnr,klantpostcode,klantgemeente,emailadres,klanttel efoon,wachtwoord) "

Ge誰ntegreerde Proef

68


strsql &= "Values('" & txtvoor.Text & "','" & txtfam.Text & "','" & txtstraat.Text & "','" & txtnr.Text & "','" & txtpost.Text & "','" & txtgemeen.Text & "','" & txtemail.Text & "','" & txttel.Text & "','" & txtwach.Text & "')"

'insertcommand toekennnen aan de dtsBereichten

klanten.InsertCommand = strsql 'invoegen in de tabel klanten.Insert()

Label1.Text = "uw registratie is voltooid"

Bestellen.aspx Partial Class bestellen Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged Dim strsql As String

strsql = "Insert Into tblbestellingen (besteldatum,product,klantvnaam,klantfnaam) " strsql &= "Values('" & txtdatum.Text & "','" & GridView1.SelectedRow.Cells(1).Text & "','" & Session("klantvnaam") & "' ,'" & Session("klantfnaam") & "')"

SqlDataSource1.InsertCommand = strsql

SqlDataSource1.Insert()

Ge誰ntegreerde Proef

69


MsgBox(" uw artikel is besteld") End Sub

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load txtdatum.Visible = False txtdatum.Text = Today.Date End Sub End Class

Css body { background: #00FFFF; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; color: #333333; background-image: url('../afbeeldingen/Cool-Design-wallpapers-no-105.jpg'); }

#box { margin: 40px auto 0 auto; width: 800px; background-color:Black }

Ge誰ntegreerde Proef

70


#header {

background-color: #FF0000; width: 796px; height: 100px; }

#headertekst { width: 100px; height: 100px;

background-color: #FFFF00; }

#header h1 { font-size: 26px; font-weight: 100; letter-spacing: -3px;

}

#header h1 a:hover { color: #fff; text-decoration: none; } #header h2 {

Ge誰ntegreerde Proef

71


color: #ccc; font-size: 15px; font-weight: 100; padding: 0 0 0 11px; letter-spacing: -1px; line-height: 12px; }

#menu { height: 30px; background-color: #064969; } #menu ul { padding-left: 10px; list-style-type: none; } #menu ul li { display: block; float: left; margin-top: 0px; } #menu ul li a { color: #eee; padding: 0 10px; text-decoration: none; font-weight: 600; } #menu ul li a:hover {

Ge誰ntegreerde Proef

72


color: #fff; text-decoration: underline; }

#content { background: #44A5D0 url(images/content.jpg) repeat-y; padding: 10px 20px; height:auto }

.centrum { width: 757px; float: left; text-align: justify; height:auto } .centrum h2 { color: #FF4800; font-size: 24px; letter-spacing: -3px; font-weight: 100; padding : 10px 0 15px 0; }

.right { width: 150px; float: left;

Ge誰ntegreerde Proef

73


padding: 10px;

font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-left: 5px;

} .right ul { list-style-type: none; padding: 5px 10px 10px 10px; } .right h2 { height: 30px; font-size: medium; color: #00FFFF; line-height: normal; } .right a { text-decoration: none }

#top { background: #555 url(images/top.jpg) no-repeat; padding: 5px 0; background-color:Blue } #bottom { background: #064969; padding: 10px 0; width:auto;

Ge誰ntegreerde Proef

74


}

img { float:none; padding-right:10px; height: 34px; width: 47px; }

#Producten { width: auto;

height: auto; }

Ge誰ntegreerde Proef

75


Slotwoord In deze Ge誰ntegreerde Proef kwam alle leerstof aan bod die we gezien hebben in de afgelopen twee jaar. Tijdens de GP heb ik gemerkt dat ik zelf nog beter mijn planningen moet volgen en minder mag uitstellen. Ook heb ik mijzelf soms onderschat en kreeg ik betere punten voor sommige taken dan ik verwacht had. Mijn stageperiode was iets zeer positief, want daar heb ik ingezien dat ik toch dingen kan die niet iedereen kan, doordat ik anderen hun problemen mocht oploosen. Ook de sfeer die er was, zal ik niet vergeten. Het GP heeft een grote waarde, want dit kan beslissen of je slaagt in je laatste jaar of niet. Volgend jaar zal ik autotechnieken verder studeren.

Ge誰ntegreerde Proef

76

GPBryanGoemaere2011-2012  

GPBurgerschool

Advertisement